Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017

260 views

Published on

Informatii europene

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html Anul IX, Nr. 5 Mai 2017 Buletin informativ electronic lunar, editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletter-ului: • Forumul Regional ”InvestNV - Proiecte și parteneriate pentru Regiu- nea NV” • Caravana ”Secvențe” în Baia Mare • Utile pentru tineri: -- Campania ”Europa, Casa noastră” Forumul regional de investiții ”InvestNV – Pro- iecte și parteneriate pentru Regiunea de NV”, or- ganizat de Fundația CDIMM Maramureș - structu- ra gazdă a Centrului Europe Direct Maramureș, va avea loc la Hotel Mara Baia Mare, pe 30 mai 2017, începând ora 10.30. Evenimentul este organizat în cooperare cu Consiliul Județean Maramureș. Forumul regional este derulat în cadrul Proiectului ”InvestNV – Oportunități europene pentru Regiunea de Nord-Vest” (http://europedirect.cdimm.org/investnv), implementat de Fundația CDIMM Maramureș prin Centrul Europe Direct Maramureș, în perioada 01 ianuarie – 31 iulie 2017. Proiectul InvestNV este co-finanțat prin programul de grant al Comisiei Europene pentru acțiuni organizate de Centrele de Informare Europe Direct, pentru a comunica cu privire la inițiativele majore ale UE în favoarea locurilor de muncă, a creșterii economice și a investițiilor, în special Planul de Investiții pentru Europa (PIE). Forumul regional InvestNV va reuni beneficiari de proiecte europene din sectorul public și privat, reprezentanți mass-media, precum și alți factori interesați în dezvoltarea locală și a mediului de afaceri din cele 6 județe ale Regiunii de NV (BH, BN, CJ, SJ, SM și MM). În PLENUL Forumului, invitați de la nivel național, regional și local vor prezenta: • Planul de Investiții pentru Europa – Dragoș Drumen, eco- nomist, Reprezentanța Comisiei Europene în România; • Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru Regi- unea NV – Mirela Biriș, Reprezentant Ministerul Dezvoltării Re- gionale, Adm. publice și Fondurilor Europene - ADR NV; • Soluții de sprijin pentru IMM-uri – Alina Marchiș, senior officer, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare - EBRD Advice for Small Businesses (ASB) Romania; • Finanțări pentru investiții, din fonduri guvernamentale: Startup Nation - Cristian Rațiu, Reprezentant OTIMMC CJ; • Investiții în Județul Maramureș – Claudia Breban, Direc- tor executiv, Consiliul Județean Maramureș. Secțiunile Dezvoltare locală și Dezvoltarea afacerilor vor fi dedicate prezentării unor proiecte de investiții cu finanțare europeană derulate/ aflate în derulare în perioada 2012-2017, cu accent pe rezultate și im- pact în comunitățile din Regiunea de NV – BH, BN, CJ, SJ, SM și MM. Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Forumul regional ”InvestNV - Proiecte și parteneriate pentru Regiunea NV” Continuare în pag. 2
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 5/2017 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene În cadrul evenimentului, vom organiza Expoziția cu fotografiile înscrise în Concursul foto ”Invest- NV – Proiecte europene de investiții în Regiu- nea de NV”, prilej cu care fotografiile preferate vor putea fi votate de către participanții la Forum. Fotografiile înscrise în Concursul InvestNV pot fi votate și on-line, pe pagina de Facebook a Centrului Europe Direct Maramureș, prin acordarea de Like- uri la fotografiile preferate din cele 2 albume foto: - Dezvoltare Locală: https://www.facebook.com/pg/ EuropeDirectMaramures/photos/?tab=album&album_ id=1400970496608735 - Dezvoltare Afaceri: https://www.facebook.com/pg/ EuropeDirectMaramures/photos/?tab=album&album_ id=1401091666596618 O hartă interactivă cu localizarea proiecte- lor prezentate la Forum și a proiectelor ilustrate prin fotografiile înscrise în concurs va fi realizată pe web- site-ul proiectului InvestNV, până la final de proiect. Expoziția cu lucrările înscrise în concurs va avea loc în cadrul Forumului regional de investiții „Invest- NV – Proiecte și parteneriate pentru Regiunea de NV”, organizat pe 30 mai 2017. Lucrările expuse vor putea fi votate de către participanții la forum. Festivitatea de premiere și o nouă expoziție cu prezentarea fotografiilor câștigătoare vor avea loc pe 15 iunie 2017, cu prilejul Dezbaterii ”InvestNV – Planul de Investiții pentru Europa”: http://europedi- rect.cdimm.org/investnv/a4-dezbatere-pie. Premii și diplome vor fi acordate la ambe- le secțiuni (Dezvoltare locală și Dezvoltarea me- diului de afaceri), atât pentru lucrările votate de participanții la forum, cât și pentru fotografiile care au primit cele mai multe Like-uri pe Facebook. • Caravana ”Secvențe 2017” - Baia Mare, 23-28 mai 2017 Expoziția stradală de foto- grafie CARAVANA //SECVENȚE 2017, realizată de Clubul de Turism și Arte Escamonde Ploiești, poate fi vizitată în Baia Mare, în fața Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu” Maramureș, în pe- rioada 23-28 mai 2017, în par- teneriat cu Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” Maramureș și Cen- trul Europe Direct Maramureș. Timp de 5 luni, această expoziție stradală va ajunge în majoritatea orașelor importante din țară, prezentând publicului