SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
Buletin de informare
europeană
Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ
Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;
e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
Anul VIII, Nr. 10
Octombrie 2016 Buletin informativ electronic lunar editat de
Centrul Europe Direct Maramureş
Cuprinsul Newsletterului:
•	 Drepturile noastre în UE:
Consultare publică - Drepturi
sociale
•	 Expoziția ”Fotografia, de la
pasiune la carieră”
•	 Utile pentru tineri:
-- Premiul ”Tânărul european
al anului 2017”
-- Consultare publică privind
mobilitatea tinerilor
-- Concurs arhitectură și design
În calitate de cetățeni europeni, avem drepturi de care putem beneficia,
dar pe care, de multe ori nu le cunoaștem.
Website-ul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_
ro.htm, oferă sprijin şi consiliere pentru cetăţenii UE şi familiile lor.
Pe portalul ”Europa ta” găsiți informații și sfaturi practice privind libera
circulație în spațiul comunitar.
De asemenea, pe portalul oficial al UE, în secțiunea ”Spuneţi-vă
părerea despre politicile UE”, puteți contribui la elaborarea politicilor
europene: https://europa.eu/european-union/law/have-your-say_ro
În acest număr al Buletinului nostru informativ electronic,
vă prezentăm informații despre:
CONTURAREA PILONULUI EUROPEAN
AL DREPTURILOR SOCIALE - Consultare publică
Răspund drepturile noastre sociale necesităților secolului
XXI? Poate fi îmbunătățit modul în care este direcționat spriji-
nul social către șomeri? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările
formulate pe parcursul perioadei de dezbatere lansate de Comisia Euro-
peană, care va dura până la sfârșitul anului.
Concepute pentru a sprijini țările din zona euro să identifice o serie
dintre principiile, nevoile și provocările lor în domeniul ocupării forței de
muncă și politicilor sociale, discuțiile vor fi integrate ulterior în dezvolta-
rea unui Pilon european al drepturilor sociale.
O parte esențială a dialogului se va purta cu cetățenii UE, invitați să
participe la o consultare publică, care se va desfășura până la sfârșitul
anului.
Scopul consultării este de a reflecta asupra noilor tendințe în ceea
ce privește modelele de activitate și societatea în ansamblu, având în
vedere noile tehnologii, evoluțiile demografice și alți factori-cheie.
Pentru a contribui la focalizarea domeniului de aplicare a dialogului,
ideea unui pilon european al drepturilor sociale este împărțită în trei
categorii principale:
•	 Egalitatea de șanse și accesul la piața forței de muncă vizea-
ză sprijinirea cetățenilor în vederea dobândirii calificărilor necesare
pentru a rămâne în câmpul muncii pentru mai mult timp sau în
vederea obținerii locurilor de muncă pe care le doresc. Acest ele-
ment al dezbaterii ia în considerare, de asemenea, cele mai bune
modalități de a simplifica tranzițiile între diferite statute profesiona-
le, astfel încât trecerea de la statutul de angajat la cel de lucrător
care desfășoară o activitate independentă și invers să fie mai puțin
dificilă.
Informații despre drepturile de
care beneficiem în Uniunea Europeană
găsiți pe Portalul ”Europa ta”:
http://europa.eu/youreurope/
citizens/index_ro.htm
Pentru întrebări pe teme europene
puteți suna gratuit la numărul unic
european:
00.800.67.89.10.11
Drepturile noastre în Uniunea Europeană
2
Centrul Europe
Direct Maramureş
Buletin informativ electronic lunar
10/2016
Proiect finanţat de Comisia Europeană prin
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ
Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
•	 Condițiile de muncă echitabile examinează echilibrul între drepturile și obligațiile lucrătorilor și ale
angajatorilor acestora. Scopul acestei componente a discuției este de a asigura flexibilitatea, de a stimula
securitatea creării de locuri de muncă și de a promova dialogul social.
•	 Protecția socială adecvată și durabilă vizează generarea de dezbateri privind modul în care se poate
