Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Eesti Panga majanduskommentaar
8. juuni 2016
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
2014 2015 2016 2017
Hiina Jaapan Venemaa Ameerika Ühendriigid
IMF WEO October 2015 (katkendlik joon...
Toormete hinnad on aasta
esimesel poolel tõusnud
• Prognoosi koostamise ajal näitasid tulevikutehingud, et naftabarreli hi...
Euroala majandus oli aasta algul prognoositust tugevam
• Euroopa Keskpanga viimase prognoosi kohaselt
suureneb inflatsioon...
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Allikas: Euroopa Keskpank
Märkus. Viimane ...
Eesti majanduskasvu on tagasi hoidnud
erisugused välistegurid
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2...
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
2014 2015 2016 2017 2018
Venemaa (pp) Läti (pp) Leedu (pp) Soome (pp)
Rootsi (pp) muud (pp) välisnõud...
-6
-4
-2
0
2
4
6
2013 2014 2015 2016 2017 2018
valitsemissektor (pp) ettevõtted (pp) majapidamised (pp) investeeringud kok...
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ettevõtete laenud eluasemelaenud
Allikas: Eesti Pank
Laenujä...
Eesti Panga majanduskommentaar
Ressursside rakendatuse poolest on Eestil
arenguruumi
10
45
50
55
60
65
70
75
80
85
Küpros
...
6.2% 5.9%
7.5%
9.4%
0%
5%
10%
15%
20%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
alla 12 kuu töötud üle 12 kuu...
Eesti Panga majanduskommentaar
Tööjõupuudust tunnetatakse Eestis kõige
rohkem madala tootlikkusega tööstusharudes
12
-10
0...
Eesti Panga majanduskommentaar
Täitmata töökohtade osakaal on suurem
madalama palgatasemega tegevusaladel
1308.06.2016
0
0...
Palgasurve pole taandunud
• Esimeses kvartalis 8,1%ni ulatunud keskmise brutokuupalga kasv ja 11,9% langenud
kasumid kinni...
Eesti Panga majanduskommentaar
Tööealiste inimeste arv kahaneb edasi,
ent aeglasemas tempos
15
-12000
-10000
-8000
-6000
-...
Eesti Panga majanduskommentaar
Eelmisel aastal ületas sisseränne väljarännet
esimest korda pärast taasiseseisvumist
1608.0...
Eesti Panga majanduskommentaar
Ettevõtted on pingelise tööturuolukorra tõttu ja
nõudluse kasvu ootuses töötajaid hoidnud
1...
1,8%
2,9% 3,0%
-2
-1
0
1
2
3
4
2013 2014 2015 2016 2017 2018
netoeksport (pp) investeeringud (pp) varud ja statistiline va...
0,0%
2,7%
2,2%
- 2.0
- 1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
toit (pp) teenused ja tööstuskaubad (pp)...
- 0.8
- 0.4
0.0
0.4
0.8
1.2
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
tasuta kõrgharidus (pp) tasuta ühistransport (pp) maksud (p...
Majandusprognoosist lähtuvad järeldused
21Eesti Panga majanduskommentaar08.06.2016
• Tänu leebele rahapoliitikale soodsana püsivad rahastamisvõimalused ei
takista majanduskasvu kiirenemist, väljakutseid es...
• Esimeses kvartalis kiirenenud palgakasv ja kasumite jätkuv
vähenemine tõendavad, et tööturg pole stabiliseerunud
• Kasum...
• Välisnõudlusega seotud riskid on endiselt suured, partnerriikide
kasvu tarbimispõhine taastumine võib jääda lühiajalisek...
-1%
0%
1%
2%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
struktuurne eelarvepositsioon ajutised meetmed
tsükliline komponent nominaalne ...
