Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avalik loeng 10.12.2015. Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2015-2017

811 views

Published on

Eesti Panga muuseumis toimus avalik loeng, kus keskpanga ökonomist Rasmus Kattai tutvustas Eesti Panga vastvalminud majandusprognoosi aastateks 2015-2017.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avalik loeng 10.12.2015. Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2015-2017

 1. 1. Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2015-2017
 2. 2. -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Venemaa Hiina Jaapan Ameerika Ühendriigid Allikas: IMF World Economic Outlook oktoober 2015, aprill 2015 (katkendlik joon) Suuremate majanduste majanduskasv prognoos Maailmamajanduse kasv on jäänud oodatust aeglasemaks • Maailmamajanduse kasv prognooside kohaselt kiireneb, kuid aegamisi • Hiina majanduskasvu aeglustumisel on ülemaailmne mõju • Venemaa majanduses pole veel olulisi paranemise märke näha 2Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 3. 3. Toormete hinna langus on jätkunud • Prognoosi koostamise ajal näitasid tulevikutehingud, et naftabarreli hind püsib järgmisel kahel aastal allpool 60 USA dollarit • Kui nafta rohkem ei odavne, siis kaob inflatsioonist nn baasiefekti tõttu suur negatiivne panus 0 20 40 60 80 100 120 140 2012 2013 2014 2015 tööstustoormed (jaanuar 2012 = 100) toidutoormed (jaanuar 2012 = 100) naftabarrel Toormete hinnad (USA dollarites) Allikad: IMF, Bloomberg 3Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 4. 4. Euroala majandus liigub varem prognoositud kursil • Euroopa Keskpanga viimase prognoosi kohaselt kerkib inflatsioon 2017. aastaks 1,6%ni ÜTHI-inflatsioon, % Allikad: Eurostat, Euroopa Keskpank Majanduskasv kvartali võrdluses, % 2014 2015* 2016* 2017* 0,4% 0,1% 1,0% 1,6% 2014 2015* 2016* 2017* 0,9% 1,5% 1,7% 1,9% * prognoos 4Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 5. 5. Toormete hinna langus on jätkunud • Prognoosi koostamise ajal näitasid tulevikutehingud, et naftabarreli hind püsib järgmisel kahel aastal allpool 60 USA dollarit • Kui nafta rohkem ei odavne, siis kaob inflatsioonist nn baasiefekti tõttu suur negatiivne panus 0 20 40 60 80 100 120 140 2012 2013 2014 2015 tööstustoormed (jaanuar 2012 = 100) toidutoormed (jaanuar 2012 = 100) naftabarrel Toormete hinnad (USA dollarites) Allikad: IMF, Bloomberg 5Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 6. 6. -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Allikas: Euroopa Keskpank Märkus. Viimane vaatlus 30.11.2015 3 kuu EURIBOR Aeglase inflatsiooni tingimustes oodatakse rahaturgude negatiivse intressimäära kestmist • Euroopa Keskpanga nõukogu jätkab toetavat rahapoliitikat • Viimasel istungil otsustas Euroopa Keskpanga nõukogu pikendada varaostukava ja langetada hoiustamise püsivõimaluse intressimäära –0,3%ni prognoos 6Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 7. 7. -120% -90% -60% -30% 0% 30% 60% 90% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 2013 2014 2015 Eesti NEER kaubanduspartnerite suhtes (vasak telg) SEK/EUR vahetuskurss (vasak telg) Euro vahetuskursi ja NEERi muutus 2013. aasta algusega võrreldes Allikad: Reuters, Eesti Pank Euro odavnemine on suurendanud euroala riikide konkurentsivõimet • Euro on USA dollari suhtes umbes 14% odavam kui aasta tagasi • Euro vahetuskurss on Eesti kaubanduspartnerite valuutade suhtes viimasel kahel aastal ulatuslikult kõikunud ja kallinenud selle ajaga umbes 8% 7Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 8. 