Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Majandusprognoos aastaks 2015 
Ülo Kaasik 
Eesti Pank 
Äriplaan 2015 
Nordea kontserdimaja, Tallinn
• Üleilmne majanduskliima on paranemas, kuid seda ohustavad riskid on 
endiselt väga suured 
• Eesti majanduskasvu puhul v...
Euroalal on oodata majanduse aeglast taastumist, 
kuid inflatsioon on oodatust tagasihoidlikum 
Allikas: Euroopa Keskpank
Euroala rahaturu intressid on kõigi aegade 
madalaimal tasemel 
• Turgudel oodatakse väga madalate intresside kestmist vee...
Muutused Soome majanduse struktuuris on 
nõrgestanud sealset kasvu 
• Rootsi majandus on kasvanud jõudsalt tänu eratarbimi...
Venemaa majanduskasvu osas on vähe optimismi 
• Probleemid majandusstruktuuriga ning Ukraina konflikti mõjud on Venemaa 
k...
Hetkel on olulisim tootmist piirav tegur vähene 
nõudlus 
Allikas: Euroopa Komisjon 
• Tööjõunappus hakkab lähiajal toomis...
Eesti ettevõtete laenamine on muutunud taas 
aktiivsemaks 
Allikas: Eesti Pank 
• Ettevõtete laenukasv hoogustus suvekuude...
Tootmise efektiivsemaks muutmine on vajalik 
konkurentsis püsimiseks 
Tööjõukulude ja kasumi kasv 
kasum (põhivara kulum +...
Tööjõupakkumine väheneb elanikkonna 
vananemise ja väljarände tõttu 
Allikas: statistikaamet 
• Juba viie aasta pärast on ...
Järjest teravamalt tõuseb esile vaba tööjõu 
mittevastavus ettevõtete vajadustele 
• Tööpuudus on viimastel aastatel märga...
Eesti majanduskasv kiireneb aegamisi 
• 2014. aasta majanduskasv kujuneb juunis prognoositust kiiremaks peamiselt SKP 
sta...
Selle aasta inflatsioon kujuneb nullilähedaseks 
• 2014. aastal hoiab hinnakasvu tagasi peamiselt odav energia, mis on väh...
KOKKUVÕTTEKS 
• Üleilmne, sh Euroopa majanduskliima on paranemas, kuid seda ohustavad riskid 
on endiselt väga suured 
• P...
Majandusprognoos põhinäitajate kaupa 
2013 2014* 2015* 2016* 
SKP (miljardit eurot) 18,7 19,5 20,5 21,8 
SKP muutus püsihi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ülo Kaasiku ettekanne "Majandusprognoos aastaks 2015"

1,342 views

Published on

Konverentsil Äriplaan 2015
24. september 2014

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ülo Kaasiku ettekanne "Majandusprognoos aastaks 2015"

