Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016

693 views

Published on

Informații europene

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html • Drepturile noastre în Uniunea Europeană Anul VIII, Nr. 2 Februarie 2016 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Drepturile noastre în Uniunea Europeană - PLATFORMĂ PENTRU SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ON-LINE • POSIBILITĂȚI DE RECURS PENTRU CONSUMATORI – România • Stadiul acțiunilor prioritare din agenda pentru migrație • Utile pentru tineri: -- BURSE: Programul „Youth ActionNet Laureate Global Fellowship” -- Voluntar la EUROPAfest 2016 În calitate de cetățeni europeni, avem drepturi de care putem beneficia, dar pe care, de multe ori nu le cunoaștem. Website-ul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ ro.htm, oferă sprijin şi consiliere pentru cetăţenii UE şi familiile lor. Pe ”Europa ta” găsiți informații și sfaturi practice privind libera circulație în spațiul comunitar. În acest număr al Buletinului nostru informativ electronic, vă prezentăm informații despre PLATFORMĂ PENTRU SOLUȚIONAREA ON-LINE A LITIGIILOR Începând cu data de 15 februarie, consumatorii și comercianții din Uniunea Europeană au la dispoziție o platformă on-line pentru rezolvarea disputelor având ca obiect produse sau ser- vicii achiziționate pe internet, atât în țara de origine, cât și în străinătate: https://webgate.ec.europa.eu/odr Procedurile de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) repre- zintă modalități rapide și necostisitoare de rezolvare a acestora, iar soluționarea cazurilor durează, în medie, maximum 90 de zile. Noua platformă nu va înlocui posibilitatea de a apela la instanțe, o pro- cedură ce este, de obicei, mai costisitoare și mai lungă. Vĕra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „De cele mai multe ori, consumatorii care au probleme când fac cumpărături online nu depun reclamații, crezând că procedu- rile durează prea mult și că șansele de rezolvare sunt mici. Platforma de soluționare online a litigiilor este un instrument inovator care le va permite atât consumatorilor, cât și comercianților să economisească timp și bani. Astfel, consumatorii vor avea mai multă încredere să cumpere pe internet, iar companiile vor fi încurajate să vândă peste hotare, aspecte care vor dezvolta piața unică digitală a Europei”. Litigiile vor fi înaintate unor organisme de soluționare alternativă (entități SAL) înregistrate pe platformă. Acestea au fost selectate în pre- alabil de către statele membre, după anumite criterii de calitate, și co- municate apoi Comisiei Europene. Până în prezent, au fost înregistrate aproximativ 117 entități SAL din 17 state membre. Comisia colaborează cu autoritățile naționale pentru a obține o acoperire completă a tuturor statelor membre și tuturor sectoarelor economice, în cel mai scurt timp. CUM FUNCȚIONEAZĂ? Reclamația dvs. se referă la un produs sau la un serviciu cumpărat on-line? Dacă da, puteți depune o reclamație pe site-ul ”Soluționarea on-line a litigiilor”. Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 2/2016 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • POSIBILITĂȚI DE RECURS PENTRU CONSUMATORI – România 1. Mecanisme alternative de soluționare a litigiilor (ADR) România are două sisteme publice de ADR: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor care se ocupă de litigii individuale ale consumatorilor și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații din România care soluționează cererile din sectorul comunicațiilor electronice. Au fost identificate lacune în special în sectoarele serviciilor financiare, ale transportului și turismului și al serviciilor poștale. 2. Proceduri judiciare pentru cererile cu valoare redusă România deține o procedură simplificată pentru cererile cu valoare redusă privind cererile sub 100.000 RON (23.278 EUR) în domeniul proprietății. Hotărârile tribunalului de primă instanță în domeniile civile și comerciale nu pot face obiectul unui recurs pentru cereri sub 100.000 RON (23.278 EUR). Regulamentul nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă prevede o procedură judiciară simplificată pentru cererile transfrontaliere sub 2.000 EUR. Instanțele sunt com- petente pentru aplicarea Regulamentului cu privire la cererile cu valoare redusă. 