SlideShare a Scribd company logo
1 of 67
Download to read offline
Tekoäly tutuksi &
käytännön vinkkejä
kirjastotyöhön
Porvoon ake 13.3.2024
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Kuva: ML / Copilot, DALL-E
Matleena Laakso
• Digipedagoginen asiantuntija
• Freelancer-kouluttaja
• Sivutoimisesti työskentelee TAMKissa
• Aktiivinen bloggaaja
• Avoimen oppimisen vaikuttaja 2023
• Koulutukseltaan KM ja AmO
Teksti on Copilotin laatima esittely,
jota on hieman lyhennetty.
Kuva on valittu sen linkkiehdotuksista.
Ohjelma klo 12.30-15.00
Johdanto tekoälyyn
Tekoälyä hyödyntävät sovellukset ja niiden käyttö kirjastotyössä
• Integroituminen käytössä oleviin sovelluksiin
• ChatGPT, Copilot ja Gemini
• Kuvien, videoiden ja diasarjojen luominen
• Haasteet, mahdollisuudet sekä esimerkkejä ja omaa kokeilua
Tallenne tulee Liboppiin!
PowerPointin kuvake
Millä fiiliksellä tekoälystä?
Vastaa luomalla kuva tekoälyllä.
Padletin tekoälyominaisuuksia:
• Magic Padlet,
• kuvien generointi,
• varoittaa vaarallisista linkeistä ja
• moderointi.
Padlet-muistitaulun ohjeet ja esimerkit:
padlet.com/matlaakso/padlet
padlet.com/matlaakso/ake2024
1. Lisää viesti PLUS-merkistä.
2. Voit halutessasi lisätä viestiin otsikon ja/tai tekstin.
3. Nuolen kohdalta löydät ”En osaa piirtää” –kohdan, mistä voit
generoida tekoälyn avulla kuvan. Englanninkielinen kehote
toimii usein suomenkielistä paremmin.
Scifiä?
Kuva: anaterate (AI-kuva), pixabay.com
Vai keski-ikäinen nainen
tietokoneen äärellä?
Kuva luotu tekoälyn avulla.
Tekoäly ollut käytössämme jo pitkään
Mitä on tekoäly?
Ei ole yhtä tekoälyä, vaan paljon erilaisia teknologioita ja sovelluksia.
Tekoäly on tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään perinteisesti ihmisen
älyyn liitettyjä taitoja. Se pystyy esim. oppimaan, luomaan uutta,
ratkaisemaan ongelmia tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin.
TUNI-kirjasto, Tiedonhaun opas, CC BY: libguides.tuni.fi/tiedonhaun-opas/tiedonhaku-tekoaly
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, Waselius & Pölönen ym. CC BY (kuva):
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Nykyinen tekoäly on heikkoa
Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023)
Nykyinen kapea eli heikko tekoäly
toimii erilaisissa rajoitetuissa tehtävissä.
Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä
ymmärrystä oman alansa ulkopuolella.
Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys
ja ihmisen kaltainen tietoisuus.
Super-tekoäly olisi ohittanut
ihmisen kyvykkyyden.
Tekoälyn muodot
Euroopan komission määritelmä: bit.ly/45MsrHk
Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat,
kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen
tunnistusjärjestelmät.
”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit,
itseohjautuvat autot, droonit ja asioiden internet.
Monialaisuus on ihmisen tärkeimpiä
ominaisuuksia tekoälyyn verrattuna
Kun joku menee töissä pieleen,
älä sadattele vaan iloitse.
Odottamattomat tilanteet ovat yksi syy,
miksi sinut on palkattu työhön, ei tekoäly.
- Petteri Järvinen, 2023. Tekoäly ja minä.
Ihmisenä tekoälyn aikakaudella. Tammi.
100 kysymystä ja vastausta
Hannu Toivonen 2023
Tekoälystä ei haluta tehdä
ihmisen kaltaista, ettei se tee
samoja virheitä.
Tarvitaan taitoa purkaa ongelmat
osiin ja tehdä niistä kysymyksiä
tekoälylle.
Ihminen ei ehdi opiskella
monen alan asiantuntijaksi.
Tekoäly ehtii.
Näin se voi yhdistää
eri alojen asiantuntijuutta.
Teemu Arina
Vamian Digihyvä juttu –hankkeen
loppuwebinaari 8.11.2023
Kuva: Hermann, pixabay.com
Generatiivinen
tekoäly tarkoittaa
sovelluksia, jotka
luovat ihmisen
pyynnöstä uusia
sisältöjä (teksti, kuva,
video, dia, taulukko,..).
Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
Tekoäly ihmistyön täydentäjänä
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
”…vaikutus Suomen työmarkkinoilla on
pikemminkin ihmistyötä täydentävä
kuin sitä korvaava.
Silti edessä on merkittävä murros,
johon valmistaudumme parhaiten
kokeilemalla ja hyödyntämällä
generatiivista tekoälyä
mahdollisimman etupainotteisesti.”
Koulutettu väestö
suurimmassa murroksessa
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
Vertailtaessa generatiivista tekoälyä työelämässä
käyttäviä ja niitä jotka eivät käytä
• tekoälyä käyttäen työn tuottavuus paranee,
• heikommat työntekijät hyötyvät enemmän,
• usein laatu ja työtyytyväisyys paranivat.
Yliopiston tentissä
• tekoäly auttoi monivalinnoissa, mutta ei esseissä.
• heikoimmat hyötyivät eniten.
• toisinaan tekoäly heikensi tulosta,
kun siltä pyydettiin sellaista, mitä se ei osaa.
Etlan raportin näkökulmia
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
Työtekijät jo kokeilevat,
organisaatiot joutuvat kieltämään.
Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn
tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta.
”Teknologia ei ole hyvä tai paha –
eikä se myöskään ole neutraali.”
- Melvin Kranzberg
Omaa ajattelua tai tiedonhakua
ei ole syytä korvata tekoälysovelluksilla
Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create
Käytä
tukiälynä,
sillä tekoäly toimii
parhaiten ihmisen
kanssa yhteistyössä!
Suhtaudu
tekoälyn
tuotoksiin
luonnoksina.
Tulevaa on mahdoton ennustaa
Juuso Pekkinen, Yle: Räjäytyskuva-podcast, Kausi 3: Tekoäly ja tulevaisuus (jakso 1):
areena.yle.fi/podcastit/1-62282689
