Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures-ian_feb 2019

43 views

Published on

Buletin electronic EDIC Maramures nr 1 / 2019 Ianuarie - Februarie

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures-ian_feb 2019

  1. 1. Buletin informativ electronic editat de Centrul Europe Direct Maramureş 6 apariții/an Cuprinsul Newsletterului: • Seara de film interactivă „EUandMe • Campania de comunicare: Ce face Europa pentru Mine? • Programul de stagii: Tineri Profesionişti în Delegaţii (JPD) • Starea Uniunii: Oportunități de angajare în cadrul instituțiilor europene • Util pentru TINEri: - Voluntariatul în Europa - Seminarul Național de Tineret European Youth Village - Și animalele de companie be- neficiază de liberă circulație în spațiul Uniunii Europene! Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Anul XI, Nr. 1 Ianuarie - Februarie 2019 Centrul EUROPE DIRECT Maramureş - proiect derulat de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ, în parteneriat cu CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ - entitate afiliată Seara de film interactivă „EUandMe” Joi, 21 Februarie, am fost împreună la Seara de film interactivă „EUandMe” la Bas- tionul Măcelarilor, un monument emblematic al orașului Baia Mare, care a beneficiat de finanțare prin fonduri europene (Mecanismu- lui Financiar SEE – prioritatea Conservarea patrimoniului cultural european) și a repus în circuitul turistic, cultural și educativ al urbei. Scurtmetrajele pe care le-am vizionat ne-au permis să discutăm pe marginea politicilor și beneficiilor Uniunii Europene printre care: • oportunități și drepturi în era digitală – comerț online, rețele wi-fi și inter- net de mare viteză (Singuraticul -The Loner, regizat de Tomasz Konecki); • susținere în afaceri a tinerilor, începerea unei afaceri și beneficiile pieței unice (Party Animal, regizat de Yorgos Zois); • mobilitate în cadru UE în ceea ce privește angajarea, studiile, voluntaria- tul, uceniciile, stagiile , viața de familie (Pensiunea vie – The Living Hostel, regizat de Matthias Hoene); • Sustenabilitate și protecția mediului înconjurător (Oona, regizat de Zaida Bergroth); • și nu în ultimul rând drepturile fundamentale care ne sunt garantate de UE (Debut, regizat de Dalibor Matanić).. Participanții au putut afla cum UE este res- ponsabilă pentru multe din beneficiile pe care le trăim în viața de zi cu zi și cum încă avem mulți pași de parcurs pentru a răspunde tu- turor problemelor cu care societatea româ- nească se confruntă. Dar o facem împreună și suntem asistați și îndrumați, luăm parte la orice decizie care ne afectează, iar opiniile și părerile noastre nu trec neascultate! Am încheiat dezbaterea cu referințe la im- plicarea activă în viața publică și importanța participării la votarea candidaților pentru Parlamentul European. Le mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături și Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș pentru faci- litare! Ne vedem la următoarea seară de film!
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic 1/2019 Ianuarie - Februarie 2019 Proiect nanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect nanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM Maramureș, CJ Maramureș - entitate a liată Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Campania de comunicare: Ce face Europa pentru Mine? Am început campania de comunicare „Ce face Europa pentru Mine” cu o primă acțiune de informare la Colegiul Tehnic George Barițiu din Baia Mare, cărora le mulțumim pentru implicare și găzduire. Colegiul Tehnic “George Baritiu” Având în vedere disponibilitatea pentru online a tinerei generații, am profitat și le-am prezentat portalul dedicat https://what-europe-does- for-me.eu/ro/ portal care îşi propune să ilustreze în ce măsură UE pro- duce o schimbare în viaţa de zi cu zi a oamenilor. În cadrul site-ului dedicat am identificat și proiectele care s-au desfășurat în județul Maramureș și în Baia Mare, care au impact direct asupra condițiilor de trai ale fiecăruia, cum ar fi reabilitarea și extinderea rețelei de apă și apă uzată, reabilitarea difer- itelor sectoare de drumuri județene, modernizarea aeroportului Maramureș, reabilitarea infrastructurii din centrul istoric al orașului (Piața Cetății –Turnul lui Ștefan) sau amenajarea Parcului Public Central din Baia Mare. Am discu- tat și despre alte proiecte care au beneficiat de finanțare din partea Uniunii Europene prin fondurile structurale, care nu se regăsesc în portal, cum ar fi reabilitarea Spitalului Județean de Urgență sau reînnoirea parcului de auto- buze și troleibuze din orașul reședință de județ. Tinerii au putut să vadă exact cum Uniunea Europeană este prezentă în orașul și în județul nostru și chiar dacă ei nu au un contact direct cu diferitele instrumente de finanțare, amprenta europeană este mai aproape de „acasă” decât credeau. Dacă tot sunt destinatari finali ai beneficiilor și