asigura că cetățenii au acces la prestațiile sociale de care au nevoie pentru a participa pe deplin la piața
muncii și la societate în ansamblu.
Aceste aspecte au impact asupra tuturor, prin urmare, dacă
sunteți cetățean al unei țări din zona euro sau dacă trăiți în-
tr-o astfel de țară, implicați-vă și faceți-vă vocea auzită. Puteți
participa la dezbateri online sau puteți participa la unul dintre
evenimentele naționale care au loc pe teritoriul țărilor relevan-
te, în lunile următoare. Sau, dacă preferați, consultați pagina de
Facebook.
Există mai multe moduri de a urmări evoluția dezbaterii și de
a vă exprima opinia, așadar implicați-vă și faceți-vă vocea auzită!
Pentru detalii: Consultarea publică privind pilonul euro-
pean al drepturilor sociale
Completați Chestionarul Consultării
•	 Expoziția ”Fotografia, de la pasiune la carieră” - Muzeul Național al Satului ”Dimitrie
Gusti” București, 16-21 octombrie 2016
In perioada 16 – 21 octombrie 2016, Muzeul Național al
Satului ”Dimitrie Gusti” din București a fost gazdă primitoare
pentru Expoziția ”Fotografia, de la pasiune la carieră” orga-
nizată de Centrele Europe Direct Argeș, Bistrița, Comănești
și Maramureș, cu sprijinul fotografului Cătălin Munteanu
(Ploiești).
În minunatul cadru creat în Casa tradițională
maramureșeană ”Glod”, au fost expuse fotografii și opinii
ale celor 24 de tineri care au participat la tabăra de foto-
grafie organizată la finalul lunii august, în zona Sibiu, de
cele 4 Centre Europe
Direct, lector fiind re-
putatul fotograf Cătălin
Munteanu.
Participanţii maramureșeni la tabăra foto 2016 sunt tineri pasionați de fotogra-
fie, care s-au implicat activ în activități derulate în acest an de Centrul Europe Direct
Maramureș:
- Istvan Valentin Șipoș – Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Baia Mare;
- Corina Ioana Feder – Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Baia Mare;
- Ciprian Marius Iobagi – Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare;
- Dan Ardelean – Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare;
- Cristina Hodor – Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare;
- Ștefania Ionela Mielu – Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare.
Centrul Europe
Direct Maramureş
Buletin informativ electronic lunar
10/2016
Proiect finanţat de Comisia Europeană prin
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
3
Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ
Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
Vernisajul Expoziției ”Foto-
grafia, de la pasiune la carieră” a
avut loc duminică, 16 octombrie
2016, în prezența invitaților din
partea Reprezentanței Comisiei
Europene în România și ai celor
31 de Centre Europe Direct din
România (aflați în București pen-
tru întâlnirea anuală a Centre-
lor Europe Direct din România),
precum și în prezența unor vizi-
tatori ai muzeului.
Cu prilejul vernisajului, reprezentanții Centrelor Europe
Direct Bistrița, Maramureș, Argeș și Comănești au vorbit
despre rezultatele taberei și preocuparea permanentă de
a-i implica pe tineri în activități creative și inovatoare, care
să contribuie la dezvoltarea lor personală și profesională,
precum și despre parteneriatul de Rețea Europe Direct.
Curatorul expoziției, dna Ala Movileanu, ne-a introdus
în atmosfera tradițională și autentică a Muzeului Satului
din București și a exprimat disponibilitatea muzeului pen-
tru colaborări viitoare.
Momente și experiențe din cadrul taberei au fost evo-
cate și împărtășite de lectorul Cătălin Munteanu și de
câțiva dintre tinerii participanți.
La finalul vernisajului, dna Ioana Marchiș,
coordonatoarea Rețelei Europe Direct România
din partea Reprezentanței CE, a adresat cuvin-
te de apreciere față de rezultatele taberei și
față de beneficiile colaborărilor dintre Centrele
Europe Direct.
Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş
Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409;
e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org
Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare;
organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la
cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană.
Fundaţia CDIMM Maramureş
Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380,
222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org
Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri
şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură.
Colectivul de redacţie
Margareta CĂPÎLNEAN
Radu BIG
Mirel MIHALI
Program cu publicul
9.00 - 16.00
Maramureş
Colecţia Buletinului
informativ electronic
o găsiţi la adresa:
http://europedirect.cdimm.org/
newsletter
•	 Cine va fi Tânărul european al anului 2017?
În fiecare an, Fundația Schwarzkopf-Stiftung
Junges Europa oferă un premiu unui tânăr euro-
pean pentru angajamentul lui privind solidaritatea
internațională și o Europă unită.
Dacă știi un tânăr care are între 18 și 26 de ani, impli-
cat în proiecte de ajutorare internațională și/sau integra-
re europeană, poți nominaliza această persoană pentru
Tânărul european al anului, completând formularul de
pe pagina concursului.
Premiul, în valoare de 5.000 de euro, este destinat să
finanțeze un stagiu de șase luni la Parlamentul European
sau în altă instituție europeană. De asemenea, există
posibilitatea ca această sumă să fie utilizată pentru a
finanța un proiect care promovează integrarea euro-
peană. Un astfel de proiect trebuie să respecte obiecti-
vele Fundației Schwarzkopf și are nevoie de aprobarea
bordului fundației pentru a fi acceptat. Cei care vor fi
nominalizați vor primi un card interrail pentru șapte zile
de călătorie, în decursul unei luni.
Termen limită pentru trimiterea candidaturilor: 15
noiembrie 2016.
Mai multe informații: http://schwarzkopf-stift-
ung.de/en/awards/junger-europaer-des-jahres.
•	 Consultare publică privind mobilitatea tinerilor
cu scop de învățare
Ai participat la schimburi de tineri, un SEV sau la o
perioadă de studiu? Atunci participă la această consul-
tare pentru a îmbunătăți calitatea și impactul acestor
programe de mobilitate!
Obiectivul acestei consultări este acela de a se asigura
că rezultatele sunt luate în considerare și că experiența
de mobilitate poate fi o oportunitate pentru toți tinerii.
Consultarea a fost lansată cu un mandat din par-
tea grupului care coordonează Platforma europeană
privind mobilitatea în scop educațional (EPLM), echipa
parteneriatului dintre Consiliul Europei și Comisia Eu-
ropeană în domeniul tineretului.
Chestionarul va fi deschis până la data de 10 no-
iembrie 2016: https://www.surveymonkey.com/r/
CharterLM
•	 Inspireli: Concurs de talente în arhitectură și
design
Ești student sau
absolvent de arhi-
tectură sau design
interior și ai mai
puțin de 35 de ani?
Arată talentul
tău și poți obține
premiul internațional Inspireli!
Rețeaua de socializare internațională Inspireli te in-
vită la al doilea concurs anual organizat la nivel mon-
dial pentru tinere talente în arhitectură și design. Tre-
buie să publici în rețeaua socială fotografii ale muncii
tale, desene sau modele. Cele mai bune 3 imagini vor
fi nominalizate pentru competiție.
Cum se poate aplica?
1. Pentru a te înscrie la concurs trebuie să fii stu-
dent la arhitectură sau design interior sau absolvent
cu vârsta mai mică de 35 de ani (inclusiv).
2. Dacă ești deja înregistrat trebuie doar să te loghezi.
3. Încarcă toate imaginile pe care le dorești în ga-
leria foto a concursului, înscrie numele tău și alege
maximum 3 fotografii pentru a participa la concurs.
Premii: Cei 5 câștigători vor fi selectați de către un
juriu și un vot al publicului. Ei vor câștiga super premii
(un soft pentru grafică și/sau iPad). Finaliștii vor primi
o invitație la prestigioasa gală a premiilor Inspireli, în
februarie 2017, la Praga, Republica Cehă.
Data limită pentru înscriere: 30 noiembrie 2016.
Detalii: https://www.inspireli.com/en/
INFORMAŢII
utile pentru TINERI
PORTALUL EUROPEAN PENTRU TINETRET
http://europa.eu/youth/RO_ro
Buletin informativ electronic lunar
10/2016

