Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Tööstussektori väljavaade ja majanduskeskkond 2018. aastal

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 23 Ad

Tööstussektori väljavaade ja majanduskeskkond 2018. aastal

Download to read offline

Ülo Kaasik esines 30.11 ettekandega teemal "Tööstussektori väljavaade ja majanduskeskkond 2018. aastal" konverentsil Tööstuse Äriplaan 2018 Swissotelis

Ülo Kaasik esines 30.11 ettekandega teemal "Tööstussektori väljavaade ja majanduskeskkond 2018. aastal" konverentsil Tööstuse Äriplaan 2018 Swissotelis

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Tööstussektori väljavaade ja majanduskeskkond 2018. aastal (20)

Advertisement

More from Eesti Pank (20)

Tööstussektori väljavaade ja majanduskeskkond 2018. aastal

 1. 1. Tööstussektori väljavaade ja majanduskeskkond 2018. aastal Ülo Kaasik
 2. 2. Maailmamajandus on paremas seisus kui 2016, ent enamikus majanduspiirkondades on kasv pigem stabiliseerumas kui kiirenemas Allikas: OECD prognoos, september 2017 Suuremate riikide ja piirkondade majanduskasvu prognoos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Maailm OECD Ühendriigid Euroala Jaapan India Hina 2015 2016 2017 2018 Hiina % USA
 3. 3. Euroopa Liidu majanduskasv ületab viimaste kümnendite keskmist -6 -4 -2 0 2 4 6 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Allikas: Eurostat • Kasvuerinevus 28 Euroopa Liidu riigis on ajaloo väikseim. praeguse 28 ELi liikmesriigi keskmine majanduskasv, % kasvude varieeruvus, protsendipunktides (standardhälve)
 4. 4. -1% 0% 1% 2% 3% -1% 0% 1% 2% 3% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -1% 0% 1% 2% 3% -1% 0% 1% 2% 3% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sarnaselt muudele piirkondadele võib oodata majanduskasvu aeglustumist ka euroalal ÜTHI-inflatsioonmajanduskasv 2016 2017* 2018* 2019* 0,2% 1,5% 1,2% 1,5% 2016 2017* 2018* 2019* 1,8% 2,2% 1,8% 1,7% * prognoos Allikad: Eurostat, Euroopa Keskpank * prognoos prognoos prognoos
 5. 5. Euroopa Keskpanga rahapoliitika on toetav Allikas: Euroopa Keskpank • Mittestandardsete rahapoliitiliste meetmete mõju avaldub viitajaga, eurosüsteemi rekordsuur bilansimaht on kuistest varaostudest olulisem. • Euroala keskpangad (eurosüsteem) on varaostukava raames varasid soetanud üle 2 triljoni euro (ca 1/5 euroala SKPst). -1 0 1 2 3 4 5 6 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Euroopa Keskpanga rahapoliitilised intressimäärad ja EONIA ECB baasintressimäär ECB üleöö deposiidimäär ECB üleöö laenumäär EONIA EURIBOR 6M %
 6. 6. Euroopa Keskpank on teinud „vähemalt niipalju kui võimalik“ majanduse ergutamiseks • Igakuised varaostud jätkuvad jaanuarist 2018 kuni septembrini 2018 käesoleva aastaga võrreldes väiksemas mahus (30 mld EUR kuus), netoostudest olulisem on juba enam kui 2 triljoni euro eest kokku ostetud hulk reinvesteeritavaid võlakirju ja nende eest ringlusse lastud baasraha. • Oleme pankadele teinud neli suunatud refinantseerimisoperatsiooni, millega pakkusime 4-aastase tähtajaga laenu -0,4% intressiga. • Rahapoliitilised intressimäärad püsivad rekordmadalal vähemalt 2018. a septembrini: üleöölaen 0,25%, likviidsuslaen 0%, hoiustamise püsivõimalus -0,4%.
 7. 7. Hiljutine euro vahetuskursi tugevnemine on kooskõlas euroala majanduse põhinäitajate paranemisega Allikas: Bloomberg EUR/USD
 8. 8. -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Läti Leedu Soome Rootsi Venemaa Lähinaabrite majandus on paremas seisus Allikas: OECD 2018 2015 2013 2014 2016 2017 • Eelmise kümnendi kasvumääradeni pole kaubanduspartnerid siiski jõudnud. Eesti peamiste kaubanduspartnerite majanduskasv%
 9. 9. Kiirem hinnakasv välisturgudel on kasvatanud ka Eesti ettevõtete käibeid -4 -2 0 2 4 6 8 10 2013 - 2016 keskmine 2017 I pa keskmine Ekspordihinna muutus* * põhineb ekspordi deflaatoritel Allikas: Eurostat % • Eesti ekspordi hinnakasv võib olla märk heast mittehinnapõhisest konkurentsivõimest.
 10. 10. Eesti majanduskasv on silmnähtavalt kiirenenud -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Allikas: statistikaamet • Annualiseeritud kvartalikasv on püsinud üle 4% juba enam kui aasta. SKP kasv püsihinnas 5,7% %
 11. 11. Usk eluolu paranemisse on viimaste aastate tugevaim 90 95 100 105 110 -10 -5 0 5 10 2013 2014 2015 2016 2017 tarbijad (vasak telg) tööstus (vasak telg) teenindus (vasak telg) ehitus ja jaekaubandus (vasak telg) majandususaldusindeks (parem telg) Majandususaldusindeks ja kindlustunne eri sektorites Allikad: Euroopa Komisjon • Majandustsükli tipp ja sellele järgnev kasvu aeglustumine on paratamatus.
