Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures-nov_dec 2018

156 views

Published on

Newsletter Europe Direct Maramures nr 6/2018

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures-nov_dec 2018

  1. 1. Buletin informativ electronic editat de Centrul Europe Direct Maramureş 6 apariții/an Cuprinsul Newsletterului: • Campania „9 ne pasă de TI- NEri” • Cum v-a îmbunătățit UE experiența digitală • Premiul de Excelență al Insti- tutului European din România • Noi reguli de taxare în indus- tria digitală Starea Uniunii: • Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2019 a fost aprobat • Combaterea terorismului • Util pentru TINEri: - Corpul european de solidari- tate - Dorești să câștigi o excursie la Parlamentul European? Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Anul X, Nr. 6 Noiembrie - Decembrie 2018 Centrul EUROPE DIRECT Maramureş - proiect derulat de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ, în parteneriat cu CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ - entitate afiliată Campania „9 ne pasă de TINEri” Luni, 10 Decembrie, am fost găzduiți de că- tre colectivul Seminarului Teologic Sf. Ioan Mărturi- sitorul, Baia Mare. Am realizat o trecere în revistă a principalelor drepturi stipulate în Declarația Uni- versală a Drepturilor Omului și acțiunile pe care Uniunea Europeană le întreprinde pentru a garan- ta și promova drepturile tuturor cetățenilor, atât în spațiul european cât și în afara granițelor, în relațiile cu actori externi. Vineri, 14 Decembrie, am fost găzduiți de că- tre colectivul Colegiului Tehnic „C. D. Nenițescu” din Baia Mare și le-am împărtășit informații despre drepturile omului și modul în care acestea sunt în centrul atenției pentru statele membre ale Uniunii Europene. Unul dintre drepturile fundamentale este dreptul la libertatea de mișcare și le-am explicat care sunt drepturile pasagerilor atunci când călăto- resc pe teritoriul Uniunii Europene, singurul loc din lume unde drepturile pasagerilor legate de informarea exactă a pasagerilor, asigurarea bagajelor, condițiile pentru persoanele cu mobilitate redusă, com- pensarea unor întârzieri/anulări de curse, sunt foarte bine reglementate. Marți, 18 decembrie, am fost găzduiți de ele- vii Colegiului Național „Vasile Lucaciu” în continua- rea campaniei „9 ne pasă de TINEri”. Câțiva din- tre elevi, participanți ai Școalii de Vară – „Tinerii și democrația”, ne-au descris experiența lor în pregăti- rea unui film scurt cu impact de mobilizare în rândul tinerilor cu drept de vot pentru participarea la pro- cesul electoral. Le mulțumim tuturor pentru partici- pare și implicare în discuții legate de un drept atât de important și le promitem că vom reveni și anul viitor cu mai multe informații despre alegerile pentru Parlamentul European, alegeri la care unii dintre ei îți vor putea exercita pentru prima oară dreptul la vot. Mulțumim cadrelor didactice care au sprijinit activitațile noastre in cele 3 licee băimărene.
