Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015

884 views

Published on

Informatii europene

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html • Drepturile noastre în Uniunea Europeană Anul VII, Nr. 12 Decembrie 2015 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Drepturile noastre în Uniunea Europeană - RETURNAREA PRODUSELOR • Monitorul educației și formării 2015 • O strategie comună UE pen- tru combaterea radicalizării tinerilor cetățeni europeni • Utile pentru tineri: -- Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni 2016 -- Global Youth Action Network În calitate de cetățeni europeni, avem drepturi de care putem beneficia, dar pe care, de multe ori nu le cunoaștem. Website-ul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ ro.htm, oferă sprijin şi consiliere pentru cetăţenii UE şi familiile lor. Pe ”Europa ta” găsiți informații și sfaturi practice privind libera circulație în spațiul comunitar. În acest număr al Buletinului nostru informativ electronic, vă prezentăm informații despre DREPTURI pe care le avem când FACEM CUMPĂRĂTURI: Cumpărătorii online din România nu mai sunt obligați să returneze produsul în ambalajul original Dacă ați cumpărat produse online, sigur ați observat o precizare despre condițiile de retur: „Produsul se retur- nează numai în ambalajul original”. Până acum, această prevedere era ilegală doar conform interpretă- rii legislației și prin practica Autorității Naționale pentru Protecția Consumato- rului (ANPC). În 30 octombrie 2015, un nou act normativ (Legea 249/2015 care a abrogat HG 621/2005): acum nu doar că lucrurile sunt mai clare, ci și se pre- văd amenzi semnificative dacă magazinele vor cere ambalajul original înapoi. Potrivit noii Legi 249/2015: „Art. 16, punctul 8 – Se interzice condiţionarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumpărat de păstrarea ambalajului.” Legea se adresează mai mult companiilor producătoare de ambala- je, dar articolul 16 este în mod clar adresat magazinelor și este com- plet în favoarea cumpărătorilor online și offline. Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amendă de la 15.000 la 25.000 de lei. Informații preluate de pe BLOG-UL TRUSTED: https://www.trusted.ro/blog/legislatie-ambalajul-original/ Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 12/2015 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • România: cea mai mică investiție în educație din UE Reprezentanța Comisiei Europene în România a lansat, în data de 24 noiembrie 2015, „Monitorul Educației și Formării”, ediția 2015. Potrivit datelor din raport, rata de finalizare a studii- lor universitare este în continuă creștere în ultimii patru ani, ea ajungând la 25% în 2014 și aflându-se pe drumul cel bun în ce privește îndeplinirea obiectivului național sta- bilit în cadrul Strategiei Europa 2020 (26,7%). De aseme- nea, procentul de participare a profesorilor la cursuri de formare profesională este aproape sau chiar peste media europeană pe ansamblu (83,3% vs 84,6%), în ce privește cursurile în medii multiculturale (18,2% vs 13,2%) sau competențele TIC de predare (60,5% vs 51%). Raportul arată însă că rata abandonului școlar este peste media europeană (18.1% față de 11.1%), că participarea la procesul de învățare pe parcursul vieții este mult sub această medie (1.5% com- parativ cu 10.7%), iar procentul de populație cu studii universitare (25%) plasează România pe penul- timul loc pe plan european (la o medie europeană de 37.9%). Procentele de elevi cu vârsta de 15 ani cu competențe reduse în domeniul citirii (37,3%), matematicii (40,8%) și al altor discipline științifice (37,3%) sunt aproximativ dublul celor medii înregistrate pe plan european (17,8, 22,1 și, respectiv, 16,6%). Iar bugetul alocat educației, ca procent din PIB, este cel mai scăzut din întreaga Uniune Europea- nă (2,8% față de media UE de 5%). În raport se subliniază și faptul că disponibilitatea și accesul la servicii de educație și de îngrijire a copiilor sunt limitate, mai ales în zonele rurale și în ceea ce privește comunitatea roma. Detalii: http://ec.europa.eu/education/tools/docs/2015/monitor2015-romania_ro.pdf
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 12/2015 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Atacurile teroriste din Paris au arătat o dată în plus nevoia urgentă de acțiuni coordonate din partea state- lor membre și a UE pentru a preveni radicalizarea și a lupta împotriva terorismului, a spus Parlamentul într-o rezoluție non-legislativă aprobată miercuri. Rezoluția conține propuneri concrete privind o strategie cuprin- zătoare pentru combaterea extremismului, ce ar trebui să fie aplicată cu precădere în închisori, online și prin educație și incluziune socială. Întărirea schimbului de informații între statele membre Parlamentul propune crearea unei liste negre UE cu jihadiști și suspecții de terorism jihadist, sub- liniind nevoia unei definiții comune a luptătorilor străini pentru a permite proceduri legale împotriva lor atunci când se întorc în UE și cere statelor membre să se asigure că luptătorii străini sunt puși sub control judiciar și, dacă este necesar, în detenție administrativă la întoarcerea în Europa până are loc procedura judiciară. Parlamentul subliniază nevoia de verificări obligatorii și sistematice la granițele externe a celor care se întorc în UE și cere ca schimburile de informații între autoritățile naționale și Europol să fie întărite pentru a identifica mai bine și a monitoriza suspecții de terorism. Deputații mai cer statelor membre să utili- zeze mai bine alte