Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal dec 2018 ed maramures

219 views

Published on

Jurnal CDIMM Maramures CIED Maramures

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal dec 2018 ed maramures

  1. 1. Anul XXIV, Nr. 12/ Decembrie 2018 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureș FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2019 a fost aprobat Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2019 a fost aprobat miercuri 12 decembrie. Fondurile sunt centrate pe tineret, inovație și problema migrației. Ultimul buget anual aprobat al legislatur- ii 2014-2019 include creșteri ale fondurilor destinate migrației și șomajului în rândul tinerilor, protecția mediului înconjurător și cercetare. Programul Erasmus+ și pro- gramele de cercetare au primit o alocare suplimentară de €490 milioane de Euro. Au fost diminuate fondurile care vor fi puse la dispoziția Turciei, ca sume plătibile de pre- aderare, având în vedere situația îngrijorătoare referitoare la regimul democratic, statul de drept și respectarea drepturilor omului. Pentru anul următor, membrii Parlamentului European au alocat fonduri suplimentare pen- tru sprijinirea studenților, a tinerilor șomeri și a cercetătorilor. Preliminar au fost stabilite credite de anga- jament pentru anul 2019 la valoarea de €165.8 miliarde; creditele de plată vor atinge valoarea de €148.2 miliarde. Detalii financiare punctua- le vor fi disponibile în viitorul apropriat. După ce Consiliul a aprobat în mod formal acordul de conciliere cu Parlamentul pentru bugetul anu- lui 2019 în data de 7 decembrie, Parlamentul a aprobat bugetul miercuri 12 decembrie cu 451 voturi pentru, 142 împotrivă și 78 de abțineri. Prin semnarea lui de către Președintele Antonio Tajani, bugetul a devenit lege. Parlamentarii europeni au reușit să amende- ze propunerea inițială a Comisiei și au garan- tat fonduri suplimentare pentru programe de finanțare considerate cheie pentru facilitarea creșterii și crearea de locuri de muncă, reflec- tând prioritățile large agreate de UE, cum sunt Erasmus+ (+ €240 milioane), Horizon 2020 (programe de cercetare, + €150 milioane) și COSME (ajutor financiar pentru IMM-uri, +€5 milioane). Programele Horizon 2020 și Eras- mus+ vor fi suplimentare susținute printr-o rectificare bugetară de €100 milioane în anul următor. Per total Parlamentul a reușit să asi- gure fonduri suplimentare de €688.5 milioane în domeniul dezvoltării și locurilor de muncă și o creștere de €116.7 milioane în credite de anga- jament pentru Inițiativa de Angajare pentru Ti- neri, ridicând sprijinul pentru tinerii în căutarea unui loc de muncă la un total de €350 milioane. Pentru mai multe detalii: http://bit.ly/Buget2019UE http://bit.ly/BugetAprobat2019
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 12/2018 Luni, 10 Decembrie, am fost găzduiți de către colectivul Seminarului Te- ologic Sf. Ioan Mărturisito- rul, Baia Mare. Am realizat o trecere în revistă a prin- cipalelor drepturi stipula- te în Declarația Universa- lă a Drepturilor Omului și acțiunile pe care Uniunea Europeană le întreprin- de pentru a garanta și promova drepturile tuturor cetățenilor, atât în spațiul european cât și în afara granițelor, în relațiile cu actori externi. Vineri, 14 Decembrie, am fost găzduiți de către colectivul Colegiului Tehnic „C. D. Nenițescu” din Baia Mare și le-am împărtășit informații despre drepturi- le omului și modul în care acestea sunt în centrul atenției pentru statele membre ale Uniunii Europe- ne. Marți, 18 decembrie, am fost găzduiți de elevii Colegiului Național „Vasi- le Lucaciu” în continuarea campaniei „9 ne pasă de TINEri”. Câțiva dintre elevi, participanți ai Școalii de Vară – „Tinerii și democrația”, ne- au descris experiența lor în pregătirea unui film scurt cu impact de mobilizare în rândul tinerilor cu drept de vot pentru participarea la