SlideShare a Scribd company logo
Sosiaalisen median hyödyntäminen
 PBL-ongelmien rakentamisessa
TYÖPAJA: International Conference on Problem-Based Learning 12.4.12
        WEBINAARI: ProBell ry 2.10.2012


 Matleena Laakso www.matleenalaakso.fi
 PAOK-verkosto paokhanke.ning.com
 Ongelmaperustaisen oppimisen seura ProBell ry probell.fi
 Työpajatyöskentely: paok.wikispaces.com/Koulutusmateriaalit
PAOK-verkosto
Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK on
oppilaitoksille suunnattu toiminta- ja kehittämisohjelma, jonka
tavoitteena on luoda tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävä
yhteisölliseen ja avoimeen toimintaan perustuva oppimiskulttuuri
sekä tiivistää oppilaitosten verkostomaista kehittämistoimintaa.

Poimi parhaat palat!
• Verkkosivut: paokhanke.ning.com ja blogi
 (kirjautumalla saat kuukausittaisen tiedotteen)
• Facebook: www.facebook.com/PAOKverkosto
• Dioja: www.slideshare.net/matleenalaakso
• Wikit opetuksessa: paok.wikispaces.com
• Twitter: #paokhanke (syötteenä etusivullamme)
 tai seuraamalla listaa @MatleenaLaakso/paok
• Maakunnallinen verkkokurssitarjotin:
 www.seututarjotin.fi
PAOK1: Loppukartoitus 1-3/2012
•  Html5     BETT Show: TechTrends
•  Pilvipalvelut
•  Visualisointi
•  Älypuhelimet (keskimäärin 28 sovellusta)
•  Tabletit ja ultrabookit (virtual/online-life, myös off-line -appsit)
   – Sovellukset käteviä, mutta yksipuolisia ja poispäin pilvipalveluista
   – Tabletit näppäriä tiedonhakuun ja nopeasti käyttöönotettavissa
   – Tietokoneet monipuolisia, ehkä profiloituvat tiettyyn työhön
•  Hiplailu on tullut jäädäkseen, kosketustaulut arkipäiväistymässä
•  Materiaali on monipuolista: kuvaa, ääntä, videoita, interaktiivista
•  Tekniikka on tarjolla aina tarvittaessa
BETT Show: EduTrends
•  Itsenäiset ja oppijat ja oppimaan oppiminen edelleen tavoitteena
•  Opettajan työnkuva muuttuu
   – luennoimisesta yhteisöllisen, itsenäisen oppimisen ja oppimaan oppimisen
    ohjaamiseen
•  Toimisto-ohjelmien käyttö vähenee  some vahvistuu
•  Monipuolista työskentelyä oppimisalustalla kotoa käsin
•  Sisältöjen merkitys kasvaa jatkuvasti
   – Materiaalin tulee olla monipuolisia, muokattavaa, eriyttämisen
    mahdollistavaa ja näyttävää. Jakamisen kulttuuria opettajien kesken.
•  BYO = Oppijoiden omien laitteiden käyttö
•  Perinteisten työskentelytapojen sähköistäminen
Uuden ajan kansalaistaidot
       (ks. esim. Lankinen 2010, Koulu 3.0)

• Ajattelemisen taidot
  – ongelmanratkaisu ja kriittinen ajattelu,
   analyysin osaaminen, oppimaan oppiminen,
   luovuus ja innovatiivisuus
• Työskentelyn taidot
  – suullinen ja kirjallinen kommunikointi,
   yhteistyökyky ja verkostoissa toimiminen
• Työskentelyn välineiden hallinnan taidot
  – informaation käyttötaito, tieto- ja viestintä-
   tekniikan ja teknologian käyttötaito        Kuva: russel, CC0

• Aktiivisen kansalaisuuden taidot
  – osallisuus yhteisön jäsenenä, muutoksiin sopeutuminen,
   joustavuus, itsenäinen työskentely, yrittäjyys, empaattisuus,
   henkilökohtainen ja sosiaalinen vastuullisuus
Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) on tutkivaa
 oppimista ja PBL:n keskeisiä elementtejä ovat
 1.  Oppimisen omistajuus
 2.  Oppiminen käynnistyy lähtökohdista
 3.  Oppiaineiden integroiminen/teemaperustaisuus
 4.  Yhteistoiminta on osa oppimista ja arviointia
 5.  Yksilö- ja ryhmätyöskentely vuorovaikutuksessa
 6.  Sama tehtävä  jaettu ymmärrys ja
   merkitysneuvottelut
 5.  Itse- ja vertaisarviointi osa prosessia
 6.  Opiskelu edistää käytäntöyhteisöjen kehittymistä
 7.  PBL on strategia, ei opetusmenetelmä
 8.  Työelämävalmiudet kehittyvät
Tekijät, joiden avulla
     PAOK on saatu elämään
VERKOSTOITUMINEN
• Muut hankkeet ja yhteistyötahot
• Koulutukset, webinaarit, konferenssit, verkkoyhteisöt,..
• Ihmisten ja oppilaitosten yhteistyön tukeminen ja ohjaaminen
  – Etsitty aitoja yhteistyötarpeita, luotu niille toimintamalleja ja annettu
   resursseja


OPETUKSEN KEHITTÄMINEN
• Korostetaan TVT:n käyttöä osana
 opetuksen kokonaisuutta
• Maakunnallinen verkkokurssitarjotin
PBL-ongelma/lähtökohta
• Oppimisprosessin käynnistäjä
• Tarkoituksena luoda oppimiselle ja opittavalle
 asialle konteksti ja tehdä se eläväksi ja
 motivoivaksi
• Heijastaa ammatillisessa käytännössä kohdattavia
 ongelmia
• Lähtökohta rakennetaan opintojakson
 keskeisimpien teemojen ympärille
• Aktivoitava aikaisempi tietämys
Keskeiset käsitteet
      (Barrett, Cashman & Moore 2011)
Liminal Space (välitila, siirtymätila)
-  Hyvä ongelma provosoi välitilaan
-  Hyvä ongelma linkittyy vanhaan tietoon, mutta ratkaiseminen
  edellyttää uutta tietoa

Threshold Concepts (kynnyskäsitteet)
-  Ongelmia tieteenalan keskeisimpien käsitteiden ympärille
-  Vrt. työskennellä kuin kemisti vs. ajatella kuin kemisti

Hard Fun
-  Hauskuus, luovuus, vapaus, leikkisyys
-  Intensiivinen työskentely, haastavuus, uskomusten ja arvojen muutos
Miksi hyödyntää eri medioita?
       (Barrett, Cashman & Moore 2011)
•  Jotta hyviä ongelmia (ks. edellinen dia)
•  Työelämän ongelmat eri medioilla
•  Vaihtelevuus ja haastavuus
•  Opiskelijoiden vuorovaikutus- ja oppimistyylit vaihtelevat
•  Eri medioiden kanssa työskentely on tärkeä osa luovuuden ja
  moniälykkyyden kehittymisessä
•  Eri aistien käyttäminen vaikuttaa oppimiseen
•  Eri mediat mahdollistavat ongelmien työstämisen kriittisesti ja
  luovasti
•  Monille opiskelijoille työskentely ja vuorovaikutus eri teknologioiden
  ja medioiden kautta on tuttua
•  Kyky työskennellä tehokkaasti erilaisten medioiden kanssa on
  opiskelijoille tärkeä työelämätaito
Tulevaisuuden koulusta on paljon visioita. Kaikissa niissä
tietotekniikka on vahvasti mukana uusien, luovien työtapojen
mahdollistajana, yhteisöllisyyden kehittäjänä
ja arjen helpottajana.”
(toim. Kankaanranta 2011)
              KUVA: Alexandre Duret-Lutz, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Sosiaalinen media
 Ihminen kohtaa ihmisen tietoverkkojen välityksellä