instrumente cum ar fi Sistemul de Informații Schengen. Deputații reiterează angajamentul lor de a colabora pentru un acord în privința Registrului UE cu nu- mele pasagerilor (PNR) până la sfârșitul lui 2015. Cu toate acestea, ei subliniază că EU PNR este doar un instrument în lupta împotriva terorismului și că este necesară o strategie cuprinzătoare contra terorismului. Măsuri pentru a-i face să se răzgândească pe luptătorii străini Parlamentulsugereazăconfiscareapașapoartelor și blocarea mijloacelor financiare pentru a pre- veni plecarea potențialilor luptători străini din UE. Astfel de măsuri preventive ar trebui însoțite de sisteme de sprijin cum ar fi linii fierbinți la care familiile și prietenii să poată primi ajutor rapid dacă se tem că cineva s-a radicalizat sau este pe cale să se alăture unei organizații teroriste. Deputații subliniază și nevoia de a întări dialogul intercultural prin sistemele de educație și în car- tierele dezavantajate pentru a preveni margina- lizarea și a promova incluziunea. Prevenirea răspândirii extremismului violent online și în închisori Deputații propun segregarea deținuților radicalizați ca posibilă măsură pentru a preveni ca închisorile să devină teren fertil pentru răspândirea extremismului radical și violent. Pentru a preveni distribuirea de mesaje de ură și de laudă la adresa terorismului pe internet, Parlamen- tul cere ștergerea imediată a conținutului ilegal despre extremism violent, în conformitate cu drep- turile fundamentale. Statele membre ar trebui să aibă în vedere acțiuni legale, inclusiv procese penale, îm- potriva companiilor și furnizorilor de internet și medii sociale care refuză să respecte cererile administrative sau judiciare de a șterge conținutul ilegal sau care susține terorismul, mai spun deputații. Detalii: http://www.europarl.ro/ro/stiri_eveni- mente/stiri/2015/noiembrie_15/radicalizare.html • Parlamentul European cere o strategie comună UE pentru combaterea radica- lizării tinerilor cetățeni europeni
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter INFORMAŢII utile pentru TINERI • Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni Competiţia pentru edi- ţia din 2016 a Premiului Charlemagne pentru Tinerii Europeni a fost lansată pe 15 octombrie 2015. Aflat la cea de-a noua ediţie, pre- miul este acordat tinerilor care au dezvoltat proiecte care să promoveze buna înţelegere între persoane din diferite ţări europene. Premiul Charlemagne pentru Tinerii Europeni este organizat de Parlamentul European, împreună cu Fundația pentru Premiul Internațional Charle- magne din Aachen şi se acordă în fiecare an pentru proiecte dezvoltate de persoane cu vârstele cuprin- se între 16 şi 30 de ani. Proiectele câștigătoare ar trebui să servească drept modele pentru tinerii care trăiesc în Europa și, de asemenea, să ofere exemple concrete de euro- peni care trăiesc împreună ca o comunitate. Proiec- tele câștigătoare din cadrul edițiilor anterioare includ schimburi de experiență între tineri, proiecte artistice şi pe Internet cu dimensiune europeană. Premii în valoare de 10.000 € Cele trei proiecte câștigătoare (selectate din ca- drul celor 28 de proiecte desemnate de către juriile naționale din cele 28 de state membre) vor fi pre- miate cu 5.000 €, 3.000 €, respectiv 2.000 €. Re- prezentanţii organizatorilor proiectelor vor fi invitaţi să viziteze Parlamentul European din Bruxelles sau Strasbourg în toamna anului 2016. Reprezentanții organizatorilor tuturor celor 28 de proiecte naționale selectate vor fi invitați să parti- cipe la ceremonia de decernare a Premiului Charle- magne pentru Tinerii Europeni, în cadrul unei vizite care va avea loc la Aachen, în Germania, în luna mai 2016. Calendar: - Termenul limită pentru aplicaţii: 25 ianuarie 2016; - Selectarea celor 28 de proiecte de către juriile naţionale: 11 martie 2016; - Selectarea de către juriul european a celor 3 câştigători de proiecte: 7 aprilie 2016; - Ceremonia de premiere în Aachen: 3 mai 2016. Detalii: http://www.charlemagneyouthprize. eu/ro/introduction.html • Global Youth Action Network (GYAN) Este mai uşor să schimbi lumea dacă faci par- te dintr-un grup! GYAN este o organizaţie internaţi- onală care creează o alianţă între mişcările de tineret din întreaga lume, încurajându- le să colaboreze cu scopul de a maximiza impactul colectiv al acţiunilor lor. Ce oferă GYAN? - o comunitate online care dispune de instrumen- te informatice pentru susţinerea cooperării dintre grupurile de tineret; - informaţii şi resurse; - oportunităţi de implicare în procesul de luare a deciziilor la nivel global şi de colaborare cu cetăţeni de toate vârstele pentru a face o schimbare. Organizaţia ta poate adera la Global Youth Action Network – o alianţă de mari dimensiuni a organiza- ţiilor de tineret din peste 190 de ţări. Rezultate obținute de GYAN până în prezent: - A contribuit la stabilirea unui nivel record de participare a delegaţiilor de tineri la Adunarea Gene- rală a ONU din 2000 şi continuă să-i ajute pe tineri să se implice în acţiunile Naţiunilor Unite. - A înfiinţat consilii consultative pentru tineret la nivelul agenţiilor ONU, al guvernelor şi ONG-urilor. - A identificat preocupările/nevoile tinerilor şi a luat măsuri pentru a-i ajuta, creând coaliţii precum Global Youth Coalition on HIV/AIDS (GYCA) (Coaliţia globală pentru HIV/SIDA), Youth Movement for De- mocracy (Mişcarea tinerilor pentru democraţie) etc. - I-a încurajat pe tineri să se implice în îndeplini- rea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Detalii: http://www.tigweb.org/joingyan/

×