Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter nr. 7/2016_Europe Direct Maramures

565 views

Published on

Informatii europene

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter nr. 7/2016_Europe Direct Maramures

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html Anul VIII, Nr. 7 Iulie 2016 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Drepturile noastre în UE: Drepturile pasagerilor • BREXIT - Impact și consecințe • Utile pentru tineri: -- Consultare publică - Politica de tineret -- Concursul video ”Stele Stră- lucitoare ale Europei” -- FestivaluldefilmSEV–Concurs video privind cetățenia pentru tineri În calitate de cetățeni europeni, avem drepturi de care putem beneficia, dar pe care, de multe ori nu le cunoaștem. Website-ul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ ro.htm, oferă sprijin şi consiliere pentru cetăţenii UE şi familiile lor. Pe portalul ”Europa ta” găsiți informații și sfaturi practice privind libera circulație în spațiul comunitar. În acest număr al Buletinului nostru informativ electronic, vă prezentăm informații despre: DREPTURILE PASAGERILOR • Drepturile pasagerilor din transportul aerian PREȚURI - Nu trebuie să vi se ceară să plătiţi un preţ mai mare pentru că aveţi o anumită naţionalitate sau pentru că achiziţionaţi biletul dintr-un anumit loc - Rezervări on-line: • Companiile aeriene trebuie să afişeze preţul total al biletului încă de la începutul procedurii de rezervare on-line (incluzând toa- te elementele obligatorii cum ar fi taxele şi suprataxele), astfel încât să puteţi face o comparaţie cu alte oferte şi să alegeţi în cunoştinţă de cauză. • Pe lângă preţul final, site-ul trebuie să indice clar următoarele infor- maţii: tarif de zbor, taxe, taxe de aeroport şi alte taxe, suprataxe sau tarife (de exemplu, cele legate de securitate sau carburanţi). • Toate costurile suplimentare opţionale trebuie să fie menţionate ex- plicit şi să apară ca propuneri pe care clientul să le poată accepta sau respinge. DREPTURI ÎN CAZ DE ÎNTÂRZIERI, ANULĂRI ŞI SUPRAREZERVĂRI - Compania aeriană trebuie să vă informeze asupra drepturilor de care beneficiaţi şi asupra motivelor refuzului îmbarcării, anu- lării zborului sau întârzierii prelungite a acestuia (orice întârziere de peste 2 ore, cu excepţia zborurilor pe distanţe de peste 3 500 de km, pen- tru care se iau în considerare întârzieri de până la 4 ore). - Aveți dreptul fie să vă continuaţi călătoria folosind mijloace de transport comparabile, fie să obţineţi rambursarea preţului bile- tului şi, dacă este cazul, să beneficiaţi de transport gratuit înapoi la punctul de plecare. - Dacă zborul întârzie mai mult de 5 ore, aveţi dreptul la rambur- sarea costului biletului. Din momentul în care acceptaţi soluţia rambur- sării, compania aeriană este scutită de obligaţia de a vă asigura continua- rea călătoriei sau de a vă oferi alt tip de asistenţă. Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Drepturile noastre în Uniunea Europeană
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 7/2016 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Cazare şi masă În funcţie de distanţa de zbor şi de durata întârzierii, aţi putea avea dreptul la băuturi răcoritoare, gustări, acces la mijloace de comunicare (ex. un apel telefonic gratuit) şi eventual cazare. Despăgubiri • Dacă nu vi se permite îmbarcarea, zborul este anulat sau ajungeţi la destinaţia finală cu o întârziere de peste 3 ore față de ora înscrisă pe bilet, puteţi primi şi despăgubiri între 250 şi 600 de EUR, în funcţie de distanţă: ♦♦ Zboruri în interiorul UE: - sub 1.500 de km: 250 EUR - peste 1.500 de km: 400 EUR ♦♦ Zboruri între un aeroport din UE şi unul din afara UE: - sub 1.500 de km: 250 EUR - între 1.501 şi 3 500 de km: 400 EUR - peste 3.500 de km: 600 EUR • Dacă operatorul aerian vă oferă un zbor alternativ, cu un orar asemănător, valoarea despăgubirii poate să scadă cu 50%. • Nu aveţi dreptul la despăgubiri pentru anulări dacă: - zborul a fost anulat din motive excepţionale, de exemplu din cauza condiţiilor meteo nefavorabile - aţi fost informat că zborul este anulat cu 2 săptămâni înainte de ziua plecării sau - vi s-a oferit un zbor alternativ pe aceeaşi rută, cu un orar de zbor asemănător. • Chiar dacă nu aveţi dreptul la despăgubiri pentru circumstanţe excepţionale, operatorul trebuie să vă pro- pună una din următoarele variante: - rambursarea costului biletului (întreg sau corespunzător segmentului de zbor pe care nu l-aţi parcurs) - o altă modalitate de transport până la destinaţia finală, cu prima ocazie - reprogramarea zborului la o dată aleasă de dumneavoastră (în funcţie de locurile disponibile). Obţinerea unei rambursări sau