Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures-mai 2014

1,207 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures-mai 2014

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html • Perioada vacanțelor: sugestii utile pentru o vară fără griji Anul VI, Nr. 5 Mai 2014 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Sugestii privind drepturile pe care le avem când mergem în vacanță • Știri pe scurt: -- Bicicletă intermodală -- Consultare publică pentru Strategia Europa 2020 • Utile pentru tineri: -- Cursuri online gratuite -- Concurs internațional de eseuri Odată cu începutul perioadei vacanțelor, când milioane de europeni își planifică călătoriile în Europa și pe alte continente, iată câteva sfaturi utile în cazul în care vă confruntați cu o problemă. 1. Cine mă poate ajuta dacă în timpul vacanței am probleme cu o companie aeriană, o firmă de închiriere de autoturisme sau un operator de turism? Dacă avionul, trenul, autobuzul sau vaporul întârzie sau este anulat... Datorită normelor UE privind drepturile pasage- rilor, dacă zborul sau călătoria dumneavoastră are întârziere de câteva ore, societatea de transport care asigură călătoria trebuie să vă despăgubească în mod echitabil. Zboruri în interiorul UE - Despăgubiri pen- tru anulare sau întârziere mai mare de 3 ore: - sub 1 500 de km: 250 € - peste 1 500 de km: 400 € Întârzieri majore - aveţi dreptul la rambursa- rea costului biletului dacă zborul întârzie mai mult de 5 ore. Din momentul în care acceptaţi soluţia rambursării, compania aeriană este scutită de obli- gaţia de a vă asigura continuarea călătoriei sau de a vă oferi alt tip de asistenţă. Compania aeriană are datoria să vă informeze asupra drepturilor de care beneficiaţi şi asupra motivelor refuzului îmbarcării, anulării zborului sau în- târzierii prelungite a acestuia (în general, este vorba despre orice întârziere de peste 2 ore, cu excepţia zborurilor pe distanţe de peste 3 500 de km, caz în care se iau în considerare întârzieri de până la 4 ore). În cazul în care călătoria este anulată și trebuie să vă cazați într-un hotel aflat într-un alt loc decât destinația dumneavoastră finală, compania aeriană sau operatorul de transport feroviar ar trebui să suporte costurile de cazare. Înainte de călătorie, consultați modalitățile de revendicare a drepturilor dumneavoastră în aeroporturile, porturile, autogările și gările din întreaga Europă, sau descărcați aplicația pentru smartphone: http://ec.europa.eu/ transport/passenger-rights/ro/mobile.html Mai multe informații despre drepturile pasagerilor le găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/pas- senger-rights/index_ro.htm Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Euro- peană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme euro- pene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Continuare în pag. 2
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 5/2014 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene 2. Am achiziționat un pachet de servicii turistice, însă operatorul meu a dat faliment. Pot obține o rambursare? Directiva privind pachetele de servicii turistice protejează consuma- torii europeni care pleacă în vacanță și acoperă pachetele pentru vacanță prestabilite care combină cel puțin două dintre următoarele servicii: (1) transportul, (2) cazarea și (3) alte servicii turistice, cum ar fi excursiile (incluse în prețul de vânzare). Protecția oferită de directivă include: informațiile din broșuri, dreptul de a anula fără penalități, răspunderea în ceea ce privește serviciile (de exemplu, hoteluri de calitate nesatisfăcătoare) și protecție în cazul în care un operator de turism sau o companie aeriană dă faliment. În viitor, această protecție va fi extinsă și la consumatorii care rezervă pachete personalizate online (oferite fie de un singur agent comercial, fie de mai mulți