Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Eesti Panga majandusprognoos
aastateks 2014 - 2016
Rasmus Kattai
Majanduspoliitika ja –prognoosi allosakonna juhataja
12/0...
• Ülevaade väliskeskkonna arengust
• Tagasivaade Eesti majandusele ja lähiaastate prognoos
• Kokkuvõte ja prognoosist tule...
12.06.2014 3
Maailmamajandus tervikuna kogub aktiivsust,
arenenud riikide kasvuväljavaade on tugevam
• Struktuursed proble...
4
Euroala majanduskasv on olnud oodatud kursil
• Euroala majandus on kasvanud nelja viimase järjestikuse kvartali jooksul
...
Euroala majanduskasv jätkab taastumist
5
• Euroala majanduskasv kiireneb aegamisi
• Inflatsioon on 2014. aasta esimesel po...
Madalad intressimäärad toetavad
euroala majanduskasvu kiirenemist
6
• Vähese hinnasurve tõttu oodatakse finantsturgudel vä...
Euroalal tervikuna on kindlustunne paranenud
7
• Soome kindlustunne samuti mais paranes
• Eesti kindlustunde langus mais o...
Rootsi tööstustoodangu ootus langes mais järsult
8
• Samas Rootsi tööstusettevõtete hinnang tellimustele ei halvenenud
Ees...
Tööstusettevõtete hinnang tellimustele on stabiilne
9Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-201612.06.2014
Allikas: E...
Nõudluse kasv Eesti peamistel välisturgudel kiireneb
10
• Detsembriprognoosiga võrreldes on välisnõudluse kasv Eesti jaoks...
0
500
1000
1500
2000
2007
2009
2011
2013
2007
2009
2011
2013
2007
2009
2011
2013
2007
2009
2011
2013
2007
2009
2011
2013
E...
Euro tugevnemine on mõjutanud märgatavalt
Eesti kaubandustingimusi
12
• 2013. aasta algusest on euro kallinenud Vene rubla...
Allikad: CompNet, Dyadkova ja Momchilov (2013)
Euro tugevnemine on mõjutanud märgatavalt
Eesti kaubandustingimusi
13
• Ees...
Tööpuudus väheneb edaspidi visalt
14
• Tööpuuduse alanemine on seiskunud
• Majanduse edenemisele valmistab probleeme kõrge...
Peatunud majanduskasv ning suurenenud tööjõukulud
viisid NULCi kasvu kiirenemise esimeses kvartalis 9,4%ni
15Eesti Panga m...
Palgakasv aeglustub
16
• Tööealise elanikkonna vähenemine toob kaasa hõive kahanemise
• Struktuurne tööpuudus ning elanikk...
Tööjõukulude ning teenuste hinnakasvu vahel
valitseb tugev seos
12.06.2014 17
• Eesti tarbijahindade tase oli 2013. aastal...
Teenuste kallinemine hoidis mais inflatsiooni
positiivsena
12.06.2014 18
• ÜTHI inflatsioon on Eestis alanenud euroala kes...
2014. aasta algul on suur osa tarbijakorvist
odavnenud
19
• Peamiselt on hinna langus tulnud energiast, aprillis ka toidus...
Väga madala inflatsiooni periood möödub
20
• IMFi metoodika alusel leitud deflatsiooni indeks näitab hinnalanguse ohu taan...
Inflatsioon kiireneb, kuid püsib lähiaastatel
mõõdukas
21
• Alusinflatsioon kiireneb teenuste ja importtoodangu hinnakasvu...
2014. aasta majanduskasv tuleb oodatust väiksem
22Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-201612.06.2014
• 2015. aasta...
Majanduskasv kiireneb selle aasta jooksul
12.06.2014 23
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
I II III IV I
2013 2014
neto-tootemaksu...
Majanduse nominaalkasv on olnud jõuline
2412.06.2014
• Tootlikkuse kasvust lahknenud palgakasv on suurendanud majanduse no...
Investeeringute osatähtsus majanduskasvus suureneb
25
• 2014. aastal läbivad ettevõtete investeeringud madalseisu, mille o...
