Strategia de comunicare a Reprezentanţei Comisiei Europene

289 views

Published on

STRATEGIA DE COMUNICARE A REPREZENTANȚEI COMISIEI EUROPENE
Forumul Comunicatorilor Regio
iunie 2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
289
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Strategia de comunicare a Reprezentanţei Comisiei Europene

 1. 1. STRATEGIA DE COMUNICARE A REPREZENTAN EI COMISIEI EUROPENEȚ Ioana MARCHIȘ Consilier comunicare Coordonator Re ea Europe Directț Forumul Comunicatorilor Regio Mamaia, iunie 2013
 2. 2. Direcţia Generală pentru Comunicare (DG COMM) ROL i MANDATș Asistă Comisia Europeană în comunicarea cu cetăţenii Uniunii pentru a îmbunătăţi cunoaşterea şi participarea acestora la proiectul european. 1. Define te strategia de comunicare a CE;ș 2. Implementează programului de comunicare al CE alături de celelalte instituţii ale UE şi statele membre.
 3. 3. Reprezentan a Comisiei Europeneț -departamente- Departamentul Presă: exprimă poziţia Comisiei Europene în relaţiile cu media; Departamentul Politic: analizează evoluţiile politice, economice şi sociale din România; Departamentul Comunicare: coordonează strategia de comunicare , gestionează Reţeaua Europe Direct, coordonează local campaniile alor Direcţii Generale ale Comisiei Europene Antena Direcţiei Generale Traduceri: traducerea comunicatelor de presă şi adaptarea acestora la contextul local Departamentul Administrativ oferă asistenţa logistică activităţilor Reprezentanţei
 4. 4. Principii Feedback adaptare/calibrare mesaj Comunicare dezbatere Go local parteneriate Informații concrete, corecte
 5. 5. Reprezentan a Comisiei Europeneț • Misiunea noastră este de a contribui la o cât mai bună înţelegere a Uniunii Europene, a scopurilor, valorilor şi politicilor acesteia, aducând informaţia europeană cât mai aproape de cetăţeni, într-o formă adaptată nevoilor lor specifice. • Viziunea noastră este aceea a unei Românii europene atât prin calitatea sa de stat membru, cât şi prin implicarea activă a cetăţenilor săi în construcţia europeană.
 6. 6. BULETIN DE EUROPA •Publicaţie informativă, distribuită gratuit în fiecare lună, în 40.000 de exemplare la nivel naţional •Primul număr a apărut în 2007 •Noutăţile în domeniul politicilor europene, evenimente europene, opiniile oamenilor de decizie din instituţiile europene, proiectele şi hotărârile care privesc viaţa de zi cu zi a cetăţenilor. •Disponibil în format electronic pe pagina de internet a RCE http://ec.europa.eu/romania/about_us/buletin_de_eu ropa_ro.htm
 7. 7. Bursele europene: Jurnali ti în dialogș • Organizarea a trei seminarii de informare cu jurnali tii din presa locală iș ș regională • Teme de dezbatere propuse: - Tedin e în audiovizualul european i impactul lor în Româniaț ș - Bugetul 2014-2020 - Agricultura i Dezvoltarea Ruralăș Europa jurnali tilor din amfiteatreș •Concurs dedicat studen ilor i masteranzilor la facultă i de jurnalism, pentruț ș ț orientarea acestora către abordarea şi tratarea tematicii europene •Realizarea unor materiale pentru presa audio, video i online, cu privire la unș subiect de interes în domeniul afacerilor europene. • 1000 de studen iț • 50 de proiecte • Promovare in presa locala
 8. 8. Facebook – canal de informare i rela ionareș ț Folosirea Facebook-ului în mixul de comunicare sus ine iț ș completează strategia de comunicare i are un rol important în:ș •Răspunde nevoii de informare rapidă i acces la informa iiș ț ; •Răspunde nevoii de relaţionare şi conectare cu cetăţenii; •Simplifică procesul de conectare cu reprezentan ii institu ieiț ț ; •Permite implicarea sporită a acestora; •Îi transformă în emi ători, purtători de mesaj în re ele sociale aleț ț fiecăruia; dar mai ales în .... •Crearea unui dialog continuu.
 9. 9. Tipuri de mesaje promovate Tipuri de mesaje comunicate: • tiri la zi, comunicate de la BruxellesȘ •Marcarea zilelor importante pentru Uniunea Europeană •Marcarea zilelor na ionale importante: i.e. Ziua na ională aț ț României, zile de sărbătoare •Anunţuri privind posturi disponibile/ oportunităţi de colaborare •Proiecte/ evenimente europene i localeș •Postări pe bloguri ale comisarilor europeni
 10. 10. Măsurare Indicii de performan ă urmări i (accesibili doar administratorului deț ț pagină): Globali •Număr de like-uri global al paginii; •People talking about it – numărul de persoane care interac ionează cu paginaț ; •Reach – numărul de persoane expuse la mesaje, diferit de indicele "people talking about it". Secven ialiț – calculat pentru fiecare update în parte; •Număr de like-uri pentru postarea respectivă; •Număr de vizualizări – numărul de persoane care au văzut statusul; •Număr de comentarii; •Număr de share-uri – preluarea pe paginile proprii.
 11. 11. Capitalismul românesc, încotro? Modelul de creşt Valorile naționale în contextul European" Criza economică şi modelul social european” „Eficientizarea pieței interne a energiei la nivelul Uniunii Europene” „Implicarea femeilor în viața publică” -transmise on-line si inregistrate video
