Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2016

682 views

Published on

Informatii europene

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2016

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html Anul VIII, Nr. 6 Iunie 2016 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Drepturile noastre în UE: Produse și servicii financiare (Continuare din numărul anterior) • Acțiuni UE împotriva teroris- mului • Utile pentru tineri: -- Bursă pentru literatură de călă- torie 2016 -- Concurs de postere și filmulețe video despre schim- bările climatice În calitate de cetățeni europeni, avem drepturi de care putem beneficia, dar pe care, de multe ori nu le cunoaștem. Website-ul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ ro.htm, oferă sprijin şi consiliere pentru cetăţenii UE şi familiile lor. Pe portalul ”Europa ta” găsiți informații și sfaturi practice privind libera circulație în spațiul comunitar. În acest număr al Buletinului nostru informativ electronic, vă prezentăm informații despre: PRODUSE ȘI SERVICII FINANCIARE Continuare din numărul anterior • Împrumuturi și credite de consum Credite de consum Când contractați credite de consum, este bine să știți că există norme UE în vigoare care vă protejează înainte de semnarea contractului și care vă permit, la nevoie, să îl anulați. • Compararea ofertelor: Dacă doriți să cumpărați un produs pe credit, vă recomandăm să comparați ofertele înainte de a lua o decizie. Înainte de semnarea contractului, furnizorul de credit trebuie să vă pună la dispoziție un document intitulat Informații standard la nivel euro- pean privind creditul de consum: http://ec.europa.eu/consumers/citizen/ my_rights/consumer-credit/standardised-form-explained/index_en.htm Acesta trebuie să vă ofere informații cât mai complete privind termenii și condițiile contractului de credit pe care intenționați să îl semnați. Este vorba, în special, despre: - principalele caracteristici ale contractului, - valoarea creditului și costul său, - dobânda anuală efectivă (DAE - o cifră unică reprezentând costul total al creditului: dobânzi, comisioane, impozite și orice alte taxe), - numărul, frecvența și valoarea tuturor plăților dumneavoastră, - aspectele juridice importante. Astfel veți putea compara ofertele de la diferiți furnizori de credite pen- tru a o selecta pe cea care vi se potrivește cel mai bine. Dacă nu ați primit acest document din partea furnizorului de credit, îl puteți solicita. • Retragerea dintr-un contract de credit Dacă v-ați răzgândit în privința contractului de credit pe care tocmai l-ați semnat sau dacă v-ați dat seama că, în definitiv, nu aveți nevoie de el, vă puteți retrage în termen de 14 zile calendaristice de la sem- narea contractului. Nu sunteți obligat să vă justificați, dar va trebui să restituiți banii, plus dobânda și orice taxe nerambursabile deja plătite de către furnizorul de credit. Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Drepturile noastre în Uniunea Europeană
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 6/2016 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Rambursarea anticipată a împrumutului Dacă doriți, aveți dreptul de a rambursa un credit mai devreme decât prevede contractul. Rețineți însă că s-ar putea să fiți nevoit să îl despăgubiți pe creditor pentru pierderea suferită din acest motiv. Totuși, plata compensa- torie nu trebuie să depășească valoarea totală a dobânzilor pierdute efectiv. Aceste norme se aplică în cazul creditelor de consum cu o valoare cuprinsă între 200 și 75.000 de euro, cu excepția împrumuturilor: - garantate cu ipotecă: http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financial-products-and-services/mort- gages/index_ro.htm; - contractate pentru achiziționarea de terenuri sau bunuri imobiliare; - legate de contracte de închiriere sau de leasing pentru care nu există nicio obligație de a cumpăra; - acordate fără dobândă, fără alte taxe sau sub forma unei facilități de tipul „descoperire de cont” care trebuie rambursate în termen de 1 lună; - obținute în urma unei hotărâri judecătorești; - legate de împrumuturile acordate unui grup restrâns de persoane. • Contractarea unui credit sau a unui împrumut în altă țară din UE În cazul în care doriți să contractați un credit sau un împrumut în altă țară din UE, este bine să știți că băncile ar putea să manifeste reticență față de rezidenții altor țări decât cea în care se află sediul băncii sau chiar față de rezidenții aceleiași țări care lucrează în altă țară din UE. Băncile au libertatea de a decide în acest sens. Cu toate acestea, în conformitate cu principiul general