Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct Maramures

235 views

Published on

informatii europene pentru mediul de afaceri si autoritati ocale

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXIII, Nr. 8/ August 2017 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ UE, la bilanț - 10 ani de la începutul crizei financiare La împlinirea a 10 ani de la izbucnirea crizei financiare, Uniunea Europeană este mai puternică decât înainte, iar zona euro este mai bine pregătită să răspundă provocărilor viitoare. Pachetul de măsuri luate de Comisia Europeană, împreună cu celelalte instituții și statele membre UE, a contribuit la reașezarea Europei pe un traseu pozitiv. Drept urmare, în prezent, economia UE crește pentru al cincilea an la rând, șomajul este la cea mai scăzută rată din 2008, băncile sunt mai puternice, investițiile sunt în creștere, iar finanțele publice sunt într-o situație mult mai bună. Deși criza nu a pornit din Europa efec- tele ei au fost resimțite și aici, astfel că instituțiile europene împreună cu statele membre au fost nevoite să vină cu un răs- puns rapid pentru a contracara efectele ne- gative. Printre măsurile luate se numără: • reglementarea sectorului financiar și îmbunătățirea guvernanței economice; • dezvoltarea unor noi cadre instituționale și de reglementare co- mune; • crearea unei plase de protecție pentru zona euro; • ajutorarea țărilor aflate într-o situație financiară dificilă; • îmbunătățirea finanțelor publice ale statelor membre; • realizarea de reforme structurale și încurajarea investițiilor; • combaterea șomajului în rândul tinerilor; • îmbunătățirea supravegherii în sectorul bancar; • dezvoltarea abilităților instituțiilor financiare de a răspunde provocărilor; • stabilirea unor metode pentru mai buna gesti- onare și prevenire a posibilelor crize. Drept urmare, zona euro și-a revenit, iar numă- rul statelor care au aderat la aceasta a urcat de la 12 la 19, ceea ce a făcut ca euro să devină a doua cea mai puternică monedă din lume. Un singur stat (Grecia) din opt se mai află în- tr-un program de asistență financiară și doar trei țări din 24 mai fac obiectul procedurii de deficit excesiv. Planul Juncker, lansat în noiembrie 2014 prevede atragerea a nu mai puțin de 225 miliarde euro în toate statele membre. Context. Cea mai gravă criză din cele 6 decenii de existență ale UE izbucnea la 9 august 2007, atunci când efectele sale erau resimțite de către prima dintre instituțiile bancare europene afecta- te, respectiv BNP Paribas. În anii care au urmat, ceea ce inițial părea a fi o criză financiară a devenit o criză a sistemului bancar și mai apoi datoriilor suverane, afectând astfel întreaga economie. Imagine extrasă din Cartea albă privind viitorul UE
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 8/2017 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Fundația CDIMM Maramureș derulează în perioada 2015 – 2018, proiectul V-UPGRATeS care are ca obiectiv principal consolidarea competențelor digitale ale profesorilor. Dezvoltarea abilităților și dezvoltarea profesională a acestora va avea un impact pozitiv privind calita- tea predării și asupra rezultatelor elevilor. Aplicantul principal al proiectului, Universitatea Leibniz din Hanovra (Germania), implementează proiectul împreună cu 7 parteneri din 5 țări (Germania, România, Grecia, Cipru și Spania). În România, implementarea acestui proiect este realizată de Fundația CDIMM Maramureș. Proiectul este cofinanțat de Comisia Europeană prin Progra- mul Erasmus+ KA2 VET. În perioada mai – iunie 2017, au fost organi- zate două evenimente de informare / comunicare privind activitățile proiectului: • 25 mai 2017 – Seminar de prezenta- re proiect V-UPGRATeS pentru profesori și formatori din învățământul școlar liceal. Evenimentul a fost organizat la Biblioteca Județeană “Petre Dulfu” Baia Mare și au fost prezente 18 persoane. • 28 iunie 2017 – Seminar de prezentare proiect V-UPGRATeS pentru organizații / instituții implicate în educație și formare profesională continuă. Evenimentul a fost organizat la Biblioteca Județeană “Petre Dulfu” Baia Mare și au fost prezente 19 persoane. În cadrul acestor evenimente, a fost prezentată platforma de instruire dezvoltată în această peri- oadă de partenerii din proiect, platformă necesară pentru testarea și dezvoltarea competențelor di- gitale ale profesorilor și formatorilor. Aceștia, vor avea acces pe platformă pe bază de username și parolă și vor putea utiliza gratuit testele și modulele de instruire existente pentru cele 6 competențe digitale: securitatea în internet, realizare și publicare pagini web, editare multimedia, platforme de in- struire online (moodle), instrumente