Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avalik loeng. Eesti majandusülevaade ja -prognoos aastateks 2015-2017

1,022 views

Published on

Eesti Panga avalik loeng, lektoriks majanduspoliitika ja -prognoosi allosakonna juhataja Rasmus Kattai. 11.06.2015

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avalik loeng. Eesti majandusülevaade ja -prognoos aastateks 2015-2017

 1. 1. Eesti majandusülevaade ja -prognoos aastateks 2015-2017 Rasmus Kattai Majanduspoliitika ja -prognoosi allosakonna juhataja 10/06/2015
 2. 2. 11.06.2015 2 • Väliskeskkond on heitlik ja mitme Eesti jaoks olulise ekspordituru olukord on endiselt keeruline • Eesti majanduskasv on seni olnud rahuldav ja kiireneb lähiaastatel pikaajalise kasvuvõimekuse, 3–4%ni • Pinged tööturul pole suurenenud, kuid ettevõtete kasumi vähenemine võib hakata ohustama investeeringuid Majandusprognoos 2015-2017
 3. 3. 11.06.2015 3 Maailmamajanduse kasv on jäänud oodatust aeglasemaks • Kasv prognooside kohaselt kiireneb, kuid aegamisi • Hiina majanduskasvu aeglustumisel on ülemaailmne mõju • Ootused Venemaa suhtes on pessimistlikud -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Venemaa Hiina Jaapan Ameerika Ühendriigid Allikas: IMF WEO April 2015, October 2014 (katkendlik joon) Suuremate riikide majanduskasv prognoos Majandusprognoos 2015-2017
 4. 4. Toormete hinnad on nõudluse vähesuse tõttu maailmaturul alanenud 11.06.2015 Majandusprognoos 2015-2017 4 • Nafta hind on olnud teiste toormete omast hüplikum – see võib ettevaates mõjutada inflatsiooni märgatavalt mõlemas suunas • Prognoosi koostamise ajal näitasid tulevikutehingud, et nafta hind püsib allpool 75 USA dollarit barrelist -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% Puit Teravili Raud Teras Nafta Kuld Nikkel muutus alates 01.07.2014 muutus alates 05.01.2015 Allikas: Bloomberg Märkus. Viimane vaatlus 19.05.2015 Toormehindade muutus
 5. 5. Odavam euro on suurendanud euroala riikide konkurentsivõimet ja toetanud eksporti 5 • Euro on USA dollari suhtes umbes 20% odavam kui aasta tagasi • Vene rubla kurss on jäänud püsima tasemel, mis on euro suhtes umbes 20% nõrgem kui aasta varem 11.06.2015 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 06/2014 08/2014 10/2014 12/2014 02/2015 04/2015 USA dollar Inglise nael Rootsi kroon Vene rubla Allikas: Bloomberg Märkus. Viimane vaatlus 02.06.2015 Euro vahetuskursi muutus välisriikide vääringus (10.06.2014=1) Majandusprognoos 2015-2017
 6. 6. Euroala majandus liigub varem prognoositud kursil 6 • Euroala väljus mais pool aastat väldanud deflatsioonist. 2%-lähedane hinnatõus saavutatakse Euroopa Keskpanga viimase prognoosi kohaselt 2017. aastaks 11.06.2015 ÜTHI inflatsioon, % Allikad: Eurostat, Euroopa Keskpank Majanduskasv kvartali võrdluses, % 2014 2015* 2016* 2017* 0,4% 0,3% 1,5% 1,8% 2014 2015* 2016* 2017* 0,9% 1,5% 1,9% 2,0% * prognoos Majandusprognoos 2015-2017
 7. 7. Aeglase inflatsiooni tingimustes oodatakse, et intressimäärad püsivad madalal 7 • Euroopa Keskpanga tegevuse tõttu on langenud ettevõtetele ja majapidamistele antavate laenude intressimäärad • Euroala ettevõtete ja majapidamiste laenujääk hakkas aasta alguses kasvama 11.06.2015 -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Allikas: Euroopa Keskpank Märkus. Viimane vaatlus 29.05.2015 3 kuu EURIBOR prognoos Majandusprognoos 2015-2017
 8. 8. Eesti majanduskasv on üldise trendina tasapisi kiirenenud 8 • 2015. aasta esimeses kvartalis majanduse maht siiski vähenes 11.06.2015 Majandusprognoos 2015-2017 -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SKP aastakasv SKP kvartalikasv (SA) Allikas: statistikaamet