Me ollaan nyt siinä vaiheessa,
että tuli on keksitty ja osataan
keittää vettä ja mietitään mitä
muuta sillä voisi kypsentää.
Meillä on vielä muutama askel
siihen höyrykoneeseen.
- Teemu Hallamaa
Miten uskot, että tekoäly auttaa sinua
työssäsi kirjastossa vuoden kuluttua?
Tekoälyllä uusi vaihe työskentelyyn
Flinga-muistitaulu
• Kerätään ideoita, joista voidaan myös
äänestää.
• Annetaan tekoälyn (esim. Copilot)
tiivistää vastaukset.
• Kysytään tekoälyltä esim. mitä
näkökulmia vastauksista puuttui.
Sanapilvet (esim. answergarden.ch)
• Kerätään näkökulmia tai käsitteitä
– tehdään kuten edellä tai
– pyydetään Quizizz-sovellukselta
tietovisaa käsitteistä tai
– luodaan monivalinnat tai aukko-
tehtävän teksti esim. Copilotin avulla
ja syötetään ne H5P-työkalun
tekstieditoriin tai Microsoft Formsiin.
Yhteistä monille generatiivista
tekoälyä hyödyntäville sovelluksille
• Helppoja.
• Maksuttomia kokeilla.
• Kokeilu- ja kehitysvaiheessa.
• Moni toimii suomeksikin,
mutta paremmin englanniksi.
• Tietosuoja harvoin EU:ssa
vaaditulla tasolla.
• Tekijänoikeuskysymyksissä
paljon epäselvää.
• Kun käytät, ilmaise se selkeästi.
Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
Linkkivinkit: padlet.com/matlaakso/ai
Löydät tämän muistitaulun myös Matleenan blogin tekoälysivulta.
Lisään nämä diat
muistitaulun
alimmalle riville.
faktabaari.fi/dil/ai
Kivinen, K., Aslama Horowitz, M., Cronin, M., Havula, P., Härkönen, T., Pönkä, H., Saariaho, A., Saarinen, T.
(2023) Digitaalinen informaatiolukutaito,- Tekoälyopas, Faktabaari, Helsinki
Tekoälylukutaito
Kari Kivinen: Tekoälykästä oppimista? Teoksessa Faktabaari: faktabaari.fi/dil
Tekoälylukutaito voidaan määritellä “joukoksi taitoja, jotka antavat
yksilöille mahdollisuuden arvioida kriittisesti tekoälyteknologioita,
kommunikoida ja tehdä tehokasta yhteistyötä tekoälyn kanssa sekä
hyödyntää tekoälyä välineenä verkossa, kotona ja työpaikalla
(Long & Magerko).
Tekoälylukutaidon keskeiset osatekijät (Taecharungroj ym)
• Generatiivisen tekoälyteknologian ymmärtäminen
• Generatiivisen tekoälyn rajoitusten tunnistaminen
• Ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutuksen ymmärtäminen
• Tekoälyn kehityskaaren hahmottaminen.
ThingLinkin tekoälytoiminnot
• Kerro projektistasi ja saat kuvaasi viisi tagiä sisältöineen →
Tarkista ja viimeistele.
• Skenaario: ehdottaa haarautumisen vaihtoehtoja, luo kysymyksiä
sekä tiivistää ja muokkaa tekstiä.
360-kuvien luominen:
skybox.blockadelabs.com
H5P-esimerkkinä Single Choice Set
Perättäisten monivalintakysymysten sarja.
Kehote Copilotille:
Tee viisi monivalintakysymystä tietosuojasta lukion opiskelijoille. Käytä
seuraavaa mallia. 1. riville kysymys. 2. riville oikea vastaus. 3. riville väärä
vastaus, joka on vain hiemen erilainen kuin oikea vastaus. 4. riville väärä
vastaus, joka on vain hieman erilainen kuin oikea vastaus.
Lisää sitten tyhjä rivi ja toista edellä mainittu. Älä selitä mitä teet. Älä numeroi
kysymyksiä. Älä kerro, mikä vastaus on oikein.
Kehotteen parantelu Copilotilla
Onko tämä hyvä kehote. Miten siitä tulisi parempi:
"SINUN KEHOTE".
Luo viisi monivalintakysymystä (KENELLE, AIHE). Kirjoita 1. riville
kysymys, 2. riville oikea vastaus ja 3. rivistä alkaen väärät vastaukset.
Erota vastausvaihtoehdot ainoastaan rivinvaihdolla. Älä numeroi
kysymyksiä. Älä kerro, mikä vastaus on oikein ja mikä väärin.
Käytä kysymyksissä ja vastausvaihtoehdoissa selkeää ja yksinkertaista
kieltä. Vältä turhaa monimutkaisuutta, negaatioita ja kaksoiskielteisyyttä,
jotka voivat hämmentää opiskelijoita. Kirjoita kysymykset niin, että ne
sisältävät yhden ongelman tai pääidean. Opiskelijoiden pitäisi pystyä
tunnistamaan ongelma kysymyksestä, eikä vastausvaihtoehdoista.
Kirjoita vastausvaihtoehdot niin, että ne ovat uskottavia ja loogisia.
Helppoja tai naurettavia vastausvaihtoehtoja tulisi välttää, sillä ne
heikentävät arvioinnin validiteettia. Kirjoita vastausvaihtoehdot niin, että
ne ovat suunnilleen samanpituisia ja samanlaisia. Valitse optimaalinen
määrä vastausvaihtoehtoja. Älä käytä “kaikki edellä mainitut” tai “ei
mikään edellä mainituista” vastausvaihtoehtoina.
Valitse tekstimuotoinen editori
Vasemmalla oletusnäkymä,
alla tekstimuotoinen editori.
1. riville kysymys.
2. riville oikea vastaus.
3. rivistä alkaen muut vaihtoehdot.
Tyhjä rivi.
Suuret kielimallit (LLM) ja niitä
hyödyntävät tekoälysovellukset
Kielimallit hyödyntävät sanojen (tavujen) tilastollisia todennäköisyyksiä
esim. tuottaakseen, tunnistaakseen tai kääntääkseen tekstiä tai puhetta.
• Esim. Open AI:n GPT ja Googlen LaMDA.
Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset
• Esim. Open AI:n ChatGPT, Microsoft Copilot ja Google Gemini
• Voivat sisältää työkaluja myös esim. kuvien tunnistamiseen ja generoimiseen,
koodin tai musiikin luomiseen tai internetin käyttöön.
ChatGPT, Copilot ja Gemini
Tuottavat ja muokkaavat tekstiä koulutusdatan ja kehotteen perusteella.
• Pientä satunnaista vaihtelua.
• Myös valmiita vastauksia.
• Voivat kieltäytyä vastaamasta.
Eivät käsittele tai ymmärrä sanoja, vaan todennäköisyyksiä.
→ Jokainen fakta tarkistettava.
Mahdollisuuksia
• Hyvä muodollinen kielitaito.
• Generoi tekstiä kirjoittaen tai puhuen.
• Osaa luoda tekstiä halutulla tyylillä ja
kielitaitotasolla.
• Voi osata matematiikkaa, koodausta,
luoda ja tulkita kuvia yms.
