Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2015

918 views

Published on

EU information

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2015

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html • Drepturile noastre în Uniunea Europeană Anul VII, Nr. 5 Mai 2015 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Drepturile noastre în Uniunea Europeană - Căsătoria • Premiul Lorenzo Natali • 1 din 4 români angajați cu normă redusă și-ar dori să lucreze mai mult • Utile pentru tineri: -- Portalul European pentru Tineret În calitate de cetățeni europeni, avem drepturi de care putem beneficia, dar pe care, de multe ori nu le cunoaștem. Website-ul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/in- dex_ro.htm , oferă sprijin şi consiliere pentru cetăţenii UE şi familiile lor. Pe ”Europa ta” găsiți informații și sfaturi practice privind libera circulație în spațiul comunitar: - Călătorii: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_ro.htm - Lucrători şi pensionari: http://europa.eu/youreurope/citizens/work/ index_ro.htm - Autovehicule: http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/index_ ro.htm - Formalități de ședere: http://europa.eu/youreurope/citizens/resi- dence/index_ro.htm - Educație și tineret: http://europa.eu/youreurope/citizens/education/ index_ro.htm ; - Sănătate: http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_ro.htm - Familie: http://europa.eu/youreurope/citizens/family/index_ro.htm - Consumatori: http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/index_ ro.htm - Întreprinderi: http://europa.eu/youreurope/business/index_ro.htm În acest număr al Buletinului nostru informativ electronic, vă prezentăm informații despre CĂSĂTORIA în Uniunea Europeană Căsătoria civilă (legală, fără nicio legătură cu religia) este recunos- cută în toate ţările UE. Pentru alte forme de parteneriat, cum ar fi parteneriatul înregistrat şi concubinajul, se aplică alte norme. Aspectele juridice şi practice diferă de la o ţară la alta, mai ales în ceea ce priveşte: - drepturile şi obligaţiile soţilor - exercitarea dreptului de propri- etate, rolul de părinte, schimbarea numelui etc. - relaţia dintre cununia civilă şi cea religioasă - în unele ţări, cununia religioasă este considerată ca fiind echivalentă cu cea civilă, în altele nu. Dacă v-aţi căsătorit religios (nu şi civil) şi vă mutaţi în altă ţară, este important să verificaţi ce consecinţe poate avea acest lucru asupra stării dumneavoastră civile. Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Euro- peană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme euro- pene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Continuare în pag. 2
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 5/2015 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene - cerinţele pentru încheierea căsătoriei - de exemplu, dacă sunt permise căsătoriile între parteneri de acelaşi sex. În prezent, acest drept este acordat de următoarele țări din UE: Belgia, Danemarca, Franța, Luxemburg, Portugalia, Regatul Unit (cu excepția Irlandei de Nord), Spania, Suedia și Țările de Jos. Formalităţi - înainte de căsătorie Dacă sunt implicate mai multe ţări, de exemplu, pentru că vă căsătoriţi cu o persoană de altă naţionalitate sau pentru că intenţionaţi să vă mutaţi în străinătate după căsătorie, verificaţi care este ţara a cărei legislaţie reglementează căsătoria sau regimul proprietăţii matrimoniale în cazul dumneavoastră. Acest lucru va avea consecinţe importante asupra drepturilor şi obligaţiilor care vă revin ca soţ/ soţie. Dacă nu vă căsătoriţi în ţara în care locuiţi, ci într-o altă ţară din UE, contactaţi autorităţile din ambele ţări pentru a afla ce formalităţi trebuie să îndepliniţi astfel încât căsătoria să fie recunoscută în ambele ţări. Ar putea fi vorba, printre altele, de cerinţele de înregistrare şi publicare. Formalităţi - după căsătorie În principiu, căsătoriile încheiate într-un stat membru al UE sunt recunoscute în toate celelalte ţări. Fac excepţie căsătoriile între parteneri de acelaşi sex. Dacă vă căsătoriţi într-o altă ţară decât cea de reşedinţă, vă recomandăm să vă înregistraţi căsătoria la consulatul din ţara în care locuiţi. Dacă mergeţi să lucraţi în altă ţară din UE, soţul sau soţia are dreptul să vă însoţească dacă este, la rândul său, cetăţean al unei ţări din UE. În cazul soţilor care nu au cetăţenia unui stat membru se aplică norme diferite. Continuare din pag. 1
