Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tvt terveystiedon opetuksessa 13.11.15

Diasarja sisältää kaksi esitystä sekä rastiradan. Bloggaus seminaarista sekä esityksestä puuttuvia linkkejä: http://www.matleenalaakso.fi/2015/11/teknologian-kaytto-terveystiedon.html

 • Login to see the comments

Tvt terveystiedon opetuksessa 13.11.15

 1. 1. Tieto- ja viestintätekniikka (tvt) terveystiedon opetuksessa Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n terveystiedon syysseminaari Helsinki 13.11.2015 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso Kuva: johnhein, pixabay.com, CC0 Esityksen kuvissa muitakin lisenssejä.
 2. 2. HUOM: Tähän diasarjaan liittyvän blogi-kirjoituksen linkkeineen löydät Matleenan blogista: www.matleenalaakso.fi/2015/11/teknologian-kaytto-terveystiedon.html
 3. 3. Kysymykset • Millaisia ovat lähivuosien opetusteknologian trendit, teknologiat ja haasteet? • Mitkä ovat tvt:n hyödyllisimmiksi koetut työkalut ja palvelut ja miten niitä voi terveystiedon opetuksessa hyödyntää? • Entä miten tvt tukee opettajaa ammatillisessa verkostoitumisessa ja ammattitaidon ylläpitämisessä?
 4. 4. todaysmeet.com/liito 1. Saat chat-huoneen antamalla sille nimen ja valitsemalla aukioloajan. 2. Sen jälkeen kerrot osoitteen muille osallistujille. 3. Kukin kirjoittaa nimensä ja valitsee ”Join”.
 5. 5. Opetusalan asiantuntijoilla yhteneväinen käsitys kehittämissuunnasta Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015 • Hyviä ovat opetuksen työtavat, joissa oppijat – Tekevät yhteistyötä asiantuntijatiimien tapaan – Suorittavat todenmukaisia tehtäviä ja ratkovat haastavia ongelmia – Hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista teknologiaa – Luovat yhdessä uutta tietoa ja laativat konkreettisia tuotoksia prosessin lopputuloksena • Esim. yhteisöllinen, ilmiöpohjainen, ongelmaperustainen oppiminen ja muut tutkivan oppimisen mallit – Korostavat asiasisältöjen oppimisen ohella tietotyön, yhteisöllisen työskentelyn ja teknologian käytön taitoja
 6. 6. Tämän päivän oppimisympäristö Häkkinen & Viteli (toim.) Pilvilinnoja ja palomuureja – tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat, 2014 Fyysinen ja virtuaalinen Henkilö- kohtainen ja jaettu Formaali, informaali ja non-formaali Globaali ja lokaali Palapelin kuva: Kimhunghan, CC BY-SA
 7. 7. Digitalisaation perusperiaatteet Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen EK, Mikael Jungner (2015): ek.fi/wp-content/uploads/Otetaan_digiloikka_net.pdf 1. Kaikki mikä voidaan digitalisoida, digitalisoituu. Jos emme tee sitä, muut tekevät. 2. Markkinoiden luonnollinen digitalisaatio on hitaampaa ja sattumanvaraisempaa kuin kansallisella strategialla ohjattu digitalisaatio. 3. Ulkoistaminen on digitalisaatiossa keskeinen osa vuorovaikutusta. Digitalisaatiota ei saa alistaa minkäänlaisille poliittisille intohimoille. 4. Digitalisoiminen on tuhlausta, jos tekemisen prosesseja ei mietitä samalla uusiksi. 5. Digitaalisuus on yhdessä tekemistä, ilman vuorovaikutusta se menee hukkaan. 6. Digitaalisuuden avainsana on avoin: avoimet rajapinnat, avoin lähdekoodi, avoin valmistelu. 7. Tukitoimintojen digitalisoiminen on houkuttelevaa. Ydintoimintojen digitalisoiminen on tehokasta. 8. Digitalisaation kolme tärkeintä lähtökohtaa ovat asiakaslähtöisyys, asiakaslähtöisyys ja asiakaslähtöisyys. 9. Digitaalinen evoluutio etenee vain ja ainoastaan tekemällä ja kokeilemalla.
 8. 8. Minne olemme menossa? ”Tulevaisuuden koulusta on paljon visioita. Kaikissa niissä tietotekniikka on vahvasti mukana uusien, luovien työtapojen mahdollistajana, yhteisöllisyyden kehittäjänä ja arjen helpottajana.” (Opetusteknologa koulun arjessa, toim. Kankaanranta 2011) KUVA: Buck, CC BY-SA
 9. 9. Mikä sinusta on somessa ja digissä ihan parasta, ammatillisesti?