• Taitava kääntäjä.
• Lisäosat monipuolistavat käyttöä.
• Muistavat keskustelua taaksepäin,
joten jatkokysymykset ovat mahdollisia
Kuva: Peggy_Marco, pixabay.com
Käytä apulaisena tai
tai kollegana aiheessa,
jonka tunnet hyvin ☺
Kielimallisovellusten hyödyntäminen
Ideoinnin ja
ajattelun apu.
Kielenhuolto ja
palaute omasta
tekstistä
Selko- tai
puhekielistä-
minen.
Kääntäminen
(kielitaitotasot).
Tehtävien ja
materiaalien
eriyttäminen.
Käsitelistan tekijä
tai yleiskuvan
tarjoaja.
Selittäminen roolin
tai näkökulman
mukaan.
Yhteenveto,
tiivistys, luokittelu,
kysymysten teko.
Asioiden
yhdistäminen tai
vertailu.
Esimerkkien
luominen.
Somejulkaisujen
luonnostelu.
Virheiden
selittäminen.
Tekstittäminen,
tekstivasteet.
Ohjeiden ja
tiedotteiden
luonnostelu.
Tehtävän
muokkaaminen
tekoälyaika-
kaudelle.
Tekstin
tiivistäminen tai
luokittelu.
Tiivistys 57 avoimesta vastauksesta
www.matleenalaakso.fi/2023/04/opettajien-webinaarikoulutukset.html
Palautelomakkeen kysymys: Mikä koulutuksessa oli
keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi?
Ohje ChatGPT:lle: Tiivistä ja luokittele vastaukset.
Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin
• Uusien työkalujen käyttöönotto.
• Avoimen materiaalin hyödyntäminen.
• Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön.
• Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen
• Oman osaamisen tason tarkistaminen.
HUOM: Ei mitään henkilötietoja tekoälysovelluksille!
Kielimallien ja tekoälyn haasteita
Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR
• Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja.
• Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava!
• Ei ole hakukone! Ei kerro luotettavasti lähteitä.
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys.
• Kehittäjäyrityksen arvot.
• Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa.
• Tekijänoikeuskysymykset epäselviä.
• Rahalla saa paremman version.
• Toimii parhaiten englanniksi.
• Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus
• Myös nettirikollisten työkalu.
Kuva: Qimono, pixabay.com
Kehotteilla annat
oman panoksesi sisällölle
• Yksityiskohtainen kehote (engl. prompt)
– Kuka ja kenelle?
– Mitä ja missä muodossa?
– Konteksti?
• Älä tyydy ensimmäiseen tuotokseen, vaan tarkenna ja muokkaa.
• Ylisanat toimivat usein hyvin – samoin englanninkieli
• Ole ystävällinen ☺
Uskomaton
Poikkeuksellinen
Vertaansa vailla oleva
Poikkeuksellisen upea
Ylittämätön
Ekstaattinen
Maaginen
Eksklusiivinen
Fenomenaalisin
Ällistyttävin
Yllättävä
Aivan ihmeellinen
Grandioosi
Verrattoman hieno
Sensaatiomainen
Hengästyttävä
Ylivertainen
Aivan ainutlaatuinen
ChatGPT: chat.openai.com
tai OpenAI:n mobiilisovellus
• Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan.
• Maksuton 3,5-versio koulutettu 1/2022 asti. Ei pääsyä internettiin.
• Maksullinen 4-versio: koulutettu 4/2023 asti, pääsy nettiin, osaa matikkaa,
kuuntelee & puhuu, DALL-E 3 kuvien tuottamiseen, tiimilisenssi jne.
• Nuolen kohdalta löytyy mm. Customize ChatGPT.
Harjoittelin englannin puhumista
Customize
ChatGPT:n avulla
voit määritellä
tekoälyn roolin ja
vastausten tyylin.
Maksullinen ChatGPT 4
ChatGPT 4: GPT-esimerkkejä
Kirjoittaa testin, mutta tekee sen vain
ohjatusti, kun vastaat erilaisiin
kysymyksiin (sisältö, teema, tyyli,
pituus, kohderyhmä,..). Sinulta
kysytään palautetta eri vaiheissa.
GPT luo ensin 10 kuvaa ja
sitten tekee niistä videon.
gemini.google.com
• Tarvitset Google-tilin ja sen kieleksi englannin. Voit jutella suomeksi.
• Gemini Advanced eli Ultra 1.0 (23 €/kk): Ensimmäiset 2 kk maksutta,
toimii vain englanniksi.
• Hyvä haastaja ChatGPT4:lle: nopeampi, tuplavarmistus Googlen
hakutuloksiin verraten, ei vielä runsasta lisäosien tarjontaan,..
copilot.microsoft.com
Suuri kielimalli, pääsy internettiin, sis. kuvien generoinnin (DALL-E 3),
osaa myös kertoa kuvista,..
Tyyli
Edgessä Copilot
löytyy myös
sivupalkista.
Pidemmät
kehotteet tai
aineistot
Voit myös
jutella
ääneen
Salli asetuksista työskentely avoinna
olevan verkkosivun tai PDF:n kanssa
Ks. esim. Näin luot Copilotilla Forms-kyselyn M365-soittolisalla www.youtube.com/@matleenalaakso
Kuvan raportti korkea-asteen näkökulmasta: library.educause.edu/
resources/2023/9/2023-educause-horizon-action-plan-generative-ai (CC BY-NC-ND)
Pyydä tiivistystä haluamallasi
kielellä, tee kysymyksiä
aineistosta, pyydä ideoita
oppimistehtäviksi jne.
Copilotin Suno-lisäosa
• s
Käytettävissä vain henk.koht.
tunnuksilla, ei organisaatio-
lisenssillä.
Ota ylänurkasta käyttöön Suno-
lisäosa (PlugIn) ja luo musiikkia tai
monipuolisemmin: www.suno.ai
Kuvan tekstivaste (Copilotin tarkempi tyyli)
”Tämä on kuva ryhmästä ihmisiä,
jotka kävelevät kohti suurta
kasvihuonetta puistossa.
Kasvihuone on suuri lasirakennus,
jossa on kaareva katto. Ihmiset
kävelevät polkua pitkin, joka
johtaa kasvihuoneeseen.
Polun molemmin puolin on puita
ja ruohoa. Taivas on sininen ja
siellä on muutama pilvi.”
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Oppimistehtävien muutos
Muokataan tehtävää
tavoitteena estää
huijaaminen.
Luodaan uudenlaisia
tehtäviä, joissa
hyödynnetään tekoälyä -
mutta ei korvaamaan
omaa ajattelua.
Lukuvalmentaja: coach.microsoft.com
Työkalu lukemisen ja ääntämisen harjoitteluun. Ei tue suomea.
Käytä valmiita tekstejä tai kirjoita ne itse tai luo tekoälyn avulla.