Tootmisvõimsuse rakendatuse tõus viitab suurenevale
investeeringuvajadusele
2612.06.2014 Eesti Panga majandusprognoos aast...
Valitsemissektori investeeringute panus jääb
tagasihoidlikuks
27
• 2014. aastal läbivad ettevõtete investeeringud madalsei...
Laenukasv küll kiireneb, kuid majanduses tervikuna
jätkub laenukoormuse alanemine
28
• Pankade hea finantsseis ning kasvav...
Valitsemissektori eelarve on puudujäägis kogu
prognoosiperioodi jooksul
29
• Eesti Panga hinnangul jääb eelarve ka struktu...
Kokkuvõte ja majandusprognoosist lähtuvad
järeldused
Üleilmne majandusaktiivsus kasvab
• Maailmamajanduse kasv on järk-järgult muutunud tugevamaks,
kuid järgmistel aastatel jä...
Eesti majanduslangus 2014. aasta alguses oli ajutine
• Eesti majanduskasv kiireneb selle aasta jooksul, kuna
energiasektor...
Majanduskasvu võtmeküsimus on tootlikkus
• Eesti majandusarengu, riigieelarve hea seisu ja majapidamiste
heaolu tõusu jätk...
Võimalikud ohud
• Maailmamajanduse ja euroala taastumisega seotud ohud on
varasemast väiksemad, kuid kasv Eesti peamistel ...
Valitsemissektori rahandus püsib tugev, kuigi
eesmärgid on varasemast lõdvemad
• Maksutulude kasv ja majandustsükli hinnan...
Eesti Panga majandusprognoosi põhinäitajad
36
Allikad: statistikaamet, Eesti Pank
Majandusprognoos põhinäitajate kaupa
201...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eesti Panga avalik loeng. Juuniprognoosi tutvustamine

324 views

Published on

Eesti Panga majanduspoliitika ja -prognoosi allosakonna juhataja Rasmus Kattai tutvustas 12. juunil 2014 Eesti Panga juuniprognoosi.
Esitlusel keskendutakse Eesti majanduse hetkeolukorra analüüsile ja Eesti majanduse väljavaadetele käesoleval ning järgneval kahel aastal.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eesti Panga avalik loeng. Juuniprognoosi tutvustamine

 1. 1. Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014 - 2016 Rasmus Kattai Majanduspoliitika ja –prognoosi allosakonna juhataja 12/06/2014
 2. 2. • Ülevaade väliskeskkonna arengust • Tagasivaade Eesti majandusele ja lähiaastate prognoos • Kokkuvõte ja prognoosist tulenevad järeldused
 3. 3. 12.06.2014 3 Maailmamajandus tervikuna kogub aktiivsust, arenenud riikide kasvuväljavaade on tugevam • Struktuursed probleemid ja tasakaalustamatus piiravad kasvu arenevatel turgudel • Turgudel oodatakse nafta hinna langemist 98 USA dollari lähedale 2016. aastal Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-2016 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 eurot toit tööstustoore energia Allikas: Hamburgi Majandusuuringute Instituut Maailmaturu toormete hinnaindeksid* (jaanuar 2007 = 1) * viimane vaatlus 16.05.2014 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 2006 2008 2010 2012 2014 2016 euroala Jaapan Hiina Ameerika Ühendriigid Suuremate majanduste majanduskasv Allikas: IMF WEO, aprill 2014
 4. 4. 4 Euroala majanduskasv on olnud oodatud kursil • Euroala majandus on kasvanud nelja viimase järjestikuse kvartali jooksul • Nn kriisiriikide olukord on silmnähtavalt paranenud Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-201612.06.2014 -10% -5% 0% 5% 10% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Saksamaa Kreeka Prantsusmaa Itaalia Holland Soome Rootsi Majanduskasv valitud euroala riikides, a/a (%) Allikas: Eurostat
 5. 5. Euroala majanduskasv jätkab taastumist 5 • Euroala majanduskasv kiireneb aegamisi • Inflatsioon on 2014. aasta esimesel poolel aeglustunud oodatust rohkem, hinnasurve püsib ettevaates samuti vaoshoitud Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-201612.06.2014 ÜTHI inflatsioon, % Allikad: Eurostat, Euroopa Keskpank Majanduskasv kvartalivõrdluses, % 2013 2014 2015 2016 1,4 0,7% 1,1% 1,4% 2013 2014 2015 2016 -0,4% 1,0% 1,7% 1,8%