 9. 9. -6 -4 -2 0 2 4 6 2013 2014 2015 varud ja statistiline vahe neto-eksport kapitali kogumahutus põhivarasse ja väärisesemed KTKI valitsemissektori lõpptarbimiskulutused eratarbimiskulutused SKP kasv Panused SKP aastakasvu (protsendipunkti) Allikas: statistikaamet Peamine kasvu aeglustav tegur on olnud investeeringud 9 • Ka eratarbimise kasv on raugenud 11.06.2015 Majandusprognoos 2015-2017
 10. 10. -60 -40 -20 0 20 40 60 80 2010 2011 2012 2013 2014 põllumajandus, metsamajandus, kalapüük (pp) energeetika (pp) raudteevedu (pp) muud tegevusalad (pp) investeeringute aastakasv, jooksevhindades (%) Allikas: statistikaamet Ettevõtete investeeringud materiaalsesse põhivarasse Investeeringute langus tuleb üksikutelt tegevusaladelt 10 • Tootmisvõimsuse rakendatuse alanemine vähendab ajutiselt investeeringunõudlust 11.06.2015 Majandusprognoos 2015-2017 -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 2007 2009 2011 2013 2015 tootmisvõimsuse rakendatuse tase (vasak telg) Allikad: Euroopa Komisjon, statistikaamet Tootmisvõimsuse rakendatus
 11. 11. Eelmise aasta majanduskasv oli küllaltki laiapõhjaline 11 • Neto-tootemaksude panus majanduskasvu oli eelmisel aastal märkimisväärselt suur 11.06.2015 Majandusprognoos 2015-2017 -0.6 -0.3 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 laondus ja abistavad tegevusalad maismaaveondus telekommunikatsioon õlitööstus elektroonikaseadmete tootmine energeetika finantsteenused (v.a kindlustus) põllumajandus puidutöötlemine IT rentimine ja üürimine jaekaubandus neto-tootemaksud Allikas: statistikaamet protsendipunkti Tegevusalade panused 2014. aasta majanduskasvu
 12. 12. Eesti eksport on võitnud turuosa 11.06.2015 12 • Eksporti on suudetud kasvatada kiiremini arenevate turgude toel • Soome suunduva ekspordi vähenemine on olnud väiksem kui turu enda langus 100% 105% 110% 115% 120% 125% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Allikad: Euroopa Keskpank, Eesti Pank Eesti kauba- ja teenuste ekspordi turuosa (2009=100%) 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Soome Rootsi Saksamaa Venemaa Allikad: Euroopa Keskpank, Eesti Pank Kaubaekspordi turuosa sihtturgude kaupa (2009=100%) Majandusprognoos 2015-2017
 13. 13. Venemaa turu langust on kompenseerinud suurem eksport teistele turgudele 11.06.2015 13 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 muud kaubad metallid ja tooted mineraalsed tooted toidukaubad masinad ja seadmed kogusumma mln eurot Venemaa teised riigid Allikas: Eesti Pank Kaubaekspordi muutus (I kv 2015 võrreldes I kv 2014-ga) • Ekspordi kasv pole siiski tulnud Venemaa turule mõeldud kaupade ümber suunamisest • Venemaa osakaal Eesti ekspordis on kahanenud poole võrra, umbes 6%ni Majandusprognoos 2015-2017
 14. 14. Prognoosi eelduseks on nõudluse kasvu aeglane, kuid stabiilne kiirenemine Eesti peamistel eksporditurgudel 14 • Rootsi olulisus kaubanduspartnerina on varasemast suurem 11.06.2015 -2 -1 0 1 2 3 4 5 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Venemaa (pp) Läti (pp) Leedu (pp) Soome (pp) Rootsi (pp) muud (pp) kokku (%) Allikad: Eurostat, Euroopa Keskpank, Eesti Pank prognoos Välisnõudluse kasv Majandusprognoos 2015-2017
 15. 15. Majandus jõuab pikaajalise kasvuvõimekuse juurde 15 • Eratarbimise reaalkasv aeglustub, kuna inflatsioon kiireneb • Välisnõudluse paranemine suurendab eksporti ja investeerimisaktiivsust 11.06.2015 2.1 2.2 3.1 3.6 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 netoeksport (pp) eratarbimine (pp) investeeringud (pp) varud ja statistiline vahe (pp) SKP kasv püsivhindades (%) Allikad: statistikaamet, Eesti Pank prognoos Majandusprognoos 2015-2017