More Related Content

What's hot

Newsletter 3/2016_Europe Direct Maramures_martie 2016
Newsletter 3/2016_Europe Direct Maramures_martie 2016Newsletter 3/2016_Europe Direct Maramures_martie 2016
Newsletter 3/2016_Europe Direct Maramures_martie 2016Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 2/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 2/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 2/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 2/2017Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures iunie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures iunie 2015Newsletter Europe Direct Maramures iunie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures iunie 2015Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-noiembrie 2013
Newsletter ed maramures-noiembrie 2013Newsletter ed maramures-noiembrie 2013
Newsletter ed maramures-noiembrie 2013Margareta Capilnean
 
Newsletter 12/2016_Europe Direct Maramures
Newsletter 12/2016_Europe Direct MaramuresNewsletter 12/2016_Europe Direct Maramures
Newsletter 12/2016_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2017
Newsletter  Europe Direct Maramures nr. 1/2017Newsletter  Europe Direct Maramures nr. 1/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2017Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2015Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2015Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures-oct 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-oct 2014Newsletter Europe Direct Maramures-oct 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-oct 2014Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-februarie 2014
Newsletter ed maramures-februarie 2014Newsletter ed maramures-februarie 2014
Newsletter ed maramures-februarie 2014Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures mai 2013
Newsletter ed maramures mai 2013Newsletter ed maramures mai 2013
Newsletter ed maramures mai 2013Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures iunie 2013
Newsletter ed maramures iunie 2013Newsletter ed maramures iunie 2013
Newsletter ed maramures iunie 2013Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures martie 2013
Newsletter ed maramures martie 2013Newsletter ed maramures martie 2013
Newsletter ed maramures martie 2013Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures iulie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures iulie 2015Newsletter Europe Direct Maramures iulie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures iulie 2015Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016Margareta Capilnean
 
Jurnal Mai 2019 ED Maramures
Jurnal Mai 2019 ED MaramuresJurnal Mai 2019 ED Maramures
Jurnal Mai 2019 ED MaramuresRadu Big
 

What's hot (20)

Newsletter 3/2016_Europe Direct Maramures_martie 2016
Newsletter 3/2016_Europe Direct Maramures_martie 2016Newsletter 3/2016_Europe Direct Maramures_martie 2016
Newsletter 3/2016_Europe Direct Maramures_martie 2016
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 2/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 2/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 2/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 2/2017
 
Newsletter Europe Direct Maramures iunie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures iunie 2015Newsletter Europe Direct Maramures iunie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures iunie 2015
 
Newsletter ed maramures-noiembrie 2013
Newsletter ed maramures-noiembrie 2013Newsletter ed maramures-noiembrie 2013
Newsletter ed maramures-noiembrie 2013
 
Newsletter 12/2016_Europe Direct Maramures
Newsletter 12/2016_Europe Direct MaramuresNewsletter 12/2016_Europe Direct Maramures
Newsletter 12/2016_Europe Direct Maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2017
Newsletter  Europe Direct Maramures nr. 1/2017Newsletter  Europe Direct Maramures nr. 1/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2017
 
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
 
Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015
 
Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2015Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2015
 
Newsletter Europe Direct Maramures-oct 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-oct 2014Newsletter Europe Direct Maramures-oct 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-oct 2014
 
Newsletter ed maramures-februarie 2014
Newsletter ed maramures-februarie 2014Newsletter ed maramures-februarie 2014
Newsletter ed maramures-februarie 2014
 
Newsletter ed maramures mai 2013
Newsletter ed maramures mai 2013Newsletter ed maramures mai 2013
Newsletter ed maramures mai 2013
 
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014
 
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014
 
Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014
 
Newsletter ed maramures iunie 2013
Newsletter ed maramures iunie 2013Newsletter ed maramures iunie 2013
Newsletter ed maramures iunie 2013
 
Newsletter ed maramures martie 2013
Newsletter ed maramures martie 2013Newsletter ed maramures martie 2013
Newsletter ed maramures martie 2013
 
Newsletter Europe Direct Maramures iulie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures iulie 2015Newsletter Europe Direct Maramures iulie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures iulie 2015
 
Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016
 
Jurnal Mai 2019 ED Maramures
Jurnal Mai 2019 ED MaramuresJurnal Mai 2019 ED Maramures
Jurnal Mai 2019 ED Maramures
 

Viewers also liked

Newsletter Europe Direct Maramures_septembrie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_septembrie 2016Newsletter Europe Direct Maramures_septembrie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_septembrie 2016Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/2016
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/2016Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/2016
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/2016Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures_august 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_august 2016Newsletter Europe Direct Maramures_august 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_august 2016Margareta Capilnean
 
Newsletter nr. 7/2016_Europe Direct Maramures
Newsletter nr. 7/2016_Europe Direct MaramuresNewsletter nr. 7/2016_Europe Direct Maramures
Newsletter nr. 7/2016_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures - martie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures - martie 2015Newsletter Europe Direct Maramures - martie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures - martie 2015Margareta Capilnean
 
