Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter 3/2016_Europe Direct Maramures_martie 2016

680 views

Published on

Informatii europene pentru cetateni

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter 3/2016_Europe Direct Maramures_martie 2016

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html Drepturile noastre în Uniunea EuropeanăDrepturile noastre în Uniunea Europeană Anul VIII, Nr. 3 Martie 2016 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Drepturile noastre în Uniunea Europeană - DETAȘAREA LUCRĂTORILOR • Noi drepturi pentru lucrătorii detașați • Evaluarea Centrelor de informare Europe Direct • Utile pentru tineri: -- Tabără internațională în Norvegia -- Stagii în instituții europene În calitate de cetățeni europeni, avem drepturi de care putem beneficia, dar pe care, de multe ori nu le cunoaștem. Website-ul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ ro.htm, oferă sprijin şi consiliere pentru cetăţenii UE şi familiile lor. Pe portalul ”Europa ta” găsiți informații și sfaturi practice privind libera circulație în spațiul comunitar. În acest număr al Buletinului nostru informativ electronic, vă prezentăm informații despre DETAŞAREA ÎN STRĂINĂTATE PE O PERIOADĂ SCURTĂ (MAXIM 2 ANI) Puteți merge să lucrați în altă țară din UE pe o perioadă scur- tă (maxim 2 ani) și să rămâneți în continuare asigurat în cadrul sistemului de securitate socială al țării de origine; în această situație, veți fi considerat lucrător detașat. Puteți fi angajat detașat de angajator sau persoană care desfășoară activități independente. Normele privind detașarea au fost elaborate pentru a vă facilita situația dacă doriți să lucrați în străinătate pe o perioadă limitată de timp: • Nu veți avea nevoie de permis de muncă, cu excepția cazului în care sunteți cetățean croat și ați fost detașat în Austria (aceste țări țări aplică unele restricții în anumite sectoare de activitate). • Nu va trebui să obțineți recunoașterea calificărilor profesi- onale; totuși, pentru anumite profesii, s-ar putea să fie nevoie să prezentați o declarație scrisă. • Veți plăti în continuare contribuții către autoritățile din țara de origine. • Veți beneficia de asigurare în cadrul sistemului de securitate socială al țării de origine. • În țara gazdă veți fi totuși supus normelor locale, ceea ce înseamnă, de exemplu, că vi s-ar putea cere să plătiți pentru servicii care acasă sunt furnizate gratuit: informați-vă cu pri- vire la diversele sisteme de securitate socială din UE. • În momentul în care vă pensionați, nu veți mai avea de-a face cu instituții de securitate socială din țări diferite - instituțiile din țara gazdă nu vor fi implicate. Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 3/2016 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Dacă doriți să rămâneți afiliat la sistemul de securitate socială din țara de origine, veți avea nevoie de formularul A1 (fostul formular E101). Acesta vă atestă, dumneavoastră şi membrilor de fa- milie pe care îi aveţi în întreţinere, continuitatea afilierii la sistemul de asigurări sociale din ţara de origine timp de maxim 2 ani. Sfaturi • Dacă sunteți angajat, asigurați-vă că angajatorul vă pune la dispoziție formularul A1. • Dacă sunteți lucrător independent, contactați biroul de legătură pentru lucrători detașați din țara de origine pentru a afla ce organism vă poate elibera acest document. Pentru a obţine formularul A1, trebuie să dovediţi că activităţile pe care doriţi să le desfăşuraţi în străinătate sunt „similare” cu cele desfăşurate în ţara de origine. • Pe durata șederii în străinătate, trebuie să fiți în măsură să le prezentați autorităților, în orice moment, formularul A1. Dacă nu îl puteţi prezenta, s-ar putea să trebuiască să plătiţi contribuţii la sistemul din ţara gazdă. Pe de altă parte, dacă aveți un formular A1 valabil, autorităţile ţării gazdă sunt obligate să îl recunoască. Detaşări pe perioade de peste 2 ani • Dacă ştiţi de la început că veţi lucra în străinătate timp de peste 2 ani, puteţi so- licita o scutire de la aplicarea legislaţiei în domeniu, ceea ce v-ar permite să rămâneţi asigurat în cadrul sistemului de securitate socială din ţara de origine pe toată durata detaşării. Scutirile diferă de la caz la caz. Acestea necesită acordul autorităţilor din