Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Majanduse rahastamise ülevaade
Taavi Raudsaar
Eesti Panga avatud seminar
16.02.2016
16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade
• Euroala ja lähiriikide laenuturu areng
• Eesti ettevõtete rahastamine
• Eesti ...
Euroala ja lähiriikide laenuturu areng
16.02.2016 3Majanduse rahastamise ülevaade
16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
2012 2013 2014 2015
Soome Eesti Läti Rootsi euroala
Ette...
16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade
1%
2%
3%
4%
5%
6%
2011 2012 2013 2014 2015
Soome Leedu Eesti
Läti Rootsi euroala...
16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade
Intressimäärad on madalad ja investorid otsivad
endiselt tulukust, mis soodustav...
Eesti ettevõtete rahastamine
16.02.2016 7Majanduse rahastamise ülevaade
16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade
Vähese investeerimisaktiivsuse tõttu on ettevõtete kapitalivajadus
suhteliselt v...
16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade
Võlakohustuste kasvu veavad peamiselt jaekaubanduse
ja tööstuse ettevõtted
9
-20...
16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade
Võlakohustuste struktuur on samasugune kui
paaril viimasel aastal
10
0%
10%
20%
...
16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade
Põhivarainvesteeringutest “vabanenud” raha toel
on suurenenud dividendimaksed ja...
16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0
5
10
15
20
25
30
35
2005 2007 2009 2011 2013 2...
16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade
Välismaiste otseinvesteeringute sissevool on viimastel aastatel olnud
suhtelisel...
Ettevõtete ligipääs rahastamisele püsib hea ja
rahastamisvõimalused ei piira investeerimist
Rahastamisvõimalusi toetavad k...
Kinnisvaraettevõtete rahastamises on varasemast suurem
roll ettevõtetevahelistel laenudel
Välisrahastamise roll on suurene...
Eesti majapidamiste rahastamine
16.02.2016 16Majanduse rahastamise ülevaade
16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade
Majapidamiste ostujõud ja säästmisvõime on suurenenud
tänu sissetulekute kasvule...
16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade
Suurenenud säästmisvõime toel suurenevad ka säästud
18
10%
20%
30%
40%
50%
60%
7...
16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade
Majapidamiste laenuaktiivsus on mõõdukalt kasvanud
19
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
...
16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade
Arvestades Eesti SKP suhteliselt madalat taset on Eesti
majapidamiste ja ettevõt...
Laenupakkumine Eestis
16.02.2016 21Majanduse rahastamise ülevaade
16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade
Pankade laenupakkumise võime püsib hea:
kapitaliseeritus on kõrge ja rahastamiso...
16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade
Ettevõtete laenuturul on konkurents üsna tugev
Eluasemelaenude turul konkurents ...
16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade
Laenuaktiivsus euroalal
• Euroalal on laenuaktiivsus aeglaselt suurenenud, kuid ...
Aitäh!
Jälgi Eesti Panka ka Twitteris:
https://twitter.com/EestiPank
16.02.2016 25Majanduse rahastamise ülevaade
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Majanduse rahastamise ülevaade, veebruar 2016.

860 views

Published on

Eesti Panga avatud seminar.
Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Majanduse rahastamise ülevaade, veebruar 2016.

