Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ülevaade euroala ja Eesti majandusest. Eesti Panga avalik loeng 13. märtsil 2014

640 views

Published on

Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja Martti Randveer annab ülevaate euroala ja Eesti majanduse arengust. 13.03.2014, Eesti Panga avalik loeng
Loengu videosalvestus asub aadressil http://youtu.be/_gbrErxu95M

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ülevaade euroala ja Eesti majandusest. Eesti Panga avalik loeng 13. märtsil 2014

 1. 1. ÜLEVAADE EUROALA JA EESTI MAJANDUSEST 13. märts 2014 Martti Randveer
 2. 2. 1. Euroala majandus 2. Lähinaabrite majandus (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa, Leedu) 3. Eesti majandus 4. Ukraina sündmuste mõju Eesti majandusele
 3. 3. Lähiaastatel oodatakse maailmamajanduse kasvu kiirenemist Allikas: Rahvusvaheline Valuutafond
 4. 4. Euroala majandus on viimased kolm kvartalit kvartaalses võrdluses kasvanud
 5. 5. Rahapoliitilised intressid on väga madalad ja turuosalised ootavad madalaid intressimäärasid ka lähiaastateks
 6. 6. Euroala finantsturgudel on olukord paranenud
 7. 7. Samas pankade poolt väljastatud laenumaht euroalal väheneb ja raha pakkumise kasv on väga tagasihoidlik Allikas: Euroopa Keskpank
 8. 8. Euroala inflatsioon on viimasel aastal alanenud No picture available for this analysis
 9. 9. Euroala töötus on viimase aasta jooksul püsinud 12% tasemel
 10. 10. Viimase viie-kuue aasta jooksul on euroala jooksevkonto- ja eelarvetasakaal tugevnenud -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Eelarve tasakaal (% SKP-st) Jooksevkonto tasakaal (% SKP-st) Allikas: Rahvusvaheline Valuutafond
 11. 11. Eesti peamiste kaubanduspartnerite kindlustunne on pigem tõusutrendil Allikas: Euroopa Komisjon 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kaubanduspartnerite kindlustunne Euroala Eesti Soome Rootsi Läti Leedu
 12. 12. Läti, Leedu ja Rootsi majandusaktiivsus on suhteliselt hea; Venemaal ja Soomes on majandusaktiivsus madalam Allikas: Eurostat, OECD -12 -8 -4 0 4 8 12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SKP reaalkasv, a/a (%) Soome Rootsi -20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SKP reaalkasv, a/a (%) Venemaa Läti Leedu
 13. 13. Poliitilised arengud Ukrainas on avaldanud selget mõju Vene rubla kursile ja Venemaa aktsiahindadele 25 27 29 31 33 35 37 2011 2012 2013 2014 USD/RUB 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2011 2012 2013 2014 MICEX 150 170 190 210 230 250 270 2011 2012 2013 2014 Russia, RTS, Oil & Gas Index (USD) Seisuga 04.03
 14. 14. Meie peamiste kaubanduspartnerite inflatsioon on viimasel aastal alanenud Allikad: Eurostat, OECD -5 0 5 10 15 20 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 THI (%, a/a) Venemaa Läti Leedu Rootsi Soome
 15. 15. 2013. aasta majanduskasv kujunes aeglasemaks kui prognoosisime (0,8% vs 1% Eesti Panga prognoosi järgi) Allikas: statistikaamet - IV kvartali SKP kasvas 0,2% kvartali ja 0,3% aasta võrdluses - Aastase kasvu struktuur jäi sarnaseks eelnevate kvartalitega: • negatiivne panus ehitussektorist ja laondusest-veondusest • positiivne panus töötlevast tööstusest ja kaubandusest (jaekaubandusest) • neto-tootemaksude panus negatiivne -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 2010 2011 2012 2013 Panused SKP kasvu (tootmise meetod) Töötlev tööstus Ehitus Veondus ja laondus Kaubandus Muud tegevusalad Neto-tootemaksud SKP
 16. 16. Töötleva tööstuse panus majanduskasvu on olnud stabiilsest positiivne Allikas: statistikaamet -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Töötleva tööstuse tootmismaht, kasv a/a Puit ja paber Arvutid ja elektroonika Muud masinad, seadmed ja transpordivahendid Metall Kemikaalid ja muud mittemetallid Muu Tegevusalad kokku Lisandväärtuse kasv