ambele ţări şi sunt valabile pe o perioadă dată. • În absența scutirilor, puteţi rămâne afiliat la sistemul de securitate socială din ţara de origine timp de maxim 2 ani. Dacă depăşiţi această perioadă, puteți lucra în continuare în străinătate, dar va trebui să vă transferaţi în sistemul ţării gazdă, plătind acolo contribuţiile sociale aferente. • Puteţi decide, în schimb, să faceţi o pauză de cel puţin 2 luni, ceea ce v-ar scuti de obligaţia de a schimba sistemul. • Excepţie: Dacă nu aţi finalizat proiectul la care lucraţi în termenul specificat în formularul A1 din cauza unor situaţii neprevăzute (boală, condiţii meteorologice nefavorabile, livrări întârziate etc.), puteţi solicita (personal sau prin angajatorul dumneavoastră) o prelungire a perioadei iniţiale de detaşare până la finalizarea proiectului. În acest caz, nu mai este nevoie de pauza de 2 luni menţionată mai sus. • Pentru a obţine o prelungire, trebuie să vă adresaţi autorității care v-a eliberat formularul A1, înainte de expirarea perioadei iniţiale de detaşare. Obligaţiile angajatorului Dacă sunteți salariat, angajatorul dumneavoastră este obligat să respecte, pe toată durata detașării, normele de bază în materie de protecție a salariaților valabile în țara gazdă, inclusiv cele referitoare la: • salariul minim (salariul dumneavoastră nu poate fi mai mic decât salariul minim pe economie din ţara respectivă); • perioadele maxime de lucru şi perioadele minime de odihnă; • orele de lucru (nu trebuie să depăşiţi un cuantum predefinit); • durata minimă a concediului anual plătit (aveţi dreptul la concediu de odihnă); • sănătate şi securitate în muncă; • condiţiile de angajare pentru tineri şi femei însărcinate; • regulile care interzic munca copiilor.
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 3/2016 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Comisia Europeană a prezentat marți, 8 martie, o propunere de reformă a directivei privind detașarea lucrăto- rilor. În perioada 2010-2014, numărul detașărilor a crescut cu aproape 45%. În 2014, aproximativ 1,9 milioane de lucrători europeni au fost detașați în alte state membre. Propunerile CE au ca scop asigurarea unor condiții echitabile de salarizare și de concurență pentru întreprin- derile care își detașează angajații temporar într-un alt stat membru. Toate normele privind salarizarea care se aplică lucrătorilor locali vor trebui aplicate și în cazul celor detașați. Revizuirea directivei vizează modificări în trei domenii principale: - salarizarea lucrătorilor detașați, inclusiv în cazul subcontractării; - normele privind lucrătorii temporari; - detașarea pe termen lung. Alte informații: http://europedirect.cdimm.org/noutati/revizuirea-directivei-privind-detasarea-lucratorilor Comisia Europeană a lansat Consultarea publică privind evaluarea Centrelor de infor- mare Europe Direct (EDIC), aflate la mijlocul actualei perioade de activitate, 2013-2017. Pentru a contribui la acest proces de evaluare a Centrelor Europe Direct, sunteți invitați să acordați câteva minute și să completați Chestionarul on-line (disponibil și în limba română pe pagina Consultarii), până pe 4 mai 2016: http://ec.europa.eu/dgs/ communication/take-part/consultations/2013-2017-edics_en.htm O echipă de evaluatori externi va sprijini CE în determinarea rezultatelor EDIC-uri- lor, a lecțiilor învățate, precum și în stabilirea unor ajustări tactice și strategice pentru viitoarea generație, ce se va lansa în 2018. În UE funcționează 500 de Centre Europe Direct, iar Rețeaua Europe Direct din România este alcătuită din 31 de Centre Europe Direct: http://ec.europa.eu/romania/information/centrele_de_informare_europe_di- rect/index_ro.htm Misiunea Centrelor de informare Europe Direct, pentru perioada 2013-2017 este dublă: - Informarea cetățenilor europeni la nivel local și regional. În calitatea lor de prim punct de acces la Uniunea Europeană pentru cetățeni, centrele constituie un element-cheie al conceptului de „ghișeu unic”, furnizând informații despre UE, indicând cetățenilor portalul „Europa ta” sau surse de informații specializate și orientându-i către alte servicii și alte rețele. - Oferirea de informații, consiliere, asistență și răspunsuri la întrebări privind UE, în special cu privire la drepturile cetățenilor UE, prioritățile