Newsletter aprilie 2015 - Europe Direct Maramures
Newsletter aprilie 2015 - Europe Direct MaramuresNewsletter aprilie 2015 - Europe Direct Maramures
Newsletter aprilie 2015 - Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures_august 2014
Newsletter Europe Direct Maramures_august 2014Newsletter Europe Direct Maramures_august 2014
Newsletter Europe Direct Maramures_august 2014Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2014Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2014Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2016Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2016Margareta Capilnean
 
Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016
Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016
Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-sept 2013
Newsletter ed maramures-sept 2013Newsletter ed maramures-sept 2013
Newsletter ed maramures-sept 2013Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-decembrie 2013
Newsletter ed maramures-decembrie 2013Newsletter ed maramures-decembrie 2013
Newsletter ed maramures-decembrie 2013Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2015Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2015Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-ianuarie 2014
Newsletter ed maramures-ianuarie 2014Newsletter ed maramures-ianuarie 2014
Newsletter ed maramures-ianuarie 2014Margareta Capilnean
 

Viewers also liked (14)

Newsletter Europe Direct Maramures_septembrie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_septembrie 2016Newsletter Europe Direct Maramures_septembrie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_septembrie 2016
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/2016
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/2016Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/2016
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/2016
 
Newsletter Europe Direct Maramures_august 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_august 2016Newsletter Europe Direct Maramures_august 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_august 2016
 
Newsletter nr. 7/2016_Europe Direct Maramures
Newsletter nr. 7/2016_Europe Direct MaramuresNewsletter nr. 7/2016_Europe Direct Maramures
Newsletter nr. 7/2016_Europe Direct Maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures - martie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures - martie 2015Newsletter Europe Direct Maramures - martie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures - martie 2015
 
Newsletter aprilie 2015 - Europe Direct Maramures
Newsletter aprilie 2015 - Europe Direct MaramuresNewsletter aprilie 2015 - Europe Direct Maramures
Newsletter aprilie 2015 - Europe Direct Maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures_august 2014
Newsletter Europe Direct Maramures_august 2014Newsletter Europe Direct Maramures_august 2014
Newsletter Europe Direct Maramures_august 2014
 
Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2014Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2014
 
Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2016Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2016
 
Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016
Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016
Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016
 
Newsletter ed maramures-sept 2013
Newsletter ed maramures-sept 2013Newsletter ed maramures-sept 2013
Newsletter ed maramures-sept 2013
 
Newsletter ed maramures-decembrie 2013
Newsletter ed maramures-decembrie 2013Newsletter ed maramures-decembrie 2013
Newsletter ed maramures-decembrie 2013
 
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2015Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2015
 
Newsletter ed maramures-ianuarie 2014
Newsletter ed maramures-ianuarie 2014Newsletter ed maramures-ianuarie 2014
Newsletter ed maramures-ianuarie 2014
 

Similar to Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016

Newsletter ed maramures septembrie2010-1
Newsletter ed maramures septembrie2010-1Newsletter ed maramures septembrie2010-1
Newsletter ed maramures septembrie2010-1Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019Radu Big
 
Jurnal oct 2019 ed maramures
Jurnal oct 2019 ed maramuresJurnal oct 2019 ed maramures
Jurnal oct 2019 ed maramuresRadu Big
 
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019Newsletter ed maramures-mai_iun 2019
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019Radu Big
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017Margareta Capilnean
 
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018Margareta Capilnean
 
Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018
Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018
Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018Radu Big
 
Newsletter nr 1_februarie_2016
Newsletter nr 1_februarie_2016Newsletter nr 1_februarie_2016
Newsletter nr 1_februarie_2016andrei679
 
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019Newsletter ed maramures-ian_feb 2019
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019Radu Big
 
Newsletter ed maramures octombrie 2011
Newsletter ed maramures octombrie 2011Newsletter ed maramures octombrie 2011
Newsletter ed maramures octombrie 2011Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017Margareta Capilnean
 
Strategia de comunicare a Reprezentanţei Comisiei Europene
Strategia de comunicare a Reprezentanţei Comisiei Europene Strategia de comunicare a Reprezentanţei Comisiei Europene
Strategia de comunicare a Reprezentanţei Comisiei Europene Programul Operational Regional
 
Jurnal Iulie 2019 EDIC Maramures
Jurnal Iulie 2019 EDIC MaramuresJurnal Iulie 2019 EDIC Maramures
Jurnal Iulie 2019 EDIC MaramuresRadu Big
 