 10. 10. New Media Consortium • Yli 250 organisaation voittoa tavoittelematon konsortio, tavoitteena uuden teknologian tutkiminen ja hyödyntäminen • Horizon-reports (koulut, yliopistot, kirjastot, museot; myös alueellisia raportteja) – Ensimmäinen suomenkielinen tiivistelmä: Horizon Report Europe - Koulut 2014, Tiivistelmä ja johdanto – 2015 NMC Technology Outlook > Scandinavian Schools • Twitter: @nmcorg • Facebook: www.facebook.com/NewMediaConsortium • YouTube: www.youtube.com/user/NewMediaConsortium
 11. 11. NMC: Opetusteknologian trendit NMC Horizon Report 2015, K-12 Edition www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2015-k-12-edition • Koulujen toiminnan uudelleenajattelu • Syvällisemmän oppimisen lähestymistavat • Yhteisöllisten lähestymis- tapojen lisääntyminen • Oppijoista kuluttajien sijaan sisällön luojia • Sulautuvan oppimisen (Blended Learning) lisääntyminen • Luonnontieteiden (STEM) opetuksen lisääntyminen: STEAM (sis. Arts, design, and humanities) 5 v.- 3-5 vuotta 1-2-vuotta
 12. 12. NMC: Opetusteknologiat NMC Horizon Report 2015, K-12 Edition www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2015-k-12-edition • BYOD • Teknologiatyöpajat • 3D tulostus • Oppimisympäristöt ja palvelut, jotka muokkautuvat yksittäisen oppijan tarpeisiin • Osaamismerkit • Puettava teknologia 1-2 vuotta 2-3 vuotta 4-5 vuotta
 13. 13. Osaamismerkit
 14. 14. 3D-mallintaminen ja -tulostus Kuvat: Matleena Laakso, CC BY
 15. 15. NMC: Opetusteknologian haasteet NMC Horizon Report 2015, K-12 Edition www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2015-k-12-edition • Autenttinen oppiminen • Tvt:n sisällyttäminen opettajankoulutukseen • Oppimisen henkilökohtaistaminen • Opettajan roolin uudelleen ajattelu • Opetusinnovaatioiden skaalaus • Kompleksisen ajattelun opettamnen Ratkaistavissa olevat Vaikeat Vaikea määritellä, saati ratkaista
 16. 16. Sosiaalinen media Some on ”tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita”. Sanastokeskus STK: www.tsk.fi/tsk/fi/sosiaalisen_median_sanasto_tsk_40-513.html ”Sosiaalinen media on ennen muuta tiedon jakamista, keskustelua ja omaehtoista yhteisöllisyyttä.” Harto Pönkä Kuva: Scott Maxwell, CC BY-SA
 17. 17. Oman oppimisen ja opettamisen parhaat sähköiset palvelut? Kirjoita jokainen vastauksesi (max viisi) omana viestinään! answergarden.ch/view/225358
 18. 18. Oman oppimisen ja opettamisen parhaat sähköiset palvelut Kuvassa ovat seminaarin osallistujien parhaat palvelut
 19. 19. answergarden.ch • Luo uusi vastauspuutarha kohdasta CREATE ANSWERGARDEN, anna sille kysymys tai teema (TOPIC) ja valitse CREATE. Muut valinnat ovat vapaaehtoisia. • Seinävaihtoehdot: – Brainstorm Mode: rajoittamaton määrä vastauksia. – Classroom Mode (oletus): kukin vastaus voidaan antaa vain kerran. – Moderator Mode: vastaukset menevät AntiGardeniin ja Admin-panelista voit hyväksyä pelkät asialliset vastaukset seinälle. Create
 20. 20. Halutessasi voit muokata seuraavia • MORE OPTIONS: Erilaiset seinät (ks. edellinen dia) • ANSWER LENGHT: pisin sallittu vastaus (20-40) • ADMIN PASSWORD: Salasana, jos haluat mahdollisuuden palata muokkaamaan asetuksiasi tai muiden tuottamaa sisältöä. • REMINDER EMAIL: Jos kirjoitat tähän s-postisi, saat sinne muistutuksen osoitteesta ja mahdollisesta salasanastasi. • SPAM FILTER: Filtteri, joka pyrkii estämään ei-toivotut sanat. • BROADCAST: Aika, jonka ajan AnswerGardenisi näkyy alueen muille netin käyttäjille.
