Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter aprilie 2015 - Europe Direct Maramures

1,003 views

Published on

Buletin informativ electronic lunar editat de
Centrul Europe Direct Maramureş

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter aprilie 2015 - Europe Direct Maramures

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html 9 mai - Ziua Europei Etape istorice ale Uniunii Europene Anul VII, Nr. 4 Aprilie 2015 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Etape istorice ale Uniunii Europene • Utile pentru tineri: -- Curs on-line ERASMUS+ -- Consultare on-line pentru tineri -- Premii pentru Cardul european SEV 1951: Instituirea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului de către cei șase membri fondatori. 1957: Cele șase state semnează Tratatele de la Roma de instituire a Comunității Economice Europene (CEE) și a Comunității Europene a Ener giei Atomice (Euratom). 1973: Comunitățile se extind la nouă state membre și introduc politici comune suplimentare. 1979: Primele alegeri prin vot direct pentru Parlamentul European. 1981: Prima extindere mediteraneeană. 1992: Piața unică europeană devine realitate. 1993: Tratatul de la Maastricht instituie Uniunea Europeană (UE). 2002: Intră în circulație moneda euro. 2007: UE are 27 de state membre. 2009: Intră în vigoare Tratatul de la Lisabona, care schimbă procedurile de funcționare a UE. 2013: Are loc ultima extindere și UE are în prezent, 28 de state membre. Pe 9 mai 1950 - Ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, îşi prezintă planul referitor la o cooperare aprofundată. De atunci, ziua de 9 mai este sărbătorită în fiecare an ca fiind „Ziua Europei”. Ziua Europei celebrează pacea și unitatea în Europa și mar- chează aniversarea Declarației Schuman. În cadrul unui discurs ținut la Paris, Robert Schuman propunea stabilirea unei noi forme de coope- rare politică în Europa, care să înlăture pentru totdeauna posibilitatea izbucnirii unui nou război între națiunile Europei. Viziunea sa era de a crea o instituție europeană care să centralizeze și să gestioneze producția de cărbune și oțel. Un an mai târziu, a fost semnat tratatul care prevedea crearea unui astfel de organism. Pro- punerea lui Robert Schuman este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene. Citate din Declaraţia Schuman „Pacea mondială nu poate fi asigurată fără a face eforturi creatoare proporţionale cu pericolele care o ameninţă.” „Europa nu va fi construită dintr-odată sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete care să creeze în primul rând o solidari- tate de facto.” „Punerea în comun a producţiilor de cărbune şi oţel...va schimba des- tinele acelor regiuni care s-au dedicat în trecut fabricării muniţiei de război, dar care au fost, în acelaşi timp, cele mai constante victime ale conflictelor.” Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Euro- peană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme euro- pene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Continuare în pag. 2
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 4/2015 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • 1945 - 1959 O Europă paşnică - începuturile cooperării Uniunea Europeană a fost creată cu scopul de a se pune capăt numărului mare de răz- boaie sângeroase duse de ţări vecine, care au culminat cu cel de-al Doilea Război Mondial. Începând cu anul 1950, ţările europene încep să se unească, din punct de ve- dere economic şi politic, în cadrul Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, propunându-şi să asigure o pace durabilă. Pe 18 aprilie 1951, pornind de la planul Schuman, şase ţări semnează un tra- tat prin care se urmăreşte plasarea producţiei de cărbune şi oţel sub o autoritate comună. În acest fel, niciuna dintre ele nu îşi mai poate fabrica arme pentru a se întoarce împotriva celorlalte, cum se întâmplase în trecut. Cele şase ţări sunt Germania, Franţa, Italia, Ţările de Jos, Belgia şi Luxemburg. Anii 50 sunt marcaţi de Războiul Rece dintre Est şi Vest. În Ungaria, manifes- tările de protest din 1956 îndreptate împotriva regimului comunist sunt reprimate de tancurile sovietice; în anul următor, 1957, Uniunea Sovietică trece în fruntea cursei pentru cucerirea spa- ţiului, lansând primul satelit spaţial din istoria omenirii, Sputnik 1. Pe 25 martie 1957, bazându-se pe succesul Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, cele şase state îşi extind cooperarea la alte sectoare economice. Este semnat Tratatul