Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ardo Hansson. Eesti majanduse kurss 2015. aastal – kasv versus langus

760 views

Published on

EESTI PANGA PROGNOOS 2015. AASTAKS

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ardo Hansson. Eesti majanduse kurss 2015. aastal – kasv versus langus

 1. 1. Eesti majanduse kurss 2015. aastal – kasv versus langus EESTI PANGA PROGNOOS 2015. AASTAKS Ardo Hansson Eesti Pank 12.11.2014
 2. 2. Maailmamajandus taastub, aga oodatust aeglasemas tempos • IMF, Euroopa Keskpank ja Euroopa Komisjon on maailma ja euroala majanduskasvu väljavaadet madalamaks korrigeerinud 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 Euroala majanduskasv (%) Euroopa Komisjoni prognoos IMF prognoos Euroopa Keskpanga prognoos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Maailma majanduskasv (%) Euroopa Komisjoni prognoos IMF'i prognoos Euroopa Keskpanga prognoos* Allikad: IMF, Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank 6 5 4 3 2 1 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 * Maailmamajanduse kasv ilma euroalata
 3. 3. Aasta teisel poolel vähenes kindlustunne majanduse olukorra suhtes peaaegu kõikjal maailmas • Geopoliitiliste pingete ning paljude suurriikide oodatust kehvemate majandustulemuste tõttu on optimism lähituleviku suhtes kahanenud • Investorite kindlustunne on suuremates majanduspiirkondades vähenenud, kuid USAs suhteliselt vähem Investorite kindlustunne Euroala Saksamaa Jaapan USA Allikad: Euroopa Komisjon, Sentix 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 Majanduse kindlustunde indikaator Euroala Saksamaa UK Rootsi Jaapan (p.s) USA (p.s) 2010 2011 2012 2013 2014 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 2010 2011 2012 2013 2014
 4. 4. Ebakindluse kasv on suurendanud ka aktsiaturgude volatiilsust 5-aastase krediidiriski ülekandetehingute hinnad (bp) 300 250 200 150 100 50 Saksamaa Soome Jaapan USA UK Venemaa (p.s) Allikas: Reuters • Enamiku suuremate riikide krediidiriski hinnangud pole siiski veel tõusnud, erandiks on Soome ja Venemaa 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Aktsiaturgude volatiilsusindeksid VSTOXX, Euroala VDAX, Saksamaa VIX, USA 2010 2011 2012 2013 2014 0 120 100 80 60 40 20 0 2010 2011 2012 2013 2014
 5. 5. Nõudluse vähene kasv peamistel sihtturgudel on pidurdanud Eesti eksporti • Eesti kaubaeksport on kriisijärgsetel aastatel kasvanud kiiremini kui välisnõudlus – eksportijad on suutnud turuosa juurde võita • Venemaale suunduva ekspordi osakaal hakkas vähenema selle aasta alguses, st juba enne sanktsioonide kehtestamist Venemaa osatähtsus Eesti kaubaekspordis (%) 16 14 12 10 8 6 4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Allikas: statistikaamet, Eesti Pank Teenuste eksport, mln eurot Kaupade eksport, mln eurot Välisnõudluse aastakasv püsivhindades, % (parem telg) Ekspordi aastakasv püsivhindades, % (parem telg) 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 6. 6. Ettevõtete hinnangul pärsib toodangu kasvu kõige enam vähene nõudlus • Eksporditurgude aeglane kasv ning varasemast suurem ebakindlus tuleviku suhtes on teinud ettevõtted investeerimisel ettevaatlikuks • Headest finantseerimisvõimalustest hoolimata on põhivara juurdekasv olnud kasin Allikas: Euroopa Komisjon 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tööstusettevõtete toodangu kasvu piiravad faktorid 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 piiranguid pole ebapiisav nõudlus tööjõu puudus materjali/seadmete puudus muud finantsprobleemid
 7. 7. Euroala rahaturuintressid on kõigi aegade madalaimal tasemel • Turgudel oodatakse, et intressid püsivad väga madalad veel mitme aasta jooksul • Eesti ettevõtete jaoks on intressikeskkond väga soodne • Viimase kahe aasta jooksul pole pangad oma laenutingimusi ja standardeid oluliselt muutnud ja ka lähiaastatel pole suuri muutusi näha 8 7 6 5 4 3 2 1 0 3-kuu Euribor Ootus (Euroopa Keskpanga prognoos september 2014) Ootus (Euro Zone Barometer prognoos september 2014) Ettevõtete pikaajalise laenu intress, % Eluasemelaenu intress, % Allikas: Eesti Pank, Euroopa Keskpank, Euro Zone Barometer, EcoWin 8 7 6 5 4 3 2 1 0 01/08 04/08 07/08 10/08 01/09 04/09 07/09 10/09 01/10 04/10 07/10 10/10 01/11 04/11 07/11 10/11 01/12 04/12 07/12 10/12 01/13 04/13 07/13 10/13 01/14 04/14 07/14 10/14 01/15 04/15 07/15 10/15 01/16 04/16 07/16 10/16
 8. 8. Konkurentsis püsimiseks ja majanduskasvu jätkumiseks on vaja investeerida tootmise tõhustamisse • Aasta esimesel poolel kahanesid kasumid palgakulude suurenemise tõttu • Eelkõige ajendab tootmist tõhustama tööturult lähtuv surve tootmiskuludele Tööjõukulude ja kasumi kasv kasum (põhivara kulum + tegevuse ülejääk) hüvitised töötajatele Allikas: statistikaamet 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 9. 9. Tööealiste inimeste arvu vähenemine paneb ettevõtted töötajate pärast võitlema • Juba viie aasta pärast on Eestis tööealisi inimesi 30 000 võrra vähem kui täna • Väheefektiivsete ja väikese tootlikkusega ettevõtete jaoks muutub kestma jäämine üha raskemaks, kuna tööjõudu jääb vähemaks ja üldine palgatase tõuseb (umbes 10% ettevõtetest maksab oma keskmise palgana miinimumpalka) 1,000,000 950,000 900,000 850,000 800,000 Tööealise elanikkonna rahvastikuprognoos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Allikas: statistikaamet
