Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ardo Hanssoni esitlus Äriplaan 2014 seminaril

929 views

Published on

Eesti Panga president Ardo Hansson esines ettekandega „Majandusprognoos aastaks 2014“ Äripäeva majanduskonverentsil „Äriplaan 2014“

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ardo Hanssoni esitlus Äriplaan 2014 seminaril

 1. 1. Majandusprognoos aastaks 2014 Ardo Hansson Eesti Pank Äriplaan 2014 Nokia kontserdimaja, Tallinn
 2. 2. • Kriis näitab taandumise märke, kuid maailm ei taastu ühtlaselt • Eesti väike majanduskasv varjutab pilti tugevast tootmistegevusest • Eesti edasist majanduskasvu määrab järjest enam see, kuidas rakendada olemasolevat nappi inimressurssi 25.09.2013 Äriplaan 2014 2
 3. 3. Hetkeseis meid ümbritsevas majandusruumis • Euroalal on märgata majandusaktiivsuse elavnemist – Sel aastal sai läbi 6 kvartalit väldanud majanduslangus, mis oli pikim ühisraha senises ajaloos – Kriisist väljumise taga on Euroopa Liidu institutsioonide otsustavad sammud • Esimesed positiivsed märgid ei anna alust liigsele kindlustundele – Finantsvõimendus on vähenenud, era- ja avalik sektor vähendavad võlakoormust ja parandavad bilansse – Aastate jooksul tekkinud tasakaalustamatuste likvideerimine võtab aega • Üleilmne taastumine on ebaühtlane – Arenenud riikide positsioon on tugevnenud, kuid arenevaid riike kimbutavad kasvuraskused – Suve lõpul on mitmed organisatsioonid alandanud arenevate riikide kasvuprognoose 25.09.2013 Äriplaan 2014 3
 4. 4. Maailmamajandus muutub aktiivsemaks 25.09.2013 Allikad: IMF, WEO kevad 2013,* Euroopa Keskpanga sügisprognoos, ** Eesti Panga juuniprognoos 4Äriplaan 2014 Majanduskasv (%)
 5. 5. Senised reformid kannavad vilju 25.09.2013 Äriplaan 2014 5 Allikas: Euroopa Komisjon • Eelarve puudujääk väheneb nii Euroopas kui ka teistes piirkondades • Euroopa Komisjon prognoosib selle tendentsi jätkumist Eelarve tasakaal Eelarve tasakaal
 6. 6. Eesti asub Euroopa kasvukaardil soodsas piirkonnas 25.09.2013 Äriplaan 2014 6 Allikas: Euroopa Komisjon 20142013 EUROOPA RIIKIDE MAJANDUSKASV Allikas: Euroopa Komisjon • Peamiste kaubanduspartnerite osas valmistab muret Soome käekäik negatiivne 0% - 1% 1% - 2% 2% - 3% 3% ja enam
 7. 7. Eesti olulise kaubanduspartneri, Soome majandus on silmitsi struktuursete probleemidega 25.09.2013 Äriplaan 2014 7 0 1 2 3 4 5 6 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Paberitööstus Elektroonika Osakaal SKP.st, % Allikas: Suomen Tilastokeskus, Soome Pank 24877 • Soomele oluline olnud paberi- ja elektroonikatööstus on hääbunud Allikas: Soome statistikaamet, Soome Pank
 8. 8. Soome majandust koormab tööjõukulude kasv 25.09.2013 Äriplaan 2014 8 • Viimasel kümnel aastal on kulutused tööjõule kasvanud kiirelt, mis on vähendanud majanduse konkurentsivõimet Allikas: Eurostat
 9. 9. Tööjõukulude kiire kasv on tuntav ka Eestis 25.09.2013 Äriplaan 2014 9 Allikas: Statistikaamet, Eesti Panga arvutused • Tööjõukulud on kandunud lõpptoodete hinda eelkõige teenuste sektoris • Keskmine brutokuupalk kasvas 2013.a teises kvartalis 8,5%, teenuste (v.a side) hinnatase tõusis augustis 4,2% • Väliskonkurentsile avatud tööstuse tegevusaladel on raske palgasurvele järgi anda ja seetõttu hinda tõsta – sellega kaasneks konkurentsivõime langus
 10. 10. Eesti palkasid survestab tööjõupuudus 25.09.2013 Äriplaan 2014 10 Allikas: Euroopa Komisjon • Ettevõtted hindavad tootmist piiravatest teguritest olulisimaks nõudlust, kuid suurenenud on ka tööjõunappuse osatähtsus • Tööstusettevõtete hinnangu kohaselt ei sea finantseerimistingimused arengule takistusi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tööstusettevõtete toodangukasvu piiravad faktorid piiranguid pole ebapiisav nõudlus tööjõu puudus materjali/seadmete puudus muud finantsprobleemid