 1. 1. Majandusprognoos aastaks 2015 Ülo Kaasik Eesti Pank Äriplaan 2015 Nordea kontserdimaja, Tallinn
 2. 2. • Üleilmne majanduskliima on paranemas, kuid seda ohustavad riskid on endiselt väga suured • Eesti majanduskasvu puhul võib oodata, et see kiireneb aegamisi koos üleilmse majanduskliima paranemisega • Majandus peab toime tulema väiksema hulga inimestega
 3. 3. Euroalal on oodata majanduse aeglast taastumist, kuid inflatsioon on oodatust tagasihoidlikum Allikas: Euroopa Keskpank
 4. 4. Euroala rahaturu intressid on kõigi aegade madalaimal tasemel • Turgudel oodatakse väga madalate intresside kestmist veel mitme aasta jooksul • Eesti ettevõtete jaoks on praegune intressikeskkond väga soodne Lühiajaline rahaturu intressimäär 3-kuu Euribor (%) 3-kuu Euribor Ootus (Euroopa Keskpanga prognoos september 2014) Ootus (Euro Zone Barometer prognoos september 2014) Allikas: Euroopa Keskpank, Euro Zone Barometer 6 5 4 3 2 1 0 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 01/15 01/16
 5. 5. Muutused Soome majanduse struktuuris on nõrgestanud sealset kasvu • Rootsi majandus on kasvanud jõudsalt tänu eratarbimisele ning eluasemeinvesteeringutele, järgmistel aastatel oodatakse ka ekspordi ja ettevõtete investeeringute kiiremat kasvu Allikad: Soome keskpank, Rootsi keskpank 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 SKP reaalkasv (%) Rootsi Soome 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 6. 6. Venemaa majanduskasvu osas on vähe optimismi • Probleemid majandusstruktuuriga ning Ukraina konflikti mõjud on Venemaa kasvuväljavaadet oluliselt halvendanud • Läti ja Leedu võivad Venemaa mõju tõttu samuti kannatada SKP reaalkasv (%) Läti Leedu Venemaa Allikas: Leedu keskpank, Venemaa keskpank, Läti rahandusministeerium 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 7. 7. Hetkel on olulisim tootmist piirav tegur vähene nõudlus Allikas: Euroopa Komisjon • Tööjõunappus hakkab lähiajal toomist järjest enam piirama 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tööstusettevõtete toodangu kasvu piiravad faktorid 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 piiranguid pole ebapiisav nõudlus tööjõu puudus materjali/seadmete puudus muud finantsprobleemid
 8. 8. Eesti ettevõtete laenamine on muutunud taas aktiivsemaks Allikas: Eesti Pank • Ettevõtete laenukasv hoogustus suvekuudel 5%ni • Tasahaaval kiireneb ka majapidamiste eluasemelaenude kasv 10% 5% 0% -5% -10% -15% Laenujäägi aastakasv Ettevõtete laenud Eluasemelaenud 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Viimane vaatlus: august
 9. 9. Tootmise efektiivsemaks muutmine on vajalik konkurentsis püsimiseks Tööjõukulude ja kasumi kasv kasum (põhivara kulum + tegevuse ülejääk) hüvitised töötajatele Allikas: statistikaamet • Kasumid on aasta esimeses pooles palgakulude suurenemise tõttu kahanenud • Ettevõtted on uue olukorraga tööturul siiski osaliselt juba kohanenud 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 10. 10. Tööjõupakkumine väheneb elanikkonna vananemise ja väljarände tõttu Allikas: statistikaamet • Juba viie aasta pärast on Eestis tööealisi inimesi 30 tuhat vähem kui täna 1,000,000 950,000 900,000 850,000 800,000 750,000 Tööealise elanikkonna rahvastikuprognoos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
 11. 11. Järjest teravamalt tõuseb esile vaba tööjõu mittevastavus ettevõtete vajadustele • Tööpuudus on viimastel aastatel märgatavalt vähenenud, kuid edasine alanemine on raskendatud • Probleemiks on nn struktuurne tööpuudus – töösoovijate kvalifikatsiooni mittesobivus vabade ametikohtadega 20% 15% 10% 5% 0% Tööpuudus 12 kuud või rohkem vähem kui 12 kuud töötuse määr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Allikas: statistikaamet, Eesti Pank
 12. 12. Eesti majanduskasv kiireneb aegamisi • 2014. aasta majanduskasv kujuneb juunis prognoositust kiiremaks peamiselt SKP statistika revideerimise tõttu • 2015. aasta majanduskasv jääb varem prognoositule alla kuna 2014. aasta SKP taset on korrigeeritud kõrgemaks • 2016. aastaks on saavutatav Eestile pikemaajaliselt jõukohane 3,6% suurune kasv Majanduskasvu prognoos juuniprognoos 2014 Eesti Panga uuendatud prognoos (september 2014) Allikas: statistikaamet, Eesti Pank 0.8% 0.7% 3.9% 3.6% 1.6% 2.1% 2.5% 3.6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2012 2013 2014 2015 2016
 13. 13. Selle aasta inflatsioon kujuneb nullilähedaseks • 2014. aastal hoiab hinnakasvu tagasi peamiselt odav energia, mis on vähendanud ka ettevõtete kulusid • Ettevaates inflatsioon kiireneb nii energia odavnemise lõppemise kui ka importtoodete kiirema hinnakasvu tõttu • Toiduainete hinnakasvu piiravad veel mõnda aega üleilmne hea saagikus ning sanktsioonide mõju Tarbijahindade inflatsioon alusinflatsioon (pp) energia (pp) toit koos alkohoolsete jookide ja tubakaga (pp) Eesti THI aastakasv (%) Allikas: statistikaamet, Eesti Pank 5 4 3 2 1 0 -1 2012 2013 2014 2015 2016
 14. 14. KOKKUVÕTTEKS • Üleilmne, sh Euroopa majanduskliima on paranemas, kuid seda ohustavad riskid on endiselt väga suured • Paranev välisnõudlus ning toetav rahapoliitika soodustavad Eesti majanduskasvu kiirenemist – teisalt on võimaliku Venemaa konflikti mõju meie lähiregioonile suurem • Eesti on hoopis teises arengufaasis võrreldes eelmise kümnendiga, pikemaajaliselt jõukohane 3-4% majanduskasv on saavutatav ülejärgmisel aastal • Järjest enam hakkab Eesti arengut mõjutama inimtegur – elanikkond väheneb, sealhulgas ka tööealiste inimeste hulk • Mitte üksnes tööjõuressursi hulk, vaid ka selle arendamine on eelolevatel aastatel tootmismahu suurendamise ja majanduskasvu tagamise seisukohalt kesksel kohal • Madala tootlikkusega ettevõtete jaoks muutub üldise palgataseme tõusu tingimustes kestma jäämine üha raskemaks
 15. 15. Majandusprognoos põhinäitajate kaupa 2013 2014* 2015* 2016* SKP (miljardit eurot) 18,7 19,5 20,5 21,8 SKP muutus püsihindades (%) 1,6 2,1 2,5 3,6 Inflatsioon (THI, %) 2,8 0,1 1,3 2,4 Tööpuuduse määr (%) 8,6 7,4 7,5 7,3 Keskmine brutokuupalga muutus (%) 7,9 5,1 5,2 6,6 Hõive muutus (%) 1,2 -0,4 -0,5 -0,4 Allikad: statistikaamet, Eesti Pank Eesti Panga uuendatud majandusprognoos * prognoos

×