agenți aflați în relații de afaceri), datorită unor noi propuneri ale Comisiei Europene, sprijinite de Parlamentul European (MEMO/14/184). În baza normelor UE beneficiați de anumite drepturi atât în momentul în care faceți rezervarea, cât și pe du- rata călătoriei. Aceste norme prevăd, printre altele, că: - Aveți dreptul de a primi informații clare și corecte despre toate aspectele călătoriei, înainte de semnarea contractului (inclusiv informații despre asigurări opționale, pașapoarte, vize, formalități medicale). - Cel puțin una dintre părți răspunde de pachetul turistic în integralitatea sa, chiar dacă serviciile incluse sunt furnizate de companii diferite. În funcție de țara dumneavoastră, poate fi vorba despre organi- zator (operatorul de turism), comerciantul cu amănuntul (agenția de turism) sau ambele părți. Trebuie să vi se furnizeze datele de contact ale părții responsabile pentru a le putea folosi dacă doriți să înaintați o plângere pe durata vacanței sau să solicitați despăgubiri când ajungeți acasă. - Dacă întâmpinați dificultăți, aveți dreptul la asistență. Prin urmare, trebuie să vi se comunice un număr de urgență la care să puteți contacta operatorul sau agenția de turism. - Dacă organizatorul/comerciantul cu amănuntul dă faliment, există garanții că vă veți primi ba- nii înapoi și că veți fi repatriat, în cazul în care v-ați început deja călătoria. Detaliile practice depind de normele naționale și de organismul prin intermediul căruia organizatorul/comerciantul cu amănuntul a stabilit această protecție. - Dacă nu puteți merge în vacanța pentru care ați făcut rezervare puteți transfera pachetul turistic către altcineva. Cu toate acestea, s-ar putea să trebuiască să plătiți un cost suplimentar care rezultă în urma acestui transfer. - Prețul prevăzut de contract poate fi majorat doar în anumite condiții (de ex. creșterea costurilor de transport, taxe percepute de părți terțe, comisioane de schimb valutar) și cel târziu cu 20 de zile înainte de începerea călătoriei. - Dacă organizatorul/comerciantul cu amănuntul modifică în mod semnificativ conținutul pache- tului (inclusiv prețul) și vă hotărâți să anulați vacanța din acest motiv, aveți dreptul să primiți banii înapoi sau să optați pentru un pachet alternativ. Același lucru este valabil și când organizatorul anulează vacanța. În unele cazuri, puteți avea dreptul la despăgubiri. Dacă lucrurile nu se desfășoară conform așteptărilor, din motive care nu vi se pot reproșa dumneavoastră (de exemplu, dacă un circuit este anulat sau hotelul nu corespunde descrierii din broșură), contactați, în cel mai scurt timp posibil: - organizatorul sau, dacă este cazul, - reprezentantul local. Aceștia ar trebui să ia imediat măsuri pentru a remedia situația. Dacă problema persistă, colectați cât mai multe dovezi (de exemplu, fotografii) și depuneți o plângere când ajungeți acasă. În funcție de țara din care proveniți, agenția de voiaj de la care ați cumpărat pachetul de servicii turistice ar putea fi și primul punct de contact. În unele țări trebuie să respectați anumite termene-limită dacă doriți să depuneți o plângere. În cazul în care nu obțineți niciun rezultat pe această cale, cereți sprijinul Centrului european pen- tru consumatori, ECC-Net: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_topics/package_travel_en.htm. Acesta vă poate ajuta mai ales atunci când organizatorul vacanței este stabilit într-o altă țară din UE. Continuare din pag. 1 Continuare în numărul viitor