 12. 12. CAMPANII/ EVENIMENTE DE COMUNICARE AC • Campaniile i evenimentele reprezintăș un canal important de comunicare al RCE cu principalele grupuri intă i permit realizarea unui dialog între păr ile implicateț ș ț • Teme propuse pentru campanii 2013: - Europa cetățenilor - Politica agricolă comună şi dezvoltarea rurală - Guvernanta economica - Negocierile privind noul buget al Uniunii Europene
 13. 13. Europa, casa noastră Vizite în coli i licee i Lider Europeanș ș ș • 88 de vizite în școli i licee până în lunaș iunie 2013 • ini ierea unor cluburi europene în coliț ș i desemnarea unor Ambasadori aiș campaniei • crearea re elei Europa, casa noastră –ț grup de Yahoo unde se împărtă escș experien e i bune practiciț ș Portal web • actualizarea permanentă a portalului • dezvoltarea newsletter-ului lunar • actualizare blog și informațiile de pe rețelele sociale Vizite în coliș •3.000 de elevi i profesori participan i laș ț ac iunile organizate de echipa deț comunicatori •75 de invitați speciali au vizitat colile iș ș liceele •peste 50.000 elevi i profesori implica i înș ț campanie doar în a doua edi ie aț campaniei •1.747 de înregistrări noi pe portalul campaniei •382 rapoarte calificate pentru evaluarea finală •publica ii i EU gadgets distribuite: 6ț ș .500 Portal web •15.605 vizitatori unici doar în perioada octombrie-decembrie
 14. 14.  O campanie de informare pe teme economice europene derulată de Reprezentanţa Comisiei Europene în România (RCE) în perioada martie 2012 - mai 2013;  Dezbateri pe teme economice europene, organizate în 12 oraşe din ţară;  Un concurs de eseuri pe teme economice adresat studenţilor şi masteranzilor la facultăţile de economie şi relaţii internaţionale.  1500 de participan i;ț  Peste 70 de apari ii media (TV, radio, presă scrisă iț ș presă online);  355 de fani pe Facebook;  Peste 1.100 de utilizatori de Facebook care primesc mesajele campaniei.
 15. 15. SPE • spa iu multifunc ionalț ț deschis zilnic pentru public • oferă informaţii despre Uniunea Europeană, îndrumând vizitatorii săi către cele mai adecvate surse de informare tipărite i onlineș • asigură acces la cele mai recente materiale informative tipărite, generale i specializate, ale institu iilor UE iș ț ș acces la surse oficiale online • găzduieşte evenimente pe teme europene (sesiuni de informare, evenimente publice, seminarii, expozi iiț etc.), organizate de Reprezentan a Comisiei Europene,ț Biroul de Informare al Parlamentului European i alteș institu iiț • sprijină eforturile altor institu ii pe teme europene prinț oferirea de materiale
 16. 16. SPE PROGRAME •Cu balonul prin Europa - elevi din ciclul primar, în special clasa a IVa (călătorie virtuală în ările UE +ț joc, pe echipe) •Călătorie în timp. Istoria Uniunii Europene - elevi de clasele V-VIII (istoricul UE, pe scurt + Q&A despre statele membre) •Ora de eurodiversitate – elevi de liceu (prezentarea etapelor construc iei europene, cu elemente dinț modă, film etc.) http://www.facebook.com/spatiul.public.european http://www.twitter.com/SPE_Ro
 17. 17. Activități zilnice • Gestionarea Publicațiilor - S’COOL Agenda - Europa, casa mea. Blogul lui Sam și Alex - Resurse didactice digitale de predare și învățare în ciclul primar, gimnazial și liceal (dvd) • Materiale promoționale (frisbee, mingii, puzzle, jocuri interactive) http://europa.eu/kids-corner/index_en.htm • Materiale Video http://www.youtube.com/user/eutube • The Quest- ED videoclip 414.598 vizualizări http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I071515 • L'ete c'est chaud 297.823 vizualizări http://www.youtube.com/user/eutube/videos?query=l%27ete+c %27est+chaud
 18. 18. www.europedirectromania.eu
 19. 19. 24 EDCC- Centrul de Contact Europe Direct • EDCC este serviciul de informare generală a Comisiei Europene = Primul punct de contact pentru cetă enii UEț • Răspunde la întrebări referitoare la activită ile i politicile Uniunii Europeneț ș • Îndrumă solicitan iț i către sursele de informare i consiliere care răspund celș mai bine nevoilor lor ă
 20. 20. 25 EDCC – Cum să ne contactaţi Centrul de Contact EUROPE DIRECT Telefon 00800 6 7 8 9 10 11 +32 2 299 96 96  Luni-Vineri 9:00 la 18:00 CET  24/7 serviciu de căsuţă vocală  23 limbi Conversaţie online Luni-Vineri 9:00 la 18:00 DE, EN, FR E-mail europedirect.ec.europa.eu 24/7 asistenţă 23 limbi SMS +32-472-6 7 8 9 10 24/7 asistenţă 23 limbi EDCC - prezentare generală
 21. 21. 26 EDCC - colaborările noastre Cercetători Exportatori Studenţi Pasageri Întreprinderi Consumatori EDCC DG EMPL RES CABINET REDING DG TRADE - Export HelpdeskECI DG JUST DG MOVE (APR – RPR) EP EEAS DG REGIO EDCC - prezentare generală Cetăţeni
 22. 22. 27 EDCC – Cum funcţionează Ofiţer de comunicare Ofiţer de informare Birou suport cetăţean Solicitări soluţionate în 30s > 80 % Timp mediu necesar pentru răspuns e-mail < 3 zile lucrătoare Timp maxim pentru răspuns e-mail < 5 zile lucrătoare

×