SlideShare a Scribd company logo
1 of 57
Download to read offline
Tekoäly terveystiedon
opetuksen apuna ja
tukena
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry
Webinaari 9.4.2024
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Kuva: ML / app.leonardo.ai
Matleena Laakso
• Digipedagoginen asiantuntija
• Freelancer-kouluttaja
• Sivutoimisesti työskentelee TAMKissa
• Aktiivinen bloggaaja
• Avoimen oppimisen vaikuttaja 2023
• Koulutukseltaan KM ja AmO
Teksti on Copilotin laatima esittely,
jota on hieman lyhennetty. Kuva on
valittu sen linkkiehdotuksista.
Ohjelma klo 16-18
• Johdanto generatiiviseen tekoälyyn
• Sovelluksia terveystiedon opetuksen suunnitteluun ja
materiaalien luonnosteluun
– Suuria kielimalleja hyödyntävät sovellukset
– Käytössä olevat sovellukset, joihin on integroitu tekoälyä
– Kuvat, videot, diasarjat ym.
– Opettajien avuksi luodut sovellukset
• Vinkkejä tekoälyajan oppimistehtäviin
Omia kokeiluita &
kokemusten jakamista &
keskustelua
Tässä diasarjassa on käytetty PowerPointin kuvakkeita.
Millä fiiliksellä tekoälystä?
1. Lisää viesti PLUS-merkistä.
2. Voit lisätä viestiin otsikon ja/tai tekstin.
3. Nuolen kohdalta löydät ”En osaa piirtää” –kohdan, mistä voit
generoida tekoälyn avulla kuvan vastaukseksi kysymykseen.
Englanninkielinen kehote toimii suomenkielistä paremmin.
Padlet-muistitaulu
Padletin tekoälyominaisuuksia:
• Magic Padlet uuden muistitaulun
luomisessa,
• kuvien generointi,
• varoittaa vaarallisista linkeistä ja
• moderointi.
Padlet-muistitaulun ohjeet ja esimerkit:
padlet.com/matlaakso/padlet
Mitä on tekoäly?
Ei ole yhtä tekoälyä, vaan paljon erilaisia teknologioita ja sovelluksia.
Tekoäly on tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään perinteisesti ihmisen
älyyn liitettyjä taitoja. Se pystyy esim. oppimaan, luomaan uutta,
ratkaisemaan ongelmia tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin
muutoksiin.
TUNI-kirjasto, Tiedonhaun opas, CC BY: libguides.tuni.fi/tiedonhaun-opas/tiedonhaku-tekoaly
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, Waselius & Pölönen ym. CC BY (kuva):
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Generatiivinen
tekoäly tarkoittaa
sovelluksia, jotka luovat
ihmisen pyynnöstä uusia
sisältöjä (teksti, kuva,
video, dia, taulukko,..).
Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
Omaa ajattelua tai tiedonhakua
ei ole syytä korvata tekoälysovelluksilla
Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create
Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten
ihmisen kanssa yhteistyössä!
• Suhtaudu tekoälyn
tuotoksiin luonnoksina.
• Kokeile asioiden
yhdistelyyn, ideointiin ja
palautteeseen.
• Ope, käytä sellaiseen,
minkä osaisit itsekin.
• Oppija, pyydä sparrausta,
älä valmista tuotosta.
Jyväskylän yliopiston kauppakorkean
suositusten tiivistys 1/2023
www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/
kauppakorkeakoulun-linjaus-tekoalysovellusten-kayttoon
1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua.
2. Voi käyttää tekstinhuollossa.
3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä.
4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat.
5. Opettajien pitää huolehtia, ettei
huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa.
6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia,
hänen tulee kertoa, miten sitä käytti.
7. Näistä suosituksista voidaan poiketa
perustellusta syystä.
Otteita Taitotalon ohjeistuksesta
www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa
”Varoitukset
• Älä anna tekoälylle henkilötietoja tai salassa
pidettävää materiaalia! ​
• Selvitä työpaikkasi säännöt ja noudata niitä. ​
• Tekoäly voi antaa vääriä tietoja.​
• Tekoäly voi antaa vinoutuneita näkemyksiä.​
Vastuullinen käyttö tarkoittaa, että…​
• Tarkastat lähteet/faktat.​
• Selvität, puuttuuko jotain.​
• Tarkistat, ettei mukana ole plagiointia.​
• Tarkistat käyttöoikeudet.​
• Tarkistat kieliopin.​
• Kirjaat, mitä olet tehnyt ja kerrot sen avoimesti.​
• Tuot esiin oman ajattelusi.​”
Otteita Taitotalon ohjeistuksesta
www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa
”Tekoälyn käyttö on aina sallittu oman oppimisen
apuna ja tukena.​ Pyydä, että tekoäly​
• selventää vaikeita käsitteitä​
• antaa esimerkkejä​
• antaa ideoita​
• luo ohjeita…​”
”Tekoälyn käyttö on rajoitettua tutkintojen ja
tutkinnon osien arvioitavissa materiaaleissa.​”
”Tekoälyn käyttö on kokonaan kielletty
YTO-aineiden arvioitavissa tehtävissä.​”
Oppiminen ei ole muuttunut
Tehkää tekoälyn käytön pelisäännöt selviksi.
• Järkevä käyttö voi edistää oppimista
• Plagiaatintunnistuksen työkalut eivät toimi.
Oppiminen on oppijan aktiivista toimintaa.
• Muilta kopioimalla ei opi.
• Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi.
Mahdollisia oireita
• Teksti syntyy nopeasti.
• Teksti ei vaikuta opiskelijan kieleltä (ikätaso, sisältö, sanasto,..).
• Ei juurikaan kirjoitusvirheitä.
• Ympäripyöreä teksti.
• Asiavirheitä – tai toisaalta virheettömyyttä.
• Olemattomia tai ikäryhmälle ei-tyypillisiä lähteitä.
• Tekstin rakenne: Pitkähköt virkkeet ja monimutkaiset
lauserakenteet. Toisteisuutta kappaleissa.
• Vaikuttaa konekäännökseltä.
• Dokumentissa vain muutama muokkauskerta.
• Vastauksen rakenne monelle tekoälysovellukselle
tyypillinen ellei kehotteilla muuhun ohjaa:
johdanto, listaus ja yhteenveto.
Kielimallien ja tekoälyn haasteita
Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR
• Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja.
• Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava!
• Ei ole hakukone! Ei kerro luotettavasti lähteitä.
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys.
• Kehittäjäyrityksen arvot.
• Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa.
• Tekijänoikeuskysymykset epäselviä.
• Rahalla saa paremman version.
• Toimii parhaiten englanniksi.
• Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus
• Myös nettirikollisten työkalu.
Kuva: Qimono, pixabay.com
Kielimallien hyödyntäminen
Ideoinnin ja
ajattelun apu.
Kielenhuolto ja
palaute omasta
tekstistä
Selko- tai
puhekielistäminen.
Kääntäminen
(kielitaitotasot).
Tehtävien ja
materiaalien
eriyttäminen.
Käsitelistan tekijä
tai yleiskuvan
tarjoaja.
Selittäminen roolin
tai näkökulman
mukaan.
Yhteenveto,
tiivistys, luokittelu,
kysymysten teko.
Asioiden
yhdistäminen tai
vertailu.
Esimerkkien tai
simulaatioiden
luominen.
Tuntisuunnitelmien
ja tehtävien
luonnostelu
Virheiden
selittäminen.
Saavutettavuuden
edistäminen:
tekstittäminen,
tekstivasteet,
Oppimateriaalien ja
arviointikriteerien
teko.
Tehtävän
muokkaaminen
tekoälyaika-
kaudelle.
Kahden kurssin
Integrointi-
suunnitelma.
Kuva: ML / app.leonardo.ai
Kysymyksiä?
Seuraavaksi
sovelluksia
terveystiedon
opetuksen
suunnitteluun
ja materiaalien
luonnosteluun
Yhteistä monille generatiivista
tekoälyä hyödyntäville sovelluksille
• Helppoja.
• Maksuttomia kokeilla.
• Kokeilu- ja kehitysvaiheessa.
• Moni toimii suomeksikin,
mutta paremmin englanniksi.
• Tietosuoja harvoin EU:ssa
vaaditulla tasolla.
• Tekijänoikeuskysymyksissä
paljon epäselvää.
• Kun käytät, ilmaise se
selkeästi.
Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
Linkkivinkit: padlet.com/matlaakso/ai
Löydät tämän muistitaulun myös Matleenan blogin tekoälysivulta.
Lisään nämä diat
muistitaulun
alimmalle riville.
Tallenne tulee
Liito ry:n sivulle.
Kehotteilla annat
oman panoksesi sisällölle
Yksityiskohtainen kehote (engl. prompt)
• Kuka ja kenelle?
• Mitä ja missä muodossa?
• Konteksti?
Älä tyydy ensimmäiseen tuotokseen
• Tekoäly osaa auttaa kehotemuotoilussa!
• Ylisanat toimivat usein hyvin.
• Englanti toimii usein suomea paremmin.
• Ole ystävällinen ☺
Vertaansa vailla oleva
Poikkeuksellisen upea
Ylittämätön
Ekstaattinen
Maaginen
Eksklusiivinen
Fenomenaalisin
Ällistyttävin
Yllättävä
Aivan ihmeellinen
Grandioosi
Verrattoman hieno
Sensaatiomainen
Hengästyttävä
Ylivertainen
Ainutlaatuinen
Suuri kielimalli tutorina
Practical AI for Instructors and Students by Ethan and Lilach Mollick. Soittolista: www.youtube.com/@wharton
Oheinen kuva (video 5.) näyttää eri värein, millainen on
hyvä kehote, kun kielimallia käytetään opettajatutorina
(esim. flippauksessa).
Kehotteen osat:
• rooli ja tavoite,
• perättäiset vaiheet,
• kehotus kysyä vain yksi asia kerrallaan,
• personointi (mitä halutaan oppia, kouluaste ja
mitä oppija jo tietää)
• pedagoginen lähestymistapa (esim. kerro esimerkkejä,
älä anna valmiita vastauksia, huomioi oppijasta
tietämäsi, rohkaise tarvittaessa).
Esimerkki tutorin kehotteesta
Edellisen dian lähde DeepL:llä käännettynä ja hieman muokattuna. Kopioitavissa videon kuvauksesta.
Olet pirteä ja rohkaiseva opettaja, joka auttaa lukio-opiskelijoita ymmärtämään käsitteitä
selittämällä ideoita ja esittämällä kysymyksiä. Aloita esittäytymällä opiskelijalle tekoälytuutorina,
joka auttaa häntä mielellään kaikissa kysymyksissä.
Kysy vain yksi kysymys kerrallaan. Kysy ensin, mistä opiskelija haluaa oppia. Odota
vastausta. Kysy sitten, mitä hän jo tietää aiheesta. Odota vastausta.
Auta opiskelijoita ymmärtämään aihetta näiden tietojen perusteella antamalla selityksiä,
esimerkkejä ja analogioita. Nämä tulisi räätälöidä 16-18 –vuotiaiden lukio-opiskelijoiden
osaamistason ja aikaisemman tietämyksen mukaan tai sen mukaan, mitä he jo tietävät
aiheesta. Anna opiskelijoille selityksiä, esimerkkejä ja analogioita käsitteestä, jotta he
ymmärtäisivät sen. Sinun tulisi ohjata opiskelijoita avoimesti. Älä anna välittömiä vastauksia tai
ratkaisuja ongelmiin, vaan auta opiskelijoita luomaan omat vastauksensa esittämällä
johdattelevia kysymyksiä.
Pyydä opiskelijoita selittämään ajatuksensa. Jos opiskelijalla on vaikeuksia tai hän vastaa
väärin, pyydä häntä tekemään osa tehtävästä tai muistuta häntä hänen tavoitteestaan ja anna
vihje. Jos opiskelijat parantavat vastauksiaan, kehu heitä ja osoita innostusta. Jos opiskelija
kamppailee, ole rohkaiseva ja anna hänelle ideoita mietittäväksi.
Kun pyydät opiskeloijoita vastaamaan, yritä päättää vastauksesi kysymykseen, jotta
opiskelijat joutuvat jatkamaan ideoiden tuottamista. Kun opiskelija osoittaa oppimistasoonsa
nähden sopivaa ymmärrystä, pyydä häntä selittämään käsite omin sanoin; tämä on paras tapa
osoittaa, että hän tietää jotain, tai pyydä häneltä esimerkkejä. Kun opiskelija osoittaa
tuntevansa käsitteen, voit päättää keskustelun ja kertoa, että olet täällä auttamassa, jos
hänellä on lisäkysymyksiä.
Kuvan kehote (engl. prompt)
• Kuvaa yksityiskohtaisesti mitä kaikkea kuvaan haluat: henkilöt,
sukupuoli, ikä, ilmeet, pukeutuminen, esineet, adjektiivit, sijainti,..
• Sää, värimaailma, valaistus, valon suunta
• Kuvakulma, polttoväli
• Tyyli (valokuva, maalaus, piirros, digitaalinen taide)
• Tyylilaji (renessanssi, surrealismi, kubismi)
• Maalaustekniikan (öljymaalaus, vesivärit, hiilipiirros)
• Tietyn taiteilijan tyyli
• Tunnelma
• Raflaavat adjektiivit
Myös kuvageneraattorit hallusinoivat:
www.is.fi/menaiset/ilmiot/art-2000009704112.html