 21. 21. 1. Twitter 2. YouTube 3. Google Search 4. Google Docs/Drive 5. PowerPoint 6. Dropbox 7. Facebook 8. WordPress 9. Skype 10. Evernote Top Tools for Learning 2015 List Jane Hart: c4lpt.co.uk/top100tools TOOL: “any software or online tool or service that can be used for your own personal learning or for teaching or training”
 22. 22. 1. Twitter 2. YouTube 3. Google Search 4. Google Docs/Drive 5. PowerPoint 6. Dropbox 7. Facebook 8. WordPress 9. Skype 10. Evernote Top Tools for Learning 2015 List Jane Hart: c4lpt.co.uk/top100tools TOOL: “any software or online tool or service that can be used for your own personal learning or for teaching or training” Vuoden kovimmat nousijat: Kahoot ja WhatsApp Best of Breed
 23. 23. Somen käyttö Suomessa Harto Pönkä harto.wordpress.com 22.10.2015 1. Facebook (68 %) 2. WhatsApp (52 %) 3. Google+ (26 %) 4. Instagram (23 %) 5. Twitter (18 %) 6. LinkedIn (13 %) 7. Pinterest (10 %) 8. Snapchat (8%) YouGov:n kysely pohjoismaalaisille 9/2015, 3600 vastaajaa (12-65 v.). Kysymysmuotona oli ”käytätkö nykyään yhtä tai useampaa seuraavista palveluista” (YouTube ei ollut mukana).
 24. 24. 140 merkin Twitter • Voit seurata ketä tahansa (ellei tili ole suojattu) eikä seuraamisen tarvitse olla vastavuoroista. • Kuvia ja linkkejä hyödynnetään aktiivisesti. • Hashtagit avaimina vuorovaikutukseen, esim. #digabi #koulut #terveystieto #Helsinki • Twitterin ympärille kehitetty paljon analysointi- ja visualisointityökaluja Eric Langhorst, Twitter, a powerful collaboration tool for teachers
 25. 25. Suosikkeihin voit koota esim. omaa muistilistaa terveys- tiedon opetuksen vinkeistä. Voit tehdä julkisia ja yksityisiä listoja. Voit kiinnittää yhden tviitin etusivullesi.
 26. 26. Ideoita Twitterin hyödyntämiseen
 27. 27. Tviittien seuraaminen kirjautumatta • Yksittäisten käyttäjien Twitter-sivujen kautta (twitter.com/käyttäjänimi) • Syötteinä koulutuksen blogista • Tekstitv:n kautta (ajankohtaisohjelmat, urheilutapahtumat, tv-sarjat, vaalit) • Twitter-seinät seminaareissa, tapahtumissa, luokassasi – visibletweets.com (kirjautumatta) – www.tweetwally.com (kirjautumatta) – twitterfontana.com – www.twitterfall.com
 28. 28. Oppijat tekemään digitarinoita YouTube •Voi perustaa kanavia (oma, luokka, oppiaine, koulu). •Voit editoida videoita. •Videoiden jakotavat: yksityinen, piilotettu tai julkinen. •Tekijänoikeudet rajoittavat esittämistä, mutta voi linkittää tai katsoa omalta näytöltä. Paljon helppoja (mobiili)sovelluksia, joilla kuka tahansa oppii tekemään digitarinoita, esim. •iMovie •Adobe Voice •Shadow Puppet Ede •I can animate Kuva: Geralt, pixabay.com, CC0
 29. 29. Googlen verkkohaku: www.google.fi • Lainausmerkkien käyttö tarkentaa hakutulosta – Kokeile esimerkiksi omalla nimelläsi • Ensimmäinen hakusana on merkityksellisin – Tuntemattomat sanat voi korvata tähdellä: ”Parempi * sopu kuin * riita”. • Täytyy löytyä hakusana: vaalit +”terveys” • Ei saa löytyä hakusana: resepti lammas –”minttu” • Sivustohaku: site:oph.fi terveystieto – site:.fi rajaisi haut vain suomalaisiin osoitepäätteisiin • Tiedostomuotohaku: esim. sosiaalinen media filetype:ppt • Haun kohdentaminen esim. ajallisesti • Trendihaku: www.google.com/trends • Blogihaku: www.google.fi/blogsearch • Tieteellisen tiedon haku: scholar.google.fi Kuva: pixabay.com, CC0
 30. 30. Blogit terveystiedossa • Oppijat kirjoittavat kurssin oppimistehtäviä blogiin ja käyvät siellä keskustelua. • Opettaja tuottaa sisältöä oppijoille tai esim. toisille opettajille. • Luetaan ja kommentoidaan koulun ulkopuolisia blogeja. Voit antaa oppijoille oikeuden päivittää blogia kertomalla heille blogin sähköpostin. Näin kirjautumista ei tarvita. Kuvat: Johanna Salmia, CC BY-SA (ylh.) ja Peter O’Shea, CC BY (alh.)