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic 6/2018 Noiembrie - Decembrie 2018 Proiect nanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect nanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM Maramureș, CJ Maramureș - entitate a liată Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Cum v-a îmbunătățit UE experiența digitală în 2018 Călătoriți, cumpărați sau sunați oriunde în UE fără bariere sau costuri suplimentare. În acest fel pot fi descrise piața unică digitală și rezultatele muncii Parlamentului în acest domeniu. 1 Cumpărături online fără redirecționări automate către alte țări - accesul la bunuri și servicii în aceleași condiții în toate statele membre UE, indiferent de locul în care te conectezi la internet. 2 O mai bună livrare a coletelor la nivel transfrontalier - serviciile de curierat trebuie să ofere clienților informații clare cu privire la prețurile și condițiile de livrare, pentru a face piața de transport transfrontalier a colete- lor mai transparentă și mai competitivă și pentru a reduce barierele pe care le întâmpină consumatorii și comercianții online atunci când cumpără produse online în UE. 3 Acces la serviciile de conținut cu plată în întreaga UE - permite consumatorilor să acceseze serviciile de conținut online atunci când călătoresc în UE în același fel ca acasă. 4 Fonduri pentru conectivitatea Wi-Fi gratuită în spațiile publice - inițiativa WIFI4EU, o schemă de finanțare menită să promoveze conectivitatea Wi-Fi gratuită în spațiile publice din întreaga UE. 5 Norme viitoare privind apelurile internaționale mai ieftine și 5G – plafonarea prețurilor apelurilor te- lefonice internaționale la 19 eurocenți, iar pe cel al mesajelor la 6 eurocenți începând cu 15 mai 2019; sti- mularea investițiile necesare pentru a garanta accesul la conexiunile 5G în orașele europene până în 2020. 6 GDPR – Regulamentul general privind protecția datelor - o mai mare putere de decizie din partea con- sumatorilor asupra prezenței digitale, inclusiv dreptul de solicita informații referitoare la modul în care sunt folosite datele lor. Sursa: http://bit.ly/UEDigitala Premiul de Excelență al Institutului European din România Suntem mândri că un tânăr din Maramureș, Darius Filip, elev al Colegiului Național „Vasile Lucaciu” și președinte al Asociației Elevilor din Maramureș, a primit Premiul de Excelență al Institutului European din România, ediția 2018, pentru promovarea spi- ritului şi a valorilor europene, ca urmare a implementării proiectului „Europe in your hands”, realizat sub egida programului „Promotori pentru democrație europeană”. Felicitări Darius! Mulțumim că promovezi și reprezinți ceea ce este excelent în generația tânără! În data de 14 decembrie 2018 a avut loc conferința anuală a Institutului European din România, cu tema „Unitate în diversitate. UE încotro?”. Evenimentul a fost or- ganizat cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, în marja Președinției României la Consiliul UE, și și-a propus să aducă în atenție teme de interes atât pentru România, cât și pentru UE în ansamblul ei. Despre Conferința Institutlui European din România accesați link-ul de mai jos: http://bit.ly/ConferintaIER Noi reguli de taxare în industria digitală Membrii Parlamentului European au votat asupra unor noi reguli de ta- xare aplicabile veniturilor generate de companiilor care operează în econo- mia digitală. Plenul a propus lărgirea aplicării directivelor legate de taxa- rea companiilor digitale care au activități pe teritoriul Uniunii Europene. Parlamentul European a adoptat, cu o majoritate covârșitoare, două opi- nii referitoare la propunerile pentru directivele Consiliului, legate de taxa- rea corporațiilor cu o semnificativă prezență digitală și Taxa pentru Servicii Digitale (TSD). Furnizarea de conținut digital a fost adăugată la capitolul serviciilor taxabile. Membrii Parlamentului Eu- ropean au completat lista serviciilor care se califică ca venituri taxabile cu furnizarea de „conținut pe suport digital cum ar fi video, audio, jocuri sau text folosind interfețe digitale”, indiferent dacă conținutul este pro- prietatea entității sau dacă au fost obținute drepturile de distribuire. Platformele online care comercializează conținut digital, cum ar fi Netflix, vor putea fi taxate. Prima propunere (Taxarea corporatistă a unei prezențe digitale semnificative), formulată ca soluția preferată, dorește să reformeze regulile de taxare pentru corporații, astfel încât profiturile să fie înregistrate și taxate acolo unde companiile interacționează cu utilizatorii/clienții prin diferite canale digitale. A doua propunere (Taxa pe servicii digitale) este o taxa interimară care acoperă principalele activități digitale care pentru moment nu sunt deloc taxate în cadrul statelor UE. Sursa: http://bit.ly/TaxDigitalRevenues
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic 6/2018 Noiembrie - Decembrie 2018 Proiect nanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Proiect nanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM Maramureș, CJ Maramureș - entitate a liată Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2019 a fost aprobat miercuri 12 decembrie. Fondurile sunt centrate pe tineret, inovație și problema migrației. Ultimul buget anual aprobat al legislaturii 2014-2019 include creșteri ale fondurilor destinate migrației și șomajului în rândul tinerilor, protecția mediului înconjurător și cercetare. Progra- mul Erasmus+ și programele de cercetare au primit o alocare suplimentară de €490 milioane de Euro. Au fost diminuate fon- durile care vor fi puse la dispoziția Turciei, ca sume plătibile de pre-aderare, având în vedere situația îngrijorătoare referitoare la regimul democratic, statul de drept și respectarea drepturilor omului. Pentru anul următor, membrii Parlamentului European au alocat fonduri suplimentare pentru sprijinirea studenților, a tinerilor șomeri și a cercetătorilor. Preliminar au fost stabilite credite de angajament pentru anul 2019 la valoarea de €165.8 miliarde; creditele de plată vor atinge valoarea de €148.2 miliarde. Detalii financiare punctuale vor fi disponibile în viitorul apropriat. După ce Consiliul a aprobat în mod formal acordul de conciliere cu Parlamentul pentru bugetul anului 2019 în data de 7 decembrie, Parlamentul a aprobat bugetul miercuri 12 de- cembrie cu 451 voturi pentru, 142 împotrivă și 78 de abțineri.Prin semnarea lui de către Președintele Antonio Tajani, bugetul a devenit lege. • Starea Uniunii: Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2019 a fost aprobat Parlamentarii europeni au reușit să amendeze propunerea inițială a Comisiei și au garantat fonduri suplimentare pentru programe de finanțare considerate cheie pentru facilitarea creșterii și crearea de locuri de muncă, reflectând prioritățile large agreate de UE, cum sunt Erasmus+ (+ €240 milioane), Horizon 2020 (programe de cercetare, + €150 milioane) și COSME (ajutor financiar pentru IMM-uri, +€5 milioane). Programele Horizon 2020 și Erasmus+ vor fi suplimentare susținute printr-o rectificare bugetară de €100 milioane în anul următor. Per total Parlamentul a reușit să asigure fonduri suplimentare de €688.5 milioane în domeniul dezvoltării și locurilor de muncă și o creștere de €116.7 milioane în credite de angajament pentru Inițiativa de Angajare pentru Tineri, ridicând sprijinul pentru tinerii în căutarea unui loc de muncă la un total de €350 milioane. Pentru mai multe detalii: http://bit.ly/Buget2019UE http://bit.ly/BugetAprobat2019 Website-ul Parlamentului European: http://www.europarl.europa.eu Combaterea terorismului: Propunerile parlamentarilor pentru o nouă strategie UE În urma unei evaluări aprofundate, Parlamentul a stabilit re- comandările pentru combaterea radicalizării, îmbunătățirea interoperabilității datelor și sprijinirea victimelor terorismului. Într-o rezoluție non-legislativă, dezbătută marți și adoptată miercuri cu 474 de voturi pentru, 112 împotriva și 75 abțineri, Parlamentul sugerează o reîntărire a rolului agențiilor UE precum Europol și Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă (eu-LISA). Deputații europeni și-au exprimat de asemenea îngrijorarea privind schimbul insuficient de date între agenții, dar și intre statele membre și autoritățile UE. Ei au subliniat că în luarea măsurilor pentru combaterea terorismului este importantă respectarea deplină a drepturilor fundamentele, inclusiv protecția datelor și libertatea de expresie. Pentru a vizualiza principalele propuneri accesați următorul link: http://bit.ly/AntiteroPE În ultimii ani, UE s-a confruntat cu un val fără precedent de atacuri teroriste, care au urcat pro- blema de securitate pe primul loc în topul îngrijorărilor cetățenilor și au evidențiat problemele cu cooperarea și schimbul de informații în domeniu. Ultimul raport TESAT (Raport asupra terorismului și tendințe în Uniunea Europeană) al Europol a arătat că atacurile comise de jihadiști au fost cele mai letale.
