Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures - martie 2015

1,045 views

Published on

EU topics

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures - martie 2015

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html PROTECȚIA CONSUMATORILOR: Ce trebuie să știm atunci când cumpărăm bunuri sau servicii în UE Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletter-ului: • Protecția consumatorilor -- Sfaturi privind alegerea comerciantului on-line -- Drepturile cumpărătorilor -- Servicii on-line -- Apărați-vă drepturile • Utile pentru tineri: - Concursul „Călătoria mea multiculturală” - Mesajul tinerilor români către Europa Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Euro- peană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme euro- pene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Continuare în pag. 2 Anul VII, Nr. 3 Martie 2015 Când achiziţionăm produse şi servicii în UE, toți cetățenii europeni dispunem de aceleaşi DREPTURI în ceea ce priveşte: - informații, plăți, livrare - returnarea produselor - durata garanţiei - serviciile de reparare, înlocuire, rambursare - diferenţele de preţ - TVA-ul la produsele cumpărate în străinătate - contractarea de servicii în altă ţară din UE. Sfaturi privind alegerea comerciantului on-line: - verificați dacă pe site este indicată în mod vizibil identitatea completă a comerciantu- lui (denumirea, adresa poștală și electronică, nu- măr de telefon, numărul de înregistrare în registrul societăților comerciale și cel de înregistrare fiscală etc.); - verificați la centrul de gestionare a nume- lor domeniilor de internet (ROTLD, WHOIS) dacă mențiunile legale înscrise pe site-ul comerciantului sunt aceleași cu cele înscrise la acest centru; - informați-vă pe alte site-uri și forumuri pentru a vă face o idee asupra seriozității vânzătorului; - evitați site-urile pe care sunt indicate ca adresă simple cutii poștale și/sau numere de telefon cu suprataxă ori numere de telefon al căror prefix corespunde unui alt stat decât cel din adresa indicată; - contactați comerciantul pentru a cere informații suplimen- tare asupra produsului sau serviciului, serviciilor post-vânzare sau a condițiilor de livrare. Modul în care se va răspunde la aceste întrebări vă poate oferi indicii asupra seriozității vânzătorului; - verificați dacă site-ul afișează condițiile generale de vânzare, o etichetă sau o marcă de calitate. Informați-vă asupra garanțiilor oferite de aceste mărci de calitate; - trebuie să aveți posibilitatea de a consulta detaliile comenzii și prețul total și de a corecta eventualele erori îna- inte de confirmare.
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 3/2015 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Continuare din pag. 1 DREPTURI pe care le avem atunci când cumpărăm produse și/sau servicii în UE, în special la distanță: • Comerciantul trebuie să prezinte informații esențiale, într-un limbaj clar, corect și ușor de înțeles: ca- racteristici, preț, costuri de livrare, identitatea comerciantului etc. • Cerințe specifice de informare se aplică atunci când cumpărați on-line conținut digital, de exemplu în cazul streamingului sau al descărcării de muzică și materiale video. Înainte de a face achiziția trebuie să primiți informații despre exploatarea conținutului cu hardware-ul/software-ul în cauză (interope- rabilitate), funcționarea acestuia, inclusiv aplicarea de restricții geografice la utilizarea conținutului și posibilitatea de a efectua copii private. • Contractele trebuie redactate într-un limbaj clar și ușor de înțeles și nu pot conține clauze abuzive. • De îndată ce ați făcut o achiziție on-line sau de la un comis voiajor, trebuie să primiți o confirmare a tranzacției. • Utilizarea unei opțiuni predefinite pe site-ul comerciantului nu este echivalentă cu un acord explicit. Aveți dreptul la rambursarea oricăror plăți suplimentare colectate astfel. În cazul în care comerciantul dorește să vă ofere servicii suplimentare (de exemplu, livrare expres, ambalaj cadouri sau asigurare de călătorie), trebuie să vă ceară acordul explicit cu privire la acceptarea acestor plăți suplimentare. • Dacă nu primiți produsele în termen de 30 de zile sau în perioada convenită, contactați comer- ciantul și, dacă este posibil, extindeți termenul de livrare până la o dată rezonabilă. În cazul în care comerciantul nu livrează produsele nici în aceste condiții, aveți dreptul la o rambursare imediată. • Comercianții