 10. 10. Majanduses on vaba ressurssi • Vaja on järjest kõrgema kvalifikatsiooniga töötajaid, kuid tööd otsivate inimeste oskused ei vasta tihti vabade ametikohtade nõuetele • Ebapiisavalt haritud tööjõud on suurim probleem ligi veerandile ettevõtjaist (allikas: Eesti Konjunktuuriinstituut) • Vaja on senisest rohkem täiend- ja ümberõpet 20% 15% 10% 5% 0% Tööpuudus 12 kuud või rohkem vähem kui 12 kuud töötuse määr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Allikas: statistikaamet, Eesti Pank
 11. 11. Eesti majanduskasv kiireneb aegamisi koos üleilmse majanduskliima paranemisega • Majanduskasvu ohustavad riskid on ettevaates üsna suured • Kui Euroopa majanduses ei realiseeru must stsenaarium, saavutab Eesti 2016. aastaks pikemaajaliselt jõukohase 3–4% suuruse majanduskasvu 2.1% 2.5% 3.6% Eesti Panga prognoos septembris 2014 Allikas: statistikaamet, Eesti Pank 9.5% 10.4% 7.9% -5.3% Eesti reaalne majanduskasv 2.5% -14.7% 8.3% 4.7% 1.6% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 12. 12. Väiksem majanduskasv on Eesti jaoks uus normaalsus • Eesti praegust arenguetappi ei saa võrrelda eelmise kümnendiga – väga kiire kasvu periood on möödas 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Majanduskasv Euroopa riikides aastatel 2000–2008 (EL 27) 30 50 70 90 110 130 150 170 SKP elaniku kohta ostujõu pariteedi alusel, aastate 2000–2008 keskmine Keskmine aastane SKP kasv aastatel 2001–2008 Eesti suhteline sissetulekutase 2000. aastal Eesti suhteline sissetulekutase 2013. aastal (72%) Allikas: Eurostat, Eesti Pank
 13. 13. Eesti majandus on tasakaalukam kui aasta tagasi • Majanduse tasakaal on ebakindlal ajal oluliseks eelduseks, et negatiivsete üllatustega eduka(ma)lt hakkama saada tehingute arv mediaanhind (parem telg) 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 Tehingute arv ja mediaanhind Eesti 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 korteriturul 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tööjõukulude aastakasv nominaalne tööjõu ühikukulu reaalne tööjõu ühikukulu Allikad: maa-amet, statistikaamet 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 14. 14. Eesti ettevõtete finantsvõimendus ja võlakoormus on pärast majanduskriisi tunduvalt vähenenud • Euroopa Liidu liikmesriikide võrdluses on Eesti ettevõtete finantsvõimendus üks väiksemaid ja võlakoormus natuke alla keskmise 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Ettevõtete omakapital ja võlakohustused (mld eurot) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 omakapital välismaine laenamine kodumaine laenamine võlg / omakapital (p.s) 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ettevõtete ja majapidamiste võlakoormus (% SKPst) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 majapidamised ettevõtted Allikas: Eesti Pank, statistikaamet
 15. 15. Eestis tegutsevad pangad on hästi kapitaliseeritud ja likviidsed 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Allikas: Eesti Pank • Kodumaiste hoiuste kasvust piisab praeguse laenunõudluse teenindamiseks 0% 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 miljardit eurot laenude-hoiuste suhtarv (parem telg) laenude jääk hoiuste jääk
 16. 16. KOKKUVÕTTEKS • Kogu maailma, sh Euroopa majanduskliima on tasahaaval paranemas, kuid seda ohustavad riskid on väga suured • Aegamisi suurenev välisnõudlus ning toetav rahapoliitika soodustavad Eesti majanduskasvu kiirenemist • Eesti majanduse vastupanuvõime riskidele on paranenud tänu väiksemale laenukoormusele ja rahulikumale kinnisvaraturule, ent ohud majandusele võivad olla asümmeetrilised (nagu tõestasid Vene sanktsioonid) • Eelmise kümnendiga võrreldes on Eesti praegu hoopis teises arenguetapis; pikema aja jooksul jõukohane majanduskasv jääb 3–4% juurde • Järjest enam hakkab Eesti arengut mõjutama inimtegur – väheneb nii rahvaarv kui ka tööealiste inimeste hulk • Tootmismahu suurendamiseks ja majanduskasvu tagamiseks peab eelolevatel aastatel keskenduma tööjõu arendamisele • Väheefektiivsete ja väikese tootlikkusega ettevõtete jaoks muutub kestma jäämine üha raskemaks, kuna üldine palgatase tõuseb
 17. 17. Majandusprognoos põhinäitajate kaupa 2013 2014* 2015* 2016* SKP (miljardit eurot) 18,7 19,5 20,5 21,8 SKP muutus püsivhindades (%) 1,6 2,1 2,5 3,6 Inflatsioon (THI, %) 2,8 0,1 1,3 2,4 Tööpuuduse määr (%) 8,6 7,4 7,5 7,3 Keskmine brutokuupalga muutus (%) 7,9 5,1 5,2 6,6 Hõive muutus (%) 1,2 -0,4 -0,5 -0,4 Allikad: statistikaamet, Eesti Pank Eesti Panga majandusprognoos * Eesti Panga prognoos, avaldatud 23. septembril 2014

×