Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2016

775 views

Published on

Informatii europene

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2016

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html Anul VIII, Nr. 5 Mai 2016 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Drepturile noastre în UE: Produse și servicii financiare • 9 MAI - ZIUAEUROPEI • Utile pentru tineri: -- Concursul Capitala Europeană a Voluntariatului 2018 -- Concursul ”Euroscola” În calitate de cetățeni europeni, avem drepturi de care putem beneficia, dar pe care, de multe ori nu le cunoaștem. Website-ul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ ro.htm, oferă sprijin şi consiliere pentru cetăţenii UE şi familiile lor. Pe portalul ”Europa ta” găsiți informații și sfaturi practice privind libera circulație în spațiul comunitar. În acest număr al Buletinului nostru informativ electronic, vă prezentăm informații despre: PRODUSE ȘI SERVICII FINANCIARE • Conturi bancare în UE Doriţi să vă deschideţi un cont bancar în altă ţară a UE? Trebuie să ştiţi că banca este liberă să decidă dacă vă acceptă sau nu solicitarea. Este vorba despre o decizie pur comercială. Înainte de a deschide un cont bancar, banca trebuie să îşi cunoască poten- ţialii clienţi. În cazul solicitărilor venind din partea unor cetăţeni care au reşedinţa în altă ţară, se pot impune verificări suplimentare. Unele bănci s-ar putea chiar să refuze clienţii nerezidenţi. Aspecte legate de locul de reşedinţă • Deseori, băncile nu acceptă cererile de deschidere a unui cont for- mulate de cetăţeni care nu locuiesc în ţara în care este stabilită ban- ca. Însă, există şi bănci care au oferte speciale pentru nerezidenţi şi expatriaţi. Informaţi-vă ce bănci deschid conturi pentru nerezidenţi. Refuzul este acceptabil doar dacă există o justificare comercială valabilă. Băncile nu au voie să manifeste discriminare faţă de cetăţenii europeni, pe motiv de naţionalitate. Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Caz real. Atenţie: deschiderea unui cont bancar în străinătate vă poate fi refuzată Sándor a început să lucreze pentru o companie cu sediul în Republica Cehă, dar locuia în continuare în Ungaria. Compania i-a cerut să-şi deschidă un cont în Republica Cehă în care să i se transfere salariul. Băncile din Cehia i-au refuzat cererea pe motiv că nu este rezident, iar compania a refuzat să-i plătească salariul în contul deschis la banca din Ungaria. Sándor a înaintat deja o plângere către bancă. Dacă nu este mulţumit de rezultat, se poate adresa FIN-NET, reţeaua UE de soluţionare extrajudiciară a plângerilor în domeniul serviciilor financiare: http://ec.europa.eu/ finance/fin-net/index_en.htm Drepturile noastre în Uniunea Europeană
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 5/2016 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Persoanele care locuiesc într-o anumită ţară pe termen scurt pot întâmpina probleme dacă doresc să-şi deschidă un cont bancar, pentru că unele bănci cer dovada şederii pe termen lung. Protejarea banilor dumneavoastră În UE, dacă o bancă intră în faliment, depozitele dumneavoastră sunt garantate până la suma de 100 000 de euro sau chiar până la sume mai mari în unele ţări. PRODUSE ȘI SERVICII FINANCIARE • Plăți, transferuri și retrageri de numerar de la bancomat Comisioane pentru plățile internaționale în euro Indiferent de moneda în care efectuați o plată internațională pe teritoriul UE (euro, coroane suedeze, lei românești etc.), băncile trebuie să vă ofere informații clare despre taxele sau comisioanele aplicabile. Aces- tea nu trebuie să fie mai mari decât sumele percepute pentru efectuarea tranzacțiilor naționale în euro, cu aceeași valoare. Această regulă vizează toate plățile procesate electronic, fie ele în euro, în coroane suedeze și în lei românești, inclusiv: - transferurile dintr-un cont în altul în diferite țări din UE; - retragerile de numerar de la bancomate în țările din UE; - plățile cu cardul de debit sau de credit; - operațiunile de debitare directă; - remiterile de bani. Chiar și băncile care au sediul în țările UE din afara zonei euro trebuie să aplice această regulă. Timpul de procesare pentru transferuri și plăți electronice Plățile electronice în euro efectuate în zona euro ar trebui să fie procesate în termen de o zi lucrătoare. Începând cu 31 octombrie 2016, această regulă va fi extinsă și la țări care nu utilizează moneda euro. Cecuri Normele UE privind comisioanele bancare aplicabile plăților internaționale și naționale în euro nu sunt valabile în cazul cecurilor. Uneori, taxelepercepute pentru încasarea unui cec provenind dintr-o altă țară a UE pot fi foarte ridicate. În plus, cecurile nu mai sunt acceptate ca mijloc de