 31. 31. Facebook opetuksessa ja ammatillisessa verkostoitumisessa • Opetuskäytössä kannattaa käyttää ryhmiä, niitä on kolmenlaisia: – Salainen (Vain jäsenet voivat nähdä ryhmän, sen jäsenet ja heidän julkaisunsa.) – Suljettu (Kuka tahansa voi nähdä ryhmän ja sen jäsenet. Vain jäsenet näkevät julkaisut.) – Julkinen (Kuka tahansa voi nähdä ryhmän, sen jäsenet ja heidän julkaisunsa)  • Facebookiin voi luoda myös sivuja, ne näkyvät kirjautumatta Kuva: mkhmarketing, CC BY
 32. 32. Loppuvuoden webinaareja www.matleenalaakso.fi/p/webinaarit.html • 17.11. Monialaista oppimiskokonaisuutta rakentamassa • 19.11. RealXtend • 23.11. Koulujen tekijänoikeudet kuntoon, loppuwebinaari • 25.11. Ammatinesittelywebinaari, lastentarhanopettaja • 26.11. Oppiminen Online  • 1.12. Arviointi muuttuu! • 1.12. Turnitin-järjestelmän esittelywebinaari • 9.12. Ammatinesittelywebinaari, lähihoitaja/palveluohjaaja, • 10.12. Koodiaapinen • 15.12. Perusopetuksen ops-työ ja -prosessi • 17.12. Osaaminen näkyväksi
 33. 33. Virtuaalinen korkkitaulu - Pinterest Voit koota (pinnata) ja jakaa sisältöä teemoittain. Huom: Tekijänoikeuksien mukaan voit jakaa vain kuvia, joihin sinulla on käyttöoikeus (omat ja CC-lisensoidut kuvat). Tätä sääntöä palvelussa rikotaan laajasti. Board • sisältö jaetaan ilmoitustauluille, jotka voi nimetä teeman mukaan • toisia käyttäjiä tai heidän tauluja voi seurata Pin • yksittäinen sisältö • tykkää, pinnaa, jaa, keskustele
 34. 34. Mitä ajatuksia heräsi? Minkä kokemuksesi haluat jakaa? Kysymyksiä? Saa mielellään kommentoia ihan ääneenkin!
 35. 35. Taukojumppa Suomen selkäliitto: selkakanava.fi/jumppakissa
 36. 36. Johdanto sähköiseen arviointiin Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n terveystiedon syysseminaari Helsinki 13.11.2015 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso Kuva: Ryan McGilchrist, CC BY-SA Esityksen kuvissa muitakin
 37. 37. Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia • Uudistaa pedagogiikkaa • Monipuolisemmat kokeet, arviointi ja palaute – Autenttinen/multimodaalinen materiaali – Mahdollisuus sallia netin käyttö – Tarjoaa välineitä itse- ja vertaisarviointiin – Välitön palaute, äänipalaute,.. • Opettajan ja opiskelijan työn helpottaminen – Ei hankalaa käsialaa – Tvt:n hyödyntäminen motivoi monia – Usein automaattinen tarkastus ja koonti tuloksista – Oppijatkin kyselyiden tekijöiksi! • Tukee BYOD:ia ja 1:1 pedagogiikkaa – hankitut laitteet jatkuvaan käyttöön
 38. 38. Arviointi ohjaa oppimista • Ohjaa oppimisprosessia – Arviointikriteerit oltava selvillä tai sovittava yhdessä – Tavoitteiden asettaminen ja selkeyttäminen antaa hyvän pohjan arvioinnille • Kattavimman arviointituloksen saa yhdistämällä erilaisia menetelmiä • Arviointi on opiskelijoiden ja opettajien yhteistoimintaa – Arviointitilanne on myös oppimistilanne – Itse- ja vertaisarviointi edistävät vastuuta ja autonomiaa – Arvioinnin omistajuus tukee oppimisen omistajuutta
 39. 39. Esityksessä UShumor.com luvalla ushumor.net/funny-comics-in-2013/funny-comics-in-2013
 40. 40. Vaihtoehtoja kurssikokeille ja jatkuvan arvioinnin työkaluiksi • Ajatuskartat (Mindomo, Popplet,..) • Blogit oppimispäiväkirjoina ja portfolioina • Animaatio (iMotion, I can animate, Dvolver,..) • Videotarinat (iMovie, AdobeVoice,..) • Ilmiön selittäminen (Explain Everything,..) • Esitelmä, projektityö, juliste (Book Creator, Canva, Sway,..) • Instagram tai Pinterest (ravitsemus, liikunta, ympäristö,…) • Yhteismuistiinpanot oppituntitiivistelmille • Vuorovaikutus, opitun reflektointi, vertaisoppiminen, lisäarvon tuominen,.. Twitter, Facebook, WhatApp ym.
 41. 41. Digabi: terveystiedon esimerkkitehtäviä digabi.fi/kokeet/esimerkkitehtavat/terveystieto, ks. myös ideabi.fi Esittele, mitä vaikuttamisen keinoja röökikroppa-sivustolla käytetään. Arvioi myös tämän kaltaisen valistuksen vaikuttavuutta nuorten tupakoinnin ehkäisyssä ja vähentämisessä. Oheisessa videossa on kuvattu tapaturma. Tehtävänäsi on auttaa tilanteessa. Kerro, mitä teet ja miksi.