care pun linii telefonice la dispoziția consumatorilor trebuie să se asigure că apelu- rile venite din partea acestora sunt taxate ca orice alte convorbiri obișnuite. • Aveți la dispoziție 14 zile pentru a anula achizițiile efectuate on-line sau altundeva decât în magazine (de exemplu, de la vânzători ambulanți, prin telefon sau prin poștă). Puteți anula comanda din orice motiv, chiar și pentru simplul fapt că v-ați răzgândit. • Comerciantul trebuie să vă furnizeze un model de formular de retragere pe care îl puteți folosi pen- tru a-i comunica decizia dumneavoastră. Dacă nu doriți, nu sunteți obligat să-l folosiți. • Vânzătorul este obligat să vă returneze banii în termen de 14 de zile de la primirea notifică- rii de retragere, dar rambursarea poate întârzia în cazul în care comerciantul nu a primit produsele înapoi sau cel puțin dovada că le-ați trimis. • Dumneavoastră va trebui să plătiți costurile returnării bunurilor către vânzător. • Perioada de reflecție de 14 zile nu este valabilă în cazul următoarelor produse: -- bilete de tren și bilete la concerte, precum și rezervări la hotel pe perioade date, -- alimente și băuturi livrate la domiciliu (de exemplu, de un magazin bio), -- produse fabricate la comandă sau personalizate în mod clar (de exemplu, un costum făcut la co- mandă), -- suporturi de date sigilate, precum DVD-urile, pe care le-ați desigilat după primire. Continuare în pag. 3
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 3/2015 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Dacă achiziționați produse de la o persoană fizică, tranzacția nu este acoperită de legislația pri- vind protecția consumatorilor. • Când cumpărați produse din magazin sau on-line, în baza legislației UE, aveți întotdeauna dreptul la o garanție minimă de doi ani, acordată gratuit. • Dacă un produs pe care l-ați cumpărat în UE nu funcționează sau nu arată conform descrierii, vânzătorul trebuie fie să-l repare sau să-l înlocuiască fără costuri adiționale, fie să vă resti- tuie total suma plătită sau să vă acorde o reducere de preț. • În cazul bunurilor de ocazie, cumpărătorul și vânzătorul pot conveni asupra unei garanții mai mici de doi ani, dar nu mai mică de un an. Acest lucru trebuie precizat clar, în momentul achiziționării bunurilor. • Dacă faceți cumpărături în UE, ca persoană fizică, trebuie să plătiți TVA-ul o singură dată, și anume în țara în care cumpărați. Vă puteți întoarce în țara de origine cu tot ce ați cumpărat, fără să tre- buiască să vă opriți la frontieră sau să faceți vreo declarație vamală. Singura condiție este ca bunurile achiziționate să fie pentru uz personal sau familial, nu destinate comercializării. • Excepții în cazul TVA: Începând cu data de 1 ianuarie 2015, TVA-ul pentru serviciile de telecomunicații, serviciile de radiodifuziune și televiziune și serviciile prestate pe cale electronică se percepe în țara în care locuiți (țara în care sunteți stabilit , în care aveți adresa permanentă sau în care locuiți de obicei). • Caz real, privind TVA-ul: -- ”Senta locuiește în Suedia și cumpără cărți electronice de pe internet, de la un vânzător finlandez. Vânzătorul trebuie să aplice TVA-ul perceput în Suedia, nu pe cel din Finlanda.” -- ”Pentru autoturismele noi achiziționate în altă țară din UE, TVA-ul se plătește în țara în care se face înmatricularea, respectiv în țara de reședință.” Prin mașină nouă se înțelege un autoturism cu mai puțin de 6 000 km la bord sau cu o vechime mai mică de șase luni. Acest regim TVA se aplică și altor mijloace de transport, cum ar fi ambarcațiunile sau aparatele de zbor. Accesarea şi utilizarea serviciilor on-line • În UE, puteţi beneficia, la dumneavoastră acasă, de servicii on-line de bază de bună calitate, la un preţ acceptabil. Acest lucru înseamnă că în statele membre trebuie să existe cel puţin un furnizor de servicii on- line. În baza legislaţiei UE, acest operator se numeşte „prestator de servicii universale”. În România, puteți afla informații de la: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Re- glementare în Comunicaţii (ANCOM): http://www.ancom.org.ro/ • Utilizatorii cu dizabilităţi pot beneficia de dispozitive de accesibilitate speciale, cum ar fi un software de mă- rire a caracterelor sau un cititor de ecran în cazul persoa- nelor cu deficienţe de vedere. • Datele personale ale consumatorilor trebuie protejate în mod corespunzător. Apăraţi-vă drepturile care vă revin în baza legislaţiei