Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures martie 2013

1,386 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures martie 2013

  1. 1. Buletin de informareAnul V, Nr. 3 europeanăMartie 2013 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş • Programul ”Europa Jurnaliștilor din Amfiteatre” 2013 - prezentat studenților băimăreni Pe 25 martie 2013, echipa Campaniei de informare a Concursului ”Europa Jurnaliștilor din Amfiteatre” s-a întâlnit cu studenți de la Centrul Universitar Nord Baia Mare pen- tru a le prezenta condițiile de înscriere în competiție, temele europene de actuali- tate și modalități de abordare, precum și premiile acordate în cadrul competiției. Ajuns la a IV-a ediție, concursul este organizat de Reprezentanța Comisiei Eu- ropene în România și se adresează studenților, masteranzilor și doctoranzilor la facultăți de jurnalism, comunicare și relații publice, aceștia fiind invitați anual să identifice subiecte de interes pentru cetăţeni în domeniul afacerilor europene și să realizeze materiale de presă pentru canale audio, video și online. Cuprins: La întâlnire au fost prezenți și 2 tineri băimăreni care s-au aflat printre câștigătorii celei de-a III-a ediții a Concursului “Europa Jurnaliştilor din Amfiteatre”, organizat de Reprezentanța Comisiei Europene în România: - Andreea Achim, absolventă a Centrului Universitar Nord Baia Mare din cadrul • Programul ”Europa Universităţii Tehnice Cluj-Napoca: Premiul II – la secțiunea materiale online, pentru articolul “Voluntariatul, o experienţă de neuitat” Jurnaliștilor din Amfi- - Andrei Chira, student la Centrul Universitar Nord Baia Mare din cadrul Univer- teatre” la Baia Mare sităţii Tehnice Cluj-Napoca, Mențiune – la secțiunea materiale online, pentru articolul ”Designul auto”. • Sondaj - cetățenia europeană • Știri europene: -- Consultări publice: plu- ralismul și independența mass-media -- Noi drepturi pentru pasa- gerii aerieni • Utile pentru tineri: -- Concurs de afişe: right- 2move Centrul Europe Direct Maramureș din cadrul Fundației CDIMM -- Concurs multimedia: Maramureș și Centrul de Documentare Europeană Nordica din cadrul Migranţii în Europa Bibliotecii Centrul Universitar Nord Baia Mare vor colabora și în acest an pentru promovarea competiției la nivel local și pentru implicarea studenților băimăreni în concurs. Continuare în pagina 2 Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 3/2013 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România Continuare din pagina 1 Centrul Universitar Nord Baia Mare a fost gazda eveni- mentului de prezentare a competiției pentru al doilea an consecutiv și se află printre cele 27 de facultăți de profil din întreaga țară care au fost invitate anul acesta să participe la concurs. Toţi cei care se decid să răspundă provocării lansa- te de programul ”Europa jurnaliștilor din amfiteatre” vor trebui să-şi aleagă una dintre temele de comuni- care prioritare în domeniul afacerilor europene sau o altă temă pertinentă pentru procesul de integrare europeană şi relevantă pentru publicul ales, şi să re- alizeze un material conform instrucţiunilor primite în cadrul prezentării. Materialele realizate de viitorii jurnalişti trebuie înscrise în concurs, alături de o prezentare a proiectului (text în care se va argumenta alegerea temei, subiectului și canalului media vizat). Termenul limită pentru înscrierea materialelor în concurs este 10 mai 2013, urmând ca acestea să fie jurizate de o comisie formată din experţi ai Reprezentanţei Comisiei Europene în România şi din jurnalişti de prestigiu din domeniul audiovizual. Cele mai bune proiecte vor fi premiate și ulterior oferi- te canalelor audiovizuale centrale sau locale drept material ilustrativ în diferitele emisiuni de profil. În plus, un grup de maxim 12 persoane format din ocupanții locurilor I și II vor fi invitați de către Reprezentanța CE să participe în luna septembrie 2013 la o vizită de studiu de cinci zile la Bruxelles, pentru o serie de întâlniri cu oficiali ai instituțiilor europene. Mai multe informații despre Concurs găsiți pe Web- site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România: http://ec.europa.eu/romania/focus/07032013_lansarea_ celei_de-a_patra_editii_a_programului_europa_jurnalisti- lor_din_amfiteatre_ro.htm • Sondaj privind cetățenia europeană: Cetățenii vor să știe mai multe Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru, publicat în februarie de Comisia Europeană, la 20 de ani de la crearea cetățeniei UE, europenii sunt, în gene- ral, conștienți de drepturile lor, dar nu știu întotdeauna ce anume presupun acestea. 81% dintre respondenți știu că, pe lângă propria naționalitate, au statutul de cetățeni ai UE (a se vedea anexa). Cu toate acestea, numai 36% dintre persoanele care au răspuns la son- daj se consideră bine informate în legătură cu drepturile aferente cetățeniei UE. Europenii își cunosc cel mai bine dreptul la liberă circulație (88%) și dreptul de a adresa petiții instituțiilor UE (89%). În același timp, două tre- imi (67%) din persoanele chestionate consideră că libera circulație a persoanelor în cadrul UE aduce avantaje economice țării lor. 