Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avalik loeng. Eesti Panga majandusprognoosi tutvustus 13. juunil 2013

1,170 views

Published on

Majanduspoliitika ja -prognoosi allosakonna juhataja Rasmus Kattai tutvustas Eesti Panga vastvalminud majandusprognoosi ja andis ülevaate Eesti majanduse viimase aja arengust.

Eesti Pank koostab Eesti majanduse prognoosi kaks korda aastas. Prognoos valmib koostöös EKPga ning on ühtlasi ka sisendiks euroala majandusprognoosile. Ettekanne põhineb 12. juunil avaldataval väljaandel Rahapoliitika ja Majandus. Prognoos hõlmab ettevaadet kuni 2015. aastani.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avalik loeng. Eesti Panga majandusprognoosi tutvustus 13. juunil 2013

 1. 1. Eesti Panga majandusprognoosaastateks 2013 - 2015Rasmus KattaiMajanduspoliitika ja –prognoosi allosakonna juhataja13/06/2013
 2. 2. Loengu teemad13/06/2013 2• Prognoosi koostamise protsessist• Väliskeskkond ja selle areng• Tagasivaade Eesti majandusele ja lähiaastate prognoos• Kokkuvõte ja majanduspoliitilised järeldusedEesti Panga majandusprognoos 2013-2015
 3. 3. Prognoosi koostamise protsessist• Eesti Pank valmistab kaks korda aastas koos teiste euroala keskpankadega, shEuroopa Keskpangaga ühise prognoosi: juuni- ja detsembriprognoos• Euroopa keskpank koostab euroala kohta ka vaheprognoose, mis avaldataksemärtsis ja septembris• Kõik euroala keskpangad kasutavad ühiseid väliskeskkonna eelduseid• Iga euroala riigi prognoos on sisendiks teiste riikide prognoosile• Vastvalminud Eesti majanduse ettevaade katab aastaid 2013-2015• Prognoosi koostamisel on kasutatud andmeid, mis olid kättesaadavad 14. ja 15.mai seisuga• Eesti majanduse prognoosi aluseks on kõiki olulisemaid sektoreid ning turgusidhõlmav, regulaarselt uuendatav Eesti majanduse makromudel3Eesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013
 4. 4. VÄLISKESKKOND
 5. 5. 5Eestis on kindlustunne püsinud euroalakeskmisest kõrgem• Vaatamata ajutisele tagasilöögile käesoleva aasta märtsis ja aprillis on euroala kindlustunne2012. aasta teise poolega võrreldes paranenudAllikas: Euroopa KomisjonKindlustunne Eestis, naaberriikides ja euroalal tervikunaEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013
 6. 6. 6Reaalnäitajad pole euroala riikideskindlustundele veel järele jõudnudMajanduskasv euroala suuremates riikides ning Soomes ja RootsisEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013Allikas: Eurostat• 2013. aasta esimese kvartali majanduskasvu pärssis mitmes riigis külm kevad
 7. 7. 7Inflatsioon on euroalal aeglustunud alla 2%-6%-4%-2%0%2%4% 200520062007200820092010201120122013euroala majanduskasv, a/a euroala inflatsioon, a/aAllikas: EurostatEuroala majanduskasv ja inflatsioon• Euroala majanduskasv on kvartali arvestuses püsinud negatiivsena kuus kvartalit järjest• Inflatsiooniootused on prognoosiperioodil kooskõlas hinnastabiilsuse eesmärgiga, milleks oneuroala aastane hinnakasv veidi alla 2% keskpikas perspektiivisEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013
 8. 8. Euroala keskpankade majandusprognoos on 2013.aasta kohta pessimistlikum kui detsembris 20128Euroala reaalne majanduskasvAllikad: Eurostat, Euroopa KeskpankEuroala inflatsioon• Euroala majanduse elavnemine on lükkunud edasi• Inflatsioon on oodatult aeglustunud ning hinnasurved püsivad vaoshoitud-1.5%-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%2010 2011 2012 2013 2014majanduskasv, a/adetsembriprognoos 2012 (vahemik)juuniprognoos 2013 (vahemik)juuniprognoos 2013 (punktprognoos)0%1%2%3%2010 2011 2012 2013 2014kasv, a/adetsembriprognoos 2012 (vahemik)juuniprognoos 2013 (vahemik)juuniprognoos 2013 (punktprognoos)13/06/2013 Eesti Panga majandusprognoos 2013-2015
 9. 9. Madalad intressimäärad toetavadmajanduse taastumist93 kuu EURIBORAllikas: Euroopa Keskpank• Vähese hinnasurve tõttu ootavad turud väga madalate intressimäärade perioodi jätkumist• Poole aasta taguse ajaga võrreldes on muutus intressiootustes väga väike0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2011 2012 2013 2014 2015juuniprognoos 2013 detsembriprognoos 201213/06/2013 Eesti Panga majandusprognoos 2013-2015