 17. 17. Kuigi eksport teisel poolaastal vähenes, paranes kaubandusbilanss madal investeerimisaktiivsus piirab impordinõudlust Allikad: statistikaamet, Eesti Pank -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2010 2011 2012 2013 Kaupade ekspordi kasv, a/a sh aluseksport sh mineraalsed kütused muu eksport kokku -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 2010 2011 2012 2013* Maksebilansi saldod (mln eurot) Kaubad Teenused Tulu Jooksevülekanded Jooksevkonto * IV kvartal on kuise maksebilansi põhjal
 18. 18. SKP kasv oli IV kvartalis suuresti tarbimispõhine Allikas: statistikaamet Eratarbimine +3% a/a (vaba aja teenused + toidukaubad) Investeeringud -1,2% a/a (ettevõtete sektoris kahanemist ei olnud – transpordivahendeid rohkem, masinaid vähem) Suur negatiivne panus varudest (baasiefekt) -12 -8 -4 0 4 8 12 16 2010 2011 2012 2013 SKP aastakasv, tarbimise meetodil (%) Eratarbimine ja KTKTI Valitsuse tarbimine Kapitali kogumahutus põhivarasse Neto-eksport Muu SKP
 19. 19. Majapidamised ei tunne vajadust oma tarbimist piirata ning jaekaubanduse kasv IV kvartalis ei aeglustunud Allikad: statistikaamet, Euroopa Komisjon, Maksuamet -15 -5 5 15 2010 2011 2012 2013 2014 Jaemüügi mahuindeksi aastakasv muu mootorikütused rõivad, jalatsid majatarbed supermarketid ja toit autode müük Tegevusalad kokku -40 -30 -20 -10 0 10 -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jaemüügi ja palgafondi kasv Jaemüük, a/a Palgafond, a/a Tarbijate kindlustunne, sa (ps)
 20. 20. Välisnõudluse paranedes tekib ettevõtete sektoris vajadus täiendavate investeeringute järele Allikad: statistikaamet, Euroopa Komisjon 50 55 60 65 70 75 80 85 90 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Investeeringute kasv ettevõtete sektoris (%) Kapitali kogumahutus põhivarasse, NFC (a/a) Tootmisressursside rakendatuse tase (SA), ps Tootmisvõimsuste rakendatuse tase on kerkinud juba buumieelsele tasemele
 21. 21. Hõive kasvu peatumine 2013. aasta II poolel oli kooskõlas majanduskasvu aeglustumisega -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hõive a/a kasv ehitus kaubandus erasektor teenused avalik sektor teenused muu töötlev tööstus mäetööstus, energia, veevarustus kokku • Positiivselt panustasid hõive kasvu IV kvartalis teenindussektor • Negatiivselt mäetööstus, energia, veevarustuse majandusharu. • Töötlevas tööstuses oli hõive muutumatu • Avalikus sektoris aasta kokkuvõttes hõive kahanes Allikas: Statistikaamet
 22. 22. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tööpuudus 12 kuud või rohkem vähem kui 12 kuud töötuse määr pikaajaliste töötute osakaal, ps Töötus kerkis IV kvartalis eelkõige lühiajalise töötuse kasvu tõttu • Registreeritud töötuse andmed ei näita töötuse kasvu 2013. aasta lõpus ega ka 2014 alguses • Nii registreeritud kui ka ILO töötute seas on alates 2009 kasvanud kõrgharidusega töötute osakaal, kuid kõrgharidusega tööjõu töötuse määr on endiselt madalam kui I või II taseme haridusega tööjõul Allikas: Statistikaamet
 23. 23. Keskmise maksustatud palgatulu kasv on jätkuvalt kiire -20% -10% 0% 10% 20% 30% 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 Keskmine palgaväljamakse, a/a kasv äriregistri ettevõtted valitsusasutuste register majandus kokku Allikas: Maksu- ja Tolliamet
 24. 24. Toiduainete hinnatase maailmaturul on viimastel kuudel kasvanud Toormed kokku Toit Energia Tööstustoormed HWWI; indeks 2007 jan=1; EUR 07 08 09 10 11 12 13 14 0,5 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3
 25. 25. Eestis jätkub inflatsiooni aeglustumine alates suvest Allikas: statistikaamet
 26. 26. Tagasihoidliku laenuaktiivsuse tõttu on aeglustunud reaalsektori laenuportfelli kasv Ettevõtete laenujääk kasvas jaanuaris 0,8% ning eluasemelaenudel 1% Majapidamiste muude laenude jääk väheneb Allikas: Eesti Pank -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reaalsektori laenuportfelliaastakasv kokku ettevõtted eluasemelaenud muud majapidamiste laenud