procesul electoral. Mulțumim cadrelor didactice care au sprijinit activitațile noastre in cele 3 licee băimărene. Permise de conducere eliberate de țări din afara UE Dacă doriți să conduceți în UE cu un permis eliberat de o țară din afara Uniunii, contactați autoritățile din țara pe care o vizitați sau ambasada ori consulatul țării dumneavoastră din statul respectiv. Permis de conducere pierdut sau furat Dacă v-ați pierdut sau vi s-a furat permisul de conducere în timpul unei călătorii în străinătate, contactați poliția locală și consulatul sau ambasa- da țării dumneavoastră pentru a raporta această situație. Consulatul va lua legătura cu autoritățile naționale care v-au eliberat permisul de conducere (pentru a verifica dacă acesta nu era restricționat, suspendat, anulat sau revocat). Pe baza informațiilor primite de la consulat, poliția v-ar putea elibera un document provizoriu care vă permite să conduceți pentru scurt timp în țara în care vă aflați. Vă puteți înlocui permisul doar în țara în care aveți reședința obișnuită. Permisele și certificatele provizorii eliberate pentru a înlocui temporar permisele pierdute sau furate nu sunt în mod automat recunoscute în alte țări din UE. În acest caz, cele 28 de state membre ale UE + Is- landa, Liechtenstein și Norvegia. Închirierea unei mașini Nu există norme europene specifice privind închi- rierea de mașini. Cu toate acestea, în calitate de consumator, aveți anumite drepturi de bază atunci când închiriați o mașină în altă țară din UE. Acestea includ: • dreptul la informații clare • dreptul la un contract echitabil • acces la un mecanism de soluționare alternati- vă în caz de litigiu cu firma de închirieri Când închiriați o mașină, trebuie să faceți distincția între firme de închiriere și intermediari sau brokeri. Intermediarii nu vă pun ei înșiși mașina la dispoziție, ci fac rezervarea în numele dumneavoastră la firma de închirieri. Dacă apare un litigiu, firma de închirieri este cea care răspunde de execuția contractului, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Drept limitat la anulare Dacă închiriați o mașină on-line, prin telefon sau e-mail de la o firmă cu sediul în UE, nu aveți în mod automat dreptul de a anula rezervarea și de a solici- ta rambursarea sumei plătite, chiar dacă termenii și condițiile firmei de închirieri ar putea permite acest lucru. Va urma. Deplasarea cu mașina în străinătate Sursa:https://europa.eu/youreuro- pe/citizens/travel/driving-abroad/in- dex_ro.htm Continuare din numărul 11/2018
  3. 3. Proiect co- nanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co- nanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 12/2018 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ȘTIRI EUROPENE • Negociatorii din cadrul Uniunii au căzut de acord cu privire la întărirea securității ci- bernetice din Europa În data de 10 decembrie 2018, Parlamentul Eu- ropean, Consiliul și Comisia Europeană au ajuns la o înțelegere politică asupra Directivei cu privi- re la Siguranța Cibernetică, ce va întări mandatul Agenției Europene pentru Securitate Ciberneti- că (Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, ENISA) pentru a spri- jini statelor membre în eforturile lor de luptă cu amenințări și atacuri cibernetice. Directiva statuează și un sistem european pen- tru certificare de securitate cibernetică, întărind securitatea cibernetică a serviciilor online și a dis- pozitivelor folosite de consumatori. Legislația cu privire la securitate cibernetică, propusă încă din 2017 ca parte integrantă a unui set complex de măsuri menite să contracareze atacurile cibernetice și să garanteze o securitate cibernetică sporită în UE, include următoarele: - un mandat permanent al Agenției pentru Se- curitate Cibernetică, ENISA, care va înlocui man- datul limitat actual ce urma să expire în 2020, la care se adaugă o alocare suplimentară de resurse