Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct Maramures

241 views

Published on

informații europene destinate mediului de afaceri

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXIII, Nr. 9/ Septembrie 2017 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ STAREA UNIUNII ÎN 2017 Miercuri, 13 septembrie 2017, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a susținut discursul anual privind starea Uniunii Europene. Președintele Juncker a declarat: „Europa are din nou vântul în pânze. Ne aflăm acum într-un context favorabil, dar care nu va rămâne așa pentru totdeauna. (…) Ar trebui să stabilim direcția pentru viitor. Așa cum scria Mark Twain, peste ani vom regreta mai mult lucrurile pe care nu le-am făcut, decât pe cele pe care le-am făcut. Acum este momentul să construim o Europă mai unită, mai puternică și mai demo- cratică pentru 2025”. Pentru a imprima o direcție agendei de reforme, președintele Juncker a propus o Foaie de parcurs pentru o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică. Comisia a adoptat imediat o serie de inițiative concrete vizând schimburile comerciale, examinarea anumitor investiții, securitatea cibernetică, industria, datele și democrația. Principalele mesaje din discursul privind starea Uniunii 2017 • Cu vântul în pânze: „La zece ani de la declanșarea crizei, economia Europei cunoaște, în fine, un reviri- ment. Și, odată cu ea, și încrederea noastră. Liderii UE-27, Parlamentul și Comisia aduc Europa înapoi în Uni- une, împreună aducem uniunea înapoi în Uniune.” • Păstrarea traiectoriei: „Privind către viitor, nu ne putem abate de la traiectoria stabilită. (...) Trebuie să terminăm ce am început la Bratislava.” • Comerț: „Parteneri din întreaga lume așteaptă să încheie acorduri comerciale cu noi. (...) As- tăzi, propunem să deschidem negocieri comer- ciale cu Australia și Noua Zeelandă (...) Europa trebuie să își apere întotdeauna interesele stra- tegice și de aceea astăzi propunem un nou ca- dru al UE de verificare prealabilă a investițiilor.” • Industrie: „Sunt mândru de industria euro- peană a autovehiculelor, dar sunt șocat atunci când consumatorii sunt înșelați cu bună-știință. Fac apel, așadar, la industria autovehiculelor să își corecteze practicile și să îndrepte lucrurile.” „Noua Strategie privind politica industrială pe care o prezentăm astăzi va ajuta industriile noastre să se mențină sau să se plaseze pe poziții de lider la nivel mondial în materie de inovare, digitizare și decarbonizare.” • Combaterea schimbărilor climatice: „Dacă ambiția s-a prăbușit în Statele Unite, Europa va avea grijă ca planeta noastră să fie din nou un loc fabulos. Este moștenirea comună a întregii umanități.” • Securitatea cibernetică: „Atacu- rile cibernetice pot fi mai periculoase pentru stabilitatea democrațiilor și a economiilor decât puștile și tancurile. (…) Astăzi, Comisia propune noi instrumente care să ne ajute să ne apărăm, printre care se numără o Agenție Europeană pentru Securitate Cibernetică.” • Migrație: „Europa este și trebuie să rămână un continent al solidarității unde se pot refugia cei care fug din calea persecuției.” „Avem fron- tiere comune, dar nu pot fi lăsate singure să le protejeze statele membre care, prin poziția lor geografică, se situează în prima linie. Frontierele comune și protecția comună trebuie să meargă mână în mână.” • Corpul european de solidaritate: „Sunt foarte mândru de tinerii europeni (…) care fac parte din noul nostru Corp european de solidaritate. Ei dau viață principiului solidarității europene.” • Africa: „De asemenea, trebuie să fim solidari cu Africa. Aceasta este un continent nobil și tânăr, leagănul umanității. Fondul nostru fiduciar UE­ Africa în valoare de 2,7 miliarde EUR creează oportunități de muncă pe întreg continentul.” Continuare în pag. 