Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures_august 2014

1,099 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures_august 2014

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html• Călătorim în UE: Vă prezentăm informații utile despre MONEDA EURO, TRANSFERUL DE BANI ŞI PLATA CU CARDUL BANCARAnul VI, Nr. 8August 2014 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Moneda Euro, Transferul de bani și Plata cu cardul bancar în UE • Sfaturi practice privind AUTOMOBILELE (dacă ne mutăm sau călătorin în UE) • Utile pentru tineri: -- Concurs foto „EU și mediul înconjurător” -- Premiile MEDEA 2014 EURO Moneda euro este utilizată în 17 state membre ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxembourg, Malta, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania şi Ţările de Jos. Aflaţi mai multe despre moneda euro, ţările care o utilizează şi cursurile de schimb. Toate bancnotele şi monedele pot fi utilizate în toate statele membre care au adoptat euro, inclusiv în multe teritorii de peste mări, precum insulele Azore, insulele Canare, Ceuta şi Melilla, Guyana Franceză, Guadelupa, Madeira, Martinica, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint Pierre şi Miquelon. Andorra, Monaco, San Marino şi Vaticanul utilizează euro ca monedă naţională, de comun acord cu UE. Euro este, de asemenea, folosit în Kosovo şi Muntenegru. Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Continuare în pag. 2
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 8/2014 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene TRANSFERUL DE NUMERAR ŞI PLATA CU CARDUL Când călătorim, evităm pe cât posibil să transportăm sume mari în numerar. De cele mai multe ori, utilizăm cardul de debit sau de credit pentru cheltuielile noastre zilnice pe durata călătoriei. Atâta timp cât plăţile pe care le efectuaţi sunt în euro şi se limitează la teritoriul UE, nu ar trebui să fiţi taxat mai mult decât dacă aţi efectua, în propria ţară, o plată electronică în euro, de acceaşi valoare. Aceste norme se aplică, de asemenea, în cazul tranzacţiilor în euro (de ex. între conturi în euro) efectuate în ţările din afara zonei euro, precum şi în cel al plăţilor în coroane suedeze şi în lei româneşti. Plăţi şi transferuri Când efectuaţi plăţi internaţionale în euro pe teritoriul UE, băncile ar trebui să perceapă acelaşi comision ca şi în cazul tranzacţiilor naţionale în euro cu aceeaşi valoare. Această regulă se aplică tuturor plăţilor în euro procesate electronic, inclusiv pentru: - transferurile dintr-un cont în altul în diferite ţări din UE - retragerile de numerar de la bancomate în ţările din UE - plăţile cu cardul de debit sau de credit - operaţiunile de debitare directă - remiterile de bani. Plăţile internaţionale în monede diferite de euro nu fac obiectul acestor dispoziţii. Băncile din ţările UE care nu folosesc moneda euro trebuie să perceapă pentru tranzacţiile efectuate în UE aceleaşi comisioane pe care le-ar aplica şi în cazul unui transfer naţional, dacă plata sau transferul se efectuează în euro. Mai multe informații: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/money-charges/euro/index_ro.htm# Continuare din pag. 1 Continuare în pagina 3• Călătorim sau ne mutăm într-un alt stat membru UE? Sfaturi practice privind AUTOVEHICULELE PERMISUL DE CONDUCERE Începând cu 19 ianuarie 2013, toate permisele noi eliberate în UE trebuie să aibă forma unui „card bancar” din plastic și să respecte un model european standard, cu elemente de securitate îmbunătăţite. Permisele existente nu sunt afectate, dar vor fi înlocuite cu noul format în momentul reînnoirii