 1. 1. Majanduse rahastamise ülevaade Taavi Raudsaar Eesti Panga avatud seminar 16.02.2016
 2. 2. 16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade • Euroala ja lähiriikide laenuturu areng • Eesti ettevõtete rahastamine • Eesti majapidamiste rahastamine • Laenupakkumine Eestis Esitluse teemad: 2
 3. 3. Euroala ja lähiriikide laenuturu areng 16.02.2016 3Majanduse rahastamise ülevaade
 4. 4. 16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade -15% -10% -5% 0% 5% 10% 2012 2013 2014 2015 Soome Eesti Läti Rootsi euroala Ettevõtete pangalaenude portfelli aastakasv Allikad: Euroopa Keskpank, Rootsi keskpank, Eesti Panga arvutused Euroala ettevõtete laenuaktiivsus suureneb, kuid on endiselt väike, majapidamiste oma mõnevõrra suurem 4 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 2012 2013 2014 2015 Soome Leedu Eesti Läti Rootsi euroala Majapidamiste eluasemelaenude aastakasv Allikad: Euroopa Keskpank, Rootsi keskpank, Eesti Panga arvutused Rootsi ja Soome: laenuaktiivsus suhteliselt suur Leedu: laenuaktiivsus kogub vaikselt hoogu Läti: laenuaktiivsus endiselt väga väike
 5. 5. 16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade 1% 2% 3% 4% 5% 6% 2011 2012 2013 2014 2015 Soome Leedu Eesti Läti Rootsi euroala Ettevõtete uute laenude intressimäär Allikas: Euroopa Keskpank Tänavu peaks aktiivsus kasvama: laenustandardid on leevenenud, baasintressimäärad on väga madalad ja väljastatud laenude intressimäärad on alanenud 5 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2011 2012 2013 2014 2015 majapidamiste eluasemelaenud ettevõtete laenud Laenustandardeid karmistanud ja leevendanud pankade osakaalu vahe euroalal Allikas: Euroopa Keskpank
 6. 6. 16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade Intressimäärad on madalad ja investorid otsivad endiselt tulukust, mis soodustavad pangalaenude asendumist turupõhise rahastamisega 6 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 2011 2012 2013 2014 2015 mldeurot noteeritud aktsiad pangalaenud võlakirjad Euroala mittefinantsettevõtete pangalaenude portfelli kvartalimuutus ning võlakirjade ja aktsiate emissiooni netomaht Allikad: Euroopa Keskpank, Eesti Panga arvutused
 7. 7. Eesti ettevõtete rahastamine 16.02.2016 7Majanduse rahastamise ülevaade
 8. 8. 16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade Vähese investeerimisaktiivsuse tõttu on ettevõtete kapitalivajadus suhteliselt väike ja see hoiab laenukasvu mõõduka Varude ja jaekaubanduse käibe kasv on suurendanud nõudlust lühiajaliste laenude järele 8 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2005 2007 2009 2011 2013 2015 I-III kv osakaallisandväärtuses muu kaubandus ehitus ja kinnisvara veondus ja laondus töötlev tööstus energeetika varud Ettevõtete põhivarainvesteeringud ja varud Allikas: statistikaamet
 9. 9. 16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade Võlakohustuste kasvu veavad peamiselt jaekaubanduse ja tööstuse ettevõtted 9 -20 30 80 130 veondus ja laondus agraar- sektor taristu ehitus ja kinnisvara tööstus kaubandus mln eurot lühiajalised laenud pikaajalised laenud Laenujäägi aastakasv 2015. aastal Allikas: Eesti Pank Laenujäägi aastakasv 2015. aastal
 10. 10. 16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade Võlakohustuste struktuur on samasugune kui paaril viimasel aastal 10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 III kv kodumaine pangalaen ja liising muu kodumaine laen kodumaised võlakirjad välismaised laenud välismaised võlakirjad Ettevõtete võlakohustuste struktuur
 11. 11. 16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade Põhivarainvesteeringutest “vabanenud” raha toel on suurenenud dividendimaksed ja likviidsed varad 11 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2005 2007 2009 2011 2013 2015 mlneurot makstud tulumaks (vasak telg) makstud tulumaksu osakaal kasumis (parem telg) Ettevõtete jaotatult kasumilt makstud juriidilise isiku tulumaks Allikad: maksu- ja tolliamet, statistikaamet -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0 1 2 3 4 5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 mldeurot kodumaised hoiused (vasak telg) välismaal asuvad hoiused (vasak telg) kodumaiste hoiuste aastakasv (parem telg) hoiused suhtena SKPsse (parem telg) Ettevõtete hoiuste maht Allikad: Eesti Pank, statistikaamet
