Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eesti Panga majanduskommentaar 12.06.2013

2,947 views

Published on

Eesti Panga majanduskommentaari esitlus 12. juunil 2013

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Eesti Panga majanduskommentaar 12.06.2013

 1. 1. Eesti Panga majanduskommentaar12. juuni 2013
 2. 2. Esitluse teemad12.06.2013 Eesti Panga majanduskommentaar 2• Väliskeskkond ja selle areng• Tagasivaade Eesti majandusele ja lähiaastate prognoos• Majanduspoliitilised järeldused
 3. 3. 12.06.2013 3Eestis püsib kindlustunne euroala keskmisestkõrgem• Vaatamata ajutisele tagasilöögile käesoleva aasta aprillis on ka euroala kindlustunne 2012. aastalõpuga võrreldes paranenudAllikas: Euroopa KomisjonKindlustunne Eestis ja euroalalEesti Panga majanduskommentaar607080901001101202006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Eesti euroala
 4. 4. 12.06.2013 4Inflatsioon on euroalal aeglustunud alla 2%-6%-4%-2%0%2%4% 200520062007200820092010201120122013euroala majanduskasv, a/a euroala inflatsioon, a/aAllikas: EurostatEuroala majanduskasv ja inflatsioon• Euroala majanduskasv on kvartali arvestuses püsinud negatiivsena kuus kvartalit järjest• Inflatsiooniootused on prognoosiperioodil kooskõlas hinnastabiilsuse eesmärgiga, milleks oneuroala aastane hinnakasv veidi alla 2% keskpikas perspektiivisEesti Panga majanduskommentaar
 5. 5. Euroala keskpankade majandusprognoos on 2013.aasta kohta pessimistlikum kui detsembris 201212.06.2013 5Euroala reaalne majanduskasvAllikad: Eurostat, Euroopa KeskpankEuroala inflatsioon• Euroala majanduse elavnemine on lükkunud edasi• Inflatsioon on oodatult aeglustunud ning hinnasurved püsivad vaoshoitudEesti Panga majanduskommentaar-1.5%-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%2010 2011 2012 2013 2014majanduskasv, a/adetsembriprognoos 2012 (vahemik)juuniprognoos 2013 (vahemik)juuniprognoos 2013 (punktprognoos)0%1%2%3%2010 2011 2012 2013 2014kasv, a/adetsembriprognoos 2012 (vahemik)juuniprognoos 2013 (vahemik)juuniprognoos 2013 (punktprognoos)
 6. 6. Madalad intressimäärad toetavadmajanduse taastumist12.06.2013 63 kuu EURIBORAllikas: Euroopa Keskpank• Vähese hinnasurve tõttu ootavad turud väga madalate intressimääradeperioodi jätkumist• Poole aasta taguse ajaga võrreldes on muutus intressiootustes väga väikeEesti Panga majanduskommentaar0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2011 2012 2013 2014 2015juuniprognoos 2013 detsembriprognoos 2012
 7. 7. Nafta hinna prognoos pole 2012. aastadetsembriga võrreldes oluliselt muutunud12.06.2013 7Naftahind, dollarit barrelistAllikas: Euroopa Keskpank• Turgudel oodatakse nafta hinna langemist 95 USA dollarini aastal 2015• Nafta odavnemine annab olulise panuse inflatsiooni aeglustumisseEesti Panga majanduskommentaar90951001051101151202011 2012 2013 2014 2015juuniprognoos 2013 detsembriprognoos 2012
 8. 8. Euro on USA dollari suhtes tugevnenud12.06.2013 8USA dollari ja euro vahetuskurssAllikas: Euroopa Keskpank• Euro tugevnemine USA dollari suhtes on alandanud energiahinna prognoosiEesti Panga majanduskommentaar1.201.251.301.351.401.452011 2012 2013 2014 2015juuniprognoos 2013 detsembriprognoos 2012
 9. 9. Eesti majandus liigub tasakaalulise kasvukiirusesuunas, tänavune aeglustumine on ajutine12.06.2013 9Eesti reaalne majanduskasvAllikad: statistikaamet, Eesti Pank• 2014. ja 2015. aastal kiireneb SKP kasv nii sise- kui ka välisnõudluse elavnemise toel• Eesti majanduse tasakaaluline kasvumäär on eelseisvatel aastatel ligikaudu 3,5% ningseda veab kapitalimahukuse tõus ja tehnoloogia arengEesti Panga majanduskommentaar-15%-10%-5%0%5%10%15%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015juuniprognoos 2013 detsembriprognoos 2012
