Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures-februarie 2015

1,001 views

Published on

EU information

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures-februarie 2015

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html • Europa ta - Servicii de consiliere Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Servicii de consiliere: Europa ta - Consiliere • Filme de Oscar, finanțate cu fonduri europene • Utile pentru tineri: - Înscrieri în programul Liderii Viitorului - Concurs foto: “Viitorul nostru este în alimentație” Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Euro- peană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme euro- pene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Atunci când vă aflaţi într-o altă ţară din UE şi aveţi nevoie de consiliere, de exemplu, în legătură cu procedurile de intrare şi drep- tul de şedere, prestaţiile de asistenţă medi- cală sau socială, înmatricularea maşinii sau permisul de conducere etc., puteţi consulta Europa ta - Consiliere. Serviciul primeşte întrebări şi prin tele- fon, la numărul gratuit al EUROPE DIRECT: 00800 67 89 10 11. Continuare în pag. 2 Anul VII, Nr. 2 Februarie 2015 „Europa ta – Consiliere” este un serviciu al UE care oferă consultanță publicului, în acest moment prin intermediul unei echipe de consilieri juridici ai European Citizen Action Service (ECAS), partener contractual al Comisiei Europene. Serviciul dispune de o echipă de avocaţi care îşi desfăşoară activita- tea în toate limbile oficiale ale UE şi cunosc atât legislaţia europeană, cât şi legislaţiile tuturor ţărilor UE. Dacă aveţi întrebări referitoare la drepturile cetăţenilor europeni, ex- perţii juridici independenţi ai serviciului „Europa ta – Consiliere” pot să: - vă ofere consiliere gratuită şi personalizată în limba dumneavoas- tră, în decurs de o săptămână; - clarifice legislația europeană care se aplică în cazul dumneavoastră; - vă explice cum vă puteţi exercita drepturile de cetăţean european. De asemenea, vi se poate oferi și consiliere cu privire la problemele pe care le-ați întâmpinat în calitate de consumator. Pe Portalul Europa ta puteți găsi Răspunsuri la întrebări de tipul: • Dacă mă stabilesc în altă țară din UE, când trebuie să-mi înma- triculez mașina acolo? • Pot călători într-un alt stat membru împreună cu partenerul meu de viață originar dintr-o țară terță? • Îmi pot primi pensia în altă ţară din UE? Portalul Europa ta este principala sursă de informaţii pe aceste teme. Vă invităm să-l consultaţi pentru a verifica dacă situaţia dumnea- voastră se regăseşte în paginile sale: http://europa.eu/youreurope/ci- tizens/index_ro.htm
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 2/2015 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Continuare din pag. 1 Dacă nu găsiți răspunsuri adecvate pe portalul Europa ta, puteți apela Serviciul Europa ta - Consiliere pentru întrebări despre: - situație reală (nu ipotetică) – poate fi vorba şi despre o simplă intenție de a vă stabili în alt stat membru; - drepturile de care beneficiați în statele membre, conform legislației co- munitare. Ce nu poate face Serviciul Europa ta - Consiliere: • nu poate oferi sfaturi cu privire la aspecte reglementate exclusiv de legislația națională (ne ocupăm numai de aspecte care țin de legislația UE) • nu poate oferi consiliere juridică aprofundată sau analiză de documente și nu organizăm întrevederi cu solicitanții • nu se poate substitui avocaților și nu oferim reprezentare juridică • nu se poate susține un caz în numele dumneavoastră și nu luăm măsuri de punere în aplicare împotriva companiilor sau autorităților. Întrebări care nu intră în sfera de competenţă a serviciului „Europa ta – Consiliere”: • cereri simple de informaţii care pot fi găsite pe internet sau întrebări despre politicile UE • întrebări care nu conţin un element transfrontalier • întrebări care fac trimitere doar la legislația națională (nu la legislația UE) • întrebări privind obținerea de subvenții sau finanțare în baza unor programe europene • întrebări formulate de organizaţii comerciale cu scop lucrativ (de exemplu cabinete de avocatură), care acţionează în numele clienţilor. Exemple de întrebări la care vă poate răspunde serviciul Europa ta - Consiliere ”Sunt cetăţean polonez şi lucrez în Austria. Pot obţine prestaţii familiale în această ţară chiar dacă soţia şi cei patru copii ai mei locuiesc în Polonia?” ”Doresc să lucrez ca inginer mecanic, dar Camera Tehnică a Greciei mi-a respins cererea de înregistrare pe motiv că diploma obţinută în Regatul Unit nu este recunoscută. Mă puteţi ajuta cu un sfat?” Exemple de întrebări la care NU vă poate răspunde serviciul Europa ta - Consiliere ”M-am adresat de două ori prefectului oraşului…solicitând construirea unui drum care să ducă la terenul pe care îl deţin în satul meu.” (întrebarea se referă exclusiv la o situaţie naţională) ”Sunt cetăţean italian şi studiez la Universitatea din Edinburgh (…) Există vreun tip de subvenţie europea- nă pe care aş putea-o solicita?” (obţinerea de subvenţii) POVEȘTI DE SUCCES O britanică doreşte să călătorească alături de soţul său originar dintr-o ţară terţă în alt stat al UE, unde are o casă – însă nu poate obţine o viză pentru el. Datorită sprijinului oferit de serviciul „Europa ta – Con- siliere”, soțul său poate călători acum fără a fi nevoit să îndeplinească formalități inutile. Un cetăţean austriac, posesor al unei diplome de tehnician dentar obţinută în Regatul Unit, nu îşi poate deschide propriul cabinet în Austria. „Europa ta - Consiliere” i-a explicat ce formalități trebuie îndeplinite și ce documente trebuie înaintate și îl îndrumă către autoritatea austriacă în măsură să-l ajute. Pentru a adresa o întrebare la Serviciul Europa ta - consiliere, aveți două posibilități: - on-line, folosind formularul disponibil pe site: http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=ro&origin=yea - telefonic, contactând EUROPE DIRECT, serviciul general de informare al UE, la numărul gratuit 00800 6 7 8 9 10 11.
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 2/2015 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Filme de Oscar, finanțate cu fonduri europene Filmul „Ida”, regizat de polonezul Pawel Pawlikowski, a câștigat Premiul Oscar pentru Cel Mai Bun Film Străin 2015. Pelicula a fost realizată și cu fonduri europene de 650.000 de euro, bugetul total fiind de 2 mi- lioane de euro. Finanțarea europeană a fost acordată pentru dezvoltare și distribuție, prin Programul Europa Creativă - MEDIA. Filmul „Ida” rela- tează povestea An- nei, o orfană cres- cută de călugărițe la o mănăstire ca- tolică care pornește cu singura ei rudă într-o călătorie care îi va schimba idei- le despre ea însăși și despre religia în care a crezut până atunci. Sursa foto: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/2015/0223-ida-oscar_en.htm În decembrie 2014, ”Ida” a câștigat cinci premii în cadrul European Film Awards, inclusiv Premiul Pu- blicului și Cel Mai Bun Film. În plus, pelicula ”Ida” a fost recompensată și cu Premiul de film LUX acordat de Parlamentul European pentru a celebra valorile europene și diversitatea. În total, șase dintre filmele nominalizate la OSCAR 2015 au primit granturi prin Programul Europa Creativă - Media. - Filmul ”Mr. Turner” al lui Mike Leigh a fost nominalizat la 4 categorii; - Pelicula ”The Salt of the Earth” a fost recompensată la categoria Cel Mai Bun Documentar; - Filmul irlandez ”Song of the Sea” a fost nominalizat la categoria Cea Mai Bună Animație; - Marion Cottillard a fost nominalizată la categoria Cea Mai Bună Actriță, pentru rolul din filmul ”Two Days, One Night”. Și filmul ”Timbuktu”, regizat de Abderrahmane Sissako (Mauritania), care