Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures nr. 2/2017

312 views

Published on

Informatii europene

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures nr. 2/2017

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html Anul IX, Nr. 2 Februarie 2017 Buletin informativ electronic lunar, editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletter-ului: • Drepturile noastre în UE: Serviciul EURES • Rețele Europene de Referință - pentru boli rare • Corpul European de Solida- ritate - Consultare publică • Programul Erasmus - 30 de ani • Utile pentru tineri: -- Bursă pentru literatură de călătorie -- Promotori pentru democrație europeană 2017 -- Premiul Media Lorenzo Natali 2017 În calitate de cetățeni europeni, avem drepturi de care putem beneficia, dar pe care, de multe ori nu le cunoaștem. Website-ul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ro.htm, oferă sprijin şi consiliere pentru cetăţenii UE şi familiile lor. Pe portalul ”Europa ta” găsiți informații și sfaturi practice privind libera circulație în spațiul comunitar. De asemenea, pe portalul oficial al UE, în secțiunea ”Spuneţi-vă părerea despre politicile UE”, puteți contribui la elaborarea politicilor europene: https://europa.eu/european-union/law/have-your-say_ro În acest număr al Buletinului nostru informativ electronic, vă prezentăm informații despre: SERVICIUL EURES https://ec.europa.eu/eures/ Cel mai cunoscut drept care decurge din apartenența României la Uniunea Europeană este dreptul de a lucra (ca angajat sau lucrător independent) în orice ţară din UE, fără permis de muncă. Dacă aveți nevoie de sprijin în privința locurilor de muncă din UE, puteți apela la serviciile EURES. Rețeaua de cooperare EURES funcționează la nivelul Uniunii Europene din anul 1993, pentru a facilita libera circulaţie a lucrătorilor în ţările UE 28, precum şi în Elveţia, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Scopul EURES este de a oferi informaţii, recomandări şi servicii de recrutare/plasare (găsire a candidatului/locului de muncă potrivit) în beneficiul lucrătorilor şi angajatorilor, precum şi al oricărui cetăţean care doreşte să beneficieze de principiul liberei circulaţii a persoanelor. EURES pune la dispoziție celor interesați Portalul Eures și, în plus, dispune de o reţea umană formată din peste 850 de consilieri EURES care se află în contact zilnic cu solicitanţii de locuri de muncă şi angajatorii din întreaga Europă. În regiunile transfrontaliere europene, EURES joacă un rol important în furnizarea de informaţii referitoare la toate tipurile de probleme legate de naveta peste frontieră cu care se confruntă lucrătorii şi angajatorii, precum şi de asistenţă pentru soluţionarea acestora. Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Drepturile noastre în Uniunea Europeană Continuare în pag. 2
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 2/2017 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Solicitanții de locuri de muncă găsesc pe Portalul Eures: -- Căutare de locuri de muncă, în funcție de: ȚARĂ; Durată și tip CONTRACT; Nivel de STUDII; EXPERIENȚĂ -- Oportunități pentru tineri (stagii, ucenicie, mentorat, voluntariat, formare) -- Cum se completează un CV -- Pașaportul competențelor -- Sugestii și sfaturi -- Oportunități de a studia în străinătate -- ”PrimultăulocdemuncăEURES”:programde mobilitate a forței de muncă al Uniunii Europene, care îi poate ajuta pe tineri să își găsească un loc de muncă, un stagiu sau o ucenicie într-o altă țară din UE, în Norvegia sau în Islanda și pe an- gajatori să găsească forță de muncă calificată. Plasamentele trebuie să fie pentru o durată de cel puțin șase luni (pentru locuri de muncă și ucenicii) sau de trei luni (pentru stagii). Prin „Primul tău loc de muncă EURES” poți obține sprijin financiar pentru a te prezenta la un interviu în străinătate, dar și pentru formare (de exemplu, cursuri de limbi străine), recunoașterea calificărilor sau cheltuielile de mutare. • Angajatori: Prin înregistrarea în calitate de angajator pe portalul EURES, veți putea cău- ta CV-uri care corespund cerințelor dvs. și veți putea vizualiza, salva și organiza candidați pentru a ușura procesul de recrutare. • Pe Portalul EURES găsiți și informații despre Condiții de viață și muncă în statele UE, precum și în Elveţia, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. • Pentru Sprijin și răspunsuri la întrebări, puteți CONTACTA: -- Serviciul de asistență: telefonic (00800.4080 4080 - număr gratuit); prin chat sau Skype; prin email (formular disponibil pe site). -- Consilier din cadrul Portalului EURES sau din țara de interes. -- În județul Maramureș, consilierul EURES activează în cadrul AJOFM Maramureș: 0262.227.821, int. 225; email: mm_eures@ mm.anofm.ro • Rețele europene de referință (RER): 900 de echipe medicale conectate în întreaga Europă în beneficiul pacienților Rețelele europene de referință (RER) sunt platforme unice și inovatoare de cooperare transfrontalieră între specialiștii pentru diagnosticarea și tratarea unor boli complexe rare sau cu incidență redusă. RER devin funcționale de la 1 martie. 