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 5/2015 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Premiul Lorenzo Natali, ediția 2015 „Reportajele de azi ne pot schimba viitorul” este motto-ul sub care se desfășoară ediția din acest an a premiului Lorenzo Natali pentru jurnalism pe tema dezvoltării și eradicării sărăciei. Instituit în 1992 de către Comisia Europeană, premiul se acordă în memoria lui Lorenzo Natali, fost comisar pentru dezvoltare și apărător ferm al libertății de expresie, democrației, drepturilor omului și dezvoltă- rii. El reprezintă o oportunitate unică de a ilustra puterea marilor repor- taje de a schimba lumea. Termenul-limită pentru înscrierea în concurs a materialelor - publicate în presa online și scrisă, la radio, televizor și pe bloguri – este data de 31 august 2015. Premiul le oferă reporterilor și jurnaliștilor o ocazie unică de a-și demonstra angajamentul cu privire la eradicarea sărăciei la nivel mondial și de a-i încuraja pe oameni să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale membrilor propriilor comunități. Toate materialele înscrise în concurs trebuie să fie publicate în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2015. Pentru prima dată, concursul din acest an va fi deschis și jurnaliștilor amatori, inclusiv bloggerilor, pentru care va exista o categorie separată. Premiul Lorenzo Natali va fi decernat câte unui jurnalist amator și unuia profesionist provenind din una dintre următoarele cinci regiuni: Europa, Africa, Orientul Mijlociu, America Latină și Caraibe, precum și Asia și Pacific. Fiecare dintre cei 10 câștigători va primi un trofeu și un premiu în valoare de 5.000 de euro. Materialele tuturor câștigătorilor vor fi evaluate de un juriu independent, în vederea decernării Marelui Premiu, și el în valoare de 5.000 de euro. Dezvăluirea numelui câștigătorilor și premierea lor vor avea loc în cadrul unei ceremonii organizate la Bruxelles, în luna decembrie 2015. Pagina dedicată Premiului Lorenzo Natali: http://ec.europa.eu/europeaid/lnp • 1 din 4 români angajați cu normă redusă și-ar dori să lucreze mai mult Potrivit unui recent studiu Eurostat, 859.000 de români, adică 10% din populația aptă de muncă, lucrează cu fracțiune de normă. Dintre aceștia, 238.000 (27% din totalul angajaților cu normă redu- să) se declară nemulțumiți de formula lor actuală de angajare, dorindu- și să petreacă mai mult timp la locul de muncă. Acest procent este apropiat de media europeană care, pentru anul 2014, a fost de 22%. Totodată, studiul relevă faptul că din totalul angajaților cu normă re- dusă din România care și-ar dori să lucreze mai mult decât o fac în pre- zent, cea mai mare parte o reprezintă bărbații (66%), acesta fiind cel mai ridicat procent din întreaga Uniune Europeană, cu o medie de doar 33%. În ceea ce privește potențialul adițional al forței de muncă, România numără 376.000 de persoane care ar putea să muncească însă nu-și doresc acest lucru și alte 3000 de per- soane care sunt dispuse să muncească, însă nu sunt disponibile imediat. Însumate, aceste două categorii de cetățeni români apți de muncă ar putea reprezenta un plus de 4,1% la numărul total de angajați în România. La nivelul Uniunii sunt 44,1 milioane de angajați ce lucrează în regim de fracțiune de normă, dintre care 9,8 milioane și-ar dori să lucreze mai mult decât o fac în prezent.
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter INFORMAŢII utile pentru TINERI • Portalul European pentru Tineret Portalul european pentru tineret furnizează informaţii europene şi naţionale şi le oferă oportunităţi interesante tinerilor care trăiesc, învaţă şi lucrează în Europa. Infor- maţiile sunt structurate în jurul a opt teme majore, acope- ră 33 de ţări şi sunt disponibile în 27 de limbi. Structura site-ului Informaţiile publicate pe site sunt organizate pe teme: educaţie şi formare, creativitate şi cultură, sănătate şi bu- năstare etc. Acestea pot fi accesate prin intermediul bu- toanelor disponibile pe prima pagină sau al barei de bu- toane din partea de sus a fiecărei pagini. Fiecare temă include şi o serie de subteme, pe care le puteţi accesa făcând clic pe butonul temei respective. Informaţiile sunt furnizate atât la nivel european, cât şi naţional. Faceţi clic pe butonul „Selectaţi ţara” pentru a consulta informaţiile referitoare la fiecare ţară în parte sau la toată Europa. În dreapta paginii găsiţi o listă care prezintă pe scurt ştirile şi evenimentele referitoare la ţara a cărei pagină o vizualizaţi. Faceţi clic pe articol sau eveniment pentru a vedea detaliile sau pe butoanele „Toate evenimentele” ori „Toate ştirile” pentru a vizualiza listele complete ale eveni- mentelor şi articolelor. Limbi Puteți selecta limba preferată pe fiecare pagină, cu ajutorul butonului din colțul din dreapta sus. Meniurile de navigare și informațiile referitoare la Europa sunt disponi- bile în 27 de limbi. Informaţiile furnizate de ţări sunt dis- ponibile în limba/limbile naţionale ale ţărilor respective şi în engleză, dacă este cazul. Dacă schimbaţi limba şi un articol nu este disponibil în limba respectivă, acesta se va afişa în engleză sau în limba în care a fost scris. Simbolul globului terestru care însoţeşte fiecare articol arată în ce limbi este disponibil articolul în cauză. Faceţi clic pe codul limbii pentru a accesa direct versiunea care vă interesează. Această acţiune va modifica şi limba de navigare pe site. Portalul European pentru Tineret: http://europa.eu/youth/EU_ro

×