de comunicare online (skype), instrumente de instruire interactive (tabletă interactivă). Participanții la evenimente au avut ocazia de a testa modul de funcționare al platformei de instruire și de a ne transmite opiniile pri- vind structura și modul de funcționare al acestei platforme precum și comentarii pri- vind modalități de îmbunătățire ale aces- teia, astfel încât să fie cât mai utilă atât pentru instruirea acestora dar și pentru dezvoltarea unor programe moderne de in- struire pentru elevi. V-UPGRATES – Validarea și îmbunătățirea competențelor digitale ale profesorilor și formatorilor Pentru mai multe informații privind proiectul și activitățile acestuia: Radu Big – coordonator proiect România, e-mail: radu@cdimm.org Website: http://www.cdimm.org/vupgrates.html
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 8/2017 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ • Produse contrafăcute, de 700 milioane euro, confiscate Un nou raport, prezentat recent de Comisia Europeană, arată că au fost confiscate, în 2016, produse contrafăcute cu o valoare totală de 672,9 milioane euro, cu aproape 5% mai mult față de 2015. În total, au fost confiscate peste 41 de mili- oane de produse, dintre care 3,66 milioane numai în România, ceea ce o plasează pe locul al patrulea între statele membre. Deși numărul cazurilor înregistrate, la nivel național, a crescut cu 13% (de la 334 la 387), vo- lumul de produse confiscate a scăzut cu 22%. Pe ansamblul Uniunii, numărul de cazuri înregistrate a scăzut cu 22% în intervalul analizat, în timp ce volumul de produse a înregistrat o creștere ne- semnificativă (de 2%). Cu o majoritate covârșitoare, de 80%, China rămâne principala țară de proveniență a produse- lor contrafăcute. În timp Vietnamul și Pakistanul sunt principalele țări de origine pentru țigările con- trafăcute, Singapore a fost principala sursă în ce privește băuturile alcoolice. Peste o treime din marfa confiscată în UE a fost reprezentată de produsele periculoase pentru să- nătatea și siguranța consumatorilor, cum ar fi: pro- duse alimentare și băuturi, medicamente, jucării și electrocasnice. Din total, țigările au reprezentat cea mai importantă categorie, circa un sfert, urmate de jucării (17%) și produsele alimentare (13%). Context: Raportul Comisiei Europene privind activitățile vamale care au ca scop protejarea drepturilor de proprietate intelectuală este publi- cat anual, începând cu anul 2000. El se bazează pe informațiile transmise Comisiei de administrațiile de profil din statele membre. Datele sunt folosi- te și de alte instituții, precum Oficiul UE pentru Proprietate Intelectuală și Organizația pentru Co- operare și Dezvoltare Economică, la întocmirea de analize economice și cartografierea rutelor parcur- se de mărfurile contrafăcute. • Comerț electronic mai sigur pentru europeni Comisia Europeană a lansat, pe 28 iulie, o no- tificare pentru a ajuta autoritățile naționale de su- pravghere să aibă un control mai bun asupra pro- duselor comercializate online. În 2017, 55% dintre europeni au cumpărat de pe internet, conform Ta- bloului de bord privind condițiile pentru consuma- tori și astfel au primit produsele direct la ușa lor, departe de obișnuitele controale ale autorităților. Unele dintre aceste produse pot fi periculoase și neconforme cu normele Uniunii Europene privind siguranța, cum ar fi jucăriile care conțin substanțe interzise în UE. Recomandările CE aduc următoarele clarificări: • orice produs vândut online pe teritoriul Uniunii trebuie să se fie conform cu legislația europeană, chiar dacă producătorul este extracomunitar; • obligațiile care le revin comercianților online atunci când autoritățile le cer să retragă de pe piață produse periculoase prin intermediul pro- cedurii de notificare și acționare (definită în di- rectiva pentru comerț online); • responsabilitățile tuturor celor implicați în lanțul de aprovizionare, inclusiv cei care asigură ser- vicii de curierat. Comunicarea Comisiei privind supreveghe- rea pieței în cazul produselor vândute online: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HT ML/?uri=CELEX:52017XC0801(01)&from=RO • Consultare privind reducerea costurilor pentru plățile transfrontaliere Comisia Europeană a lansat pe 24 iulie, o con- sultare publică privind metodele prin care ar putea fi reduse costurile pentru plățile transfrontaliere, atunci când acestea sunt efectuate în alte monede decât euro. Pentru zona Euro, aceste costuri au fost eliminate deja, ele fiind la nivelul celor pentru plățile domesti- ce. Demersul Comisiei are, astfel, în vedere realiza- rea de economii și în cazul altor valute, eliminarea practicilor de tarifare ce sunt în defavoarea clienților, precum și creșterea gradului de transparență a co- misioanelor plătite de consumatori pentru diversele tranzacții. Părțile interesate din varii sectoare sunt invitate să contribuie la la consultare, ce include un ches- tionar dedicat pentru consumatori. Pe baza răs- punsurilor primite, Comisia va putea stabili pașii următori pentru atingerea obiectivului de reducere a costurilor. Consultarea publică se va încheia în data de 30 octombrie 2017. Chestionarul online este disponibil și în limba română: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/39d37de1- 1a1f-4ea2-b998-510ee73aa169?draftid=2fb2651c- fa4c-452a-ad4f-0043e72c692e&surveylanguage=RO ȘTIRI EUROPENE
