Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures-noiembrie 2013

1,350 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures-noiembrie 2013

  1. 1. Anul V, Nr. 11 Noiembrie 2013 Buletin de informare europeană Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş • LIBERA CIRCULAȚIE A PERSOANELOR: cinci PERSOANELOR: noi acțiuni în beneficiul cetățenilor, al creșterii economice și al ocupării forței de muncă în UE Cuprins: • Libera circulație a persoanelor • Prezența femeilor în organismele de conducere ale întreprinderilor Comisia Europeană a adoptat recent un document programatic care subliniază responsabilitatea comună a statelor membre și a instituțiilor UE în ceea ce privește respectarea drepturilor cetățenilor europeni de a locui și a munci într-o altă țară din UE. Pentru a sprijini eforturile statelor membre în acest sens, documentul Comisiei definește cinci acțiuni concrete de consolidare a dreptului la libera circulație, ajutând totodată statele membre să profite de avantajele oferite de acesta. Cu peste 14 milioane de cetățeni ai UE rezidenți într-un alt stat membru, libera circulație – și anume posibilitatea de a trăi, a munci sau a studia oriunde în Uniunea Europeană – este dreptul cel mai prețuit de europeni. Lucrătorii din UE beneficiază de acest drept încă de la nașterea Uniunii Europene, principiul fiind consacrat la Roma, în 1957, cu ocazia primului tratat european. Pentru a răspunde preocupărilor exprimate în unele state membre UE cu privire la punerea în practică a normelor privind libera circulație, Comisia definește cinci acțiuni pentru a ajuta autoritățile naționale și locale: • să lupte împotriva căsătoriilor de conveniență: Comisia va ajuta autoritățile naționale să pună în aplicare norme UE care să le permită să combată eventualele abuzuri ale dreptului la libera circulație, prin elaborarea unui manual privind soluționarea problemei căsătoriilor de conveniență. • să aplice norme UE de coordonare a securității sociale: Comisia colaborează îndeaproape cu statele membre pentru a clarifica, printr-un ghid practic ce va fi elaborat până la finele anului 2013, „proba reședinței obișnuite”, prevăzută de normativa europeană privind coordonarea securității sociale [Regulamentul (CE) nr. 883/2004]. Criteriile stricte aplicate în cadrul acestei probe garantează faptul că cetățenii care nu lucrează pot avea acces la securitate socială într-un alt stat membru doar după ce și-au deplasat cu adevărat centrul de interes în statul respectiv (de exemplu, familiile). • să soluționeze problemele legate de incluziunea socială: ajutând statele membre să utilizeze mai eficient Fondul Social European pentru a aborda problema integrării sociale: de la 1 ianuarie 2014, minimum 20% din fondurile FSE ar trebui cheltuite pentru promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în fiecare stat membru. • Utile pentru tineri: - Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni 2014 - Tabăra internațională de tineret Millennium 2014 - Concursul european pentru inovare socială Continuare în pagina 2 Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 11/2013 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Continuare din pagina 1 • să promoveze schimbul de bune practici între autoritățile locale: Comisia va ajuta autoritățile locale din întreaga Europă să facă schimb de cunoștințe, pentru a răspunde mai bine provocărilor din sfera incluziunii sociale. Până la finele anului 2013, Comisia va finaliza un studiu de evaluare a impactului liberei circulații în șase mari orașe, iar în februarie 2014, ea va invita primarii să discute provocările și să facă schimb de bune practici. • să asigure aplicarea pe teren a normelor UE privind libera circulație: până la finele anului 2014, Comisia va elabora, în colaborare cu statele membre, un modul de pregătire online, pentru a ajuta personalul autorităților locale să înțeleagă și să aplice pe deplin dreptul la libera circulație al cetățenilor UE. 47% dintre cetățenii UE sunt astăzi de părere că problemele cu care se confruntă atunci când se mută într-o altă țară din UE sunt cauzate de faptul că funcționarii administrațiilor locale nu sunt suficient de bine familiarizați cu dreptul la liberă circulație al cetățenilor UE. Pentru 56 % din cetățenii europeni, libera circulație este cea mai pozitivă realizare a Uniunii Europene. Într-adevăr, tot mai mulți europeni beneficiază de acest drept, locuind într-un alt stat membru al UE: la finele anului 2012, 14,1 milioane de cetățeni trăiau într-un alt stat membru decât țara lor de origine. În sondajele Eurobarometru, peste două treimi dintre europeni (67%) consideră că libera circulație a persoanelor pe teritoriul UE aduce beneficii economice propriei țări. Fiecare cetățean european are dreptul de a locui într-o altă țară din UE pentru cel mult trei luni, fără nicio altă condiție sau formalitate. Dreptul de ședere pentru mai mult de trei luni face obiectul anumitor condiții, în funcție de statutul persoanei în statul membru gazdă. Pentru mai multe informații privind drepturile dumneavoastră, consultați Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ro.htm Cetățenia și libera circulație: http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_ro.htm Efectul cetățenilor mobili ai UE privind sistemul social din patru state membre Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene 2