Jurnal iul 2020 ed maramures
Jurnal iul 2020 ed maramuresJurnal iul 2020 ed maramures
Jurnal iul 2020 ed maramuresRadu Big
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-nov_dec 2018
Newsletter ed maramures-nov_dec 2018Newsletter ed maramures-nov_dec 2018
Newsletter ed maramures-nov_dec 2018Radu Big
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018Margareta Capilnean
 

Similar to Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016 (20)

Newsletter ed maramures septembrie2010-1
Newsletter ed maramures septembrie2010-1Newsletter ed maramures septembrie2010-1
Newsletter ed maramures septembrie2010-1
 
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018
 
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
 
Jurnal oct 2019 ed maramures
Jurnal oct 2019 ed maramuresJurnal oct 2019 ed maramures
Jurnal oct 2019 ed maramures
 
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019Newsletter ed maramures-mai_iun 2019
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017
 
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
 
Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018
Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018
Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018
 
Newsletter nr 1_februarie_2016
Newsletter nr 1_februarie_2016Newsletter nr 1_februarie_2016
Newsletter nr 1_februarie_2016
 
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019Newsletter ed maramures-ian_feb 2019
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019
 
Newsletter ed maramures octombrie 2011
Newsletter ed maramures octombrie 2011Newsletter ed maramures octombrie 2011
Newsletter ed maramures octombrie 2011
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017
 
Strategia de comunicare a Reprezentanţei Comisiei Europene
Strategia de comunicare a Reprezentanţei Comisiei Europene Strategia de comunicare a Reprezentanţei Comisiei Europene
Strategia de comunicare a Reprezentanţei Comisiei Europene
 
Jurnal Iulie 2019 EDIC Maramures
Jurnal Iulie 2019 EDIC MaramuresJurnal Iulie 2019 EDIC Maramures
Jurnal Iulie 2019 EDIC Maramures
 
Jurnal iul 2020 ed maramures
Jurnal iul 2020 ed maramuresJurnal iul 2020 ed maramures
Jurnal iul 2020 ed maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018
 
Newsletter ed maramures-nov_dec 2018
Newsletter ed maramures-nov_dec 2018Newsletter ed maramures-nov_dec 2018
Newsletter ed maramures-nov_dec 2018
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
 

More from Margareta Capilnean

Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018
Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018
Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter 7/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter 7/2017_Europe Direct MaramuresNewsletter 7/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter 7/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresNewsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 

More from Margareta Capilnean (20)

Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018
Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018
Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018
 
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
 
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct Maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017
 
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct Maramures
 
Newsletter 7/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter 7/2017_Europe Direct MaramuresNewsletter 7/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter 7/2017_Europe Direct Maramures
 
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresNewsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
 

Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016

  • 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html Anul VIII, Nr. 10 Octombrie 2016 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Drepturile noastre în UE: Consultare publică - Drepturi sociale • Expoziția ”Fotografia, de la pasiune la carieră” • Utile pentru tineri: -- Premiul ”Tânărul european al anului 2017” -- Consultare publică privind mobilitatea tinerilor -- Concurs arhitectură și design În calitate de cetățeni europeni, avem drepturi de care putem beneficia, dar pe care, de multe ori nu le cunoaștem. Website-ul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ ro.htm, oferă sprijin şi consiliere pentru cetăţenii UE şi familiile lor. Pe portalul ”Europa ta” găsiți informații și sfaturi practice privind libera circulație în spațiul comunitar. De asemenea, pe portalul oficial al UE, în secțiunea ”Spuneţi-vă părerea despre politicile UE”, puteți contribui la elaborarea politicilor europene: https://europa.eu/european-union/law/have-your-say_ro În acest număr al Buletinului nostru informativ electronic, vă prezentăm informații despre: CONTURAREA PILONULUI EUROPEAN AL DREPTURILOR SOCIALE - Consultare publică Răspund drepturile noastre sociale necesităților secolului XXI? Poate fi îmbunătățit modul în care este direcționat spriji- nul social către șomeri? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările formulate pe parcursul perioadei de dezbatere lansate de Comisia Euro- peană, care va dura până la sfârșitul anului. Concepute pentru a sprijini țările din zona euro să identifice o serie dintre principiile, nevoile și provocările lor în domeniul ocupării forței de muncă și politicilor sociale, discuțiile vor fi integrate ulterior în dezvolta- rea unui Pilon european al drepturilor sociale. O parte esențială a dialogului se va purta cu cetățenii UE, invitați să participe la o consultare publică, care se va desfășura până la sfârșitul anului. Scopul consultării este de a reflecta asupra noilor tendințe în ceea ce privește modelele de activitate și societatea în ansamblu, având în vedere noile tehnologii, evoluțiile demografice și alți factori-cheie. Pentru a contribui la focalizarea domeniului de aplicare a dialogului, ideea unui pilon european al drepturilor sociale este împărțită în trei categorii principale: • Egalitatea de șanse și accesul la piața forței de muncă vizea- ză sprijinirea cetățenilor în vederea dobândirii calificărilor necesare pentru a rămâne în câmpul muncii pentru mai mult timp sau în vederea obținerii locurilor de muncă pe care le doresc. Acest ele- ment al dezbaterii ia în considerare, de asemenea, cele mai bune modalități de a simplifica tranzițiile între diferite statute profesiona- le, astfel încât trecerea de la statutul de angajat la cel de lucrător care desfășoară o activitate independentă și invers să fie mai puțin dificilă. Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Drepturile noastre în Uniunea Europeană
  • 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 10/2016 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Condițiile de muncă echitabile examinează echilibrul între drepturile și obligațiile lucrătorilor și ale angajatorilor acestora. Scopul acestei componente a discuției este de a asigura flexibilitatea, de a stimula securitatea creării de locuri de muncă și de a promova dialogul social. • Protecția socială adecvată și durabilă vizează generarea de dezbateri privind modul în care se poate asigura că cetățenii au acces la prestațiile sociale de care au nevoie pentru a participa pe deplin la piața muncii și la societate în ansamblu. Aceste aspecte au impact asupra tuturor, prin urmare, dacă sunteți cetățean al unei țări din zona euro sau dacă trăiți în- tr-o astfel de țară, implicați-vă și faceți-vă vocea auzită. Puteți participa la dezbateri online sau puteți participa la unul dintre evenimentele naționale care au loc pe teritoriul țărilor relevan- te, în lunile următoare. Sau, dacă preferați, consultați pagina de Facebook. Există mai multe moduri de a urmări evoluția dezbaterii și de a vă exprima opinia, așadar implicați-vă și faceți-vă vocea auzită! Pentru detalii: Consultarea publică privind pilonul euro- pean al drepturilor sociale Completați Chestionarul Consultării • Expoziția ”Fotografia, de la pasiune la carieră” - Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” București, 16-21 octombrie 2016 In perioada 16 – 21 octombrie 2016, Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” din București a fost gazdă primitoare pentru Expoziția ”Fotografia, de la pasiune la carieră” orga- nizată de Centrele Europe Direct Argeș, Bistrița, Comănești și Maramureș, cu sprijinul fotografului Cătălin Munteanu (Ploiești). În minunatul cadru creat în Casa tradițională maramureșeană ”Glod”, au fost expuse fotografii și opinii ale celor 24 de tineri care au participat la tabăra de foto- grafie organizată la finalul lunii august, în zona Sibiu, de cele 4 Centre Europe Direct, lector fiind re- putatul fotograf Cătălin Munteanu. Participanţii maramureșeni la tabăra foto 2016 sunt tineri pasionați de fotogra- fie, care s-au implicat activ în activități derulate în acest an de Centrul Europe Direct Maramureș: - Istvan Valentin Șipoș – Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Baia Mare; - Corina Ioana Feder – Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Baia Mare; - Ciprian Marius Iobagi – Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare; - Dan Ardelean – Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare; - Cristina Hodor – Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare; - Ștefania Ionela Mielu – Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare.
  • 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 10/2016 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Vernisajul Expoziției ”Foto- grafia, de la pasiune la carieră” a avut loc duminică, 16 octombrie 2016, în prezența invitaților din partea Reprezentanței Comisiei Europene în România și ai celor 31 de Centre Europe Direct din România (aflați în București pen- tru întâlnirea anuală a Centre- lor Europe Direct din România), precum și în prezența unor vizi- tatori ai muzeului. Cu prilejul vernisajului, reprezentanții Centrelor Europe Direct Bistrița, Maramureș, Argeș și Comănești au vorbit despre rezultatele taberei și preocuparea permanentă de a-i implica pe tineri în activități creative și inovatoare, care să contribuie la dezvoltarea lor personală și profesională, precum și despre parteneriatul de Rețea Europe Direct. Curatorul expoziției, dna Ala Movileanu, ne-a introdus în atmosfera tradițională și autentică a Muzeului Satului din București și a exprimat disponibilitatea muzeului pen- tru colaborări viitoare. Momente și experiențe din cadrul taberei au fost evo- cate și împărtășite de lectorul Cătălin Munteanu și de câțiva dintre tinerii participanți. La finalul vernisajului, dna Ioana Marchiș, coordonatoarea Rețelei Europe Direct România din partea Reprezentanței CE, a adresat cuvin- te de apreciere față de rezultatele taberei și față de beneficiile colaborărilor dintre Centrele Europe Direct.
  • 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter • Cine va fi Tânărul european al anului 2017? În fiecare an, Fundația Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa oferă un premiu unui tânăr euro- pean pentru angajamentul lui privind solidaritatea internațională și o Europă unită. Dacă știi un tânăr care are între 18 și 26 de ani, impli- cat în proiecte de ajutorare internațională și/sau integra- re europeană, poți nominaliza această persoană pentru Tânărul european al anului, completând formularul de pe pagina concursului. Premiul, în valoare de 5.000 de euro, este destinat să finanțeze un stagiu de șase luni la Parlamentul European sau în altă instituție europeană. De asemenea, există posibilitatea ca această sumă să fie utilizată pentru a finanța un proiect care promovează integrarea euro- peană. Un astfel de proiect trebuie să respecte obiecti- vele Fundației Schwarzkopf și are nevoie de aprobarea bordului fundației pentru a fi acceptat. Cei care vor fi nominalizați vor primi un card interrail pentru șapte zile de călătorie, în decursul unei luni. Termen limită pentru trimiterea candidaturilor: 15 noiembrie 2016. Mai multe informații: http://schwarzkopf-stift- ung.de/en/awards/junger-europaer-des-jahres. • Consultare publică privind mobilitatea tinerilor cu scop de învățare Ai participat la schimburi de tineri, un SEV sau la o perioadă de studiu? Atunci participă la această consul- tare pentru a îmbunătăți calitatea și impactul acestor programe de mobilitate! Obiectivul acestei consultări este acela de a se asigura că rezultatele sunt luate în considerare și că experiența de mobilitate poate fi o oportunitate pentru toți tinerii. Consultarea a fost lansată cu un mandat din par- tea grupului care coordonează Platforma europeană privind mobilitatea în scop educațional (EPLM), echipa parteneriatului dintre Consiliul Europei și Comisia Eu- ropeană în domeniul tineretului. Chestionarul va fi deschis până la data de 10 no- iembrie 2016: https://www.surveymonkey.com/r/ CharterLM • Inspireli: Concurs de talente în arhitectură și design Ești student sau absolvent de arhi- tectură sau design interior și ai mai puțin de 35 de ani? Arată talentul tău și poți obține premiul internațional Inspireli! Rețeaua de socializare internațională Inspireli te in- vită la al doilea concurs anual organizat la nivel mon- dial pentru tinere talente în arhitectură și design. Tre- buie să publici în rețeaua socială fotografii ale muncii tale, desene sau modele. Cele mai bune 3 imagini vor fi nominalizate pentru competiție. Cum se poate aplica? 1. Pentru a te înscrie la concurs trebuie să fii stu- dent la arhitectură sau design interior sau absolvent cu vârsta mai mică de 35 de ani (inclusiv). 2. Dacă ești deja înregistrat trebuie doar să te loghezi. 3. Încarcă toate imaginile pe care le dorești în ga- leria foto a concursului, înscrie numele tău și alege maximum 3 fotografii pentru a participa la concurs. Premii: Cei 5 câștigători vor fi selectați de către un juriu și un vot al publicului. Ei vor câștiga super premii (un soft pentru grafică și/sau iPad). Finaliștii vor primi o invitație la prestigioasa gală a premiilor Inspireli, în februarie 2017, la Praga, Republica Cehă. Data limită pentru înscriere: 30 noiembrie 2016. Detalii: https://www.inspireli.com/en/ INFORMAŢII utile pentru TINERI PORTALUL EUROPEAN PENTRU TINETRET http://europa.eu/youth/RO_ro Buletin informativ electronic lunar 10/2016