Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures_septembrie 2015

928 views

Published on

Informatii europene

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures_septembrie 2015

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html • Drepturile noastre în Uniunea Europeană Anul VII, Nr. 9 Septembrie2015 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Drepturile noastre în Uniunea Europeană - ASISTENȚA MEDICALĂ ÎN ALTĂ ŢARĂ DIN UE • Măsuri privind criza refugiaților • Utile pentru tineri: -- Concursul de cărți poștale ”Time to Move” -- Ziua Europeană a Limbilor În calitate de cetățeni europeni, avem drepturi de care putem beneficia, dar pe care, de multe ori nu le cunoaștem. Website-ul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ ro.htm, oferă sprijin şi consiliere pentru cetăţenii UE şi familiile lor. Pe ”Europa ta” găsiți informații și sfaturi practice privind libera circulație în spațiul comunitar. În acest număr al Buletinului nostru informativ electronic, vă prezentăm informații despre ASISTENȚA MEDICALĂ ÎNTR-O ALTĂ ȚARĂ UE În calitate de cetăţeni ai UE, ne putem afla în diverse situații în privința asigurărilor serviciilor de sănătate în statele membre ale Uni- unii Europene: • Asistenţă medicală neplanificată Dacă vă îmbolnăviţi pe durata unei şederi temporare în altă ţară (indiferent că vă aflaţi acolo în vacanţă, într-o călătorie de afaceri sau la studii), puteţi primi orice tratament care nu poate fi amânat până la întoarcerea acasă. Aveţi dreptul la aceleaşi îngrijiri medicale de care beneficiază cetăţenii asiguraţi în ţara respectivă. Când călătoriţi în străinătate, este de preferat să aveţi la dumneavoastră cardul european de asigurări sociale de sănă- tate (CEASS). Acesta reprezintă dovada că sunteţi asigurat într-o ţară din UE şi simplifică procedurile de plată şi de rambursare. Dacă nu sunteţi în posesia cardului sau îl aveţi dar nu îl puteţi fo- losi (de exemplu, în cazul asistenţei medicale private), nu vi se poate refuza accesul la tratament, dar va trebui să plătiţi şi să solicitaţi ram- bursarea la întoarcerea acasă. Mai multe informații: http://europa.eu/youreurope/citizens/ health/unplanned-healthcare/index_ro.htm • Asistenţă medicală planificată Conform legislaţiei europene, puteţi solicita servicii medica- le în alte ţări din UE în anumite condiţii. De aceea, vă recoman- dăm să vă informaţi cu privire la drepturile pe care le aveţi, la condiţiile aplicabile şi la procedurile necesare. Aveţi dreptul la tratament medical în altă ţară din UE, în aceleaşi condiţii şi la aceleaşi preţuri ca şi cetăţenii ţării respective. Totuşi, unele ţări pot restricţiona accesul la anumite tipuri de ser- vicii medicale, dacă cererea este mai mare decât capacitatea lor de a furniza asistenţă medicală. Consultaţi punctul naţional de contact din ţara în care doriţi să urmaţi tratamentul pentru a afla dacă şi ce restricţii se aplică. Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Continuare în pag. 2
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 9/2015 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene În principiu, aveţi dreptul la acoperirea integrală sau parţială a costurilor tratamentului. PLĂȚI și RAMBURSĂRI 1. Asiguratorul dumneavoastră poate aco- peri costurile direct. Acest sistem este valabil în cazul unităţilor medicale de stat, ceea ce înseamnă că nu acoperă tratamentele private. Înainte de a pleca în străinătate pentru a urma un tratament, trebuie să obţineţi o au- torizare din partea asiguratorului. Dacă acesta v-o acordă, va trebui să completaţi formularul relevant (formularul S2 pentru tratamente medicale planificate). Costul tratamentului va fi acoperit integral de asigurator. Problema rambursărilor este de obicei soluţiona- tă la nivelul instituţiilor implicate, deci nu va trebui să plătiţi dumneavoastră tratamentul. 