de la Roma, prin care este creată Comunitatea Economică Europeană (CEE), sau „piaţa comună„. Scopul său este acela de a asigura libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi serviciilor între statele membre. • 1960 - 1969 Explozivii ani 60 - o perioadă de creştere economică În anii 60 asistăm la apariţia unei adevărate „culturi a tinerilor”. Formaţii precum Beatles atrag un număr impresionant de fani din rândul adolescenţilor oriunde apar şi contribuie, în acest fel, la stimularea revoluţiei culturale şi la naşterea conflictului dintre generaţii. Este o perioadă benefică pe plan economic, care se datorează şi faptului că ţările UE încetează să mai aplice taxe vamale în cadrul schimburilor comerciale reciproce. De asemenea, acestea convin să exercite un control comun asupra producţiei de alimente. Întreaga populaţie beneficiază, acum, de suficente alimente şi în curând se înregistrează chiar un surplus de produse agricole, ca urmare a instituirii, în 1962, a Politicii Agricole Comune. Luna mai a anului 1968 a devenit celebră datorită mişcărilor studenţeşti care au avut loc la Paris. Tancu- rile sovietice iau cu asalt Praga în august 1968, pentru a înăbuşi aşa-numita „Primăvară de la Praga”. Multe dintre schimbările apărute la nivelul societăţii şi al comportamentului au rămas asociate, de atunci, cu aşa- numita „generaţie 68”. Americanii îşi reafirmă supremaţia asupra spaţiului. Primul om păşeşte pe Lună în iulie 1969. • 1970 - 1979 O comunitate în creştere - primul val de extindere Danemarca, Irlanda şi Regatul Unit aderă la Uniunea Europeană la 1 ianu- arie 1973, numărul statelor membre ajungând, astfel, la nouă. Deşi de scurtă durată, brutalul război arabo-israelian din octombrie 1973 are drept consecinţă o criză energetică şi apariţia problemelor economice la nivel european. Ultimele dictaturi de dreapta din Europa iau sfârşit odată cu căderea regimului Salazar din Portugalia, în anul 1974 şi cu moartea generalului Franco în Spania, în 1975. Prin intermediul politicii sale regionale, UE începe să trans- fere sume foarte mari pentru crearea de locuri de muncă şi de infrastructură în zonele mai sărace. Influenţa Parlamen- tului European asupra afacerilor europene creşte. 1979 este anul în care membrii acestuia pot fi aleşi pentru prima dată prin vot direct, de către toţi cetăţenii europeni. • 1980 - 1989 Schimbarea la faţă a Europei - căderea zidului Berlinului Sindicatul polonez, Solidarność şi liderul său, Lech Walesa, devin celebri în Europa şi în lume în urma grevelor personalului de pe şantierul naval Gdansk, din vara anului 1980. În 1981, Grecia devine cel de-al 10-lea membru al UE, fiind urmată, cinci ani mai târziu, de Spania şi Portugalia. Continuare din pag. 1 Continuare în pag. 3
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 4/2015 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene În 1987 este semnat Actul Unic European. Este vorba despre un tratat care pune bazele unui vast program pe şase ani, destinat soluţionării problemelor legate de li- bera circulaţie a mărfurilor în UE. Astfel ia naştere „Piaţa unică”. 9 noiembrie 1989 este data unei schimbări politice majore: cade zidul Berlinului şi pentru prima dată după 28 de ani se deschid graniţele dintre Germania de Est şi cea de Vest. Reunificarea Germaniei are loc în luna octombrie 1990. • 1990 - 1999 O Europă fără frontiere Odată cu căderea comunismului în Europa Centrală şi de Est, europenii devin şi mai apropiaţi. În 1993, Pieţei unice i se adaugă cele „patru libertăţi”: libera circulaţiei a mărfurilor, serviciilor, persoanelor şi capitalurilor. Anii 90 sunt şi anii în care au fost semnate două tratate, Tratatul privind Uniunea Europeană sau Tratatul de la Maastricht, în 1993, şi Tratatul de la Amsterdam, în 1999. Oamenii devin preocupaţi de protecţia mediului şi de luarea unor măsuri comune în ma- terie de securitate şi apărare. În 1995, UE se extinde cu încă trei state - Austria, Finlanda şi Suedia. Un mic oraş din Luxemburg, Schengen, va da numele său acordurilor care le vor permite, treptat, cetăţenilor europeni, să călătorească fără a li se verifica paşapoartele la graniţă. Milioane de tineri pleacă la studii în alte ţări cu ajutorul UE. Comunicarea se face din ce în ce mai uşor pe măsură ce încep să fie folosite telefoanele mobile şi internetul. • 2000 – 2009 O nouă extindere Euro este noua monedă de schimb pentru mulţi cetăţeni europeni. Data de 11 septembrie 2001 devine sinonimă cu „Războiul împotriva terorii” după ce două avioane de linie sunt detur- nate şi se prăbuşesc pe clădiri din New York şi Washington. Ţările din UE îşi intensifică cooperarea în lupta împotriva criminalităţii. Diviziu- nile politice dintre estul şi vestul Europei sunt, în sfârţit, înlăturate, odată cu ade- rarea la UE, în 2004, a nu mai puţin de 10 noi ţări, urmate de încă două în 2007. 