 10. 10. Laenupakkumine ei ole viimaselpoolaastal kitsenenud12.06.2013 100%1%2%3%4%5%6%7%8%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015ettevõtete laenud 3 kuu EURIBOR eluasemelaenudLaenude intressimääradAllikad: Eesti Pank, Euroopa Keskpank• Konkurentsitingimused on võimaldanud pankadel väga madala intressikeskkonnas varade ja omakapitali tootluse säilitamiseks intressimarginaale tõsta• Kodumaised riskid finantssektori stabiilsusele on vähenenud• Pangandussektori tugi erasektori rahastamisele püsib tugevEesti Panga majanduskommentaar
 11. 11. Investeerimisaktiivsus püsib tugevana12.06.2013 11-15%-10%-5%0%5%10%15%2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015laenujääk kokku eluasemelaenud majapidamiste muud laenud ettevõtete laenudLaenujäägi kasvAllikas: Eesti Pank• Madalad laenuintressid, soodne välisfinantseerimine ning paranevmajanduskliima hoiavad investeerimisaktiivsust Eestis lähiaastatel kõrgelning see peegeldub ka laenukasvusEesti Panga majanduskommentaar
 12. 12. Eesti majanduskasvu kiirenemiseks onoluline, et välisnõudlus taastuks12.06.2013 12-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015SKP reaalkasv sisenõudluse reaalkasv kaupade ja teenuste ekspordi reaalkasvSKP, sisenõudluse ja ekspordi reaalkasvAllikad: statistikaamet, Eesti PankEesti Panga majanduskommentaar
 13. 13. Eesti ekspordi areng sõltub olukorrast sihtturgudel12.06.2013 1315.9%14.5%12.1%8.7%5.4%4.7%4.5%15.9% RootsiSoomeVenemaaLätiLeeduAmeerikaÜhendriigidSaksamaaEesti ekspordi struktuur sihtriikide lõikes, 2012Allikas: statistikaamet• Ligikaudu kolmandik Eesti kaupade väljaveost suundub Rootsi ja Soome• Seitsme peamise sihtriigi osatähtsus moodustas 2012. aastal 84% kogu ekspordistEesti Panga majanduskommentaar
 14. 14. Välisnõudluse kasv on varem oodatust tagasihoidlikum12.06.2013 14Välisnõudluse kasvAllikas: Euroopa Keskpank• Eelmise prognoosiga võrreldes on välisnõudluse kasv aeglasem• Välisnõudluse kasv hakkab kiirenema juba käesoleval aastal• Suurima panuse annab eksport Rootsi, Soome ja Venemaale-2%0%2%4%6%8%10%2011 2012 2013 2014 2015Rootsi Soome VenemaaLäti Leedu SaksamaaUSA Taani muud riigidvälisnõudluse kasv, juuni 2013 välisnõudluse kasv, detsember 2012Eesti Panga majanduskommentaar
 15. 15. Jooksevkonto püsib tasakaalu lähedal12.06.2013 15-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015kaubad teenused tulu jooksevülekanded jooksevkonto saldoJooksevkonto suhtena SKPsseAllikad: statistikaamet, Eesti Pank• Prognoosiperioodil jooksevkonto positsioon paraneb peamiselt kaupadebilansi puudujäägi vähenemise arvel• Netoekspordi paranemist veab välisnõudluse hoogustuv kasv ningkaubandustingimuste paranemineEesti Panga majanduskommentaar
 16. 16. Tööturu olukord on püsivalt paranenud12.06.2013 16Tööpuuduse määrAllikad: statistikaamet, Eesti Pank• Pikaajaliste töötute osakaal langeb üldise tööpuuduse vähenemise taustal• Tööpuuduse määr on jõudnud tasakaalulise tasemeni• Järjest olulisemaks muutub tööjõu efektiivne rakendamine0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%%tööjõustvähem kui 6 kuud 6 kuni 11 kuud 12 kuni 23 kuud24 kuud ja enam töötuse määr tasakaaluline tööpuuduse määrEesti Panga majanduskommentaar
 17. 17. Palgakasv püsib tugev, hõive kasv pidurdub12.06.2013 17-10%-5%0%5%10%15%20%25%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015keskmise brutokuupalga kasv hõive kasvPalga ja hõive kasvAllikad: statistikaamet, Eesti Pank• Tööealise elanikkonna vähenemine pidurdab hõive kasvu vaatamatavähenevale tööpuudusele• Palgakasv on rajatud tööjõu tootlikkuse suurenemisele• Palgakasv kiireneb eelolevatel aastatel majandusaktiivsuse suurenedesEesti Panga majanduskommentaar