 12. 12. Majandustsükli hinnang sarnaneb 2005. aastaga Allikad: Euroopa Komisjon, statistikaamet, Eesti Pank -15 -10 -5 0 5 10 15 -3 -2 -1 0 1 2 3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SKP lõhe, ps Rakendatus, vs Tööjõupuudus tööstuses, vs Tööjõupuudus ehituses, vs Tööjõupuudus teeninduses Tsükliindikaatorid %pp
 13. 13. Ettevõtete investeerimisaktiivsus on esimesel poolaastal suurenenud Allikad: statistikaamet, Eesti Panga arvutused
 14. 14. Töökohti on üha raskem täita 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vabade töökohtade osakaal* Allikad: statistikaamet, Eesti Panga arvutused tööstus teenindus kokku * hooajaliselt tasandatud
 15. 15. Ettevõtted loodavad ka hõivet kasvatada • Suurimat hõive kasvu oodatakse ehituses. -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 2014 2015 2016 2017 Hõiveootuste saldo ehitus Allikad: Euroopa Komisjon, Eesti Panga arvutused* hooajaliselt tasandatud, kolme kuu libisev keskmine teenindus kaubandus tööstus
 16. 16. Palgakasvu surve leevenemist pole ette näha 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Keskmise deklareeritud palga aastakasv * Allikas: maksu- ja tolliamet valitsemisasutused äriregistri ettevõtted majandus kokku * kolme kuu libisev keskmine
 17. 17. Ühes tegeliku hinnakasvuga on tõusuteel ka tarbijate hinnaootused • Kiirem oodatav inflatsioon ja elukalliduse tõus võivad kannustada palganõudmisi. -40 -20 0 20 40 60 80 100 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Hinnakasv ja hinnaootused Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituut tajutav hinnakasv (parem telg) igapäevaste ostude hinnakasv (vasak telg) oodatav hinnakasv (parem telg) indeks
 18. 18. Laenuraha juurdevool ei võimenda palgakulude kasvu -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Allikad: statistikaamet, Eesti Pank keskmise palga kasv ettevõtete laenukasv • Tugevamad ettevõtted veavad (palga)turgu seda moonutamata nagu eelmise buumi ajal. • Nõrgemate ettevõtete väljatõrjumine on vältimatu, kuid ka vajalik.
 19. 19. Liikumine töökohtade vahel on aasta-aastalt elavnenud Allikad: statistikaamet, Eesti Pank • Sobiva tööjõu vähesus on pannud inimesed aktiivsemalt töökohti vahetama. * hooajaliselt tasandatud 0 10000 20000 30000 40000 50000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 töötaja algatusel töölt lahkunud töötajate arv tööandja algatusel töölt lahkunud töötajate arv tööle võetud töötajate arv töölt lahkunud töötajate arv Töötajate liikumine*
 20. 20. Töötajad liiguvad sinna, kus tootlikkus (ja tasu töö eest) on suurem 5 10 15 20 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% info ja side Allikad: statistikaamet, Eesti Pank hõivatute muutus 2012-2016 keskminetunnitootlikkus2012-2016,eurodes Tootlikkus tegevusalati ja hõive muutus* veevarustus ja jäätmekäitlus haridus kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus tervishoid ja sotsiaalhoolekanne töötlev tööstus * va mäetööstus, energeetika, majutus, majutus-toitlustus ja kinnisvaraalane tegevus
 21. 21. Palgataseme poolest asub Eesti ELi riikide seas 19. kohal 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Bulgaaria Rumeenia Ungari Poola Leedu Läti Tšehhi Horvaatia Slovakkia Eesti Portugal Kreeka Malta Küpros Sloveenia Hispaania Itaalia Saksamaa Austria Holland Rootsi Prantsusmaa Soome Iirimaa UK Taani Belgia Luksemburg Hüvitised töötaja kohta kuus 2016eurot Allikas: Eurostat Märkus: Poola ja Horvaatia andmed on 2015 kohta. Hüvitised on arvestatud koos tööjõumaksudega.
 22. 22. Selleks, et Euroopa Liidu keskmisele sissetulekutasemele järele jõuda ... * Arvutused on ligikaudsed ja eeldavad, et ELi keskmine oodatav majanduskasv on u 1,5% (alates 1996. a on tegelik kasv olnud 1,7%). ... 20 aastaga, ... 15 aastaga, ... 10 aastaga, peab Eesti majanduskasv olema u 3% peab Eesti majanduskasv olema u 3,5% peab Eesti majanduskasv olema u 5%
 23. 23. • Väliskeskkond on olnud soodne ja peaks püsima ka järgmisel aastal hea – samas mitmed riskid pole kuhugi kadunud. • Eesti majanduses on ka head ajad – tööturu olukord ja ettevõtete hinnangud viitavad, et enam palju paremaks minna ei saa. Erinevalt eelmisest tsükli harjast (2006-2007) on majanduses tasakaalustamatusi vähem. • Jätkuvalt on oluline tõsta tootlikkust, et püsida konkurentsivõimeline – seda eriti järjest raskemas tööturu olukorras. Kokkuvõtteks

Editor's Notes

 • 1

×