Eesti Panga majandusprognoosi põhinäitajad
Allikad: statistikaamet, Eesti Pank
2015 2016 2017 2018
SKP jooksevhindades (mi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eesti Panga majanduskommentaar 8.06.2016

1,262 views

Published on

Eesti Panga president Ardo Hansson ja asepresident Ülo Kaasik tutvustavad Eesti majanduse viimase aja arengut ja keskpanga majandusprognoosi aastani 2018.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eesti Panga majanduskommentaar 8.06.2016

 1. 1. Eesti Panga majanduskommentaar 8. juuni 2016
 2. 2. -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 2014 2015 2016 2017 Hiina Jaapan Venemaa Ameerika Ühendriigid IMF WEO October 2015 (katkendlik joon), April 2016 Suuremate riikide majanduskasv prognoos Maailmamajanduse kasvuväljavaade on detsembriprognoosiga võrreldes veidi nõrgem • Suuremate arenenud riikide oodatav kasv on aeglasem • Venemaa majandus taastub vaevalisemalt 2Eesti Panga majanduskommentaar08.06.2016
 3. 3. Toormete hinnad on aasta esimesel poolel tõusnud • Prognoosi koostamise ajal näitasid tulevikutehingud, et naftabarreli hind on 2018. aastal pisut üle 50 USA dollari • Nafta ja energia odavnemise lõppemisel on tugev inflatsiooni kiirendav mõju 3Eesti Panga majanduskommentaar08.06.2016 0 20 40 60 80 100 120 2013 2014 2015 2016 2017 2018 tööstustoormed, USD, indeks: jaanuar 2013 = 100 toidutoormed, USD, indeks: jaanuar 2013 = 100 nafta, USA dollarit barreli kohta Toormete hinnad Allikas: IMF ja Bloomberg prognoos
 4. 4. Euroala majandus oli aasta algul prognoositust tugevam • Euroopa Keskpanga viimase prognoosi kohaselt suureneb inflatsioon 2018. aastaks 1,6%ni ÜTHI-inflatsioon, % Allikad: Eurostat, Euroopa Keskpank Majanduskasv kvartali võrdluses, % 2015 2016* 2017* 2018* 0,0% 0,2% 1,3% 1,6% 2015 2016* 2017* 2018* 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% * prognoos 4Eesti Panga majanduskommentaar08.06.2016
 5. 5. -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Allikas: Euroopa Keskpank Märkus. Viimane vaatlus 26.05.2016 3 kuu EURIBOR Rahaturgudel oodatakse endiselt, et negatiivne intressimäär jääb kestma • Euroopa Keskpanga nõukogu jätkab toetavat rahapoliitikat • 8. juunil alustab eurosüsteem varaoste ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava raames prognoos 5Eesti Panga majanduskommentaar08.06.2016
 6. 6. Eesti majanduskasvu on tagasi hoidnud erisugused välistegurid -15% -10% -5% 0% 5% 10% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1,1% Eesti majanduskasv Allikas: statistikaamet Majanduskasvu on aeglustanud: • maailmamajanduse nõrkus • Venemaa sanktsioonid ja rubla odavnemine • transiitvedude vähenemine • Soome kui olulise ekspordi sihtturu kiratsemine • madala nafta hinna põhjustatud raskused õlitööstuses 6Eesti Panga majanduskommentaar08.06.2016
 7. 7. -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 2014 2015 2016 2017 2018 Venemaa (pp) Läti (pp) Leedu (pp) Soome (pp) Rootsi (pp) muud (pp) välisnõudlus (%) eksport (%) Allikad: Eurostat, Euroopa Keskpank, Eesti Pank prognoos Välisnõudluse ja ekspordi kasv Ekspordivõimalused paranevad, kuid raskused õlitööstuses ja veoteenuste sektoris jätkuvad • Välisnõudluse kasvu veavad riigid, kus eksportijatel õnnestus eelmisel aastal turuosa võita: Soome, Rootsi ja Leedu, suur on ka Läti panus • Venemaa osa kaubaekspordis on kahanenud umbes 5%ni 7Eesti Panga majanduskommentaar08.06.2016
