Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures - iulie 2014

1,166 views

Published on

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures - iulie 2014

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html • Călătoriți? Nu uitați cardul european de asigurări de sănătate! Anul VI, Nr. 7 Iulie 2014 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Cardul european de asigu- rări de sănătate - CEASS • Concurs pe tema CEASS • Formalități de ședere în UE • Știri pe scurt: -- Programul Erasmus la bilanț -- Politicile privind alimentația în școli • Utile pentru tineri: -- Concurs foto „Zoom pentru diversitate” -- Concurs pentru tinerii antrepre- nori din domeniul digital Când vă aflați în altă țară din UE, cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) vă facilitează accesul la serviciile medicale de care ați putea avea nevoie. Astfel, puteți economisi timp și bani. Dacă vă aflați în altă țară din UE, CEASS vă oferă acces la unitățile medicale de stat și vă permite să beneficiați de tratamentul la care au dreptul și cetățenii asigurațiîn țara respectivă. Costurile diferă de la o țară la alta, în funcție de sistemul de sănătate, dar cardul le-ar putea reduce și, în unele țări, v-ar putea garanta chiar și acces la îngrijiri gratuite. Cardul se obține de la casele naționale de asigurări de sănătate și poate fi folosit în toate cele 28 de țări ale Uniunii Europene, precum și în Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein. Fiți pregătiți Când călătoriți, chiar dacă sunteți în posesia cardului european de asigurare de sănătate, nu uitați că: - este recomandat să aveți și o asigurare de călătorie. Cardul nu acoperă asistența medicală din sistemul privat, cheltuielile de repatriere sau salvare montană, ori pierderea sau furtul de obiecte de valoare. - el nu poate fi folosit nici în cazul tratamentelor planificate. - cardul se obține gratuit, deși se pare că au existat cazuri în care unii intermediari au perceput taxe pentru eliberarea lui. Sunteți pe drum? Descărcați aplicația! Pentru a vă ajuta să vă planificați călătoria, mai multe magazine de aplicații vă pun la dispoziție, în 25 de limbi, noua aplicație CEASS. Aceasta vă informează: - cum trebuie să utilizați cardul în țările vizate și cum puteți obține rambursarea costurilor, - pe cine puteți contacta dacă vă pierdeți cardul. Aplicația poate fi descărcată de la: http://ec.europa.eu/social/ main.jsp?catId=559&langId=ro Aplicația nu generează cardul CEASS și nici nu îl înlocuiește. Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Euro- peană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme euro- pene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Continuare în pag. 2
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 7/2014 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Concurs de storyboard pe tema CEASS - Cardul european de asigurări de sănătate Comisia Europeană organizează un concurs de storyboard (scenariu în imagini) pe tema cardului. Ideea câștigătoare vor fi dezvoltată și transformată într-un videoclip care va promova beneficiile utilizării cardului în rândul cetățenilor europeni și al furnizorilor de asistență medicală. Data-limită pentru înscrierea în concurs este 17 august. Cei trei câștigători selectați de juriu vor câștiga 1.500, 1.000 și, respectiv, 500 de euro. Conceptul câștigătoare de ansamblu va fi dezvoltat si produs intr-un clip video, care va fi folosit pentru a promova cardul european de asigurări sociale de sănătate. Nu aveți nevoie pentru a fi un scenarist profesionist sau animator pentru a intra în concurs - tot ce ai nevoie este un concurs câștigătoare idee foarte bună! Website-ul concursului: http://ec.europa.eu/social/ehic_competition.jsp?langId=en Continuare din pag. 1 • Lucrați sau studiați într-un alt stat membru al UE? Informați-vă cu privire la formalitățile de ședere! În primele 3 luni de ședere într-un alt stat membru, în calitate de cetățean al UE, nu aveți obligația de a solicita un document care să confirme faptul că aveți dreptul de a locui pe teritoriul acestei țări. Însă, în unele țări din UE, s-ar putea să se aplice obligația de a vă semnala prezența încă de la sosire. După 3 luni de la sosirea pe teritoriul țării respective, este posibil să vi se ceară să vă înregistrați pe lângă autoritățile locale (în ge- neral, poliția sau primăria). Aveți nevoie de cartea de identitate, în curs de valabilitate, sau de pașaport și de: * Lucrători/Lucrători detașați în străinătate: adeverința de salariat sau de încadrare în mun- că din partea angajatorului. * Lucrători independenți: dovada că sunteți lucrător independent. * Pensionari: dovada că aveți asigurare completă de sănătate; dovada că vă puteți întreține singur fără un venit de sprijin (resursele pot veni din orice sursă). * Studenți: - dovada că sunteți înscris la o instituție de învățământ autorizată; - dovada că aveți asigurare completă de sănătate; - o declarație care să arate că dispuneți de sufi- ciente resurse pentru a vă întreține singur fără un venit de sprijin (resursele pot veni din orice sursă). Nu trebuie să prezentați alte documente. După ce vă înregistrați, primiți un certificat de în- registrare. Acesta vă confirmă dreptul de a locui în țara respectivă. Certificatul trebuie emis imediat. Nu trebuie să coste mai mult decât cartea de identitate care li se eliberează cetățenilor țării gazdă. Certificatul este valabil pe termen nelimitat, ceea ce înseamnă că nu trebuie reînnoit. Cu toate aces- tea, va trebui probabil să le comunicați autorităților locale eventualele schimbări de adresă. Dacă aţi locuit legal în altă ţară din UE, timp de 5 ani, continuu - ca angajat, ca pensionar sau ca lucrător independent - primiţi automat dreptul de şedere permanentă in statul membru re- spectiv. Aceasta înseamnă că puteţi sta în ţara re- spectivă cât timp doriţi. Continuitatea şederii nu este afectată de: - absenţe temporare (mai puţin de 6 luni pe an); - absenţe mai mari justificate (de exemplu, efec- tuarea serviciului militar obligatoriu); - o absenţă de 12 luni consecutive justificată de motive importante, cum ar fi sarcina şi naşterea, o boală gravă, muncă, formare profesională sau deta- şare în altă ţară. Vă puteţi pierde dreptul de şedere permanentă dacă locuiţi în afara ţării pe o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi. Mai multe informații: http://europa.eu/youre- urope/citizens/residence/index_ro.htm
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 7/2014 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Programul Erasmus la bilanț Cele mai recente statistici referitoare la progra- mul Erasmus publicate de Comisia Europeană arată că aproape 270.000 de studenți - un nou record - au beneficiat de burse UE pentru a studia sau pen- tru a se forma în străinătate în perioada 2012-2013. Deși studiul la altă universitate continuă să fie cea mai populară alegere, unul din cinci studenți (55 000) a optat pentru stagii Erasmus în cadrul unor societăți. Cele mai populare trei destinații ale- se de studenții Erasmus în 2012-2013 au fost Spa- nia, Germania și Franța. Țările care au trimis cel mai mare număr de studenți, ca procent din populația lor cu studii superioare, au fost Luxemburg, Liech- tenstein, Finlanda, Letonia și Spania. Valoarea medie a unei burse Erasmus, destinată să acopere o parte din costurile necesare pentru a călători și a trăi în străinătate, a fost de 272 de euro pe lună, cu 9% mai mare decât în anul precedent (250 euro). Bursa este suplimentată în unele țări din fonduri naționale, regionale sau instituționale. Erasmus+, noul program pentru educație, for- mare, tineret și sport, a fost lansat în ianuarie 2014. Acesta are un buget total de aproximativ 15 miliar- de de euro pentru perioada 2014-2020, cu 40% mai mult față de perioada precedentă: Website Erasmus+: http://ec.europa.eu/edu- cation/opportunities/higher-education/index_en.htm • Un studiu recent inventariază politicile privind alimentația în școli Ca parte a eforturilor Comisiei Europene de a con- ȘTIRI EUROPENE PE SCURT tribui la reducerea obezității infantile, serviciul științific intern al Comisiei, Centrul Comun de Cercetare (JRC), a publicat primul raport cuprinzător referitor la politicile privind alimentația în școli în Europa. Potrivit studiului, țările europene recunosc contribuția importantă a alimentației în școli la sănătatea, dezvol- tarea și performanțele școlare ale copiilor. Toate țările cuprinse în studiu (cele 28 de state membre ale Uniu- nii Europene + Norvegia și Elveția) au orientări privind alimentația în școli, deși orientările respective variază considerabil. Măsurile naționale care vizează promovarea dietelor sănătoase în școli variază de la orientări facultative pri- vind dimensiunile porțiilor, de exemplu, la interdicții tota- le, inclusiv în ceea ce privește comercializarea, ale distri- buitoarelor automate și ale băuturilor îndulcite cu zahăr. Elemente cheie din raport: - Peste 90% dintre politicile studiate