Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2015

882 views

Published on

Informatii europene

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2015

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html • Drepturile noastre în Uniunea Europeană Anul VII, Nr. 10 Octombrie 2015 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Drepturile noastre în Uniunea Europeană - CUMPĂRĂ- TURI ON-LINE • Permise de ședere în România ale cetățenilor non-UE • Utile pentru tineri: -- Concurs video privind anga- jamentul tinerilor europeni -- Competiția de Videoclipuri Virale Europass 2015 În calitate de cetățeni europeni, avem drepturi de care putem beneficia, dar pe care, de multe ori nu le cunoaștem. Website-ul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ ro.htm, oferă sprijin şi consiliere pentru cetăţenii UE şi familiile lor. Pe ”Europa ta” găsiți informații și sfaturi practice privind libera circulație în spațiul comunitar. În acest număr al Buletinului nostru informativ electronic, vă prezentăm informații despre DREPTURI pe care le avem când CUMPĂRĂM ON-LINE Dacă achiziționați produse sau servicii on-line, veți beneficia de nor- me mai favorabile în materie de protecție a consumatorilor. Iată câteva avantaje: • furnizarea de informații esențiale înainte de încheierea contrac- tului • interzicerea aplicării unor suprataxe nejustificate pentru plata cu cardul de credit (sau pentru alte tipuri de plată) • livrare în intervalul asupra căruia s-a convenit • posibilitatea de a returna produsele nedorite • dreptul de a plăti doar opțiunile pe care ați acceptat în mod ex- pres să le plătiți. Specific achizițiilor on-line este faptul că, pentru majoritatea con- tractelor, avem dreptul de a ne retrage în termen de 14 zile calendaris- tice, fără a oferi vreo explicație și fără penalități, în afara celor stabilite prin lege. Cele 14 zile se calculează de la data semnării contractului pentru servicii sau de la momentul livrării pentru produse. Dacă înainte de încheierea contractului nu ați fost informat cu privire la existența drep- tului de retragere, termenul în care poți renunța la contract este de 12 luni. Dreptul de retragere se poate exercita fie completând un formular pus la dispoziție de vânzătorul on-line (de regulă, online), fie trimițând un mesaj din care să reiasă clar intenția de reununțare la produs și în care să se specifice cel puțin următoarele: identitatea cumpărătorului, numărul și data comenzii, produsul, prețul plătit. Produsul poate fi trimis înapoi pe cont propriu, conform instrucțiunilor de pe site-ul respectiv, sau puteți aștepta să fie preluat de către un serviciu de curierat agreat de vânzător. În cazul în care plătiți curierul pentru returul produsului, nu aveți dreptul de a solicita rambursarea acestei sume. Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Continuare în pag. 2
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 10/2015 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Vânzătorul on-line trebuie să ramburseze întreaga sumă plăti- tă, inclusiv taxele de livrare, dacă acestea au fost incluse în prețul final, în termen de 14 zile calen- daristice. Dacă produsul a fost folosit mai mult decât pentru a vedea cum funcționează (de exemplu, ați fă- cut 2000 de fotografii cu o cameră foto), atunci este posibil ca vânză- torul on-line să rețină o parte din suma plătită, pentru că valorea produsului a fost diminuată. De reținut! Există și contracte din care nu ne putem retrage: • funizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau expira rapid; • furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din mo- tive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de cumpărător; • furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente; • furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contracte- lor de abonament; • furnizarea de produse confec- ţionate după specificaţiile pre- zentate de tine sau personali- zate în mod clar; • furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de pro- grame informatice sigilate care au fost desigilate după livrare; • contractele încheiate în cadrul unei licitaţii. • prestarea de servicii de trans- port, cazare, agrement, închi- riere de mașini sau catering. INFOGRAFIC și informații pre- luate de la Centrul European al Consumatorilor România: http://www.eccromania.ro/ Continuare din pag. 1