                  • Somella viitataan sekä palveluihin
                   että toimintatapaan ja prosessiin
                  • Some on opetuksen näkökulmasta
                   ”prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät
                   rakentavat yhteisiä merkityksiä
                   sisältöjen, yhteisöjen ja verkko-
                   teknologioiden avulla”.
                   (Kalliala & Toikkanen 2009).
                  • Social media map 2010
                   http://www.pamorama.net/wp-content/uploads/2010/12/2010
Kuva: Paola Peralta, CC BY-SA 3.0
Suomen suosituimmat          Top Tools for Learning
 sivut (9/2012)           2012 List
www.alexa.com/topsites/countries/FI  c4lpt.co.uk/top-100-tools-2012/
1. Facebook              1. Twitter
2. Google.fi             2. YouTube
3. Google.com             3. Google DocsDrive
4. YouTube              4. Google Search
5. Iltalehti             5. Wordpress
6. Wikipedia             6. Dropbox
7. Ilta-Sanomat            7. Skype
8. Helsingin Sanomat         8. Power Point
9. Yahoo!               9. Facebook
10. YLE – Yleisradio         10. Wikipedia
11. Blogspot.com           11. Moodle
12. Windows Live           12. Evernote
13. LinkedIn             13. SlideShare
14. MTV3               14. Prezi
15. Twitter              15. Blogger/Blogspot
Erilaiset median muodot
        (Barrett, Cashman & Moore 2011)
  • Digitaaliset kokemukset
  • Simuloidut kokemukset
  • Eletyt ja koetut kokemukset
                       Avantouintia (kuva: Geoff Jones, CC BY-SA)

Second Life, vierailu Sixtuksen kappelissa
(Kuva: Matleena Laakso, CC BY-SA)
Pieni paketti
Lähtökohtana toimii pieni paketti, jonka ympärillä on
punainen nauha. Nauha ei kuitenkaan ollutkaan vielä
punainen lanka, vaan laatikon sisällä on pieniä lappusia,
joissa on mietelauseita, aforismeja tai sananlaskuja.


                       WIKISITAATIT:
                       http://fi.wikiquote.org/w


                       KUVAT:
                       Omia tai
                       CC-lisensoituja
• Creative Commons -lisenssit tarjoavat laajan valikoiman
 suojaa ja vapautta tekijänoikeuteen
• CC-lisenssin etuja
  – Voi etsiä kuvia ym. omiin oppimateriaaleihisi
  – Voit omissa oppimateriaalissasi kertoa millä ehdoin muut voivat
   materiaalejasi käyttää
• Lisätietoja: creativecommons.fi
• Oppimateriaaleille suositellaan CC BY-SA -lisenssiä
Maksuttomia kuvia opetuskäyttöön
          - mainitse kuvaajan ja/tai lähde
     - ks. tarkemmat ehdot kyseisen palvelun sivulta

•  Flickr-kuvienjakopalvelu (www.flickr.com)
   – Search  Advances Search  Only search within CC-licensed content
•  Googlen kuvahaku (www.google.fi)
   – Sivun alaosasta TAI rattaan kuvasta: tarkennettu haku  käyttöoikeudet
•  commons.wikimedia.org/wiki/Etusivu
•  www.freephotobank.org
•  www.imagepark.biz/fi/
•  hcmc.uvic.ca/clipart/ (kielten opetukseen)
•  www.morguefile.com/  free photos
•  www.nasa.gov/multimedia/index.html
•  openclipart.org
                                Kuva: Jebulon, CC0
Lähtökohta länsimaisen kulttuurin historian käsittelyyn
YouTube, TeacherTube, A-tuubi,
 YLE Elävä arkisto, YLE Areena
khanacademy.org
•  Khan Academy on tuottanut yli 3300 CC-lisensoitua opetusvideota YouTubeen
•  Mathematics, history, healthcare and medicine, finance, physics, chemistry, 
  biology, astronomy, economics, cosmology, organic chemistry, American
  civics, art history, macroeconomics, microeconomics and computer science
Twitteriä voi kuvailla pikaviestimeksi tai
yhteisöpalveluksi, jossa lähetetään 140
merkin mittaisia viestejä (twiittejä).
Voit seurata ketä tahansa (ellei tili ole
suojattu) eikä seuraamisen tarvitse olla
vastavuoroista.
Twitteriä voit hyödyntää lähtökohtana,
vaikka et olisi kirjautunut palveluun.
Miksi tweetata?
•  Uutiset
•  Markkinointi, tiedotus
•  Kriisiviestintä
•  Verkostoituminen
•  Keskustelu
•  Liveraportointi
•  Etäosallistuminen
•  Vinkit, linkit
•  Tiedonhaku
•  Uuden oppiminen
•  Kysy ja saa apua
Twiitit PBL-lähtökohdaksi
•  Muutama viesti teemasta/tapahtumasta, johon ehkä osallistuttukin
•  twitterfontana.com  Valitse hashtag eli avainsana, kuten
  #kuntavaalit #rekrytointi #terveys #koulut #sometu
  (Suomen hashtag-kirjasto: http://bit.ly/htag-fi)
Sosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessa
QR-koodit
• QR-koodigeneraattorilla luot helposti
 koodeja: www.qr-koodit.fi
• Koodin voi lukea älypuhelimella
 (esim. maksuttomalla Upcode-
 sovelluksella)
• Koodin takana voi lähtökohdan sijaan
 olla esim. verkkosivu, vapaa-
 muotoinen viesti, käyntikortti tai
 langattoman verkon tunnukset
                     (Kuva: Matleena Laakso, CC BY-SA)
Sosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessa
voki.com
•  Puhuvan hahmon luominen (hahmo, vaatteet, tausta)
•  Äänitä 60 sek. puheenvuoro
•  Voi upottaa verkkosivulle tai jakaa linkin
•  Ks. esim.
  – Työpajan materiaalit
  – Road Show
   -tietoiskun esittely
Kuva: Matleena Laakso, CC0
En Oo Kuullu Mitään
       Kolmas Nainen (www.free-lyrics.org)
Viime yönä naapurissa    Verestävin silmin lähdin
vaimo hakattiin       töihin virastoon
siellä vaimokulta piestiin  jossa toistaiseksi verovaroin
henki hieveriin       työllistetty oon
levotonta koiranunta     asioita aakkosjärjestykseen
meillä nukuttiin       laitetaan
eikä kuultu mitään      ja jokainen on yhtälailla
ei kuultu mitään       kade paikastaan
Yöpaidassaan tytär hiipi   En oo kuullu
rappukäytävään        mä en oo kuullu mitään
se meni pommisuojaan     en ala sekaantumaan
suojaan isältään       toisten elämään
               en oo kuullu
               mä en oo kuullu mitään
               jokainen kai pitää huolta
               itsestään
               en oo kuullu mitään
               jos multa kysytään
jamendo.com
• Creative Commons -lisensoitua
 (tarkemmat ehdot albumin
 kohdalta) musiikkia
 kuunneltavaksi koneelta,
 ladattavaksi tai vaikka
 äänitiedostojen ja
 videoiden taustalle.
• Maksuttomia ääniefektejä
 löytyy esim. täältä:
 www.pacdv.com/sounds
Äänitiedostot
• opettajatv.yle.fi/oppimateriaalitBBC, CNN, Deutse Welle,
• areena.yle.fi/podcast/uusimmat/media/audio jne
                  Sveriges radio
                 •www.bbc.co.uk/podcasts
                 •edition.cnn.com/services/podca
                 sting/
                 •sverigesradio.se/sida/default.a
                 spx?programid=2332
Entä jos äänitiedostoja      •mediacenter.dw.de/german/po
 tekisivätkin opiskelijat?    dcasts/
  – bit.ly/wFq9AU (Opettajatv)  •www.podcastalley.com/
  – www.edu.fi/opetuubi     •www.ipodder.org/
Otteita kirjasta Puukansan tarina
        (Veikko Huovinen, 1984)
”Suuntaansa muutteleva tuuli oli kehittänyt kulon mäen alla
parinsadan metrin levyiseksi rintamaksi. Mäki oli suuren
kangasmaan eteläisin laita. Rinne nousi loivasti parinkymmenen
metrin korkeuteen lammen pinnasta. Siellä täällä kuusimetsän yllä
kohosi vanhojen lakkapääpetäjien latvuksia tai iänikuisten
jättiläiskelojen kiemuraisia, hopean-hohtoisia oksarykelmiä…
Vanhat koivunpökkelöt tuohihelpeineen, lukemattomat lieot ja
ontot tervas-kannot olivat kuin ruutia… Tulen rytinä ja pauhu oli
kauhistuttava. Kaikki kelpasi riehuvan luonnon-voiman ruoaksi.
Parhaiten säilyivät vanhat kilpikaarnaiset männyt, joiden
vahingoiksi jäivät palokorot ja oksiston osittaiset kärähtämiset…”
Aamulehden
mielipideosasto
huhtikuu 2010
”…Synteesinä koko kurssista voisin sanoa, että on ollut tosi
hienoa peilata opettajuutta ja opettajana olemista monelta
kantilta... Jotenkin tuntuu, että päällimmäiseksi jäi
filosofisempi puoli: kurssilla ravisteltiin ajattelemaan
opetuksen menetelmällistä puolta sen sijaan, että olisi
annettu suuri määrä valmiita menetelmiä. Ainakin minä
heräsin ehkä ensimmäistä kertaa tajuamaan vertaisoppimisen
tärkeyden. Toivottavasti tämä herätys kantaa myös
käytäntöön …”
Satoja miljoonia
•  Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi kirjoittaja
  kirjoittaa enemmän tai vähemmän säännöllisesti niin, että uudet
  tekstit (kuvat, diat, videot,..) ovat helposti löydettävissä - yleensä
  sivun yläreunassa - ja vanhat tallessa. Usein kirjoitusoikeus on
  yksilöllä/ryhmällä, mutta kommentointioikeus kaikilla. (Wikipedia)


