Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018

66 views

Published on

Informatii europene pentru mediul de afaceri

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018

  1. 1. Anul XXIV, Nr. 8/ August 2018 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ CURSURI GRATUITE în Regiunea Nord-Vest Proiectul ”Bistrița, pe harta profesională a Europei” Camera de Comerț și Industrie Bistrița- Năsăud, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Bistrița, pe harta profesională a Europei”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, în cadrul apelului România profesională – Resurse umane competitive (POCU 3.8). Activitățile proiectului se desfășoară pe parcursul a 12 luni, în perioada iunie 2018 - iunie 2019, în județele Bistrița-Năsăud, Sălaj, Satu Mare și Maramureș. Managerii/persoanele angajate/antreprenorii care activează în sectoare economice de specializare inteligentă, în județele MM, BN, SJ și SM, pot beneficia GRATUIT, de programe de formare în domeniile MANAGEMENT (Managementul inovării, Manage- ment de produs, Lean management, Managementul riscului, Mini MBA), RESURSE UMANE și ANTREPRENORIAT. Domeniile eligibile în proiect sunt sectoarele economice potențial competitive: Turism și eco- turism; Textile și pielărie; Lemn și mobilă; Industrii creative; Industria auto și componente; Tehnologia informațiilor și comunicațiilor; Sănătate și produse farmaceutice; Energie și management de mediu; Bioeconomie (agricultură, silvicultură), biofarmaceutică și biotehnologii; Procesarea alimentelor și a băuturilor. CURSURI GRATUITE organizate în cadrul proiectului A. CURSURI de management: ♦♦ MANAGER DE INOVARE: 32 ore/curs; pentru 56depersoane;ÎnjudețulMaramureș,acestcurs se va organiza pentru o grupă de 14 persoane angajate în poziții de management, în firme cu coduri CAEN eligibile în proiect. ♦♦ LEAN MANAGER: 28 ore/curs; pentru 56 de persoane; În județul Maramureș, acest curs se va organiza pentru o grupă de 14 persoane angajate în poziții de management, în firme cu coduri CAEN eligibile în proiect. ♦♦ MANAGER DE PRODUS: 32 ore/curs; pentru 56 de persoane. Acest curs NU SE ORGANIZEAZĂ ÎN JUDEȚUL MARAMUREȘ. ♦♦ MANAGEMENTUL RISCULUI: 28 ore/curs; pentru 56 de persoane. Acest curs NU SE ORGANIZEAZĂ ÎN JUDEȚUL MARAMUREȘ. ♦♦ Mini MBA pentru 30 de persoane: 8 ore/lună x 8 luni. 5 persoane din județul Maramureș vor participa la cursul Mini MBA ce va fi organizat la Satu Mare, în cadrul unei grupe formate din 15 persoane angajate în poziții de management, Continuare în pag. 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 8/2018 în firme cu coduri CAEN eligibile în proiect din județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj. ♦♦ Dezvoltarea Competențelor Antreprenori- ale: 64 ore/curs pentru 56 de antreprenori. În județul Maramureș, acest curs se va organiza pentru o grupă de 14 administratori de firme cu coduri CAEN eligibile în proiect. B. CURSURI PENTRU ANGAJAȚI DIN DOMENIUL RESURSELOR UMANE ♦♦ Manager Resurse Umane: pentru 56 per- soane. În județul Maramureș, acest curs se va organiza pentru o grupă de 14 persoane angajate în compartimente de resurse umane, în firme cu coduri CAEN eligibile în proiect. ♦♦ Inspector Resurse Umane: pentru 56 per- soane. În județul Maramureș, acest curs se va organiza pentru o grupă de 14 persoane angajate în compartimente de resurse umane, în firme cu coduri CAEN eligibile în proiect. CURSURI GRATUITE pentru MARAMUREȘENI Vă prezentăm o sinteză a cursurilor care vor fi or- ganizate pentru maramureșeni, în cadrul Proiectului ”Bistrița, pe harta profesională a Europei”. ♦♦ COMPETENȚE ANTREPRENORIALE (grupa este în curs de formare - 14 persoane). Perioada de derulare preconizată: octombrie-noiembrie 2018. ♦♦ Mini MBA (grupa este formată - 5 persoane). Cursul urmează să înceapă în perioada octom- brie-noiembrie 2018. ♦♦ INSPECTOR RESURSE UMANE (grupa este în curs de formare - 14 persoane). Cursurile vor începe la finalul lunii septembrie 2018. ♦♦ LEAN MANAGEMENT (grupa este în curs de formare - 14 persoane). Perioada de demarare preconizată: ianuarie 2018. ♦♦ MANAGER DE INOVARE (grupa este în curs de formare - 14 persoane). Perioada de dema- rare preconizată: ianuarie-februarie 2018. ♦♦ MANAGER RESURSE UMANE (grupa este în curs de formare - 14 persoane). Perioada de demarare preconizată: ianuarie-februarie 2018. DATE DE CONTACT: CameradeComerțși IndustrieBistrița-Năsăud Bistrița, Str. Petre Ispirescu, nr. 15A, Jud. Bistrița-Năsăud Telefon: 0263.230.640, Fax: 0263.210.038 Site proiect: http://www.cciabn.ro/bistritaprofesionala Facebook: https://www.facebook.com/ccibn/ Manager proiect: Monica MUREȘAN Tel: 0733.900.201 Persoanele interesate să participe la cursuri și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate (http:// cciabn.ro/bistritaprofesionala/conditii-de-eligibi- litate/), trebuie să se înscrie on-line, completând formularul disponibil pe website-ul proiectului Bistrița profesională: http://cciabn.ro/bistritapro- fesionala/inscriere/ După înscrierea on-line, veți fi contactați pentru a pregăti dosarele cu documente doveditoare privind eligibilitatea în proiect. Continuare din pag. 1