 8. 8. -6 -4 -2 0 2 4 6 2013 2014 2015 2016 2017 2018 valitsemissektor (pp) ettevõtted (pp) majapidamised (pp) investeeringud kokku (%) Allikad: statistikaamet, Eesti Pank prognoos Investeeringute kasv Investeeringud väljuvad madalseisust • Maksu- ja tolliameti andmetel kapitalikaupade soetamine aasta alguses kasvas • Investeeringute kasvule aitavad kaasa vaba tootmisressursi vähenemine ja Euroopa Liidu uus eelarveperiood 8Eesti Panga majanduskommentaar08.06.2016
 9. 9. -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ettevõtete laenud eluasemelaenud Allikas: Eesti Pank Laenujäägi aastakasv prognoos Rahastamistingimused soodustavad kiiremat kasvu • Laenuintressimäärad ja laenumahu kasv jäävad praeguste väärtuste lähedusse • Ettevõtete hinnangul on nende rahaline olukord viimastel aastatel paranenud • Ettevõtete hinnang rahastamise kättesaadavusele Eestis on Euroopa Liidus üks parimaid 9Eesti Panga majanduskommentaar08.06.2016
 10. 10. Eesti Panga majanduskommentaar Ressursside rakendatuse poolest on Eestil arenguruumi 10 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Küpros Bulgaaria Läti Kreeka Horvaatia Leedu Malta Eesti Itaalia Rumeenia Hispaania Portugal Slovakkia Belgia Ühendkuningriik Ungari Poola Taani Sloveenia EuroopaLiit Luksemburg Holland Soome Saksamaa Prantsusmaa Rootsi Austria Tšehhi rakendatuse tase rakendatuse tase, kaalutud Eesti tööstussektori struktuuriga Tootmisvõimsuse rakendatuse tase tööstuses, 2005.–2016. aasta II kvartali keskmine (%) Allikas: Euroopa Komisjon, küsitlusandmed • Eesti jaoks poleks soodne üksnes investeeringute mahu suurenemine, vaid ka investeeringute tõhusam kasutamine 08.06.2016
 11. 11. 6.2% 5.9% 7.5% 9.4% 0% 5% 10% 15% 20% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 alla 12 kuu töötud üle 12 kuu töötud Allikad: statistikaamet, Eesti Pank Tööpuudus kestuse järgi Tööpuudus on jõudnud oma madalseisu lähedale • Järgmisel ja ülejärgmisel aastal tööpuuduse määr kerkib, sest osa pärast töövõimereformi tööturule sisenevatest inimestest ei leia rakendust prognoos 11Eesti Panga majanduskommentaar08.06.2016
 12. 12. Eesti Panga majanduskommentaar Tööjõupuudust tunnetatakse Eestis kõige rohkem madala tootlikkusega tööstusharudes 12 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 Haru lisandväärtus töötaja kohta 2014. aastal Allikad: Eurostat, statistikaamet Haru ettevõtete osakaal, kelle jaoks tööjõupuudus on peamine tootmist piirav tegur (ajavahemik 2015. aasta III kvartalist 2016. aasta II kvartalini) Ettevõtete tootlikkus ja tööjõunappus eri tööstusharudes Märkus. Ringi suurus näitab tööstusharu hõivet 08.06.2016
 13. 13. Eesti Panga majanduskommentaar Täitmata töökohtade osakaal on suurem madalama palgatasemega tegevusaladel 1308.06.2016 0 0.5 1 1.5 2 2.5 0 500 1000 1500 2000 vakantsimäär,% keskmine palk, eurot Vabade ametikohtade määr ja keskmine palk eri tegevusaladel* Allikas: statistikaamet * Välja arvatud info ja side, finantsvahendus ning avalik haldus ja riigikaitse