• Tekoälyä käyttäessä valitset tarinalle hahmon, ympäristön ja vaikeustason.
Tarina etenee lukijan valintojen mukaan, vaihe kerrallaan.
Tekoälyajan tehtäviä
Kirjoita tekoälylle kysymys. Oppijat arvelevat, millaisia
asioita tekoäly vastauksessaan nostaa esiin. Lopuksi
katsotaan vastaus.
• Miksi Seitsemän veljestä on niin merkityksellinen kirja
suomalaisille?
• Miten analysoisit oheista runoa?
• Millainen on hyvä runo?
• Miten japanilainen kirjallisuus eroaa kotimaisesta?
Kirjoita teksti, runo,.. ja pyydä tekoälyä
• muokkaamaan tekstiä: pidennä, lyhennä, lisää adjektiiveja,
vaihda tyyliä, muuta kielitaitotasoa, puhekielistä,
selkokielistä,..
• analysoimaan tekstiä,
• luomaan tekstistä kuva.
Tehtäviä tekoälystä äidinkielen ja
kirjallisuuden opetukseen
Iida Pitkänen (CC BY-NC): aoe.fi/#/materiaali/3647
Luokaa kuvia
• Itsestänne, lukemistanne kirjoista jne.
• Tutkikaa myös valekuvia.
→ Miten kuvilla vaikutetaan?
Vertailkaa tekoäly ja ihmisen kirjoittamaa
tekstiä.
• Oppaassa tarkempia kysymyksiä oppijoille.
Kirjoita tekoälyn kanssa
• Oppaassa esitelty vaiheet: ideointi,
suunnittelu, tuottaminen, muokkaus ja
viimeistely.
Kuvataiteen opetus
Antti Hyttinen 19.2.2024 www.facebook.com/groups/tekoalyoppimisentukena
Ideoita kysymyksistä, joita oppija voi tehdä
tekoälylle sillä generoimastaan kuvasta tai
itse maalaamastaan.
• Selitätkö maalausta?
• Miten saan maalattua tällaisen työn?
• Miten analysoisit tämän kuvan tyylilajia?
• Listaa kriteereitä, joiden perusteella kuvaa voi
analysoida ja vastaa niihin tämän kuvan osalta?
• Mitä arvelet taiteilijan syntyperästä ja
aikakaudesta millä hän on teoksen tehnyt?
• Mitä sanot siitä, että kuva olisi luotu tekoälyllä?
Toimisiko vastaava kirjallisuuden kanssa?
Kuvista runoja → runoista kuvia
Kuvat opetuksessa
Halutun kuvan generointi edellyttää tarkkaa kuvausta.
Kuva antaa välittömän palautteen kehotteen toimivuudesta.
• Luokaa kuvia inspiroimaan keskustelua.
• Luokaa kuvia kirjan kohtauksista tai runon tunnelmasta.
• Luokaa kuvia parhaista lukupaikoista.
• Luo kuva ja kirjoita siitä pieni tarina.
• Haaveista tavoitteita & ohjauksen tuki.
www.craiyon.com
Luo kuvia ilman kirjautumista.
• 1-2 min/kuvasetti
(maksaen nopeutuu).
• Kuvat saatuasi voit tarkentaa
kuvausta ja tehdä uuden
version.
• Saat käyttää kuvia, mutta
ilmaisversion käyttäjiltä
edellytetään viittausta
craiyon.com-sivustolle.
ideogram.ai
• Hyvä sovellus logoille ja kuville, joihin haluaa tekstiä.
• Google/Apple-kirjautuminen.
• Maksutta 25 kehotetta eli 100 kuvaa/päivä.
• Vinkki: Luo logo käyttäen Magic Promptia, joka
parantaa kehotettavasi. Luo sitten uusi logo sen
tekemästä kehotteesta.
Adoben Firefly-tekoälysovellus
Voit mm. luoda ja editoida kuvia
• Adobe Expressillä
new.express.adobe.com
• Maksuton lisenssi: 25 krediittiä/kk.
• suoraan Fireflyn sivulla
firefly.adobe.com
• Adoben maksullisilla sovelluksilla:
Photoshop ja Illustrator.
Kehitetty vastuullisesti
• ”…koulutetaan Adobe Stock -kuviin perustuvalla tietokannalla sekä avoimesti
lisensoidulla ja julkisella sisällöllä, jonka tekijänoikeus on vanhentunut.”
www.adobe.com/fi/sensei/generative-ai/discover/firefly-vs-dalle.html
www.adobe.com/fi/express
Luo kuvia, grafiikoita, videoita ja
verkkojulkaisuja ym. itse tai käytä
mallipohjia ja tekoälyä.
• Maksuton kuluttajalisenssi.
• GDPR-turvallinen Premium maksutta K-
12 koulutuksenjärjestäjille.
• Runsaasti tekoälytoimintoja myös
maksuttomalla lisenssillä.
Ohjeet:
www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
Express: generatiivinen tekoäly
Kuvaile kuva,
minkä haluat
luoda.
Kuvaile
tekstitehoste
Lataa oma
kuva → Lisää/
poista jotain.
Generoi
malleja (beta)
Adobe Express: animoi äänestä
Videon pikatoiminnoista löytyy Animoi äänestä –toiminto max 2 min animaatioille.
www.capcut.com
• Videoeditori, jolla voi mm. animoida kuvia (Clips to video).
• Monipuolisempi mobiilisovelluksella:
Lataa kuva → Tehosteet → valokuvatehosteet
Luo dokumentti: invideo.io
Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai
3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja
vaihtaa kuvia tai videoklippejä.
Diasarjojen luominen
www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoalylla-diasarjoja.html
• gamma.app: Kirjoita lyhyt kuvaus. → Saat ehdotuksen diojen teemoista. →
Valitse tyyli ja saat diasarjan, jota voit muokata. Toimii suomeksi.
• Myös suurten kielimallien avulla voi kehitellä diojen tekstiä ja kopioida ne tai
pyytää VBA-koodia tai makroja siirtääkseen tekstit PowerPointiin.
Miltä tekoäly maistuu juuri nyt? Matleena Laakson kuvakollaasi Microsoft Copilotin/DALL.E 3:n kuvista.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18.
19. 20. 21. 22. 23. 24.
www.matleenalaakso.fi
Tasan 400 bloggausta ja lisää #digipeda-
vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla:
• Ohjeet ja diasarjat
– Adobe Express, sanapilvet, Flinga, Padlet,..
• Generatiivinen tekoäly
• H5P-työkalut
• Sähköiset kokeet ja kyselyt
• Opetusalan webinaarit
• Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
• CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
– Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa,
myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään
ja lisäät linkin tähän diasarjaan.
– Jos teet tästä diasarjasta oman version,
se tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi

More Related Content

Similar to Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön

Similar to Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön (20)

Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
 
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
 
Tekoäly yto-opetuksessa 20.12.23
Tekoäly yto-opetuksessa 20.12.23Tekoäly yto-opetuksessa 20.12.23
Tekoäly yto-opetuksessa 20.12.23
 
Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
 
Tekoäly opetuksessa 31.8.23
Tekoäly opetuksessa 31.8.23Tekoäly opetuksessa 31.8.23
Tekoäly opetuksessa 31.8.23
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
 
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
 
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
 
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
 
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
 
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
 
Tekoäly ja opetus 6.2.24
Tekoäly ja opetus 6.2.24Tekoäly ja opetus 6.2.24
Tekoäly ja opetus 6.2.24
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
 
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
 

More from Matleena Laakso

More from Matleena Laakso (18)

Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
 
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
 
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
 
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
 
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
 

Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön

 • 1. Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön Porvoon ake 13.3.2024 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva: ML / Copilot, DALL-E
 • 2. Matleena Laakso • Digipedagoginen asiantuntija • Freelancer-kouluttaja • Sivutoimisesti työskentelee TAMKissa • Aktiivinen bloggaaja • Avoimen oppimisen vaikuttaja 2023 • Koulutukseltaan KM ja AmO Teksti on Copilotin laatima esittely, jota on hieman lyhennetty. Kuva on valittu sen linkkiehdotuksista.
 • 3. Ohjelma klo 12.30-15.00 Johdanto tekoälyyn Tekoälyä hyödyntävät sovellukset ja niiden käyttö kirjastotyössä • Integroituminen käytössä oleviin sovelluksiin • ChatGPT, Copilot ja Gemini • Kuvien, videoiden ja diasarjojen luominen • Haasteet, mahdollisuudet sekä esimerkkejä ja omaa kokeilua Tallenne tulee Liboppiin! PowerPointin kuvake
 • 4. Millä fiiliksellä tekoälystä? Vastaa luomalla kuva tekoälyllä. Padletin tekoälyominaisuuksia: • Magic Padlet, • kuvien generointi, • varoittaa vaarallisista linkeistä ja • moderointi. Padlet-muistitaulun ohjeet ja esimerkit: padlet.com/matlaakso/padlet
 • 5. padlet.com/matlaakso/ake2024 1. Lisää viesti PLUS-merkistä. 2. Voit halutessasi lisätä viestiin otsikon ja/tai tekstin. 3. Nuolen kohdalta löydät ”En osaa piirtää” –kohdan, mistä voit generoida tekoälyn avulla kuvan. Englanninkielinen kehote toimii usein suomenkielistä paremmin.
 • 7.
 • 8. Vai keski-ikäinen nainen tietokoneen äärellä? Kuva luotu tekoälyn avulla.
 • 10. Mitä on tekoäly? Ei ole yhtä tekoälyä, vaan paljon erilaisia teknologioita ja sovelluksia. Tekoäly on tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja. Se pystyy esim. oppimaan, luomaan uutta, ratkaisemaan ongelmia tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin. TUNI-kirjasto, Tiedonhaun opas, CC BY: libguides.tuni.fi/tiedonhaun-opas/tiedonhaku-tekoaly Tekoäly opetuksen tukena 1 op, Waselius & Pölönen ym. CC BY (kuva): www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
 • 11. Nykyinen tekoäly on heikkoa Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023) Nykyinen kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa rajoitetuissa tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä ymmärrystä oman alansa ulkopuolella. Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys ja ihmisen kaltainen tietoisuus. Super-tekoäly olisi ohittanut ihmisen kyvykkyyden.
 • 12. Tekoälyn muodot Euroopan komission määritelmä: bit.ly/45MsrHk Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat, kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen tunnistusjärjestelmät. ”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, itseohjautuvat autot, droonit ja asioiden internet.
 • 13. Monialaisuus on ihmisen tärkeimpiä ominaisuuksia tekoälyyn verrattuna Kun joku menee töissä pieleen, älä sadattele vaan iloitse. Odottamattomat tilanteet ovat yksi syy, miksi sinut on palkattu työhön, ei tekoäly. - Petteri Järvinen, 2023. Tekoäly ja minä. Ihmisenä tekoälyn aikakaudella. Tammi.
 • 14. 100 kysymystä ja vastausta Hannu Toivonen 2023 Tekoälystä ei haluta tehdä ihmisen kaltaista, ettei se tee samoja virheitä. Tarvitaan taitoa purkaa ongelmat osiin ja tehdä niistä kysymyksiä tekoälylle.
 • 15. Ihminen ei ehdi opiskella monen alan asiantuntijaksi. Tekoäly ehtii. Näin se voi yhdistää eri alojen asiantuntijuutta. Teemu Arina Vamian Digihyvä juttu –hankkeen loppuwebinaari 8.11.2023 Kuva: Hermann, pixabay.com
 • 16. Generatiivinen tekoäly tarkoittaa sovelluksia, jotka luovat ihmisen pyynnöstä uusia sisältöjä (teksti, kuva, video, dia, taulukko,..). Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
 • 17. Tekoäly ihmistyön täydentäjänä Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista ”…vaikutus Suomen työmarkkinoilla on pikemminkin ihmistyötä täydentävä kuin sitä korvaava. Silti edessä on merkittävä murros, johon valmistaudumme parhaiten kokeilemalla ja hyödyntämällä generatiivista tekoälyä mahdollisimman etupainotteisesti.”