3. Acțiuni în încetare - Directiva nr. 98/27 privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și organismele publice desemnate pot avea competențe directe privind acțiunile în încetare. Deciziile organismelor publice pot fi publicate. 4. Recursul colectiv compensatoriu În România nu există niciun mecanism de recurs colectiv compensatoriu. Va trebui să alegeți o entitate de soluționare a litigiilor care să trateze reclamația. Alegerea entității se va face de comun acord cu cealaltă parte implicată. Fiecare entitate de soluționare a litigiilor are propriile sale norme și proceduri. Acestea sunt de obicei mai sim- ple, mai rapide și mai ieftine decât procedurile judiciare. Dacă aveți întrebări, luați legătura cu punc- tul național de contact. Unul dintre consilieri vă va răspunde la întrebări și vă va ghida în procesul de depunere a reclamației. Consilierul poate: - să vă explice cum funcționează acest site și cum vă pot ajuta entitățile de soluționare a litigiilor; - să vă ajute să comunicați cu comerciantul și/sau cu entitatea de soluționare a litigiilor care se ocupă de reclamația dvs.; - să vă ajute să transmiteți reclamația (inclusiv eventualele documente justificative pe care trebuie să le atașați); - să vă ofere informații generale privind drepturile dvs. în calitate de consumator (sau comerciant); - să vă consilieze cu privire la alte mijloace de soluționare a litigiului dvs. dacă această procedură nu funcționează. În prezent, nu există puncte naționale de contact în următoarele țări: Franța, Germania, Luxemburg, Polonia și România. Platforma Soluționarea on-line a litigiilor: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 2/2016 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Potrivit rapoartelor prezentate de Comisia Europeană miercuri, 10 februarie, s-au înregistrat progrese în realizarea acțiunilor pri- oritare din agenda europeană pentru migrație. Sunt necesare însă eforturi suplimentare deoarece numeroase termene nu au fost res- pectate, iar angajamentele luate se concretizează într-un ritm lent. Comisia a prezentat rapoarte privind progresele înregistrate de sistemul de puncte de acces (hotspot) și de mecanismul de transfer în Italia și Grecia, precum și despre măsurile adop- tate pentru a pune în aplicare angajamentele cuprinse în declarația privind ruta Balcanilor de Vest, care a avut loc în octombrie 2015. Comisia a prezentat și un raport referitor la pu- nerea în aplicare a Planului de acțiune UE-Turcia. De asemenea, Comisia a prezentat avize motivate în cadrul a nouă proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în ceea ce privește transpunerea normelor pentru punerea în aplicare a sistemului european comun de azil. Deciziile se referă la Germania (2 cazuri), Estonia, Slovenia (2 cazuri), Grecia, Franța, Italia și Letonia. Agenda europeană privind migrația: Grecia - Instituirea a cinci puncte de acces (hotspots) identificate în insulele din Marea Egee (Lesbos, Chios, Samos, Leros și Kos) a fost lentă, în parte din cauza necesității de a le construi de la zero și a deficiențelor de infrastructură, de personal și de coordonare. Un singur punct de acces (hotspot) este în prezent pe deplin operațional (în Lesbos). - Frontex a început să constituie patrule de coastă în Lesbos, Chios și Samos, care dau rezultate. - Proporția migranților cărora li s-au prelevat amprentele digitale a crescut semnificativ de la 8% în septem- brie 2015 la 78% în ianuarie 2016. - Transferul unui număr de 66.400 de persoane care au nevoie de protecție internațională din Grecia, așa cum s-a convenit de către statele membre, a început într-un ritm foarte lent, fiind realizate până în prezent doar 218 transferuri. Numai 15 state membre au oferit locuri Greciei pentru transferuri, asigurând 1.081 de locuri, în timp ce 16 state membre au numit ofițeri de legătură pentru a sprijini procesul de pe teren. - De la începutul anului 2015, Grecia a efectuat 16.131 de returnări forțate și 3.460 de returnări vo- luntare asistate de migranți economici care nu aveau drept de azil în Europa. Aceste cifre sunt încă insuficiente în contextul celor peste 800.000 de sosiri care au avut loc în 2015. Agenda europeană privind migrația: Italia - Instituirea prevăzută a șase zone „hotspot” identificate de către autoritățile italiene (în Lampe- dusa, Pozzallo, Porto Empedocle/Villa Sikania, Trapani, Augusta și Taranto) a fost lentă, în parte din cauza necesității de