 14. 14. Palgasurve pole taandunud • Esimeses kvartalis 8,1%ni ulatunud keskmise brutokuupalga kasv ja 11,9% langenud kasumid kinnitavad, et pingeline olukord tööturul kestab edasi • OECD riikide kogemus näitab, et tööjõu ühikukulu pikem kasvuperiood kahandab majanduskasvu 14Eesti Panga majanduskommentaar08.06.2016 -2% 0% 2% 4% 6% 8% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 keskmise brutokuupalga kasv SKP kasv jooksevhindades hõivatu kohta tööjõutulu osakaalu muutus lisandväärtuses (reaalse tööjõu ühikukulu kasv) Allikad: statistikaamet, Eesti Pank prognoos Tööjõukulu muutus
 15. 15. Eesti Panga majanduskommentaar Tööealiste inimeste arv kahaneb edasi, ent aeglasemas tempos 15 -12000 -10000 -8000 -6000 -4000 -2000 0 2000 4000 6000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 metoodika muutus rändesaldo loomulik iive tööealiste inimeste arvu muutus Tööealiste (15–74aastaste) elanike arvu muutus Allikas: statistikaamet prognoos 08.06.2016
 16. 16. Eesti Panga majanduskommentaar Eelmisel aastal ületas sisseränne väljarännet esimest korda pärast taasiseseisvumist 1608.06.2016 -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 10–14 20–24 30–34 40–44 50–54 60–64 70–74 10–14 20–24 30–34 40–44 50–54 60–64 70–74 mehed naised 2012 2013 2014 2015 Netorände kordajad Allikas: statistikaamet
 17. 17. Eesti Panga majanduskommentaar Ettevõtted on pingelise tööturuolukorra tõttu ja nõudluse kasvu ootuses töötajaid hoidnud 17 • Võrreldes kriisieelse ajaga tegid täiskohaga palgatöötajad Eestis u 6% vähem töötunde 34 35 36 37 38 39 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Eestis täistööajaga töötavate palgatöötajate keskmine töötundide arv nädalas Allikas: statistikaamet 08.06.2016
 18. 18. 1,8% 2,9% 3,0% -2 -1 0 1 2 3 4 2013 2014 2015 2016 2017 2018 netoeksport (pp) investeeringud (pp) varud ja statistiline vahe (pp) eratarbimine (pp) SKP kasv püsivhindades (%) Allikad: statistikaamet, Eesti Pank prognoos Eratarbimise osa majanduskasvus kahaneb • Paranev välisnõudlus suurendab eksporti ja investeeringuid 18Eesti Panga majanduskommentaar08.06.2016
 19. 19. 0,0% 2,7% 2,2% - 2.0 - 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 toit (pp) teenused ja tööstuskaubad (pp) energia (pp) THI (%) Allikad: statistikaamet, Eesti Pank Tarbijahindade kasv Inflatsioon kiireneb • Tarbijahindade langus lõpeb selle aasta teisel poolel • Euro 2015. aasta odavnemine ei avalda enam impordihindadele mõju • Tööstuskaupade hinnakonvergents on pidurdunud, konkurents siseturul tugevneb prognoos 19Eesti Panga majanduskommentaar08.06.2016
 20. 20. - 0.8 - 0.4 0.0 0.4 0.8 1.2 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 tasuta kõrgharidus (pp) tasuta ühistransport (pp) maksud (pp) kokku (pp) Allikas: Eesti Pank Administratiivsete meetmete mõju inflatsioonile Maksud põhjustavad umbes kolmandiku eelseisvast hinnatõusust prognoos • Kütuse-, alkoholi- ja tubakaaktsiisi tõus kiirendab inflatsiooni, lisaks kaob statistikast tasuta kõrghariduse suur negatiivne panus 20Eesti Panga majanduskommentaar08.06.2016 +0,8pp +0,6pp+0,4pp
 21. 21. Majandusprognoosist lähtuvad järeldused 21Eesti Panga majanduskommentaar08.06.2016