al nediscriminării pe motiv de cetățenie sau de naționalitate, ele nu îi pot dis- crimina pe cetățenii UE din cauza naționalității. În cazul în care considerați că o bancă v-a discriminat, puteți: - să contactați biroul de reclamații al băncii pentru a obține un răspuns scris care să indi- ce motivele exacte pentru care vi s-a refuzat creditul; - pe baza răspunsului scris oferit de bancă, să cereți sprijin din partea FIN-NET (Rețeaua de soluționare a disputelor financiare), care îndeplinește rolul de mediator în dispu- tele dintre consumatori și furnizorii de servicii financiare, cum ar fi băncile: http://ec.europa. eu/finance/fin-net/how_en.htm Alte informații despre Servicii și pro- duse financiare în UE: http://europa.eu/ youreurope/citizens/consumers/financial- products-and-services/index_ro.htm Caz real Paolo, din Italia, a vrut să își cumpere o mașină de spălat și a luat un împrumut de 1.000 de euro de la un creditor nebancar. Înainte de semnarea contractului, nu i s-au dat informații sufi- ciente și nu a primit nici documentul intitulat Informații standard la nivel european privind creditul de consum: http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/consumer-credit/standardised- form-explained/index_en.htm. I s-a spus că urma să ramburseze împrumutul în termen de 2 ani, cu o rată moderată a dobânzii. După semnarea contractului, Paolo și-a dat seama că dobânda anuală efectivă (costul total al creditului) va fi foarte mare. Prin urmare, s-a decis să renunțe la acest împrumut și să caute o variantă mai bună. Contactând o organizație a consumatorilor, a aflat că se poate retrage din con- tract în termen de 14 zile, dacă îl informează în scris pe creditor și rambursează sumele pe care le-a primit deja. Continuare în nr. viitor
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 6/2016 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Comisia a prezintat acțiuni în șapte domenii specifice în care cooperarea la nivelul UE poate aduce valoare adăugată: • Combaterea propagandei teroriste și a discursurilor ilegale de incitare la ură în mediul online: colaborarea cu sectorul IT pentru a stopa răspândirea materialelor ilegale care incită la violență, spriji- nirea dezvoltării unor discursuri pozitive alternative de către societatea civilă și dezvoltarea educației în domeniul mass-media, astfel încât tinerii să evalueze informațiile în mod critic. • Combaterea radicalizării în închisori: schimburi de experiență între statele membre pentru a elabora orientări privind mecanismele și programele menite să prevină și să combată radicalizarea în închisori și să contribuie la reabilitarea și reintegrarea deținuților. • Promovarea educației favorabile incluziunii și a valorilor comune ale UE: Utilizarea fondurilor din programul Erasmus+ pentru a sprijini proiectele care promovează incluziunea socială, valorile noastre comune și înțelegerea interculturală. • Promovarea unei societăți favorabile incluziunii, deschise și reziliente și sensibilizarea tineri- lor: de exemplu, Comisia va dezvolta o serie de instrumente pentru a ajuta persoanele care lucrează în mod direct cu tinerii să detecteze și să combată radicalizarea violentă. • Întărirea cooperării internaționale: UE va oferi sprijin țărilor terțe care se confruntă cu provocări similare în ceea ce privește combaterea radicalizării, prin asigurarea respectării legii și găsirea de soluții care respectă drepturile omului. • Sprijinirea cercetării, a colectării dovezilor, a monitorizării și a rețelelor: producerea unor in- strumente concrete și a unor analize ale politicilor pentru o mai bună înțelegere a procesului radicalizării, care să poată fi utilizate în mod direct de profesioniștii din domeniul securității și de factorii de decizie din statele membre, cu ajutorul, printre altele, a Centrului de Excelență din cadrul rețelei pentru sensibiliza- rea publicului cu privire la radicalizare (RAN). • Concentrarea eforturilor asupra aspectelor legate de securitate: prevenirea radicalizării necesită, de asemenea, o abordare de bază în domeniul securității, axată pe măsuri de combatere a amenințărilor imediate și pe termen lung, cum ar fi interdicția de a călători și incriminarea deplasărilor către o țară terță în scopuri teroriste, după cum a propus deja Comisia. Statele membre ar trebui să-și intensifice schimbu- rile de informații, să folosească pe deplin cadrele de cooperare în materie de securitate și instrumentele de informații și să întărească interconectarea sistemelor de informații. Context Până în prezent, se estimează că circa 4.000 de cetățeni ai UE s-au alăturat organizațiilor te- roriste