a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru Cel Mai Bun Film Străin 2015, a beneficiat de finanțare de la Uniunea Europeană de 540.000 de euro prin același program - Europa Creativă. „Timbuktu” este o cronică a rezistenţei în faţa terorii jihadiste din Mali. Filmul ”Timbuktu” a triumfat și la Premiile Cezar 2015, unde a câștigat șase premii, printre care și premiile pentru Cel Mai Bun Film și Cel Mai Bun Regizor. „Aceste premii prestigioase arată talentul producătorilor noștri de filme și modul în care susținerea UE poate să-i ajute să prospere și să atingă o audiență mare. Suntem hotărâți să susținem mai departe indus- triile creatoare și să creăm condițiile potrivite pentru ca ele sa reușească în era digitală”, precizează Lucia Recalde, directorul Departamentului Media, Comisia Europeană. Despre programul Europa Creativă: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm Europa Creativă este cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii dome- niilor creative, culturii și audiovizualului. Programul are un buget total de 1,46 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 și este gestionat de Comisia Europeană prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, care primește și evaluează aplicațiile. Europa Creativă are trei subprograme: Media, Cultură și o componentă transsectorială, dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperarii în domeniul politicilor cultu- rale (aceasta din urmă va fi disponibilă începând cu 2016).
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter Informaţii utile pentru tineri • Înscrieţi-vă în programul Liderii Viitorului Ai între 21-26 de ani și vrei să împărtășești viziunea ta despre viitor cu liderii din lumea întreagă? Înscrie-te până pe 18 martie și poți câștiga o invitație la Zilele Europene ale Dez- voltării 2015! Programul caută tineri din toate colțurile lumii, care dau dovadă de angajament și implicare în co- munitatea lor, pentru a reprezenta impactul puternic pe care îl au tinerii în domeniul dezvoltării. Câștigătorii vor fi tineri angajați care fac lucrurile să se miște în comunitatea lor și care au abilitatea de a vorbi la un nivel înalt despre un subiect care îi pasionează, prezentat în programul Zilele Europene ale Dezvoltării 2015 (EDD 2015). Cei 12 finaliști vor fi invitați să dezbată împreună cu liderii politici cheie la Zilele Europene ale Dezvol- tării - EDD15, care vor avea loc la Bruxelles pe 3 și 4 iunie. Toate cheltuielile vor fi asigurate. În timpul sejurului la Bruxelles, tinerii vor avea ocazia de a vi- zita instituțiile europene și de a participa la dezbateri cu actorii implicați în politica de dezvoltare, cărora le vei putea împărtăși povestea ta. Puteți afla mai multe informații pe site-ul EUDev- Days: http://www.eudevdays.eu/futureleaders • Concurs foto: “Viitorul nostru este în alimentație” Cum influențează obiceiurile noastre alimen- tare lumea în care trăim? Împărtășiți-vă opinia printr-o fotografie și trimiteți-o până pe 10 aprilie. Concursul este deschis tinerilor între 15 și 25 de ani din întreaga lume. Puteți trimite fotografiile într-una din cele trei categorii: cum afectează alimentele pe care le mâncăm mediul, societatea sau economia. Vor fi selectați șase câștigători, câte unul pe fieca- re continent, care vor participa la Zilele Europene ale Dezvoltării 2015 în Bruxelles, unde își vor împărtăși opiniile cu liderii din întreaga lume. Puteți afla mai multe informații pe site-ul EUDe- vDays, să vă înscrieți în concurs pe pagina de face- book EuropeAid și să trimiteți o fotografie însoțită de o legendă, de maximum 140 de caractere și un text explicativ de maximum 1.000 de caractere. Puteți înscrie în concurs mai multe fotografii, dar va fi jurizată doar fotografia care strânge cele mai multe voturi. Website: http://www.eudevdays.eu/photocontest Facebook: https://www.facebook.com/europeaid/ app_451684954848385

×