Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures_septembrie 2016

557 views

Published on

Informatii europene

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures_septembrie 2016

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html Anul VIII, Nr. 9 Septembrie 2016 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Drepturile noastre în UE: Aprovizionarea cu energie • Starea UE 2016 • Utile pentru tineri: -- Concursul Travel Video 2016 -- Chestionar Erasmus+ -- Stagii de practică la Curtea de Justiție a UE În calitate de cetățeni europeni, avem drepturi de care putem beneficia, dar pe care, de multe ori nu le cunoaștem. Website-ul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ ro.htm, oferă sprijin şi consiliere pentru cetăţenii UE şi familiile lor. Pe portalul ”Europa ta” găsiți informații și sfaturi practice privind libera circulație în spațiul comunitar. În acest număr al Buletinului nostru informativ electronic, vă prezentăm informații despre: APROVIZIONAREA CU ENERGIE În calitate de cetățean UE, beneficiați atât de drepturile generale ale consumatorilor, cât și de o serie de drepturi specifice modului de achiziționare a bunurilor și serviciilor. Deschiderea piețelor de aprovizionare cu energie din UE vă conferă, în plus, anumite drepturi specifice consumatorilor de energie. Astfel, aveți dreptul: - să vă racordați la rețeaua electrică și să utilizați curentul electric furnizat; - să vi se ofere informații clare privind contractul, posibilitatea de a beneficia de oferte mai avantajoase și modalitățile de monitori- zare a consumului de energie; - să primiți sprijin dacă întâmpinați probleme. Detalii:http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/energy-supply/index_ro.htm • Racordarea la rețelele de energie și utilizarea servi- ciilor energetice În UE, aveți dreptul ca locuința dumneavoastră să fie racordată la rețeaua locală de distribuție a energiei electrice, iar apoi să fie aprovi- zionată cu electricitate. Acest drept nu este valabil și pentru gazele na- turale. Racordarea va fi executată de operatorul de rețea desemnat să gestioneze infrastructura energetică din zona dumneavoastră (fiecare rețea locală are doar un operator desemnat). Pentru detalii despre clauzele, condițiile și costurile racordării, contactați autoritatea națională de reglementare. Această autoritate trebuie să verifice, de asemenea, dacă operatorul rețelei locale asigură funcționarea adecvată a infrastructurii locale. ◊ Clienți vulnerabili În anumite cazuri (lipsa infrastructurilor adecvate, imposibilitatea de a achita facturile la energie), nu este permisă deconectarea clienților vulnerabili de la rețeaua de electricitate. Ei ar putea avea chiar dreptul la o indemnizație care să le garanteze furnizarea de energie electrică. Aceștia trebuie să se adreseze ghișeului unic din țara în care locuiesc pentru a afla dacă au dreptul la sprijin și dacă există măsuri de ajutor specifice cazului lor. Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Drepturile noastre în Uniunea Europeană
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 9/2016 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene ◊ Alegerea furnizorului de energie În UE, orice cetățean este liber să aleagă un furnizor de electricitate sau de gaze naturale din lista furnizorilor activi pe plan local. Puteți alege inclusiv un furnizor de electricitate sau de gaze înregistrat în alt stat membru, cu condiția ca acesta să ofere servicii și în zona în care locuiți și să încheie un contract cu dumneavoastră. Atenție! Trebuie să faceți distincția între furnizor și ope- rator de rețea. Puteți alege furnizorul, însă nu și operatorul de rețea din zona dumneavoastră. Operatorul de rețea nu poate să furnizeze energie el însuși. Există situații în care operatorul de rețea face parte dintr-o socie- tate mai mare, care furnizează energie. În astfel de cazuri însă, operatorul de rețea trebuie să aibă o identitate vizuală separată, pentru a nu fi confundat cu societatea care furnizează de fapt energia. ◊ Schimbarea furnizorului de energie Dacă decideți să vă schimbați furnizorul de electricitate sau de gaze, acest lucru nu va antrena perceperea niciunei taxe. Operatorul de rețea din zona dumneavoastră trebuie să facă schimbarea în termen de 3 săp- tămâni, cu condiția să respectați clauzele și condițiile contractului inițial (de exemplu, perioada de preaviz, durata minimă convenită a contractului). Furnizorilor nu li se permite impunerea de obligații disproporționate care ar putea împiedica un consumator să facă schimbarea. Decontul final de lichidare din partea furnizorului anterior ar trebui să vă parvină în termen de cel mult 6 săptămâni de la schimbare. • Contractele și consumul de energie Înainte de a semna contractul de furnizare a energiei, furnizorul trebuie să vă ofere informații clare și co- recte. Ulterior, dacă aduce modificări contractului, trebuie să vi le comunice din timp și să vă ofere posibilitatea de a