•  paokhanke.ning.com/profiles/blog/list
  - PAOK-verkoston blogi
•  paokhanke.blogspot.com
  - blogi-koulutusten harjoitusalusta
  - linkkejä opetusalan blogeihin
Blogeja julkaisevat
- oppijat
- opettajat, rehtorit, erilaiset asiantuntijat
- kurssit
- luokat
- oppilaitokset tai sen tietyn alan kurssit
- verkostot ja hankkeet
- ym.
Pelillistä oppimista
• Linkkejä oppimispeleihin
  – www.peda.net/veraja/educode/oppimispelit/linkit
  – www.peda.net/veraja/konnevesi/lukio/ophhanke2010/pelit
• Tietoturva-asioita pelillisesti
 www.tietoturvakoulu.fi
www.wordle.net
•  Luo oma tekstitapettisi: Create your own
•  Kirjoita sanat  go  randomize (kunnes miellyttää)
•  Kuvan voi tulostaa tai tallentaa (”Save to public gallery”)
•  Kuvan voi myös ottaa talteen Print screen -toiminnon avulla
  (näppäimet: Alt Gr & Prt Scr)
linkkiapaja.edu.fi
Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja
lemill.net  fi
Kansainvälinen oppimateriaali-pankki,
kehitetty Suomen vetämässä EU-
projektissa (wikisivusto)
www.merlot.org
www.curriki.org


www.weareteachers.com
Judge a man by his questions
        rather than his answers.
           ~ Voltaire


       Tyynet meret eivät kasvata
         taitavia merimiehiä.
       ~ Afrikkalainen sananlasku


Kiitos lukuisille PBL-koulutusten osallistujille
 ja kollegoille PBL-ongelmien ideoinnista!
Tämä diasarja on lisensoitu Creative

Sinä saat       Commons -lisenssillä CC BY-SA
• Jakaa ja muokata tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu

Kahdella ehdolla
• Viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta:
 Matleena Laakso, www.slideshare.net/MatleenaLaakso
• Jos muokkaat tätä diasarjaa tai käytät tätä osana laajempaa teosta, tulee sinun
 jakaa muokattu teos tällä samalla lisenssillä  

Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/fi
• Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskukselle

More Related Content

What's hot

Twitter opetuksessa ja verkostoitumisen välineenä (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VE...
Twitter opetuksessa ja verkostoitumisen välineenä (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VE...Twitter opetuksessa ja verkostoitumisen välineenä (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VE...
Twitter opetuksessa ja verkostoitumisen välineenä (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VE...
Matleena Laakso
 
Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16
Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16 Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16
Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16
Matleena Laakso
 
Keskustelun aktivointi ja yhdessä tuottaminen somen avulla
Keskustelun aktivointi ja yhdessä tuottaminen somen avullaKeskustelun aktivointi ja yhdessä tuottaminen somen avulla
Keskustelun aktivointi ja yhdessä tuottaminen somen avulla
Matleena Laakso
 
Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta
Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjaustaDigitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta
Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta
Matleena Laakso
 
Blogit opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Blogit opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Blogit opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Blogit opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Matleena Laakso
 
Open päivitys 4, osa 2
Open päivitys 4, osa 2Open päivitys 4, osa 2
Open päivitys 4, osa 2
Matleena Laakso
 
Asiantuntija sosiaalisessa mediassa
Asiantuntija sosiaalisessa mediassaAsiantuntija sosiaalisessa mediassa
Asiantuntija sosiaalisessa mediassa
Matleena Laakso
 
Digitalisoituminen ja some
Digitalisoituminen ja someDigitalisoituminen ja some
Digitalisoituminen ja some
Matleena Laakso
 
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
Matleena Laakso
 
Digitutoreiden aloituspäivä
Digitutoreiden aloituspäiväDigitutoreiden aloituspäivä
Digitutoreiden aloituspäivä
Matleena Laakso
 
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Matleena Laakso
 
Somen perusasiat haltuun 5.10.21
Somen perusasiat haltuun 5.10.21Somen perusasiat haltuun 5.10.21
Somen perusasiat haltuun 5.10.21
Matleena Laakso
 
Miksi jakaa avoimesti
Miksi jakaa avoimestiMiksi jakaa avoimesti
Miksi jakaa avoimesti
Matleena Laakso
 
Oma läppäri ja digi aktiiviseen käyttöön
Oma läppäri ja digi aktiiviseen käyttöönOma läppäri ja digi aktiiviseen käyttöön
Oma läppäri ja digi aktiiviseen käyttöön
Matleena Laakso
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa
Sosiaalisen median hyödyntäminen historian ja yhteiskuntaopin opetuksessaSosiaalisen median hyödyntäminen historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa
Sosiaalisen median hyödyntäminen historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa
Matleena Laakso
 
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14 Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14
Matleena Laakso
 
Tehoa tiedonhankintaan, -hallintaan ja jakamiseen
Tehoa tiedonhankintaan, -hallintaan ja jakamiseenTehoa tiedonhankintaan, -hallintaan ja jakamiseen
Tehoa tiedonhankintaan, -hallintaan ja jakamiseen
Matleena Laakso
 
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Matleena Laakso
 
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Matleena Laakso
 

What's hot (20)

Twitter opetuksessa ja verkostoitumisen välineenä (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VE...
Twitter opetuksessa ja verkostoitumisen välineenä (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VE...Twitter opetuksessa ja verkostoitumisen välineenä (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VE...
Twitter opetuksessa ja verkostoitumisen välineenä (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VE...
 
Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16
Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16 Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16
Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16
 
Keskustelun aktivointi ja yhdessä tuottaminen somen avulla
Keskustelun aktivointi ja yhdessä tuottaminen somen avullaKeskustelun aktivointi ja yhdessä tuottaminen somen avulla
Keskustelun aktivointi ja yhdessä tuottaminen somen avulla
 
ISOverstas 28.10.15
ISOverstas 28.10.15ISOverstas 28.10.15
ISOverstas 28.10.15
 
Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta
Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjaustaDigitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta
Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta
 
Blogit opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Blogit opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Blogit opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Blogit opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
 
Open päivitys 4, osa 2
Open päivitys 4, osa 2Open päivitys 4, osa 2
Open päivitys 4, osa 2
 
Asiantuntija sosiaalisessa mediassa
Asiantuntija sosiaalisessa mediassaAsiantuntija sosiaalisessa mediassa
Asiantuntija sosiaalisessa mediassa
 
Digitalisoituminen ja some
Digitalisoituminen ja someDigitalisoituminen ja some
Digitalisoituminen ja some
 
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
 
Digitutoreiden aloituspäivä
Digitutoreiden aloituspäiväDigitutoreiden aloituspäivä
Digitutoreiden aloituspäivä
 
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
 
Somen perusasiat haltuun 5.10.21
Somen perusasiat haltuun 5.10.21Somen perusasiat haltuun 5.10.21
Somen perusasiat haltuun 5.10.21
 
Miksi jakaa avoimesti
Miksi jakaa avoimestiMiksi jakaa avoimesti
Miksi jakaa avoimesti
 
Oma läppäri ja digi aktiiviseen käyttöön
Oma läppäri ja digi aktiiviseen käyttöönOma läppäri ja digi aktiiviseen käyttöön
Oma läppäri ja digi aktiiviseen käyttöön
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa
Sosiaalisen median hyödyntäminen historian ja yhteiskuntaopin opetuksessaSosiaalisen median hyödyntäminen historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa
Sosiaalisen median hyödyntäminen historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa
 
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14 Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14
 
Tehoa tiedonhankintaan, -hallintaan ja jakamiseen
Tehoa tiedonhankintaan, -hallintaan ja jakamiseenTehoa tiedonhankintaan, -hallintaan ja jakamiseen
Tehoa tiedonhankintaan, -hallintaan ja jakamiseen
 
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
 
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
 

Viewers also liked

Viisi helppoa somen työkalua opettajille
Viisi helppoa somen työkalua opettajilleViisi helppoa somen työkalua opettajille
Viisi helppoa somen työkalua opettajille
Matleena Laakso
 
Sähköiset työkalut arvioinnin apuna kieltenopetuksessa
Sähköiset työkalut arvioinnin apuna kieltenopetuksessaSähköiset työkalut arvioinnin apuna kieltenopetuksessa
Sähköiset työkalut arvioinnin apuna kieltenopetuksessa
Matleena Laakso
 
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17Digiosalliseksi-workshop 22.3.17
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17
Matleena Laakso
 
Kollegakouluttajien tvt-koulutuspäivä
Kollegakouluttajien tvt-koulutuspäiväKollegakouluttajien tvt-koulutuspäivä
Kollegakouluttajien tvt-koulutuspäivä
Matleena Laakso
 
Mobiilikesäkoulussa opittua
Mobiilikesäkoulussa opittuaMobiilikesäkoulussa opittua
Mobiilikesäkoulussa opittua
Matleena Laakso
 
Koulun toimintakulttuurin kehittäminen
Koulun toimintakulttuurin kehittäminenKoulun toimintakulttuurin kehittäminen
Koulun toimintakulttuurin kehittäminen
Matleena Laakso
 
Pokémon GO, kokemuksia ja opetuskäyttöä
Pokémon GO, kokemuksia ja opetuskäyttöäPokémon GO, kokemuksia ja opetuskäyttöä
Pokémon GO, kokemuksia ja opetuskäyttöä
Matleena Laakso
 
Oppilaita osallistava yhteisöllinen toimintakulttuuri
Oppilaita osallistava yhteisöllinen toimintakulttuuriOppilaita osallistava yhteisöllinen toimintakulttuuri
Oppilaita osallistava yhteisöllinen toimintakulttuuri
Matleena Laakso
 
Ryhmän ohjaajan toiminta koulutusryhmän muodostumisvaiheessa
Ryhmän ohjaajan toiminta koulutusryhmän muodostumisvaiheessaRyhmän ohjaajan toiminta koulutusryhmän muodostumisvaiheessa
Ryhmän ohjaajan toiminta koulutusryhmän muodostumisvaiheessa
Matleena Laakso
 
Tvt yksilöllisten ja joustavien oppimispolkujen tukena
Tvt yksilöllisten ja joustavien oppimispolkujen tukenaTvt yksilöllisten ja joustavien oppimispolkujen tukena
Tvt yksilöllisten ja joustavien oppimispolkujen tukena
Matleena Laakso
 
Jaa jotain -webinaari 29.3.17
Jaa jotain -webinaari 29.3.17Jaa jotain -webinaari 29.3.17
Jaa jotain -webinaari 29.3.17
Matleena Laakso
 
Kouluvierailu Flitch Green Academy -alakouluun
Kouluvierailu Flitch Green Academy -alakouluunKouluvierailu Flitch Green Academy -alakouluun
Kouluvierailu Flitch Green Academy -alakouluun
Matleena Laakso
 
Sähköisen arvioinnin työpaja 17.9.16
Sähköisen arvioinnin työpaja 17.9.16Sähköisen arvioinnin työpaja 17.9.16
Sähköisen arvioinnin työpaja 17.9.16
Matleena Laakso
 
Somen helpot palvelut 17.9.16
Somen helpot palvelut 17.9.16Somen helpot palvelut 17.9.16
Somen helpot palvelut 17.9.16
Matleena Laakso
 
Helppoja verkon työkaluja oppitunnille
Helppoja verkon työkaluja oppitunnilleHelppoja verkon työkaluja oppitunnille
Helppoja verkon työkaluja oppitunnille
Matleena Laakso
 
Ammatilliset verkostot ja avoin jakaminen opettajan työssä
Ammatilliset verkostot ja avoin jakaminen opettajan työssäAmmatilliset verkostot ja avoin jakaminen opettajan työssä
Ammatilliset verkostot ja avoin jakaminen opettajan työssä
Matleena Laakso
 
Digisuunnistus - kohtaamisia johtamisessa
Digisuunnistus - kohtaamisia johtamisessaDigisuunnistus - kohtaamisia johtamisessa
Digisuunnistus - kohtaamisia johtamisessa
Matleena Laakso
 
Digiforumin työpajaa 2.11.16
Digiforumin työpajaa 2.11.16Digiforumin työpajaa 2.11.16
Digiforumin työpajaa 2.11.16
Matleena Laakso
 