 6. 6. Madalad intressimäärad toetavad euroala majanduskasvu kiirenemist 6 • Vähese hinnasurve tõttu oodatakse finantsturgudel väga madalate intressimäärade perioodi jätkumist • Euroopa Keskpanga nõukogu alandas juunis rahapoliitilisi intressimäärasid, seejuures kehtestati kommertspankadele negatiivne hoiuse intressimäär Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-201612.06.2014 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 detsembriprognoos 2013 juuniprognoos 2014 3 kuu EURIBOR Allikas: Euroopa Keskpank
 7. 7. Euroalal tervikuna on kindlustunne paranenud 7 • Soome kindlustunne samuti mais paranes • Eesti kindlustunde langus mais on seotud valdavalt kinnisvara- ja transpordisektoriga Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-201612.06.2014 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kaubanduspartnerite kindlustunne Euroala Eesti Soome Rootsi Läti Leedu Allikas: Euroopa Komisjon
 8. 8. Rootsi tööstustoodangu ootus langes mais järsult 8 • Samas Rootsi tööstusettevõtete hinnang tellimustele ei halvenenud Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-201612.06.2014 Allikas: Euroopa Komisjon -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tööstuse toodanguootuste baromeeter Euroala Eesti Soome Rootsi Läti Leedu
 9. 9. Tööstusettevõtete hinnang tellimustele on stabiilne 9Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-201612.06.2014 Allikas: Euroopa Komisjon -80 -60 -40 -20 0 20 40 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tööstuse eksporttellimuste baromeeter Euroala Eesti Soome Rootsi Läti Leedu
 10. 10. Nõudluse kasv Eesti peamistel välisturgudel kiireneb 10 • Detsembriprognoosiga võrreldes on välisnõudluse kasv Eesti jaoks siiski kesisem • Eelolevatel aastatel piirab ekspordivõimalusi eelkõige Soome ja Venemaa vähene nõudlus Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-201612.06.2014 Allikad: IMF WEO, statistikaamet, Eesti Pank -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 2012 2013 2014 2015 2016 Leedu Läti Venemaa Soome Rootsi muud Allikas: Euroopa Keskpank Välisnõudluse kasv 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 2012 2013 2014 2015 2016 Soome Venemaa Saksamaa ülejäänud riigid Läti oktoobris 2013 aprillis 2014 Välisnõudluse kasvu muutus
 11. 11. 0 500 1000 1500 2000 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 Eesti kaubaeksport sh teistest riikidest pärit sh Eesti päritoluga Allikad: statistikaamet, Eesti Pank Eesti kaubaeksport jooksevhindades mlneurot Eri turgudel on Eesti majandusele erinev mõju 11 • Kaubaeksport Skandinaaviasse sisaldab märksa enam Eesti oma toodangut ning sealsel majandusarengul on Eestile ulatuslikum mõju Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-201612.06.2014 Venemaa Soome Rootsi Läti Leedu
 12. 12. Euro tugevnemine on mõjutanud märgatavalt Eesti kaubandustingimusi 12 • 2013. aasta algusest on euro kallinenud Vene rubla suhtes 23%, USD suhtes 4%, SEKi suhtes 5% • Eesti eksport on muutunud suhteliselt kallimaks ja import odavamaks – see pidurdas hinnakasvu, kuid vähendas hinnapõhist konkurentsivõimet Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-201612.06.2014 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 2013 2014 Rootsi kroon USA dollar Venemaa rubla Allikas: Eurostat Euro vahetuskurss (jaanuar 2013 = 1)