 16. 16. Rahastamistingimused püsivad soodsad 16 • Pankade hea finantsseis ja kasvavad hoiused toetavad laenupakkumist • Laenuintressimäärad jäävad kogu prognoosiperioodi kestel madalaks • Laenukasv kiireneb, kuid majapidamiste ja ettevõtete laenukoormuse vähenemine jätkub 11.06.2015 -1% 0% 1% 2% 3% 4% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ettevõtete laenud eluasemelaenud 3 kuu EURIBOR Allikad: Eesti Pank, Euroopa Keskpank 0,0% 0,0% 0,2% 2,4% 2,4% 2,4% Pangalaenude intressimäärad 2,5% 2,5% 2,7% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ettevõtete laenud eluasemelaenud Allikas: Eesti Pank Laenujäägi aastakasv prognoos prognoos Majandusprognoos 2015-2017
 17. 17. Ettevõtete kasum eelmisel aastal vähenes 11.06.2015 17 • Palgakulude suurenemine on viinud ettevõtete kasumi vähenemiseni • Tugeva konkurentsi tõttu pole ettevõtted saanud kulude kasvu täielikult hindadesse kanda -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 hüvitised töötajatele kasum (tegevuse ülejääk ja segatulu) Allikas: statistikaamet Tööjõukulude ja kasumi aastakasv Majandusprognoos 2015-2017
 18. 18. Vabade töökohtade määr ei viita probleemide süvenemisele tööturul 18 • Vakantsimäär on olnud viimase kolme aasta jooksul muutunud väga vähe 11.06.2015 Majandusprognoos 2015-2017 IV kv 2014 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 0% 5% 10% 15% 20% vakantsimäär töötuse määr Allikad: statistikaamet, Eesti Pank Beveridge’i kõver (hooajaliselt kohandatud)
 19. 19. Aeglane majanduskasv ja kahanenud kasumid piiravad sel aastal palgatõusu hoogustumist 19 • Palgatõusu kiirenemine põhineb suuremal lisandväärtusel töötaja kohta 11.06.2015 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 keskmise brutokuupalga kasv SKP kasv jooksevhindades hõivatu kohta Allikad: statistikaamet, Eesti Pank prognoos Palga ja tootlikkuse kasv Majandusprognoos 2015-2017
 20. 20. -15 -10 -5 0 5 10 15 2012 2013 2014 2015 2016 2017 tööealise elanikkonna muutus tööturul aktiivsete inimeste muutus hõivatute muutus Allikad: statistikaamet, Eesti Pank prognoos Rahvastiku kahanemise mõju tööturunäitajatele tuhatinimest Rahvastiku vähenemise tõttu hakkab hõive kahanema 11.06.2015 20 • Alates 2016. aastast lisandub töövõimereformi tulemusena tööturule uusi tööturu jaoks aktiivseid inimesi Majandusprognoos 2015-2017
 21. 21. Töövõime reformi tulemusena suureneb nii hõive kui tööpuudus 11.06.2015 21 • 2015 aasta alguses oli Eestis umbes 95 tuhat töövõimetuspensionäri • Ligikaudu 60% töövõimetuspensionäridest ei töötanud • 2017. aasta lõpuks on lisandunud aktiivseid umbes 18 tuhat (kokku on lisandumas umbes 35 tuhat inimest) Majandusprognoos 2015-2017 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 2016 2017 töötunnid töötaja kohta (%) hõive (%) Allikas: Eesti Pank Töövõimereformi mõju tööturunäitajatele
 22. 22. Tööpuudus on vähenenud oodatust kiiremini, sh pikaajaliselt töötute hulk 22 • Stabiilne vabade ametikohtade määr näitab, et ettevõtete probleemid töötajate leidmisel pole suurenenud 11.06.2015 5,9% 6,0% 7,5% 0% 5% 10% 15% 20% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 alla 12 kuu töötud üle 12 kuu töötud Allikad: statistikaamet, Eesti Pank Tööpuudus kestuse järgi prognoos Majandusprognoos 2015-2017
 23. 23. Energia odavnemise tõttu tarbijakorvi hind tänavu ei muutu 23 • Toiduainete hinnatõusu kiirendab 2015. ja 2016. aastal aktsiisimäärade tõstmine 11.06.2015 0,8pp 0,7pp -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 maksumuudatused muud tegurid Allikad: statistikaamet, Eesti Pank prognoos Maksude mõju tarbijahindade tõusule -0,1% 0,0% 2,6% 2,7% -1 0 1 2 3 4 5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toit (pp) Teenused ja tööstuskaubad (pp) Energia (pp) THI (%) Allikad: statistikaamet, Eesti Pank Tarbijahindade muutus prognoos Majandusprognoos 2015-2017