  3. 3. Buletin informativ electronic lunar 11/2013 Centrul Europe Direct Maramureş Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Parlamentul European susține propunerea Comisiei privind prezența femeilor în organismele de conducere ale întreprinderilor Parlamentul European a votat joi, 21 noiembrie (459 voturi pentru, 148 voturi împotrivă și 81 abțineri), în favoarea susținerii propunerii de lege a Comisiei Europene pentru îmbunătățirea echilibrului de gen în consiliile de administrație ale întreprinderilor din Europa. Cele mai importante puncte votate de Parlamentul European: • se confirmă abordarea Comisiei potrivit căreia accentul trebuie să fie pus pe o procedură de selecție transparentă și echitabilă (o așa-numită „cotă de procedură”), și nu pe introducerea unei cote cantitative fixe. În cazul în care într-o societate din Europa cotată la bursă femeile nu ocupă 40% din funcțiile neexecutive în organismele de conducere, societatea respectivă va fi obligată, în temeiul noului act legislativ, să introducă o nouă procedură de selecție a membrilor organismelor de conducere care să acorde prioritate candidaților calificați de sex feminin. • întreprinderile mici și mijlocii sunt în continuare excluse din domeniul de aplicare al directivei, dar statele membre sunt invitate să sprijine și să stimuleze aceste întreprinderi pentru a îmbunătăți în mod semnificativ echilibrul de gen la toate nivelurile de administrare și în organismele de conducere. • îndepărtându-se de propunerea inițială a Comisiei, Parlamentul European a prevăzut ca statele membre să nu mai aibă posibilitatea de a exclude din domeniul de aplicare al directivei întreprinderile în cadrul cărora persoanele aparținând sexului subreprezentat constituie sub 10% din forța de muncă. • Parlamentul a înăsprit prevederea referitoare la sancțiuni prin adăugarea mai multor măsuri de acest tip care să aibă un caracter obligatoriu, și nu facultativ, așa cum a propus Comisia. În conformitate cu textul votat de Parlament, sancțiunile pentru nerespectarea prevederilor referitoare la procedurile de selecție a membrilor organismelor de conducere ar trebui să cuprindă excluderea din procedurile de achiziții publice și excluderea parțială de la finanțare din fondurile structurale europene. Prezența femeilor în organismele de conducere ale unor societăți mari cotate la bursă din UE-27, 2010-2013: Continuarea progreselor în urma acțiunilor Comisiei Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene 3
  4. 4. INFORMAŢII utile pentru TINERI • Tabăra internațională de tineret Millennium 2014 este un program gratuit adresat tinerilor din lumea întreagă interesați de matematică, științele naturii, tehnologia informațiilor și alte științe. Programul include prelegeri, ateliere de lucru, vizite în companii și universități și activități sociale și recreative. Toate cheltuielile (transport, cazare, masa, activități educaționale) sunt acoperite de organizatori. Tabăra va avea loc în vara 2014, în Helsinki, Finlanda. Dacă ai între 16 și 19 ani și ești super tare la matematică, științele naturii, IT etc., ai putea fi unul dintre participanții la Millennium Youth Camp! • Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni 2014 Ești tânăr european și ai idei pentru a transforma Europa într-o comunitate integrată? Scrie un proiect și înscrie-l la concursul „Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni”! „Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni” dorește să încurajeze atât dezvoltarea unei conștiințe europene în rândul tinerilor, cât și participarea acestora la proiectul de integrare europeană. Premiul este acordat acelor proiecte realizate de tineri care promovează buna înțelegere și dezvoltarea unui simț comun al identității europene și care dau exemple practice de europeni care trăiesc împreună ca o comunitate. „Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni” este decernat anual de Parlamentul European împreună cu Fundația pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen. Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de 5.000 Euro, premiul doi de 3.000 Euro, iar premiul trei de 2.000 Euro. Data limită pentru trimiterea proiectelor este: 20 ianuarie 2014. Mai multe informații desppre concurs: http://www.charlemagneyouthprize.eu Data limită pentru înscriere: 15 decembrie 2013 Mai multe informații: http://www.technologyacademy.fi/events/millennium-youth-camp/ • Concursul european pentru inovare socială - ediția a II-a Concursul, lansat în memoria lui Diogo Vasconcelos, îi invită pe cetățenii europeni să vină cu soluții noi pentru a diminua rata șomajului și pentru a reduce la minimum efectele sale corozive asupra economiei și societății noastre, atât în prezent, cât și în viitor. Inovarea socială nu este doar un obiectiv către care tindem, ci este o necesitate. Nu contează dacă ideile dumneavoastră nu au avut ecou până acum. Concursul vă ajută să vă materializați proiectul în cadrul Academiei de inovare socială. Fiecare din cele trei proiecte câștigătoare va primi finanțare în valoare de 30 000 de euro. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/ policy/social-innovation/competition/index_ro.htm Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Program cu publicul 9.00 - 16.00 Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI

×