 13. 13. Allikad: CompNet, Dyadkova ja Momchilov (2013) Euro tugevnemine on mõjutanud märgatavalt Eesti kaubandustingimusi 13 • Eesti ekspordi turuosa kavas 1999 – 2011 keskmiselt üle 5% aastas • Ekspordi sihtturgude ning ka toodete koosseis panustab turuosa kasvu positiivselt • Uute turgudele laienemisel või uute toodete eksportimisel oli Eesti aeglasem kui maailm keskmiselt Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-201612.06.2014 -8 -4 0 4 8 12 Leedu Poola Läti Tšehhi Eesti Ungari Kreeka Austria Saksamaa Hispaania Portugal Rootsi Itaalia Prantsusmaa Soome konkurentsivõime toodete koosseis sihtturud struktuurne segaefekt uued turud ja tooted kasutamata võimalused erinevus maailma ekspordist Ekspordi turuosa kasvu dekomponeerimine EL riikides, 1999-2011 keskmised
 14. 14. Tööpuudus väheneb edaspidi visalt 14 • Tööpuuduse alanemine on seiskunud • Majanduse edenemisele valmistab probleeme kõrge struktuurne tööpuudus Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-201612.06.2014 0% 4% 8% 12% 16% 20% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 %tööjõust 24 kuud ja enam 12 kuni 23 kuud 6 kuni 11 kuud vähem kui 6 kuud töötuse määr loomuliku tööpuuduse määr Allikad: statistikaamet, Eesti Pank Töötuse määr
 15. 15. Peatunud majanduskasv ning suurenenud tööjõukulud viisid NULCi kasvu kiirenemise esimeses kvartalis 9,4%ni 15Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-201612.06.2014 -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tööjõu ühikukulu aastakasv nominaalne reaalne Allikas: statistikaamet
 16. 16. Palgakasv aeglustub 16 • Tööealise elanikkonna vähenemine toob kaasa hõive kahanemise • Struktuurne tööpuudus ning elanikkonna vähenemine on püsivalt parandanud töötajate positsiooni palgaläbirääkimistel Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-201612.06.2014 40% 42% 44% 46% 48% 50% 52% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tööjõukulude osakaal SKPs (parem telg) hõive kasv keskmise brutokuupalga kasv Palga ja hõive kasv Allikad: statistikaamet, Eesti Pank
 17. 17. Tööjõukulude ning teenuste hinnakasvu vahel valitseb tugev seos 12.06.2014 17 • Eesti tarbijahindade tase oli 2013. aastal umbes 72% Euroopa Liidu keskmisest • Vahe on suurim suletud sektoris ehk teenuste puhul, kus Eesti hinnatase moodustab umbes 60% Euroopa Liidu keskmisest -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 keskmise brutokuupalga aastakasv (vasak telg) teenuste inflatsioon ilma sideteenuseta (parem telg) Allikad: Eurostat, statistikaamet Palgakasvu ja teenuste hinnakasvu seos Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-2016
 18. 18. Teenuste kallinemine hoidis mais inflatsiooni positiivsena 12.06.2014 18 • ÜTHI inflatsioon on Eestis alanenud euroala keskmise tasemele Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-2016 -1 0 1 2 3 4 5 -1 0 1 2 3 4 5 2012 2013 2014 alusinflatsioon (pp) energia (pp) toit koos alkohoolsete jookide ja tubakaga (pp) Eesti THI aastakasv (%) euroala ÜTHI aastakasv (%) Eesti ÜTHI aastakasv (%) Allikad: statistikaamet, Eurostat
 19. 19. 2014. aasta algul on suur osa tarbijakorvist odavnenud 19 • Peamiselt on hinna langus tulnud energiast, aprillis ka toidust Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-201612.06.2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 energia toit tööstuskaubad teenused Allikad: statistikaamet, Eesti Pank Odavnevate kaupade ja teenuste osakaal tarbijakorvis