 10. 10. Nafta hinna prognoos pole 2012. aastadetsembriga võrreldes oluliselt muutunud10Naftahind, dollarit barrelistAllikas: Euroopa Keskpank• Turgudel oodatakse nafta hinna langemist 95 USA dollarini aastal 2015• Nafta odavnemine annab olulise panuse inflatsiooni aeglustumisse90951001051101151202011 2012 2013 2014 2015juuniprognoos 2013 detsembriprognoos 201213/06/2013 Eesti Panga majandusprognoos 2013-2015
 11. 11. Euro on USA dollari suhtes tugevnenud11USA dollari ja euro vahetuskurssAllikas: Euroopa Keskpank• Euro tugevnemine USA dollari suhtes on alandanud energiahinna prognoosi1.201.251.301.351.401.452011 2012 2013 2014 2015juuniprognoos 2013 detsembriprognoos 201213/06/2013 Eesti Panga majandusprognoos 2013-2015
 12. 12. EESTI MAJANDUS
 13. 13. Eesti majandus on lähedal tasakaaluliselekasvutrajektoorile13Allikas: statistikaametEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013• Olulisel kohal on pikemaajalise kasvuväljavaatega seotud küsimused
 14. 14. Kiire kriisist taastumise periood on möödas14Allikas: statistikaametEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013LangusfaasTaastumisfaasKasvustabiliseerumine
 15. 15. Kasvupotentsiaal sõltub kapitalimahukuse tõusustning tootmissisendite tootlikkusest15Allikad: statistikaamet, Eesti PankEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013
 16. 16. Edasine majanduskasvu kiirus on piisav tulutasemeühtlustumiseks ülejäänud euroalaga16Allikas: IMF WEO Aprill 2013Eesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013SKP inimese kohta, ostujõuga korrigeeritud
 17. 17. Majanduskasvu aeglustumine 2013. aastal onajutine17Eesti reaalne majanduskasvAllikad: statistikaamet, Eesti Pank• 2013. aasta esimese kvartali SKP kasv oli oodatust kehvem• 2014. ja 2015. aastal kiireneb SKP kasv nii sise- kui ka välisnõudluse elavnemise toel-15%-10%-5%0%5%10%15%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015juuni 2013 detsember 2012Eesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013
 18. 18. Eesti majanduskasvu kiirenemiseks onoluline, et välisnõudlus taastuks18-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015SKP reaalkasv sisenõudluse reaalkasv kaupade ja teenuste ekspordi reaalkasvSKP, sisenõudluse ja ekspordi reaalkasvAllikad: statistikaamet, Eesti PankEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013
 19. 19. Neto-ekspordi panus majanduskasvu eikajasta eksportiva sektori tegelikku olulisust19Sisenõudluse ja neto-ekspordi panused majanduskasvuAllikad: statistikaamet, Eesti PankEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013
 20. 20. Ekspordiks loodud lisandväärtus on andnudmärkimisväärse osa majanduskasvust20Majanduskasv tarbimiskomponentide lisandväärtussisalduse aluselEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013Allikad: statistikaamet, Eesti Pank
 21. 21. Eksport on vedanud tööstustoodangu kasvu21Tööstustoodangu aastakasvEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013Allikas: statistikaamet• Tööstustoodang on kasvanud suuresti tänu euroalavälisele ekspordile
 22. 22. Eesti ekspordi areng sõltub olukorrast sihtturgudel2215.9%14.5%12.1%8.7%5.4%4.7%4.5%15.9% RootsiSoomeVenemaaLätiLeeduAmeerikaÜhendriigidSaksamaaEesti ekspordi struktuur sihtriikide lõikes, 2012Allikas: statistikaamet• Ligikaudu kolmandik Eesti kaupade väljaveost suundub Rootsi ja Soome• Seitsme peamise sihtriigi osatähtsus moodustas 2012. aastal 84% kogu ekspordistEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013
 23. 23. Välisnõudluse kasv on varem oodatust tagasihoidlikum23Välisnõudluse kasvAllikas: Euroopa Keskpank• Eelmise prognoosiga võrreldes on välisnõudluse kasv aeglasem• Välisnõudluse kasv hakkab kiirenema juba käesoleval aastal• Suurima panuse annab eksport Rootsi, Soome ja Venemaale-2%0%2%4%6%8%10%2011 2012 2013 2014 2015Rootsi Soome VenemaaLäti Leedu SaksamaaUSA Taani muud riigidvälisnõudluse kasv, juuni 2013 välisnõudluse kasv, detsember 2012Eesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013
 24. 24. Jooksevkonto püsib tasakaalu lähedal24-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015kaubad teenused tulu jooksevülekanded jooksevkonto saldoJooksevkonto suhtena SKPsseAllikad: statistikaamet, Eesti Pank• Prognoosiperioodil jooksevkonto positsioon paraneb peamiselt kaupade bilansipuudujäägi vähenemise arvel• Netoekspordi paranemist veab välisnõudluse hoogustuv kasv ningkaubandustingimuste paranemineEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013