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 8/2018 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ȘTIRI EUROPENE • Înapoi la școală: elevii vor primi lapte, fructe și legume cu sprijinul UE Programul UE de încurajare a consumului de fructe, legume și lapte în școli se reia odată cu începerea anului școlar 2018-2019 în statele mem- bre participante, printre care și România. Având ca obiectiv promovarea obiceiurilor alimentare sănă- toase în rândul copiilor, programul derulat de UE va include, pe lângă distribuirea de alimente, programe educaționale specifice dedicate copiilor. În anul școlar 2017/2018, datorită numărului de școli participante în creștere, inițiativa pentru o alimentație sănătoasă a vizat peste 30 de milioane de copii din întreaga Uniune Europeană. Comisarul european Phil Hogan, responsabil pentru agricultură și dezvoltare rurală, a declarat: „Este important să cunoaștem proveniența produ- selor noastre alimentare și eforturile intense de- puse pentru acestea. Programele derulate de UE în școli permit copiilor nu numai să dobândească cunoștințe privind agricultura și producția alimen- tară, ci și să încerce produse de calitate și să bene- ficieze de pe urma valorilor lor nutriționale.” Alocările naționale pentru toate cele 28 de sta- te membre care participă la programul pentru anul școlar 2018-2019, au fost aprobate și adoptate de către Comisia Europeană în martie 2018. Astfel, României i-au fost alocate 17,6 milioane euro. Context În cadrul acestui program, în fiecare an școlar se alocă 150 de milioane euro pentru fructe și legume și 100 de milioane euro pentru lapte și alte produse lactate. Deși participarea este benevolă, toate sta- tele membre ale UE au ales să participe, integral sau parțial, la program. Statele membre au, de asemenea, posibilitatea de a completa ajutorul UE cu ajutor național pentru finanțarea programului. Produsele distribuite se aleg pe criterii de sănă- tate și de mediu, de anotimp, de soi și de dispo- nibilitate. Statele membre pot încuraja achizițiile locale sau regionale, produsele ecologice, lanțurile de aprovizionare scurte, beneficiile pentru mediu și sistemele agricole de calitate. Programul UE de încurajare a consumu- lui de fructe, legume și lapte în școli: https:// ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_ro Pachetul pedagogic pentru copii privind produ- sele alimentare și agricultura în Europa: https:// ec.europa.eu/agriculture/teachers-pack/index_ro • Măsuri suplimentare de ajutor pentru fermieri Având în vedere dificultățile cu care se confruntă fermierii europeni afectați de secetă în această vară, Comisia Europeană continuă să acționeze pentru a oferi sprijin practic în acest sector. Se va acorda o flexibilitate mai mare pentru a ajuta fermierii să aibă suficientă hrană pentru animale. Drept completare la măsurile deja anunțate la începutul lunii august, Comisia Europeană a pre- zentat pe 30 august, un pachet suplimentar de acțiuni menite să crească disponibilitatea resurselor furajere pentru animale: • Posibilitatea de a considera culturi de iarnă, semănate în mod normal toamna pentru recoltare/pășunat, drept culturi intermediare (interzis în temeiul normelor actuale) dacă sunt destinate pășunatului/producției de furaje. • Posibilitatea de a însămânța culturi intermediare drept culturi pure (și nu ca amestec de culturi, astfel cum este prevăzut în prezent) în cazul cul- turilor destinate pășunatului/producției de furaje. • Posibilitatea de a reduce perioada minimă de 8 săptămâni pentru culturile intermediare pentru a permite fermierilor care cultivă terenuri arabile să însămânțeze culturile de iarnă în timp util după culturile intermediare. Fermierii vor putea beneficia de până la 70% din plățile lor directe și de până la 85% din plățile pentru dezvoltare rurală încă de la mijlocul lunii