despăgubiri • Completaţi formularul de plângere privind încălcarea drepturilor pasagerilor şi trimiteţi-l companiei ae- riene: http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_ro.pdf Nu uitaţi să păstraţi o copie. • Dacă nu obţineţi niciun rezultat sau dacă răspunsul nu este satisfăcător, puteţi adresa o plângere or- ganismului naţional competent din ţara UE în care a avut loc incidentul: http://ec.europa.eu/ transport/themes/passengers/air/doc/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf • Dacă incidentul a avut loc într-o ţară terţă, dar a implicat o companie aeriană din UE, puteţi trimite plângerea autorităţilor competente din ţara europeană de destinaţie. BAGAJE ÎNREGISTRATE PIERDUTE SAU DETERIORATE • Bagaje de cală Dacă bagajele pe care le-aţi predat la check-in sunt pierdute, deteriorate sau au sosit cu întârziere, aţi putea avea dreptul la o despăgubire din partea companiei aeriene, cu o valoare de până la aproximativ 1.220 EUR. Excepţie - dacă deteriorarea se datorează unui defect al bagajului. • Bagajul de mână (inclusiv obiectele personale) Operatorul răspunde dacă bagajul a fost deteriorat din vina sa. Pentru aceasta, trebuie să depuneţi o plângere în termen de 7 zile de la recepţionarea bagajului (sau 21 de zile, dacă bagajul întârzie). Eventualele acţiuni în justiţie trebuie înaintate în maxim 2 ani de la data primirii bagajului. Dacă transportaţi obiecte de valoare, puteţi îna- inta companiei aeriene o declaraţie specială contra cost, cel târziu în timpul formalităţilor de check-in. Acest fapt v-ar putea permite să obţineţi despăgu- biri mai mari de 1.220 EUR. Vă recomandăm totuşi să încheiaţi, în astfel de cazuri, o poliţă privată de asigurare de călătorie. Nu există un formular standard pentru declaraţia specială menţionată mai sus - acesta este ales de compania aeriană. Mai multe informații găsiți pe portalul Europa ta: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_ro.htm
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 7/2016 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene După ce majoritatea celor din Regatul Unit au votat pe 23 iunie 2016, ca țara lor să se retragă din UE, accentul la nivelul UE a fost pus pe ce se va întâmpla în continuare. Regatul Unit și UE vor începe negocieri pentru a determina noua relație dintre acestea, iar Parlamentul European va avea un rol cheie în determinarea rezultatului. Dreptul unui stat membru de a se retrage din UE este stabilit în articolul 50 al Tratatului de la Lisabona. Acest tratat descrie faptul că UE și statul care se retrage trebuie să negocieze un acord de retragere pentru a stabili viitoarea relație a statului cu UE. Orice acord nou trebuie să fie aprobat atât de Parlamentul Euro- pean cât și de Consiliu. Consiliul trebuie să aprobe acordul cu o majo- ritate de cel puțin 72% ce va cuprinde cel puțin 65% din populația UE. Alegerea făcută de către britanici în referendumul UE „trebuie implementată cât mai repede”, a declarat președintele Parlamentului European, Martin Schulz, pe 28 iunie, despre rezultatul referendumului la summitul din Bruxelles. „O perioadă de incertitudine prelungită nu va fi în interesul nimănui”, a spus acesta, adăugând că Uniunea ar trebui să demonstreze nevoia de o reformă. După dezbaterea dintre liderii grupurilor politice din Parlament, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și ministrul olandez Jeanine Hennis-Plasschaert, reprezentanta președinției prin rotație a UE, Parlamen- tul a votat o rezoluție privind următoarele etape după referendumul din Marea Britanie de la 23 iunie. Textul a fost adoptat cu 395 voturi la 200 și 71 abțineri. Parlamentul cere guvernului britanic să respecte decizia democratică a poporului printr-o im- plementare rapidă și coerentă a procedurii de retragere - prin activarea articolului 50 din Tratatul Uniunii Europene, pentru a permite începerea rapidă a negocierilor de retragere. Liderii UE trebuie să răspundă votului britanic pentru părăsirea Uniunii prin acțiuni care să ape- re proiectul european și să îl facă mai transparent și social și care să poată răspunde îngrijorărilor cetățenilor. Acesta a fost mesajul care a reieșit din dezbaterea din 5 iulie, de la Parlamentul European, cu președintele Consiliului European Donald Tusk și președintele Comisiei Europene Jean-Claude Junker, privind rezultatele summitului din săptămâna anterioară. Sintetizând discuțiile, Juncker i-a acuzat pe unii deputați că folosesc dezbaterea Brexit ca pretext pentru a spune lucruri pe care oricum le-ar fi spus. Nici el însuși și nici Comisia nu pot fi acuzate de votul Brexit. De 40 de ani, guvernele britanice nu au acordat niciun fel de încredere UE, a spus