 42. 42. Office365:n OneDrive • Kohdasta UUSI avautuu kuvan valikko, josta voi luoda erilaisia asiakirjoja. • Ne voi jakaa toisille mm. yhteistä tuottamista, (vertais)arviointia tai kommentointia varten. • Excel-kyselyllä voit tehdä kokeita, joiden vastaukset tallentuvat automaattisesti OneDriveen.
 43. 43. Excel-kyselyn vastaustyypit
 44. 44. Google Drive • UUSI-kohdasta voit luoda erilaisia asiakirjoja ja halutessasi jakaa niitä muille katsottavaksi, kommentoitavaksi tai muokattavaksi. • Tehtävän palautukset, esseet, esitelmät, kokeet jne.
 45. 45. Kyselyn luominen: lomake • Tee kysely kohdasta UUSI ja sitten GOOGLE FORMS • Nimeä kysely • Lisää kysymykset • Vaihda teema (jos haluat) • Vastaukset tallentuvat automaattisesti Driveen • Laajennusten avulla automaattinen tarkastus Luo kyselylomake
 46. 46. Kyselyn luominen: kysymykset • Muista kysyä vastaajan nimi (ja s-posti) • Näytä live-lomake -kohdasta näet, miltä kysely vastaajille näyttää. • Lähetä lomake -kohdasta saat linkin, jonka jaat vastaajille.
 47. 47. Turnitin ks. esim. www.ilonait.fi/web/ilona-plagiarismi • Tehtävien palautus, arviointi ja vertaisarviointi sekä alkuperäisyystarkastus. • Maksullinen palvelu, joka on toistaiseksi käytössä etenkin yliopistoissa, mutta hyviä kokemuksia myös mm. Turun lukioista. • Opettajan helppo antaa teksti- tai äänipalautetta. • Arvioinnin voi tehdä myös offline-tilassa. • Oppija voi tehdä korjaukset ja palauttaa tehtävän uudelleen. • Sovellus tarjolla iPadiin, tulossa Androidille.
 48. 48. Vinkkejä esseiden korjaamiseen • Suullinen palaute – Esim. vocaroo.com: äänitiedostot (PC-koneet), Quick Voice: äänitiedostot (App Store), Easy Voice Recorder (Google Play), Free Recorder (Windows Phone) • Ruudunkaappausvideot – www.screencast-o-matic.com: ruudunkaappausvideot (PC-koneet) • Pilvipalvelun kommenttityökalut • Virhekoodien käyttäminen • Mallivastaukseen vertaaminen • Oman vastauksen palauttamisen jälkeen luetaan mallivastaus. Sen avulla tehdään itsearviointi. • Yhteinen palaute koko ryhmälle.
 49. 49. kahoot.it • Monivalintoihin perustuva tunnettu ja tykätty tietovisa • Vain kyselyn tekijän kirjauduttava (getkahoot.com) • Kyselyt voi julkaista yksityisinä tai jakaa julkisesti HUOM! • Nopeudesta saa lisäpisteitä • Voi olla useampi oikea vastaus, mutta niistä voi valita vain yhden
 50. 50. Kahoot-vinkkejä • Sopii läksykuulusteluihin, leikkimielisiin kisoihin, pikkujouluun,.. • Voi tehdä myös mielipidekyselyitä • Kyselyihin voi vastata myös pareittain tai ryhmissä. • JOS riittävä nettiyhteys, sallii jopa 1000 vastaajaa. • Helppo väline opiskelijoiden tehdä kyselyitä toisilleen.
 51. 51. Kokeillaan: join.quizizz.com Opettajan kirjautumisosoite: quizizz.com/admin
 52. 52. quizizz.com Muistuttaa suuresti monelle tuttua Kahootia: toimii selaimella kaikissa laitteissa, kyselyt voi julkaista yksityisinä tai julkisesti ja tulokset saa exceliin. Keskeinen etu Quizizzin eduksi ovat alla olevat kyselyä käynnistettäessä tehtävät valinnat sekä se, että sen voi myös antaa kotitehtäväksi. •ON: Kukin vastaa omassa tahdissa ja kysymykset ovat kaikilla eri järjestyksessä. (Jumble order) •ON: Vastaaja näkee tulostaulun ja oman sijoituksensa. (Show Leardershipboard) •ON: Oppija saa lopuksi koonnin oikeista vastauksista. (Show answers) •OFF: Vastausnopeus ei vaikuta pisteisiin. (Question timer) •ON: Hauskat kuvapalautteet. (Show memes)
 53. 53. quizizz.com Voit luoda omia monivalintakyselyitä tai hyödyntää muiden tekemiä. Niitä voit käyttää sellaisenaan tai kopioida itselle muokattavaksi. HUOM: kysymys tulee kuvan päälle, mutta tekstin voi klikata piiloon nähdäkseen kuvan.