 20. 20. Väga madala inflatsiooni periood möödub 20 • IMFi metoodika alusel leitud deflatsiooni indeks näitab hinnalanguse ohu taandumist Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-201612.06.2014 -4 -2 0 2 4 6 8 10 120.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 REER (10) krediidi kasv (9) krediidi kasv (8) aktsiahinnad (7) SKP kasv (6) SKP lõhe (5) SKP lõhe (4) SKP deflaator (3) alusinflatsioon (2) inflatsioon (1) deflatsiooni indikaator ühtlustatud tarbijahindade inflatsioon (parem telg, pööratud skaala) Deflatsiooni indikaator IMFi metoodika alusel Allikad: eurostat, Euroopa Komisjon, Eesti Pank RISK madal keskmine suur
 21. 21. Inflatsioon kiireneb, kuid püsib lähiaastatel mõõdukas 21 • Alusinflatsioon kiireneb teenuste ja importtoodangu hinnakasvu kiirenemise tõttu • Inflatsiooni prognoosi eelduseks on nafta maailmaturuhinna langus • Aktsiisimäärade tõstmine kiirendab toiduainete hinnakasvu Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-201612.06.2014 0.8% 2.4% 2.7% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 alusinflatsioon majapidamiste energia kütused toiduained tarbijahinnaindeks Allikad: statistikaamet, Eesti Pank Tarbijahinnaindeksi kasv
 22. 22. 2014. aasta majanduskasv tuleb oodatust väiksem 22Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-201612.06.2014 • 2015. aasta majanduskasv on lähedane varem prognoositule • Nominaalne SKP jääb 2015. aastal 500 miljoni euro võrra varem prognoositust madalamaks 0.7% 3.9% 3.6% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Allikad: statistikaamet, Eesti Pank 12.9 13.4 13.9 10 11 12 13 14 15 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 juuniprognoos 2014 detsembriprognoos 2013 Eesti SKP 2005. aasta püsivhindades (mld eurot) Allikad: statistikaamet, Eesti Pank Eesti majanduskasv
 23. 23. Majanduskasv kiireneb selle aasta jooksul 12.06.2014 23 -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% I II III IV I 2013 2014 neto-tootemaksud kaubandus töötlev tööstus veondus ja laondus ehitus energeetika muu SKP turuhindades SKP kasv tootmismeetodil Allikas: statistikaamet • Soojast talvest tingitud energiatootmise negatiivne panus taandub juba teises kvartalis • Veonduse ja laonduse negatiivne panus kasvu väheneb teises kvartalis võrdlusbaasi muutumise tõttu • Majandust elavdab välisnõudluse järkjärguline paranemine (ebapiisav nõudlus on tootmist piiranud enim) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 maismaa-, vee- ja õhutransport laondust ja veondust abistavad tegevusalad veondus ja laondus Müügitulu, mln eurot Allikas: statistikaamet Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-2016
 24. 24. Majanduse nominaalkasv on olnud jõuline 2412.06.2014 • Tootlikkuse kasvust lahknenud palgakasv on suurendanud majanduse nominaalset mahtu, majapidamiste sissetulekuid ja riigieelarve tulusid, kuid hakanud pärssima hinnapõhist konkurentsivõimet • Majanduse edasine areng saab tugineda üksnes reaalkasvu kiirenemisele 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SKP deflaatori kasv SKP nominaalkasv SKP reaalkasv keskmise brutokuupalga kasv (parem telg) SKP ja SKP deflaatori kasv Allikas: Eesti Pank Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-2016
 25. 25. Investeeringute osatähtsus majanduskasvus suureneb 25 • 2014. aastal läbivad ettevõtete investeeringud madalseisu, mille on suuresti põhjustanud ebakindlus tuleviku suhtes • Eratarbimise kasv jääb tempokaks kogu prognoosiperioodi jooksul 12.06.2014 0.7% 3.9% 3.6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 2012 2013 2014 2015 2016 majapidamiste tarbimine (pp) kapitalimahutus põhivarasse (pp) valitsuse tarbimine (pp) netoeksport (pp) varud ning statistiline vahe (pp) SKP kasv püsivhindades Majanduskasv ja selle nõudluskomponendid Allikad: statistikaamet, Eesti Pank Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-2016