facilităților o- ferite prin apartenența României la Uniunea Europeană elevii au fost informați cu privire la participarea activă la viața civică/ politică, în speță participarea la viitoarele alegeri pentru Parla- mentul European din 26 mai 2019. Le-am prezentat date gen- erale despre rolul și funcționarea Parlamentului European, dar și despre modalitățile de exercitare a dreptului la vot. #EUandME #dedataastavotez #alegeriUE2019 #EP2019 #AlegeriEuroparlamentare #Europarlamentare2019 #WhatDoesEuropeDo4Us Programul de stagii: Tineri Profesionişti în Delegaţii (JPD) Ai o diplomă de masterat? Vorbești bine limba engleză sau franceză? Vrei să lucrezi într-una din cele 140 de Delegaţii ale U- niunii Europene? Atunci uite șansa ta: Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) şi Comisia Europeană (CE) au instituit un program de for- mare care oferă ocazia tinerilor specialişti cu înaltă calificare din statele membre ale UE să lucreze în cadrul delegaţiilor Uniunii Eu- ropene. Programul urmăreşte să ofere tinerilor o primă experienţă în activitatea delegaţiilor şi o înțelegere aprofundată a rolului lor în implementarea politicii externe a UE. La fiecare 24 luni, SEAE şi CE lansează un nou apel pentru stagiari. În cadrul prezentului apel 2017-2019, au fost selectaţi 78 de tineri profesionişti în diferite delegaţii UE. Stagiile vor începe în septembrie/octombrie 2019. Candidaţilor selectaţi li se va oferi un singur contract de stagiu pentru o perioadă fixă de douăsprezece (12) luni, care poate fi reînnoit pentru o altă perioadă de douăsprezece (12) luni. Stagiarii vor primi ca remuneraţie un pachet lunar grant + cheltuieli cazare + alte cheltuieli. Accesează link-urile de mai jos pentru mai multe informații despre acest program: http://bit.ly/ProfesioniştiînDelegaţii http://bit.ly/JuniorProfessionalsinDelegation
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic 1/2019 Ianuarie - Februarie 2019 Proiect nanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Proiect nanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM Maramureș, CJ Maramureș - entitate a liată Oportunități de angajare în cadrul instituțiilor eu- ropene pe poziția de specialist/expert de securitate. Ești un specialist motivat în domeniul securității? Ai o autorizație de securitate sau ești dispus să fii supus unei investigații privind siguranța? Instituții ale Uniunii Europene caută responsabili de securi- tate și asistenți în domeniul operațiilor de securitate, securitate tehnică și securitate a informațiilor și documentelor. În calitate de responsabil de securitate, principalele sarcini îți vor fi de asigurare a securității persoanelor, imobilelor și a informațiilor sensibile și clasificate. În această poziție vei avea atribuții de coordonare a echipelor și a proiectelor. Pentru poziția de asistent, vei asigura asistență pentru aspec- tele operaționale legate de protecția persoanelor, a bunurilor sau informațiilor sensibile și clasificate. Atât persoanele care vor ocupa funcția de ofițeri cât și cele de asistenți vor trebui să îndeplinească atribuții prin rotație înafara orelor de program, în funcție de cerințele specifice ale diferitelor instituții, cât și obligații de disponibilitate. • Starea Uniunii: Oportunități de angajare în cadrul instituțiilor europene Având în vedere că diversitatea culturală și promovarea șanselor egale se numără printre principiile fun- damentale ale UE. De aceea, Oficiul European pentru Selecția Personalului se străduiește să le ofere egalitate de șanse, de tratament și de acces tuturor candidaților. Îndepliniți toate condițiile? ◊ Trebuie să fiți cetățean al UE și să cunoașteți cel puțin două limbi oficiale ale UE, dintre care una trebuie să fie engleza sau franceza. ◊ Pentru a putea participa la procedura de selecție a res- ponsabililor de securitate, aveți nevoie de o diplomă de absolvire a studiilor universitare cu durata de cel puțin 4 ani, urmați de cel puțin 6 ani de experiență profesională în domeniul securității relevantă pentru natura atribuțiilor sau de o diplomă de absolvire a studiilor universitare cu durata de cel puțin 3 ani, urmați de cel puțin 7 ani de experiență profesională relevantă. Vă puteți depune candidatura și dacă beneficiați de o formare profesională echivalentă atestată printr-o diplomă sau printr-un certificat eli- berat de o instituție de învățământ superior sau de o instituție publică, cum ar fi o academie de poliție, militară sau de informații, urmată de cel puțin 7 ani de experiență profesională relevantă. ◊ Postul de asistent necesită o diplomă de studii postliceale relevantă pentru natura atribuțiilor sau o formare profesională echivalentă cu nive- lul 5 din Cadrul european al calificărilor, urmată de cel puțin 3 ani de experiență profesională relevantă. Puteți candida și dacă aveți diplomă de bacalaureat (care vă dă acces la studii postliceale) sau dacă ați ur- mat cursuri de formare profesională (care să echivaleze cu nivelul 4 din Cadrul european al calificărilor), iar apoi ați dobândit cel puțin 6 ani de experiență profesională relevantă. Pentru detalii vă rugăm accesați: http://bit.ly/PosturiSecurit