plată în multe țări din UE. Alte informații despre Servicii și produse financiare în UE: http://europa.eu/youreurope/citizens/ consumers/financial-products-and-services/index_ro.htm Caz real. Verificaţi dacă refuzul este justificat din motive comerciale Rosa, de naţionalitate portugheză, s-a mutat cu serviciul în Regatul Unit şi a încercat să-şi deschidă un cont bancar în această ţară. Banca i-a cerut să prezinte dovezi că a locuit în Regatul Unit în ultimii trei ani. Deşi banca are libertatea de a decide dacă îi permite cuiva să-şi deschidă un cont, ca cetăţean al Uniunii, Rosa are dreptul la acelaşi tratament ca şi cetăţenii Regatului Unit. Ea ar trebui să solicite o declaraţie scrisă din partea băncii, care să includă motivele refuzului. Dacă i se pare că este vorba despre un caz de discriminare pe motive de naţionalitate şi că de- cizia băncii nu este justificată din punct de vedere comercial, Rosa poate înainta o plângere către o organizaţie pentru protecţia consumatorului, cum este FIN-NET, reţeaua UE de soluţionare a plângerilor în domeniul serviciilor financiare: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index_en.htm Caz real. Atenție: unele bănci mai pot percepe comisioane naționale pentru plăți internaționale Lidia, aflată în Italia, a fost surprinsă să descopere că a plătit comisioane mari la efectuarea unui transfer de 1.000 de euro în Germania. A contactat centrul local al consumatorilor: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm, pentru a verifica dacă i-au fost încălcate drepturile care îi revin în baza legislației UE. S-a constatat că ambele bănci implicate au acționat corect, aplicând comisioanele fixate pentru tranzacțiile naționale. Banca din Italia a perceput comisionul pe care l-ar fi aplicat și în cazul efectuării unui transfer la nivel național, iar banca din Germania a făcut același lucru, încasând comisionul aplicabil unei plăți efectuate pe teritoriul Germaniei. Comisioanele bancare variază de la o bancă la alta și de la o țară la alta. Continuare în nr. viitor
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 5/2016 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Ziua Europei este un simbol al Uniunii Europene și marchează data istorică de 1 mai 1950, când a fost pronunțată Declarația Schuman - piatra de temelie a construcției europene. Declarația Schuman propunea stabilirea unei noi forme de cooperare politică în Europa, care să înlăture posibilitatea izbucnirii unui nou război între națiunile Europei. Toate acestea au devenit posibile într-o perioadă în care naţiunile Europei făceau eforturi pentru a înlătura consecinţele dezastruoase ale celui de-al Doilea Război Mondial, care încetase cu 5 ani în urmă. În 1951, la un an de la rostirea Declarației Schuman, cele șase state fonda- toare ale UE (Franţa, Germania, Italia, Ţările de Jos, Belgia şi Luxembourg) au semnat Tratatul prin care a fost înființată Comunitatea Europeană a Cărbune- lui şi Oţelului (CECO). De atunci, spațiul comunitar a trecut prin transformări permanente și profunde, devenind astăzi o uniune cu 28 de state membre și peste 500 milioane de locuitori. România a obținut statutul de stat membru al Uniunii Europene, la 1 ianuarie 2007. În fiecare an, de Ziua Europei, toate statele membre celebrează pacea și unitatea Europei. Și în țara noastră au loc diverse acțiuni dedicate Zilei Euro- pei, atât la nivel național, cât și la nivelul comunităților locale. Maramureșul se distinge printr-o implicare din ce în ce mai pregnantă și prin acțiuni din ce în ce mai interesante. După aderarea României la UE, în anul 2008, în țara noastră a fost înființată Rețeaua de Centre de informare Europe Direct, ca parte a Rețelei Europe Direct creată de Comisia Europeană cu scopul de a aduce informația europeană al nivel local. În cele 28 de state membre ale UE funcționează în jur de 500 de Centre de informare, iar rețeaua românească cuprinde 31 de Centre Europe Direct. Noi, Centrul Europe Direct Maramureș, având ca structură gazdă Fundația CDIMM Maramureș, activăm în județul Maramureș și ne propunem să fim percepuți drept ”punct de întâlnire al maramureșenilor cu Uniunea Europeană”. De Ziua Europei, Centrul Europe Direct Maramureș acționează ca factor de coeziune la nivel local, aducând împreună an de an, maramureșeni de pe tot cuprinsul județului: copii, elevi, tineri, cadre didactice, reprezentanți ai unor instituții locale, ONG-uri, voluntari români și străini, precum și mai nou, reprezentanți ai comunității românești din Ucraina. În cele 9 ediții ale manifestărilor dedicate Zilei Europei, am propus diverse teme europe- ne care să ne ajute să ne cunoaștem drepturile pe care la avem în calitate de cetățeni europeni, să promovăm valori europene precum toleranța, solidaritatea, nediscriminarea și diversitatea, să cunoaștem statele membre etc. Foarte apreciate sunt evenimentele prin care promovăm Maramureșul cu frumusețea locurilor, cu tradițiile și obiceiurile strămoșești, moștenirile culturale și istorice, dar și cu oamenii săi minunați. Pe 9 mai 2016, peste 200 de maramureșeni au răspuns invitației Centrului Europe Direct Maramureș de a sărbători Ziua Europei 2016, la Centrul Millennium din Baia Mare, în cadrul eveni- mentului ”Împreună în Europa – valori locale, valori europene”. Elevi, tineri români și străini, artiști populari, reprezentanți ai comunității românești din Ucraina, cadre didactice, părinți și bunici au împărtășit bucuria și emoția promovării Maramureșului și a valorilor care ne unesc în Europa. Participanții au admirat desenele și picturile dedicate Zilei Europei de elevi din Mireșu Mare, precum și Expoziția cu cele peste 80 de fotografii înscrise în Concursul ”Maramureș – Mărturii ale trecutului și prezentului, pentru viitor”. Fotografiile preferate au fost votate, iar premierea acestora va avea loc pe 5 octombrie, cu pri- lejul Zilei Mondiale a Educației când vom organiza o suită de evenimente sub brandul național ”Ziua Centrelor Europe Direct”. Vor fi acordate premii ca urmare a preferinței publicului de la Ziua Europei, precum și în funcție de voturile primite pe Facebook, în perioada 20 mai – 20 septembrie 2016. 9 MAI - ZIUA EUROPEI
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter • Concursul Capitala Europeană a Voluntariatului 2018 CEV lansează a cincea ediţie a Concursului Capi- tala Europeană a Volun- tariatului şi apelul pentru participare la #EVCapital 2018 adresat municipalităţi- lor care sprijină implementarea Agendei Politice pen- tru Voluntariat în Europa (PAVE -The Policy Agenda for Volunteering in Europe). Concursul Capitala Europeană a Voluntariatului urmăreşte promovarea voluntariatului la nivel local oferind recunoaştere municipalităţilor care susţin şi consolidează parteneriate cu centrele de voluntariat şi organizaţiile care lucrează cu voluntarii, care ce- lebrează şi promovează voluntariatul şi impactul pe care îl au voluntarii. Data limită pentru înscriere: 30 iunie 2016 Câştigătorii ediţiilor anterioare sunt Sligo (2017), Londra (2016), Lisabona (2015) şi Barcelona (2014). Detalii: http://www.cev.be/european-volunteering- capital-2018/ • Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a IX-a (2016) Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE), în parteneriat cu Ministe- rul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice (MENCȘ), lansează cea de a IX-a ediție a concur- sului național pentru licee, EUROSCOLA 2016. La concursul național Euroscola pot participa elevii claselor IX – XI. Fiecare liceu participant poate fi reprezentat de o echipă formată din cel mult 24 de elevi și 2 profesori coordonatori. Elevii sunt invitaţi să conceapă, pornind de la o idee originală, scenariul unei scurte piese de teatru (scenetă), cu durata de 10 minute, pe o temă legată de criza refugiaților. Ei își vor asuma diferite roluri (scenariști, regizori, actori, costumieri, operatori etc.) pentru crearea scenariului, punerea în scenă a piesei de teatru cu includerea unor metode creative (muzică, dans, proiecții etc.) și filmarea punerii în scenă. Piesa de teatru va fi prezentată în public, în cadrul școlii sau într-un cadru mai larg. Pentru realizarea proiectului, organizatorii concur- sului propun, orientativ, un număr de cuvinte cheie de la care se poate porni (cu recomandarea unei selecții din această listă): Uniunea Europeană, stat membru al Uniunii Europene, Parlamentul European, valorile europene, drepturile omului, criza refugiaților, Siria, solidaritate, respon- sabilitate comună, Centrul European de Combate- re a Terorismului (ECTC), combaterea terorismului, situația din Mediterana, discriminare, criza economică, intensificarea sărăciei, război, consecințele umanitare ale actualei crize a refugiaților, solicitanți de azil, in- tegrare, integrare culturală, situația femeilor refugia- te, locuri de muncă, stereotipuri, combaterea sărăciei, accesul la sănătate, educație, cultură, fonduri euro- pene pentru integrarea refugiaților, voluntari, volun- tariat, asistență alimentară, asistență de sănătate de urgență, adăpost, apă, servicii sanitare și de igienă, protecție, educație, ajutor umanitar, trecerea ilegală a frontierei, centre de primire, poziția vulnerabilă a co- piilor, dreptul fiecărui copil de a fi tratat în primul rând ca un copil. Termen limită de trimitere a proiectelor: 10 octombrie 2016 (data înregistrării poștale) Mai multe informaţii: http://www.europarl.ro/ ro/ue_si_tinerii/euroscola.html INFORMAŢII utile pentru TINERI

×