Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures

211 views

Published on

Informatii europene

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html Tot ce trebuie să știi despre Roaming: 15 iunie 2017 – un nou început Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Roaming la tarife naționale, din 15 iunie 2017 • Fonduri alocate Corpului European de Solidaritate • Filme finanțate de UE, câștigătoare la Cannes 2017 • Utile pentru TINEri: -- Bursa UniPlaces -- Concurs de antreprenoriat -- Concursul #CedefopPhotoAward 2017 Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Euro- peană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme euro- pene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Începând cu data de 15 iunie 2017, cetățenii din întreaga Uniune Euro- peană își pot folosi dispozitivele mobile în timpul călătoriilor lor pe teritoriul Uniunii Europene, la aceleași tarife de care beneficiează în țara lor. Astfel, după ce Parlamentul, Consiliul și Comisia Europeană au convenit la începutul lunii aprilie asupra modalităților de reglementare a piețelor an- gro de roaming, tarifele de roaming vor fi plafonate la 3,2 eurocenți/ minut pentru apeluri și la 1 eurocent/SMS, urmând ca, în ceea ce privește transferul de date mobile, costul acestora să fie plafonat la 0,05 euro pentru fiecare Mb de date consumat. Cum va funcționa eliminarea tarifelor de roaming? Operatorii de telefonie mobilă trebuie să ofere servicii de roaming la tarifele naționale consumatorilor care își au în mod normal reședința în statul membru al operatorului sau au legături stabile cu acest stat, atunci când acești clienți călătoresc periodic în UE. Dacă este necesar, operatorii le pot cere clienților lor să furnizeze dovada reședinței sau a legăturilor stabile cu statul membru în cauză. Furnizorii de servicii de roaming pot să aplice mecanisme de control echitabile, rezonabile și proporționale, bazate pe indicatori obiectivi, pen- tru a detecta riscurile de utilizare abuzivă sau anormală a mecanismului de roaming la tarife naționale, dincolo de călătoriile periodice. Călătorii europeni care folosesc o cartelă SIM care permite roamingul dintr-un stat membru în care își au reședința sau cu care au „legături stabile” vor putea să își utilizeze dispozitivul mobil în orice altă țară din UE, ca și când ar fi acasă. Exemplele de „legături stabile” cu țara locului de muncă sau de studiu includ, de exemplu, lucrătorii transfrontalieri și lucrătorii detașați. Anul IX, Nr. 6 Iunie 2017 Continuare în pag. 2
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 6/2017 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Trebuie să mă înregistrez ca să beneficiez de roaming la tarife naționale? Pentru a beneficia de mecanismul de roaming la tarife naționale nu este necesară nicio înregistrare oficială. Începând de la 15 iunie 2017, acesta ar trebui să fie inclus în mod implicit în toate contractele de telefonie mobilă ale clienților în cadrul cărora operatorii oferă servicii de roaming. Operatorii pot să solicite consumatorilor să furnizeze dovada că țara lor de origine (de reședință) este statul membru al operatorului de telefonie mobilă. Consumatorii au, de asemenea, posibilitatea de a face dovada unor legături stabile care presupun o prezență frecventă și substanțială pe teritoriul statului membru al operatorului de telefonie mobilă, cum ar fi un raport de muncă sau frecventarea de cursuri recurente la universitate. Cum vor fi protejate datele cu caracter personal? Normele de utilizare echitabilă a serviciilor de roaming impun în mod explicit furnizorilor de servicii de roaming să respecte normele relevante privind protecția datelor. Comisia a consultat Autoritatea Europea- nă pentru Protecția Datelor și a luat în considerare observațiile acesteia. Operatorii nu pot utiliza decât informațiile pe care le colectează deja în scopuri de facturare pentru a verifica în ce măsură clienții utilizează serviciile de date și de telefonie mobilă în străinătate, comparativ cu consumul din țara de origine. Europenii vor putea în continuare să achiziționeze cartele