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 9/2017 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ • Ieșirea în larg: „Este timpul să tragem primele concluzii ale dezbaterii [privind viitorul Europei]. Este timpul să trecem de la reflecție la acțiune, de la dezbatere la decizie. Aș vrea să vă prezint astăzi opinia mea, propriul meu «scenariu numărul șase», dacă doriți.” „Pentru mine, Europa este mai mult decât o piață unică. Mai mult decât o chestiune de bani, mai mult decât euro. A fost întotdeauna o chestiune de valori.” • De la Est la Vest: „Europa se întinde de la Vigo la Varna. Din Spania până în Bulgaria. De la Est la Vest: Europa trebuie să respire cu ambii plămâni. În caz contrar, continentul nostru se va sufoca.” • Detașarea lucrătorilor: „Într-o Uniune în care toți suntem egali, nu pot exista lucrători de categoria a doua. Lucrătorii ar trebui să primească același salariu pentru aceeași muncă prestată în același loc.” • O Autoritate Europeană în domeniul Muncii: „Pare absurd să avem o autoritate bancară care să supravegheze aplicarea standardelor banca- re, dar să nu dispunem de o autoritate comună în domeniul forței de muncă pentru a asigura condiții echitabile pe piața noastră unică. Vom crea o astfel de autoritate.” • Standarde duble în ceea ce privește calitatea produselor alimentare: „Într-o Uniune în care toți suntem egali, nu pot exista consumatori de categoria a doua. Nu voi accepta ca în unele părți ale Europei să se vândă consumatorilor alimente de o calitate mai scăzută decât în alte țări.” • Statul de drept: „Europa a înlocuit forța celui puternic cu forța legii (…) În Uniunea Europeană, statul de drept nu este opțional. Este o obligație.” „Hotărârile Curții trebuie să fie respectate de toți. Nerespectarea lor sau subminarea independenței instanțelor naționale înseamnă a-i deposeda pe cetățeni de drepturile lor fun- damentale.” • Spațiul Schengen: „Dacă dorim să întărim protecția frontierelor noastre externe, atunci trebuie să deschidem imediat spațiul Schengen pentru Bulgaria și România. De asemenea, ar trebui să permitem Croației să devină membru cu drepturi depline al spațiului Schengen odată ce va îndeplini toate criteriile.” • Zona euro: „Dacă vrem ca moneda euro mai degrabăsăuneascădecâtsădivizezecontinentul nostru, atunci aceasta ar trebui să fie mai mult decât moneda unui grup select de țări. Euro are vocația de a fi moneda unică a Uniunii Europene în ansamblul său.” • Extindere: „Trebuie să menținem o perspectivă credibilă de extindere pentru Balcanii de Vest. (…) Este clar că în timpul mandatului [acesta] nu va mai avea loc o nouă extindere (…) Dar ulterior Uniunea Europeană va avea mai mult de 27 de membri.” • Turcia: „De câtva timp, Turcia s-a îndepărtat cu pași foarte mari de Uniunea Europeană.” „Locul ziariștilor este în camerele de știri, nu în închi- soare. Ei întruchipează libertatea de expresie.” „Astăzi adresez următorul apel celor aflați la putere în Turcia: eliberați-ne ziariștii.” • Vot cu majoritate calificată în materie de impozitare: „Susțin cu putere trecerea la votul cu majoritate calificată pentru deciziile în ceea ce privește baza fiscală consolidată comună a societăților, impozitarea echitabilă a industriei digitale și taxa pe tranzacțiile financiare.” • Un ministru european al economiei și finanțelor: „Avem nevoie de un ministru eu- ropean al economiei și finanțelor: un ministru european care promovează și susține reformele structurale în statele noastre membre. „Nu avem nevoie de structuri paralele. (…). Parla- mentul zonei euro este Parlamentul European.” • Combaterea terorismului: „Solicit înființarea unei unități europene de informații care să asigure că datele privind teroriștii și luptătorii străini sunt partajate automat între serviciile de informații și cu poliția.” • Un actor mai puternic pe plan mondial: „Aș dori ca statele membre să examineze ce decizii de politică externă pot trece de la votul în unani- mitate la votul cu majoritate calificată. Tratatul prevede deja acest lucru.” • Mai buna reglementare: „Nu ar trebui să ne amestecăm în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni (…) Nu ar trebui să intervenim cu o serie de noi inițiative sau să căutăm competențe tot mai mari. Ar trebui să dăm înapoi competențele