 54. 54. quizlet.com kulkee mukana ja harjoitella voi milloin tahansa
 55. 55. Quizlet sopii erityisesti sanaston harjoitteluun ja testaamiseen • Voit tehdä omia tai käyttää jaettuja testejä ja harjoituksia • Quizletin avulla voi opiskella, vastata kyselyihin tai pelata • Oppija voi harjoitella itse valitsemanaan ajankohtana • Oppijan ei tarvitse kirjautua, ellei halua kisata tuloksista toisten kanssa tai tehdä omia sanastoharjoituksia • Selain, Google play, App Store
 56. 56. Tee oma Quizlet • Kirjaudu palveluun ja klikkaa kohdasta: • Valitse kieli ja kirjoita sanaparit (tai kuva/ääni) • Quizletissä voi käyttää Flickrin CC-lisensoituja kuvia.
 57. 57. www.nearpod.com • Palvelu, jonka avulla opettaja voi jakaa interaktiivisen esityksen oppijoiden omille laitteille. • Toimii selaimella sekä iOS-, Android- ja Windows-sovelluksilla. • Maksutonta versiota voi käyttää samanaikaisesti max. 30 oppijaa. • Esityksen voi pitää yksityisenä tai jakaa julkisesti. ISTE2015- konferenssin The Assesment Game Shown voittajasovellus blog.edu.turku.fi
 58. 58. www.nearpod.com • Voit rakentaa esityksen suoraan sovellukseen tai tuoda sinne aiemmin tekemäsi diaesityksen. • Kun luot dian, valitse onko se esitysdia vai sisältääkö se jonkinlaisen tehtävän, joita ilmaisversiossa on neljä erilaista. • Sopii oppituntityöskentelyyn ja läksyksi.
 59. 59. Videotehtäviä EDpuzzlen avulla • Edpuzzlen avulla voi lisätä videoihin oman selostuksen, teksti- ja äänikommentteja sekä avoimia ja monivalintakysymyksiä. • Lue bloggaus ja kokeile: – www.matleenalaakso.fi/2015/04/videotehtavia-edpuzzlen-avulla.html • Samantapaisia sovelluksia – www.educanon.com – corp.hapyak.com
 60. 60. Monipuolinen Socrative.com • Opettaja kirjautuu palveluun ja avaa kyselyn – Start a Quiz: aiemmin tekemäsi/kopioimasi kyselyt – Quick Question: pikakysymykset (avoin, monivalinta, oikein/väärin) – Space Race: kilpailu (max 20, sopii ryhmille) – Exit ticket: pikakysely tänään opitusta • Opiskelijat (suositus max. 50) pääsevät osallistumaan antamalla opettajansa virtuaalihuoneen numeron/nimen. • Vain yksi kysely kerrallaan voi olla avoinna.
 61. 61. Omat ja jaetut kyselyt • Create a quiz -kohdasta voit tehdä omia kyselyitä – monivalinta, oikein/väärin ja lyhyt vastaus • Import Quiz -kohdasta tuot jaettuja kyselyitä, joita löytyy verkosta – suomeksi: bit.ly/NrwlOo, ohje: bit.ly/1HvHmEh – pääosin englanniksi: bit.ly/1j3LeDv, lue lisää ja lisää omasi: bit.ly/1HvyuPa • Tuodakseni jaetun kyselyn itsellesi, tarvitset sen SOC-numeron. Sen jälkeen voit muokata omaa kopiotasi. – United States - State Capitals SOC-549160 – Filosofian kertausta (lukion 1-kurssi) SOC-896552
 62. 62. Vinkki: mistä löydän helposti kuvia? Hyödynnä pixabay.com -palvelun laajaa yli 470 000 kuvan valikoimaa. Kaikki kuvat on jaettu CC0-lisenssillä eli niitä voi käyttää jopa kuvaajaa ja lähdettä mainitsematta (pois lukien Shutterstock-leimatut maksulliset).
 63. 63. Vinkki: hyödynnä valmiita kyselyitä! Hyödynnä valmiita kyselyitä, joita löytyy mm. seuraavista palveluista: Kahoot, Quizizz, Quizlet, Socrative ja Nearpod. Voit käyttää niitä sellaisenaan. Omia kyselyitä tehdessäkin voi olla helpompi aloittaa valmiista, etenkin jos saat hyvä kuvat kyselyn mukana. Kuva on ruudunkaappauskuva Kahootista
 64. 64. Lounastauko klo 12.15–13.15
 65. 65. Rastirata: helpot sosiaalisen median palvelut opettajan ja oppijan työkaluina Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n terveystiedon syysseminaari Helsinki 13.11.2015 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso Kuva: johnhein, pixabay.com, CC0 Esityksen kuvissa muitakin lisenssejä.