SIM în diferite state membre? Da. Cetățenii UE pot cumpăra în continuare orice cartelă SIM, în orice stat membru al UE, pentru a navi- ga pe internet sau a efectua apeluri la tarifele locale sau în roaming cu ajutorul acesteia. Este posibil, totuși, ca aceștia să nu poată beneficia de mecanismul de roaming la tarife naționale dacă nu își au reședința în țara în care au achiziționat cartela sau dacă nu au legături stabile care implică o prezență frecventă și substanțială în această țară. Care va fi rolul autorităților naționale de reglementare? Ca și în cadrul actualelor reglementări privind serviciile de roaming, autoritățile naționale de reglemen- tare vor monitoriza și verifica dacă operatorii de telefonie mobilă respectă noile norme și vor lua măsuri în caz contrar. Eliminarea tarifelor de roaming va determina creșterea tarifelor la nivel național? De la introducerea reglementărilor UE menite să reducă tarifele de roaming, au scăzut și tarifele naționale ale serviciilor de telefonie mobilă. Este probabil ca această tendință să continue. Continuare din pag. 1
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 6/2017 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Începând cu 30 mai, Corpul european de solidaritate be- neficiază de o bază fermă, Comisia propunând un buget de 341,5 milioane de euro pentru următorii trei ani și un temei juridic specific. Acestea vor ajuta la consolidarea inițiativei și la crearea de posibilități multiple pentru tineri, pentru că va oferi participanților și posibilitatea de a-și crea propriile proiecte de solidaritate sau de a-și oferi serviciile voluntare ca grup. În următoarea etapă, sunt prevăzute următoarele tipuri de activități: - plasamente pentru solidaritate, ce permit desfășurarea de activități voluntare timp de până la 12 luni, stagii pe perioade de 2-6 luni și ocuparea unor locuri de muncă, în conformitate cu legislația națională relevantă, pe perioade de 2-12 luni; - echipe de voluntariat, adică grupuri de 10-40 de tineri voluntari din diferite țări lucrând împreună, pe perioade între 2 săptămâni și 2 luni; - proiecte de solidaritate, ce vor permite unor grupuri mici, de cel puțin cinci participanți, să elaboreze și să pună în practică astfel de proiecte la nivel local și din proprie inițiativă, pentru perioade cuprinse între 2 și 12 luni; - activități de colaborare în rețea, în vederea atragerii de noi participanți, schimbului de bune prac- tici, oferirii de sprijin după plasament și instituirii de rețele de foști participanți. Context De la lansarea lui, în 7 decembrie 2016, s-au alăturat Corpului european de solidaritate peste 30.000 de tineri. În martie 2017, a început punerea în contact a tinerilor cu organizațiile; de atunci, au fost contactați circa 9.000 de participanți, au fost trimise în jur de 110 de oferte, iar primii participanți și-au început acti- vitatea în locurile unde au fost plasați. Detalii: https://europa.eu/youth/solidarity_ro • Cannes 2017: Trei filme câștigătoare, finanțate de Uniunea Europeană Trei dintre peliculele câștigătoare în cadrul celei de-a 70-a ediții a Festivalul internațional de film de la Cannes 2017 au fost susținute prin programul „Europa Creativă – MEDIA”. Satira de artă „Pătratul / The square” a regizorului suedez Ruben Östlund (coproducție Suedia, Germa- nia, Franța, Danemarca) a câștigat Marele premiu „Palme d’Or” în cadrul acestei ediții. Filmul câștigător spune povestea unui tată, respectat pentru valorile sale umane și calitatea muncii sale dintr-un muzeu de artă contemporană suedez, dar ale cărui principii sunt zdruncinate de o criză existențială profundă. Filmul a beneficiat de o finanțare de 47.000 de euro pentru distribuția sa în toată Europa, prin programul MEDIA. Cel de-al doilea film, premiat în cadrul ediției din acest an a festivalului, susținut tot prin programul MEDIA, este „Uciderea unui cerb sacru” de Yorgos Lanthimos (coproducție Irlanda, Marea Britanie, Grecia), peliculă ce a câștigat premiul pentru cel mai bun scenariu. Acest proiect cinematografic a fost susținut în primele etape ale dezvoltării sale cu 58.000 de euro, iar