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 10/2015 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Eurostat: România a acordat peste 10.000 de permise de ședere în 2014 Potrivit unui studiu Eurostat, în anul 2014 România a emis 10.294 de permise de ședere unor cetățeni non-UE. 13,6 % dintre aceștia, respectiv 1.401 de persoane, provin din Republica Moldova, 1.129 din Turcia (11%), iar 980 de persoane din China (9,5%). În ceea ce privește motivele de acordare a permiselor de ședere pentru cetățenii non-UE, date- le biroului european de statistică relevă faptul că 34,3% dintre aceste persoane au invocat motive educaționale (3.535 de persoane), 32,4% au motivat această alegere cu argumentul reîntregirii familiei (3.331 persoane), în timp ce 17,5% din totalul celor care au primit un astfel de permis de ședere au declarat că vor să muncească în România (1.803 persoane). Studiul relevă faptul că, raportat la numărul locuitorilor, România a acordat în 2014 cele mai puține permi- se de ședere dintre toate statele membre UE. Astfel, pentru fiecare 1000 de locuitori, România a emis doar 0,5 permise de ședere, în timp ce la polul opus se află Malta, cu 23,2 permise de ședere la mia de locuitori. Context În cele 28 de state membre ale Uniunii au fost emise 2.305.758 permise de ședere în anul 2014. Țările care au emis cele mai multe astfel de acte sunt Regatul Unit (567.800), Polonia (355.400) și Germania (237.600). Studiul Eurostat integral: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7038745/3-20102015-BP- EN.pdf/70063124-c3f2-4dfa-96d5-aa5044b927a6
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter INFORMAŢII utile pentru TINERI • Concurs video privind angajamentul tineri- lor europeni Cea de a treia ediţie a festivalului de film EVS îi invită pe toţi cei care sunt rezidenţi în Europa şi au vârsta între 15 şi 35 de ani, să creeze un video de maximum 3 minute, pe tema “Clima, unora le place fierbinte?”. Trimite videoclipul până pe 9 noiembrie! Festivalul de film este organizat de Agenţia Fran- ceză Erasmus+ Tineret & Sport. Premii Juriul concursului va selecta 4 câştigători, care vor fi invitaţi să participe la un eveniment organizat în Paris, la sfârşitul lunii noiembrie, pe tema mas- media, tineret şi mediu. Toate cheltuileile legate de deplasare (transport şi cazare) vor fi asigurate de organizatori. Un premiu special se va acorda celui mai bun film trimis de un voluntar EVS (SEV). Sunt încurajaţi să participe actuali şi foşti partici- panţi în programul Erasmus+. Data limită: 9 noiembrie 2015, miezul nopţii CET
 Detalii: http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/ blog/232/17/European-Video-Contest-Climate-so- me-like-it-hot-What-about-you.html • Competiția de Videoclipuri Virale Europass 2015 Vrei să răspunzi la provocare și să câștigi un premiu fantastic? Iți dorești o excursie în orașul tău preferat din Europa? Soluția: par- ticipă la Competiția Europass de Videoclipuri Virale 2015. Ce este un videoclip viral? Un videoclip viral este un videoclip care obține notorietate pe internet, în mod normal prin distri- buire pe website-uri și prin e-mail. Una din carac- teristicile videoclipurilor virale este umorul, dar nu neapărat una definitorie. Un videoclip viral este ori- ce videoclip care este transmis electronic, de la per- soană la persoană, indiferent de conținut. Realizează un scurt videoclip (până la 180 de se- cunde) promovând beneficiile inițiativei Europass. Ce poți câștiga? Premiul 1: o excursie în orașul tău preferat din Europa (Uniunea Europeană, SEE sau țările candi- date la UE) Premiul 2: un cupon de cumpărături în valoare de 1000 Euro Premiul 3: un cupon de cumpărături în valoare de 500 Euro Data limită: Toate videoclipurile au fost trimise pana la 16 noiembrie 2015, ora 24:00 GMT. Mai multe detalii la: http://europass.cedefop. europa.eu/en/video-competition.

×