Agenției care să permită funcționarea pentru atin- gerea obiectivelor; - o bază mai solidă în favoarea Agenției în inte- riorului noului sistem de certificare pentru a spri- jini statele membre în a răspunde efectiv atacuri- lor cibernetice, și un rol crescut pentru cooperare și coordonare la nivel de Uniune. În plus, ENISA va asista în sporirea capacităților de securitate cibernetică la nivelul UE și va asigura creșterea capacităților și a gradului de pregătire. ENISA se va constitui într-un centru de experti- ză independent care va asigura un nivel sporit de conștientizare în rândul cetățenilor și al mediului de afaceri, dar în același timp va ajuta instituțiile UE și statele membre în dezvoltarea și implemen- tarea de politici. Sursa: http://bit.ly/SecuritateCibernetica • Acord comercial de liber schimb între Uni- unea Europeană și Japonia Relațiile dintre Uniunea Europeană și Japonia vor beneficia de o dezvoltare fără precedent după semnarea unui important acord comercial și a unui parteneriat strategic. Chiar dacă UE și Japonia se bucurau până în prezent de bune relații, acum au convenit să îți dezvolte mai mult cooperarea, pe fundalul unor tensiuni internaționale și activități protecționiste în creștere. Acordul propus va facilita exporturile companiilor europene, iar parteneriatul strategic va spori cooperarea în domenii comune cum ar fi securitatea și protecție mediul. În timp ce sectoarele cele mai sensibile, precum producţia de orez, sunt protejate, produse pre- cum vinul, brânzeturile, carnea de porc şi de vită, pastele, ciocolata şi biscuiţii vor fi scutite de taxe vamale, imediat, sau după o perioadă de tranziţie. 205 produse cu indicaţie geografică europeană vor fi protejate, pentru a sprijini IMM-urile, care reprezintă 78% din numărul exportatorilor către Japonia. Japonia îşi deschide piaţa de achiziţii în domeniul feroviar şi piaţa de achiziţii publice din principalele oraşe pentru competiţia europeană. Comerţul electronic, transportul maritim internaţional şi serviciile poştale vor fi, de asemenea, liberalizate. Parlamentul European a ratificat acordul în luna decembrie. Japonia a ratificat deja acordul. După aprobarea de către Parlament, Consiliul urmează să dea o aprobare finală pe 21 decembrie, care să permită ca acordul comercial să intre în vigoare pe 1 februarie 2019. Pentru ca Acordul de parteneriat strategic să intre în vigoare, este necesară ratifica- rea sa de către toate statele membre. Companiile europene exportă bunuri în valoare totală de peste €58 miliarde și prestează servicii în valoare de peste €28 miliarde în fiecare an în Japonia, dar prezentul acord va oferi un imbold suplimentar prin înlăturarea ultimelor bariere în schimburi comerciale. Aceasta presupune elimina- rea a 90% din tarifele pentru mai mult de 90% din exporturile Uniunii Europene în Japonia. Astfel exportatorii europeni vor economisi aproximativ 1 miliard de Euro anual, prin eliminarea taxelor vamale. Mai mult, Japonia va recunoaște statu- tul special a mai mult de 200 de produse agri- cole europene din anumite regiuni, produse cu indicație geografică. Se vor implementa măsuri de înlăturare a restricțiilor non-tarifare, cum ar fi spre exemplu trimiterea la standarde internaționale și nu la cerințe specifice japoneze. Acordul de parteneriat economic dintre UE şi Japo- nia creează o zonă de comerţ cu o populaţie de 600 de milioane de locuitori şi care produce o treime din PIB-ul global şi aproximativ 40% din comerţul global. Sursa: http://bit.ly/UEJapanAgree