din țări aflate în conflict, precum Siria și Irak. Suspecții implicați în atrocitățile teroriste recente din UE au fost în majoritate cetățeni europeni, născuți și crescuți în societățile noastre. UE își întărește abordarea în materie de securitate în ceea ce privește această problemă, prin intensificarea schimbului de informații între bazele de date privind securitatea, granițele și migrația și prin consolidarea Europolului și a Centrului european de combatere a terorismului. UE a sprijinit acțiunile statelor membre de combatere a radicalizării de mai mult de zece ani. Uniunea Euro- peană a sprijinit eforturile statelor membre de a oferi un răspuns solid la extremismul violent, prin consoli- darea cooperării în domenii precum educația și întărirea rezilienței societăților noastre. Din 2005, acțiunile de combatere a radicalizării au avut la bază Strategia UE pentru combaterea radicalizării și a recrutării în scopuri teroriste. Agenda europeană privind securitatea, adoptată de Comisie la 28 aprilie 2015, a stabilit principalele acțiuni necesare pentru a asigura un răspuns eficient al UE la terorism și la amenințările la adresa securității în UE în perioada 2015-2020. De asemenea, Comisia a continuat acțiunile privind Rețeaua UE pentru sensibilizarea pu- blicului cu privire la radicalizare (RAN), prin lansarea, la 1 octombrie 2015, a Centrului de excelență al rețelei. În octombrie 2015, Comisia a organizat o reuniune la nivel înalt a miniștrilor justiției, pentru a discuta răs- punsul în materie de justiție penală la fenomenul radicalizării, care a condus la Concluziile Consiliului, prin care s-a solicitat realizarea de schimburi de bune practici privind deradicalizarea în închisori și programele de reabilitare, formare și finanțare. După atacurile de la Paris și Copenhaga, la 17 martie 2015, Comisia și miniștrii educației au semnat „Declarația de la Paris” privind promovarea cetățeniei și a valorilor comune. Acțiuni ale UE privind terorismul
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter • Bursă pentru literatură de călătorie 2016 Câștigă o excursie de 10 zile pentru a călători și a scrie în Australia! World Nomads invită studenții și pe cei care nu sunt de profesie scriitori, de orice naționalitate (dar cu abilități excepționale de scriere în limba engleză) să depună cereri pentru bursă. Participanții trebuie să scrie o poveste de 2.500 de caractere despre o experiență de călătorie care să re- dea una dintre următoarele teme: - Cum am ajuns aici? - O întâlnire neașteptată dintr-o călătorie pe care nu o voi uita niciodată. - Atunci când am descoperit… Trei scriitori aspiranți vor câștiga o excursie de 10 zile pentru a călători și a scrie în Australia. Ei vor participa, de asemenea, la un curs de litera- tură de călătorie de trei zile la Melbourne, Australia. Bursele vor acoperi biletul de avion, cazarea și asigu- rarea de călătorie. Termen limită: 27 iunie 2016 Mai multe detalii: https://www.worldnomads. com/learn/travel-writing/scholarship/2016/ • Concurs de postere și filmulețe video despre schimbările climatice Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) îndeamnă copiii lumii să vină cu idei prin intermediul unui concurs de postere și filmulețe video la nivel mondial, prin care să evidențieze modul în care schimbările climatice influențează alimentația populației în creștere a globului - și ce putem face, împreună, pentru ca să depășim această provocare. Se preconizează că numărul de oameni de pe pla- netă va ajunge la peste 9 miliarde până în 2050 și se estimează că producția mondială de alimente ar trebui să crească cu 60 la sută, pentru a ține pasul. Între timp, fermele mici și de familie din lume - care produc o mare parte din alimentele pe care le consumăm - sunt printre cele mai afectate de temperaturile ridicate, secete și dezastre asociate cu schimbările climatice. Iată de ce, FAO a ales pentru Ziua Mondială a Alimentației 2016, celebrată la 16 octombrie, tema - „Clima se schimbă. Alimentele și agricultura trebuie să se schimbe și ele”. Copiii și adolescenții cu vârste între 5 și 19 ani sunt încurajați să se informeze despre tema Zilei Mondiale a Alimentației 2016 și să-și folosească imaginația pen- tru a elabora un poster în format digital, prin desen sau pictură. Dacă preferă, tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 19 ani pot produce un filmuleț cu o durată care să nu depășească 1 minut, și să-l încarce pe You- Tube cu hashtag-ul #WFD2016VideoContest. Termenul limită de înscriere: 30 septembrie 2016. Detalii: http://www.fao.org/world-food-day/2016/ contest/en/ INFORMAŢII utile pentru TINERI

×