2. Puteţi plăti dumneavoastră tratamentul şi solicita ulterior rambursarea costurilor. Această opţiune acoperă toţi furnizorii, din sec- torul public şi privat. Veţi beneficia de rambursarea costurilor trata- mentului la ratele aplicabile în ţara de origine, dar numai dacă tratamentul respectiv este unul la care aveţi dreptul acasă. • La farmacie Reţetele eliberate de medicii din ţara dumnea- voastră sunt valabile în toate ţările din UE. Totuşi, este posibil ca un medicament prescris într-o ţară să nu fie disponibil în alta sau să poarte o altă denumire. Începând din 25 octombrie 2013, puteţi so- licita o reţetă transfrontalieră, care să poată fi utilizată în altă ţară din UE; aceasta este concepută în aşa fel încât farmacistul să poată identifica mai uşor compoziţia şi dozajul medicamentului prescris. Când cumpăraţi în străinătate medicamente pen- tru care aveţi reţetă de la medic, s-ar putea să tre- buiască să plătiţi pe loc suma integrală, chiar dacă în ţara de origine situaţia este diferită. Dacă aveţi dreptul la rambursarea costurilor, puteţi înainta o cerere casei dvs. de asigurări de sănătate, la întoarcerea în ţară. Se va aplica rata de rambursare valabilă în ţara dumneavoastră de origine. • Stabilirea în străinătate Când vă mutaţi în altă ţară din UE, puteţi beneficia de asistenţă medicală în aceleaşi condiţii ca şi rezidenţii ţării respective. Stabi- lirea ţării al cărei sistem de sănătate achită în cele din urmă costurile tratamentului primit depinde de situaţia dumneavoastră specifică. În general, este vorba despre noua ţară, dacă, de exemplu, v-aţi mutat acolo în scop profesional. Dacă luaţi medicamente eliberate pe bază de re- ţetă, nu uitaţi că există posibilitatea ca acestea să nu fie disponibile în altă ţară din UE sau să fie co- mercializate sub o altă denumire. Sistemele de securitate socială şi de asigu- rări de sănătate pot fi diferite de la o ţară la alta. De exemplu, în unele ţări trebuie să-i plătiţi direct medicului pentru tratamentul primit. Dacă vă mutaţi într-o ţară din UE, dar solicitaţi asistenţă medicală în alta, stabilirea sistemului care răspunde de costurile dumneavoastră de asistenţă medicală depinde de: - situaţia dumneavoastră (de exemplu, dacă sunteţi pensionar sau angajat); - ţara în care locuiţi (regulile pot fi diferite de la o ţară la alta). Pentru a afla care sunt regulile aplicabile în ca- zul dumneavoastră, consultaţi punctul naţional de contact: http://europa.eu/youreurope/citizens/heal- th/planned-healthcare/get-more-info/index_ro.htm Detalii despre drepturile în domeniul sănătății găsiți pe site-ul Europa ta: http://eu- ropa.eu/youreurope/citizens/health/index_ro.htm Continuare din pag. 1 Sondaj Eurostat
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 9/2015 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Măsuri privind criza refugiaților Comisia Europeană a prezentat, în data de 9 septembrie, mai multe propuneri destinate să contribuie la rezolvarea crizei refugiaților cu care se confruntă statele membre UE și țările învecinate, inclusiv prin abor- darea cauzelor profunde care îi determină pe aceștia să caute refugiu în Europa. Noul set de măsuri va reduce presiunea la care sunt supuse statele membre cele mai afectate – în special Grecia, Italia și Ungaria – prin propunerea ca 120.000 de persoane care au în mod clar nevoie de protecție internațională să fie transferați în alte state membre ale UE. Acestea se vor adăuga celor 40.000 al căror transfer din Grecia și Italia a fost propus în mai de Comisie și în privința cărora Consiliul nu a luat încă o decizie. Potrivit noilor propuneri, cota alocată României în ce privește transferul de urgență al refugiaților se ridică la 4.646 de persoane. Dintre acestea, 604 vor proveni din Italia, 1.952 din Grecia, iar restul de 2.091 din Ungaria. Această cotă vine în completarea celei propuse în luna mai, de 1.705 persoane (1.023 din Italia și 682 din Grecia). Pe baza căror criterii s-a stabilit repartizarea? Cheia de repartizare propusă se bazează pe urmă- toarele criterii: a) numărul de locuitori (pondere de 40%); b) PIB-ul total (pondere de 40%); c) numărul mediu de cereri de azil din ultimii patru ani (pondere inversă de 10% cu un plafon de 30% din efectul criteriilor număr de locuitori și PIB asu- pra cheii, pentru a se evita un impact disproporționat) d) rata șomajului (pondere inversă de 10% cu un plafon de 30% din efectul criteriilor număr de lo- cuitori și PIB asupra cheii, pentru a se evita un impact disproporționat). În plus, fiecare stat membru de primire numește ofițeridelegăturăcaresăasigurecățaradedestinație corespunde calificărilor, competențelor lingvis- tice și legăturilor familiale, culturale și sociale ale refugiaților, astfel încât să se faciliteze inte- grarea acestora. Cum va fi evitată „circulația secundară”? Persoanele transferate nu vor circula pur și simplu dintr-un stat membru al UE în altul? Atunci când o persoană este transferată în altă țară din UE, aceasta are drept de ședere le- gală doar în țara respectivă și nu poate să se mute în altă țară din UE. În cazul în care se mută și este prinsă, aceasta va fi transferată înapoi în țara de ședere legală în temeiul normelor din Regulamentul Dublin. Nicio persoană nu va fi transferată din statele membre din prima linie fără ca mai întâi să i se ia amprentele digitale, ceea ce înseamnă că se poate verifica rapid care este țara de ședere legală. Mai multe întrebări și răspunsuri despre migrație: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO- 15-5597_ro.htm
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter INFORMAŢII utile pentru TINERI • Time to Move lansează concursul de cărţi poştale Eşti un tânăr european cu vârsta între 13 şi 30 de ani? Participă la concursul de cărţi poş- tale Time to Move, trimiţând o carte poştală cu oraşul tău până pe 4 octombrie 2015. Ai şansa să câştigi un bilet de tren InterRail pentru a călători timp de 22 de zile prin Europa! Fă o fotografie cu oraşul sau ţara ta şi adaugă un text pentru identificare (de ex. “Salutări din Paris”) şi încarc-o pe site-ul Time to Move sau pe pagina de Facebook Eurodesk. Toate tehnicile creative, cum ar fi: colaj, desen, pictură sau desen grafic, vor fi foar- te apreciate. Vizitatorii sunt invitaţi să dea “like” cărţii poştale favorite pe pagina dedicată concursului. La sfârşi- tul concursului, Eurodesk va selecta cele mai bune două creaţii dintre cele douăzeci care au primit cele mai multe like-uri. Cei doi câştigători vor primi un bilet de tren InterRail cu care vor putea călători în toată Europa timp de 22 de zile continue. Concursul este organizat de Eurodesk ca parte a campaniei Time to Move şi se va derula între 21 septembrie – 4 octombrie 2015. Scopul campaniei este de a informa tinerii cu privire la resurse utile şi oportunităţi internaţionale de mobilitate. Detalii: http://timetomove.info/postcard-contest/ • Ziua europeană a limbilor - 26 septembrie Ziua europeană a limbilor este un eveniment organizat anual la data de 26 septembrie, pen- tru a sărbători diversitatea lingvistică a unui continent care numără: -- peste 200 de limbi europene, -- printre care cele 24 de limbi oficiale ale UE, -- aproximativ 60 de limbi regionale și minori- tare, -- dar și multe alte limbi vorbite de persoane provenind din alte regiuni ale lumii. Această zi este o ocazie de a: ♦♦ reaminti varietatea limbilor vorbite în Europa, ♦♦ promova diversitatea culturală și lingvistică, ♦♦ încuraja învățarea limbilor străine la orice vârstă; cunoașterea mai multor limbi facili- tează accesul la locuri de muncă și contribuie la dezvoltarea întreprinderilor. Ziua Europeană a limbilor a fost introdusă de Consiliul Europei, care reprezintă 800 de milioane de europeni din 47 de țări. Participă numeroase insti- tute culturale și de lingvistică, asociații, universități și unități de învățământ. A fost organizată pentru prima dată în 2001, cu ocazia Anului european al limbilor și de atunci se sărbătorește anual. Află mai multe: http://ec.europa.eu/langua- ges/events/2015/0925-european-day-languages- stream_ro.htm

×