rezilia contractul în cazul în care nu acceptați noile condiții. Dreptul de retragere. Aveți dreptul de a vă retrage dintr-un nou contract în termen de 14 zile, dacă acesta a fost încheiat în afara spațiilor comerciale ale furnizorului sau prin mijloace de comunicare la distanță (de exemplu, internet sau telefon). Informații privind consumul. Aveți dreptul de a dispune de date privind consumul dumneavoastră, fără cos- turi suplimentare. Îi puteți solicita administratorului de date (ex. furnizorul de energie sau operatorul de rețea) să le dea acces la aceste date altor furnizori de electricitate sau de gaz, iar acest serviciu trebuie să fie gratuit. Atunci când se execută o nouă racordare într-o clădire (ex. când clădirea este supusă unor lucrări majore de renovare), aveți dreptul să vi se furnizeze un contor individual de precizie cu preț competitiv pentru elec- tricitate și/sau gaz (precum și pentru termoficare, răcire și apă caldă). În celelalte cazuri, dreptul la un contor individual de precizie cu preț competitiv se aplică doar dacă nu s-au identificat obstacole tehnice sau financiare la nivel național. Dacă dispuneți de un contor inteligent, aveți dreptul să accesați rapid și gratuit istoricul detaliat al consu- mului propriu de energie (pentru fiecare zi, săptămână, lună și an), în cadrul contractului dumneavoastră de furnizare în curs, pe o perioadă acoperind cel puțin ultimii 2 ani. Aveți, de asemenea, dreptul să accesați date cumulative privind consumul dumneavoastră din ultimii cel puțin 3 ani sau de la data de începere a contractului de furnizare în curs, dacă acesta este mai recent. Facturile la electricitate și gaz trebuie emise pe baza energiei utilizate efectiv și să vă fie transmise sufici- ent de frecvent pentru a vă permite regularizarea cantității de energie utilizate. Facturile trebuie să vă permită: - să înțelegeți exact ce sumă plătiți pentru energia utilizată, și - să comparați oferta actuală cu oferta altor furnizori de energie, astfel încât să vă puteți schimba furnizorul dacă nu sunteți mulțumit de cel actual. • Utilizarea energiei în mod eficient Aveți dreptul să fiți informat corespunzător în ceea ce privește cantitatea de energie pe care o utilizați și să vi se propună sugestii de utilizare mai eficientă a energiei. Dacă autoritățile naționale nu au emis prevederi contrare, facturile, contractele, tranzacțiile și chitanțele dumneavoastră pentru energie trebuie să specifice, în mod clar: - prețurile efective și cantitatea de energie folosită; - o comparație cu cantitatea folosită în aceeași perioadă anul trecut; - pe cine puteți contacta pentru a afla cum să economisiți energie, de exemplu organizații ale consuma- torilor, agenții din domeniul energiei sau organisme similare, inclusiv site-urile acestora și, dacă este posibil, comparații cu tipuri similare de consumatori.
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 9/2016 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Extras din Discursul despre Starea UE 2016: Către o Europă mai bună - O Europă care protejează, capacitează și apără Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a susținut discursul despre „Starea Uniunii Europene” 2016, în plenul Parlamentului European, la Strasbourg. Înaltul oficial european a trecut în revistă realizările din ultimul an și a prezentat prioritățile de acțiune pentru anul următor. Totodată, el a subliniat modul în care Comisia Europeană va aborda cele mai presante provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană. Discursul a fost însoțit de adoptarea unor inițiative în ce privește investițiile, Piața unică digitală, Uniunea piețelor de capital și securitatea, transformând astfel mesajele sale în acțiuni concrete. Vă prezentăm câteva idei extrase din discursul dlui J.C. Juncker: • Europa este ca o frânghie cu multe fire - ea funcționează doar atunci când tragem cu toții în aceeași direcție: instituțiile UE, guvernele naționale și parlamentele naționale deopotrivă. • Următoarele 12 luni sunt o perioadă crucială pentru realizarea unei Europe mai bune: - Europa care protejează; - Europa care păstrează modul de viață european; - Europa care își capacitează cetățenii; - Europa care apără atât în plan intern, cât și extern; - Europa care își asumă responsabilitatea. • Mai presus de toate, Europa înseamnă pace. Nu este o coincidență faptul că cea mai lungă perioa- dă de pace din istoria scrisă a Europei a început odată cu constituirea Comunităților Europene. Sunt 70 de ani de pace durabilă în Europa, într-o lume cu 40 de conflicte armate, care produc 170 000 de victime în fiecare an. • O parte integrantă a modului nostru de viață european o reprezintă valorile noastre. Sunt valorile libertății, democrației și statului de drept. • Libera circulație a lucrătorilor este în egală măsură o valoare europeană comună, la fel ca lupta noas- tră împotriva discriminării și a rasismului. • Noi, europenii, suntem total împotriva pedepsei cu moartea, pentru că noi