Suuret kielimallit ja niitä
hyödyntävät tekoälysovellukset
Kielimallit (LLM, Large Language Model)
• Hyödyntävät sanojen (token) tilastollisia todennäköisyyksiä esim.
tuottaakseen, tunnistaakseen tai kääntääkseen tekstiä tai puhetta.
• Esim. Open AI:n GPT ja Googlen LaMDA.
Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset
• Esim. ChatGPT, Microsoft Copilot ja Google Gemini.
• Voivat sisältää työkaluja myös esim. kuvien tunnistamiseen ja
generoimiseen, koodin tai musiikin luomiseen tai internetin käyttöön.
ChatGPT, Copilot, Gemini
ja vastaavat sovellukset
Sisältöjen tuottaminen ja muokkaaminen
• Kehotteen ja koulutusdatan perusteella, myös kehittäjän etiikka vaikuttaa.
• Pientä satunnaista vaihtelua.
• Myös valmiita vastauksia.
• Voi kieltäytyä vastaamasta.
Eivät käsittele tai ymmärrä sanoja, vaan todennäköisyyksiä.
→ Jokainen fakta tarkistettava.
ChatGPT: chat.openai.com
tai OpenAI:n mobiilisovellus
• Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan.
• Maksuton 3,5-versio koulutettu 1/2022 asti. Ei pääsyä internettiin.
• Maksullinen 4-versio: koulutettu 4/2023 asti, pääsy nettiin, osaa matikkaa,
kuuntelee & puhuu, DALL-E 3 kuvien tuottamiseen, tiimilisenssi jne.
• Nuolen kohdalta löytyy mm. Customize ChatGPT.
gemini.google.com
• Tarvitset Google-tilin ja sen kieleksi englannin. Voit käyttää suomeksi.
• Maksullinen lisenssi 23 €/kk toimii vain englanniksi (2 kk maksutta).
copilot.microsoft.com
Suuri kielimalli, pääsy internettiin, sis. kuvien generoinnin (DALL-E 3),
osaa myös kertoa kuvista,..
Tyyli
Pidemmät
kehotteet tai
aineistot
copilot.microsoft.com
• Kommunikoi kirjoittaen tai puhuen.
• Pyydä luomaan kuva tai kertomaan jotain laamastasi kuvasta
(tekstivaste, käyttöohje, resepti,..).
• Uuden keskustelun aloitus nollaa muistin. Näin voit myös vaihtaa tyyliä.
• Kouluta tekoälyä antamalla palautetta. Voit ladata vastaukset itsellesi.
Kuvan tekstivaste (Copilotin tarkempi tyyli)
”Tämä on kuva ryhmästä ihmisiä,
jotka kävelevät kohti suurta
kasvihuonetta puistossa.
Kasvihuone on suuri lasirakennus,
jossa on kaareva katto. Ihmiset
kävelevät polkua pitkin, joka
johtaa kasvihuoneeseen.
Polun molemmin puolin on puita
ja ruohoa. Taivas on sininen ja
siellä on muutama pilvi.”
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Kuvan tekstivaste (Copilotin luovempi tyyli)
Kuva: ML ja tekoäly: www.bing.com/chat
Salli asetuksista työskentely avoinna
olevan verkkosivun tai PDF:n kanssa
Ks. esim. Näin luot Copilotilla Forms-kyselyn M365-soittolisalla www.youtube.com/@matleenalaakso
Pyydä tiivistystä haluamallasi
kielellä, tee kysymyksiä
aineistosta, pyydä ideoita
oppimistehtäviksi, tee
monivalintoja jne.
Edgessä
Copilot
löytyy myös
sivupalkista.
Copilotin Suno-lisäosa
www.matleenalaakso.fi/2024/01/tekoaly-loi-laulun.html
• s
Käytettävissä vain henk.koht.
tunnuksilla, ei organisaatio-
lisenssillä.
Ota ylänurkasta käyttöön Suno-
lisäosa (PlugIn) ja luo musiikkia tai
monipuolisemmin: www.suno.ai
Kuva: ML / app.leonardo.ai
Kokeile jotain
suurta kielimallia
hyödyntävää sovellusta.
Linkit:
padlet.com/matlaakso/ai
Microsoft 365 Microsoft Copilot Google Gemini Padlet H5P-työkalut
esim. Designer
Adobe Express Canva ThingLink Quizizz Kahoot
ja Firefly
Tekoäly on integroitunut lukuisiin
sovelluksiin, tässä muutama esimerkki
www.matleenalaakso.fi/2023/09/tekoaly-integroituu-opetuksen-sovelluksiin.html
Tekoälyllä uusi vaihe työskentelyyn
Flinga-muistitaulu
• Kerätään ideoita, joista voidaan
myös äänestää.
• Annetaan tekoälyn (esim. Copilot)
tiivistää vastaukset.
• Kysytään tekoälyltä esim. mitä
näkökulmia vastauksista puuttui.
Sanapilvet (esim. answergarden.ch)
• Kerätään näkökulmia tai käsitteitä
– tehdään kuten edellä tai
– pyydetään Quizizz-sovellukselta
tietovisaa käsitteistä tai
– luodaan monivalinnat tai aukko-
tehtävän teksti esim. Copilotin avulla
ja syötetään ne H5P-työkalun
tekstieditoriin tai Microsoft Formsiin.
Sovelluksia kuvien generointiin
Sovellusten linkit: padlet.com/matlaakso/ai
Voi käyttää kirjautumatta
• Padlet (vain ope kirjautuu)
• www.craiyon.com
• SDXL-Lightning
Edellyttää kirjautumista
• DALL-E 3. Toimii maksutta Microsoft Copilotilla
ja maksullisella ChatGPT 4:lla.
• ideogram.ai (logot ja teksti kuvissa)
• leonardo.ai: tarjolla erikoisempiakin
ominaisuuksia kuten kuvan generointi sitä
mukaa, kun kirjoitat kehotetta.
• Adobe Firefly
360-kuvat: skybox.blockadelabs.com
Adobe Firefly
Voit mm. luoda ja editoida kuvia
• Adobe Expressillä
new.express.adobe.com
• Maksuton lisenssi: 25 krediittiä/kk.
• K12-oppilaitos: 250 krediittiä/kk.
• Ks. Matleenan blogin ohjeiden sivu
• suoraan Fireflyn sivulla
firefly.adobe.com
• Adoben maksullisilla sovelluksilla:
Photoshop ja Illustrator.
Kehitetty vastuullisesti
• ”…koulutetaan Adobe Stock -kuviin perustuvalla tietokannalla sekä
avoimesti lisensoidulla ja julkisella sisällöllä, jonka tekijänoikeus on
vanhentunut.” www.adobe.com/fi/sensei/generative-ai/discover/firefly-vs-dalle.html
Express: generatiivinen tekoäly
Kuvaile kuva,
minkä haluat
luoda.
Kuvaile
tekstitehoste
Lataa oma
kuva → Lisää/
poista jotain.
Generoi
malleja (beta)
Adobe Express: animoi äänestä
Löytyy videon pikatoiminnoista
Opeta tekoälymateriaalilla
Kerro oppijoille, miten oppimateriaalisi on tehty ja pysähtykää välillä
pohtimaan sen oikeellisuutta, vääristymiä ja oivalluksia.
• Diasarjat: www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoalylla-diasarjoja.html
Luo dokumentti: invideo.io
Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai
3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja
vaihtaa kuvia tai videoklippejä.
app.magicschool.ai
• Noin 70 työkalua, osaa suomea – tai ainakin kääntää suomeksi.
• Luo oppimistehtäviä, kirjoita viestejä huoltajille, luo laulun sanoja,
tiivistää tekstin, suunnittelee oppijan tukea jne.
beta.diffit.me
• Opettajille aina maksuton lisenssi, mutta kirjautumalla saa 60 päiväksi
Premiumin (noin $ 15/kk). Tarjolla myös koululisenssejä.
– (Kutsua jakaen saa lisää maksutonta aikaa, kiitos siitä teille.
Enää en sitä tarvitse ennen loppukesää.)
• Premiumilla saa sisältöjä Google/Microsoft-tiedostoina (ei vain PDF).
• Luo materiaaleja kehotteesta, linkistä, tekstistä,..
• Toimii suomeksikin.
Kuva: ML / app.leonardo.ai
Kokeile kuvien tai
verkkomateriaalien
luomista:
Linkit:
padlet.com/matlaakso/ai
Oppimistehtävien muutos
Muokataan tehtävää
tavoitteena estää
huijaaminen.
Luodaan uudenlaisia
tehtäviä, joissa
hyödynnetään tekoälyä -
mutta ei korvaamaan
omaa ajattelua.
Kysymys tekoälylle ja oppijoille
1. Kirjoita kysymys esim. Copilotille.
2. Pyydä oppijoita vastaamaan (ääneen, muistitaulu, sanapilvi,..)
3. Katsokaa yhdessä tekoälyn vastaus: Onko se totta, asenteellista,
vääristynyttä tai puuttuuko siitä jotain? Kertoiko se jotain, mitä
ette itse keksineet?
Nuuskan viisi
merkittävintä
haittaa
Millaisia pieniä ja
ilmaisia valintoja voin
tehdä arjessa
terveyteni parhaaksi?
Mitä jokaisen yläkoululaisen
tulee tietää tekoälystä?
Entinen ja tekoälyajan tehtävä
HBC:n esimerkki / Matti Seise: www.facebook.com/groups/tekoalyoppimisentukena
AI-kuva: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023
Alkuperäinen tehtävänanto: Tutustu tietosuojaoppaisiin ja kirjoita
500 sanan essee siitä, millainen on hyvä tietosuojaopas.
Uudistettu tehtävänanto: Hyödynnä vastauksissasi kielimallia.
1. Olet nyt keskiaikainen ritari...
2. Olet nyt tokaluokkalainen...
3. Olet amikessa IT-tukihenkilöksi opiskeleva...
4. Olet keskisuuren yrityksen viestintäjohtaja...
mitä voi tapahtua jos sitä ei ole tehty kunnolla?
5. …viestintäjohtajana… luo tietosuojaseloste.
Tehtävät tekoälyaikakauteen
Miika Miinin, OPH-hankejulkaisu: aoe.fi/#/materiaali/3659
Tehtävänä keskustelu tekoälyn kanssa
• Mahdollisimman syvällinen ja kriittinen keskustelu
ja sen analysointi.
Opiskelijat vastaavat kysymyksiin ”tekoälynä”
• Opiskelijat luovat kysymyksiä tekoälylle, mutta
niihin vastaavat toiset opiskelijat ikään kuin he oli-
sivat tekoäly.
Tee tuotos päivän oppitunnista
• Keskustele tekoälyn kanssa siitä oppitunnin
päätteeksi. Pyydä lopuksi tiivistystä siitä, ”mitä
opit tänään?” tai tee opitusta tekoälyn avulla joku
tuotos.
Tekoälyajan tehtäviä
Verkkokeskustelu tai lukupiiri, missä
ChatGPT-4 on yhtenä osallistujana.
Ovatko parityöt mahdottomia tosi ujolle oppijalle?
Kaipaako oppija lisää chat-/keskusteluharjoittelua
ja palautetta? Voisiko Copilot auttaa?
S2 opiskelijan oppimisen tuki käsitteellisesti
vaikean asian oppimisessa. - Matti Seisen idea.
Tekoälyajan tehtäviä
Kotona kirjoitetun tekstin sijaan oppija perehtyy
aiheeseen kotona, tekoälyn kanssa tai ilman.
Oppitunnilla hän vastaa muiden tekemiin kysymyksiin.
Pienryhmät perehtyvät aiheeseen etukäteen.
Oppitunnilla järjestetään väittely tai paneeli,
missä osaaminen osoitetaan.
Kirjoitelman sijaan video, podcast, ajatuskartta,
infograafi, posteri tms. – tosin niitäkin voi luoda
tekoälyllä ☺.
Kirjoitelmat muutoksessa
• Sido teksti oppitunnilla tehtyyn työskentelyyn tai materiaaliin,
jota ei löydy verkosta, esim. oma kysely.
• Tekoälyltä vain tekstin rakenne tai näkökulmat.
• Vertaa tekoälyn ja ihmisen tekemää tuotosta.
• Vaihtoehdot: 2 sivua ilman tekoälyä tai 2 sivua tekoälytekstiä ja
2 sivun pohdinta: kehotteiden arviointi, vinoumat, puuttuvat
näkökulmat, tekoälyn käytön haasteet ja edut oppimiselle ym.
• Edellytä kirjoittamista OneDrivessä tai Google Drivessä, jos
haluat vähentää tekoälyn käyttöä (muokkaushistoria).
• Luo teksti tekoälyllä -vaihtoehtoja
– Kilpailu: Mikä ryhmä generoi parhaan esseen?
– Saat luoda tekstiä vain tekoälyllä. → Kehotteen muokkaus.
– Oppija palauttaa chat-historian ja/tai liittää kirjoitukseen
pohdinnan tekoälyn käytöstä ja hyvistä kehotteista.
– Luo teksti tekoälyllä ja viimeistele tarkistamalla, parantamalla,
katsomalla tulevaisuuteen, arvottamalla, tekemällä
persoonallisemmaksi, lisäämällä paikallisia näkökulmia ym.
Kuvat opetuksessa
Kuva antaa välittömän palautteen kehotteen toimivuudesta.
• Luokaa kuvia inspiroimaan keskustelua (esim. puolesta ja vastaan).
• Luo kuva tietystä näkökulmasta opiskeltavaan aiheeseen.
Kerro kuvasta kaverille tai käytä sitä tekstin pohjana.
• Luo kuva, jossa oletettavasti näkyy datan vinoumia esim. etnisyyteen
liittyen → Keskustelua aiheesta
• Haaveista tavoitteita & ohjauksen tuki. - Otavan opiston esimerkki
www.matleenalaakso.fi
Yli 400 bloggausta ja lisää #digipeda-vinkkejä,
ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla:
• Ohjeet ja diasarjat
• Generatiivinen tekoäly
• H5P-työkalut
• Sähköiset kokeet ja kyselyt
• Opetusalan webinaarit
• Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
• CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
– Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa,
myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään
ja lisäät linkin tähän diasarjaan.
– Jos teet tästä diasarjasta oman version,
se tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi

More Related Content

Similar to Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24

Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Matleena Laakso
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Matleena Laakso
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 9.12.20
Pedagogin digitystä 9.12.20Pedagogin digitystä 9.12.20
Pedagogin digitystä 9.12.20Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 9.12.20
Pedagogin digitystä 9.12.20Pedagogin digitystä 9.12.20
Pedagogin digitystä 9.12.20Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 6.10.21
Pedagogin digitystä 6.10.21Pedagogin digitystä 6.10.21
Pedagogin digitystä 6.10.21Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 6.10.21
Pedagogin digitystä 6.10.21Pedagogin digitystä 6.10.21
Pedagogin digitystä 6.10.21Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Matleena Laakso
 
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Matleena Laakso
 
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Matleena Laakso
 

Similar to Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24 (20)

Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
 
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
 
Pedagogin digitystä 9.12.20
Pedagogin digitystä 9.12.20Pedagogin digitystä 9.12.20
Pedagogin digitystä 9.12.20
 
Pedagogin digitystä 9.12.20
Pedagogin digitystä 9.12.20Pedagogin digitystä 9.12.20
Pedagogin digitystä 9.12.20
 
Pedagogin digitystä 6.10.21
Pedagogin digitystä 6.10.21Pedagogin digitystä 6.10.21
Pedagogin digitystä 6.10.21
 
Pedagogin digitystä 6.10.21
Pedagogin digitystä 6.10.21Pedagogin digitystä 6.10.21
Pedagogin digitystä 6.10.21
 
Oph12092013
Oph12092013Oph12092013
Oph12092013
 
Oph12092013
Oph12092013Oph12092013
Oph12092013
 
Veso2023 - Tekoäly koulussa.pptx
Veso2023 - Tekoäly koulussa.pptxVeso2023 - Tekoäly koulussa.pptx
Veso2023 - Tekoäly koulussa.pptx
 
Veso2023 - Tekoäly koulussa.pptx
Veso2023 - Tekoäly koulussa.pptxVeso2023 - Tekoäly koulussa.pptx
Veso2023 - Tekoäly koulussa.pptx
 
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
 
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
 
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
 
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
 
Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
 
Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
 
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
 
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
 

More from Matleena Laakso

Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Matleena Laakso
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Matleena Laakso
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfMatleena Laakso
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Matleena Laakso
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Matleena Laakso
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Matleena Laakso
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Matleena Laakso
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Matleena Laakso
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Matleena Laakso
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Matleena Laakso
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Matleena Laakso
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Matleena Laakso
 

More from Matleena Laakso (20)

Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
 

Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24

 • 1. Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry Webinaari 9.4.2024 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva: ML / app.leonardo.ai
 • 2. Matleena Laakso • Digipedagoginen asiantuntija • Freelancer-kouluttaja • Sivutoimisesti työskentelee TAMKissa • Aktiivinen bloggaaja • Avoimen oppimisen vaikuttaja 2023 • Koulutukseltaan KM ja AmO Teksti on Copilotin laatima esittely, jota on hieman lyhennetty. Kuva on valittu sen linkkiehdotuksista.
 • 3. Ohjelma klo 16-18 • Johdanto generatiiviseen tekoälyyn • Sovelluksia terveystiedon opetuksen suunnitteluun ja materiaalien luonnosteluun – Suuria kielimalleja hyödyntävät sovellukset – Käytössä olevat sovellukset, joihin on integroitu tekoälyä – Kuvat, videot, diasarjat ym. – Opettajien avuksi luodut sovellukset • Vinkkejä tekoälyajan oppimistehtäviin Omia kokeiluita & kokemusten jakamista & keskustelua Tässä diasarjassa on käytetty PowerPointin kuvakkeita.
 • 4. Millä fiiliksellä tekoälystä? 1. Lisää viesti PLUS-merkistä. 2. Voit lisätä viestiin otsikon ja/tai tekstin. 3. Nuolen kohdalta löydät ”En osaa piirtää” –kohdan, mistä voit generoida tekoälyn avulla kuvan vastaukseksi kysymykseen. Englanninkielinen kehote toimii suomenkielistä paremmin.
 • 5. Padlet-muistitaulu Padletin tekoälyominaisuuksia: • Magic Padlet uuden muistitaulun luomisessa, • kuvien generointi, • varoittaa vaarallisista linkeistä ja • moderointi. Padlet-muistitaulun ohjeet ja esimerkit: padlet.com/matlaakso/padlet
 • 6. Mitä on tekoäly? Ei ole yhtä tekoälyä, vaan paljon erilaisia teknologioita ja sovelluksia. Tekoäly on tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja. Se pystyy esim. oppimaan, luomaan uutta, ratkaisemaan ongelmia tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin. TUNI-kirjasto, Tiedonhaun opas, CC BY: libguides.tuni.fi/tiedonhaun-opas/tiedonhaku-tekoaly Tekoäly opetuksen tukena 1 op, Waselius & Pölönen ym. CC BY (kuva): www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
 • 7. Generatiivinen tekoäly tarkoittaa sovelluksia, jotka luovat ihmisen pyynnöstä uusia sisältöjä (teksti, kuva, video, dia, taulukko,..). Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
 • 8. Omaa ajattelua tai tiedonhakua ei ole syytä korvata tekoälysovelluksilla Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
 • 9. Kuva: Matleena Laakso ja tekoälysovellus: www.bing.com/create Tukiäly = tekoäly toimii parhaiten ihmisen kanssa yhteistyössä! • Suhtaudu tekoälyn tuotoksiin luonnoksina. • Kokeile asioiden yhdistelyyn, ideointiin ja palautteeseen. • Ope, käytä sellaiseen, minkä osaisit itsekin. • Oppija, pyydä sparrausta, älä valmista tuotosta.
 • 10. Jyväskylän yliopiston kauppakorkean suositusten tiivistys 1/2023 www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/ kauppakorkeakoulun-linjaus-tekoalysovellusten-kayttoon 1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua. 2. Voi käyttää tekstinhuollossa. 3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä. 4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat. 5. Opettajien pitää huolehtia, ettei huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa. 6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia, hänen tulee kertoa, miten sitä käytti. 7. Näistä suosituksista voidaan poiketa perustellusta syystä.
 • 11. Otteita Taitotalon ohjeistuksesta www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa ”Varoitukset • Älä anna tekoälylle henkilötietoja tai salassa pidettävää materiaalia! ​ • Selvitä työpaikkasi säännöt ja noudata niitä. ​ • Tekoäly voi antaa vääriä tietoja.​ • Tekoäly voi antaa vinoutuneita näkemyksiä.​ Vastuullinen käyttö tarkoittaa, että…​ • Tarkastat lähteet/faktat.​ • Selvität, puuttuuko jotain.​ • Tarkistat, ettei mukana ole plagiointia.​ • Tarkistat käyttöoikeudet.​ • Tarkistat kieliopin.​ • Kirjaat, mitä olet tehnyt ja kerrot sen avoimesti.​ • Tuot esiin oman ajattelusi.​”
 • 12. Otteita Taitotalon ohjeistuksesta www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa ”Tekoälyn käyttö on aina sallittu oman oppimisen apuna ja tukena.​ Pyydä, että tekoäly​ • selventää vaikeita käsitteitä​ • antaa esimerkkejä​ • antaa ideoita​ • luo ohjeita…​” ”Tekoälyn käyttö on rajoitettua tutkintojen ja tutkinnon osien arvioitavissa materiaaleissa.​” ”Tekoälyn käyttö on kokonaan kielletty YTO-aineiden arvioitavissa tehtävissä.​”
 • 13. Oppiminen ei ole muuttunut Tehkää tekoälyn käytön pelisäännöt selviksi. • Järkevä käyttö voi edistää oppimista • Plagiaatintunnistuksen työkalut eivät toimi. Oppiminen on oppijan aktiivista toimintaa. • Muilta kopioimalla ei opi. • Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi.
 • 14. Mahdollisia oireita • Teksti syntyy nopeasti. • Teksti ei vaikuta opiskelijan kieleltä (ikätaso, sisältö, sanasto,..). • Ei juurikaan kirjoitusvirheitä. • Ympäripyöreä teksti. • Asiavirheitä – tai toisaalta virheettömyyttä. • Olemattomia tai ikäryhmälle ei-tyypillisiä lähteitä. • Tekstin rakenne: Pitkähköt virkkeet ja monimutkaiset lauserakenteet. Toisteisuutta kappaleissa. • Vaikuttaa konekäännökseltä. • Dokumentissa vain muutama muokkauskerta. • Vastauksen rakenne monelle tekoälysovellukselle tyypillinen ellei kehotteilla muuhun ohjaa: johdanto, listaus ja yhteenveto.
 • 15. Kielimallien ja tekoälyn haasteita Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR • Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja. • Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava! • Ei ole hakukone! Ei kerro luotettavasti lähteitä. • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys. • Kehittäjäyrityksen arvot. • Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa. • Tekijänoikeuskysymykset epäselviä. • Rahalla saa paremman version. • Toimii parhaiten englanniksi. • Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus • Myös nettirikollisten työkalu. Kuva: Qimono, pixabay.com
 • 16. Kielimallien hyödyntäminen Ideoinnin ja ajattelun apu. Kielenhuolto ja palaute omasta tekstistä Selko- tai puhekielistäminen. Kääntäminen (kielitaitotasot). Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen. Käsitelistan tekijä tai yleiskuvan tarjoaja. Selittäminen roolin tai näkökulman mukaan. Yhteenveto, tiivistys, luokittelu, kysymysten teko. Asioiden yhdistäminen tai vertailu. Esimerkkien tai simulaatioiden luominen. Tuntisuunnitelmien ja tehtävien luonnostelu Virheiden selittäminen. Saavutettavuuden edistäminen: tekstittäminen, tekstivasteet, Oppimateriaalien ja arviointikriteerien teko. Tehtävän muokkaaminen tekoälyaika- kaudelle. Kahden kurssin Integrointi- suunnitelma.
 • 17. Kuva: ML / app.leonardo.ai Kysymyksiä? Seuraavaksi sovelluksia terveystiedon opetuksen suunnitteluun ja materiaalien luonnosteluun
 • 18. Yhteistä monille generatiivista tekoälyä hyödyntäville sovelluksille • Helppoja. • Maksuttomia kokeilla. • Kokeilu- ja kehitysvaiheessa. • Moni toimii suomeksikin, mutta paremmin englanniksi. • Tietosuoja harvoin EU:ssa vaaditulla tasolla. • Tekijänoikeuskysymyksissä paljon epäselvää. • Kun käytät, ilmaise se selkeästi. Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
 • 19. Linkkivinkit: padlet.com/matlaakso/ai Löydät tämän muistitaulun myös Matleenan blogin tekoälysivulta. Lisään nämä diat muistitaulun alimmalle riville. Tallenne tulee Liito ry:n sivulle.