 • 18. Koulutettu väestö suurimmassa murroksessa Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista Vertailtaessa generatiivista tekoälyä työelämässä käyttäviä ja niitä jotka eivät käytä • tekoälyä käyttäen työn tuottavuus paranee, • heikommat työntekijät hyötyvät enemmän, • usein laatu ja työtyytyväisyys paranivat. Yliopiston tentissä • tekoäly auttoi monivalinnoissa, mutta ei esseissä. • heikoimmat hyötyivät eniten. • toisinaan tekoäly heikensi tulosta, kun siltä pyydettiin sellaista, mitä se ei osaa.
 • 19. Etlan raportin näkökulmia Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista Työtekijät jo kokeilevat, organisaatiot joutuvat kieltämään. Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta. ”Teknologia ei ole hyvä tai paha – eikä se myöskään ole neutraali.” - Melvin Kranzberg
 • 20. Omaa ajattelua tai tiedonhakua ei ole syytä korvata tekoälysovelluksilla Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
 • 21. Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create Käytä tukiälynä, sillä tekoäly toimii parhaiten ihmisen kanssa yhteistyössä! Suhtaudu tekoälyn tuotoksiin luonnoksina.
 • 22. Tulevaa on mahdoton ennustaa Juuso Pekkinen, Yle: Räjäytyskuva-podcast, Kausi 3: Tekoäly ja tulevaisuus (jakso 1): areena.yle.fi/podcastit/1-62282689 Me ollaan nyt siinä vaiheessa, että tuli on keksitty ja osataan keittää vettä ja mietitään mitä muuta sillä voisi kypsentää. Meillä on vielä muutama askel siihen höyrykoneeseen. - Teemu Hallamaa
 • 23. Miten uskot, että tekoäly auttaa sinua työssäsi kirjastossa vuoden kuluttua?
 • 24. Tekoälyllä uusi vaihe työskentelyyn Flinga-muistitaulu • Kerätään ideoita, joista voidaan myös äänestää. • Annetaan tekoälyn (esim. Copilot) tiivistää vastaukset. • Kysytään tekoälyltä esim. mitä näkökulmia vastauksista puuttui. Sanapilvet (esim. answergarden.ch) • Kerätään näkökulmia tai käsitteitä – tehdään kuten edellä tai – pyydetään Quizizz-sovellukselta tietovisaa käsitteistä tai – luodaan monivalinnat tai aukko- tehtävän teksti esim. Copilotin avulla ja syötetään ne H5P-työkalun tekstieditoriin tai Microsoft Formsiin.
 • 25. Yhteistä monille generatiivista tekoälyä hyödyntäville sovelluksille • Helppoja. • Maksuttomia kokeilla. • Kokeilu- ja kehitysvaiheessa. • Moni toimii suomeksikin, mutta paremmin englanniksi. • Tietosuoja harvoin EU:ssa vaaditulla tasolla. • Tekijänoikeuskysymyksissä paljon epäselvää. • Kun käytät, ilmaise se selkeästi. Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
 • 26. Linkkivinkit: padlet.com/matlaakso/ai Löydät tämän muistitaulun myös Matleenan blogin tekoälysivulta. Lisään nämä diat muistitaulun alimmalle riville.
 • 27. faktabaari.fi/dil/ai Kivinen, K., Aslama Horowitz, M., Cronin, M., Havula, P., Härkönen, T., Pönkä, H., Saariaho, A., Saarinen, T. (2023) Digitaalinen informaatiolukutaito,- Tekoälyopas, Faktabaari, Helsinki
 • 28. Tekoälylukutaito Kari Kivinen: Tekoälykästä oppimista? Teoksessa Faktabaari: faktabaari.fi/dil Tekoälylukutaito voidaan määritellä “joukoksi taitoja, jotka antavat yksilöille mahdollisuuden arvioida kriittisesti tekoälyteknologioita, kommunikoida ja tehdä tehokasta yhteistyötä tekoälyn kanssa sekä hyödyntää tekoälyä välineenä verkossa, kotona ja työpaikalla (Long & Magerko). Tekoälylukutaidon keskeiset osatekijät (Taecharungroj ym) • Generatiivisen tekoälyteknologian ymmärtäminen • Generatiivisen tekoälyn rajoitusten tunnistaminen • Ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutuksen ymmärtäminen • Tekoälyn kehityskaaren hahmottaminen.
 • 29. ThingLinkin tekoälytoiminnot • Kerro projektistasi ja saat kuvaasi viisi tagiä sisältöineen → Tarkista ja viimeistele. • Skenaario: ehdottaa haarautumisen vaihtoehtoja, luo kysymyksiä sekä tiivistää ja muokkaa tekstiä. 360-kuvien luominen: skybox.blockadelabs.com
 • 30. H5P-esimerkkinä Single Choice Set Perättäisten monivalintakysymysten sarja. Kehote Copilotille: Tee viisi monivalintakysymystä tietosuojasta lukion opiskelijoille. Käytä seuraavaa mallia. 1. riville kysymys. 2. riville oikea vastaus. 3. riville väärä vastaus, joka on vain hiemen erilainen kuin oikea vastaus. 4. riville väärä vastaus, joka on vain hieman erilainen kuin oikea vastaus. Lisää sitten tyhjä rivi ja toista edellä mainittu. Älä selitä mitä teet. Älä numeroi kysymyksiä. Älä kerro, mikä vastaus on oikein.
 • 31. Kehotteen parantelu Copilotilla Onko tämä hyvä kehote. Miten siitä tulisi parempi: "SINUN KEHOTE". Luo viisi monivalintakysymystä (KENELLE, AIHE). Kirjoita 1. riville kysymys, 2. riville oikea vastaus ja 3. rivistä alkaen väärät vastaukset. Erota vastausvaihtoehdot ainoastaan rivinvaihdolla. Älä numeroi kysymyksiä. Älä kerro, mikä vastaus on oikein ja mikä väärin. Käytä kysymyksissä ja vastausvaihtoehdoissa selkeää ja yksinkertaista kieltä. Vältä turhaa monimutkaisuutta, negaatioita ja kaksoiskielteisyyttä, jotka voivat hämmentää opiskelijoita. Kirjoita kysymykset niin, että ne sisältävät yhden ongelman tai pääidean. Opiskelijoiden pitäisi pystyä tunnistamaan ongelma kysymyksestä, eikä vastausvaihtoehdoista. Kirjoita vastausvaihtoehdot niin, että ne ovat uskottavia ja loogisia. Helppoja tai naurettavia vastausvaihtoehtoja tulisi välttää, sillä ne heikentävät arvioinnin validiteettia. Kirjoita vastausvaihtoehdot niin, että ne ovat suunnilleen samanpituisia ja samanlaisia. Valitse optimaalinen määrä vastausvaihtoehtoja. Älä käytä “kaikki edellä mainitut” tai “ei mikään edellä mainituista” vastausvaihtoehtoina.
 • 32. Valitse tekstimuotoinen editori Vasemmalla oletusnäkymä, alla tekstimuotoinen editori. 1. riville kysymys. 2. riville oikea vastaus. 3. rivistä alkaen muut vaihtoehdot. Tyhjä rivi.
 • 33. Suuret kielimallit (LLM) ja niitä hyödyntävät tekoälysovellukset Kielimallit hyödyntävät sanojen (tavujen) tilastollisia todennäköisyyksiä esim. tuottaakseen, tunnistaakseen tai kääntääkseen tekstiä tai puhetta. • Esim. Open AI:n GPT ja Googlen LaMDA. Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset • Esim. Open AI:n ChatGPT, Microsoft Copilot ja Google Gemini • Voivat sisältää työkaluja myös esim. kuvien tunnistamiseen ja generoimiseen, koodin tai musiikin luomiseen tai internetin käyttöön.