 12. 12. 16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0 5 10 15 20 25 30 35 2005 2007 2009 2011 2013 2015 mldeurot omakapital (vasak telg) välismaised võlakohustused (vasak telg) kodumaised võlakohustused (vasak telg) võlg suhtena omakapitali (parem telg) Ettevõtete võlg ja omakapital Allikas: Eesti Pank Võlakapitali osakaal ettevõtlussektori rahastamises tasapisi suureneb 12
 13. 13. 16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade Välismaiste otseinvesteeringute sissevool on viimastel aastatel olnud suhteliselt väike ja suuresti kaubandusesektorikeskne 13 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 2005 2007 2009 2011 2013 2015 mlneurot muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus veondus ja laondus ehitus ja kinnisvara töötlev tööstus kaubandus Välismaiste otseinvesteeringute struktuur tegevusalade kaupa Allikas: Eesti Pank
 14. 14. Ettevõtete ligipääs rahastamisele püsib hea ja rahastamisvõimalused ei piira investeerimist Rahastamisvõimalusi toetavad kogutud kasumid, soodne finantsseis, hea ligipääs pangalaenudele ja madal baasintressimäär 16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Kreeka Küpros Itaalia Leedu Hispaania Sloveenia EuroopaLiit Prantsusmaa Läti Poola Rootsi Ühendkuningriik Austria Saksamaa Eesti Luksemburg Soome 2015 2014 Ettevõtete hinnang ettevõttevälise rahastamise kättesaadavusele Allikas: EKP ettevõtete rahastamisvõimaluste uuring Märkus. Skaalal tähistab 1, et kättesaadavus ei takista üldse äritegevust, ja 10, et takistab väga palju 0 10 20 30 40 50 60 70 2004 2006 2008 2010 2012 2014 %vastanutest stimuleeriv piirav Ettevõtete kasum ja finantsolukord kui jooksva aasta investeeringuid mõjutav tegur Allikas: konjunktuuriinstituut
 15. 15. Kinnisvaraettevõtete rahastamises on varasemast suurem roll ettevõtetevahelistel laenudel Välisrahastamise roll on suurenenud omakapitali puhul 16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade 15 0 1 2 3 4 5 6 7 2010 2011 2012 2013 2014 III kv 2015 mldeurot * 2014. ja 2015. aasta kohta 2013. aasta andmed muud kodumaised võlakohustused* muud välisvõlakohustused grupisisesed välislaenud kodumaised pangalaenud ja liising Kinnisvaraettevõtete võlakohustused Allikad: statistikaamet, Eesti Pank, Eesti Panga arvutused 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 1 2 3 4 5 6 2005 2007 2009 2011 2013 mldeurot residendid (vasak telg) mitteresidendid (vasak telg) mitteresidentide osakaal (parem telg) Kinnisvaraettevõtete omakapital Allikad: statistikaamet, Eesti Pank, Eesti Panga arvutused
 16. 16. Eesti majapidamiste rahastamine 16.02.2016 16Majanduse rahastamise ülevaade
 17. 17. 16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade Majapidamiste ostujõud ja säästmisvõime on suurenenud tänu sissetulekute kasvule ja hindade alanemisele 17 0 50 100 150 200 250 300 2005 2007 2009 2011 2013 2015 keskmine brutokuupalk investeeringud jaemüük Majapidamiste sissetulekud, tarbimine ja investeeringud, I kv 2005 = 100 (4 kvartali libisev keskmine) Allikas: statistikaamet 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2015 2014 2013 2012 ei jää üle kuni 45 eurot 46–130 eurot 131–255 eurot üle 255 euro kuni 50 eurot 51–250 eurot 251–500 eurot üle 500 euro ei oska öelda Joonis 3.1.2. Leibkondade raha ülejääk pärast esmavajadusi ja laenumakseid Allikas: TNS Emori Eesti leibkondade finantskäitumise uuring Joonis 3.1.2. Leibkondade raha ülejääk pärast esmavajadusi ja laenumakseid Allikas: TNS Emori Eesti leibkondade finantskäitumise uuring 2015. aastal oli majapidamisi, kellel jäi pärast esmatarbekulutusi ja laenumakseid raha üle, ligikaudu sama palju kui enne kriisi
 18. 18. 16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade Suurenenud säästmisvõime toel suurenevad ka säästud 18 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2005 2007 2009 2011 2013 2015 suhtenaSKPsse Läti Eesti Soome Leedu Saksamaa Rootsi euroala Majapidamiste finantssäästud Allikas: Eurostat 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 0 1 2 3 4 5 6 2009 2011 2013 2015 mldeurot tähtajalised ja säästuhoiused (vasak telg) üleöö- ja nõudmiseni hoiused (vasak telg) hoiuste mahu aastakasv (parem telg) Majapidamiste hoiuste maht Allikas: Eesti Pank Enamiku teiste euroala riikidega võrreldes on finantssäästud siiski suhteliselt väikesed