a le construi de la zero și a deficiențelor de infrastructură, de personal și de coordonare. Două puncte de acces (hotspots) sunt pe deplin operaționale (în Lampedusa și Pozzallo) și un al treilea (în Trapani) va fi complet operațional după ce lucrările finale de amenajare sunt finalizate. - Cele două puncte de acces (hotspots) operaționale (în Lampedusa și Pozzallo) au ajuns la o rată de am- prentare de 100% pentru debarcările cele mai recente. Proporția migranților cărora li s-au prelevat amprentele digitale a crescut semnificativ de la 36% în septembrie 2015 la 87% în ianuarie 2016. - În ciuda faptului că operațiunile de transfer din Italia au început cu câteva săptămâni mai devreme decât cele din Grecia, ele se desfășoară într-un ritm cu mult inferior celui necesar pentru atingerea obiectivului global de 39.600 de transferuri de persoane care au nevoie de protecție internațională în doi ani. În total, 279 de solicitanți au fost transferați până în prezent, iar 200 de cereri de transfer restante au fost trimise altor state membre. Până în prezent, doar 15 state membre au pus la dispoziție locuri de transfer, angajân- du-se să primească 966 de persoane, în timp ce 20 state membre au numit ofițeri de legătură pentru a sprijini procesul de pe teren. - Italia a efectuat peste 14.000 de returnări forțate de persoane fără drept de azil în 2015 și a participat la 11 zboruri comune coordonate de Frontex de returnare a solicitanților de azil respinși provenind din alte state membre. Aceste cifre sunt încă insuficiente în contextul celor peste 160.000 de sosiri care au avut loc în 2015. Alte informații: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-269_ro.htm • Stadiul acțiunilor prioritare din agenda pentru migrație
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter INFORMAŢII utile pentru TINERI • BURSE: Programul „YouthActionNet Laurea- te Global Fellowship” A fost lansat un nou apel în cadrul programului YouthActionNet Laureate Global Fellowship! Programul oferă sprijin financiar unui număr de 20 de tineri antreprenori sociali care, prin proiectele lor, promovează schimbările sociale şi conectează tinerii la comunităţile locale. Eligibilitate: - Programul se adresează tinerilor cu vârsta între 18-29 de ani (la 1 octombrie 2016). - Candidaţii trebuie să fie fondatori sau co-fonda- tori ai unei întreprinderi existente, cu activitate de cel puţin un an, - să aibă fluenţă în limba engleză; formularele de înscriere se trimit în engleză; - să fie disponibili pentru a participa la un curs de formare şi un eveniment public între 5-15 octombrie 2016 în Costa Rica. Data limită: 13 martie 2016, ora 11:59 pm EDT Mai multe informaţii: http://www.youthaction- net.org/apply. • Vino ca voluntar la EUROPAfest 2016! Dacă iubești muzica, ai timp liber, ești o per- soană responsabilă și îți dorești să înveți din tainele organizării unui eveniment, EUROPAfest 2016 este locul ideal pentru tine! EUROPAfest – jazz | blues | pop | clasic dă șansa ti- nerilor de a se implica în mod activ în pregătirea ediției 2016 și de a se alătura echipei ca voluntari. Aplicațiile sunt deschise până pe 18 martie. Festivalul dorește să deschidă gustul tinerei generații pentru implicare responsabilă în comunitate. Punând accent pe calitate și profesionalism, EUROPA- fest oferă tinerilor oportunitatea de a descoperi atmo- sfera electrizantă din spatele scenei, de a-și dezvolta noi abilități și aptitudini, de a cunoaște oameni noi și de a trăi experiențe memorabile. Pentru a te înscrie ca voluntar, este necesar: - să cunoşti o limbă străină (engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, rusă, chineză etc); - să ai disponibilitate în perioada 3 - 22.05.2016; - să ai spirit de echipă, să dai dovadă de seriozitate şi responsabilitate. Ce presupune voluntariatul la EUROPAfest 2016? - o perioadă de pregătire: 7 întâlniri - 2 în martie şi 5 în aprilie; - o perioadă efectivă de voluntariat (desfăşurarea festivalului): 3 - 22 mai. Aceasta se împarte în part- time: 3 - 12 mai şi full-time: 13 - 22 mai. Beneficii - se eliberează adeverinţă de practicăa sau certifi- cat de voluntariat. Responsabilităţi - responsabilităţi diferite, în funcţie de activităţile desfăşurate în cadrul festivalului. Pentru înscriere, trimite un mesaj pe adresa vo- luntariat_EUROPAfest@yahoo.com până pe 18 martie 2016: http://jmevents.ro/evenimente/europafest

×