Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures - Decembrie 2014

1,081 views

Published on

Buletin informativ pe teme europene

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures - Decembrie 2014

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html • Noile norme europene pentru etichetarea produselor alimentare Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Noile norme europene pen- tru etichetarea produselor alimentare • Conferinţa asupra schimbă- rilor climatice de la Lima • Bugetul UE 2015 • Ghidul inițiativei cetățenești europene • Cum să economisim bani și să protejăm resursele • Utile pentru tineri: -- Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni -- ”Europa ta, părerea ta” Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Euro- peană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme euro- pene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 La 25 octombrie 2011, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare (Regulamentul ICPA). Regulamentul ICPA modifică dispozițiile existente privind etichetarea produselor alimentare în Uniune pentru a permite consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză și să utilizeze în mod sigur produsele alimentare, asigurând în același timp libera circulație a produselor alimentare fabricate și comer- cializate în mod legal. Regulamentul privind etichetarea produselor alimentare a intrat în vigoare la 12 decembrie 2011. Se aplică de la 13 de- cembrie2014, cu excepția dispozițiilor referitoare la declarația nutrițională care se aplică începând cu 13 decembrie 2016. Noua legislație stabilește principii generale privind etichetarea ali- mentelor, dar prevede și cerințe mai specifice care includ, de exemplu: - o mai bună lizibilitate a informațiilor: dimensiunea minimă a fontului pentru informațiile obligatorii - înălțimea minimă a literei este 1,2 mm. În cazul ambalajelor sau al recipientelor la care cea mai mare față prezintă o suprafață mai mică de 80 cm2, dimensiunea fontului înălțimii literei mici este mai mare sau egală cu 0,9 mm. Continuare în pag. 2 Anul VI, Nr. 12 Decembrie 2014
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 12/2014 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Continuare din pag. 1 - o prezentare mai clară și armonizată a alergenilor în lista ingredientelor care intră în componența produselor alimentare preambalate (evidențierea acestora prin font, stil sau culoarea de fond); - informații obligatorii privind alergenii conținuți de produsele alimentare care nu sunt pream- balate, inclusiv în cazul restaurantelor și al cafenelelor; - o cerință privind specificarea anumitor informații nutriționale în cazul majorității alimentelor prelucrate preambalate; - informații obligatorii privind originea cărnii proaspete provenite de la porcine, ovine, caprine și păsări de curte; - aceleași cerințe de etichetare pentru vânzările online, la distanță sau în magazin; - o listă a nanomaterialelor fabricate care figurează printre ingrediente; - informații specifice cu privire la originea vegetală a uleiurilor și grăsimilor rafinate; - norme consolidate pentru evitarea practicilor înșelătoare; - indicarea ingredientului înlocuitor pentru „imitațiile” de produse alimentare; - indicarea clară a „cărnii reconstituite” sau a „peștelui reconstituit”, precum și - indicarea clară a produselor decongelate. Cerințele detaliate privind etichetarea produselor alimentare pot fi consultate în REGULAMEN- TUL (UE) NR. 1169/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2011: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1169&from=EN • Conferinţa asupra schimbărilor climatice de la Lima Liderii lumii s-au reunit la Lima, Peru, între 1 și 12 decembrie, pentru a dis- cuta acordul global de reducere a emisiilor post-Kyoto II pentru după 2020, ce urmează a fi semnat la Paris în 2015. Scopul conferinței a fost de a convinge cât mai multe state să participe la acesta. Discuțiile dure care au caracterizat Conferința Națiunilor Unite privind schimbările climatice prefigurează un par- curs dificil până la summitul de la Paris din 2015 care își propune, în principal, limitarea emisiilor de CO2. Se va ajunge până la urmă la un acord? Mai multe informații: http://www.europarl.europa.eu/news/ro/top-sto- ries/content/20141118TST79414/html/Schimb%C4%83rile-climatice • Parlamentul European a aprobat bugetul UE 2015 și amendamentele pentru 2014 Bugetul prevede 145, 32 miliarde în angajamente și 141,21 miliarde în plăți pentru 2015, precum și extra 4,25 miliarde pentru a plăti facturile re- stante în 2014. Prioritățile Parlamentului au fost să asigure destui bani pentru a plăti cele mai urgente facturi restante de la contractorii care au lucrat în statele mem- bre la proiecte finanțate de UE; să cadă de acord asupra unui plan detaliat privind plata tuturor facturilor restante acumulate; și să asigure finanțări pentru investiții în arii prioritare pentru UE, conform angajamentelor politice. Detalii: http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20141212IPR01102/html/Parla- mentul-aprob%C4%83-bugetul-UE-pentru-2014-%C8%99i-2015
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 12/2014 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Ghidul inițiativei cetățenești europene Un nou drept pentru cetățenii UE : participați la stabilirea agendei legislative! Odată cu lansarea inițiativei cetățenești europene, la 1 aprilie 2012, UE a făcut un pas important în promovarea democrației participative. De atunci, au fost lansate peste 20 de inițiative. Două dintre ele au atins deja pragurile minime, iar organiza- torii au colectat peste 5 000 000 de semnături. Este limpede că cetățenii utilizează acest nou instrument. A apărut o ediție actualizată a ghidului inițiativei cetățenești europene, ce își propune să sporească gradul de conștientizare cu privire la inițiativa cetățenească și să eficienti- zeze și mai mult utilizarea acestui instrument inovator pentru democrația participativă. Ghidul este disponibil și în limba română pe EU Bookshop și poate fi descărcat de la adre- sa: http://bookshop.europa.eu/ro/ghidul-ini-iativei-cet-ene-ti-europene-pbNA0313428/ Vă invităm, așadar, să participați la stabilirea agendei legislative a UE. • Cum să economisim bani și să protejăm resursele Prin gesturi mărunte, putem economisi energie și bani, contribuind toto- dată la protejarea mediului. Vin sărbătorile, călătorim mai mult și cumpărăm mai mult. Iată câteva sfaturi: La drum. Lăsați-vă mașina acasă: • Mersul pe jos nu numai că vă face bine, dar este benefic și pentru mediu. • Pentru fiecare litru de combustibil ars în motorul mașinii, se eliberează peste 2 kg de CO2. • Puteți ajunge la fel de bine la serviciu și mergând pe bicicletă, pe jos, însoțind un coleg în mașina sa, utilizând sistemul „car-sharing” sau alegând mijloacele de transport public. • Consumul de combustibil și emisiile de CO2 sunt disproporționat mai mari dacă motorul nu s-a încălzit încă. Studiile arată că 50 % din călătoriile cu mașina în zonele urbane se fac pe distanțe de mai puțin de 3 kilometri. • O persoană care se deplasează singură cu automobilul produce de 3 ori mai multe emisii de CO2 pe km decât dacă ar călători cu trenul. Dacă sunteți totuși nevoit să luați mașina... • Dați jos barele de suport sau cutiile de portbagaj fixate pe plafonul mașinii. În acest fel reduceți con- sumul de carburant și emisiile de CO2 cu până la 10%. • Conduceți moderat. La viteze de peste 120 km/oră, consumul de combustibil este cu 30 % mai mare decât la o viteză de 80 km pe oră. Consumați mai puțin combustibil în viteza a 4-a, a 5-a și a 6-a. • Închideți aerul condiționat. Acesta mărește consumul de combustibil și emisiile de CO2 cu aproximativ 5 %. • Vreți să vă cumpărați un automobil nou? Alegeți unul cu un consum redus. Producătorii de mașini tre- buie să afișeze emisiile de CO2 și consumul de combustibil al autoturismelor lor în saloanele auto și în materialele publicitare. Faceți alegeri inteligente la cumpărături! • Cultivarea plantelor în alt mediu decât mediul lor natural sau în alt anotimp decât anotimpul lor natural de creștere necesită un consum enorm de apă, energie și alte resurse. • Transportul produselor alimentare cu avionul dintr-un colț al lumii în altul generează de 1 700 de ori mai multe emisii de CO2 decât transportul acestora cu camionul pe o distanță de 50 km. • Exploatarea nerațională a pădurilor contribuie la despădurirea suprafețelor, generând aproximativ 20 % din emisiile mondiale