 25. 25. Eesti välisvõlg jätkab suhtena SKPsse vähenemist25Allikas: Eesti Pank• 2015. aastaks alaneb Eesti koguvälisvõlg 83%ni SKPst ehk allapoole 2005.a. tasemestEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/20130,0%20,0%40,0%60,0%80,0%100,0%120,0%140,0%02 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00016 00018 00020 0002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015välisvõlg (vasak telg) välisvõlg/SKP, % (parem telg)
 26. 26. Eratarbimine jääb majanduskasvu toetama26Allikad: statistikaamet, Eesti Pank• Võrreldes eelmiste aastatega läheb tarbimise kasv 2013-2015 paremasse kooskõllakasutatava tulu kasvuga (korrektsiooni näha juba 2012 lõpus ja 2013 alguses)• 2013. aastal tarbimise kasv aeglustub - tööturu kiire paranemine on lõppenud ningtaandub kestvuskaupade suur panus eratarbimise kasvuEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013-16%-12%-8%-4%0%4%8%2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015majapidamiste säästumäär (% SKPst) eratarbimise kasv kasutatava tulu kasv
 27. 27. Investeeringute kasv raugeb 2013. aastal, sestvalitsemissektori erakordne panus taandub välja27Allikad: statistikaamet, Eesti PankEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013-10%-5%0%5%10%15%20%25%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Jooksevkulud MaksutuludJooksevkulude kasv-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015KvoodituludesttehtudinvesteeringudÜlejäänudinvesteeringudInvesteeringudAllikad:Statistikaamet,Eesti PankInvesteeringute kasv-40-30-20-1001020302005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015%Valitsussektori investeeringud Ettevõtete investeeringudMajapidamiste investeeringud Investeeringud kokkuValitsemissektori investeeringute kasvInvesteeringute kasv
 28. 28. Laenupakkumine ei ole viimaselpoolaastal kitsenenud280%1%2%3%4%5%6%7%8%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015ettevõtete laenud 3 kuu EURIBOR eluasemelaenudLaenude intressimääradAllikad: Eesti Pank, Euroopa Keskpank• Konkurentsitingimused on võimaldanud pankadel väga madala intressi keskkonnas varade jaomakapitali tootluse säilitamiseks intressimarginaale tõsta• Kodumaised riskid finantssektori stabiilsusele on vähenenud• Pangandussektori tugi erasektori rahastamisele püsib tugevEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013
 29. 29. Laenamisaktiivsus on eelolevail aastail mõõdukas29-15%-10%-5%0%5%10%15%2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015laenujääk kokku eluasemelaenud majapidamiste muud laenud ettevõtete laenudLaenujäägi kasvAllikas: Eesti Pank• Madalad laenuintressid, soodne välisfinantseerimine ning paranev majanduskliima hoiavadinvesteerimisaktiivsust Eestis lähiaastatel kõrgel ning see peegeldub ka laenukasvusEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013
 30. 30. Tööturu olukord on püsivalt paranenud30Tööpuuduse määrAllikad: statistikaamet, Eesti Pank• Pikaajaliste töötute osakaal langeb üldise tööpuuduse vähenemise taustal• Tööpuuduse määr on jõudnud tasakaalulise tasemeni• Järjest olulisemaks muutub tööjõu efektiivne rakendamine0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…%tööjõustvähem kui 6 kuud 6 kuni 11 kuud 12 kuni 23 kuud24 kuud ja enam töötuse määr tasakaaluline tööpuuduse määrEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013
 31. 31. Hõive ja palgakasv järgneb SKP kasvutsüklile viitajaga31Allikad: statistikaamet, Eesti Pank• Tööealise elanikkonna vähenemine pidurdab hõive kasvu vaatamata vähenevale tööpuuduseleEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013
 32. 32. Palgakasv püsib tugev, hõive kasv pidurdub32Allikad: statistikaamet, Eesti Pank• Palgakasv kiireneb eelolevatel aastatel majandusaktiivsuse suurenedes• Tootlikkuse kasv võimaldab palgakasvul kiireneda ka kasumeid vähendamataEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013