Tvt kieltenopetuksen näkökulmasta 19.11.16
Tvt kieltenopetuksen näkökulmasta 19.11.16Tvt kieltenopetuksen näkökulmasta 19.11.16
Tvt kieltenopetuksen näkökulmasta 19.11.16
Matleena Laakso
 
Ope, tunnetko oppilaitokset?
Ope, tunnetko oppilaitokset?Ope, tunnetko oppilaitokset?
Ope, tunnetko oppilaitokset?
Matleena Laakso
 

Viewers also liked (20)

Viisi helppoa somen työkalua opettajille
Viisi helppoa somen työkalua opettajilleViisi helppoa somen työkalua opettajille
Viisi helppoa somen työkalua opettajille
 
Sähköiset työkalut arvioinnin apuna kieltenopetuksessa
Sähköiset työkalut arvioinnin apuna kieltenopetuksessaSähköiset työkalut arvioinnin apuna kieltenopetuksessa
Sähköiset työkalut arvioinnin apuna kieltenopetuksessa
 
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17Digiosalliseksi-workshop 22.3.17
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17
 
Kollegakouluttajien tvt-koulutuspäivä
Kollegakouluttajien tvt-koulutuspäiväKollegakouluttajien tvt-koulutuspäivä
Kollegakouluttajien tvt-koulutuspäivä
 
Mobiilikesäkoulussa opittua
Mobiilikesäkoulussa opittuaMobiilikesäkoulussa opittua
Mobiilikesäkoulussa opittua
 
Koulun toimintakulttuurin kehittäminen
Koulun toimintakulttuurin kehittäminenKoulun toimintakulttuurin kehittäminen
Koulun toimintakulttuurin kehittäminen
 
Pokémon GO, kokemuksia ja opetuskäyttöä
Pokémon GO, kokemuksia ja opetuskäyttöäPokémon GO, kokemuksia ja opetuskäyttöä
Pokémon GO, kokemuksia ja opetuskäyttöä
 
Oppilaita osallistava yhteisöllinen toimintakulttuuri
Oppilaita osallistava yhteisöllinen toimintakulttuuriOppilaita osallistava yhteisöllinen toimintakulttuuri
Oppilaita osallistava yhteisöllinen toimintakulttuuri
 
Ryhmän ohjaajan toiminta koulutusryhmän muodostumisvaiheessa
Ryhmän ohjaajan toiminta koulutusryhmän muodostumisvaiheessaRyhmän ohjaajan toiminta koulutusryhmän muodostumisvaiheessa
Ryhmän ohjaajan toiminta koulutusryhmän muodostumisvaiheessa
 
Tvt yksilöllisten ja joustavien oppimispolkujen tukena
Tvt yksilöllisten ja joustavien oppimispolkujen tukenaTvt yksilöllisten ja joustavien oppimispolkujen tukena
Tvt yksilöllisten ja joustavien oppimispolkujen tukena
 
Jaa jotain -webinaari 29.3.17
Jaa jotain -webinaari 29.3.17Jaa jotain -webinaari 29.3.17
Jaa jotain -webinaari 29.3.17
 
Kouluvierailu Flitch Green Academy -alakouluun
Kouluvierailu Flitch Green Academy -alakouluunKouluvierailu Flitch Green Academy -alakouluun
Kouluvierailu Flitch Green Academy -alakouluun
 
Sähköisen arvioinnin työpaja 17.9.16
Sähköisen arvioinnin työpaja 17.9.16Sähköisen arvioinnin työpaja 17.9.16
Sähköisen arvioinnin työpaja 17.9.16
 
Somen helpot palvelut 17.9.16
Somen helpot palvelut 17.9.16Somen helpot palvelut 17.9.16
Somen helpot palvelut 17.9.16
 
Helppoja verkon työkaluja oppitunnille
Helppoja verkon työkaluja oppitunnilleHelppoja verkon työkaluja oppitunnille
Helppoja verkon työkaluja oppitunnille
 
Ammatilliset verkostot ja avoin jakaminen opettajan työssä
Ammatilliset verkostot ja avoin jakaminen opettajan työssäAmmatilliset verkostot ja avoin jakaminen opettajan työssä
Ammatilliset verkostot ja avoin jakaminen opettajan työssä
 
Digisuunnistus - kohtaamisia johtamisessa
Digisuunnistus - kohtaamisia johtamisessaDigisuunnistus - kohtaamisia johtamisessa
Digisuunnistus - kohtaamisia johtamisessa
 
Digiforumin työpajaa 2.11.16
Digiforumin työpajaa 2.11.16Digiforumin työpajaa 2.11.16
Digiforumin työpajaa 2.11.16
 
Tvt kieltenopetuksen näkökulmasta 19.11.16
Tvt kieltenopetuksen näkökulmasta 19.11.16Tvt kieltenopetuksen näkökulmasta 19.11.16
Tvt kieltenopetuksen näkökulmasta 19.11.16
 
Ope, tunnetko oppilaitokset?
Ope, tunnetko oppilaitokset?Ope, tunnetko oppilaitokset?
Ope, tunnetko oppilaitokset?
 

Similar to Sosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessa

Läppäri jokaiselle & some käyttöön!
Läppäri jokaiselle & some käyttöön! Läppäri jokaiselle & some käyttöön!
Läppäri jokaiselle & some käyttöön!
Matleena Laakso
 
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuuritSosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhönSosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Harto Pönkä
 
Somea opetukseen
Somea opetukseenSomea opetukseen
Somea opetukseen
Matleena Laakso
 
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
Matleena Laakso
 
Sosiaalinen media opetuksessa
Sosiaalinen media opetuksessaSosiaalinen media opetuksessa
Sosiaalinen media opetuksessa
Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessaSosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Eija Kalliala
 
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksiVerkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
Harto Pönkä
 
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Matleena Laakso
 
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessaSosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Eija Kalliala
 
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetVerkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Harto Pönkä
 
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaVerkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessaSosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
Eija Kalliala
 
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessaSosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
Eija Kalliala
 
Sosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussa
Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissaSosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
MaijuKetko
 
Mobiilioppiminen ja some 15.12.14
Mobiilioppiminen ja some 15.12.14Mobiilioppiminen ja some 15.12.14
Mobiilioppiminen ja some 15.12.14
Matleena Laakso
 
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Harto Pönkä
 
Erityyppiset verkkoaktiviteetit 26.8.21
Erityyppiset verkkoaktiviteetit 26.8.21Erityyppiset verkkoaktiviteetit 26.8.21
Erityyppiset verkkoaktiviteetit 26.8.21
Matleena Laakso
 

Similar to Sosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessa (20)

Läppäri jokaiselle & some käyttöön!
Läppäri jokaiselle & some käyttöön! Läppäri jokaiselle & some käyttöön!
Läppäri jokaiselle & some käyttöön!
 