 22. 22. • Tänu leebele rahapoliitikale soodsana püsivad rahastamisvõimalused ei takista majanduskasvu kiirenemist, väljakutseid esitab tööjõu piiratud hulk • Tööjõupuudus on teravam madalama palgatasemega tegevusaladel, mis on majanduse kasvuväljavaate seisukohast vähem problemaatiline • Väikese tootlikkuse ja seetõttu ka madala palgatasemega ettevõtete turult lahkumine on majandusarengu vältimatu osa. Seda on tarvis, et majandusstruktuur muutuks lisandväärtuspõhisemaks ja elanike sissetulekud suureneksid • Liiga suur surve väikese tootlikkusega ettevõtetele, mida muu hulgas võib põhjustada alampalga liiga jõuline kasv, võib tööpuudust suurendada ja majanduse kasvuväljavaadet kahjustada Majanduskasvu kiirenemise ootus tugineb eeldusele, et tootlikkus suureneb 22Eesti Panga majanduskommentaar08.06.2016
 23. 23. • Esimeses kvartalis kiirenenud palgakasv ja kasumite jätkuv vähenemine tõendavad, et tööturg pole stabiliseerunud • Kasumite vähenemisest ilma, et palgakasv eriti aeglustuks, on majandusel võimalik välja kasvada üksnes tööjõu tootlikkuse suurenemise abil • Viimastel aastatel alarakendatud töötajate efektiivse tööaja pikendamine võimaldab tootlikkust töötaja kohta suurendada, kuid sel on üksnes lühiajaline mõju • Paindlik tööturg soodustab kohanemist, kuid kui ettevõtted on töötajate hoidmisel ja palkade tõstmisel tuginenud liiga optimistlikule nõudluse kasvu ootusele, võib palgakasv märkimisväärselt aeglustuda ja tööpuudus suureneda Tööturu ja majanduse äkkjahtumise risk on suurenenud 23Eesti Panga majanduskommentaar08.06.2016
 24. 24. • Välisnõudlusega seotud riskid on endiselt suured, partnerriikide kasvu tarbimispõhine taastumine võib jääda lühiajaliseks • Rändekriisi pole seni kontrolli alla saadud, ebakindlust lisavad nn Brexiti võimalus ja keeruline geopoliitiline olukord • Varade võimalik hinnalangus Rootsis, mis on kõige olulisem ekspordi sihtturg, võib hakata piirama pankade rahastamisvõimet, kahjustada saaksid ka ekspordivõimalused • Toormete, eelkõige energiakandjate ootamatu kallinemine madalalt tasemelt kiirendaks inflatsiooni ja piiraks majapidamiste reaalse ostujõu kasvu • Vähenenud on Eesti kinnisvaraturuga seotud riskid Enamik prognoosiga seotud ohtudest pärineb väliskeskkonnast 24Eesti Panga majanduskommentaar08.06.2016
 25. 25. -1% 0% 1% 2% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 struktuurne eelarvepositsioon ajutised meetmed tsükliline komponent nominaalne eelarvepositsioon Valitsemissektori eelarvepositsioon (suhtena SKPsse) Allikad: statistikaamet, Eesti Pank prognoos Valitsemissektori rahandus on heas seisus • Eelarvepositsioon jääb prognoosi kohaselt tasakaalu lähedale • Aeglustuv palgakasv ja maksukoormuse alanemine teevad tasakaalu saavutamise raskemaks 25Eesti Panga majanduskommentaar08.06.2016 Märkus. Struktuurse tasakaalu leidmisel on kasutatud Eesti Panga metoodikat
 26. 26. Eesti Panga majandusprognoosi põhinäitajad Allikad: statistikaamet, Eesti Pank 2015 2016 2017 2018 SKP jooksevhindades (miljardit eurot) 20,48 21,29 22,42 23,67 SKP muutus püsivhindades (%) 1,1 1,8 2,9 3,0 SKP muutus püsivhindades töötaja kohta (%) -1,6 2,4 3,1 3,3 THI-inflatsioon (%) -0,5 0,0 2,7 2,2 Töötuse määr (%) 6,2 5,9 7,5 9,4 Keskmise brutokuupalga muutus (%) 5,9 4,9 5,0 5,0 Eelarvetasakaal (% SKPst) 0,4 0,0 -0,1 -0,2 26Eesti Panga majanduskommentaar08.06.2016

×