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; web: http://europedirect.cdimm.org/ Informaţii despre Uniunea Europeană; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş- Structura gazdă a Centrului Europe Direct Maramureș. Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/ fax: +40-262-224.870, 222.409; www.cdimm.org. Consultanţă în afaceri, cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie CDIMM Maramureș Radu BIG Vlad PASCU Consiliul Județean Maramureș Răzvan MANȚA Radu LUCIAN Program cu publicul 9.00 - 16.00 Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter Util pentru TINEri Corpul european de solidaritate A fost lansat primul apel național la propuneri de proiecte și pentru obținerea certificatului de calitate având termen limită ‼data de 7 febru- arie 2019 ora 13.00, ora României (pentru proiect- ele care încep activitățile în perioada 1 mai - 30 septembrie 2019). Orice organism public sau privat poate solicita finanțare în cadrul Corpului European de Solidaritate. În plus, grupu- rile de tineri înregistrate pe portalul Corpului European de Solidaritate pot solicita finanțare pentru proiecte de soli- daritate. Pentru mai multe detalii privind modalitățile de partici- pare, vă rugăm să consultați Ghidul Corpului European de Solidaritate pentru 2019: • Ghid Corp European de Solidaritate: http://bit.ly/GhidCESEng (varianta în limba engleză) • Ghidul Programului și Apeluri: http://bit.ly/ApeluriCES2019 și la https://www.suntsolidar.eu/ Pentru 2019, pentru proiectele depuse în România pentru Corpul European de Solidaritate următoarele aspecte vor fi luate în considerare în mod special: − contribuția directă și promovarea incluziunii sociale, drepturilor omului, diversității și dialogului intercultural, egalității de gen; − dezvoltarea competențelor civice, sociale, intercultu- rale, media și gândirea critică în rândul tinerilor; − participarea activă a tinerilor la viața democratică și civică din Europa; − îmbunătățirea accesului la program și participării tiner- ilor din grupuri dezavantajate, în special tineri NEETS, cu dizabilități/nevoi speciale, din zone rurale și sărace, tineri imigranți și refugiați, tineri romi, etc.; − reducerea disparităților în rândul tinerilor și între tineri și alte categorii sociale; − combaterea rasismului și discriminării, segregării, hărțuirii și violenței; − facilitarea accesului pe piața muncii a tinerii cu mai puține oportunități în special prin proiecte de experiență profesională (internship-uri și locuri de muncă). Dorești să câștigi o excursie la Parla- mentul European? Acum ai șansa de a viz- ita la Bruxelles, în tim- pul Săptămânii Tineretului 2019, Parlamentul Euro- pean (și orice alte obiective interesante pentru tine din capitala Belgiei). CONCURS INSTAGRAM „ThisTimeImVoting” (deda- taastavotez.eu) Ce trebuie să faci? Este simplu. Fii creativ și folosește sloganul „ThisTimeImVoting” într-o poză fără a folosi pro- grame digitale pentru editare. Poți utiliza oricare dintre cele 24 de versiuni lingvistice ale UE. Sună interesant? Îți place? Atunci poți consulta regulile pentru acest concurs aici: http://bit.ly/InstaConcursDedataastavotezeu Data limită: 10 ianuarie 2019 Baftă! Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni Ai între 16 și 30 de ani și coordonezi un proiect de dimen- siune europeană? Cu Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni ai șansa de a câștiga o excursie la Aachen și multe alte premii. Parlamentul European și Fundația pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen invită tinerii din toate statele membre ale Uniunii Europene să participe la un concurs privind dezvoltarea și integrarea UE, precum și aspectele legate de identitatea europeană. „Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni” se acordă proiectelor care: • promovează înțelegerea europeană și internațională; • favorizează dezvoltarea unui sentiment comun al identității și al integrării europene; • reprezintă modele pentru tinerii care trăiesc în Europa și oferă exemple concrete de cetățeni europeni care trăiesc împreună în cadrul unei comunități. Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 28 ianuarie 2019. Regulamentul concursului poate fi accesat aici: http://bit.ly/ReguliECYP2019 Consiliul Județean Maramureş - Entitate a liată pentru Centrul Europe Direct Maramureș Str. Gh. Șincai nr. 46, 430311 Baia Mare; tel: +40-262-212.110; email: of ce@cjmaramures.ro; web: https://www.cjmaramures.ro/ CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ Buletin informativ electronic 6/2018 Noiembrie - Decembrie 2018

×