 19. 19. 16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade Majapidamiste laenuaktiivsus on mõõdukalt kasvanud 19 -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 2008 2010 2012 2014 mlderurot eluasemelaenude jääk (vasak telg) eluasemelaenude jäägi aastakasv (parem telg) Eluasemelaenude jääk Allikas: Eesti Pank -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2008 2010 2012 2014 mlneurot muu liising ja faktooring õppelaenud krediitkaardi- ja arvelduslaenud liising muud tarbimislaenud portfelli aastakasv (parem telg) Majapidamiste muude laenude jääk Allikas: Eesti Pank Nõudlus on enim suurenenud eluasemelaenude ja autoliisingu järele
 20. 20. 16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade Arvestades Eesti SKP suhteliselt madalat taset on Eesti majapidamiste ja ettevõtete võlakoormus küllaltki suur Ehkki võlakoormus on paljudes teistes riikides märgatavalt suurem kui Eestis, on vaid üksikute sama rikaste riikide võlakoormus olnud suurem kui Eesti oma 20 0% 50% 100% 150% 200% 250% 7000 28000 võlgsuhtenaSKPsse SKP elaniku kohta ostujõu pariteedi alusel (logaritmskaala) Euroopa Eesti Mittefinantsettevõtete võlg Euroopas ja Eestis ( 5 aasta keskmine) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 7000 28000 võlgsuhtenaSKPsse SKP elaniku kohta ostujõu pariteedi alusel (logaritmskaala) Euroopa Eesti Majapidamiste võlg Euroopas ja Eestis ( 5 aasta keskmine)
 21. 21. Laenupakkumine Eestis 16.02.2016 21Majanduse rahastamise ülevaade
 22. 22. 16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade Pankade laenupakkumise võime püsib hea: kapitaliseeritus on kõrge ja rahastamisolukord soodne Kodumaiste hoiuste kasvust ja laenude tagasimaksetest endiselt piisab praeguse laenunõudluse teenindamiseks 22 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0 4 8 12 16 20 2008 2010 2012 2014 emiteeritud võlakirjad (vasak telg) mitteresidentide hoiused (vasak telg) residentide hoiused (vasak telg) emapankadelt kaasatud vahendid (vasak telg) hoiuste osakaal võlakohustustes (parem telg) Pankade võlakohustuste struktuur Allikas: Eesti Pank mldeurot 50% 100% 150% 200% 250% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 kõik residendid Laenude-hoiuste suhtarv Allikas: Eesti Pank
 23. 23. 16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade Ettevõtete laenuturul on konkurents üsna tugev Eluasemelaenude turul konkurents nõrgenes ja turul aktiivselt tegutsevaid panku on vähem 23 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 vähima ja suurima marginaali vahemik keskmine Nelja suure panga eluasemelaenude keskmine intressimarginaal Allikas: Eesti Pank 1% 2% 3% 4% 5% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 vähima ja suurima marginaali vahemik keskmine Nelja suure panga ettevõtete pikaajaliste laenude keskmine intressimarginaal Allikas: Eesti Pank
 24. 24. 16.02.2016 Majanduse rahastamise ülevaade Laenuaktiivsus euroalal • Euroalal on laenuaktiivsus aeglaselt suurenenud, kuid on endiselt siiski üsna väike • Leevenenud laenustandardid ja alanevad intressimäärad annavad lootust aktiivsuse kasvuks Eesti ettevõtted • Ettevõtete kapitalivajadus on väike ning see hoiab laenu- ja omakapitaliinvesteeringute kasvu mõõduka • Ettevõtete ligipääs rahastamisele on suhteliselt hea • Kinnisvaraettevõtete rahastamises mängivad üha suuremat rolli ettevõtetevahelised laenud Eesti majapidamised • Majapidamiste ostujõud ja säästmisvõime suurenesid tänu sissetulekute kasvule ja hindade alanemisele • Majapidamiste finantskäitumine pole eriti muutunud ja on vaoshoitud • Laenuaktiivsus on mõõdukalt suurenenud: peamiselt eluasemelaenud ja autoliising Laenupakkumine • Pankade rahastamine, kasumlikkus ja kapitaliseeritus ei sea piiranguid laenupakkumisele, st pankade laenupakkumise võime püsib hea • Ettevõtete laenuturul on konkurents üsna tugev, eluasemelaenude turul on nõrgenenud Kokkuvõtteks 24
 25. 25. Aitäh! Jälgi Eesti Panka ka Twitteris: https://twitter.com/EestiPank 16.02.2016 25Majanduse rahastamise ülevaade

×