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 5/2014 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • O bicicletă în servietă pentru orașe ecologice O bicicletă cu motor electric care se pliază la di- mensiunea unei serviete și cântărește doar 7,5 kg ar putea lua în curând cu asalt pistele de biciclete și mijloacele de transport în comun din Europa! Cu un de- sign și proces de producție inova- tor, Bike Inter- modal deschide drumul către o nouă generație de biciclete pli- abile, pentru a determina per- soanele care fac naveta să renunțe la mer- sul cu mașina și pentru a face orașele noastre mai prietenoase cu mediul înconjurător. La baza „bicicletei intermodale” stă un cadru pre- comprimat, care se închide și se deschide asemănă- tor echipamentului de aterizare al aeronavelor, din aluminiu sau magneziu turnat și cabluri de calitatea celor utilizate în domeniul navigației. Proiectul de cercetare Bike Intermodal a benefi- ciat de fonduri europene în domeniu în valoare de 1,58 milioane de euro. Când procesul de producție va fi complet optimi- zat, se estimează că o versiune fără motor a bicicle- tei ar putea costa 800 de euro, în timp ce un model cu motor electric ar putea costa 1.300 de euro. De asemenea, o versiune minimalistă a bicicletei (mo- del cu pinion fix) ar putea costa 500 de euro. Detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/16052014_ bicicleta_in_servieta_orase_ecologice_ro.htm • Consultare publică privind Strategia Europa 2020 După patru ani, la propunerea Comisiei, Consiliul Eu- ropean din 20-21 martie 2014 a fost de acord să inițieze o revizuire a Strategiei Europa 2020. La 5 martie 2014, Comisia a adoptat Comunicarea „Bilanțul strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, dura- bilă și favorabilă incluziunii”. Principala constatare a Comisiei Europene este că progresul în atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 este unul mixt. Criza economică şi financiară a avut un impact ne- gativ major asupra nivelurilor de ocupare a forţei de muncă şi sărăciei şi a limitat evoluţiile în ceea ce pri- veşte restul obiectivelor Strategiei Europa 2020. Face excepţie obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu ȘTIRI EUROPENE PE SCURT efect de seră, unde criza economică a avut un impact pozitiv, determinat îndeosebi de reducerea activităţilor de producţie şi de transport. În ceea ce priveşte progresul privind realizarea obiec- tivelor Europa 2020, Comisia Europeană apreciază că: - rata ocupării stabilită de statele membre variază de la 62,9% în Malta, până la 80% în Danemarca, Olanda şi Suedia; România a înregistrat o scădere de la 64,4% în 2008 la 63,8% în 2012, valoare ce se situează la 6,2 p.p. sub ţinta naţională; - în perioada 2009-2012, investiţiile în cercetare- dezvoltare-inovare au cunoscut o creştere uşoară, de la 2,01%, la 2,06% din PIB, însă nivelul investi- ţiilor rămâne mult sub cel propus pentru anul 2020 şi este puţin probabil ca ţinta de 3% din PIB să fie atinsă; România, alături de Portugalia, Malta şi Lituania, se si- tuează departe de ţinta naţională fixată; - până la sfârşitul anului 2011, emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut la nivelul UE cu cca. 18% faţă de 1990; România, cu o reducere a emisiilor de 49,54% se situează pe locul al III-lea în UE 27; - deşi în ansamblu se observă progrese în creş- terea ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final brut, doar Suedia, Estonia şi Bulgaria au atins ţintele naţionale; România a atins un nivel foar- te apropiat de obiectivul asumat pentru 2020 (24%); - au fost înregistrate progrese în ceea ce priveşte eficienţa energetică, dar numai 13 state, printre care şi România, au atins ţintele indicative de eficienţă energetică; - la nivelul UE, rata părăsirii timpurii a şcolii a scăzut constant - de la 15,7% în 2005 la 12,7% în 2012; România se află alături de Spania şi Italia în grupul statelor care au o rată ridicată şi care au înregis- trat progrese limitate; - în privinţa creşterii populaţiei cu vârsta de 30-34 ani absolventă a unei forme de educaţie terţiară, la nivel european s-a înregistrat un progres substanţial din anul 2000 (22%), până în anul 2012 (35,7%); România (21,8%), se află într-un pluton de 7 state membre care au o rată redusă de tineri absolvenţi de studii terţiare şi care înregistrat progrese limitate; - ca rezultat al crizei economice, rata sărăciei a cres- cut în marea majoritate a statelor membre, prin ur- mare, în anul 2012, doar patru state - Germania, Româ- nia, Polonia şi Cipru - şi-au atins ţintele intermediare. Sursa informațiilor despre Bilanț - MAE: http://www. mae.ro/node/26628 Consultarea va fi deschisă în perioada 5 mai 2014 - 31 octombrie 2014. Chestionarul este disponibil la: http://ec.europa. eu/europe2020/public-consultation/index_ro.htm