 • 34. ChatGPT, Copilot ja Gemini Tuottavat ja muokkaavat tekstiä koulutusdatan ja kehotteen perusteella. • Pientä satunnaista vaihtelua. • Myös valmiita vastauksia. • Voivat kieltäytyä vastaamasta. Eivät käsittele tai ymmärrä sanoja, vaan todennäköisyyksiä. → Jokainen fakta tarkistettava.
 • 35. Mahdollisuuksia • Hyvä muodollinen kielitaito. • Generoi tekstiä kirjoittaen tai puhuen. • Osaa luoda tekstiä halutulla tyylillä ja kielitaitotasolla. • Voi osata matematiikkaa, koodausta, luoda ja tulkita kuvia yms. • Taitava kääntäjä. • Lisäosat monipuolistavat käyttöä. • Muistavat keskustelua taaksepäin, joten jatkokysymykset ovat mahdollisia Kuva: Peggy_Marco, pixabay.com Käytä apulaisena tai tai kollegana aiheessa, jonka tunnet hyvin ☺
 • 36. Kielimallisovellusten hyödyntäminen Ideoinnin ja ajattelun apu. Kielenhuolto ja palaute omasta tekstistä Selko- tai puhekielistä- minen. Kääntäminen (kielitaitotasot). Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen. Käsitelistan tekijä tai yleiskuvan tarjoaja. Selittäminen roolin tai näkökulman mukaan. Yhteenveto, tiivistys, luokittelu, kysymysten teko. Asioiden yhdistäminen tai vertailu. Esimerkkien luominen. Somejulkaisujen luonnostelu. Virheiden selittäminen. Tekstittäminen, tekstivasteet. Ohjeiden ja tiedotteiden luonnostelu. Tehtävän muokkaaminen tekoälyaika- kaudelle. Tekstin tiivistäminen tai luokittelu.
 • 37. Tiivistys 57 avoimesta vastauksesta www.matleenalaakso.fi/2023/04/opettajien-webinaarikoulutukset.html Palautelomakkeen kysymys: Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi? Ohje ChatGPT:lle: Tiivistä ja luokittele vastaukset. Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin • Uusien työkalujen käyttöönotto. • Avoimen materiaalin hyödyntäminen. • Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön. • Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen • Oman osaamisen tason tarkistaminen. HUOM: Ei mitään henkilötietoja tekoälysovelluksille!
 • 38. Kielimallien ja tekoälyn haasteita Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR • Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja. • Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava! • Ei ole hakukone! Ei kerro luotettavasti lähteitä. • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys. • Kehittäjäyrityksen arvot. • Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa. • Tekijänoikeuskysymykset epäselviä. • Rahalla saa paremman version. • Toimii parhaiten englanniksi. • Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus • Myös nettirikollisten työkalu. Kuva: Qimono, pixabay.com
 • 39. Kehotteilla annat oman panoksesi sisällölle • Yksityiskohtainen kehote (engl. prompt) – Kuka ja kenelle? – Mitä ja missä muodossa? – Konteksti? • Älä tyydy ensimmäiseen tuotokseen, vaan tarkenna ja muokkaa. • Ylisanat toimivat usein hyvin – samoin englanninkieli • Ole ystävällinen ☺ Uskomaton Poikkeuksellinen Vertaansa vailla oleva Poikkeuksellisen upea Ylittämätön Ekstaattinen Maaginen Eksklusiivinen Fenomenaalisin Ällistyttävin Yllättävä Aivan ihmeellinen Grandioosi Verrattoman hieno Sensaatiomainen Hengästyttävä Ylivertainen Aivan ainutlaatuinen
 • 40. ChatGPT: chat.openai.com tai OpenAI:n mobiilisovellus • Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan. • Maksuton 3,5-versio koulutettu 1/2022 asti. Ei pääsyä internettiin. • Maksullinen 4-versio: koulutettu 4/2023 asti, pääsy nettiin, osaa matikkaa, kuuntelee & puhuu, DALL-E 3 kuvien tuottamiseen, tiimilisenssi jne. • Nuolen kohdalta löytyy mm. Customize ChatGPT.
 • 41. Harjoittelin englannin puhumista Customize ChatGPT:n avulla voit määritellä tekoälyn roolin ja vastausten tyylin.
 • 43. ChatGPT 4: GPT-esimerkkejä Kirjoittaa testin, mutta tekee sen vain ohjatusti, kun vastaat erilaisiin kysymyksiin (sisältö, teema, tyyli, pituus, kohderyhmä,..). Sinulta kysytään palautetta eri vaiheissa. GPT luo ensin 10 kuvaa ja sitten tekee niistä videon.
 • 44. gemini.google.com • Tarvitset Google-tilin ja sen kieleksi englannin. Voit jutella suomeksi. • Gemini Advanced eli Ultra 1.0 (23 €/kk): Ensimmäiset 2 kk maksutta, toimii vain englanniksi. • Hyvä haastaja ChatGPT4:lle: nopeampi, tuplavarmistus Googlen hakutuloksiin verraten, ei vielä runsasta lisäosien tarjontaan,..
 • 45. copilot.microsoft.com Suuri kielimalli, pääsy internettiin, sis. kuvien generoinnin (DALL-E 3), osaa myös kertoa kuvista,.. Tyyli Edgessä Copilot löytyy myös sivupalkista. Pidemmät kehotteet tai aineistot Voit myös jutella ääneen
 • 46. Salli asetuksista työskentely avoinna olevan verkkosivun tai PDF:n kanssa Ks. esim. Näin luot Copilotilla Forms-kyselyn M365-soittolisalla www.youtube.com/@matleenalaakso Kuvan raportti korkea-asteen näkökulmasta: library.educause.edu/ resources/2023/9/2023-educause-horizon-action-plan-generative-ai (CC BY-NC-ND) Pyydä tiivistystä haluamallasi kielellä, tee kysymyksiä aineistosta, pyydä ideoita oppimistehtäviksi jne.
 • 47. Copilotin Suno-lisäosa • s Käytettävissä vain henk.koht. tunnuksilla, ei organisaatio- lisenssillä. Ota ylänurkasta käyttöön Suno- lisäosa (PlugIn) ja luo musiikkia tai monipuolisemmin: www.suno.ai
 • 48. Kuvan tekstivaste (Copilotin tarkempi tyyli) ”Tämä on kuva ryhmästä ihmisiä, jotka kävelevät kohti suurta kasvihuonetta puistossa. Kasvihuone on suuri lasirakennus, jossa on kaareva katto. Ihmiset kävelevät polkua pitkin, joka johtaa kasvihuoneeseen. Polun molemmin puolin on puita ja ruohoa. Taivas on sininen ja siellä on muutama pilvi.” Kuva: Matleena Laakso, CC BY Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 • 49. Oppimistehtävien muutos Muokataan tehtävää tavoitteena estää huijaaminen. Luodaan uudenlaisia tehtäviä, joissa hyödynnetään tekoälyä - mutta ei korvaamaan omaa ajattelua.