lor sau cel târziu până în 2033. Înainte de a vă muta în altă ţară, asiguraţi-vă că permisul nu a expirat. Permisele sau certificatele provizorii eliberate în ţara de origine nu vor fi recunoscute în alte ţări din UE. Categoriile recunoscute peste tot în Europa sunt: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D şi DE. Dacă aveţi un permis eliberat pe viaţă, veţi afla de la autorităţile din ţara de reşedinţă când trebuie să îl preschimbaţi. Permisul de conducere poate fi reînnoit (sau înlocuit cu un permis eliberat de altă ţară) doar de către autorităţile din ţara în care sunteţi înregistrat ca rezident. Acestea vor înlocui permisul original cu unul local. Va trebui apoi să vă supuneţi aceloraşi reguli privind termenele de valabilitate, controalele medicale etc. ca şi cetăţenii acestei ţări. Dacă vă pierdeţi sau vi se fură permisul de conducere, trebuie să solicitaţi unul nou în ţara în care locuiţi. ASIGURĂRI • Călătoriți în altă ţară din UE Asigurarea de răspundere civilă emisă în ţara dvs. de origine acoperă daunele pe care le-aţi putea produce în orice ţară din UE. Plăcuţele de înmatriculare reprezintă dovada faptului că deţineţi o asigurare de răspundere civilă. În mod normal, poliţia din altă ţară nu vă va opri doar pentru a verifica dacă sunteţi asigurat. Desigur, este preferabil să aveţi întotdeauna la dumneavoastră poliţa propriu-zisă. Aceasta va facilita procedurile în cazul în care sunteţi implicat într-un accident sau sunteţi oprit la control. • Vă mutați în altă ţară din UE Trebuie să vă înmatriculaţi maşina în ţara în care locuiţi în mod normal. Pentru a o înmatricula, veţi avea nevoie de dovada că deţineţi o asigurare auto. Autorităţile ar trebui să recunoască valabilitatea poliţelor emise de orice firmă de asigurări, atâta timp cât aceasta: - are un sediu principal sau secundar în ţara gazdă - este autorizată să furnizeze servicii în ţara gazdă, chiar dacă nu are un sediu pe teritoriul acesteia. Contactaţi asigurătorul dvs. pentru a afla dacă poliţa pe care o deţineţi este valabilă în ţara în care vă mutaţi.
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 8/2014 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Continuare din pag. 2 Dacă poliţa pe care o deţineţi nu este valabilă în ţara în care vă mutaţi, contactaţi birourile/ centrele naţionale de informare cu privire la Cartea verde pentru a afla care sunt firmele de asigurări auto active în ţara respectivă. Aveţi dreptul să-i solicitaţi asigurătorului dvs. să vă furnizeze un istoric de daunalitate, iar acesta trebuie să vi-l trimită în termen de 15 zile. Atenţie! În momentul în care încheiaţi o nouă poliţă în altă ţară din UE, firma asiguratoare nu este obligată să vă ia în considerare istoricul de daunalitate atunci când vă calculează prima de asigurare. Cu toate acestea, unii asigurători pot lua în calcul acest istoric, aşa încât nu ezitaţi să comparaţi ofertele pieţei. ÎNMATRICULAREA AUTOMOBILELOR • Şedere temporară Dacă vă menţineţi domiciliul permanent în ţara de origine, iar durata şederii în altă ţară din UE nu depăşeşte 6 luni, nu sunteţi obligat să vă înmatriculaţi maşina sau să plătiţi taxele aplicabile în ţara gazdă. Maşina va rămâne înmatriculată în ţara de reşedinţă. În condiţiile în care durata şederii nu depăşeşte 6 luni, iar maşina nu este reînmatriculată, nu aveţi voie să o închiriaţi sau să o împrumutaţi unui rezident al ţării gazdă. Acesta vă poate conduce maşina doar dacă dumneavoastră sunteţi unul dintre pasageri. Nimic nu vă împiedică însă să le împrumutaţi maşina prietenilor sau membrilor de familie care vă vizitează, atâta timp cât aceştia nu sunt