 24. 24. Valitsemissektori eelarve püsib tasakaalu juures 24 • Eesti Panga hinnangul jääb eelarve väikesesse nominaalsesse puudujääki • Planeeritavate sotsiaaltoetuste ja investeeringute kasvu tõttu ületavad kulud tulude pikaajalist tasakaalutaset, mistõttu on struktuurne eelarve samuti väikeses puudujäägis 11.06.2015 -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 suhtenaSKPsse struktuurne eelarvepositsioon ajutised meetmed tsükliline komponent nominaalne eelarvepositsioon Allikad: statistikaamet, Eesti Pank prognoos Valitsemissektori eelarvepositsioon Majandusprognoos 2015-2017
 25. 25. Majandusprognoosist lähtuvad järeldused 2511.06.2015 Majandusprognoos 2015-2017
 26. 26. Eesti on tugevalt seotud üleilmse majandusega • Maailmamajanduse oodatust kesisema kasvu ning toormehindade ja vahetuskursside ulatusliku kõikumise mõju on olnud selgelt nähtav ka Eesti majanduses • Eesti majandus on tulnud küllaltki edukalt toime Venemaa nõrga majandusolukorra, sanktsioonide ja rubla odavnemisega • Eesti suurem seotus euroalaga nii Leedu hiljutise liitumise kui ka kaubandusstruktuuri muutuse tõttu lisab kasvu väljavaatele kindlust • Euroala kasvu turgutavad rahapoliitika, vähesem vajadus eelarveid konsolideerida, soodsamad laenutingimused, odavam euro, paranenud konkurentsivõime ja väiksem tööpuudus • Kreeka võlaprobleem on endiselt terav ja tekitab ebakindlust 2611.06.2015 Majandusprognoos 2015-2017
 27. 27. Eesti majandusareng on jõudnud aeglasema kasvu faasi • Arvestades mitme olulise ekspordi sihtturu probleeme, on Eesti majanduskasv olnud rahuldav, seda ka hoogsa eratarbimise tõttu • Tarbimist on soodustanud väga paljud tegurid: keskmise palga tõus, hõive kasv, vähenenud tööpuudus, hinnataseme langus, suurenenud sotsiaaltoetused ja kõrge kindlustunne • Eesti majandusele pikemaajaliselt jõukohane kasv on 3–4%. Sellest kiiremat kasvu piirab elanikkonna vähenemine ning välja kujunenud tootmisstruktuur, -sisseseade ja -tehnoloogia • Kasvu toetavate struktuurireformideta saaks majanduskasv kiireneda üle 4% ajutiselt ja tõenäoliselt majanduse ülekuumenemise hinnaga 2711.06.2015 Majandusprognoos 2015-2017
 28. 28. Majanduskasvuga seotud riskid võivad edasist kasvu pidurdada • Prognoos eeldab, et Venemaa ja Ukraina konflikt ei süvene, kuid geopoliitilised ohuallikad on endiselt väga tõsised • Pinged tööturul pole kasvanud, kuid kasumite kahanemine annab märku, et ettevõtete investeerimisvõime võib olla vähenenud • Eesti kui investeeringumahuka majanduse jaoks kätkeb endas ohtu võimalik varahindade langus Põhjamaades, mis võib piirata pankade rahastamisvõimet • Eesti majanduskasvu jaoks on energia odavnemine olnud soodne, sest siinne majandus on keskmisest energiamahukam, kuid energia hinna järsu tõusu korral oleks mõju vastupidine 2811.06.2015 Majandusprognoos 2015-2017
 29. 29. Valitsemissektor peaks juhinduma pikemaajalistest eesmärkidest • Eesti riigi rahanduse olukord ja väljavaade on endiselt head: eelarve jääb sellel ja kahel järgmisel aastal tasakaalu juurde, kuid siiski väikesesse puudujääki • Eelarvepoliitika jätkusuutlikkus on vajalik, et väliskeskkonna riskidele avatud väikeriigis oleks võimalik riskide negatiivseid mõjusid tasandada vastutsüklilise eelarvepoliitikaga • Valitsus peaks varasemast veelgi enam panema rõhku riigi pikemaajaliste eesmärkide seadmisele, sh majanduse konkurentsivõime suurendamisele • Valitsemissektori eelarve-eesmärkide täitmisel peaks vältima järske ja ootamatuid maksumuudatusi, mis suurendavad nii tarbijate kui ka ettevõtete ebakindlust 2911.06.2015 Majandusprognoos 2015-2017
 30. 30. Eesti Panga majandusprognoosi põhinäitajad 30 Allikad: statistikaamet, Eesti Pank 2014 2015 2016 2017 SKP jooksevhindades (miljardit eurot) 19,53 20,46 21,74 23,21 SKP muutus püsivhindades (%) 2,1 2,2 3,1 3,6 SKP muutus püsivhindades töötaja kohta (%) 1,3 1,1 4,1 4,5 THI inflatsioon (%) -0,1 0,0 2,6 2,7 Töötuse määr (%) 7,4 5,9 6,0 7,5 Keskmise brutokuupalga muutus (%) 5,6 4,6 5,5 6,6 Eelarve tasakaal (% SKPst) 0,6 -0,1 -0,1 -0,2 11.06.2015 Majandusprognoos 2015-2017

×