 26. 26. Tootmisvõimsuse rakendatuse tõus viitab suurenevale investeeringuvajadusele 2612.06.2014 Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-2016 50 55 60 65 70 75 80 85 90 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 protsenti Investeeringute kasv ettevõtete sektoris Kapitali kogumahutus põhivarasse, NFC Tootmisressursside rakendatuse tase (SA), ps Allikad: statistikaamet, Euroopa Komisjon
 27. 27. Valitsemissektori investeeringute panus jääb tagasihoidlikuks 27 • 2014. aastal läbivad ettevõtete investeeringud madalseisu, mida on suuresti põhjustanud ebakindlus tuleviku suhtes 12.06.2014 Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-2016 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 eluasemeinvesteeringud ettevõtete investeeringud valitsemissektori investeeringud Euroopa Liidult saadud kapitalisiirded, suhtena investeeringutesse Kapitalimahutus põhivarasse, kasv Allikad: statistikaamet, Eesti Pank
 28. 28. Laenukasv küll kiireneb, kuid majanduses tervikuna jätkub laenukoormuse alanemine 28 • Pankade hea finantsseis ning kasvavad hoiused toetavad laenupakkumist • Laenuintressid jäävad prognoosiperioodi lõpuni madalaks 12.06.2014 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ettevõtted majapidamised Allikas: Eesti Pank Laenukasv Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-2016
 29. 29. Valitsemissektori eelarve on puudujäägis kogu prognoosiperioodi jooksul 29 • Eesti Panga hinnangul jääb eelarve ka struktuursesse defitsiiti 12.06.2014 -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 struktuurne eelarvetasakaal nominaalne eelarvetasakaal Eelarvepositsioon (suhe SKPsse) Allikad: statistikaamet, Eesti Pank Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-2016
 30. 30. Kokkuvõte ja majandusprognoosist lähtuvad järeldused
 31. 31. Üleilmne majandusaktiivsus kasvab • Maailmamajanduse kasv on järk-järgult muutunud tugevamaks, kuid järgmistel aastatel jätkub kasvu suundumine arenevatelt turgudelt arenenud turgudele • Euroala majanduskasv on taastunud oodatud tempos, jätkata tuleb reformidega konkurentsivõime parandamiseks • Euroala nn kriisiriikides on majandus elavnenud silmnähtavalt • Majanduskasv on euroalal riigiti siiski ebaühtlane, Eestit on mõjutanud ja mõjutab ka järgmistel aastatel eelkõige Soome majanduse oodatust kesisem kasv • Vähese hinnasurve tõttu jääb euroala rahapoliitika leebeks ja majanduskasvu toetavaks pikemaks ajaks • Venemaa ja Ukraina konflikti mõju Eestile on seni avaldunud peamiselt kindlustunde vähenemises, mõju majandusele tervikuna on jäänud väikeseks • Venemaa kasvuväljavaade on küll nõrk, kuid sel ei ole Eesti majandusele laiaulatuslikku mõju, kuna sinna suunduv eksport on valdavalt teiste riikide toodang 3112.06.2014 Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-2016
 32. 32. Eesti majanduslangus 2014. aasta alguses oli ajutine • Eesti majanduskasv kiireneb selle aasta jooksul, kuna energiasektori ning veonduse ja laonduse tegevusala negatiivne panus hakkab taanduma • Tootmismahu kasvu seni kõige enam piiranud ebapiisav nõudlus leeveneb ühes välisnõudluse järkjärgulise paranemisega • Palgakasv on selle aasta alguses püsinud jõuline ning sisenõudluse kasv jääb tänu eratarbimisele nii sel kui ka järgmistel aastatel tugevaks • Investeerimisaktiivsus sellel aastal heade rahastamistingimuste toel suureneb, laenuintressid jäävad madalaks terve prognoosiperioodi jooksul 3212.06.2014 Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-2016