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
 
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuuritSosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
 
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhönSosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
 
Somea opetukseen
Somea opetukseenSomea opetukseen
Somea opetukseen
 
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
 
Sosiaalinen media opetuksessa
Sosiaalinen media opetuksessaSosiaalinen media opetuksessa
Sosiaalinen media opetuksessa
 
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessaSosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
 
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksiVerkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
 
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
 
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessaSosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
 
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetVerkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
 
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaVerkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
 
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessaSosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
 
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessaSosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
 
Sosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussa
 
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissaSosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
 
Mobiilioppiminen ja some 15.12.14
Mobiilioppiminen ja some 15.12.14Mobiilioppiminen ja some 15.12.14
Mobiilioppiminen ja some 15.12.14
 
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
 
Erityyppiset verkkoaktiviteetit 26.8.21
Erityyppiset verkkoaktiviteetit 26.8.21Erityyppiset verkkoaktiviteetit 26.8.21
Erityyppiset verkkoaktiviteetit 26.8.21
 

More from Matleena Laakso

Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Matleena Laakso
 
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Matleena Laakso
 
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Matleena Laakso
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Matleena Laakso
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Matleena Laakso
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Matleena Laakso
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Matleena Laakso
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Matleena Laakso
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Matleena Laakso
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Matleena Laakso
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Matleena Laakso
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Matleena Laakso
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Matleena Laakso
 

More from Matleena Laakso (20)

Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
 
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
 
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
 

Sosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessa

 • 1. Sosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessa TYÖPAJA: International Conference on Problem-Based Learning 12.4.12 WEBINAARI: ProBell ry 2.10.2012 Matleena Laakso www.matleenalaakso.fi PAOK-verkosto paokhanke.ning.com Ongelmaperustaisen oppimisen seura ProBell ry probell.fi Työpajatyöskentely: paok.wikispaces.com/Koulutusmateriaalit
 • 2. PAOK-verkosto Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK on oppilaitoksille suunnattu toiminta- ja kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on luoda tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävä yhteisölliseen ja avoimeen toimintaan perustuva oppimiskulttuuri sekä tiivistää oppilaitosten verkostomaista kehittämistoimintaa. Poimi parhaat palat! • Verkkosivut: paokhanke.ning.com ja blogi (kirjautumalla saat kuukausittaisen tiedotteen) • Facebook: www.facebook.com/PAOKverkosto • Dioja: www.slideshare.net/matleenalaakso • Wikit opetuksessa: paok.wikispaces.com • Twitter: #paokhanke (syötteenä etusivullamme) tai seuraamalla listaa @MatleenaLaakso/paok • Maakunnallinen verkkokurssitarjotin: www.seututarjotin.fi
 • 4. Html5 BETT Show: TechTrends • Pilvipalvelut • Visualisointi • Älypuhelimet (keskimäärin 28 sovellusta) • Tabletit ja ultrabookit (virtual/online-life, myös off-line -appsit) – Sovellukset käteviä, mutta yksipuolisia ja poispäin pilvipalveluista – Tabletit näppäriä tiedonhakuun ja nopeasti käyttöönotettavissa – Tietokoneet monipuolisia, ehkä profiloituvat tiettyyn työhön • Hiplailu on tullut jäädäkseen, kosketustaulut arkipäiväistymässä • Materiaali on monipuolista: kuvaa, ääntä, videoita, interaktiivista • Tekniikka on tarjolla aina tarvittaessa
 • 5. BETT Show: EduTrends • Itsenäiset ja oppijat ja oppimaan oppiminen edelleen tavoitteena • Opettajan työnkuva muuttuu – luennoimisesta yhteisöllisen, itsenäisen oppimisen ja oppimaan oppimisen ohjaamiseen • Toimisto-ohjelmien käyttö vähenee  some vahvistuu • Monipuolista työskentelyä oppimisalustalla kotoa käsin • Sisältöjen merkitys kasvaa jatkuvasti – Materiaalin tulee olla monipuolisia, muokattavaa, eriyttämisen mahdollistavaa ja näyttävää. Jakamisen kulttuuria opettajien kesken. • BYO = Oppijoiden omien laitteiden käyttö • Perinteisten työskentelytapojen sähköistäminen
 • 6. Uuden ajan kansalaistaidot (ks. esim. Lankinen 2010, Koulu 3.0) • Ajattelemisen taidot – ongelmanratkaisu ja kriittinen ajattelu, analyysin osaaminen, oppimaan oppiminen, luovuus ja innovatiivisuus • Työskentelyn taidot – suullinen ja kirjallinen kommunikointi, yhteistyökyky ja verkostoissa toimiminen • Työskentelyn välineiden hallinnan taidot – informaation käyttötaito, tieto- ja viestintä- tekniikan ja teknologian käyttötaito Kuva: russel, CC0 • Aktiivisen kansalaisuuden taidot – osallisuus yhteisön jäsenenä, muutoksiin sopeutuminen, joustavuus, itsenäinen työskentely, yrittäjyys, empaattisuus, henkilökohtainen ja sosiaalinen vastuullisuus
 • 7. Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) on tutkivaa oppimista ja PBL:n keskeisiä elementtejä ovat 1. Oppimisen omistajuus 2. Oppiminen käynnistyy lähtökohdista 3. Oppiaineiden integroiminen/teemaperustaisuus 4. Yhteistoiminta on osa oppimista ja arviointia 5. Yksilö- ja ryhmätyöskentely vuorovaikutuksessa 6. Sama tehtävä  jaettu ymmärrys ja merkitysneuvottelut 5. Itse- ja vertaisarviointi osa prosessia 6. Opiskelu edistää käytäntöyhteisöjen kehittymistä 7. PBL on strategia, ei opetusmenetelmä 8. Työelämävalmiudet kehittyvät
 • 8. Tekijät, joiden avulla PAOK on saatu elämään VERKOSTOITUMINEN • Muut hankkeet ja yhteistyötahot • Koulutukset, webinaarit, konferenssit, verkkoyhteisöt,.. • Ihmisten ja oppilaitosten yhteistyön tukeminen ja ohjaaminen – Etsitty aitoja yhteistyötarpeita, luotu niille toimintamalleja ja annettu resursseja OPETUKSEN KEHITTÄMINEN • Korostetaan TVT:n käyttöä osana opetuksen kokonaisuutta • Maakunnallinen verkkokurssitarjotin
 • 9. PBL-ongelma/lähtökohta • Oppimisprosessin käynnistäjä • Tarkoituksena luoda oppimiselle ja opittavalle asialle konteksti ja tehdä se eläväksi ja motivoivaksi • Heijastaa ammatillisessa käytännössä kohdattavia ongelmia • Lähtökohta rakennetaan opintojakson keskeisimpien teemojen ympärille • Aktivoitava aikaisempi tietämys
 • 10. Keskeiset käsitteet (Barrett, Cashman & Moore 2011) Liminal Space (välitila, siirtymätila) - Hyvä ongelma provosoi välitilaan - Hyvä ongelma linkittyy vanhaan tietoon, mutta ratkaiseminen edellyttää uutta tietoa Threshold Concepts (kynnyskäsitteet) - Ongelmia tieteenalan keskeisimpien käsitteiden ympärille - Vrt. työskennellä kuin kemisti vs. ajatella kuin kemisti Hard Fun - Hauskuus, luovuus, vapaus, leikkisyys - Intensiivinen työskentely, haastavuus, uskomusten ja arvojen muutos
 • 11. Miksi hyödyntää eri medioita? (Barrett, Cashman & Moore 2011) • Jotta hyviä ongelmia (ks. edellinen dia) • Työelämän ongelmat eri medioilla • Vaihtelevuus ja haastavuus • Opiskelijoiden vuorovaikutus- ja oppimistyylit vaihtelevat • Eri medioiden kanssa työskentely on tärkeä osa luovuuden ja moniälykkyyden kehittymisessä • Eri aistien käyttäminen vaikuttaa oppimiseen • Eri mediat mahdollistavat ongelmien työstämisen kriittisesti ja luovasti • Monille opiskelijoille työskentely ja vuorovaikutus eri teknologioiden ja medioiden kautta on tuttua • Kyky työskennellä tehokkaasti erilaisten medioiden kanssa on opiskelijoille tärkeä työelämätaito
 • 12. Tulevaisuuden koulusta on paljon visioita. Kaikissa niissä tietotekniikka on vahvasti mukana uusien, luovien työtapojen mahdollistajana, yhteisöllisyyden kehittäjänä ja arjen helpottajana.” (toim. Kankaanranta 2011) KUVA: Alexandre Duret-Lutz, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
 • 13. Sosiaalinen media Ihminen kohtaa ihmisen tietoverkkojen välityksellä • Somella viitataan sekä palveluihin että toimintatapaan ja prosessiin • Some on opetuksen näkökulmasta ”prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkko- teknologioiden avulla”. (Kalliala & Toikkanen 2009). • Social media map 2010 http://www.pamorama.net/wp-content/uploads/2010/12/2010 Kuva: Paola Peralta, CC BY-SA 3.0
 • 14. Suomen suosituimmat Top Tools for Learning sivut (9/2012) 2012 List www.alexa.com/topsites/countries/FI c4lpt.co.uk/top-100-tools-2012/ 1. Facebook 1. Twitter 2. Google.fi 2. YouTube 3. Google.com 3. Google DocsDrive 4. YouTube 4. Google Search 5. Iltalehti 5. Wordpress 6. Wikipedia 6. Dropbox 7. Ilta-Sanomat 7. Skype 8. Helsingin Sanomat 8. Power Point 9. Yahoo! 9. Facebook 10. YLE – Yleisradio 10. Wikipedia 11. Blogspot.com 11. Moodle 12. Windows Live 12. Evernote 13. LinkedIn 13. SlideShare 14. MTV3 14. Prezi 15. Twitter 15. Blogger/Blogspot
 • 15. Erilaiset median muodot (Barrett, Cashman & Moore 2011) • Digitaaliset kokemukset • Simuloidut kokemukset • Eletyt ja koetut kokemukset Avantouintia (kuva: Geoff Jones, CC BY-SA) Second Life, vierailu Sixtuksen kappelissa (Kuva: Matleena Laakso, CC BY-SA)
 • 16. Pieni paketti Lähtökohtana toimii pieni paketti, jonka ympärillä on punainen nauha. Nauha ei kuitenkaan ollutkaan vielä punainen lanka, vaan laatikon sisällä on pieniä lappusia, joissa on mietelauseita, aforismeja tai sananlaskuja. WIKISITAATIT: http://fi.wikiquote.org/w KUVAT: Omia tai CC-lisensoituja
 • 17. • Creative Commons -lisenssit tarjoavat laajan valikoiman suojaa ja vapautta tekijänoikeuteen • CC-lisenssin etuja – Voi etsiä kuvia ym. omiin oppimateriaaleihisi – Voit omissa oppimateriaalissasi kertoa millä ehdoin muut voivat materiaalejasi käyttää • Lisätietoja: creativecommons.fi • Oppimateriaaleille suositellaan CC BY-SA -lisenssiä
 • 18. Maksuttomia kuvia opetuskäyttöön - mainitse kuvaajan ja/tai lähde - ks. tarkemmat ehdot kyseisen palvelun sivulta • Flickr-kuvienjakopalvelu (www.flickr.com) – Search  Advances Search  Only search within CC-licensed content • Googlen kuvahaku (www.google.fi) – Sivun alaosasta TAI rattaan kuvasta: tarkennettu haku  käyttöoikeudet • commons.wikimedia.org/wiki/Etusivu • www.freephotobank.org • www.imagepark.biz/fi/ • hcmc.uvic.ca/clipart/ (kielten opetukseen) • www.morguefile.com/  free photos • www.nasa.gov/multimedia/index.html • openclipart.org Kuva: Jebulon, CC0
 • 19. Lähtökohta länsimaisen kulttuurin historian käsittelyyn
 • 20. YouTube, TeacherTube, A-tuubi, YLE Elävä arkisto, YLE Areena
 • 21. khanacademy.org • Khan Academy on tuottanut yli 3300 CC-lisensoitua opetusvideota YouTubeen • Mathematics, history, healthcare and medicine, finance, physics, chemistry,  biology, astronomy, economics, cosmology, organic chemistry, American civics, art history, macroeconomics, microeconomics and computer science
 • 22. Twitteriä voi kuvailla pikaviestimeksi tai yhteisöpalveluksi, jossa lähetetään 140 merkin mittaisia viestejä (twiittejä). Voit seurata ketä tahansa (ellei tili ole suojattu) eikä seuraamisen tarvitse olla vastavuoroista. Twitteriä voit hyödyntää lähtökohtana, vaikka et olisi kirjautunut palveluun.
 • 23. Miksi tweetata? • Uutiset • Markkinointi, tiedotus • Kriisiviestintä • Verkostoituminen • Keskustelu • Liveraportointi • Etäosallistuminen • Vinkit, linkit • Tiedonhaku • Uuden oppiminen • Kysy ja saa apua
 • 24. Twiitit PBL-lähtökohdaksi • Muutama viesti teemasta/tapahtumasta, johon ehkä osallistuttukin • twitterfontana.com  Valitse hashtag eli avainsana, kuten #kuntavaalit #rekrytointi #terveys #koulut #sometu (Suomen hashtag-kirjasto: http://bit.ly/htag-fi)
 • 26. QR-koodit • QR-koodigeneraattorilla luot helposti koodeja: www.qr-koodit.fi • Koodin voi lukea älypuhelimella (esim. maksuttomalla Upcode- sovelluksella) • Koodin takana voi lähtökohdan sijaan olla esim. verkkosivu, vapaa- muotoinen viesti, käyntikortti tai langattoman verkon tunnukset (Kuva: Matleena Laakso, CC BY-SA)
 • 28. voki.com • Puhuvan hahmon luominen (hahmo, vaatteet, tausta) • Äänitä 60 sek. puheenvuoro • Voi upottaa verkkosivulle tai jakaa linkin • Ks. esim. – Työpajan materiaalit – Road Show -tietoiskun esittely
 • 30. En Oo Kuullu Mitään Kolmas Nainen (www.free-lyrics.org) Viime yönä naapurissa Verestävin silmin lähdin vaimo hakattiin töihin virastoon siellä vaimokulta piestiin jossa toistaiseksi verovaroin henki hieveriin työllistetty oon levotonta koiranunta asioita aakkosjärjestykseen meillä nukuttiin laitetaan eikä kuultu mitään ja jokainen on yhtälailla ei kuultu mitään kade paikastaan Yöpaidassaan tytär hiipi En oo kuullu rappukäytävään mä en oo kuullu mitään se meni pommisuojaan en ala sekaantumaan suojaan isältään toisten elämään en oo kuullu mä en oo kuullu mitään jokainen kai pitää huolta itsestään en oo kuullu mitään jos multa kysytään
 • 31. jamendo.com • Creative Commons -lisensoitua (tarkemmat ehdot albumin kohdalta) musiikkia kuunneltavaksi koneelta, ladattavaksi tai vaikka äänitiedostojen ja videoiden taustalle. • Maksuttomia ääniefektejä löytyy esim. täältä: www.pacdv.com/sounds
 • 32. Äänitiedostot • opettajatv.yle.fi/oppimateriaalitBBC, CNN, Deutse Welle, • areena.yle.fi/podcast/uusimmat/media/audio jne Sveriges radio •www.bbc.co.uk/podcasts •edition.cnn.com/services/podca sting/ •sverigesradio.se/sida/default.a spx?programid=2332 Entä jos äänitiedostoja •mediacenter.dw.de/german/po tekisivätkin opiskelijat? dcasts/ – bit.ly/wFq9AU (Opettajatv) •www.podcastalley.com/ – www.edu.fi/opetuubi •www.ipodder.org/
 • 33. Otteita kirjasta Puukansan tarina (Veikko Huovinen, 1984) ”Suuntaansa muutteleva tuuli oli kehittänyt kulon mäen alla parinsadan metrin levyiseksi rintamaksi. Mäki oli suuren kangasmaan eteläisin laita. Rinne nousi loivasti parinkymmenen metrin korkeuteen lammen pinnasta. Siellä täällä kuusimetsän yllä kohosi vanhojen lakkapääpetäjien latvuksia tai iänikuisten jättiläiskelojen kiemuraisia, hopean-hohtoisia oksarykelmiä… Vanhat koivunpökkelöt tuohihelpeineen, lukemattomat lieot ja ontot tervas-kannot olivat kuin ruutia… Tulen rytinä ja pauhu oli kauhistuttava. Kaikki kelpasi riehuvan luonnon-voiman ruoaksi. Parhaiten säilyivät vanhat kilpikaarnaiset männyt, joiden vahingoiksi jäivät palokorot ja oksiston osittaiset kärähtämiset…”
 • 35. ”…Synteesinä koko kurssista voisin sanoa, että on ollut tosi hienoa peilata opettajuutta ja opettajana olemista monelta kantilta... Jotenkin tuntuu, että päällimmäiseksi jäi filosofisempi puoli: kurssilla ravisteltiin ajattelemaan opetuksen menetelmällistä puolta sen sijaan, että olisi annettu suuri määrä valmiita menetelmiä. Ainakin minä heräsin ehkä ensimmäistä kertaa tajuamaan vertaisoppimisen tärkeyden. Toivottavasti tämä herätys kantaa myös käytäntöön …”
 • 36. Satoja miljoonia • Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi kirjoittaja kirjoittaa enemmän tai vähemmän säännöllisesti niin, että uudet tekstit (kuvat, diat, videot,..) ovat helposti löydettävissä - yleensä sivun yläreunassa - ja vanhat tallessa. Usein kirjoitusoikeus on yksilöllä/ryhmällä, mutta kommentointioikeus kaikilla. (Wikipedia) • paokhanke.ning.com/profiles/blog/list - PAOK-verkoston blogi • paokhanke.blogspot.com - blogi-koulutusten harjoitusalusta - linkkejä opetusalan blogeihin
 • 37. Blogeja julkaisevat - oppijat - opettajat, rehtorit, erilaiset asiantuntijat - kurssit - luokat - oppilaitokset tai sen tietyn alan kurssit - verkostot ja hankkeet - ym.
 • 38. Pelillistä oppimista • Linkkejä oppimispeleihin – www.peda.net/veraja/educode/oppimispelit/linkit – www.peda.net/veraja/konnevesi/lukio/ophhanke2010/pelit • Tietoturva-asioita pelillisesti www.tietoturvakoulu.fi
 • 39. www.wordle.net • Luo oma tekstitapettisi: Create your own • Kirjoita sanat  go  randomize (kunnes miellyttää) • Kuvan voi tulostaa tai tallentaa (”Save to public gallery”) • Kuvan voi myös ottaa talteen Print screen -toiminnon avulla (näppäimet: Alt Gr & Prt Scr)
 • 41. lemill.net  fi Kansainvälinen oppimateriaali-pankki, kehitetty Suomen vetämässä EU- projektissa (wikisivusto) www.merlot.org www.curriki.org www.weareteachers.com
 • 42. Judge a man by his questions rather than his answers. ~ Voltaire Tyynet meret eivät kasvata taitavia merimiehiä. ~ Afrikkalainen sananlasku Kiitos lukuisille PBL-koulutusten osallistujille ja kollegoille PBL-ongelmien ideoinnista!
 • 43. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Sinä saat Commons -lisenssillä CC BY-SA • Jakaa ja muokata tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu Kahdella ehdolla • Viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso, www.slideshare.net/MatleenaLaakso • Jos muokkaat tätä diasarjaa tai käytät tätä osana laajempaa teosta, tulee sinun jakaa muokattu teos tällä samalla lisenssillä   Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/fi • Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskukselle

Editor's Notes

 1. Sosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessa , jonka tekijä on Matleena Laakso on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Muokkaamaton lisenssillä. Voit myös hankkia muita oikeuksia teokseen  http://www.matleenalaakso.fi/ Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK:n rahoittajana ovat Euroopan sosiaalirahasto  ESR , Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä yhteistyöoppilaitokset. Lisätietoja tekijänoikeuksista diasarjan viimeisessä diassa.
 2. 25.11.2010
 3. 25.11.2010
 4. OTSIKOSTA: Social media revolution video
 5. 25.11.2010
 6. 25.11.2010
 7. Toikkasen Prezi-esitys lisenssin valitsemisesta: prezi.com/vtptx5q9pb1g/avoimen-lisenssin-valitseminen/ Painettu kirja voi jatkaa elämäänsä verkossa, esim. www.opettajantekijanoikeus.fi
 8. 25.11.2010
 9. Lukio, länsimaisen kulttuurin historia 25.11.2010
 10. 25.11.2010
 11. 25.11.2010
 12. 25.11.2010
 13. 25.11.2010
 14. 25.11.2010
 15. 25.11.2010
 16. 25.11.2010
 17. Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK:n (http://paokhanke.ning.com) rahoittajana ovat Euroopan sosiaalirahasto  ESR , Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä yhteistyöoppilaitokset. Rahoituspäätöksessä todetaan kohdassa tekijänoikeudet seuraavasti: ” Hankkeen hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen ehtona on, että tuensaaja luovuttaa kaikki taloudelliset oikeudet hankkeessa syntyneisiin tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti suojattuihin aineistoihin, mukaan lukien oikeudet aineiston muokkaamiseen ja käyttöoikeuksien edelleen luovuttamiseen rahoittajaviranomaiselle sen varmistamiseksi, että aineistot ovat yleisesti käytettävissä korvauksetta rakennerahasto-ohjelmien tavoitteiden mukaisesti.   Tuensaaja vastaa siitä, että sillä on ennen viranomaiselle luovuttamista oikeudet hankkeessa syntyneisiin tekijänoikeuslain mukaisesti suojattuihin aineistoihin tämän ehdon edellyttämässä laajuudessa, ja että aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeuslakiin perustuvaa oikeutta. Tuensaaja hankkii tarvittavat oikeudet niiltä, joiden teoksia tai muita suojattuja aineistoja on käytetty hankkeeseen syntyvien suojattujen aineistojen aikaansaamisessa. Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi teosten luomiseen osallistuvat työntekijät tai alihankkijat. Taloudellisten tekijänoikeuksien haltijana rahoittajaviranomainen on päättänyt, että aineistoa saa käyttää ilman eri korvausta tai lupaa.   Saattaessaan aineistoa yleisön saataville aineiston käyttäjän tulee liittää oheen maininta aineistoon liittyvien taloudellisten tekijänoikeuksien kuulumisesta rahoittajaviranomaiselle sekä siitä, että aineistosta saa vapaasti valmistaa kappaleita ja saattaa sen yleisön saataviin sekä sisällyttää muuhun aineistoon tai muulla tavoin kehittää sitä edelleen kuitenkin loukkaamatta tekijän moraalisia oikeuksia, samoin kuin sitä, että käyttäjän sitoutuminen näihin ehtoihin on käyttöoikeuden ehto.”