octombrie 2018, în loc de luna decembrie, pentru o îmbunătățire a situației fluxului de numerar. În conformitate cu normele existente în materie de ajutoare de stat, se poate acorda ajutor financiar în proporție de până la 80% din valoarea daunelor cauzate de secetă (sau până la 90% în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale), în anumite condiții specifice. Achiziționarea de furaje poate fi eligibilă pentru ajutoare de stat, fie ca daune ma- teriale, fie ca pierderi de venit. De asemenea, se pot acorda compensații pen- tru daune fără a fi nevoie să fie notificată Comisia (așa-numitele „ajutoare de minimis”) cu sume de până la 15.000 EUR per crescător de animale pe o perioadă de trei ani. Mai mult, există posibilități de ajutor și în cadrul dezvoltării rurale, inclusiv finanțarea reînsămânțării pășunilor, de exemplu, sau compensații pentru pierderea de venit. Detalii: http://europa.eu/rapid/press-release_ IP-18-5301_ro.htm
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 8/2018 ȘTIRI DESPRE FINANȚĂRI • Programul Erasmus pentru tinerii antre- prenori Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE) anunță lansarea oficială a EYE Global pentru perioada 2018-2020. Trei noi destinații (SUA, Singapore și Israel) sunt acum disponibile pentru noii antrepre- nori cu reședința în UE. Asociația Reginnova NE a devenit punct local de contact în România pentru programul de schimb transfrontalier Erasmus for Young Entrepreneurs (Erasmus pentru tinerii antreprenori). Programul este finanțat de către Comisia Europeană, prin intermediul EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises). Asociația Reginnova NE participă în proiectul Entrepreneurial Network of Growth Initiatives for New Entrepreneurs 2 (ENGI4NE-2), finanțat de Comisia Europeană prin programul COSME EYE – Erasmus for Young Entrepreneurs, ciclul 10. Consorțiul ENGI4NE-2 este coordonat de CON- FINDUSTRIA ANCONA – Asociația industriașilor din provincia Ancona și reunește parteneri din 7 state europene – Italia, Spania, Albania, Turcia, Estonia, Lituania și România. Pentru a participa în programul COSME EYE – Erasmus for Young Entrepreneurs, antreprenorii gazdă trebuie să aibă o experiență cumulativă de afaceri de minimum 3 ani, dovedită prin derularea cu succes a propriilor afaceri în țările UE, Turcia și Albania. Detalii: reginnova.org Puncte de contact EYE Global la nivel local, în statele membre ale UE: https://www.erasmus- entrepreneurs.eu/index.php?lan=ro • Proiecte pentru trainingul managerilor și personalului HR din companii MARI Ministerul Fondurilor Europene a lansat cel de-al doilea apel de proiecte „România Profesională – Întreprinderi competitive” prin care se poate deconta investiția în training-ul pentru manageri și personal HR din companii MARI. Apelul este dedicat îmbunătățirii activității de management și de resurse umane din companii MARI prin măsuri precum: training, coaching, seminarii, workshop-uri, conferințe, prelegeri, etc. Alocare totală apel: 14,378 mil. euro Valoarea maximă eligibilă a proiectului: 500.000 euro, din care: 50% nerambursabil (sau maxim 60% dacă formarea se adresează angajaților cu handicap sau defavorizați) dar nu mai mult de 250.000 euro. Durata de implementare proiect: maximum 12 luni; Aplicanți eligibili: Angajatori (întreprinderi MARI - întreprinderi cu min. 250 de salariați, care au o cifră de afaceri de peste 50 mil. euro pe an sau care dețin active totale de peste 43 mil. euro) care își desfășoară activitatea într-unul din sectoa- rele economice cu potențial competitiv: turism/ ecoturism, textile/pielărie, lemn/mobilă, auto și componente, IT și comunicații, procesare băuturi/ alimente, energie/ mediu, sănătate/ farmaceutică, bioeconomie/biofarmaceutică/biotehnologii, indus- trii creative. Apelul se adresează angajatorilor din regiunile mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia, inclusiv celor din zona de ITI Delta Dunării. Angajații care pot fi incluși în proiect (grup țintă): • Angajați care au rol de management/conducere/ lideri de echipă; • Angajați din departamentele de resurse umane; • Persoanele din grupul țintă trebuie să aibă lo- cul de muncă localizat într-una din regiunile mai puțin dezvoltate ale României (în afara București-Ilfov). Grup țintă minim: 50 persoane. Proiectele pot fi depuse on-line, în perioada: 30 Iulie – 31 Octombrie 2018. Ghidul solicitantului: http://bit.ly/2Kt3476 Informațiile de pe această pagină sunt preluate și adaptate de pe http://www.finantare.ro

×