 11. 11. Olemas on ka kasutamata puhvreid 25.09.2013 Äriplaan 2014 11 • Alarakendatud ja seni tööd mitte otsinud inimesi on umbes 60 tuhat • Selle ressursi kaasamine eeldab tõenäoliselt suuremat töötingimuste paindlikkust • Reservatsioonipalk, st palk, millega praegused töötud on nõus tööle asuma, on kiirelt tõusnud (aastaga 11,4%-15,4%, sõltuvalt haridustasemest) Allikas: Statistikaamet
 12. 12. Suurenevad tööjõukulud hakkavad kergitama alusinflatsiooni 25.09.2013 Äriplaan 2014 12 -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 alusinflatsioon majapidamiste energia toiduained kütused tarbijahinnaindeks Allikas: Statistikaamet, Eesti Pank • Alusinflatsioon on seni püsinud madal tänu sideteenuste jätkuvale odavnemisele ning tööstuskaupade aeglasele hinnakasvule • Järgmisel aastal on majapidamiste energia hinnatõus märksa väiksem kui tänavu (2013. aastal enam kui 1 pp ehk umbes kolmandik inflatsioonist)
 13. 13. Eesti väike majanduskasv on tugevalt mõjutatud ühest tegevusalast 25.09.2013 Äriplaan 2014 13 Allikas: Statistikaamet, Eesti Panga arvutused • Majanduskasv langes teises kvartalis 1%ni, kuid aeglustumine polnud laiapõhjaline • Veonduse ja laonduse kõrval kasvas ülejäänud majandus aastaga 2,4% • Tegevusalade lisandväärtus (v.a veondus ja laondus) kasvas 3,4% ning kasv on kiirenenud
 14. 14. Eelolevatel aastatel võime oodata majandusaktiivsuse suurenemist 25.09.2013 Äriplaan 2014 14 Allikas: Statistikaamet, Eesti Panga arvutused • Majanduskasv jõuab juba järgmisel aastal 4% juurde, mis on lähedal Eesti oodatavale pikaajalisele kasvumäärale
 15. 15. Euroopa majandus kosub üksnes sammhaaval • Majanduskeskkond meie ümber on muutunud, kasvuüllatusi ei tasu üleilmsel areenil oodata • Euroalal jätkub mõõdukas majandusaktiivsuse taastumine madala inflatsiooni keskkonnas. See võimaldab keskpangal intresside taset madalana hoida • Euroopa Keskpank on kinnitanud, et intressid võivad lähiajal püsida praegusel või madalamatel tasemetel • Muude majanduspoliitika valdkondade positiivne mõju on hakanud juba avalduma. Euroala eelarvepositsioon on paranenud ning konkurentsivõime kasvanud (sh probleemsetes riikides) • Praegused märgid euroala majanduse elavnemisest on õrnal pinnasel, riskid on endiselt allapoole 25.09.2013 Äriplaan 2014 15
 16. 16. Eestil tuleb rõhuda tugevustele, kuid edasine areng eeldab ka kitsaskohtade teadvustamist • Eesti on hoopis teises arengufaasis võrreldes eelmise kümnendiga, meile jõukohane 3-4% majanduskasv on saavutatav juba järgmisel aastal • Eestil on jätkuvalt potentsiaali kasvada kiiremini kui ülejäänud euroala • Eesti majanduskasv oli esimesel poolaastal üllatavalt nõrk, kuid sel pole laiapõhjalist alust • Eesti eelis teiste Euroopa riikide eest on kriisist väljumine suurenenud võlakoormata – riigivõlg on jätkuvalt Euroopa väikseim. See pakub kindlust maksusüsteemi stabiilsuse osas • Järjest enam hakkab Eesti arengut mõjutama inimtegur – Eestis elavate inimeste arv väheneb, sealhulgas ka tööealiste hulk • Mitte üksnes tööjõuressursi hulk, vaid ka selle arendamine on eelolevatel aastatel tootmismahu suurendamise keskne küsimus 25.09.2013 Äriplaan 2014 16
 17. 17. 25.09.2013 Äriplaan 2014 17 2012 2013 2014 2015 SKP (miljardit eurot) 17,0 17,9 19,2 20,7 SKP muutus püsihindades (%) 3,2 2,0 4,2 4,3 THI inflatsioon (%) 3,9 3,0 2,5 2,7 Tööpuuduse määr (%) 10,2 9,2 8,8 8,5 Keskmine brutokuupalga muutus (%) 5,9 5,1 6,4 7,4 Eelarve tasakaal (% SKPst) -0,3 -0,3 0,0 0,2 Majandusprognoos põhinäitajate kaupa Allikad: Statistikaamet, Eesti Pank Eesti Panga juunikuise majandusprognoosi põhinäitajad

×