în etapa de distribuție, filmul a mai beneficiat de încă 179.000 de euro. Cel de-al treilea film susținut prin programul MEDIA este „Barbara”, regizat de Mathieu Amalric, care a primit „Premiul pentru cea mai bună narațiune poetică” în cadrul secțiunii „Un Certain Regard”. În acest an, nu mai puțin de 20 de producții cinematografice prezente la Festivalul de film de la Cannes au beneficiat de sprijin pentru producție sau distribuție prin programul MEDIA. Volumul total al sprijinului acordat acestor filme din partea UE este de peste 1,6 milioane de euro. Este al treilea an consecutiv când un film susținut de programul „Europa creativă – MEDIA” primește prestigiosul Palme d’Or, după peliculele „Eu, Daniel Blake” în 2016 și „Dheepan” în 2015. • 340 milioane euro pentru Corpul european de solidaritate https://europa.eu/youth/SOLiDARITY_ro
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter Utile pentru TINEri • Câștigă o bursă pentru a nu plăti chiria timp de un semestru! Studenți din toată lumea pot aplica pentru o bursă UniPlaces care le poate plăti chiria (până la 2000 de euro) timp de un semestru. Dacă ești înregistrat ca sudent, inclusiv la cursuri postuniversitare, full time sau part time, în 2017 sau 2018, aplică pentru o bursă UniPlaces. Trebuie să trimiți un text sau un film video care să prezinte una dintre faptele bune pe care le-ai facut. Fii creativ! Obiectivul este de a promova faptele bune și de a elimina barierele din calea mobilității internaționale pentru studenți cu mai puține oportunități. Înscrie-te pe platforma Burse Uniplaces, distribuie prietenilor și obține astfel voturi. Ai putea fi unul dintre cei 10 câștigători care vor uita de chirie pen- tru un semestru. • Participă la Concursul de antreprenoriat pentru tineri! Ai o idee care poate contribui la crearea unei lumi durabile? Participă la concursul organizat de Fundația Goi Peace și Stiftung Entrepreneurship. Tineri din întreaga lume, cu vârsta cuprinsă între 15 și 35 de ani, cu idei inovatoare de afaceri care pot contribui la Obiectivele de dezvoltare durabilă, sunt invitați să prezinte cele mai bune idei și proiecte. Lucrările vor fi evaluate pe baza viziunii lor an- treprenoriale, fezabilității, inovării, leadershipului, impactului social și durabilității. Acestea vor fi publicate pe site-ul concursului, iar publicul va vota și iși va putea expune comentariile. Lucrările trebuie trimise către una din următoa- rele două categorii: - Categoria “Cea mai bună idee”: idei inova- toare și planuri de implementat. - Categoria “Cele mai bune proiecte”: între- prindere existentă care a demonstrat impact social. Cei 10 finaliști trebuie să trimită un videoclip despre proiectul lor. Termenul limită pentru înscrieri este 31 iulie 2017. Termenullimităpentruvotșicomentariionline:31august2017. Detalii: https://www.entrepreneurship-campus. org/competition-terms/ • Participați la concursul #CedefopPhotoAward 2017! Trimiteți o poveste foto la CedefopPhotoAward 2017 și puteți câștiga o excursie la Bruxelles (Belgia) sau Salo- nic (Grecia). Dacă ești elev aflat în formare profesională inițială, poți ilustra experiența ta de învățare de zi cu zi și poți participa la acest concurs lansat de Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale. Trebuie să formați o echipă din maximum 3 per- soane aflate în formare profesională și să realizați o poveste foto originală constând din trei până la cinci fotografii și o poveste de maximum 100 de cuvinte. Puteți câștiga o invitație la ceremonia de decerna- re a premiilor Săptămânii europene a competențelor profesionale, organizată la Bruxelles în data de 24 noiembrie 2017. Câștigătorul celui de al doilea premiu va fi invitat la deschiderea Festivalului Internațional de Film de la Salonic, 2 noiembrie 2017. Termenul limită pentru candidatură este 15 iulie 2017, 23:59 CET. Detalii: http://www.cedefop.europa.eu/en/news- and-press/news/cedefopphotoaward-back-take-part- win-amazing-prizes Buletin informativ electronic lunar 6/2017 Sursa informațiilor de pe această pagină: PORTALUL EUROPEAN PENTRU TINERET http://europa.eu/youth/RO_ro

×