cele mai reprezen- tative proiecte fotografice expuse în cadrul Festivalului //SECVENȚE (Ploiești, 2013 – 2016), printr-o selecție de imagini documentare și artistice, semnate de fotografi din numeroase țări, pentru a evidenția importanța fotografiei ca mod de exprimare în societatea actuală. Caravana include fotografii realizate de 25 de artiști foto - 17 foto- grafi români și 8 fotografi internaționali: Anca Mitroi, Andrei Pandele, Andreea Retinschi, Aurel Manea, Cătălin Munteanu, Cătălin Pomeanu, Christopher Soeder (Germania), Clio Ryan (Irlanda), Cristian Fluera- ru, Cristiana Apostol, Dan Dinu, Diana Stanciu, Felicia Simion, Florin Andreescu, George Popescu, Hajdu Tamaș, Ioana Moldovan, Julien Coquentin (Franța), Marc Wilson (Anglia), Mikey Brand (Țara Galilor), Natalia Ciobanu (Republica Moldova), Neils Ackerman (Elveția), Oltin Dogaru, Thom Pierce (Africa de Sud), Tudor Vintiloiu. Continuare din pag. 1 Continuare în pag. 3
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 5/2017 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Continuare din pag. 2 Despre coordonatorul Festivalului Secvențe: Cătălin Munteanu este pasionat de natură și drumeții încă din liceu și este fondatorul Clubului de Turism și Arte “Escamonde” Ploiești. Atracția față de fotografie a apărut în 2006, iar articolele pentru revistele de turism au fost primele sale colaborări. Atras din ce în ce mai mult de această artă vizuală, a participat la numeroase cursuri în țară, iar între anii 2012 – 2015 a urmat cursurile de fotografie documentară din cadrul University of Wales, Newport din Marea Britanie. Artistul foto ploieștean a fost nominalizat, a câtigat numeroase premii și a colaborat cu numeroase publicații.
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter • Campania educațională „Europa, Casa noastră” Reprezentanța Comisiei Europene în România a lan- sat ”Europa, Casa noastră”, o campanie educațională pe teme europene. Scopul campaniei este de a oferi copiilor și tinerilor români posibilitatea de a descoperi mai multe despre UE, istoria, valorile, politicile și cele mai recente evoluții în domeniul afa- cerilor europene, aducând activități și competiții relevante aproape de aceștia, inclusiv prin vizite în școli din mediul rural și licee. Inițiativa este susținută de Ministerul Educației Naționale. Campania Europa, casa noastră cuprinde două inițiative principale: 1. Competiția Euro Quiz, des- chisă elevilor de gimnaziu din clasa a VI-a și 2. Campania și competiția Lider European, care se adresează elevilor de liceu. În luna mai și iunie echipa Europa, Casa noastră, va organiza 10 de vizite în școli din 10 județe ale țării: Giurgiu, Teleorman, Ialomița, Vaslui, Brăila Galați, Călărași, Buzău, Tulcea și Constanța. În cadrul vizitelor, vor avea loc activități educaționale și interactive pe diverse teme din istorie, artă, geografie etc., prin care elevii vor aborda subiecte legate de UE și vor discuta despre modul în care Europa influențează viața noastră de zi cu zi. Vizitele sunt inspirate de un program de edutainment (educație prin joc și divertis- ment). Începând cu luna septembrie alte 10 școli din țară vor fi vizitate de echipa Europa, Casa noastră. Competiția Euro Quiz Europa, Casa noastră din România va lansa luna aceasta, de asemenea, o platformă de edutainment cu scopul de a implica copiii. Competiția Euro Quiz este o activitate distractivă și provocatoare, deschisă tuturor elevilor din școlile gim- naziale naționale, clasa a VI-a. Scopul său este de a spori și de a consolida în rândul elevilor cunoștințele despre Uniunea Europeană, de a dezvolta abilitățile de lucru în echipă. Concursul se concentrează pe valorile UE, instituțiile europene, istorie, geografie, artă și gastronomie, iar etapa finală va fi difuzată pe un post național de tele- viziune. Concursul constă în echipe formate din patru mem- bri. După înregistrarea online în concurs, echipele vor concura în cadrul unui quiz online privind valorile UE, instituțiile europene, isto- ria, geografia, arta și gas- tronomia UE, într-un anu- mit interval de timp. Înscrierile au înce- put deja, prin platforma http://europacasanoastra. ro/euroquiz/, și se încheie pe 2 iunie, iar competiția online are loc în săptămâ- na ulterioară. Cele mai bune două echipe vor fi invitate să participe în etapa finală, difuzată pe postul național de televiziune. Informații detaliate sunt disponibile pe platforma online: www.europacasanoastra.ro. Campania și competiția Lider European Campania și competiția Lider European se adre- sează elevilor de liceu cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani. Scopul este de a încuraja elevii să își creeze propriul proiect care își propune o schimbare la nivelul comunității locale. Un juriu de experți va selecta apoi trei câștigători în etapa finală de la București, dintre cele opt echipe finaliste. Această competiție va începe în toamna anului 2017. Campania își propune să dezvolte abilitățile de le- adership și de vorbire în public ale elevilor, spiritul de echipă și capacitatea de a mobiliza grupuri de oameni pentru a lucra împreună în beneficiul comunității lor. INFORMAŢII utile pentru TINERI Buletin informativ electronic lunar 5/2017

×