24 de RER tematice care vor reuni peste 900 de unități sanitare foarte specializate din 26 de țări, vor colabora într-o mare varietate de domenii, de la afecțiuni osoase până la boli hematologice, de la cancerul pediatric până la imunodeficiență. Punerea în comun a celor mai bune cunoștințe din UE la acest nivel va aduce anual beneficii pentru mii de pacienți cu boli care necesită o concentrare special de asistență medicală foarte specializată în domenii medicale în care expertiza este rară. RER sunt înființate în temeiul Directivei UE privind drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale (2011/24/UE), care în același timp facilitează accesul pacienților la informații privind asistența medicală, oferindu-le astfel mai multe opțiuni de tratament. Bolile rare sunt acele boli care afectează nu mai mult de 5 persoane din 10.000. Per ansamblu, între 6.000 și 8.000 de boli rare afectează viața de zi cu zi a aproximativ 30 de milioane de oameni din UE – dintre care mulți sunt copii. Bolile rare și complexe pot provoca probleme cronice de sănătate, iar multe dintre ele pun viața în pericol. De exemplu, numai în cazul cancerului există aproape 200 de tipuri rare care afectează anual peste jumătate de milion de persoane din Europa. În practică, RER vor dezvolta noi modele de asistență medicală inovatoare, noi unelte de e-Sănătate, noi soluții și dispozitive medicale. Rețelele vor încuraja cercetarea prin studii clinice la scară largă, vor contribui la dezvoltarea de noi produse farmaceutice, vor duce la economii de scară și vor asigura o utilizare mai eficientă a resurselor costisitoare, ceea ce va avea un impact pozitiv pentru durabilitatea sistemelor naționale de asistență medicală, precum și pentru zeci de mii de pacienți din UE care suferă de boli și afecțiuni rare și/sau complexe. RER vor fi sprijinite de instrumentele europene transfrontaliere de telemedicină și pot beneficia de oserie de mecanisme de finanțare ale UE, cum ar fi „Programul UE în domeniul sănătății”, „Mecanismul pentru interconec- tarea Europei” și programul de cercetare al UE „Orizont 2020”. Detalii: http://ec.europa.eu/health/ern/policy_ro ȘTIRI EUROPENE Continuare din pag. 1
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 2/2017 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Consultare publică: Corpul European de Solidaritate Zeci de mii de tineri, din toate statele membre, s-au înscris deja în Corpul european de solidaritate. Comisia Europeană (CE) are în vedere, în primă- vara acestui an, să prezinte o propunere legislativă pentru a conferi baza juridică necesară acestei inițiative. În acest scop, CE a lansat, în 6 februarie, o consultare publică pentru a defini prioritățile-cheie și pentru a identifica modalitățile de implementare a Corpului european de solidaritate. Consultarea se adresează tinerilor, cadrelor didactice, organizaţiilor neguvernamentale, angajatorilor, autorităților publice și tuturor părților interesate: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU-Solidarity-Corps-public-consultation Tinerii și organizațiile care participă la consultarea publică vor putea să evalueze diferitele obiective ale inițiativei, să arate ce îi motivează să se implice, să își transmită nevoile în materie de informare și orientări și să facă schimb de bune practici. Ulterior, vor avea loc și consultări specifice cu principalele părți interesate implicate în activitățile pentru tineret în UE. Consultarea publică se va desfășura pe o perioadă de opt săptă- mâni, termenul său limită fiind data de 2 aprilie 2017. La 7 decembrie 2016, Comisia a lansat Corpul european de solidaritate. Acesta le permite tinerilor cu vâr- sta cuprinsă între 18 și 30 de ani să ia parte la o serie de activități, pentru a-și manifesta solidaritatea față de oameni aflați în situații dificile, din întreaga UE. Participanții înscriși în Corpul european de solidaritate vor avea posibilitatea de a fi voluntari într-un pro- iect european, să urmeze unele stagii de pregătire ori ucenicie sau să-și găsească un loc de muncă pentru o perioadă cuprinsă între 2 și 12 luni, în domenii precum educația, sănătatea, integrarea socială, sprijinul pentru distribuirea de alimente, construirea de adăposturi, primirea, sprijinirea și integrarea migranților și a refugiaților, protecția mediului sau prevenirea catastrofelor naturale. De la data lansării, până la începutul lunii februarie, peste 21.000 de tineri au aderat la Corpul european de solidaritate (CES), România aflându-se pe locul IV, cu peste 1.000 de tineri înscriși în CES. Obiectivul este ca, până la sfârșitul anului 2020, 100.000 de tineri să se alăture