 66. 66. Ryhmien/vastaajien arpominen • Hedelmäpeli: – www.classtools.net/education-games-php/fruit_machine • Random Group Creator: – www.aschool.us/random/random-pair.php • Mobiilisovelluksia (osa maksullisia) – TeamShake (iOS, Android) – Pick me! (iOS) – GroupMaker (iOS) – Team Genarator (Android)
 67. 67. Rastipisteet klo 13.15–14.15 • Osaatko lukea QR-koodin? • Seitsemän erilaista rastia, joista jokaisella on oma värinsä. Jokaista rastia on monta vierekkäin. • Voitte viettää mielenkiintoisemmilla rasteilla kauemmin aikaa. Ei haittaa, jos ette ehdi käydä jokaisella. • Pysykää yhtenä ryhmänä ja siirtykää vain vapaalle rastille. Opetelkaa asioita yhdessä, jakakaa kokemuksia ja käykää hyviä keskusteluita  • Ryhmät muodostetaan seuraavasti… • QR-koodin lukija • Quizlet • Padlet • ThingLink • PhotoGrid tai Phototastic Collage HUOM: Tässä diasarjassa on rastien lisäksi ohjeita käytettyihin sovelluksiin.
 68. 68. Tästä se alkaa 1. Muodostakaa sellaiset neljän hengen ryhmät, missä kukaan ei ennestään tunne toista. 2. Esittäytykää toisillenne ja painakaa toistenne nimet mieleen. 3. Valitkaa ryhmänne tutustumiskysymykseksi yksi seuraavista  Kommenttikierros aamupäivän ohjelmasta  Paras löytöni/onnistumiseni tvt:n opetuskäytön alalla  Mikä minusta teki juuri tämän alan opettajan?  Miten rakennan ja ylläpidän ammatillisia verkostojani? 1. Siirtykää lähimmälle vapaalle rastille.
 69. 69. Tvt:n opetuskäytössä riittää uuden oppimista. Lukuisat opettajat ympäri Suomen opettelevat ja ideoivat samoja juttuja kuin te. Ja tuskastuvat samoihin ongelmiin. Toisten kokemusta kannattaa hyödyntää ja omia kokemuksia ja materiaaleja jakaa. Yksin on liian työlästä. Uusimman vuosittaisen Top Tools for Learning -kyselyn mukaan opetusalan tärkeimmät verkostot ovat Twitterissä, Facebookissa ja LinkedIn-palvelussa. Monella kahvihuone on yksi tärkeimmistä vertaistuen paikoista. Keskustelkaa hetki siitä, mistä verkon ryhmistä tai sivustoilta olette saaneet arvokasta tukea ja uusia ideoita? Suomalaisia opetusalan Facebook-ryhmiä on yli 130. Joko tunnette linkin takaa löytyvän sivuston terveystiedon opettajien ryhmät? Jos sieltä puuttuu joku, voit viedä sen listalle tai vinkata asiasta TerveTie-ryhmässä, niin asia hoituu  opeverkostot.wikispaces. com/Facebook
 70. 70. Ajastimet Usein oppitunnilla on syytä antaa pariporinalle, ryhmätyölle tai muulle työskentelylle aikaraja. Yhden hauskan mahdollisuuden tähän tarjoavat netin ajastimet. Tutustukaa oheisen sivun ajastimiin. Valitkaa haluamanne ja käynnistäkää se muutamaksi minuutiksi kuvan alta löytyvästä kohdasta ”Use timer full screen”. Ääniefektit kuuluvat asiaan  bit.ly/ajastimet
 71. 71. Kuvat ja videot opetuksessa Tehkää yhteinen kuvakollaasi TAI jokainen tekee oman ja esittelee sen ryhmän jäsenille. Voitte käyttää aiemmin ottamianne kuvia tai kuvata ne nyt. •PhotoGrid-sovelluksella saat yhteen kuvakollaasiin (Grid) korkeintaan 15 valokuvaa. Avaa sovellus, valitse kuvat ja sen jälkeen mieluisa visuaalinen ilme (layout, teksti, reunat, tausta,…). Tallenna. •PhotoGridilla voi tehdä myös videoesityksen (Video Slides) valokuvistasi. Siihen saat max. 50 valokuvaa. Lopuksi voi säätää nopeutta ja lisätä musiikin. •Phototastic Collage-sovelluksen avulla voi lisätä kuvakollaasiin mm. tehosteita, tarroja ja tekstiä Jakaminen •Voitte jakaa tuotokset sosiaalisessa mediassa (esim. Twitter, Instagram, Facebook) tunnuksella #terveystieto Mitä oppijoiden olisi hyödyllistä kuvata terveystiedon opetukseen liittyen? Mihin teemoihin kuvat tai videot erityisesti sopivat? Miten olet kuvia tai videoita toistaiseksi hyödyntänyt?