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 3/2013 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România Concluziile sondajului și alte acțiuni organizate pe tema drepturilor cetățenilor europeni vor constitui o sursă de inspirație pentru elaborarea viitorului raport al Comisiei privind cetățenia UE, care urmărește să abor- deze obstacolele cu care se confruntă cetățenii UE în exercitarea drepturilor lor. Raportul, care ar trebui să fie publicat la 8 mai, va formula o serie de inițiative care vor contribui la punerea în practică a acestor drepturi, în cadrul Anului european al cetățenilor 2013. Context Datorită cetățeniei UE, care a fost introdusă în 1993 prin Tratatul de la Maastricht și a cărei a 20-a aniversare se sărbătorește în acest an, toți resortisanții celor 27 de state membre ale UE beneficiază, în calitate de cetățeni ai UE, de un set de drepturi suplimentare. Printre acestea se numără: - dreptul la liberă circulație și ședere pe terito- riul UE, - dreptul de a vota și de a candida la alegerile locale și europene în țara de reședință, - dreptul de a beneficia de protecție consulară în străinătate în aceleași condiții ca resortisanții unui alt stat membru atunci când țara lor de origi- ne nu este reprezentată, - dreptul de a înainta petiții Parlamentului European și de a se adresa Ombudsmanului European și instituțiilor UE. Sunt multe drepturi care derivă din calitatea de cetățean european, însă de multe ori oamenii nu știu de existența lor. Anul european al cetățenilor are drept scop explicarea acestor drepturi și garantarea faptului că cetățenii le cunosc și nu întâmpină dificultăți în exercitarea lor: http://europa.eu/citizens-2013/ro ȘTIRI EUROPENE PE SCURT• Consultări publice privind pluralismul și • Noi măsuri propuse pentru ameliorarea dreptu- libertatea mijloacelor de informare în rilor pasagerilor aerieni masă și independența autorităților de re- 1. Clarificarea impreciziilor: glementare în domeniul mass‑media au- - informare în caz de zboruri întârziate sau anulate; diovizuale - Termen: 14 iunie 2013 - drepturi în caz de întârzieri mari sau de întârzieri pe pistă; dreptul la redirecționare și la zboruri de legătură. Prima consultare invită participanții să for- 2. Drepturi noi:muleze observații cu privire la aspecte precum - în caz de reprogramare a zborului sau de ortografieredomeniul de aplicare al competenței UE de a greșită a numelui;acționa în vederea protejării libertății mijloacelor - legate de bagajele manipulate necorespunzător șide informare în masă, rolul autorităților publice, cerințe de transparență cu privire la bagajele de cabinărespectiv al autoreglementării sau protecția sur- și cele de cală.selor jurnalistice în Europa. 3. Proceduri privind reclamațiile și sancțiunile: Prin a doua consultare, Comisia solicită opinii cu - consolidarea supravegherii transportatorilor aerieni,privire la opțiuni de consolidare a independenței tratării reclamațiilor și a aplicării drepturilor individualeacestor autorități, ale căror activități influențează (inclusiv cerința ca liniile aeriene să ofere un răspuns laîn mod direct sectorul mass-media audiovizuale reclamații în termen de două luni).și, deci, la o scară mai largă, libertatea și plura- 4. Povara financiară disproporționată: limitelelismul mijloacelor de informare în masă. asistenței pasagerilor; limitele operațiunilor regionale; împărțirea poverii economice. Vă puteți exprima opiniile: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/onli- Mai multe informații: http://europa.eu/rapid/press-ne-consultations release_MEMO-13-203_ro.htm 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. INFORMAŢII utile pentru TINERI• Concurs de afişe: right2move Ai fost într-un schimb de tineri sau unstagiu de voluntariat? Ai făcut un stagiude practică, ai lucrat sau studiat într-o al-tă ţară europeană? • Concurs multimedia: Migranţii în Europa Crezi că acea experienţă a influenţat mo-dul în care percepi cetăţenia europeană? Care este rolul pe care migranţii din afara Europei îl joacă în cadrul societăţilor europene? Dacă răspunsul este da, creează un afiş ca-re răspunde la întrebarea: „Cum a modelat Concursul se adresează elevilor/studenţilor cudreptul la liberă circulaţie noţiunea de vârsta peste 18 ani înscrişi la şcolile de artă, graficăcetăţenie europeană?”. şi comunicare din toate ţările UE şi din Croaţia. Şcolile sunt invitate să prezinte lucrările în trei ca- Participanţii trebuie să aibă vârsta între 18 tegorii - afiş, fotografie şi videoclip. Fiecare şcoalăşi 30 de ani şi să beneficieze (sau să fi bene- poate prezenta una sau mai multe lucrări într-unaficiat) de un program european de mobilitate. sau mai multe categorii.Premiile includ o excursie la Bruxelles şi sansade a avea afişul imprimat şi expus în cadrul Autorii celor 30 de lucrări finaliste vor călători laSăptămânii Europene a Tineretului 2013. Bruxelles pentru a participa la ceremonia de decer- nare a premiilor din octombrie 2013. Afişele trebuie trimise pe pagina Eurodesk Lucrările vor fi publicate pe site, iar publicul vade pe Facebook până pe 13 aprilie 2013. avea ocazia să le voteze şi să decidă câştigătorul pre- miului publicului. Şcolile din care provin câştigătorii Află mai multe informaţii despre con- premiului I la cele trei categorii şi ai premiului I de-curs şi trimite afişul pe: cis de votul publicului vor fi recompensate cu câte http://bit.ly/13RRqab 10.000 de Euro fiecare, ce vor fi folosiţi în scopuri educaţionale. Şcolile trebuie să se înscrie înainte de 30 aprilie 2013 şi să trimită lucrările înainte de 21 iunie 2013. Mai multe informaţii: http://www.migrantsineurope.eu Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Program cu publicul 9.00 - 16.00 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; Colecţia Buletinului e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org informativ electronic Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; Maramureş organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. newsletter Fundaţia CDIMM Maramureş Colectivul de redacţie Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, Margareta CĂPÎLNEAN 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Radu BIG şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×