acestui Corp. Corelarea între participanți și organizațiile participante este preconizată să înceapă în primăvara anului 2017, primele plasamente urmând să demareze în iunie 2017. Detalii: https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity_ro • De la Erasmus la Erasmus+: povestea a 30 de ani de succes Programul Erasmus a fost înființat în 1987 ca un program de schimb destinat studenților din învățământul superior. În acel an, au participat la program 3.200 de studenți din 11 de țări europene (Belgia, Danemarca, Germania, Grecia, Franța, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Portugalia, Spania și Regatul Unit) și de atunci, programul a continuat să evolueze neîncetat: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-83_ro.htm Astăzi, programul Erasmus+ oferă o gamă largă de oportunități în domeniul învățământului superior, al învățământului profesional și tehnic, al educației școlare, al educației pentru adulți, al tineretului și al sportului. În cursul ultimilor 30 de ani, programul a oferit unui număr de 9 milioane de persoane posibilitatea de a studia, de a se forma profesional, de a desfășura activități de voluntariat sau de a câștiga experiență pro- fesională printr-un sejur într-o altă țară. Erasmus+ are legături mai strânse cu piața forței de muncă decât programele anterioare; el permite studenților să petreacă perioade de stagii în întreprinderi sau organizații din străinătate și tinerilor să se pregătească pentru piața muncii și pentru participarea la viața civică prin intermediul experiențelor de învățare non-formală. Pentru a marca celebrarea celor 30 de ani de Program Erasmus, noi - Centrul Europe Direct Maramureș - vom organiza Concursul de fotografie ”Programul Erasmus, de 30 de ani schimbă vieți”, pe care-l vom lansa în a doua parte a lunii martie.
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter • Bursă pentru literatură de călătorie World Nomads invită studenți și scriitori neprofesioniști de orice naționalitate (dar cu abilități excepționale de scriere în limba engleză) să aplice pen- tru o bursă pentru literatură de călătorie. Candidații trebuie să scrie o poveste de 2.500 de caractere despre o experiență de călătorie privind una dintre următoarele teme: - O întâlnire neașteptată; - În afara zonei mele de confort; - Un loc pe care nu îl voi uita niciodată. Trei scriitori aspiranți vor câștiga o excursie de 10 zile în Balcani (Croația, Macedonia, Albania, Muntenegru, Serbia, Bosnia și Herțegovina și Kosovo) și vor avea astfel posibilitatea să scrie. De asemenea, ei vor participa la un curs de literarură de călătorie avându-l ca mentor pe Tim Neville, colabo- rator al revistelor New York Times și Outside. Bursele vor acoperi biletul de avion, cazarea și asigurarea de călătorie pentru fiecare dintre cei trei câștigători. Termen limită: 21 martie 2017 Detalii: https://www.worldnomads.com/learn/travel- writing/scholarship/2017/ • Promotori pentru democrație europeană 2017 Ai între 18 şi 30 de ani? Eşti cetăţean al Uniunii Europene şi membru al unei asociaţii de tineret, stu- denţeşti sau al unui grup informal care desfăşoară acţiuni cu şi pentru tineri? Biroul de Informare al Parlamentului European în România, alături de partenerii săi – Ministerul Tine- retului şi Sportului, Asociaţia Pro Democraţia (APD) şi Group of the European Youth for Change (GEYC) - te invită să afli mai multe detalii despre proiectul „Promotori pentru democraţie europeană” şi să te în- scrii la cea de-a treia sa ediţie, care se desfăşoară în perioada aprilie-noiembrie 2017. Acest proiect îşi propune să implice în fiecare an câte 30 de tineri în promovarea democraţiei şi a valorilor care îi unesc pe cetăţenii Uniunii Europene. Termen de înscriere: 5 martie 2017 Detalii: http://www.europarl.ro/ro/ue_si_tinerii/ promotori_democratie.html • Premiul Media Lorenzo Natali 2017 Comisia Europeană a lansat Premiul Media Lorenzo Natali 2017, care se acordă pentru reportaje remarca- bile privind dezvoltarea și eradicarea sărăciei. Lansat cu hashtag-ul #TellMyStory, premiul va fi acordat unui junalist amator și unui profesionist, care trebuie să abordeze una dintre următoarele teme: - Dezvoltarea și eradicarea sărăciei; - Promovarea libertății religioase sau Credința în afara Uniunii Europene. Fiecare câștigător va fi premiat cu 5.000 de euro, în cadrul unei ceremonii organizate de Zilele Europene ale Dezvoltării, la Bruxelles, în iunie 2017. Reportajele trebuie să fi fost publicate (print sau online), difuzate sau să fi apărut la o agenție media pentru prima dată între 11 martie 2016 și 10 martie 2017. Termen de înscriere: 10 martie 2017 Detalii: https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en INFORMAŢII utile pentru TINERI Informații de pe EURODESK România și PORTALUL EUROPEAN PENTRU TINERET http://europa.eu/youth/RO_ro Buletin informativ electronic lunar 2/2017

×