conțin standarde bazate pe alimente, menite a asigura meniuri echilibrate. Acestea sunt urmate de orientări privind dimensiunea porțiilor (76%) și de standarde ba- zate pe substanțele nutritive pentru prânz (65%). - Sunt foarte des întâlnite restricțiile sau re- comandările legate de disponibilitatea băuturilor (65-82%), majoritatea sprijinind accesul (gratuit) la apă potabilă proaspătă și limitând sau interzicând în mod specific băuturile răcoritoare (îndulcite cu zahăr). - Îmbunătățirea nutriției copiilor, învățarea unui regim alimentar și a unor obiceiuri de viață sănătoase, precum și reducerea sau prevenirea obezității infantile sunt obiectivele principale genera- le împărtășite de majoritatea țărilor. - Dulciurile și gustările aromatizate sunt restricționate în majoritatea politicilor, care va- riază de la permiterea ocazională a acestor gustări la interdicții complete. Măsurarea rezultatelor politicii privind alimentația în școli este impusă sau re- comandată în 59% dintre politici. Furnizarea de ali- mente în școli și procenta- jul copiilor care mănâncă la școală sunt rezultatele cel mai des întâlnite între cele care trebuie măsurate. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/romania/news/16072014_studiu_ privind_alimentatia_in_scoli_ro.htm
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter INFORMAŢII utile pentru TINERI • CONCURSUL NAŢIONAL DE FOTOGRAFIE “Zoom pe Diversitate” Agenţia Naţională pen- tru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, cu sprijinul Departamentului pentru Relații Interetnice – Guvernul României, lan- sează concursul naţio- nal de fotografie “Zoom pe diversitate”. Organizatorii vă invită să vă exprimaţi viziunea cu privire la existenţa şi la importanţa construirii unui context multicultural sănătos în România, prin intermediul fotografiei. Poate participa la acest concurs orice persoană rezidentă în România, indiferent de origine. Participanţii pot trimite în concurs un număr de ma- ximum două fotografii. Lucrările trebuie să poarte un titlu adecvat şi să fie însoţite de un comentariu scurt. Participanţii vor trimite doar lucrări originale, care le aparţin şi pe care le-au executat după ideile proprii. Jurizarea va avea în vedere: • încadrarea în tema concursului • creativitatea şi originalitatea • calitatea artistică/tehnică Pentru jurizare, lucrările se vor trimite pe adresa de email: ell@anpcdefp.ro (într-un format care să permită tipărirea la dimensiuni mari – minim A3). Lucrările câştigătoare vor fi expuse în perioada 23 septembrie – 7 octombrie, la Spaţiul Public Eu- ropean din cadrul Reprezentanţei Comisiei Europe- ne în România, cu sediul în Bucureşti, strada Vasile Lascăr nr. 31. Data limită pentru trimiterea lucrărilor: 1 sep- tembrie 2014. Mai multe informații: http://www.eurodesk. ro/nou.php?i=811. • Concursul Europionierii 2014 Comisia Europeană, în par- teneriat cu Deloitte, European Young Innovators Forum şi HUB Institute, au lansat apelul pentru Concursul Europionierii 2014 pentru a premia cei mai buni antreprenori europeni pe internet din cadrul activităţilor de StartUp. Premiul european pentru antreprenoriat digital reprezintă o oportunitate unică pentru a obţine vizi- bilitate europeană şi o recunoaştere legitimă în sis- temul ecodigital. Categoriile de premii pentru anul 2014 sunt: • Premiul european - antreprenorul digital al anului - Antreprenorii digitali constituie o categorie spe- cifică; ei creează servicii şi produse noi digitale unde internetul este o componentă indispensabilă; - Compania are sediul într-unul din statele mem- bre sau măcar 50% din fondatori cetăţeni sau rezi- denţi permanenţi într-unul din statele membre. • Premiul european antreprenorul digital al anului - Antreprenorii digitali trebuie să aibă 30 de ani; - Compania nu trebuie să fie un produs secundar al unei alte companii; - Un model de afacere extensibil; - Compania ar trebui să demonstreze succese promiţătoare legate de realizări precedente. • Premiul Gazelle european - Compania să nu aibă mai mult de 3 ani vechime; - Minim 19 angajaţi; - O creştere anuală de minim 20% pe durata a 3 ani. • Premiul european - antreprenorul feminin digital al anului - Directorul executiv să fie femeie; - Minim 50% din staff să fie alcătuit din femei. Data limită: 31 august 2014 După runda de nominalizări, va urma o rundă de votare din partea publicului apoi juriul va decide câştigătorii premiaţi pe data de 3 noiembrie 2014. Mai multe detalii la: http://www.europioneers.eu

×