Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures

317 views

Published on

Informatii europene

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXIII, Nr. 6/ Iunie 2017 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ DEZBATEREA REGIONALĂ ”Planul de Investiții pentru Europa și Viitorul UE” Dezbaterea regională ”Planul de Investiții pentru Europa și Viitorul UE”, organizată de Fundația CDIMM Maramureș – structura gazdă a Centrului Europe Direct Maramureș, a avut loc la Hotel Mara Baia Mare, pe 15 iunie 2017, începând cu ora 11:00. Evenimentul este parte a activităților Proiectului ”InvestNV – Oportunități europene pentru Regiunea de NV”, finanțat prin Programul de Grant al Comisiei Europene pentru acțiuni organizate de centrele de infor- mare Europe Direct pentru a comunica cu privire la inițiativele majore ale UE în favoarea locurilor de muncă, a creșterii economice și a investițiilor, în special Planul de Investiții pentru Europa (PIE). - Detalii despre proiect: http://europedirect.cdimm.org/investnv - Noutăți despre proiect și PIE: http://europedirect.cdimm.org/investnv/noutati-pie - Detalii despre Planul de Investiții pentru Europa și exemple de proiecte finanțate: http://europa.eu/ investeu/home_ro Cele 3 EVENIMENTE ale Proiectului InvestNV 1. Concursul de fotografie ”InvestNV – Proiecte europene de investiții în Regiunea de NV” - 51 de proiecte înscrise cu fotografii care ilustrează impactul și rezultatele investițiilor. 2. Forumul regional de investiții ”InvestNV – Proiecte și parteneriate pentru Regiunea de NV”, Hotel Mara Baia Mare, 30 mai 2017, ora 10.30. 3. Dezbaterea ”Planul de Investiții pentru Europa și viitorul Uniunii Europene”, Hotel Mara Baia Mare, Sala Onyx, pe 15 iunie 2017, ora 11.00. Moderator: Ovidiu Nahoi, Director RFI România. Dezbaterea regională ”Planul de Investiții pentru Europa și Viitorul UE” s-a adresat pu- blicului larg interesat în dezvoltarea locală și regi- onală, actorilor locali și regionali implicați în ela- borarea și aplicarea strategiilor de dezvoltare în Județul Maramureș și în celelalte județe ale regi- unii NV, beneficiarilor de fonduri europene și per- soanelor/instituțiilor/firmelor interesați de banii europeni, mass-media locală și regională, precum și participanților la concursul de fotografie, din cele 6 județe ale Regiunii de NV (BH, BN, CJ, SJ, SM și MM). Pe parcursul a peste două ore, moderatorul dezbaterii – Ovidiu NAHOI (redactor șef RFI România), împreună cu speakerii invitați au avut un schimb de opinii privind teme de actualitate: - 5 scenarii privind viitorul Europei, prezen- tate în Cartea Albă privind viitorul UE; - Perspectivele României în evoluția Uniunii Europene cu 27 de state membre; - Planul de Investiții pentru Europa și experiențe în accesarea fondurilor europene. Continuare în pag. 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2017 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Speakerii dezbaterii: - Dragoș DRUMEN – consilier economic, Reprezentanța Comisiei Europene în România; - Mircea Teodor MANIU – conferențiar universitar, prodecan Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca; - Monica MUREȘAN – secretar general Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, coord. Centrul Europe Direct Bistrița; - Sorin POP – coordonator proiect GREENTOP, Indeco Soft SRL – Beneficiar finanțare Horizon 2020; - Radu BIG – director executiv Fundația CDIMM Maramureș – structură gazdă a Centrului Europe Direct Maramureș. Un mesaj video transmis de eu- roparlamentarul român Claudia ȚAPARDEL – Gru- pul Alianței Progre- siste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul Eu- ropean, cu opinii și inițiative referi- toare la subiectele dezbaterii, a fost prezentat în cadrul evenimentului. În cadrul dis- cuțiilor de la finalul dezbaterii, o parte dintre participanți au intervenit cu opi- nii și întrebări adre- sate speakerilor. Participanții la dezbatere au fost reprezentanți din administrația lo- cală, mediul ONG, alte presoane interesate, precum și întreprinzători din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș: Autorități locale și Instituții publice: - Consilii Județene: Bihor, Cluj, Maramureș; - Primării: Bistrița, Oradea, Carei, Baia Mare, Sighetu Marmației, Seini, Fărcașa, Tăuții Măgherăuș, Cupșeni, Săcălășeni; - Centrul Universitar Nord Baia Mare, Centrul de Documentare Europeană ”Nordica„ Baia Mare, Com- plexul Astronomic Baia Mare, AJOFM Maramureș-Eures, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Cole- giul Tehnic ”G. Barițiu” Baia Mare, Colegiul Economic ”N. Titulescu” Baia Mare. Mediul ONG: CCI Bistrița-Năsăud, AIST Baia Mare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare, ASSOC Baia Mare, Asociația Microregională Mara Natur, Asociația Națională de Turism. Sectorul privat: Vital SA, Holisun SRL, Dymotec SRL, Delta Engineering SRL, Pensiunea ”Simi” Moisei, Popasul din Deal SRL, Flexibil SRL, Pensiunea Longodor Sălaj, etc. Continuare din pag. 1