 18. 18. Inflatsioon lähiaastatel aeglustub12.06.2013 18-2%0%2%4%6%8%10%12%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015alusinflatsioon majapidamiste energia toiduained kütused tarbijahinnaindeksTarbijahinnaindeksi (THI) kasvAllikad: statistikaamet, Eesti Pank• Sisemaistest teguritest juhitud alusinflatsioon on püsinud madal• 2013. aastal mõjutab inflatsiooni elektri kallinemine• Inflatsiooniprognoosi eelduseks on nafta ja toidutoorme maailmaturuhinna langusEesti Panga majanduskommentaar
 19. 19. Valitsemissektori eelarve nominaalne tasakaalsaavutatakse prognoosi kohaselt 2014. aastal12.06.2013 19-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015%SKPststruktuurne eelarvetasakaal tsükliline komponent ühekordsed meetmed nominaalne eelarvetasakaalEelarvepositsioonAllikad: statistikaamet, Eesti Pank• Valitsemissektori positsioon püsib struktuurses ülejäägis• Valitsemissektori võlg kasvab prognoosiaastatel aeglasemalt kui SKPning võlakoormus alanebEesti Panga majanduskommentaar
 20. 20. Majandusprognoosist lähtuvad järeldused12.06.2013 20Eesti Panga majanduskommentaar
 21. 21. Eesti majandus jätkab tasakaalulisel kursil• Eesti majandus on kriisijärgselt varasemast tasakaalustatum• Majapidamiste ja ettevõtete bilansid on märkimisväärselt korrastunud,laenukoormus suhtena SKPsse on vähenenud• Majanduse stabiliseerumist ilmestavad ka tasakaalulähedanejooksevkonto defitsiit ja valitsemissektori eelarve• Majanduskasv kiireneb 2014. aastal elavneva sise- ja välisnõudluse toelpotentsiaalse määra lähedale• Tarbijahindade inflatsioon püsib prognoosiperioodil vaoshoitud12.06.2013 21Eesti Panga majanduskommentaar
 22. 22. Võimalikud ohudKriisijärgselt korrastunud majandus on muutunud vähem haavatavaks, kuid niiera- kui ka avalik sektor peaksid arvestama võimalike riskidega• Välisnõudluse taastumine on jätkuvalt ebakindel, mis võib ohustada eksportivatsektorit• Madalad intressid üheskoos kasvava kindlustundega võivad kaasa tuualiigoptimistliku tarbimiskäitumise ja paisutada kinnisvarahindasid• Odava laenamise võimalusega ei tohiks kaasneda riskide alahindamist jalaenuteenindamise võime ülehindamist• Nafta hind võib globaalse nõudluse suurenemisel kallineda ning suurendadainflatsiooni• Struktuurne tööpuudus ja tööjõunappus (sh väljarändest tulenevalt) võivadpõhjustada liigseid palgakasvu surveid, inflatsiooni kiirenemist ning seeläbikahjustada ekspordi konkurentsivõimet12.06.2013 22Eesti Panga majanduskommentaar
 23. 23. Valitsemissektoril on jätkuvalt oluline rollmajanduse usaldusväärsuse säilitamisel• Valitsemissektori eelarve tasakaalu saavutamine aastaks 2014, vastavaltriigi eelarvestrateegias seatud eesmärgile, suurendab usaldusväärsustmajanduse vastu• Valitsemissektori eelarve nominaalne ülejääk aastal 2015 on olulineselleks, et riigil oleks võimalik suurendada reserve, millega negatiivseteriskide teostumise korral majandust tasakaalustada• Pikemaajalise majanduskasvu kindlustamiseks on vaja aktiivsete tööturumeetmetega vähendada struktuurset tööpuudust12.06.2013 23Eesti Panga majanduskommentaar
 24. 24. Väljakutsed edasiseks arenguksTööturul hakkab järjest enam mõju avaldama tööealise elanikkonnavähenemine• järgnevatel aastatel võib esmakordselt näha hõive kahanemist vaatamatasamaaegselt alanevale tööpuudusele• suureneb aktiivse tööjõus osalemise ja tööjõu efektiivse rakendamiseolulisus• piiratud tööjõuressursi juures on peamiseks võimalusekslisandväärtusmahukama tootmise poole liikumisel tööjõu kapitaligavarustatuse suurendamine ning tööjõu kvalifikatsiooni tõus12.06.2013 24Eesti Panga majanduskommentaar
 25. 25. Eesti Panga majandusprognoosi põhinäitajad12.06.2013 252012 2013 2014 2015SKP (miljardit eurot) 17,0 17,9 19,2 20,7SKP muutus püsihindades (%) 3,2 2,0 4,2 4,3THI inflatsioon (%) 3,9 3,0 2,5 2,7Tööpuuduse määr (%) 10,2 9,2 8,8 8,5Keskmine brutokuupalga muutus (%) 5,9 5,1 6,4 7,4Eelarve tasakaal (% SKPst) -0,3 -0,3 0,0 0,2Majandusprognoos põhinäitajate kaupaAllikad: statistikaamet, Eesti PankEesti Panga majanduskommentaar

×