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de nanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri și studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Radu BIG, Vlad PASCU, Răzvan MANȚA, Radu LUCIAN ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 12/2018 ȘTIRI DESPRE FINANȚĂRI • Premiul Charlemagne pentru tinerii euro- peni Ai între 16 și 30 de ani și coordonezi un proiect de dimensiune europeană? Cu Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni ai șansa de a câștiga o excur- sie la Aachen și multe alte premii. Parlamentul European și Fundația pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen invită tinerii din toate statele membre ale Uniunii Europene să participe la un concurs privind dezvoltarea și inte- grarea UE, precum și aspectele legate de identitatea europeană. „Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni” se acordă proiectelor care: • promovează înțelegerea europeană și internațională; • favorizează dezvoltarea unui sentiment comun al identității și al integrării europene; • reprezintă modele pentru tinerii care trăiesc în Europa și oferă exemple concrete de cetățeni europeni care trăiesc împreună în cadrul unei comunități. Proiectele pot fi axate pe organizarea de mani- festări pentru tineri, schimburi de tineri sau proiecte online care au o dimensiune europeană. Participanții trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 30 de ani și să fie cetățeni sau rezidenți ai unuia dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Proiectele înscrise în concurs trebuie să fi fost de- marate și: • să se fi încheiat în perioada 1 ianuarie 2018 – 28 ianuarie 2019 sau • să fie în curs de desfășurare. Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 28 ianuarie 2019. Regulamentul concursului poate fi accesat aici: http://bit.ly/ReguliECYP2019; #ECYP2019 Începând din 2008, Parlamentul European și Fundația pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen in- vită în fiecare an tineri din toate statele membre ale Uniu- nii Europene să prezinte proiecte realizate de tineri pentru tineri care să demonstreze o participare activă la dezvol- tarea Europei. Sursa: http://www.europarl.europa.eu/charle- magneyouthprize/en/rules.ht • Corpul european de solidaritate A fost lansat primul apel național la propuneri de proiecte și pentru obținerea certificatului de calitate având termen limită ‼data de 7 februarie 2019 ora 13.00, ora României (pentru proiectele care încep activitățile în perioada 1 mai - 30 septembrie 2019). Orice organism public sau privat poate solicita finanțare în cadrul Corpului European de Solidarita- te. În plus, grupurile de tineri înregistrate pe por- talul Corpului European de Solidaritate pot solicita finanțare pentru proiecte de solidaritate. Pentru mai multe detalii privind modalitățile de participare, vă rugăm să consultați Ghidul Corpului European de Solidaritate pentru 2019: Ghid Corp European de Solidaritate: http://bit.ly/GhidCESEng (varianta în limba engleză) Ghidul Programului și Apeluri: http://bit.ly/ApeluriCES2019 și la https://www.suntsolidar.eu/ Pentru 2019, pentru proiectele depuse în Româ- nia pentru Corpul European de Solidaritate urmă- toarele aspecte vor fi luate în considerare în mod special: − contribuția directă și promovarea incluziunii sociale, drepturilor omului, diversității și dialogului intercultural, egalității de gen; − dezvoltarea competențelor civice, sociale, in- terculturale, media și gândirea critică în rândul ti- nerilor; − participarea activă a tinerilor la viața democra- tică și civică din Europa; − îmbunătățirea accesului la program și partici- pării tinerilor din grupuri dezavantajate, în special tineri NEETS, cu dizabilități/nevoi speciale, din zone rurale și sărace, tineri imigranți și refugiați, tineri romi, etc.; − reducerea disparităților în rândul tinerilor și în- tre tineri și alte categorii sociale; − combaterea rasismului și discriminării, segre- gării, hărțuirii și violenței; − facilitarea accesului pe piața muncii a tinerii cu mai puține oportunități în special prin proiecte de experiență profesională (internship-uri și locuri de muncă). Informațiile de pe această pagină sunt preluate și adaptate de pe http://www.finantare.ro

×