statelor membre acolo unde este cazul.” „Voi institui un grup operativ privind subsidiaritatea și proporționalitatea, care, începând din această lună, va examina foarte critic toate domeniile de politică pentru a ne asigura că acționăm numai acolo unde contribuția UE are o valoare adăugată.” • Reforma instituțională: „Europa ar funcționa mai bine dacă am comasa funcțiile de președinte al Comisiei Europene și de președinte al Consiliului European (…) Europa ar fi mai ușor de înțeles dacă nava ar fi condusă de un singur căpitan (…) Un singur președinte ar reflecta mai bine adevă- rata natură a Uniunii Europene, atât ca uniune a statelor, cât și ca uniune a cetățenilor.” Continuare din pag. 1
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 9/2017 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ • Foaia de parcurs „Viitorul nostru nu poate rămâne la stadiul de scenariu. (…) Trebuie să pregătim de astăzi Uniunea de mâine.” „La 30 martie 2019, vom fi o Uniune cu 27 de membri. Sugerez să ne pregătim bine pentru acest moment, atât în rândul celor 27, cât și în cadrul instituțiilor europene.” „Speranța mea este că, pe 30 martie 2019, europenii se vor găsi într-o Uniune în care ne apărăm cu toții valorile. În care toate statele membre respectă cu fermitate statul de drept. (…) În care ne-am protejat fundațiile uniunii noastre econo- mice și monetare astfel încât să ne putem apăra mo- neda unică în vremuri și bune și rele, fără a fi nevoie să recurgem la ajutor din afară. (…) În care un singur președinte conduce activitatea Comisiei și a Consiliului European, fiind ales în urma unei campanii electorale democratice desfășurate în întreaga Europă.” „Am început să reparăm acoperișul. Dar trebuie să încheiem lucrarea acum, când este soare și cât mai este soare. (…) Să dezlegăm așadar parâmele. Să ne înde- părtăm de port. Și să prindem în pânze vânturile alizee.” Context În fiecare an, în luna septembrie, președintele Comisiei Europene își rostește, în fața Parlamen- tului European, discursul privind starea Uniunii, în care trece în revistă realizările din cursul ultimului an și prezintă prioritățile pentru anul următor. Președintele prezintă, de asemenea, și modul în care Comisia va aborda cele mai presante provo- cări cu care se confruntă Uniunea Europeană. Dis- cursul este urmat de o dezbatere în plen. Acesta este punctul de lansare a dialogului cu Parlamentul European și cu Consiliul în vederea pregătirii pro- gramului de lucru al Comisiei pentru anul următor. De asemenea, președintele Juncker și prim- vicepreședintele Timmermans au trimis o scrisoare de intenție președintelui Parlamentului European și președinției Consiliului în care prezintă în detaliu acțiunile pe care Comisia intenționează să le întreprindă la nivel legislativ și alte inițiative până la sfârșitul anului următor (2018, în acest caz). Acest lucru este prevăzut în mod specific în Acordul-cadru din 2010 privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană. Pentru mai multe informații, consultați Broșura privind Starea Uniunii 2017: https:// ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/ state-union-2017-brochure_ro.pdf, care include: • VersiuneaautorizatăadiscursuluiprivindstareaUniunii; • Scrisoarea de intenție; • Progresele înregistrate cu privire la cele zece priorități ale Comisiei; • Foaia de parcurs pentru o Uniune Europeană mai unită, mai puternică și mai democratică. Fișe informative privind starea Uniunii: https://ec.europa.eu/commission/publications/ factsheets-state-union-2017_ro • Foaie de parcurs concretă pentru o Uniune mai unită, mai puternică și mai democratică; • Uniunea economică și monetară astăzi; • Un ministru european al economiei și finanțelor; • Serviciul UE de sprijin pentru reforme structurale; • Autoritatea europeană în domeniul Muncii; • Detașarea lucrătorilor în UE; • Dubla calitate a produselor alimentare; • O mai bună reglementare; • Parteneriatul-cheie al UE cu Africa; • Privind Corpul european de solidaritate: După un an. FOAIA DE PARCURS