rezidenţi ai ţării în care locuiţi temporar. • Şedere de peste 6 luni Dacă vă mutaţi în altă ţară din UE şi luaţi maşina cu dumneavoastră, va trebui să o reînmatriculaţi şi să plătiţi taxele prevăzute de legislaţia noii ţări. În mod normal, reînmatricularea trebuie făcută în termen de 6 luni. Vă recomandăm să contactaţi autorităţile din ţara gazdă înainte de a pleca, pentru a afla dacă acest termen-limită se calculează de la data părăsirii ţării de origine sau de la data la care aţi ajuns în ţara gazdă. Întrebaţi, de asemenea, ce documente trebuie să prezentaţi pentru a dovedi data respectivă. Atenţie! În unele state membre, termenul-limită este mai mic de 6 luni. Verificaţi din timp ce obligaţii aveţi în ţara în care vă mutaţi. Dacă îndepliniţi anumite condiţii şi respectaţi termenele- limită, aţi putea fi scutit de la platataxei de înmatriculare atunci când vă mutaţi în altă ţară din UE. Vă recomandăm să contactaţi autorităţile naţionale din ţara gazdă înainte să vă mutaţi. ◊ Excepţii de la regula reînmatriculării în termen de 6 luni - Studenţi: Dacă v-aţi mutat în altă ţară din UE doar pentru studii, aveţi dreptul să vă folosiţi maşina fără să o reînmatriculaţi sau să plătiţi taxele aferente. Acest drept încetează din momentul în care nu mai sunteţi înscris într-o instituţie din învăţământ din ţara respectivă. - Lucrători transfrontalieri Sunteţi considerat lucrător transfrontalier (angajat sau independent) dacă locuiţi într-o ţară UE, dar lucraţi în alta şi vă întoarceţi acasă cel puţin o dată pe săptămână. Dacă vă folosiţi maşina personală pentru a merge la serviciu, aceasta trebuie să fie înmatriculată (iar taxele în vigoare plătite) în ţara în care locuiţi, nu în cea în care lucraţi. Pe de altă parte, dacă folosiţi o maşină de serviciu (înmatriculată în ţara în care lucraţi), aveţi dreptul să o utilizaţi în interes personal în ţara în care locuiţi, fără să trebuiască să o reînmatriculaţi. Întrucât veţi avea plăcuţe de înmatriculare cu numere străine, este posibil ca poliţia să vă verifice actele mai des - este de datoria lor să se asigure că cetăţenii din jurisdicţia lor şi-au plătit taxele de înmatriculare/ de drum. Dacă aveţi probleme legate de acest aspect, nu ezitaţi să contactaţi serviciile de asistenţă ale UE: http://europa.eu/youreurope/citizens/ help/index_ro.htm Informații despre documente necesare pentru înmatriculare găsiți accesând: http://europa. eu/youreurope/citizens/vehicles/registration/formalities/ index_ro.htm VÂNZAREA UNEI MAŞINI ÎN STRĂINĂTATE • Automobile noi Vânzătorii particulari pot recupera TVA-ul de la autorităţile din ţara lor dacă vând o maşină nouă unui cumpărător stabilit în altă ţară a UE. În acest fel, se evită plata dublă a TVA-ului pentru acelaşi vehicul. O maşină vândută în UE este considerată nouă dacă: - este vândută în termen de mai puţin de şase luni de la data la care a fost pusă în circulaţie SAU - are mai puţin de 6 000 de km la bord. • Automobile de ocazie Dacă sunteţi persoană fizică stabilită în UE şi vindeţi o maşină de ocazie unui cumpărător stabilit, de asemenea, în UE, nu se percepe TVA pentru această tranzacţie, nici în ţara vânzătorului, nici în cea a cumpărătorului. Vânzări între particulari Menţionăm că legislaţia privind protecţia consumatorilor nu se aplică vânzărilor între particulari, aşa încât vă recomandăm să fiţi precauţi atunci când cumpăraţi o maşină de la o persoană fizică. Dacă sunteţi într-o astfel de situaţie, asiguraţi-vă că ştiţi cât mai multe despre vânzător, inclusiv datele de contact. Potrivit legislaţiei, un automobil trebuie: - să fie satisfăcător din punct de vedere calitativ - să corespundă descrierii - să fie în stare de funcţionare. Mai multe informații: http://europa.eu/youreurope/ citizens/vehicles/index_ro.htm
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţieMargareta CĂPÎLNEANRadu BIGMirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramures Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletterINFORMAŢII utile pentru TINERI • Concurs de fotografie ‚Eu şi mediul înconjurător’ Agenția Europeană de Mediu (AEM) a lansat un concurs de fotografie pe tema „Eu şi mediul înconjurător”. Cetățenii țărilor membre ale AEM și țărilor cooperante din Balcanii Occidentali, cu vârsta de minimum 18 ani, sunt invitați să își exprime viziunea asupra mediului prin fotografii, benzi desenate sau materiale video care să prezinte o poveste personală sau generală legată de tema propusă. Cum să vă înscrieți? - Realizați o fotografie originală, un scurt material video sau benzi desenate, însoțite de un scurt text și respectând indicațiile din regulile concursului. - Fiecare participant poate trimite cel mult 5 materiale. - Materialele se încarcă pe un site de partajare online, precum YouTube, Vimeo, Flickr, Shutterfly, Snapfish sau Photobucket. Premii Câştigătorul fiecărei categorii (foto, video, benzi desenate) va primi un premiu de 2.000 EUR pentru locul I, 1.500 EUR pentru locul al II-lea şi 1.000 EURO pentru locul al III-lea. De asemenea, se vor oferi 500 EUR pentru premiul publicului şi pentru premiul de tineret. În plus, un Premiu pentru tineret va fi acordat proiectului câştigător, selectat dintre proiectele trimise de persoane cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani (născute în anii calendaristici 1990-1996) la oricare din categoriile concursului. Toţi finaliştii vor fi propuşi pentru Premiul publicului şi pot fi incluşi în viitoarele materiale digitale şi tipărite ale AEM şi partenerilor săi europeni. Data limită: 30 septembrie 2014, ora 12:00 (CET) Pentru mai multe detalii: http://www.eea.europa. eu/highlights/2018environment-me2019-photo- competition-open • Premiile MEDEA Scopul premiilor MEDEA este de a încuraja inovația și bunele practici în folosirea media (audio, video, grafică și animație) în educație. Din 2010 și până în 2014, Premiile MEDEA sunt sprijinite de Programul de învățare pe tot parcursul vieții prin proiectul MEDEA 2020. Categorii 2014 - Premiile MEDEA pentru media educaționale create de utilizator Acest premiu acordă recunoaștere materialelor trimise de profesori, studenți, părinți, reprezentanți de organizații sau persoane din cadrul învățământului primar, secundar, superior, din educația adulților, educație vocațională și/sau formare. - Premiile MEDEA pentru media educaționale create de profesioniști Premiul se va acorda conținutului media profesionist, creat de o companie producător multimedia profesionist, companie de difuzare media, companie de web design, departament media sau audiovizual din instituții și organizații cum ar fi universitățile, departamentele guvernamentale, companiile, instituțiile multinaționale etc. - Premiul special pentru cooperare europeană în crearea de media educaționale - Premiul special MEDEA al juriului. Juriul poate acorda un premiu special pentru o producție sau inițiativă, în semn de recunoaștere a inovației pedagogice excepționale sau a design-ului tehnic. Condiții înscriere: Poate fi înscris orice material sau program multimedia creat după 1 ianuarie 2010 și dedicat folosirii în educația formală-informală sau în formare-training. Termen limită: Înscrierile se fac până la 30 septembrie 2014 (miezul nopții). Detalii despre competiție: http://www.medea- awards.com/

×