 27. 27. Kinnisvaraturg oli aasta alguses jätkuvalt aktiivne Korterite ruutmeetri mediaanhind kasvas jaanuaris aastaga 18%, tehingute arv 13% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tehingute arv ja mediaanhind Eesti korteriturul tehingute arv mediaanhind (p.s) Allikas: Maaamet
 28. 28. Reaalsektori hoiuste kasv ületab selgelt laenukasvu Ettevõtete hoiused kasvasid aastaga 9,2% ning majapidamistel 7,4% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reaalsektori hoiuste aastakasv ettevõtted majapidamised kokku reaalsektor Allikas: Eesti Pank
 29. 29. SKP (%, a/a) -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Eesti Venemaa Ukraina Venemaa ja Ukraina majanduskasv on viimasel paaril aastal aeglustunud
 30. 30. Riiklik võlakoormus (% SKPst) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2010 2011 2012 2013 2014 2015 33 36 39 42 45 Eesti Venemaa Ukraina (ps) Eelarve tasakaal (% SKPst) -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Eesti Venemaa Ukraina Võrreldes Venemaaga on Ukraina eelarve puudujääk ja riigivõlg suurem
 31. 31. Venemaa osakaal EL riikide ekspordi struktuuris on üsna erinev Allikas:Eurostat
 32. 32. Eesti ekspordib Venemaale tööstuskaupu, impordime Venemaalt põhiliselt toorained • 2013: eksport Venemaale moodustas 11,4% kogu Eesti kaubaekspordist • Eesti lisandväärtuse sisaldus on Venemaale ekspordis olnud keskmisest väiksem, 35% 13% 11% 5% 5% 4% 4% 22% Masinad ja seadmed Keemiatööstuse tooted Valmistoidukaubad; alkohol Elusloomad; loomsed tooted Metallid ja tooted Tekstiiltooted Sõidukid jt transpordivahendid Muud Venemaa, 2013 Eksport 1404 Masinad ja seadmed 496 Keemiatööstuse tooted 189 Valmistoidukaubad; alkohol 160 Elusloomad; loomsed tooted 71 Metallid ja tooted 67 Tekstiiltooted 62 Sõidukid jt transpordivahendid 53 Muud 306 Mln eurot
 33. 33. Väliskaubanduses on Ukraina roll Eesti jaoks väike, kuid otseinvesteeringute osas olulisem Eesti otseinvesteeringud välismaal (mln EUR) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2010 2011 2012 2013 Küpros Leedu Läti Ukraina Venemaa Soome
 34. 34. Mitteresidentide hoiuste osakaal Eesti pankades on olnud viimastel aastatel üsna stabiilne 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 mlneurot Mitteresidentide hoiuste maht ja osakaal hoiuste kogumahus maht (vasak telg) osakaal (parem telg)
 35. 35. Kokkuvõte - kaubanduspartnerid • Euroala majandus kosub, kõigis euroala suuremates riikides majanduskasv kiirenemas • Läti ja Leedu majanduskasv on teiste EL riikidega võrreldes kiire • Soome majanduse olukord on nõrk • Rootsi majanduse olukord tugevnemas • Venemaa majanduskasv aeglustumas, rubla nõrgenemine ja suur ebakindlus lisavad pingeid • Ukraina sündmused avaldavad selget mõju nii meile kui ka Lätile, Leedule ja Soomele
 36. 36. Kokkuvõte – Eesti majandus • Viimastes kvartalites on majanduse reaalkasv aeglustunud, kuid jooksevhindades on majanduse mahu suurenemine jätkuvalt kiire • Eelmise aasta majanduskasvu panustas positiivselt peamiselt kaubandus ja töötlev tööstus, negatiivselt veondus-laondus ja ehitussektor • Nii ekspordi kui ka impordi mahud on viimastes kvartalites vähenenud, kuid jooksevkonto puudujääk on vähenenud • Eelmise aasta majanduskasv põhines olulisel määral eratarbimisel • Investeeringute maht viimasel aastal võrreldes varasemaga ei muutunud; valitsuse investeeringud vähenesid ja erasektori investeeringud kasvasid • Tööstussektori kapitali rakendatuse tase püsib buumieelsel tasemel, mistõttu võib eeldada, et nõudluse taastudes tekib vajadus investeeringuteks • Laenumahu kasv on olnud tagasihoidlik, kuigi eraisikute laenunõudlus näitab märke tugevnemisest; hoiuste maht kasvab kiiremini • Tööturul on hõive kasv aeglustunud; palgakasv püsib jätkuvalt üsna kiire.

×