Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter 12/2016_Europe Direct Maramures

584 views

Published on

Informatii europene

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter 12/2016_Europe Direct Maramures

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html Anul VIII, Nr. 12 Decembrie 2016 Buletin informativ electronic lunar, editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletter-ului: • Drepturile noastre în UE: Siguranța jucăriilor • Publicații interesante pe EU Bookshop • Corpul European de Solida- ritate • Utile pentru tineri: -- Raport EYE 2016 -- Bursele europene de studiu în străinătate GoEuro -- Stagii la Centrul European pentru Prevenirea şi Contro- lul Bolilor (ECDC) În calitate de cetățeni europeni, avem drepturi de care putem beneficia, dar pe care, de multe ori nu le cunoaștem. Website-ul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ro.htm, oferă sprijin şi consiliere pentru cetăţenii UE şi familiile lor. Pe portalul ”Europa ta” găsiți informații și sfaturi practice privind libera circulație în spațiul comunitar. De asemenea, pe portalul oficial al UE, în secțiunea ”Spuneţi-vă părerea despre politicile UE”, puteți contribui la elaborarea politicilor europene: https://europa.eu/european-union/law/have-your-say_ro În acest număr al Buletinului nostru informativ electronic, vă prezentăm informații despre: SIGURANȚA JUCĂRIILOR: Sfaturi utile pentru un Crăciun fără probleme Centrul European al Consumatorilor din România http://www.eccromania.ro/ Jucăriile aduc o contribuţie esenţială la dezvoltarea copiilor noștri. Siguranţa jucăriilor este o prioritate şi, pentru a asigura copiilor o vacanță de iarnă de vis, dumneavoastră, în calita- te de consumator, ar trebui să țineți cont de o serie de sfaturi atunci când alegeți/ cumpărați o jucărie. • Asiguraţi-vă că ați citit toate etichetele de pe jucării. Fiţi conştienţi de vârstă şi recomandări de siguranţă. Nu cumpărați jucării care nu au marcajul CE pe jucărie sau pe ambalaj. Cu toate că marcajul CE nu este un mod de diferențiere a produselor de către consumatori, acesta este un angajament din partea producătorului că produsul respectă cerinţele în materie de securitate impuse la nivel de UE, aceste măsuri fiind cele mai stricte din lume. • Alegeţi jucăriile adecvate vârstei copilului și abilităţilor lui. Jucăriile care nu sunt destinate unui copil de o anumită categorie de vârstă, pot prezenta riscuri pentru siguranţă sa. Asiguraţi-vă că ați citit şi urmat recomandările privind vârsta: „Atentie. Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni. Pericol de strangulare”. Fraza ”Atentie. Nerecomandat copiilor mai mici de 3 ani” poate fi înlocuită cu simbolul grafic de interzicere/ pictograma care vizează copiii intre 0 și 3 ani. Cele două (fraza și simbolul) nu trebuie puse împreună. Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Drepturile noastre în Uniunea Europeană Echipa noastră vă urează Sărbători fericite!
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 12/2016 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Nu cumpărați jucării cu piese mici pentru copiii sub vârsta de 3 ani, aceștia având ten- dinţa de a băga în gură jucăriile, iar piesele de mici dimensiuni prezintă un risc de sufocare. Asiguraţi-vă că ochii, nasul (la jucăriile din plus) şi alte piese de mici dimensiuni sunt bine secu- rizate. • Urmaţi cu atenţie instrucţiunile de folosire. • Întotdeauna cumpărați jucării de la co- mercianţii cu amănuntul cunoscuți şi de la puncte de vânzare on-line. Comercianţii cu amănuntul cunoscuți au grijă de produsele pe care le vând şi de obicei acceptă să primească îna- poi produsul. Însă, există și comercianţi care nu ţin seama de cerinţele de siguranţă ale produselor pe care le vând şi pot să ofere spre vânzare, jucării contrafăcute. O atenţie deo- sebită trebuie acordată jucăriilor achiziționate on-line, jucăriilor primite de copii sub formă de cadouri, precum şi jucăriilor cumpărate la mâna a doua. • Supravegheați copiii când se joacă - asi- guraţi-vă că toate jucăriile sunt adecvate pentru categoria de vârstă şi abilităţile copi- lului. Cu anumite jucării - cum ar fi