Junker. „În final, nu este o surpriză că poporul a crezut minciunile care le-au fost spune timp de decenii - acum se vede rezultatul”. Președintele Junker a afirmat convingerea sa că „UE” și „statul național” nu sunt concepte în contradicție. „UE și națiunile lucrează împreună, UE nu se construiește fără sau împotriva națiunilor”. Donald Tusk a spus că rezultatul referendumului a fost consecința faptului că elita politică a creat o imagine „negativă și deseori nedreaptă” a UE. El a declarat că a cerut deseori în mod insistent șefilor de stat sau de guvern să nu mai acuze UE de slăbiciune și eșec și să își asume în schimb responsabilitatea pentru propriile acțiuni. “Nu putem să ne abandonăm emoțiilor negative din ultimele zile, ci trebuie să facem o analiză serioasă și să luam decizii raționale“, a concluzionat el. Anularea președinției Consiliului UE pentru Marea Britanie în 2017 Marea Britanie ar fi trebuit să preia președinția UE în a doua jumătate a anului 2017. Consiliului European a anunțat că „Soluţia este ca toată lumea să devanseze cu şase luni”. Astfel, Estonia va asigura preşedinţia se- mestrială a Uniunii Europene în a doua parte a lui 2017, cu şase luni mai devreme decât era prevăzut, deoarece Estonia ar fi trebuit să preia preşedinţia în primul semestru al lui 2018, după mandatul Marii Britanii. Preşedinţia semestrială a Uniunii Europene este deţinută în prezent de Slovacia, căreia îi va urma Malta în primul semestru al anului 2017. Estonia va deţine preşedinţia în semestrul al doilea din 2017, în locul Marii Britanii. Primul semestru din 2018 va reveni următoarei ţări, în ordinea existentă în acest moment, şi anume Bulgaria. Ca urmare a acestor devansări, România va deține presedinția UE în primul semestru al anului 2019. Viitorul UE Provocările actuale necesită reforme pentru a face Uniunea ”mai bună și mai democratică” și pentru ”a realiza ce așteaptă cetățenii”, insistă deputații europeni. ”Unele state membre pot alege să se integreze mai încet și mai puțin, dar nucleul UE trebuie întărit, iar soluțiile à la carte trebuie evitate”, se arată pe site-ul Parlamentului European: http://www.europarl.europa.eu/portal/ro BREXIT - Impact și consecințe
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter • Consultare publică pe tema Evaluarea coope- rării privind politica de tineret în UE Scopul acestei consultări este de a afla cât de utilă și eficientă este politica de tineret a UE. Respondenții sunt invitați să-și exprime opiniile cu privire la Strategia UE pentru tineret (2010-2018) și Recomandarea Consiliului UE privind mobilitatea tine- rilor voluntari în Uniunea Europeană, să-și spună pă- rerea despre modalități de îmbunătățire a cooperării în domeniul politicii de tineret. Un rezumat al rezultatelor consultării va fi publicat până la sfârșitul anului 2016. Chestionarul poate fi completat în 10 minute, iar acesta rămâne deschis până în 16 octombrie 2016: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUYOUTHPO- LICY-2016 Detalii: http://ec.europa.eu/dgs/education_cul- ture/more_info/consultations/youth-policy-coopera- tion-evaluation_en.htm • Concursul video ”Stele Strălucitoare ale Europei” A fost lansat Concursul video Stele Strălucitoare ale Europei! Participanții pot fi persoane din Europa dar și din afara Europei. Aceștia sunt invitați să realizeze un vi- deoclip (maximum 2 minute) care să prezinte modul lor de a se conecta cu mediul înconjurător, cu colegii, dar și cu ei înșiși! Trei grupuri câștigătoare vor primi granturi pentru proiect și călătorie, permitându-le astfel să-și pună ideile în practică. Termen limită: 18 septembrie 2016 Mai multe informaţii: http://www.shiningstarso- feurope.eu/ • Festivalul de film SEV – A fost lansat con- cursul video privind cetățenia pentru tineri Anul acesta, concursul video aniversează 20 de ani de SEV. Festivalul de film SEV, organizat de Agenția Franceză Erasmus+, invită pe toți cei care sunt rezidenți în Europa, între 13 și 35 de ani să prezinte un film video de maximum 3 minute, cu tema “20 de ani, un rol de jucat și de a fi implicat”. Sunt încurajați să participe actuali și foști participanți la programul Erasmus+. Un premiu special se va acorda celui mai bun film trimis de un voluntar SEV. Cei trei câștigători vor fi invitați să participe la activitățile din weekend-ul “special” care va sărbă- tori aniversarea a 20 de ani de SEV și de partcipare a tinerilor, la Montreuil (Franta), în perioada 22-23 septembrie 2016. Termen limită: 3 septembrie 2016, 00:00 CET Detalii: http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/ blog/369/17/European-Video-Contest-To-be-20-a- part-to-play-and-get-involved.html INFORMAŢII utile pentru TINERI

×