8. Eesti konkurentsivõime on surve all • Eesti eksportijad peavad hakkama saama toodangu hinna languse ja samaaegse palgakulude kasvuga • Vastupidiselt paljudele viimastele aastatele Eesti ekspordi turuosa sel aastal kahanes -12% -8% -4% 0% 4% 8% 12% 2013 2014 2015 keskmise palgaväljamakse aastane muutus Allikad: statistikaamet, Eesti Pank, maksu- ja tolliamet 8Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 9. 9. Ebakõlad Eesti majanduses on suurenenud -10% -5% 0% 5% 10% Allikad: statistikaamet, maksu- ja tolliamet, Eesti Pank Majandusindikaatorite aastane muutus 2015. aasta kolmandas kvartalis * Kolme kvartali libisev keskmine keskmine palgaväljamakse jaemüük reaalne majanduskasv toodang töötaja kohta püsivhindades hõive ettevõtete investeeringud jooksevhindades kaubaeksport jooksevhindades ettevõtete kasum* 9Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 10. 10. Välisnõudlus toetab Eesti kasvu väljavaadet, kuid välisnõudluse paranemine on aeglane • Rootsi ja Venemaa nõudluse väljavaadet on kõige enam allapoole korrigeeritud • Välisnõudluse taastumine on mitmel varasemal korral jäänud ootustele alla -4 -2 0 2 4 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Venemaa (pp) Läti (pp) Leedu (pp) Soome (pp) Rootsi (pp) muud (pp) kokku (%) Allikad: Eurostat, Euroopa Keskpank, Eesti Pank prognoos Välisnõudluse kasv 10Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 11. 11. Vene turule ei ole täiel määral asendust leitud 11Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015 Allikas: statistikaamet • Oktoobris kahanes kaubaeksport 12% eelmise aasta sama ajaga võrreldes
 12. 12. Nõrk välisnõudlus on kahandanud investeeringuid • Suure osa investeeringute langusest on põhjustanud energeetikasektor 12Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015 0 5 10 15 20 25 2004 2006 2008 2010 2012 2014 suhtenaSKPsse energeetika (pp) veondus ja laondus (pp) põllumajandus ja veevarustus (pp) muud tegevusalad (pp) kokku (%) Allikad: statistikaamet, Eurostat 5% 10% 15% 20% 25% 2007 2009 2011 2013 2015 suhtenaSKPsse lisandväärtusega kaalutud investeeringud tegelikud investeeringud Allikad: statistikaamet, Eesti Pank Märkus. Nelja kvartali libisev keskmine Mittefinantsettevõtete investeeringud
 13. 13. Investeeringud väljuvad madalseisust • Suurim osa investeeringute vähenemisest sel aastal tuli energeetikasektorist, kuid ka ülejäänud tegevusaladel soetati eelmise aastaga võrreldes vähem tootmiskapitali • Ettevõtted ja majapidamised jäävad investeeringute tegemisel vaoshoituks -6,1% 1,1% 4,8% -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 2012 2013 2014 2015 2016 2017 valitsemissektor (pp) ettevõtted (pp) majapidamised (pp) investeeringud kokku (%) Allikad: statistikaamet, Eesti Pank prognoos Investeeringute kasv 13Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 14. 14. -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ettevõtete laenud eluasemelaenud Allikas: Eesti Pank Laenujäägi aastakasv prognoos -1% 0% 1% 2% 3% 4% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ettevõtete laenud eluasemelaenud 3 kuu EURIBOR Allikad: Eesti Pank, Euroopa Keskpank -0,2% -0,1% 2,1% 2,1% 2,2% Pangalaenude intressimäärad 0,0% 2,5% 2,6% 2,7% Rahastamistingimused püsivad soodsad • Laenuintressimäärad jäävad kogu prognoosiperioodi kestel madalaks • Laenukasv kiireneb, kuid majapidamiste ja ettevõtete laenukoormus väheneb prognoos 14Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 15. 15. Majanduse investeeringumahukus on vähenenud, osaliselt on see ootuspärane muutus Eesti, 2000–2007 Eesti, 2014 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19% 21% 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 investeeringuteosakaalSKPs ostujõuga korrigeeritud SKP tase elaniku kohta 2010. aasta ELi hindades Mittefinantsettevõtete investeeringud ja sissetuleku tase ELi riikides* *2000.