scutere, biciclete și patine cu rotile - căşti de protecţie şi alte echipamente de protecție trebuie să fie întotdeauna purtate. • Examinați periodic jucăriile pentru elimina- rea acelora care sunt stricate/uzate și pot cauza un prejudiciu sau un risc pentru sănătatea şi siguranţa copilului. Aruncaţi jucăriile stricate. • Asigurați-vă că jucăriile destinate copii- lor mai mari sunt ţinute departe de copii sub vârsta de 36 de luni. • Scoateţi şi aruncaţi toate ambalajele, in- clusiv pungile de plastic, carton, hârtie şi bu- căţi de plastic (dar se păstrează întotdeauna instrucţiunile!). Nu permiteți copiilor mai mici să se joace cu materialele din plastic de la ambalaje, putând exista riscul de sufocare. Aveţi grijă, de asemenea, să reciclați bateriile în condiţii de siguranţă. • Învăţaţi-vă copiii să pună frumos jucă- riile, pentru a evita accidentele. Nu lăsaţi jucăriile pe scări sau pe podea în zonele aglo- merate ale casei. • Întotdeauna anunțați producătorul şi autoritățile publice competente, dacă dum- neavoastră sau copilul dumneavoastră găsiți o problemă de siguranţă, la jucărie. • Nu ezitaţi să consultaţi site-ul (RAPEX): http://ec.europa.eu/consumers/consumers_ safety/safety_products/rapex/alerts/repo- sitory/content/pages/rapex/index_en.htm. Acest site oferă detalii cu privire la produsele periculoase retrase de pe piaţă, inclusiv jucării. • Aceste sfaturi se aplică tot anul şi nu numai în preajma Crăciunului. • Publicații interesante pe EU Bookshop: https://bookshop.europa.eu/ro/home/ EU Bookshop este un serviciu on-line, funcționând ca librărie, bibliotecă și arhivă a publicațiilor UE editate din 1952 și până în prezent. Site-ul vă propune 110.000 de titluri și 235.000 de versiuni electronice ale acestora (în format PDF, e book). Publicațiile sunt redactate în peste 50 de limbi, printre care și cele 24 de limbi oficiale ale UE. Dacă preferați un exemplar tipărit al anumitor publicații, este posibil ca acesta să fie contra cost, dar prețurile sunt reduse. Versiunile în format PDF și e-book sunt gratuite. Marea majoritate a titlurilor din EU Bookshop sunt elaborate de instituțiile europene (Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul UE, agențiile și alte organisme ale UE etc.). Unele publicații au fost realizate în colaborare cu edituri partenere și/sau cu alte organizaţii internaţionale. O a treia categorie este reprezentată de publicațiile unor autori individuali, ale căror lucrări sunt avizate de instituţia angajatoare. EU Bookshop este gestionat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, cu sediul în Luxemburg. ULTIMELE PUBLICAȚII APĂRUTE pe EU Bookshop • UE și locuri de muncă, creștere economică și investiții Prioritatea majoră a Comisiei Europene este să readucă Europa pe curba de creștere și să creeze locuri de muncă, fără a genera noi datorii. De la începutul crizei economice și fi- nanciare mondiale, UE este afectată de nivelurile scăzute ale investițiilor și de rata ridicată a șomajului. Pentru a găsi o soluție la această problemă, Comisia, împreună cu Banca Europea- nă de Investiții, a lansat Planul de Investiții pentru Europa. Această publicație este disponibilă și în format HTML. Detalii: https://bookshop.europa.eu/ro/ue-i-locuri-de-munc-cre-tere-economic-i-investi-ii-pbNAAR16002/ ALTE ȘTIRI
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 12/2016 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Creșterea ecologică: ÎMBRĂȚIȘAREA PRINCIPIILOR ECONOMIEI CIRCULARE Abordarea de tipul „obținere, fabricare, utili- zare, eliminare” a resurse- lor limitate ține de trecut. Este vremea să închi- dem bucla și să investim în economia circulară și în creșterea ecologică! Știați că proiectarea in- teligentă a produselor poate să contribuie la economisi- rea unor resurse prețioase? Un smartphone conține până la 50 de metale. Așadar, de ce să le aruncați? Produsele trebuie să fie mai durabile și mai ușor de reparat. Într-o economie circulară, produsele sunt proiectate pentru a econo- misi materiale și pentru a le menține un timp mai înde- lungat în economia noastră. Detalii: https://bookshop.europa.eu/ro/re-terea-ecologic--pbKH0116431/ • Tineri, sunteți