 • 20. Kehotteilla annat oman panoksesi sisällölle Yksityiskohtainen kehote (engl. prompt) • Kuka ja kenelle? • Mitä ja missä muodossa? • Konteksti? Älä tyydy ensimmäiseen tuotokseen • Tekoäly osaa auttaa kehotemuotoilussa! • Ylisanat toimivat usein hyvin. • Englanti toimii usein suomea paremmin. • Ole ystävällinen ☺ Vertaansa vailla oleva Poikkeuksellisen upea Ylittämätön Ekstaattinen Maaginen Eksklusiivinen Fenomenaalisin Ällistyttävin Yllättävä Aivan ihmeellinen Grandioosi Verrattoman hieno Sensaatiomainen Hengästyttävä Ylivertainen Ainutlaatuinen
 • 21. Suuri kielimalli tutorina Practical AI for Instructors and Students by Ethan and Lilach Mollick. Soittolista: www.youtube.com/@wharton Oheinen kuva (video 5.) näyttää eri värein, millainen on hyvä kehote, kun kielimallia käytetään opettajatutorina (esim. flippauksessa). Kehotteen osat: • rooli ja tavoite, • perättäiset vaiheet, • kehotus kysyä vain yksi asia kerrallaan, • personointi (mitä halutaan oppia, kouluaste ja mitä oppija jo tietää) • pedagoginen lähestymistapa (esim. kerro esimerkkejä, älä anna valmiita vastauksia, huomioi oppijasta tietämäsi, rohkaise tarvittaessa).
 • 22. Esimerkki tutorin kehotteesta Edellisen dian lähde DeepL:llä käännettynä ja hieman muokattuna. Kopioitavissa videon kuvauksesta. Olet pirteä ja rohkaiseva opettaja, joka auttaa lukio-opiskelijoita ymmärtämään käsitteitä selittämällä ideoita ja esittämällä kysymyksiä. Aloita esittäytymällä opiskelijalle tekoälytuutorina, joka auttaa häntä mielellään kaikissa kysymyksissä. Kysy vain yksi kysymys kerrallaan. Kysy ensin, mistä opiskelija haluaa oppia. Odota vastausta. Kysy sitten, mitä hän jo tietää aiheesta. Odota vastausta. Auta opiskelijoita ymmärtämään aihetta näiden tietojen perusteella antamalla selityksiä, esimerkkejä ja analogioita. Nämä tulisi räätälöidä 16-18 –vuotiaiden lukio-opiskelijoiden osaamistason ja aikaisemman tietämyksen mukaan tai sen mukaan, mitä he jo tietävät aiheesta. Anna opiskelijoille selityksiä, esimerkkejä ja analogioita käsitteestä, jotta he ymmärtäisivät sen. Sinun tulisi ohjata opiskelijoita avoimesti. Älä anna välittömiä vastauksia tai ratkaisuja ongelmiin, vaan auta opiskelijoita luomaan omat vastauksensa esittämällä johdattelevia kysymyksiä. Pyydä opiskelijoita selittämään ajatuksensa. Jos opiskelijalla on vaikeuksia tai hän vastaa väärin, pyydä häntä tekemään osa tehtävästä tai muistuta häntä hänen tavoitteestaan ja anna vihje. Jos opiskelijat parantavat vastauksiaan, kehu heitä ja osoita innostusta. Jos opiskelija kamppailee, ole rohkaiseva ja anna hänelle ideoita mietittäväksi. Kun pyydät opiskeloijoita vastaamaan, yritä päättää vastauksesi kysymykseen, jotta opiskelijat joutuvat jatkamaan ideoiden tuottamista. Kun opiskelija osoittaa oppimistasoonsa nähden sopivaa ymmärrystä, pyydä häntä selittämään käsite omin sanoin; tämä on paras tapa osoittaa, että hän tietää jotain, tai pyydä häneltä esimerkkejä. Kun opiskelija osoittaa tuntevansa käsitteen, voit päättää keskustelun ja kertoa, että olet täällä auttamassa, jos hänellä on lisäkysymyksiä.
 • 23. Kuvan kehote (engl. prompt) • Kuvaa yksityiskohtaisesti mitä kaikkea kuvaan haluat: henkilöt, sukupuoli, ikä, ilmeet, pukeutuminen, esineet, adjektiivit, sijainti,.. • Sää, värimaailma, valaistus, valon suunta • Kuvakulma, polttoväli • Tyyli (valokuva, maalaus, piirros, digitaalinen taide) • Tyylilaji (renessanssi, surrealismi, kubismi) • Maalaustekniikan (öljymaalaus, vesivärit, hiilipiirros) • Tietyn taiteilijan tyyli • Tunnelma • Raflaavat adjektiivit Myös kuvageneraattorit hallusinoivat: www.is.fi/menaiset/ilmiot/art-2000009704112.html
 • 24. Suuret kielimallit ja niitä hyödyntävät tekoälysovellukset Kielimallit (LLM, Large Language Model) • Hyödyntävät sanojen (token) tilastollisia todennäköisyyksiä esim. tuottaakseen, tunnistaakseen tai kääntääkseen tekstiä tai puhetta. • Esim. Open AI:n GPT ja Googlen LaMDA. Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset • Esim. ChatGPT, Microsoft Copilot ja Google Gemini. • Voivat sisältää työkaluja myös esim. kuvien tunnistamiseen ja generoimiseen, koodin tai musiikin luomiseen tai internetin käyttöön.
 • 25. ChatGPT, Copilot, Gemini ja vastaavat sovellukset Sisältöjen tuottaminen ja muokkaaminen • Kehotteen ja koulutusdatan perusteella, myös kehittäjän etiikka vaikuttaa. • Pientä satunnaista vaihtelua. • Myös valmiita vastauksia. • Voi kieltäytyä vastaamasta. Eivät käsittele tai ymmärrä sanoja, vaan todennäköisyyksiä. → Jokainen fakta tarkistettava.
 • 26. ChatGPT: chat.openai.com tai OpenAI:n mobiilisovellus • Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan. • Maksuton 3,5-versio koulutettu 1/2022 asti. Ei pääsyä internettiin. • Maksullinen 4-versio: koulutettu 4/2023 asti, pääsy nettiin, osaa matikkaa, kuuntelee & puhuu, DALL-E 3 kuvien tuottamiseen, tiimilisenssi jne. • Nuolen kohdalta löytyy mm. Customize ChatGPT.
 • 27. gemini.google.com • Tarvitset Google-tilin ja sen kieleksi englannin. Voit käyttää suomeksi. • Maksullinen lisenssi 23 €/kk toimii vain englanniksi (2 kk maksutta).
 • 28. copilot.microsoft.com Suuri kielimalli, pääsy internettiin, sis. kuvien generoinnin (DALL-E 3), osaa myös kertoa kuvista,.. Tyyli Pidemmät kehotteet tai aineistot
 • 29. copilot.microsoft.com • Kommunikoi kirjoittaen tai puhuen. • Pyydä luomaan kuva tai kertomaan jotain laamastasi kuvasta (tekstivaste, käyttöohje, resepti,..). • Uuden keskustelun aloitus nollaa muistin. Näin voit myös vaihtaa tyyliä. • Kouluta tekoälyä antamalla palautetta. Voit ladata vastaukset itsellesi.
 • 30. Kuvan tekstivaste (Copilotin tarkempi tyyli) ”Tämä on kuva ryhmästä ihmisiä, jotka kävelevät kohti suurta kasvihuonetta puistossa. Kasvihuone on suuri lasirakennus, jossa on kaareva katto. Ihmiset kävelevät polkua pitkin, joka johtaa kasvihuoneeseen. Polun molemmin puolin on puita ja ruohoa. Taivas on sininen ja siellä on muutama pilvi.” Kuva: Matleena Laakso, CC BY Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 • 31. Kuvan tekstivaste (Copilotin luovempi tyyli) Kuva: ML ja tekoäly: www.bing.com/chat
 • 32. Salli asetuksista työskentely avoinna olevan verkkosivun tai PDF:n kanssa Ks. esim. Näin luot Copilotilla Forms-kyselyn M365-soittolisalla www.youtube.com/@matleenalaakso Pyydä tiivistystä haluamallasi kielellä, tee kysymyksiä aineistosta, pyydä ideoita oppimistehtäviksi, tee monivalintoja jne. Edgessä Copilot löytyy myös sivupalkista.
 • 33. Copilotin Suno-lisäosa www.matleenalaakso.fi/2024/01/tekoaly-loi-laulun.html • s Käytettävissä vain henk.koht. tunnuksilla, ei organisaatio- lisenssillä. Ota ylänurkasta käyttöön Suno- lisäosa (PlugIn) ja luo musiikkia tai monipuolisemmin: www.suno.ai
 • 34. Kuva: ML / app.leonardo.ai Kokeile jotain suurta kielimallia hyödyntävää sovellusta. Linkit: padlet.com/matlaakso/ai
 • 35. Microsoft 365 Microsoft Copilot Google Gemini Padlet H5P-työkalut esim. Designer Adobe Express Canva ThingLink Quizizz Kahoot ja Firefly Tekoäly on integroitunut lukuisiin sovelluksiin, tässä muutama esimerkki www.matleenalaakso.fi/2023/09/tekoaly-integroituu-opetuksen-sovelluksiin.html