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2017 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Premierea Concursului de fotografie ”InvestNV – Proiecte europene pentru Regiunea NV” Cele 51 de proiecte înscrise cu fotografii în cadrul Concursului foto au fost premiate în partea a doua a Dezbaterii regionale. Secțiunea Dezvoltare locală: 26 de proiecte în- scrise, 424 voturi primite pe Facebook Secțiunea Dezvoltare afaceri: 25 de proiecte în- scrise, 816 voturi primite pe Facebook CLASAMENT Secțiunea DEZVOLTARE AFACERI * Categoria OLINE: Premiul I: Extinderea Parcului Industrial TETAROM I Cluj – Consiliul Județean Cluj, 280 Like-uri Premiul II: Pensiune agroturistică ”La Moara”, Bodia, nr. 108 A, județul Sălaj – Longodor Maria II, 105 Like-uri Premiul III: Pensiune Agroturistică ”Simi” Moisei – Timiș Florin II, 51 Like-uri * Categoria PUBLIC (participanții la Forumul Regio- nal InvestNV, din 30 mai): Premiul I: Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale în Regiunile Nord Vest, Sud Vest Oltenia și Vest – ASSOC Baia Mare Premiul II: ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII NOI, Flexibil SRL, Sat Săsar, MM) Premiul III: Pensiunea turistică ”Popasul din Deal” – Ocna Șugatag, Maramureș Secțiunea DEZVOLTARE LOCALĂ * Categoria ONLINE: Premiul I: SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR, IN JUDETUL BIHOR – Consiliul Județean Bihor, 76 Like-uri Premiul II: Centrul de zi ”Prichindeii Seiniului” – Pri- măria Oraș Seini (Maramureș), 46 Like-uri Premiul II: Reabilitarea Colegiului Economic ”N. Ti- tulescu” Baia Mare, 43+27 Like-uri Premiul III: Reabilitarea Castelui Karolyi din Carei și a Cetății Karolyi Ardud – Primăria Municipiului Carei, 40 Like-uri * Categoria PUBLIC (participanții la Forumul Regio- nal InvestNV din 30 mai): Premiul I: REVITALIZAREA CETĂŢII ORADEA ÎN VE- DEREA INTRODUCERII ÎN CIRCUITUL TURISTIC. CETA- TEA ORADEA COMPLEX CULTURAL TURISTIC EUROPEAN – Primăria Oradea, Foto Ovi D. Pop Premiul II: Regenerare urbană a centrului istoric Bistrița, Axa turistică 1, 2, 3. – Primăria Bistrița Premiul III: Reabilitarea și promovarea identității cultu- rale și istorice Piața Cetății-Turn Ștefan – Primăria Baia Mare PREMII SPECIALE Regions for Jobs, Bistrița – Camera de Comerț și In- dustrie Bistrița – Năsăud HOME SOFTWARE – CONSTRUCTIA SI UTILAREA UNUI NOU SEDIU IN BAIA MARE – HOLISUN SRL, Baia Mare, MM Reabilitare, amenajări şi dotări producţie componente automatizări, Dymotec SRL, Baia Mare și Achiziţie de utilaje la SC DELTA ENGINEERING AUTOMATION SRL, Baia Mare Amenajare Pensiune Agroturistică ”Raluca” – Vadu Izei, Maramureș CIRCUITUL BISERICILOR DE LEMN DIN TRANSILVANIA DE NORD – Consiliul Județean Maramureș Instalația Pilot de Producere a Biogazului si Platforma de depozitare a gunoiului de grajd, Seini, MM – Primăria ORAS SEINI, MM Restaurare monument istoric, Fărcașa, MM – Primăria Fărcașa, MM Campus Şcolar la Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmaţiei, 2015 – Primăria Sighetu Marmaţiei MENȚIUNI Centrul Național de Informare și Promovare Turistică în orașul Borșa, jud. Maramureș – Primăria Borșa, MM Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului cultural, oraș Borșa, jud. Maramureș – Primăria Borșa, MM Drumul Dealul Jurcăii, Moisei, MM – Primăria Moisei, MM Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Unirii Oradea, BH – Primăria Municipiului Oradea, BH Parcul Public Central Baia Mare, MM – Primăria Baia Mare, MM Asociația Școală și Artă Baia Mare, MM – Asociația Pro- fesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC pl@NETour,BaiaMare,MM–ComplexulAstronomicBaiaMare Reamenajare str. 1 Decembrie 1918 Carei – Primăria Municipiului Carei, jud. Satu Mare Modernizarea Ambulatoriului Spitalului de Urgen- ţă al Judeţului Bistriţa-Năsăud – CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD Crearea Centrului German din Bistrița prin reabilitarea Casei Argintarului – CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD Modernizare drum de ocolire în zona de sud (DJ 194) Satu Mare – Consiliul Județean SATU MARE Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Con- stantin Opriş” Baia Mare – Consiliul Județean Maramureș Reabilitarea Statiei de epurare in Municipiul Sighetu Marmatiei – SC VITAL SA RoUaSoil – Romania-Ukraine cross border area – The management of the contaminated sites with oil products – UNIVERSITATEA TEHNICA DIM CLUJ NAPOCA – CEN- TRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE Regularizare râu Tisa la Remeți, județul Maramureş – Primăria Remeți, Maramureș BHB – Sustainable Development Business Center Ora- dea, BH – Camera de Comerț și Industrie Bihor PensiuneaturisticăKemsilvanum,Camar,SJ–BIBROKEMSRL Modernizarealinieideproducție,ElectroglobalSRL,Cluj-Napoca Parc Industrial Bistrița Sud – Primăria Municipiului Bistrița Extinderea staţiei de sortare şi a staţiei de epurare a apelor contaminate, ECO BIHOR SRL, Oradea Instalarea tânărului fermier Moldovan Cristian Ionel, Băseşti, MM Calificare pentru piaţa muncii – tâmplar manual şi brutar, în jud. MM, SJ, SM şi BN Înființare cabinet medical dentar Bella Dental Clinic în comuna Nușfalău, Sălaj Pensiune agroturistică “CASA ANDREICA” Feresti, MM Centru de întreținere corporală, Ocna Șugatag, MM – FLUTAR RODICA II Creșterea competitivității Kaluna SRL (Oradea) pe piața întreținerii și amenajării peisagistice Dotarea cu utilaje performante de productie piese a SC Sky Zepp SRL in vederea diversificarii activitatii si cresterii competitivitatii CONSTRUIRE PENSIUNE AGRO-TURISTICĂ ”Orgona” – sat Stana, Com. Almașu, Sălaj – AMBRUS ENIKO II
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Proiectul MOVECO - Mobilizarea învățării instituționale pentru o mai bună exploatare a Cercetării și Inovării pentru economia circulară • Camera de Comerț și Industrie Bistrița- Năsăud este partener în Proiectul MOVECO, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea În economia circulară, materialele sunt valorificate superior, spre deosebire de modelul tradiţional, model economic liniar, bazat pe „a lua – a produce – a consuma – a arunca”. În practică, o economie circulară implică redu- cerea la minim a deşeurilor, precum și reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente. Trecerea spre o economie circu- lară mai profundă ar putea aduce beneficii, printre care se numără: presiuni reduse asupra mediului, îmbunătățirea securităţii aprovizionării cu materii prime, creşterea competi- tivităţii, inovarea, creșterea și ocupa- rea forței de muncă. Cu toate acestea, există și provocări importante, precum: finanțele, factorii economici cheie, competențele, comportamentul consumatorilor, modelele de afaceri și guvernanța pe mai multe niveluri. În luna iulie 2014, Comisia Europeană a inițiat un pachet legat de economia circulară pe care l-a retras în martie 2015, pentru a promova un nou pachet mult mai ambițios. Ca parte a noului pa- chet, în decembrie 2015, Comisia a prezentat un nou plan de acțiune pentru economia circulară și patru propuneri legislative: • Directiva cadru privind deșeurile; • Directiva privind depozitele de deșeuri; • Directiva privind ambalajele; • Directive asupra vehiculelor scoase din uz, a bateriilor și acumulatorilor și a deșeurilor electrice și electronice, și a echipamentelor electronice. Conceptul privind economia circulară este relativ nou iar tranziția spre implementarea lui în cele 27 state ale Uniunii Europene, necesită o mai bună înțelegere a mai multor tendințe societale largi, a factorilor de producție și a modelelor de consum și a modului în care inovarea și cercetarea & dezvoltarea generează noi modele de afaceri. Aceste elemente reprezintă tot atâtea provocări iar proiectul MOVECO poate genera o parte din răspunsuri pentru Regiunea Dunării, prin cooperarea între partenerii implicați. Proiectul MOVECO stabilește obiectivul de îmbunătățire a condițiilor-cadru și a instrumentelor de politică pentru inovare ecologică și tranziția că- tre o economie circulară, favorizând creșterea inteligentă și durabilă și reducerea decalajelor între zonele din regiunea Dunării. Rezultatele MOVECO includ un parteneriat transnațional puternic, competent să pună în aplicare eco- nomia circulară și să îndeplinească obiectivele propuse. Bazat pe o cercetare privind ineficiența în inovare în cadrul sistemelor actuale ale responsabilităților extinse ale producătorilor și serviciilor legate de cercetare și dezvoltare, parteneriatul va dezvolta o strategie transnațională pentru tranziția la eco- nomia circulară (identificând posibile fluxuri de materiale pentru regiunea Dunării) și un parcurs pentru punerea în aplicare a acestora în diferite regiuni de inovare. Cu noi servicii și instrumente pentru proiecta- rea ecologică și inovația ecologică (Instrumente de economie circulară), MOVECO va sprijini noi mo- dele de afaceri și de cooperare cu cercetarea pe noi lanțuri de valori. Pentru date suplimentare despre proiect vizitati site-ul: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco Monica MUREȘAN, Secretar general CCI Bistrița-Năsăud: monica.muresan@cciabn.ro Continuare în numărul viitor Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2017

×