invitați să vă înscrieți în Corpul European de Solidaritate! Începând cu data de 7 decembrie 2016, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani se pot înscrie în Corpul european de solidaritate, o nouă structură prin care pot ei aduce o contribuție importantă în societate, în întreaga UE. Astfel, ei vor dobândi experiență și competențe valoroase la începutul carierei. Cei interesați de această oportunitate, sunt încurajați să se înscrie aici. Cu un buget inițial de 102 milioane de euro, Corpul european de solidaritate a fost conceput în așa fel încât să nu interfereze cu celelalte programe de voluntariat naționale sau europene, ci să completeze gama de activități puse la dispoziția tinerilor interesați în dezvoltarea de noi competențe sau găsirea unui loc de muncă. De la data lansării (7 decembrie), s-au înscris în Corp peste 10.000 de tineri. Obiectivul este ca, până la sfârșitul anului 2020, acesta să ajungă să numere 100.000 de tineri. Participanții înscriși în Corpul european de solidaritate vor avea posibilitatea de a fi voluntari într-un pro- iect european, să urmeze unele stagii de pregătire ori ucenicie sau să-și găsească un loc de muncă pentru o perioadă cuprinsă între 2 și 12 luni, în domenii precum educația, sănătatea, integrarea socială, sprijinul pentru distribuirea de alimente, construirea de adăposturi, primirea, sprijinirea și integrarea migranților și a refugiaților, protecția mediului sau prevenirea catastrofelor naturale. Corelarea între participanți și organizațiile participante este preconizată să înceapă în primăvara anului 2017, primele plasamente urmând să demareze în iunie 2017. Detalii: https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity_ro
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter • Raport EYE 2016: 50 idei pentru un vi- itor mai bun În luna mai 2016, Parlamen- tul European de la Strasbourg a fost gazda a peste 7.500 de tineri din întreaga Europă și din lume, care au participat la Euro- pean Youth Event (EYE 2016). Evenimentul a fost plin de idei, spectacole, dez- bateri și solicitări de soluții pentru cele mai presante probleme ale pre- zentului. ” Î m p r e u n ă putem face schimbarea” a fost motto-ul ce a stat la baza dezbaterilor pe subiecte ce au variat de la spațiu și inovare, până la schimbări climatice, migrație și democrație. Cu scopul a colecta și sublinia ideile creionate de participanți, o echipă de tineri reporteri a realizat un ra- port care cuprinde 50 dintre cele mai concrete idei, gru- pate pe 5 teme ale EYE 2016. Raportul include interviuri cu vorbitori la eveniment, membri ai Parlamentului Eu- ropean, precum și cu simpli participanți. De asemenea, raportul cuprinde și infografice, conținut social media și comentarii politice de la European Youth Forum. Raportul este disponibil la: http://www.europarl. europa.eu/european-youth-event/en/news/ shaping-europe.html# • Bursele europene de studiu în străinătate GoEuro Platforma de călătorie GoEuro oferă studenților po- sibilitatea de explora și de a călători în Europa prin trei burse individuale în valoare de 500, 1500 și 2000 de euro. Participanții eligibili trebuie să fie deja înscriși la colegiu sau universitate în anul universitar 2016/2017, iar universitatea sau colegiul trebu- ie să fie eligibile pentru bursă. Sunt calificați numai studenții care participă la programe de studiu din stră- inătate din sta- tele membre UE și/ sau zona Schengen. Termen limită: 31 ianuarie 2017, 00:00 (GMT+1) Detalii: http://www.go- euro.com/travel/ study-abroad • Stagii la Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC) Centrul oferă un program de stagii, de 3 până la 9 luni, orientat către proaspeții absolvenți aflați la începu- tul carierei lor profesionale. Stagiarii vor primi o bursă lunară de 1435,55 de euro net și o alocație pentru trans- port. Termen limită: 31 ianuarie 2017 Detalii: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/ Pages/Traineeships.aspx INFORMAŢII utile pentru TINERI Informații de pe EURODESK România și PORTALUL EUROPEAN PENTRU TINERET http://europa.eu/youth/RO_ro Buletin informativ electronic lunar 12/2016 Crăciun Fericit! La multi ani, 2017!

×