UE În prezent, multe companii şi persoane fizice îşi oferă serviciile, discriminându-i pe clienţii care locuiesc în altă ţară a UE. Dacă un magazin on-line refuză să vă livreze un produs, dacă un supermar- ket nu acceptă să vă emită un card de fidelitate sau dacă vi se percepe o taxă mai mare când faceţi rezervările pentru vacanţă pe motiv că locuiţi într-o altă ţară a UE, înseamnă că drepturile dumneavoastră nu sunt respectate. Dacă vă aflaţi într-o astfel de situaţie, contactaţi Centrul european pentru consumatori din ţară: http://www.eccromania.ro/RO. Alte informații despre drepturile consumatorilor: http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/index_ro.htm Continuare din pag. 2
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter Informaţii utile pentru tineri • Concursul „Călătoria mea multiculturală” - Ediția a II-a Cu ocazia Zilei Internaționale a Limbii Mater- ne, Ministerul Educației și Cercetării Științifice, alături de Departamentul pentru Relaţii Inte- retnice din cadrul Guvernului României și cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România, lansează a doua ediție a concursului „Călătoria mea multiculturală”, sub egida Anu- lui European pentru dezvoltare 2015. Echipele mixte formate din minim 10 elevi (nivel gimnazial și liceal), care se vor înscrie la acest concurs până pe 30 martie a.c. la inspectoratul județean de care aparțin, vor fi implicate în desfășurarea unor activităţi practice, mese rotunde, dezbateri, ateliere, etc. prin care vor face cunoscute drepturile minorității din care provin, utilizând diverse metode nonformale (arta povestirii, joc de rol, teatru forum, tehnologia spațiului deschis, etc.). Activitățile se vor desfășura în limba română şi se vor finaliza cu o creație literară, spot publicitar sau foto/video, o poveste care să conțină și un mesaj bilingv/trilingv (după caz). Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ro- mania/eu_you/concursuri/25022015_concurs_cala- toria_mea_multiculturala_ro.htm • Mesajul tinerilor români către Europa În avanpremieră la Săptămâna Europeană a Ti- neretului 2015, participanţii la Laboratorul de idei România au pregătit Mesajul lor către Europa: „Noi, tinerii din România, asemenea tuturor tine- rilor din Europa, ne dezvoltăm comunitatea din care provenim dacă vocea noastră este ascultată și deve- nim credibili dacă avem rezultate. În prezent avem nevoie de înfiinţarea unor consilii şi a unor departamente de tineret la nivelul autorită- ţilor publice locale. Dorim formarea unui cadru propi- ce la nivel naţional pentru încurajarea parteneriatelor dintre ONG-uri şi instituţiile publice locale. Propunem implementarea unor strategii şi a unor programe aplicabile – atât în mediul urban, cât şi în mediul rural – în scopul sprijinirii iniţiativelor tinerilor din comunităţile locale, prin intermediul grupurilor in- formale de iniţiativă. Considerăm că educaţia are un rol esenţial pentru a forma cetăţeni responsabili, cu atitudine proacti- vă. Dorim ca sistemul educaţional să investească în formarea civică prin organizarea unor activităţi con- stante de implicare în comunitate, prin voluntariat şi prin implementarea unor programe mai eficiente de consiliere şi mentorat pentru elevi. Pentru creşterea implicării tinerilor în viaţa civică ar fi binevenită dezvoltarea, finanţarea şi implementarea unui program complementar de formare suplimenta- ră și responsabilizare a profesorilor din domeniul edu- caţiei civice, prin intermediul metodelor de educaţie non-formală. Avem nevoie să studiem la liceu subiecte privind educația civică, educația politică și responsabi- litatea socială, foarte necesare la vârsta majoratului. Întrucât vrem ca tinerii din România să aibă o via- ţă sănătoasă, avem nevoie de măsuri de încurajare a sportului şi a activităţilor de educaţie complementară prin facilităţi fiscale, precum deducerea cheltuielilor aferente acestor activităţi din impozitul pe venit. În acest fel considerăm că se transferă către cetăţean responsabilitatea de a investi în acest tip de activităţi. Avem un cuvânt de spus, avem motivaţia şi energia de a ne implica în comunităţile noastre şi în formarea propriului nostru viitor, de aceea dorim ca iniţiativele să ne fie încurajate, sprijinite şi implementate.” Acest mesaj se va alătura celor peste 30 care vor fi trimise din toată Europa. Ele vor putea fi votate online. Detalii: http://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/102

×