 33. 33. Majanduskasvu võtmeküsimus on tootlikkus • Eesti majandusarengu, riigieelarve hea seisu ja majapidamiste heaolu tõusu jätkumise eelduseks on majanduse reaalkasvu kiirenemine ning see sõltub ettevõtte võimekusest tõsta tööjõu tootlikkust • Tootmise tõhusamaks muutmine on majanduskasvu seisukohast olulisim küsimus, sest kvalifitseeritud tööjõu puudus ja sellest tulenev surve palkadele ei leevene • Palgakasv siiski mõnevõrra aeglustub, sest konkurentsivõimet kaotavate ettevõtete osakaalu suurenemine, vähenenud kasumlikkus ning aeglane hinnakasv välisturgudel ei võimalda palgakulusid hindadesse üle kanda • Madala tootlikkusega ettevõtete jaoks muutub toimetulek järjest keerulisemaks, tööjõud liigub sealt kõrgemat lisandväärtust loovatesse ettevõtetesse • Majanduskasvu ja välismaise inflatsiooni kiirenemine ning maksutõusud suurendavad inflatsiooni ka Eestis, kuid hinnakasv jääb prognoosiperioodi jooksul mõõdukaks 3312.06.2014 Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-2016
 34. 34. Võimalikud ohud • Maailmamajanduse ja euroala taastumisega seotud ohud on varasemast väiksemad, kuid kasv Eesti peamistel eksporditurgudel ning ohuallikad on polariseerunud • Esitletav majandusprognoos ei sisalda Venemaa ja Ukraina kriisi süvenemist, kuid see on reaalne oht, mis võib Eesti majanduskasvu taastumist edasi lükata • Ootamatute arengutega toimetulek eksporditurgudel nõuab ettevõtetelt paindlikkust toodete ja sihtturgude mitmekesisuse ja asendatavuse mõttes • Kui majapidamised juhinduvad kinnisvara ostul liiga optimistlikest ootustest, siis pole välistatud eelmise buumiga sarnase stsenaariumi kordumine, mis päädiks taas kord hinnalangusega • Struktuurne tööpuudus ja tööjõu nappus võivad palgakulude kasvu kohanemist lühiajaliselt edasi lükata (varasemate kasumite arvel), millele järgneks palgakasvu prognoositust järsem aeglustumine 3412.06.2014 Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-2016
 35. 35. Valitsemissektori rahandus püsib tugev, kuigi eesmärgid on varasemast lõdvemad • Maksutulude kasv ja majandustsükli hinnang on teineteisest märkimisväärselt lahknenud, mistõttu pole Eesti Panga hinnangul struktuurne eelarve tasakaal praeguste eelduste kohaselt prognoosiperioodi jooksul saavutatav • Valitsuse eelarve-eesmärgid peaksid olema seatud piisava varuga, et olukorra ettenägematu halvenemine ei põhjustaks ootamatuid muudatusi maksupoliitikas • Maksukeskkond peaks olema nii ettevõtete kui ka majapidamiste jaoks usaldusväärne • Suhteliselt kõrge töötuse määra juures tekkinud palgasurved tõendavad probleeme struktuurse tööpuudusega. Selle vähendamine eeldab valitsuselt aktiivse tööturupoliitika jätkamist ning selle toetamist regionaal-, haridus- ja rahvastikupoliitikaga • Kui erasektoris palgakasvu aeglustub, siis peaks selleks valmis olema ka avalik sektor 3512.06.2014 Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-2016
 36. 36. Eesti Panga majandusprognoosi põhinäitajad 36 Allikad: statistikaamet, Eesti Pank Majandusprognoos põhinäitajate kaupa 2013 2014 2015 2016 SKP jooksevhindades (miljardit eurot) 18,43 19,19 20,45 21,79 SKP muutus püsivhindades (%) 0,8 0,7 3,9 3,6 THI inflatsioon (%) 2,8 0,8 2,4 2,7 Töötuse määr (%) 8,6 8,5 8,5 8,3 Keskmine brutokuupalga muutus (%) 7,8 6,0 6,2 6,7 Eelarve tasakaal (% SKPst) -0,2 -0,6 -0,8 -0,3 12.06.2014 Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2014-2016

×