–2007. aasta keskmine Allikad: Eurostat, Eesti Pank 15Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 16. 16. Majandus on viimastel aastatel kasvanud hõive toel • Hõive jõud kasvuallikana hakkab raugema, sest elanike arv kahaneb -4 -2 0 2 4 6 8 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 tootlikkuse panus (pp) hõive panus (pp) SKP kasv püsivhindades (%) Eesti majanduskasvu allikad Allikas: statistikaamet prognoos 16Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 17. 17. 5.9% 5.8% 7.1% 0% 5% 10% 15% 20% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 alla 12 kuu töötud üle 12 kuu töötud Allikad: statistikaamet, Eesti Pank Tööpuudus kestuse järgi Tööpuuduse määr on ligilähedane buumiajale • Tööturul osalemise aktiivsus on kasvanud selle sajandi kõrgeima tasemeni • 2017. aastal tööpuuduse määr suureneb, sest osa töövõimereformiga tööturule sisenejatest ei leia rakendust prognoos 17Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 18. 18. Töökohale sobivus on ületanud ootusi • Vakantsete töökohtade arv pole hakanud kuhjuma 18Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015 III kv 2015 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0% 4% 8% 12% 16% 20% tööjõupuudus(baromeetrinäitaja) töötuse määr (hooajaliselt tasandatud) Beveridge'i kõver Eestis (III kv 2003 – III kv 2015) Allikad: Euroopa Komisjon, Eurostat, Eesti Pank
 19. 19. Tööturg on muutunud efektiivsemaks • Üle- ja alakvalifikatsiooni indikaatorid ei ole viimastel aastatel eriti muutunud 19Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 kõrghariduseta töötajate osakaal juhtide ja tippspetsialistide seas kõrgharitute osakaal, kes peavad end ülekvalifitseerituks töötajate osakaal, kes on enda hinnangul alakvalifitseeritud Allikad: statistikaamet, Eesti Pank
 20. 20. -2% 0% 2% 4% 6% 8% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 keskmise brutokuupalga kasv SKP kasv jooksevhindades hõivatu kohta nominaalse tööjõu ühikukulu kasv Allikad: statistikaamet, Eesti Pank prognoos Tööjõukulude muutus Tööjõu nappuse tõttu palgatõus eriti ei aeglustu • Edasine palgatõus saab põhineda suuremal lisandväärtusel töötaja kohta • Tööjõukulude osa lisandväärtuses jääb eelmiste aastatega võrreldes suuremaks 20Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 21. 21. 1,2% 2,2% 3,1% -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 netoeksport (pp) investeeringud (pp) varud ja statistiline vahe (pp) eratarbimine (pp) SKP kasv püsivhindades (%) Allikad: statistikaamet, Eesti Pank prognoos Majanduskasv jääb tagasihoidlikuks • Välisnõudluse paranemine suurendab eksporti ja investeeringuid • Inflatsiooni kiirenemine kahandab eratarbimise kasvu 21Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 22. 22. -0,4% 1,2% 2,9% -2 -1 0 1 2 3 4 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toit (pp) Teenused ja tööstuskaubad (pp) Energia (pp) THI (%) Allikad: statistikaamet, Eesti Pank Tarbijahindade muutus Inflatsioon järgmistel aastatel kiireneb • Inflatsiooni hoogustumine on laiapõhjaline: kallinevad toorained ja muu importtoodang, tööjõukulude suurenemine tõstab kodumaise toodangu hinda prognoos 22Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 23. 23. Toormete hinna langus on jätkunud 23Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 2014 2015 2016 2017 Euroopa Liidu riikide nõudluse kaudu (pp) energia- ja õlitööstuse kaudu (pp) ostujõu kaudu (pp) kogumõju (%) Nafta hinna languse mõju Eesti SKPle Allikad: Eesti Pank, Euroopa Keskpank Märkus. Joonis näitab nafta hinna muutuse mõju SKP tasemele võrreldes sellega, kui nafta hind oleks jäänud 2014. aasta kolmanda kvartali tasemele. • Senise nafta hinna languseta oleks SKP umbes 0,5% väiksem