UE (în special strategia de creștere economică „Europa 2020”), legislația sa, politicile sale, programele și oportunitățile sale de finanțare. - Promovarea unei cetățenii participative prin intermediul diferitelor instrumente de comunicare (site internet, mijloace de comunicare socială, publicații etc.) și prin interacțiunea, la nivel local și regio- nal, cu părțile interesate, multiplicatori și mass-media. Centrele stimulează dezbaterea prin organizarea de conferințe și evenimente și canalizează răspunsurile cetățenilor către UE. Centrul de informare Europe Direct Maramureș, găzduit de Fundația CDIMM Maramureș, sun- tem membru al Rețelei Europe Direct din anul 2008 și asigurăm accesul cetăţenilor maramure- şeni la servicii specifice de informare şi comunicare pe teme europene: http://europedirect.cdimm. org/despre/ce-facem _____________________ Noi drepturi pentru lucrătorii detașațiNoi drepturi pentru lucrătorii detașați Evaluarea Centrelor de informare Europe Direct – Consultare publicăEvaluarea Centrelor de informare Europe Direct – Consultare publică
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter • European Space Camp: Tabără internaţională pentru liceeni în Norvegia European Space Camp este o tabără de vară în limba engleză pentru liceeni cu vârste între 17 şi 20 de ani, interesaţi de spaţiul cosmic şi ştiinţe, şi care au o pregătire în fizică şi matematică. Participanţii vor petrece o săptă- mână, în Andoya Rocket Range (Nor- vegia), unde vor face experimente tehnice implicate într-o campanie spaţială, vor lucra ca adevăraţi ingineri aerospaţiali şi vor învăţa cum să-şi exploateze cunoştinţele şi să aprofundeze înţelegerea ştiintelor aplicate. Lucrul în echipă îi va ajuta să îşi folosească creativitatea şi vor învăţa să coopereze. Programul include activităţi în domeniul aerospaţial, prelegeri şi activităţi sociale. Data limită pentru înscriere este: 1 aprilie 2016 Mai multe informaţii despre tabără şi condiţii de participare: http://www.spacecamp.no/ • Oportunități de stagii în diverse instituții europene ◊ Stagii de practică la Comitetul Economic și Social European Comitetul Economic și Social European (CESE) este o instituție consultativă ce oferă partenerilor econo- mici și sociali ai Europei (de ex. angajatori, sindica- te, reprezentanți ai întreprinderilor mici și mijlocii, asociații de fermieri, consumatori etc.) șansa de a-și exprima părerile formale legate de politicile UE. CESE organizează stagii de practică pe perioadă lungă (5 luni) și scurtă (între 1 luni și 3 luni). Date limită: - 30 septembrie, ora 12:00 (amiază) CET (stagiul de primăvară februarie-iulie) - 31 martie, ora 12:00 (amiază) CET (stagiul de toamnă septembrie-februarie) Detalii: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal. en.traineeships ◊ Stagii de practică la Comitetul Regiunilor (CoR) În fiecare an, Comitetul Regiunilor (CoR) oferă un număr limitat de stagii de practică pentru tineri cetățeni din Europa și alte colțuri ale lumii, prin care aceștia pot câștiga experiență de muncă într-o instituție europea- nă. Există doua tipuri de stagii: stagii plătite de lungă durată („stages”) sau perioade scurte de studiu neplă- tite („sejours d’etude”). Date limită: - 31 martie, miezul nopții, ora Bruxelles, pentru stagiile de toamnă din 16 septembrie până în 15 fe- bruarie; - 30 septembrie, miezul nopții, ora Bruxelles, pentru stagiile de primăvară din 6 februarie până în 15 iulie. Detalii: http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/ Pages/traineeships.aspx ◊ Stagii de practică la Consiliul Uniunii Eu- ropene Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europe- ne oferă, în fiecare an, aproximativ 100 de stagii de practică cu o durată medie de 5 luni. Candidaturi pentru stagii remunerate în 2017 Formularul de candidatură online va fi accesibil în perioada iunie-august 2016. Candidaturi pentru stagii neremunerate obli- gatorii în 2016 Stagiu în perioada 1 februarie 2016 - 30 iunie 2016: termenul pentru candidaturi este data de 1 octombrie 2015. Stagiu în perioada 1 septembrie 2016 - 31 ianua- rie 2017: termenul pentru candidaturi este data de 1 aprilie 2016. Detalii: http://www.consilium.europa.eu/ro/general- secretariat/jobs/traineeships/ INFORMAŢII utile pentru TINERIINFORMAŢII utile pentru TINERI

×