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter INFORMAŢII utile pentru TINERI • Cursuri online gratuite pe platforma paneu- ropeană OpenupEd Chiar dacă ai deja o diplomă universitară, acest lucru nu înseamnă că nu poți studia în continuare! Pe platforma paneuropeană OpenupEd vei găsi o serie fascinantă de cursuri online gratuite, disponi- bile în 12 limbi, care îți vor (re)deschide cheful. Cu ajutorul MOOC (Massive Open Online Cour- ses) poți stu- dia, oriunde și oricând, discipline va- riate, de la psihologie, antropologie culturală sau estetică și până la ma- nagement, publicitate sau economie. Mai multe informaţii: http://www.openuped.eu/ • Concurs international de eseuri pentru tineri - sponsorizat de Fundația Goi Peace și UNESCO. Scopul concursului este de a inspira societatea să învețe de la tineri și să se gândească la modul în care fiecare dintre noi poate aduce o schimbare în lume. Tema din acest an a concursului este „Puterea cultu- rii de a crea un viitor mai bun”. Fiecare colț din lume are propria sa cultură. Cultura include arta, tradițiile și obiceiurile unei țări sau regiuni, cât și înțelepciunea, valorile, stilurile de viață și tendințele oamenilor care locuiesc acolo. Pentru a construi o lume în pace trebuie să recunoaștem și să respectăm cultura celuilalt. Cu ce aspecte ale culturii din țara ta sau din regi- unea ta te mândrești și cum poți face astfel încât acestea să creeze o lume mai bună? Condiții: 1. Eseurile pot fi trimise de orice persoană care are până în 25 de ani, în cadrul uneia dintre categoriile: Copii (până în 14 ani); Tineret (15-25 de ani). 2. Eseurile trebuie să aibă cel mult 700 de cuvinte, să fie tipărite sau printate în engleză, spaniolă, germană franceză, sau să aibă cel mult 1600 de caractere în japo- neză. 3. Eseurile trebuie să aibă o pagină de copertă care indică: categoria (Copii sau Tineret); titlul eseului, nu- mele, adresa de e-mail, numărul de telefon, e-mail-ul, naționalitatea, vârsta până la data limită de candidatură - 30 iunie 2013, sexul, numele școlii, numărul de cuvinte. Profesorii și directorii de tineret pot trimite o colecție de eseuri din clasa sau grupul lor. Atașați și o listă cu numele participanților și numele și informațiile de contact ale pro- fesorului sau directorului. (Materialele care nu au toate aceste informații nu vor fi luate în calcul.) 4. Materialele pot fi trimise prin poștă sau online. 5. Eseurile trebuie să fie originale și să nu fi fost pu- blicate. 6. Eseurile trebuie să fie scrise de o singură persoană. Eseurile scrise împreună de mai multe persoane nu sunt acceptate. 7. Drepturile de autor ale eseurilor trimise vor aparține sponsorului. Premii: Premiul I: Diploma și premiu în valoare de 100,000 Yeni (aprox. 1140 USD) (o persoană). Câștigătorul pre- miului I va fi invitat la ceremonia de premiere din Tokyo, Japona, în noimebrie 2014. Costurile de călătorie vor fi acoperite de sponsor. Premiul II: Diploma și premiu in valoare de 50,000 Yeni (aprox. 570 USD) (2 persoane) Premiul III: Diploma și cadou (5 persoane) Mențiune de onoare: Diploma și cadou (25 de persoane) Data limită: 15 iunie 2014 Câștigătorii vor fi anunțați în luna noiembrie 2014 pe site-ul Fundației Goi Peace și pe site-ul UNESCO. Informații: http://www.goipeace.or.jp/english/activi- ties/programs/1401.html

×