credem în valoarea vieții umane și o respectăm. • Noi, europenii, credem și în sisteme de justiție independente și eficiente. Instanțele independente țin în echilibrul necesar guvernele, companiile și oamenii. Sistemele de justiție eficiente contribuie la creșterea economică și apără drepturile fundamentale. Iată de ce Europa promovează și apără statul de drept. • A fi european înseamnă, de asemenea, a fi deschis și a face schimburi comerciale cu vecinii noștri, și nu a ne război cu ei. • A fi european înseamnă a avea dreptul ca datele tale cu caracter personal să fie protejate de legi puternice, europene. Pentru că europenilor nu le plac dronele care zboară pe deasupra lor și le înregistrează fiecare mișcare, nici companiile care contabilizează fiecare click pe mouse. De ace- ea, Parlamentul, Consiliul și Comisia au convenit în mai anul acesta un regulament comun privind protecția datelor cu caracter personal. • A fi european înseamnă, de asemenea, un spațiu al concurenței echitabile. Asta înseamnă că lu- crătorii ar trebui să primească aceeași remunerație pentru aceeași activitate la același loc de muncă. Această chestiune ține de justiția socială. Din acest motiv, Comisia susține propunerea noas- tră de directivă privind detașarea lucrătorilor. Piața internă nu este un loc unde lucrătorii est-europeni pot fi exploatați ori supuși unor standarde sociale mai joase. • O concurență echitabilă înseamnă, de asemenea, că, în Europa, consumatorii sunt protejați împotriva cartelurilor și a abuzurilor comise de companiile puternice. Și, de asemenea, că fiecare compa- nie, indiferent cât de mare sau mică ar fi, trebuie să plătească impozite acolo unde obține profit. • O mare parte din modul de viață european pe care doresc să-l păstrez îl reprezintă sectorul agricol. Anul trecut, sectorul lactatelor a fost lovit de o interdicție impusă de Rusia. Din acest motiv, Comisia a mo- bilizat un sprijin în valoare de 1 miliard EUR pentru fermele de lapte, pentru a le ajuta să se redreseze. Putem fi uniți, chiar dacă suntem diferiți. Urmăriți discursul în întregime
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter • Concursul Travel video 2016 Ai cel puțin 18 ani, ești student sau intenționezi să te înscrii la un colegiu sau la universitate în străinătate? Crează un videoclip de maximum 5 minute și expli- că motivele pentru care dorești să studiezi în străinăta- te și astfel te poți înscrie la concurs până la data de 14 octombrie 2016, 11:59, EST. Valoarea premiului pentru cel mai bun videoclip este de 4.000 de euro. Premii importante vor fi acordate și următorilor clasați. Detalii: http://www.internationalstudent.com/contest • Chestionar Erasmus+: Care este tipul Erasmus+ care ți se potrivește? Ce îți evocă ideea de a trăi în străinătate? Te vezi studiind sau muncind pe termen lung într-o altă țară? Află ce tip Erasmus+ ești cu ajutorul acestui test, apoi compară-te cu prietenii tai! A trăi într-un mediu internațional pentru o perioadă scurtă sau pe termen lung sună ca un vis care poate deveni realitate pentru unele persoane. Astfel, ai posi- bilitatea de a stabili contacte interculturale, de a avea perspectiva unei culturi diferite, de a învăța o limbă străină și de a crește. Cu toate acestea, pentru alte persoane, ar putea fi un coșmar. Într-adevăr, ieșirea din zona ta de confort te poate speria. Înainte de a merge în străinătate, este important sa-ți pui câteva întrebări: „Ar trebui să plec și să-mi las părinții, prietenii și casa mea pentru a studia în străinătate? Este cea mai bună sau cea mai rea decizie a vieții mele, știind că-mi va fi dor de casă tot timpul?”. Într-adevăr, a merge în stră- inătate este doar o idee bună dacă există ceva ce te poate bucura, pentru că altfel nu vei fi în măsură să ai o experiență pozitivă. Află care dintre acțiunile Erasmus+ este potrivită pentru tine cu ajutorul chestionarului Erasmus+ și vei ști dacă ești gata sau nu pentru a merge în străinătate! • Stagii de practică la Curtea de Justiție a Uniunii Europene Ești interesat de un stagiu? Ești cetățean al UE și ai o diplomă de licență în Drept sau Științe politice? Cunoști două limbi oficiale ale UE? Ai cunoștințe de limba franceză? Atunci ai posibilitatea să aplici pentru un stagiu plătit la Curtea de Justiție a UE. Curtea de Justiție a Uniunii Europene oferă în fiecare an un număr limitat de stagii remunerate, cu o durată maximă de cinci luni. Stagiile se efectuează în principal la Direcția cercetare și do- cumentare, la Serviciul presă și informare, la Direcția generală de traducere și la Direcția de interpretare. Termen limită pentru cereri de candidatură: - 30 septembrie, pentru stagiile care încep între 1 martie şi 31 iulie; - 30 aprilie pentru stagiile care încep între 1 octombrie şi 28 fe- bruarie. Detalii: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/ro/ INFORMAŢII utile pentru TINERI PORTALUL EUROPEAN PENTRU TINETRET http://europa.eu/youth/RO_ro Buletin informativ electronic lunar 9/2016

×