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm • Apel de proiecte de investiții în procesarea sau marketingul produselor agricole și pomicole Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță prelungirea până la 31 octom- brie 2017, a sesiunii de primire a proiectelor de investiții în procesarea sau marketingul produselor agricole și pomicole finanțate prin submăsurile 4.2 si 4.2a din cadrul Programului Național de Dezvol- tare Rurală 2014–2020 (PNDR 2020). Alocarea financiară pentru sesiunea 2017 aferentă submăsurii (sM) 4.2 „Sprijin pentru investiții în pro- cesarea/ marketingul produselor agricole” este de 100 de milioane de euro. Până în prezent au fost depuse 46 de cereri de finanțare în valoare totală nerambursabilă de peste 41 de milioane de euro. Alocarea financiară pentru sM 4.2a „Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” este de 12 milioane de euro pentru sesi- unea din acest an, din care au fost solicitate până acum 1,6 milioane de euro. Sprijinul nerambursabil acordat pentru procesa- rea produselor agricole și pomicole este de până la 50% nerambursabil, iar valoarea finanțării este de maximum 2,5 milioane/ proiect pentru sM 4.2 și de maximum 1,5 milioane/ proiect în cazul sM 4.2a. Depunerea cererilor de finanțare se face on-line pe pagina oficială a Agenției, www.afir.info, până la termenul limită al sesiunii, respectiv 31 octombrie 2017, ora 16.00. Toți cei interesați să depună cereri de finanțare prin sM 4.2 și sM 4.2a, pot consulta gratuit Ghidul solicitantului și anexele aferente pe site-ul AFIR, la secțiunea „Investiții PNDR”. • „Sprijin pentru acțiunile de informare privind politica de coeziune a UE” Prin intermediul actualei cereri de propuneri, Comisia Europeană urmărește să ofere sprijin pentru elaborarea și difuzarea de informații și de conținut privind politica de coeziune a UE. Obiective specifice: - promovarea și încurajarea unei mai bune înțelegeri a rolului politicii de coeziune în sprijinirea tuturor regiunilor UE; Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 9/2017 - creșterea gradului de informare cu privire la proiectele finanțate de UE — în special prin intermediul politicii de coeziune — și cu privire la impactul lor asupra vieții cetățenilor; - diseminarea informațiilor și încurajarea unui dialog deschis cu privire la politica de coeziune, la rezultatele sale, la rolul său în realizarea priorităților politice ale UE și la viitorul acesteia; - încurajarea participării civice în ceea ce privește chestiunile legate de politica de coeziune; - promovarea participării cetățenilor la procesul de stabilire a priorităților pentru viitorul acestei politici. Solicitanți eligibili sunt entități juridice înființate și înregistrate într-un stat membru al UE: - organizații mass-media/agenții de presă (televiziune, radio, presa scrisă, presa online, noile mijloace de comunicare, o combinație de diferite mijloace media); - organizații non-profit; - universități și instituții de învățământ; - centre de cercetare și grupuri de reflecție; - autorități publice (naționale, regionale și locale), care nu sunt considerate autorități de management). Bugetul și Durata proiectului: Cuantumul total al bugetului alocat pentru cofinanțarea măsurilor de informare în cadrul acestei cereri este estimat la 4.000.000 euro. Cuantumul grantului va fi de minimum 70.000 euro și de maximum 500.000 euro. Grantul UE va lua forma unei rambursări de până la 80% a costurilor eligibile efective ale acțiunii. Solicitanții trebuie să garanteze cofinanțarea sumei rămase, care va fi acoperită din resurse proprii. Durata orientativă a acțiunilor ar trebui să fie de 12 luni (1 februarie 2018-31 ianuarie 2019). Formularele de înscriere, precum și informații suplimentare cu privire la cererea de propuneri pot fi găsite în orientările pentru solicitanți disponibile la adresa: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsro- om/funding-opportunities/calls-for-proposal/ ȘTIRI DESPRE FINANȚĂRI Pagină realizată cu informații preluate de pe: http://www.finantare.ro/

×