 • 36. Tekoälyllä uusi vaihe työskentelyyn Flinga-muistitaulu • Kerätään ideoita, joista voidaan myös äänestää. • Annetaan tekoälyn (esim. Copilot) tiivistää vastaukset. • Kysytään tekoälyltä esim. mitä näkökulmia vastauksista puuttui. Sanapilvet (esim. answergarden.ch) • Kerätään näkökulmia tai käsitteitä – tehdään kuten edellä tai – pyydetään Quizizz-sovellukselta tietovisaa käsitteistä tai – luodaan monivalinnat tai aukko- tehtävän teksti esim. Copilotin avulla ja syötetään ne H5P-työkalun tekstieditoriin tai Microsoft Formsiin.
 • 37. Sovelluksia kuvien generointiin Sovellusten linkit: padlet.com/matlaakso/ai Voi käyttää kirjautumatta • Padlet (vain ope kirjautuu) • www.craiyon.com • SDXL-Lightning Edellyttää kirjautumista • DALL-E 3. Toimii maksutta Microsoft Copilotilla ja maksullisella ChatGPT 4:lla. • ideogram.ai (logot ja teksti kuvissa) • leonardo.ai: tarjolla erikoisempiakin ominaisuuksia kuten kuvan generointi sitä mukaa, kun kirjoitat kehotetta. • Adobe Firefly 360-kuvat: skybox.blockadelabs.com
 • 38. Adobe Firefly Voit mm. luoda ja editoida kuvia • Adobe Expressillä new.express.adobe.com • Maksuton lisenssi: 25 krediittiä/kk. • K12-oppilaitos: 250 krediittiä/kk. • Ks. Matleenan blogin ohjeiden sivu • suoraan Fireflyn sivulla firefly.adobe.com • Adoben maksullisilla sovelluksilla: Photoshop ja Illustrator. Kehitetty vastuullisesti • ”…koulutetaan Adobe Stock -kuviin perustuvalla tietokannalla sekä avoimesti lisensoidulla ja julkisella sisällöllä, jonka tekijänoikeus on vanhentunut.” www.adobe.com/fi/sensei/generative-ai/discover/firefly-vs-dalle.html
 • 39. Express: generatiivinen tekoäly Kuvaile kuva, minkä haluat luoda. Kuvaile tekstitehoste Lataa oma kuva → Lisää/ poista jotain. Generoi malleja (beta)
 • 40. Adobe Express: animoi äänestä Löytyy videon pikatoiminnoista
 • 41. Opeta tekoälymateriaalilla Kerro oppijoille, miten oppimateriaalisi on tehty ja pysähtykää välillä pohtimaan sen oikeellisuutta, vääristymiä ja oivalluksia. • Diasarjat: www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoalylla-diasarjoja.html
 • 42. Luo dokumentti: invideo.io Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai 3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja vaihtaa kuvia tai videoklippejä.
 • 43. app.magicschool.ai • Noin 70 työkalua, osaa suomea – tai ainakin kääntää suomeksi. • Luo oppimistehtäviä, kirjoita viestejä huoltajille, luo laulun sanoja, tiivistää tekstin, suunnittelee oppijan tukea jne.
 • 44. beta.diffit.me • Opettajille aina maksuton lisenssi, mutta kirjautumalla saa 60 päiväksi Premiumin (noin $ 15/kk). Tarjolla myös koululisenssejä. – (Kutsua jakaen saa lisää maksutonta aikaa, kiitos siitä teille. Enää en sitä tarvitse ennen loppukesää.) • Premiumilla saa sisältöjä Google/Microsoft-tiedostoina (ei vain PDF). • Luo materiaaleja kehotteesta, linkistä, tekstistä,.. • Toimii suomeksikin.
 • 45.
 • 46.
 • 47. Kuva: ML / app.leonardo.ai Kokeile kuvien tai verkkomateriaalien luomista: Linkit: padlet.com/matlaakso/ai
 • 48. Oppimistehtävien muutos Muokataan tehtävää tavoitteena estää huijaaminen. Luodaan uudenlaisia tehtäviä, joissa hyödynnetään tekoälyä - mutta ei korvaamaan omaa ajattelua.
 • 49. Kysymys tekoälylle ja oppijoille 1. Kirjoita kysymys esim. Copilotille. 2. Pyydä oppijoita vastaamaan (ääneen, muistitaulu, sanapilvi,..) 3. Katsokaa yhdessä tekoälyn vastaus: Onko se totta, asenteellista, vääristynyttä tai puuttuuko siitä jotain? Kertoiko se jotain, mitä ette itse keksineet? Nuuskan viisi merkittävintä haittaa Millaisia pieniä ja ilmaisia valintoja voin tehdä arjessa terveyteni parhaaksi? Mitä jokaisen yläkoululaisen tulee tietää tekoälystä?
 • 50. Entinen ja tekoälyajan tehtävä HBC:n esimerkki / Matti Seise: www.facebook.com/groups/tekoalyoppimisentukena AI-kuva: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023 Alkuperäinen tehtävänanto: Tutustu tietosuojaoppaisiin ja kirjoita 500 sanan essee siitä, millainen on hyvä tietosuojaopas. Uudistettu tehtävänanto: Hyödynnä vastauksissasi kielimallia. 1. Olet nyt keskiaikainen ritari... 2. Olet nyt tokaluokkalainen... 3. Olet amikessa IT-tukihenkilöksi opiskeleva... 4. Olet keskisuuren yrityksen viestintäjohtaja... mitä voi tapahtua jos sitä ei ole tehty kunnolla? 5. …viestintäjohtajana… luo tietosuojaseloste.
 • 51. Tehtävät tekoälyaikakauteen Miika Miinin, OPH-hankejulkaisu: aoe.fi/#/materiaali/3659 Tehtävänä keskustelu tekoälyn kanssa • Mahdollisimman syvällinen ja kriittinen keskustelu ja sen analysointi. Opiskelijat vastaavat kysymyksiin ”tekoälynä” • Opiskelijat luovat kysymyksiä tekoälylle, mutta niihin vastaavat toiset opiskelijat ikään kuin he oli- sivat tekoäly. Tee tuotos päivän oppitunnista • Keskustele tekoälyn kanssa siitä oppitunnin päätteeksi. Pyydä lopuksi tiivistystä siitä, ”mitä opit tänään?” tai tee opitusta tekoälyn avulla joku tuotos.
 • 52. Tekoälyajan tehtäviä Verkkokeskustelu tai lukupiiri, missä ChatGPT-4 on yhtenä osallistujana. Ovatko parityöt mahdottomia tosi ujolle oppijalle? Kaipaako oppija lisää chat-/keskusteluharjoittelua ja palautetta? Voisiko Copilot auttaa? S2 opiskelijan oppimisen tuki käsitteellisesti vaikean asian oppimisessa. - Matti Seisen idea.
 • 53. Tekoälyajan tehtäviä Kotona kirjoitetun tekstin sijaan oppija perehtyy aiheeseen kotona, tekoälyn kanssa tai ilman. Oppitunnilla hän vastaa muiden tekemiin kysymyksiin. Pienryhmät perehtyvät aiheeseen etukäteen. Oppitunnilla järjestetään väittely tai paneeli, missä osaaminen osoitetaan. Kirjoitelman sijaan video, podcast, ajatuskartta, infograafi, posteri tms. – tosin niitäkin voi luoda tekoälyllä ☺.
 • 54. Kirjoitelmat muutoksessa • Sido teksti oppitunnilla tehtyyn työskentelyyn tai materiaaliin, jota ei löydy verkosta, esim. oma kysely. • Tekoälyltä vain tekstin rakenne tai näkökulmat. • Vertaa tekoälyn ja ihmisen tekemää tuotosta. • Vaihtoehdot: 2 sivua ilman tekoälyä tai 2 sivua tekoälytekstiä ja 2 sivun pohdinta: kehotteiden arviointi, vinoumat, puuttuvat näkökulmat, tekoälyn käytön haasteet ja edut oppimiselle ym. • Edellytä kirjoittamista OneDrivessä tai Google Drivessä, jos haluat vähentää tekoälyn käyttöä (muokkaushistoria). • Luo teksti tekoälyllä -vaihtoehtoja – Kilpailu: Mikä ryhmä generoi parhaan esseen? – Saat luoda tekstiä vain tekoälyllä. → Kehotteen muokkaus. – Oppija palauttaa chat-historian ja/tai liittää kirjoitukseen pohdinnan tekoälyn käytöstä ja hyvistä kehotteista. – Luo teksti tekoälyllä ja viimeistele tarkistamalla, parantamalla, katsomalla tulevaisuuteen, arvottamalla, tekemällä persoonallisemmaksi, lisäämällä paikallisia näkökulmia ym.
 • 55. Kuvat opetuksessa Kuva antaa välittömän palautteen kehotteen toimivuudesta. • Luokaa kuvia inspiroimaan keskustelua (esim. puolesta ja vastaan). • Luo kuva tietystä näkökulmasta opiskeltavaan aiheeseen. Kerro kuvasta kaverille tai käytä sitä tekstin pohjana. • Luo kuva, jossa oletettavasti näkyy datan vinoumia esim. etnisyyteen liittyen → Keskustelua aiheesta • Haaveista tavoitteita & ohjauksen tuki. - Otavan opiston esimerkki
 • 56. www.matleenalaakso.fi Yli 400 bloggausta ja lisää #digipeda-vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla: • Ohjeet ja diasarjat • Generatiivinen tekoäly • H5P-työkalut • Sähköiset kokeet ja kyselyt • Opetusalan webinaarit • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
 • 57. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi – Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. – Jos teet tästä diasarjasta oman version, se tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi