Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal feb 2019 ed maramures

119 views

Published on

Jurnal CDIMM Maramures numarul 2 / Februarie 2019.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal feb 2019 ed maramures

  1. 1. Anul XXV, Nr. 2/ Februarie 2019 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureș FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Noi norme ale UE elimină birocrația pentru cetățenii care locuiesc sau lucrează în alt stat membru Noi norme ale UE elimină birocrația pentru cetățenii care locuiesc sau lucrează în alt stat membru Se vor aplica în întreaga Uniune Europeană noile norme ale UE vizând reducerea costurilor și a formalităților pentru cetățenii care locuiesc în afara țării lor de origine. În prezent, cetățenii care se mută sau locuiesc în altă țară din UE trebuie să obțină o ștampilă pentru a demonstra că do- cumentele lor oficiale (cum ar fi, certificate de naștere, căsătorie sau deces) sunt autentice. Aproximativ 17 milioane de cetățeni ai UE se află în această situație. În temeiul noului regula- ment, această ștampilă și procedurile birocratice legate de obținerea sa nu vor mai fi necesare atunci când se prezintă autorităților dintr-o țară a UE documente oficiale emise într-un alt stat membru. În temeiul noilor norme, în multe cazuri, cetățenii nu vor mai fi nevoiți să furnizeze o traducere legalizată/oficială a documentului lor oficial. În același timp, regulamentul prevede garanții solide pentru prevenirea fraudei. „Avem vești foarte bune pentru cetățenii care locuiesc sau doresc să se mute în altă țară din UE”, a declarat Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen. „Înce- pând de mâine, nu se vor mai aplica proceduri birocratice costisitoare și lungi pentru cetățenii care trebuie să prezinte un document oficial în vederea căsătoriei sau a începerii unei activități profesionale în țara în care locuiesc. Noile nor- me vor facilita viața de zi cu zi a cetățenilor care locuiesc și muncesc într-o altă țară din UE, di- minuând, totodată, costul vieții.” Noile norme pun capăt mai multor proceduri birocratice: • documentele oficiale (de exemplu, certifica- tele de naștere, de căsătorie sau de atestare a absenței cazierului judiciar) emise într-o țară a UE trebuie să fie acceptate ca autentice de către autoritățile altui stat membru, fără să fie necesară o ștampilă de atestare a autenticității; • regulamentul adoptat suprimă și obligația impusă cetățenilor de a furniza în toate cazu- rile o copie certificată și o traducere autorizată a documentelor lor oficiale. Cetățenii pot solici- ta un formular standardizat multilingv, dispo- nibil în toate limbile oficiale ale UE, urmând a fi prezentat ca instrument util pentru traduce- rea documentelor oficiale respective, care să fie atașat la acestea, evitându-se astfel cerința traducerii lor; • Regulamentul stabilește garanții împotriva fraudei: în cazul în care o autoritate destinata- ră are îndoieli întemeiate cu privire la autenti- citatea unui document oficial, va putea verifica autenticitatea acestuia cu autoritatea emiten- tă din cealaltă țară a UE prin intermediul unei platforme IT existente, Sistemul de informare al pieței interne (IMI). Regulamentul se referă numai la autenticita- tea documentelor oficiale, prin urmare state- le membre vor continua să aplice normele lor naționale privind recunoașterea conținutului și a efectelor unui document oficial eliberat într- un alt stat membru al Uniunii. Context Aproximativ 17 milioane de cetățeni ai UE tră- iesc într-o altă țară din UE decât țara lor de ori- Continuare în pagina 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 2/2019 gine. Aproximativ 2 milioane de cetățeni trec zilnic granițele țării în care locuiesc pentru a munci sau pentru a studia în altă țară. Normele au fost propuse de Comisia Europeană în aprilie 2013, după ce s-a primit feedback din partea cetățenilor cu privire la existența unor proceduri în- delungate și greoaie. Normele au fost adoptate în iunie 2016. Țările UE au avut la dispoziție doi ani și jumătate pentru a se adapta la noile simplificări. Anexă Regulamentul vizează documente oficiale referitoa- re la: - naștere; faptul că o persoană este în viață; deces; nume; căsătorie, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă; divorț, separarea de drept sau anula- rea căsătoriei - parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de par- teneriat înregistrat - desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat - filiație; adopție; domiciliu și/sau reședință - cetățenie; absența cazierului judiciar și - dreptul de a vota și de a candida la alegerile locale și la alegerile pentru Parlamentul European. Regulamentul introduce formulare standardizate multilingve ce pot fi utilizate ca instrumente utile pentru traducerea documentelor oficiale privind: - nașterea; faptul că o persoană este în viață; de- cesul; căsătorie, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă - parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de par- teneriat înregistrat - domiciliul și/sau reședința și absența cazierului judiciar. Nu toate formularele standardizate sunt emise în toate statele membre. Cetățenii pot verifica ce for- mulare sunt emise în țara lor de origine pe portalul e-justiție. Autoritățile publice pot descărca și pot utiliza for- mularele de pe portalul e-justiție. Pentru mai multe informații, vă rugăm consultați ur- mătorul link: http://bit.ly/UEeliminăBirocrația Promotori pentru democrație europeană 2019! Înscriete-te la proiec- tul care are ca temă a ediției din 2019, pro- movarea importanței alegerilor europene din 26 mai 2019 și a parti- cipării la vot. Înscrie-te online în cadrul proiec- tului desfășurat de Biroului Parlamentului European în România și transmite ideea ta de a convinge pe cei din jurul tău să meargă la vot pe 26 mai. În cazul în care vei fi selectat ideea ta poate fi transformată într-un proiect cu impact în comunitatea ta. Vor fi selectate cele mai bune 30 de idei, iar inițiatorii lor vor beneficia de un training gratuit de trei zile pe teme europene și management de proiect. Profilul Promotorului pentru democrație europea- nă: Vârstă cuprinsă între 18 și 30 de ani; Este cetățean european; Este membru al unei asociații de tineret, studențești sau al unui grup informal care desfășoară acțiuni cu și pentru tineri; Este nerăbdător să promoveze democrația euro- peană și să organizeze acțiuni de comunicare pentru promovarea campaniei pentru alegerile europene, De Data Asta Votez. Termenul limită pentru înscriere este 6 martie 2019, ora 23:59, prin completarea formularului online http://bit.ly/PromotoriDemosRO Deciziile tale pot schimba Europa. Fii parte din schimbare, fii Promotor al democrației europene! #DemosPromotori #DeDataAstaVotez Concurs Cel mai activ voluntar #DeDataAstaVotez Cine va strânge cei mai mulți suporteri pe platfor- mă? Vrei să fii unul dintre cei 700 de tineri din toa- tă Europa care vor parti- cipa la acțiunile organi- zate la Bruxelles în perioada 29 – 30 aprilie 2019 pe tema participării active, democrației europene și importanței participării la vot? Tot ce trebuie să faci este să convingi cât mai multe persoane să se alătu- re campaniei #DeDataAstaVotez. Cum? Asigură-te că ai deja un cont pe www.dedataastavotez.eu. Folosește link-ul tău unic din “Profilul tău / Spațiul tău personal” în promovarea campaniei. Convinge cât mai multe persoane să se înscrie pe www.dedataastavotez.eu, prin intermediul link-ului tău unic. Asigură-te că persoanele înscrise și-au confirmat contul astfel creat. Trimite-ne la contact-ro@dedataastavotez.eu link- ul tău unic în data de 1 martie, iar noi vom verifica numărul de susținători care s-au înscris datorită ție. Persoana care a strâns cei mai mulți susținători pe www.dedataastavotez.eu, în perioada 21-28 februa- rie 2019, va fi desemnată drept câștigător. Mai multe detalii aici: http://bit.ly/ConcursDeDataAstaVotez Continuare din pagina 1
  3. 3. Proiect co- nanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co- nanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 2/2019 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ȘTIRI EUROPENE • Premiul Lorenzo Natali Dacă ai realizat un reportaj în domeniul dezvoltării te poți înscrie la concursul organizat de către Comisia Europeană #NataliPrize! Tema majoră a competiției media Lorenzo Natali este jurnalismul dedicat dezvoltării. Înscrierile de anul acesta ar trebui să se refere la problematica coope- rării în dezvoltare, cum ar fi, dar fără a se limita la, tineret, egalitate de gen, sănătate, schimbări clima- tice, etc. Celui care va avea onoarea de a ocupa locul 1, la oricare dintre cele trei categorii ale concursului, îî va reveni suma de 10.000 de euro ca premiu! Jurnaliștii care vor fi declarați câștigători vor fi premiați în ca- drul Ceremoniei de Decernare Lorenzo Natali Award Ceremony în cadrul Zilelor Europene ale Dezvoltării, din perioada 18-19 iunie din Bruxelles. ‼Aplică până pe 14 aprilie! Pentru mai multe detalii și legături fă click aici: http://bit.ly/NataliUE Context: Uniunea Europeană și statele membre, la un loc, asi- gură peste jumătate din fondurile de asistență pentru dezvoltare oficiale la nivel global, transformându-ne în cel mai important donor. Noul Consens European pentru Dezvoltare alinează UE la prioritățile și obiec- tivele Agendei pentru Dezvoltare Durabilă 2030 a Națiunilor Unite. Premiul Media Lorenzo Natali a fost lansat în anul 1992 pentru a aduce recunoaștere excelenței în re- alizarea de reportaje legate de dezvoltare, inegalita- te, drepturile omului și eradicarea sărăciei. Premiul a fost instituit de către Directoratul General pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare al Comisiei Europene (DIGI DEVCO) și poartă numele lui Lorenzo Natali, un campion timpuriu al politicii de dezvoltare europeană. • Apel de proiecte pentru o Europă deschisă, incluzivă și mai democratică Fundația Culturală Europeană – Apel de proiecte pen- tru o Europă deschisă, incluzivă și mai democratică Finanțator: Fundația Culturală Europeană Buget: Granturi mici: 5.000 – 15.000 de euro; Granturi medii: 15.000 – 30.000 de euro; Granturi mari: 30.000 – 50.000 de euro. Aproape orice poate fi finanțat, sub anumite condiții : – De la start-up-uri, cofinanțare, completarea unui deficit bugetar până la costurile resurselor umane, costuri materiale sau de călătorie, prezentul apel asigură partea financiară atât timp cât proiectul și bugetul sunt clare și concrete. Granturile mari sunt disponibile numai pentru organizații. Beneficiari eligibili: Orice persoană cu vârsta de peste 18 ani; Organizații. ‼Termen limită de depunere: Apelul se va încheia odată cu epuizarea resurselor disponibile. Proiectele sunt selectate în mod continuu, după modelul: primul venit, primul servit. Obiectivele programului Prin acest apel se dorește crearea unei Europe mai bune pentru noi înșine și pentru generațiile următoare, bazată pe principii fundamentale precum solidaritatea, egalitatea și libertatea. Fundația Culturală Europeană lucrează pentru o Europă deschisă, incluzivă și mai democratică. Cul- tura poate spune povestea Europei. Cultura își poate imagina un viitor mai bun, iar prin acest interme- diu sunt sprijinite acțiunile creative, culturale și, mai ales, concrete înaintea, în timpul și după alegerile europene. Nu sunt susținute propuneri depuse de partide po- litice. Activități eligibile Sunt sprijinite acțiunile culturale și creative înainte, în timpul și după alegerile parlamentare europene: • Proiecte legate de alegerile parlamentare europene (prioritar). • Proiecte legate de tema ”Democrația are nevoie de imaginație” (Democracy needs imagination) dincolo de alegerile parlamentare europene. Se acordă prioritate propunerilor legate de și care au loc înainte sau în timpul alegerilor parlamentare europene (23-26 mai). Preferința este dată de: • Idei inovatoare și provocatoare care pot deveni e- xemple de inspirație de la nivel local la nivel euro- pean; • Proiecte care implică un grup larg de persoane (atât ca număr, cât și ca diversitate de trecut). Pentru mai multe detalii despre apel vă rugăm consultați următorul link: http://bit.ly/grantECF
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de nanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri și studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Radu BIG, Vlad PASCU, Răzvan MANȚA, Radu LUCIAN ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 2/2019 ȘTIRI DESPRE FINANȚĂRI • Educație și mobilitate prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene! Domeniile programului Erasmus+ în România sunt următoarele: 1. Educație școlară (School education, SE) 2. Învățământ universitar –mobilitate între țările programului (Higher education, HE) 3. Învățământ universitar –mobilitate către și din- spre țările partenere (International credit mo- bility) 4. Formare profesională (Vocational education and training, VET) 5. Educația adulților (Adult education, AE) 6. Tineret (Youth). Știai că: Mulți dintre cei nouă milioane de studenți care au participat la programul de schimburi Erasmus al UE afirmă că acesta i-a ajutat să fie mai deschiși la noi experiențe. 40% dintre foștii studenți Erasmus se mută într-o altă țară cel puțin o dată după absolvire. Între un sfert și o treime dintre foștii studenți Eras- mus au înființat o întreprindere sau intenționează să facă acest lucru. În plus, studenții Erasmus au șanse de două ori mai mari să își găsească un loc de muncă în primul an de la absolvire. Ei au și mai multe șanse să fie într-un post de conducere după cinci ani. Într-o notă mai lejeră, se poate menționa că, po- trivit unui studiu, tinerii care participă la programul de schimburi Erasmus au aproape de trei ori mai multe șanse să aibă o relație romantică de durată cu cineva dintr-o altă țară. Context: Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2021. Europa are nevoie de societăți mai coezive și in- cluzive care să permită cetățenilor să joace un rol activ în viața democratică. Educația, formarea, activitățile de tineret și sportul reprezintă elemen- te esențiale pentru promovarea valorilor europe- ne comune, a integrării sociale, pentru consolida- rea înțelegerii interculturale și a sentimentului de apartenență la o comunitate și pentru prevenirea radicalizării violente. Erasmus+ este un instrument important pentru promovarea incluziunii persoane- lor provenind din medii defavorizate, în special a migranților nou sosiți. Investiția în cunoștințe, aptitudini și competențe va aduce beneficii pentru persoane fizice, instituții, organizații și pentru societate în ansamblu, con- tribuind la creșterea economică și la asigurarea echității, prosperității și a incluziunii sociale în Eu- ropa și nu numai. https://www.erasmusplus.ro/ #ErasmusPlus #SuntSolidar Informațiile de pe această pagină sunt preluate și adaptate de pe http://www.finantare.ro

×