 • 50. Lukuvalmentaja: coach.microsoft.com Työkalu lukemisen ja ääntämisen harjoitteluun. Ei tue suomea. Käytä valmiita tekstejä tai kirjoita ne itse tai luo tekoälyn avulla. • Tekoälyä käyttäessä valitset tarinalle hahmon, ympäristön ja vaikeustason. Tarina etenee lukijan valintojen mukaan, vaihe kerrallaan.
 • 51. Tekoälyajan tehtäviä Kirjoita tekoälylle kysymys. Oppijat arvelevat, millaisia asioita tekoäly vastauksessaan nostaa esiin. Lopuksi katsotaan vastaus. • Miksi Seitsemän veljestä on niin merkityksellinen kirja suomalaisille? • Miten analysoisit oheista runoa? • Millainen on hyvä runo? • Miten japanilainen kirjallisuus eroaa kotimaisesta? Kirjoita teksti, runo,.. ja pyydä tekoälyä • muokkaamaan tekstiä: pidennä, lyhennä, lisää adjektiiveja, vaihda tyyliä, muuta kielitaitotasoa, puhekielistä, selkokielistä,.. • analysoimaan tekstiä, • luomaan tekstistä kuva.
 • 52. Tehtäviä tekoälystä äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen Iida Pitkänen (CC BY-NC): aoe.fi/#/materiaali/3647 Luokaa kuvia • Itsestänne, lukemistanne kirjoista jne. • Tutkikaa myös valekuvia. → Miten kuvilla vaikutetaan? Vertailkaa tekoäly ja ihmisen kirjoittamaa tekstiä. • Oppaassa tarkempia kysymyksiä oppijoille. Kirjoita tekoälyn kanssa • Oppaassa esitelty vaiheet: ideointi, suunnittelu, tuottaminen, muokkaus ja viimeistely.
 • 53. Kuvataiteen opetus Antti Hyttinen 19.2.2024 www.facebook.com/groups/tekoalyoppimisentukena Ideoita kysymyksistä, joita oppija voi tehdä tekoälylle sillä generoimastaan kuvasta tai itse maalaamastaan. • Selitätkö maalausta? • Miten saan maalattua tällaisen työn? • Miten analysoisit tämän kuvan tyylilajia? • Listaa kriteereitä, joiden perusteella kuvaa voi analysoida ja vastaa niihin tämän kuvan osalta? • Mitä arvelet taiteilijan syntyperästä ja aikakaudesta millä hän on teoksen tehnyt? • Mitä sanot siitä, että kuva olisi luotu tekoälyllä? Toimisiko vastaava kirjallisuuden kanssa?
 • 54. Kuvista runoja → runoista kuvia
 • 55. Kuvat opetuksessa Halutun kuvan generointi edellyttää tarkkaa kuvausta. Kuva antaa välittömän palautteen kehotteen toimivuudesta. • Luokaa kuvia inspiroimaan keskustelua. • Luokaa kuvia kirjan kohtauksista tai runon tunnelmasta. • Luokaa kuvia parhaista lukupaikoista. • Luo kuva ja kirjoita siitä pieni tarina. • Haaveista tavoitteita & ohjauksen tuki.
 • 56. www.craiyon.com Luo kuvia ilman kirjautumista. • 1-2 min/kuvasetti (maksaen nopeutuu). • Kuvat saatuasi voit tarkentaa kuvausta ja tehdä uuden version. • Saat käyttää kuvia, mutta ilmaisversion käyttäjiltä edellytetään viittausta craiyon.com-sivustolle.
 • 57. ideogram.ai • Hyvä sovellus logoille ja kuville, joihin haluaa tekstiä. • Google/Apple-kirjautuminen. • Maksutta 25 kehotetta eli 100 kuvaa/päivä. • Vinkki: Luo logo käyttäen Magic Promptia, joka parantaa kehotettavasi. Luo sitten uusi logo sen tekemästä kehotteesta.
 • 58. Adoben Firefly-tekoälysovellus Voit mm. luoda ja editoida kuvia • Adobe Expressillä new.express.adobe.com • Maksuton lisenssi: 25 krediittiä/kk. • suoraan Fireflyn sivulla firefly.adobe.com • Adoben maksullisilla sovelluksilla: Photoshop ja Illustrator. Kehitetty vastuullisesti • ”…koulutetaan Adobe Stock -kuviin perustuvalla tietokannalla sekä avoimesti lisensoidulla ja julkisella sisällöllä, jonka tekijänoikeus on vanhentunut.” www.adobe.com/fi/sensei/generative-ai/discover/firefly-vs-dalle.html
 • 59. www.adobe.com/fi/express Luo kuvia, grafiikoita, videoita ja verkkojulkaisuja ym. itse tai käytä mallipohjia ja tekoälyä. • Maksuton kuluttajalisenssi. • GDPR-turvallinen Premium maksutta K- 12 koulutuksenjärjestäjille. • Runsaasti tekoälytoimintoja myös maksuttomalla lisenssillä. Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 • 60. Express: generatiivinen tekoäly Kuvaile kuva, minkä haluat luoda. Kuvaile tekstitehoste Lataa oma kuva → Lisää/ poista jotain. Generoi malleja (beta)
 • 61. Adobe Express: animoi äänestä Videon pikatoiminnoista löytyy Animoi äänestä –toiminto max 2 min animaatioille.
 • 62. www.capcut.com • Videoeditori, jolla voi mm. animoida kuvia (Clips to video). • Monipuolisempi mobiilisovelluksella: Lataa kuva → Tehosteet → valokuvatehosteet
 • 63. Luo dokumentti: invideo.io Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai 3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja vaihtaa kuvia tai videoklippejä.
 • 64. Diasarjojen luominen www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoalylla-diasarjoja.html • gamma.app: Kirjoita lyhyt kuvaus. → Saat ehdotuksen diojen teemoista. → Valitse tyyli ja saat diasarjan, jota voit muokata. Toimii suomeksi. • Myös suurten kielimallien avulla voi kehitellä diojen tekstiä ja kopioida ne tai pyytää VBA-koodia tai makroja siirtääkseen tekstit PowerPointiin.
 • 65. Miltä tekoäly maistuu juuri nyt? Matleena Laakson kuvakollaasi Microsoft Copilotin/DALL.E 3:n kuvista. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
 • 66. www.matleenalaakso.fi Tasan 400 bloggausta ja lisää #digipeda- vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla: • Ohjeet ja diasarjat – Adobe Express, sanapilvet, Flinga, Padlet,.. • Generatiivinen tekoäly • H5P-työkalut • Sähköiset kokeet ja kyselyt • Opetusalan webinaarit • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
 • 67. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi – Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. – Jos teet tästä diasarjasta oman version, se tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi