Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018

292 views

Published on

Informații europene

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018

  1. 1. Buletindeinformare europeană Buletin informativ electronic editat de Centrul Europe Direct Maramureş 6 apariții/an Cuprinsul Newsletterului: • Activitățile Centrului Europe Direct Maramureș în 2018 • Reprezentativ în Maramureș: -- Sesiune de informare, Apeluri deschise - Programul Operațional Comun România - Ucraina 2014-2020 • Reprezentativ în UE - 2018: -- Președinția Consiliului UE -- Capitalele culturale europene Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Centrul Europe Direct Maramureș, având ca structură gazdă Fundația CDIMM Maramureș, își va continua activitatea ca membru al Rețelei de Centre de informare Europe Direct 2018-2020, în parteneriat extins în județul Maramureș, entitate afiliată fiind Consiliul Județean Maramureș. 2018 marchează debutul celei de-a IV-a generații de Centre Europe Direct, al cărei rol este de a aduce informația europeană la nivel local și de a promova o cetățenie participativă, în următorii 3 ani. Rețeaua de Centre Europe Direct este finanțată de Comisia Europeană și cuprinde Centre de informare Europe Direct în toate cele 28 de state membre. Câteva detalii privind noua Rețea de Centre Europe Direct 2018-2020 sunt prezentate mai jos, considerațiile fiind extrase dintr-un interviu acordat către ”Commission en direct”, de dl. Alessandro Giordani, șeful unității Contact cu Cetățenii din cadrul Direcției Generale Comunicare a Comisiei Europene, responsabil cu Centrele de informare Europe Direct (EDIC). • Cu ce diferă această nouă generație? ”O caracteristică nouă a acestei generații de Centre Europe Direct este încercarea de a schimba ideea de informare și comunicare cu cetățenii dintr-un concept static, în care EDIC este un receptor al cererilor de informații, cu o abordare proactivă, în care EDIC-ul se implică în societa- tea civilă. Desigur, EDIC-urile nu fac parte din Comisie, deci nu li se per- mite să se prezinte ca atare. Dar centrele au datoria de a prezenta în mod obiectiv imaginea, politicile și dezbaterile din jurul problemelor europene.” • De ce contează Centrele Europe Direct? ”Centrele Europe Direct sunt importante pentru că ne permit [Comisiei Europene] nu numai să comunicăm oamenilor, ci și să lăsăm oamenii să vorbească și să formeze ceea ce noi numim o opinie publică euro- peană cu privire la chestiunile europene. Dacă spunem că UE devine un ansamblu din ce în ce mai politic, atunci avem nevoie de o opinie publică asupra problemelor europe- ne la nivel european, care este conștientă de problemele în cauză și care dă formă și culoare politicii europene votând pentru Parlamen- tul European, de exemplu. Deci, pentru noi [Comisia Europeană], EDIC-urile sunt necesare pentru că ne permit să formăm, să încurajăm și să facilităm crearea acestei opinii publice europene.” Continuare în pag. 2 Anul X, Nr. 1 Ianuarie-Februarie 2018 Centrul EUROPE DIRECT Maramureş - proiect derulat de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ, în parteneriat cu CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ - entitate afiliată • Noua generație de Centre Europe Direct 2018-2020 Centrul Europe Direct Maramureș își continuă activitatea în următorii 3 ani în cadrul Fundației CDIMM Maramureș, având ca entitate afiliată Consiliul Județean Maramureș
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic 1/2018 Ianuarie-Februarie 2018 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM Maramureș, CJ Maramureș - entitate afiliată Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Continuare din pag. 1 Proiectul Centrul Europe Direct Maramureș este derulat de Fundația CDIMM Maramureș începând cu anul 2008, când a fost înființată Rețeaua de Centre Europe Direct din România, ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007. În perioada 2008-2017, Centrul Europe Direct Maramureș a desfășurat activități europene în județul Maramureș pe parcursul a 10 ani, în cadrul trei generații de Centre Europe Direct: 2008; 2009-2012; 2013-2017. Centrul Europe Direct (CIED) Maramureș va activa în perioada 2018-2020 tot în cadrul Fundației CDIMM Maramureș, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș (entitate afiliată), ceea ce va contribui la creșterea cooperării și impactului la nivel județean, în beneficiul maramureșenilor. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană (CE), prin Reprezentanța CE (RCE) în România. Bugetul Centrului Europe Direct Maramureș pentru 2018 este de 34.900 Euro: 24.900 Euro - grant din partea Uniunii Europene, 2.000 Euro - cofinanțare a Fundației CDIMM Maramureș și 8.000 Euro - contribuție a Consiliului Județean Maramureș prin desemnarea a doi reprezentanți în echipa CIED Maramureș. ACTIVITĂȚILE CENTRULUI EUROPE DIRECT MARAMUREȘ, ÎN ANUL 2018: 1. Centru de informare pentru public, situat la Sediul Fundației CDIMM Maramureș (Bd Traian 9/16) + punct de informare în cadrul CJ Maramureș (va fi înființat în cursul lunii martie 2018) 2. Activități de comunicare: - acordarea de informații generale și răspunsuri la întrebări privind UE; - transmiterea opiniilor cetățenilor legate de UE, către RCE; - participarea și implicarea în activități europene derulate de factori locali; colaborarea cu mass-media locală; - cooperarea cu RCE, Biroul Parlamentului European în România, Comisia Europeană (CE); - WEBSITE: http://europedirect.cdimm.org/ - FACEBOOK: http://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures - TWITTER: https://twitter.com/EuropeDirectMM 3. Buletin electronic de informare europeană, Anul X, o dată la 2 luni: http://europedirect.cdimm.org/newsletter 4. Jurnal CDIMM, Anul XXIV, lunar, tipărit/on-line: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm 5. Evenimente: - Ziua Europei, 9 mai 2018, Ed. a XI-a: „Împreună în Europa - 2018, Anul European al Patrimoniului Cultural” - Concurs și Expoziții de artă plastică ”Comori culturale” - Concurs național „Start în afaceri! Topul tinerilor antreprenori”, organizat de C. T. „George Bariţiu” Baia Mare – implicare în derulare - Școala de vară Europe Direct: parteneriat cu Centrele Europe Direct BN, AG și București - Training pentru jurnaliști, în parteneriat cu Centrele Europe Direct BN, Comănești (BC) și VL - Ziua Centrelor Europe Direct, Ed. a III-a, 5 octombrie 2018 - Ziua Mondială a Educației - Vizite de informare în unități de învățământ din Județul Maramureș (în funcție de invitații) Program cu publicul: Zilnic, între orele 9:00 și 16:00 Sediu: Baia Mare, Bd. Traian 9/16 Tel: 0262.224.870, 222.409. Numerele sunt conectate la robot, pentru mesaje în afara programului. Web: http://europedirect.cdimm.org/ Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures Twitter: https://twitter.com/EuropeDirectMM Email: europedirect@cdimm.org CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ Fundația CDIMM Maramureș Consiliul Județean Maramureș Structură gazdă Entitate afiliată
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic 1/2018 Ianuarie-Februarie 2018 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM Maramureș, CJ Maramureș - entitate afiliată • Reprezentativ - în Maramureș • Sesiune de informare cu privire la apelurile deschise în prezent, în cadrul Programului Operațional Comun România - Ucraina 2014- 2020 În data de 22 ianuarie 2018, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava (BRCT) în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, a organizat o sesiune de informare cu privire la ape- lurile deschise în prezent, în cadrul Programului Operațional Comun România - Ucraina 2014-2020. Evenimentul a fost găzduit de Consiliul Județean Maramureș în Sala „Bogdan Vodă” a Palatului Admi- nistrativ Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 46, Baia Mare. Obiectivele şi priorităţile Programului Operațional Comun România - Ucraina 2014- 2020 sunt: I. Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologica și inovare Prioritatea 1.1. Cooperare instituțională în dome- niul educației pentru creșterea accesului la educație și a calității educației; Prioritatea1.2.Promovareșisprijinpentrucercetare și inovare. II. Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și conservarea patri- moniului istoric Prioritatea 2.1. Conservarea și promo- varea patrimoniului cultural și istoric. III. Obiectivul tematic 7: Îmbună- tățirea accesibilității regiunilor, dezvoltarea rețelelor și sistemelor de transport și comunicații Prioritatea 3.1. Dezvoltarea infras- tructurii transfrontaliere de transport și a instrumentelor TIC. IV. Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranței și securității Prioritatea 4.1. Sprijin pentru dezvoltarea servi- ciilor de sănătate și a accesului la sănătate; Prioritatea 4.2. Sprijin pentru activități în comun pentru prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate de om, precum și activități în comun în cazul situațiilor de urgentă; Prioritatea 4.3. Prevenirea și lupta împotriva crimei organizate și cooperarea polițienească. La eveniment au participat potențiali beneficiari (aplicanți/parteneri) ai programului din județul Maramureș, reprezentanți ai administrațiilor publi- ce locale (orașe, comune), ai mediului de afaceri, din partea organizațiilor non-guvernamentale. Prin grija experților din cadrul BRCT Suceava, au fost prezentate date tehnice și financiare ale Pro- gramului, obiective tematice și priorități (per apel – hard și soft), alocări financiare și mărimea gran- turilor, termene limită pentru depunerea proiectelor, reguli de eligibilitate (aplicant și parteneri, aria eligi- bilă, parteneriat, durată, locație, activități eligibile) și alte specificități ale Programului (sprijin disponibil la nivel național/ regional/ local, depunere on-line, mecanism de plăți, categorii de costuri eligibile). Mai multe detalii despre apelurile des- chise pot fi accesate pe pagina web a Programului: http://www.ro-ua-md.net/ro/, la secțiunea „2014-2020 - România-Ucraina”.