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; web: http://europedirect.cdimm.org/ Informaţii despre Uniunea Europeană; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş- Structura gazdă a Centrului Europe Direct Maramureș. Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/ fax: +40-262-224.870, 222.409; www.cdimm.org. Consultanţă în afaceri, cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie CDIMM Maramureș Radu BIG Vlad PASCU Consiliul Județean Maramureș Răzvan MANȚA Radu LUCIAN Program cu publicul 9.00 - 16.00 Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter Util pentru TINEri Voluntariatul în Europa! De peste 25 de ani Cen- trul European de Volun- tariat susține voluntaria- tul în Europa! Centrul European de Vo- luntariat (CEV, European Volunteer Centre, CEV – European Volunteer Centre) este o rețea europeană de peste 60 de organizații dedicate promovării și acordării de asistență voluntarilor și voluntariatului în Europa, la nivel național, regional și european. Prin rețeaua creată organizațiile conlucrează pentru promovarea și susținerea voluntariatului prin lobby, schimb de bune practici, for- mare și consolidare a capacităților. https://www.europeanvolunteercentre.org/ În anul 2013, care a fost Anul European al Cetățenilor, CEV a lansat competiția denumită Capitala Europeană a Vo- luntariatului, pentru a promova voluntariatul la nivel local. Ce este Capitala Europeană a Voluntariatului? #EVCapital este o competiție deschisă la nivel european ce dorește să promoveze voluntariatul la nivel local prin acordarea de recunoaștere orașelor care susțin și își consolidează parteneriatele cu centrele de voluntariat și organizațiile implicate în voluntariat, să celebreze volun- tariatul și impactul adus de voluntari. Cine poate participa? Orice oraș european poate lua parte la competiție. Câștigătorul este ales dintre candidați de către un juriu internațional format din personalități cheie din domeniul voluntariatului, reprezentanți ai societății civile, sectorului privat și non-profit, precum și ai unor instituții europene. De ce să aplicăm? Dacă orașul tău vrea să fie recunoscut pentru inițiativele din domeniul voluntariatului și vrea să întărească cadrul de funcționare al voluntariatului și să ofere inspirație cul- turii voluntariatului în comunitate, atunci aplică pentru a deveni viitoarea Capitală Europeană a Voluntariatului. Apelul pentru candidaturi aferente anului 2021 va fi de- schis începând cu luna februarie 2019. În ianuarie a fost oficial preluat titlul de Capitală Europeană a Voluntariatului de către orașul Kosice din Slovacia, urmând ca în 2020 ti- tlul să fie preluat de orașul italian Padova. https://www.europeanvolunteercentre.org/ev-capital #EuropeforCitizens #Volunteering #EUSolidarity Seminarul Național de Tineret European Youth Village Dacă dorești să afli mai multe de- spre programul European Youth Village și cum ai putea să duci mai departe titlul de #SatEuropean- DeTineret în localitățile din me- diul rural, ești invitat la Seminarul Național de Tineret #EYV, în perio- ada 13-18 martie 2019, la Bacău. Înscrie-te până cel târziu pe 9 martie prin completarea FORMULARULUI ONLINE disponibil aici: https://bit.ly/2Ex1tJx Patru comune din România dintre care una din județul Maramureș dețin oficial titlul de #SatulEuropeanDeTineret #CopalnicMănăștur2019, #Izvoarele2019, #Sascut2019 și #Sînpaul2019. Sursa: Facebook European Youth Village #EuropeanYouthVillage #ErasmusPlus #EUandME Și animalele de companie beneficiază de liberă circulație în spațiul Uniunii Europene! Și animalele de com- panie beneficiază de liberă circulație în spațiul Uniunii Europene! http://bit.ly/EUPets Adoptarea unor reguli unitare armonizate cu pri- vire la transportul animale- lor de companie permite cetățenilor UE să se bucure pe deplin de libertatea de mișcare împreună cu prietenii lor dragi necuvântători! Ca cetăţean al UE, poți călători cu pisica, câinele sau dihorul domestic, atât timp cât acesta are un paşaport european pentru animale de companie. Documentul poate fi emis de orice medic veterinar şi trebuie să ateste că ani- malul a fost vaccinat împotriva rabiei. Paşaportul european este valabil acum numai pentru câini, pisici şi dihori domestici. Pentru alte animale de companie (ex. iepuri, canari, șobolani), verificaţi prevederile legale din ţările în care vă deplasaţi aici http://bit.ly/AnimaleCompanieSpecific Consiliul Județean Maramureş - Entitate a liată pentru Centrul Europe Direct Maramureș Str. Gh. Șincai nr. 46, 430311 Baia Mare; tel: +40-262-212.110; email: of ce@cjmaramures.ro; web: https://www.cjmaramures.ro/ CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ Buletin informativ electronic 1/2019 Ianuarie - Februarie 2019

×