 72. 72. Terveysblogit Cision listaa kuukausittain eri alojen top10- blogeja. Tänä vuonna se on listannut mm. ruoka-, treeni- ja terveysblogit. Tutustukaa muutamaan blogiin ja ideoikaa ryhmässä yksi tapa, miten voitte hyödyntää blogeja terveystiedon opetuksessa. Jakakaa lopuksi ideanne kirjoitusalustalle, linkki vasemmalla. bit.ly/cision15 bit.ly/ideat15
 73. 73. kirjoitusalusta.fi • Helppo wikimäinen yhteisöllisen kirjoittamisen palvelu. • Avaa uusi kirjoitusalusta ja jaa linkki niille joiden haluat osallistuvan. • Vain ryhmätyötila vaatii rekisteröitymisen, jotta sen voi sulkea ulkopuolisilta.
 74. 74. Quizlet termien opetteluun • Tutustukaa Quizletistä löytyviin terveystiedon harjoituksiin. • Millaisia harjoituksia tai testejä itse haluat tehdä tai laittaa oppijasi tekemään? Halutessanne voitte kokeilla sitä nyt. • Olisiko Quizletistä apua maahanmuuttajan tai vaihto-oppilaan terveysalan sanaston opiskeluun? • Muista, että sanaparien sijaan voit käyttää myös kuvia. Maksutta käytössä ovat Flickr-palvelusta löytyvät CC-lisenssillä jaetut kuvat. Joko ehdin kokeilla tämän testin? Tarttuvat taudit ja kansantaudit bit.ly/TE1kurssi
 75. 75. Thinglink Tutkikaa liikenneturvaan liittyvää interaktiivista kuvaa ja ideoikaa, miten voisitte hyödyntää vastaavaa omassa työssänne. Lisää esimerkkejä löydätte palvelun sivulta. Kirjatkaa ideoitanne siitä, mistä kuvista voisitte itse tällaisia tehdä tai laittaa oppijanne tekemään: todaysmeet.com/TL Haluatteko kokeilla itse? Tee omat tunnukset tai käytä yhteisiä… bit.ly/mopotl
 76. 76. Thinglink mobiilisovelluksella (Android, iOS) • Kirjaudu (log in) • Uuden kuvan teet +-merkistä – Valitse kuva laitteeltasi tai kuvaa se nyt • Siirrä ns. hotspot haluamaasi kohtaan ja muokkaa sen sisältöä (teksti, oma video tai kuva, YouTube) – Tuplaklikkaamalla kuvaa voit lisätä näitä kuumia pisteitä ja niihin sisältöä • NEXT-kohdasta pääset antamaan kuvallesi nimen ja halutessasi jakamaan sen somen kautta. • SAVE • HUOM: Omalle (tai tälle yhteistunnuksen) kanavalle kuvan voi lisätä vain selaimen kautta.
 77. 77. Thinglink läppärillä • Kirjaudu (log in) ja valitse kohta CREATE – valitse kuva (voi tehdä myös videosta) • Tuplaklikkaa kuvaa kohdasta, minne haluat interaktiivista sisältöä – Tuo linkki ja/tai teksti – Valitse haluamasi kuvake (icon) – SAVE TAG – Lisää uutta sisältöä • Kun kuva on valmis  SAVE IMAGE – Pääset halutessasi edelleen muokkaamaan kuvaa. – Voit jakaa kuvan linkkinä tai somen kautta. – Kuvan alla on kohta, mistä voit tuhota kuvan tai lisätä sen kanavallesi.
 78. 78. Jakakaa seuraavilla alustoilla tänään syntyneitä ideoita Ideani terveystiedon opetukseen: fi.padlet.com/matlaakso/ideat15 Lupaan kokeilla seuraavaksi… fi.padlet.com/matlaakso/lupaan15
 79. 79. padlet.com • Opettaja tai yksi ryhmästä luo seinän ja jakaa linkin muille • Seinälle voi lisätä tekstiä, kuvia, linkkejä ja tiedostoja • Opettajan kannattaa kirjautua, muuten muutoksia voi tehdä vain 24 tunnin ajan. Kirjautumalla saat muutoinkin käyttöösi monipuolisemmat ominaisuudet. • Määrittele käyttäjänimesi asetuksista heti aluksi, sillä se tulee osaksi luomiesi seinien verkko-osoitetta.
 80. 80. Yksittäisen Padlet- seinän asetukset Käy läpi ainakin tärkeimmät •Perustiedot •Taustakuva, voi olla omakin kuva •Asettelussa virta (allekkain) tai ruudukko (palstat) on paras •Yksityisyys: oletuksena on, että näkyy & muokattavissa vain linkin tietäville •Osoite: määritä helposti muistettava osoite •Jaa-symbolista löydät monipuoliset vaihtoehdot somessa jakamiseen ja tallentamiseen
 81. 81. Kahvitauko klo 14.15–14.45 Kahvin jälkeen jakaudutaan ennakkoilmoittautumisten mukaisesti kolmeen työpajaan
 82. 82. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso www.slideshare.net/MatleenaLaakso/tvt-terveystiedon-opetuksessa- 131115. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 HUOM: Kuvissa käytetty muitakin lisenssejä.

×