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm • Cererea de candidaturi 2018 – Premiile Uniunii Europene pentru Patrimoniul Cultural / Premiile „Europa Nostra” Uniunea Europeană, prin programul „Europa Creativă” 2014-2020, și rețeaua paneuropeană Europa Nostra recompensează anual cele mai bune realizări în domeniul prezervării și valorifi- cării patrimoniului cultural, premiul fiind cea mai prestigioasă distincție europeană în domeniu. Cine poate să-și prezinte candidatura? Asociații, autorități locale și regionale, centre de cer- cetare, școli, universități, federații și sindicate, ONG- uri, persoane fizice (numai pentru categoria 3), etc. Arii/domenii: - patrimoniul arhitectural: clădiri sau grupuri de clădiri din mediul rural sau urban; - extinderi sau modificări de construcții sau noi proiecte de construcții în zonele istorice; - structuri de inginerie și situri industriale; - peisaje culturale: medii istorice sau peisaje urbane, orașe, locuri, străzi; - parcuri și grădini istorice, zone mai mari de peisaj proiectat sau de importanță culturală, de mediu și/sau agricolă; - situri arheologice, inclusiv arheologia subacvatică; - opere de artă și colecții de importanță artistică și istorică sau opere de artă vechi; - patrimoniul cultural imaterial manifestat ca practici, reprezentări, expresii, precum și cunoștințe și abilități pe care comunitățile, grupurile și, în unele cazuri indivizii, le recunosc ca facând parte din pa- trimoniul lor cultural; - proiecte de digitalizare pentru patrimoniul cultural. Categoria 1: Conservare. Realizări remarca- bile în conservarea, îmbunătățirea și adaptarea la noi utilizări a patrimoniului cultural. Categoria 2: Cercetare. Proiecte remarcabile de cercetare și de digitalizare care duc la efecte concrete în conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural în Europa. La Categoriile 1 și 2, proiectele trebuie să fi fost finalizate în ultimii trei ani: septembrie 2014 - septembrie 2017. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 8/2017 Categoria 3: Serviciu dedicat de către per- soane fizice sau organizații este deschisă per- soanelor fizice și organizațiilor ale căror contribuții pe o perioadă lungă de timp (minim 5 ani) de- monstrează excelența în protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural în Europa și depășesc așteptările în contextul normal. - contribuțiile trebuie să fie nominalizate de o persoană terță; organizațiile nu pot fi nominalizate de către un membru sau un angajat, - contribuțiile trebuie să fie susținute de trei scrisori de recomandare de la alte persoane decât cea care a făcut nominalizarea, - nominalizarea unui artist nu este acceptată. Categoria 4: Educație, formare și sensibili- zare. Inițiative remarcabile în domeniul patrimo- niului cultural material și/sau imaterial, pentru a promova și/sau a contribui la dezvoltarea durabilă. Proiectele ar trebui să fie în curs de desfășurare și sufi- cient de avansate pentru a conduce la rezultate tangibile. Premiile onorează anual până la 30 de realizări deosebite de patrimoniu din toată Europa. Până la șapte Mari Premii (recompensate cu 10.000 €) vor fi acordate celor mai bune proiecte selectate și un proiect va primi Premiul „Publicului” pe baza unui vot online, realizat pe site-ul web al Europa Nostra: http://www.europanostra.org/ În 2017, 2 propuneri din România au fost re- compensate cu premii: la categoria „Serviciu dedicat” - dl Zoltán Kallós, colecționar de folclor (Premiul Publicului), iar la categoria Conservare - Palatul Cultural din Blaj (Marele Premiu). Data limită pentru depunerea aplicațiilor pentru anul 2018: 1 octombrie 2017. Dosarele de candidatură trebuie completate doar în engleză sau franceză. Anul 2018 va fi Anul European al Patrimo- niului Cultural, o celebrare a diversității și a bogăției patrimoniului nostru european. Detalii: http://www.europeanheritageawards.eu/ ȘTIRI DESPRE FINANȚĂRI Pagină realizată cu informații preluate de pe: http://www.finantare.ro/

×