1 mai 2004: Opt ţări din Europa Centrală şi de Est - Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Slovenia şi Slovacia - aderă la UE, punând, astfel, capăt divizării Europei decise de marile puteri la Yalta, în urmă cu 60 de ani. Ci- pru şi Malta devin, la rândul lor, membre ale Uniunii. O criză financiară lovește economia mondială în septembrie 2008, ceea ce de- termină o mai strânsă cooperare economică între ţările UE. Tratatul de la Lisabona este ratificat de toate statele membre ale UE, înainte de a intra în vigoare, la 1 decembrie 2009. Acesta îi conferă Uniunii Europene instituţii moderne şi metode de lucru mai eficiente. 1 ianuarie 2007: Încă două ţări din Europa de Est, Bulgaria şi România, aderă la UE, numărul statelor membre ridicându-se, acum, la 27. Croaţia, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi Turcia sunt, şi ele, candidate la aderare. • 2010 – astăzi Un deceniu de oportunităţi şi provocări Noul deceniu începe cu o gravă criză financiară, dar şi cu speranţa că investiţiile în noi tehnologii verzi şi ecolo- gice, alături de o mai strânsă cooperare europeană, vor duce la o creștere şi o bunăstare de lungă durată. Croația a devenit al 28-lea stat membru al Uniunii europene la 1 iulie 2013. Sursa de informare: http://europa.eu/index_ro.htm Continuare din pag. 2
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter INFORMAŢII utile pentru TINERI • Cursul online (MOOC) privind Erasmus+ Eşti interesat de programul Erasmus+ şi de coopera- rea europeană în domeniul tineretului? Participă la acest curs online gratuit între 4 mai – 1 iunie 2015! Organizat de Centrul de Resurse SALTO-TINERET Par- ticipare în colaborare cu Agenţiile Naţionale „Erasmus+ Tineret în Acţiune” din Belgia (FR), Franţa, Irlanda, Islan- da, Polonia, Spania, Suedia, Ungaria şi Marea Britanie, cursul (3-4 ore pe săptămână) se adresează tinerilor şi liderilor organizaţiilor de tineret. Cursul se va concentra pe ‚Acţiunea-cheie 1, Proiecte de mobilitate pentru tineri şi lucrători de tineret’: • Prezentarea programului Erasmus+ Tineret în Ac- ţiune; • Acţiunea-cheie 1 – Schimburi de tineri; • Acţiunea-cheie 1 – Serviciul European de Volun- tariat; • Acţiunea-cheie 1 – Mobilitatea lucrătorilor de ti- neret. Proceduri: depunerea dosarului de candidatură şi a formularelor online. Mai multe informații: https://www.canvas.net/ browse/salto/courses/erasmus-funding-opportunities • Participă la prima consultare online Wikiprogress Modelează azi bunăstarea tinerilor de mâine! Spune-ţi părerea prin acest nou instrument online până pe 6 mai 2015! Întrebările sunt grupate pe următoarele tematici: Ce înseamnă de fapt „bunăstarea tinerilor”? Ceputemfacepentruîmbunătăţireabunăstăriitinerilor? Cum putem îmbunătăţi procesul de punere în practică a unei politici de tineret eficiente? 
Rezultatele vor fi prezentate în cadrul Forumului OCDE din iunie de la Paris, iar raportul va fi înmânat şi pus la dis- poziţia decidenţilor politici, fundaţiilor, organizaţiilor socie- tăţii civile şi altor membri ai reţelei Wikiprogress. Comentariile selectate ar putea fi publicate în revista OCDE Observatorul, care va fi trimisă decidenţilor politici şi altor factori de decizie. Alătură-te discuţiilor în curs pe: http://discussi- ons.bluenove.com/youth-well-being • Premiile pentru Cardul european de tineret SEV 2015 Eşti voluntar SEV (Serviciul European de Voluntariat) şi deţii un card european de tineret SEV? Crează un video în care să explici activităţile derulate şi competenţele dobân- dite şi trimite-l până pe 15 mai, ora 23:59 CET. Asociaţia Europeană a Cardurilor de Tineret (European Youth Card Association - EYCA) te invită să încarci un vi- deoclip de 60 de secunde pe YouTube în care să povesteşti experienţa şi realizările tale SEV şi să îl partajezi pe pagina EYCA. Vizitatorii vor vota două dintre povestirile cele mai pline de inspiraţie, iar autorii acestora vor câştiga un we- ek-end pentru doi în Atena (Grecia) sau Larnaca (Cipru), cu toate cheltuielile asigurate! Regulamentul: http://www.eyca.org/evs-awards/ info.php/terms Informații preluate de pe Portalul European pentru Tineret: http://europa.eu/youth/RO_ro

×