 24. 24. -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tasuta kõrgharidus (pp) Tasuta ühistransport (pp) Maksud (pp) Kokku (pp) Allikas: Eesti Pank Administratiivsete meetmete mõju inflatsioonile Maksud annavad suure osa eelseisvast hinnatõusust prognoos • Plaanitavad kütuse-, alkoholi- ja tubakaaktsiisitõusud annavad ligikaudu kolmandiku inflatsioonist 24Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 25. 25. -2% -1% 0% 1% 2% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 struktuurne eelarvepositsioon ajutised meetmed tsükliline komponent nominaalne eelarvepositsioon Allikad: statistikaamet, Eesti Pank prognoos Valitsemissektori eelarvepositsioon (suhtena SKPsse) Eesti riigi rahanduse olukord ja väljavaade on head • Eesti eelarvepoliitika on olnud praegusele majandusolukorrale kohane ja võtnud arvesse tööjõu- ja tarbimismaksude lahknevust üldisest majanduskasvust • Sisenõudluse ergutamine praeguses olukorras viiks majanduse veelgi enam tasakaalust välja 25Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 26. 26. KOKKUVÕTTEKS 26Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 27. 27. • Praeguste tootmisvõimaluste juures oleks majandus suuteline kasvama 3%, kuid selle aasta majanduskasvuks kujuneb 1,2% • Majanduskasvu kiirenemise eeldusteks on välisnõudluse taastumine ja ettevõtete konkurentsivõime paranemine • Eksportiva sektori konkurentsivõime on varasemast suurema surve all, seda tõendab ka sel aastal kaotatud turuosa eksporditurgudel • Maailmamajandus ja mitmed olulisemad kaubanduspartnerid on nõrgas seisus – võitlus turuosa pärast on teravnenud Eesti majanduse kasv on allpool kasvuvõimekust 27Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 28. 28. • Eesti majanduse lähiaastate olukord sõltub sellest, kuidas tekkinud ebakõlad lahenevad • Kiirem majanduskasv sõltub eelkõige kasvupotentsiaali suurendamisest tootlikkuse senisest kiirema kasvu teel • Eesti kasvupotentsiaali toetavad muu hulgas korras riigi rahandus, väike riigivõlg, paindlik tööturg, kahanenud erasektori võlakoormus ja soodsad rahastamisvõimalused • Kui tööviljakus ei suurene, siis on tulemuseks palgatõusu oluline aeglustumine, võimalik on ka palkade alanemine koos tööpuuduse suurenemisega Majandus on teelahkmel 28Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 29. 29. • Rahvusvaheline majanduskeskkond on juba pikka aega valmistanud pettumust, välisnõudlusega seotud riskid on endiselt suured • Geopoliitiline olukord on pingestunud, rändekriisi majanduslikud mõjud on alles avaldumas • Võimalik varahindade langus Põhjamaades võib hakata piirama pankade rahastamisvõimet, kahjustuks ka ekspordivõimalused • Toormete, eelkõige energiakandjate ootamatu kallinemine madalalt tasemelt kiirendaks märgatavalt inflatsiooni ja kahandaks majapidamiste ostujõudu Kasvukeskkond on ebakindel 29Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015
 30. 30. Eesti Panga majandusprognoosi põhinäitajad Allikad: statistikaamet, Eesti Pank 2014 2015 2016 2017 SKP jooksevhindades (miljardit eurot) 19,97 20,46 21,45 22,66 SKP muutus püsivhindades (%) 2,9 1,2 2,2 3,1 SKP muutus püsivhindades töötaja kohta (%) 2,1 -2,1 2,0 3,9 THI-inflatsioon (%) -0,1 -0,4 1,2 2,9 Töötuse määr (%) 7,4 5,9 5,8 7,1 Keskmise brutokuupalga muutus (%) 5,6 5,1 4,8 5,6 Eelarve tasakaal (% SKPst) 0,7 0,1 0,1 0,0 30Eesti Panga majandusprognoos 2015-201710.12.2015

×