 33. 33. Kodumaine hinnasurve kasvab33Allikad: statistikaamet, Eesti Pank• Palgakasvu kiirenemine suurendab järgnevatel aastatel alusinflatsiooniEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013
 34. 34. Inflatsioon lähiaastatel aeglustub34-2%0%2%4%6%8%10%12%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015alusinflatsioon majapidamiste energia toiduained kütused tarbijahinnaindeksTarbijahinnaindeksi (THI) kasvAllikad: statistikaamet, Eesti Pank• Sisemaistest teguritest juhitud alusinflatsioon on püsinud madal• 2013. aastal mõjutab inflatsiooni elektri kallinemine• Inflatsiooniprognoosi eelduseks on nafta maailmaturuhinna langus ja toidutoorme hinnatõusu aeglustumineEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013
 35. 35. Valitsemissektori eelarve nominaalne tasakaalsaavutatakse prognoosi kohaselt 2014. aastal35-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015%SKPststruktuurne eelarvetasakaal tsükliline komponent ühekordsed meetmed nominaalne eelarvetasakaalEelarvepositsioonAllikad: statistikaamet, Eesti Pank• Valitsemissektori positsioon püsib struktuurses ülejäägis• Valitsemissektori võlg kasvab prognoosiaastatel aeglasemalt kui SKP ningvõlakoormus alanebEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013
 36. 36. JÄRELDUSED
 37. 37. Eesti majandus jätkab tasakaalulisel kursilEesti majandus on kriisijärgselt varasemast tasakaalustatum• Majapidamiste ja ettevõtete bilansid on märkimisväärselt korrastunud,laenukoormus suhtena SKPsse on vähenenud• Majanduse stabiliseerumist ilmestavad ka tasakaalulähedanejooksevkonto defitsiit ja valitsemissektori eelarve• Majanduskasv kiireneb 2014. aastal elavneva sise- ja välisnõudluse toelpotentsiaalse määra lähedale• Tarbijahindade inflatsioon püsib prognoosiperioodil vaoshoitud37Eesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013
 38. 38. Võimalikud ohudKriisijärgselt korrastunud majandus on muutunud vähem haavatavaks, kuid niiera- kui ka avalik sektor peaksid arvestama võimalike riskidega• Välisnõudluse taastumine on jätkuvalt ebakindel, mis võib ohustada eksportivatsektorit• Madalad intressid üheskoos kasvava kindlustundega võivad kaasa tuualiigoptimistliku tarbimiskäitumise ja paisutada kinnisvarahindasid• Odava laenamise võimalusega ei tohiks kaasneda riskide alahindamist jalaenuteenindamise võime ülehindamist• Nafta hind võib globaalse nõudluse suurenemisel kallineda ning suurendadainflatsiooni• Struktuurne tööpuudus ja tööjõunappus (sh väljarändest tulenevalt) võivadpõhjustada liigseid palgakasvu surveid, inflatsiooni kiirenemist ning seeläbikahjustada ekspordi konkurentsivõimet38Eesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013
 39. 39. Valitsemissektoril on jätkuvalt oluline rollmajanduse usaldusväärsuse säilitamisel• Valitsemissektori eelarve tasakaalu saavutamine aastaks 2014, vastavaltriigi eelarvestrateegias seatud eesmärgile, suurendab usaldusväärsustmajanduse vastu• Valitsemissektori eelarve nominaalne ülejääk aastal 2015 on olulineselleks, et riigil oleks võimalik suurendada reserve, millega negatiivseteriskide teostumise korral majandust tasakaalustada• Pikemaajalise majanduskasvu kindlustamiseks on vaja aktiivsete tööturumeetmetega vähendada struktuurset tööpuudust39Eesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013
 40. 40. Väljakutsed Eesti majanduse edasisel arengulTööturul hakkab järjest enam mõju avaldama tööealise elanikkonnavähenemine• järgnevatel aastatel võib esmakordselt näha hõive kahanemist vaatamatasamaaegselt alanevale tööpuudusele• suureneb aktiivse tööjõus osalemise ja tööjõu efektiivse rakendamiseolulisus• piiratud tööjõuressursi juures on peamiseks võimalusekslisandväärtusmahukama tootmise poole liikumisel tööjõu kapitaligavarustatuse suurendamine ning tööjõu kvalifikatsiooni tõus40Eesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013
 41. 41. Eesti Panga majandusprognoosi põhinäitajad412012 2013 2014 2015SKP (miljardit eurot) 17,0 17,9 19,2 20,7SKP muutus püsihindades (%) 3,2 2,0 4,2 4,3THI inflatsioon (%) 3,9 3,0 2,5 2,7Tööpuuduse määr (%) 10,2 9,2 8,8 8,5Keskmine brutokuupalga muutus (%) 5,9 5,1 6,4 7,4Eelarve tasakaal (% SKPst) -0,3 -0,3 0,0 0,2Majandusprognoos põhinäitajate kaupaAllikad: statistikaamet, Eesti PankEesti Panga majandusprognoos 2013-201513/06/2013

×