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; web: http://europedirect.cdimm.org/ Informaţii despre Uniunea Europeană; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş- Structura gazdă a Centrului Europe Direct Maramureș. Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/ fax: +40-262-224.870, 222.409; www.cdimm.org. Consultanţă în afaceri, cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie CDIMM Maramureș Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Consiliul Județean Maramureș Răzvan MANȚA Radu LUCIAN Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter Reprezentativ în UE pentru ANUL 2018 • Președinția Consiliului UE în 2018: Bulgaria (ianuarie-iunie) și Austria (iulie-decembrie) Preşedinţia Consiliului UE, care este atribuită prin rotaţie la șase luni, a fost preluată de Bulgaria, la 1 ianuarie 2018. Prioritățile președinției bulgare sunt determinate de mottoul său: „Uniți suntem puternici”, care este și mottoul de pe stema Republicii Bulgaria. Președinția va coopera cu partenerii săi pentru unita- tea dintre statele membre și cu instituțiile UE pen- tru a oferi soluții concrete în vederea construirii unei Europe mai puternice, mai sigure și mai solidare. Pe parcursul următoarelor 6 luni, Președinția se va axa pe patru domenii-cheie: • Viitorul Europei și tinerii, • Balcanii de Vest, • Securitate și stabilitate, • Economia digitală. Website-ulpreședințieibulgare:https://www.eu2017.ee/ Președinția Consiliului se asigură prin rotație între statele membre ale UE la fiecare 6 luni. În cursul aces- tei perioade de 6 luni, Președinția conduce reuniunile la toate nivelurile în Consiliu, contribuind la asigurarea continuității lucrărilor UE în cadrul Consiliului. Statele membre care dețin Președinția lucrează împreună îndeaproape în grupuri de trei, denumite „triouri”. Acest sistem a fost introdus de Tratatul de la Lisabona în 2009. Trioul stabilește obiective pe termen lung și pregătește o agendă comună, determinând subiectele și aspectele majore care vor fi abordate de Consiliu pe o perioadă de 18 luni. Pe baza acestui pro- gram, fiecare dintre cele 3 țări își pregătește propriul său program, mai detaliat, pentru 6 luni. Trioul actual este alcătuit din președințiile Estoniei, Bulgariei și Austriei. România va prelua Președinția UE la 1 ianuarie 2019, pentru primele 6 luni ale anului 2019. Președințiile Consiliului până în 2020: • Bulgaria: ianuarie-iunie 2018 • Austria: iulie-decembrie 2018 • România: ianuarie-iunie 2019 • Finlanda: iulie-decembrie 2019 • Croația: ianuarie-iunie 2020 • Germania: iulie-decembrie 2020 Detalii despre Președinția Consiliului UE: http://www. consilium.europa.eu/ro/council-eu/presidency-council-eu/ • Capitalele europene ale culturii în 2018: Leeuwarden și Valletta Programul festa al orașului Valetta își propune să încurajeze artiștii și publicul să- și reconsidere viziunea tradițională a cul- turii. Datorită locației specifice a Maltei ca stat-insulă între Europa și Africa de Nord, programul aspiră, de asemenea, să reunească diferite puncte de vedere din diferitele țărmuri ale Mării Mediterane. Cu conceptul de mienskip iepen (comunitate deschisă) în centrul programului său, Leeuwarden urmărește con- solidarea și conectarea comunităților din întreaga regiune Friesland și Europa, cu peste 800 de pro- iecte care implică muzică, teatru, artă peisagistică, operă și sport loc pe tot parcursul anului. Capitala europeană a culturii a fost inițiată de mi- nistrul culturii din Grecia, Melina Mercouri, în 1985, și a devenit una dintre cele mai importante inițiative culturale din Europa. Orașele sunt selectate pe baza unui program cultural care trebuie să includă o dimensiune eu- ropeană puternică, să promoveze participarea și implicarea locuitorilor orașului și să contribuie la dezvoltarea pe termen lung a orașului și a regiunii înconjurătoare. În anul 2007, orașul Sibiu a deținut acest titlu îm- preună cu Luxemburg, iar în 2021 un alt oraș românesc se va bucura de acest prestigiu, și anume Timișoara. Mai multe informații: Leeuwarden 2018: https://www.friesland.nl/ en/european-capital-of-culture Valletta 2018: https://valletta2018.org/ Consiliul Județean Maramureş - Entitate afiliată pentru Centrul Europe Direct Maramureș Str. Gh. Șincai nr. 46, 430311 Baia Mare; tel: +40-262-212.110; email: office@cjmaramures.ro; web: https://www.cjmaramures.ro/ CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ Buletin informativ electronic 1/2018 Ianuarie-Februarie 2018

×