de CO2. • Vreți să cumpărați mobilier de grădină sau alte produse din lemn? Căutați etichetele FSC sau PEFC, care garantează faptul că lemnul respectiv a fost recoltat într-un mod durabil. • Cumpărați alimente de sezon, produse local! Mâncați inteligent! • Spălați fructele și legumele într-un bol mai degrabă decât sub jetul de apă. Udați plantele cu apa rămasă. • Mâncați mai multe legume. Producerea cărnii generează cantități mari de CO2 și de metan și consumă foarte multă apă. • Consumați mai puțină carne de vită. Pentru fiecare kilogram de carne de vită produs se generează de 3 ori mai multe emisii de gaze cu efect de seră decât în cazul cărnii de pasăre sau de porc, iar emisiile de CO2 rezultate sunt mai mari decât cele generate în timpul unei călătorii de 3 ore cu mașina. • Nu irosiți mâncarea. Cumpărați doar cât aveți nevoie și consumați tot ce gătiți!
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter INFORMAŢII utile pentru TINERI • Premiul Charlemagne pentru tinerii eu- ropeni Competiția „Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni” - ediția din 2015 - a fost lansată în data de 2 decembrie 2014, iar termenul limită de trans- mitere a proiectelor este 2 februarie 2015. Ajuns la cea de-a opta sa ediție, Premiul Charle- magne este acordat tinerilor care au realizat proiec- te care promovează buna înțelegere între popoarele din diferite țări europene. Concursul este organizat de către Parlamentul European și Fundația pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen, fiind deschis tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani. Proiectele câștigătoare ar trebui să servească drept modele pentru tinerii care trăiesc în Europa și de asemenea, să ofere exemple concrete de europeni care trăiesc împreună ca o comunitate. Proiectele câștigătoare din cadrul edițiilor ante- rioare includ exemple de cooperare între tineri din diferite state membre - cum ar fi evenimente pentru tineret, schimburi de experiență între tineri sau pro- iecte pe Internet cu dimensiune europeană. Premii în valoare de 10.000 € Cele trei proiecte câștigătoare sunt selectate din cadrul celor 28 de proiecte desemnate câștigătoare de juriile naționale din cele 28 de state membre. Astfel, premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de 5.000 €, premiul doi de 3.000 €, iar pre- miul trei de 2.000 €. Premiul include, de asemenea, o invitație oferită membrilor echipelor laureate de a vizita Parlamen- tul European (la Bruxelles sau la Strasbourg), în toamna anului 2014. De asemenea, reprezentanții tuturor celor 28 de proiecte naționale selectate vor fi invitați să parti- cipe la ceremonia de decernare a Premiului Charle- magne pentru tineri europeni, precum și a Premiu- lui Internațional Charlemagne din Aachen, în cadrul unei excursii de patru zile care va avea loc la Aa- chen, în Germania, în luna mai 2014. Detalii la: http://www.europarl.ro/ro/ue_si_ti- nerii/charlemagne/charl_2014.eu • ”Europa ta, părerea ta” 2015 - Implică-te azi! Comitetul Economic și Social European (CESE) organizează pentru a treia oară „Europa ta, părerea ta”, o simulare a sesiunii plenare a CESE care oferă elevilor de liceu din cele 28 de state membre ale UE ocazia de a vedea cum decurge procesul de luare a deciziilor pe un anumit subiect. Exercițiul de simulare se va derula în două etape: - înscrierea, selecția și pregătirea în clasă, și - participarea în atelierul de la Bruxelles. Pentru a candida, o școală trebuie: - să aibă un computer (care poate deschide și ti- pări fisiere PDF), cu acces la internet și e-mail; - să selecteze un profesor și trei elevi în penulti- mul an de liceu (16 - 17 ani) care se pot exprima în engleză sau franceză; - să discute pe subiectul ales pentru exercițiul de simulare în clasă înainte de a veni la Bruxelles; Data limită pentru înscrierea școlilor: 12 ianu- arie 2015. Evenimentul de la Bruxelles, va avea loc la sediul Comitetului Economic și Social European, între 23- 25 aprilie 2015. CESE va asigura cheltuielile de călătorie și cazare ale elevilor și profesorilor însoțitori. Mai multe informații: http://www.eesc.europa. eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe- your-say-2015 Echipa Centrului Europe Direct Maramures va ureaza SARBATORI FERICITE!

×